Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Про полтавский "Социал-Демократ"

Андрій Дятлов. Про полтавський "Соціяль-Демократ"

Публікується за виданням: Петро Д. Про полтавський "Соціяль-Демократ" // Наш голос. — Львів, 1939. — Стop. 388-390.

Переведення в html-формат — Борис Тристанов. Особливості авторської мови і правопису збережено.

Висловлюю подяку Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника за надані матеріали.

388

Петро Д.

Про полтавський "Соціяль-Демократ".

Наша партія, тепер вже се можна сказати, — як і кожна "підземна" орґанїзація в Росії, не була міцною й сталою в усїх своїх частинах на протязї цілого часу свого ітснуваня.

Полтавський місцевий комітет був, здавало ся, винятком з сього загального становища.

Коли вже революція була розбита, коли розвій подій скорими кроками йшов до державного перевороту 3. юня і майже усї частини нашої партії ледве дихали, у Полтаві робота ставала все міцнійше на ноги й вказувала шлях иншим комітетам партії, будила бадьорість всїх товаришів.

Аґітаційні і пропаґандісткі ґрупи і гуртки на зелїзннцї, активна участь в професіональній спільцї залїзнодорожників, праця серед почтарів, пекарів, саминаристів, кадемів, ґімназистів, постійні орґанізаційні зносини й звязки з великими й міцними селянськими орґанїзаціями, участь в виборах до 2-гої Думи, зносини з другими комітетами Полтавщини, добре налагоджена друкарня, постійна потреба видавати ріжні листки — все се поставило на порядок денний комітета питанє про заведенє якогось часопису, ще наприкінці 1906 року, але здійснити виданє свого часопису пощастило лише в січні-лютім 1907 року.

Се була горяча доба виборів і потреба часопису стала настілько пекучою, що справи з ним неможна було одсовувати надалі, тим більше, що партія мала тоді скликати свій 3-ій черговий Зїзд. У партії не було жадного орґану, в якім би можна було підготовлювати Зїзд.

Отже за пропозіцією Полтавського місцевого комітету і по згоді з Полтавським Краєвим Комітетом, рішено було видавати 2 рази на місяць часопис "Соціяль-Демократ", в розмірі великої вісїмки, по 2000 примірників.

Але вже перше ж число довело ся розширити до 1½ аркуша та видавати його більше, як 2000 примірників. Воно вийшло в середині лютого.

389

Статті до нього були написані виключно місцевими силами. Вступна була присвячена питаню орґанізації зїзда, визнавала його неодхідність і кликала до пляномірної підготовки зїздової праці. Далі йшла оцінка моменту, статя про експропряції, орґанізаційна хроніка і т. п.

Перше число сподобало ся робітникам, вони охоче купували його, воно викликало зацікавленє партійним житєм і справді багато допомогло справі скликаня зїзду.

З других місцевостей, куди було надсилано "С.-Д-т", теж писали, що ґазета робить гарне вражінє. "С-Д-т" враз перетворив ся в неначе цїло-партийний орґан.

Ц.К. почав допомагати нам засобами і співробітництвом. Другі числа ми друкували також в побільшенім розмірі і вже по над 3000 примірників.

Здавало ся, що живе діло мало будучину.

До зїзду, котрий відбував ся в марцї-цьвітнї 1907 року, вийшло 4 числа. На зїздї було намічено зміст 5-го числа, яке мало бути присвячене Першому Мая.

Се число вийшло (значна частина його була арештована під час трусів), але воно було вже остатнім.

Реакція перемогла на цілій линії.

Мені пригадуеть ся лист одного товариша з Петербурґу про перші два числа полтавського "С.-Д-та".

"Се якась мішанина "большевизму" з "меншевізмом", писав він.

Може то була і правда. Але правдою було й те, що "С.-Д." відгукав ся на пекучі потреби житя, добре розозходив ся і був дуже користний партії, обслуговучи майже усі її орґанізації.

З нагоди десятлїтнього ювилею партії мені хотіло ся нагадати товарищам про ясний приклад спільного захопленя живим партійним ділом.

У нас за мало сил, щоб найвище од усього ставити "чистоту ідеольоґії". А тим часом це змаганє до чистоти часто густо не дає чистих вислїдків, а веде до брудкої, поганої, "літератури", яку напр. видають російські товариші з редакцій "Голосъ С.-Д-та". Їх приклад мусить навчити нас, що не суперечка про те, кому належить перше місце в партії, а піклуваня про підтриманє партійних традицій, партійної проємствености, партійної одностайности єсть завданєм часу для усїх товаришів нашої партії.

390

Починаючи нове десятлїтє свого житя, ми мусимо використати усе, що було нами зроблено. Ми можемо сподївати ся що наш досвід не пропаде задарма: праця налагодить ся як найшвидче при дружнім, спільнім товариськім співробітництві усіх напрямків думки й акції.

Кінчаю свою замітку привітанєм усїм товаришам по роботі в полтавськім "С.-Д-тї", і бажанєм знову стріти ся коло живої працї.

 

Ссылки на эту страницу


1 Дятлов, Петр Юрьевич
[Дятлов, Петро Юрійович] - пункт меню
2 Приход села Циглеровки Константиноградского уезда
И. Ф. Павловский. Приход села Циглеровки Константиноградского уезда. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1877. — № 6 — С. 213-237.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654