Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Енеїда. Ілюстратори поеми

 1. Мартинович, Порфирій Денисович
  Малюнкы художника П. Д. Мартыновича до Энеиды Котляревського. 30 серпня, року 1903 : [Альбом]. // Фотот. К. Фишер. Москва. Оформлення обкладинки В. Кричевського. Выданнє Полтавськои Городськои Думы. Полтава. 1903.
 2. Корнієнко, Василь Онисимович
  На вічну пам'ять Котляревському. Літературний збірник. Київ. 1904.
  Котляревський, Іван. Твори. / під редакцією, з переднім словом та примітками Сергія Єфремова ; з портретом автора, ілюстраціями В. Корнієнка, заставками Ів. Бурачка та иншими малюнками. - Київ : Вік, 1909 -  XXX, 293, [3] с., [1] арк. портр. : іл.
 3. Штірен, Адальберт Адольфович
  Котляревський, Іван. Енеїда / На укр. перелицьована з переднім словом та примітками Б. Лепкого; Іл. та заставки Я. Штірен. - Берлін: Вид. О. Дякової, 1922. - 106 с. : іл.
 4. Алексєєв, Микола Васильович
  Котляревський І. П. Енеїда / І. Котляревський ; передм. І. Айзенштока ; [обкл. та іл. Н. Алексеева]. - Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. - XXXVI, 298 с.
  Котляревський, І. Енеїда, /Одеса/, Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1939. 291 с. з іл.
 5. Левицький, Мирон Миколайович
  Котляревський, Іван Енеїда : На укр. мову перелицьована. - Львів : Батьківщина, 1936 - (Укр. культ. скарбниця / Під ред. О. Бабія). Т. І. - І936. - 136 с. Т. 2. - 1936. - 111 с.
 6. Дерегус, Михайло Гордійович
  Котляревський, І. П. Вергілієва Енеїда / Ів. Котляревський ; [іл. М. Г. Дерегуса]. - [Київ]: Держ. літ. вид-во, 1937. - 153 с.: іл.
 7. Пожарський, Сергій Михайлович
  Котляревський, І. П. Енеїда / Іван Котляревський ; [худож. С. Пожарський]. - [Москва]: Укр. держ. вид-во, [1944]. - 262 с.
 8. Їжакевич, Іван Сидорович і Коновалюк, Федір Зотикович
  Котляревський, І. П. Енеїда / Ів. Котляревський ; [супер, заставки, кінцівки та кольор. іл. І. С. Іжакевича та Ф. 3. Коновалюка]. - [Київ]: Держ. вид-во худож. літ., 1948. - 153 с.: іл.
 9. Муратов, Микола Євгенович
  Котляревский, Иван Петрович. Энеида. Пер. с укр. И. Бражнина. [Примеч. В. П. Петушкова. Вступит. статья И. П. Еремина, с. 3-24. Илл.: Н. Муратов]. М., Гослитиздат, [Ленингр. отд-ние]. 1955. 259 с. с илл.
 10. Ваша, Мирослав
  Ivan Petrovyč Kotljarevskyj: Aeneida, (překlad Marie Marčanová, Zdeňkou Hanusovou a Janem Turečkem-Jizerským; graficky upravil,  obálku a vazbu navrhl Miroslav Váša) SNKLHU, Praha 1955. 310 str. - http://chtyvo.org.ua
 11. Бекетов, Іван Іванович
  Котляревский, И. П. Энеида / И. П. Котляревский ; пер. с укр. Веры Потаповой ; [вступ. ст. А. И. Белецкого]; худож. И. И. Бекетов. - Москва : Гос. изд-во худож. л-ры, 1961. - 295 с.: ил.
 12. Довгаль, Олександр Михайлович
  Котляревский, И. П. Энеида / И. П. Котляревский ; пер. с укр. К. Худенского ; [вступ. ст. и биогр. справка П. Волынского; худож. А. Довгаль]. - Харьков : Харьк. кн. изд-во, 1961. - 303 с.: ил.
 13. Базилевич, Анатолій Дмитрович
  Котляревський І. П. Енеїда / Іван Котляревський ; [іл. А. Базилевича]. - Київ : Дніпро, 1968. - 306 с.
 14. Данченко, Олександр Григорович
  Котляревський, Іван Петрович. Енеїда. [Іл.: Олександр Данченко]. К., «Дніпро», 1969. 253 с. з іл.

 

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654