Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Ратманы, советники

Райці, ратмани, радники (від нім. Rat - рада і Mann - людина) - члени ради магістрату, яка відала судом, поліцією, наглядала за торгівлею тощо Р. обиралися з представників заможної верхівки міського населення, але фактично в ряді міст їх призначав війт, що очолював магістрат. Посади Р. було скасовано у зв'язку з ліквідацією магістратів у Галичині й Пн. Буковині у серед. 1880 років, а на українських землях, що входили до складу Російської імперії, за судовою реформою 1864.

В. Куличицький (Львів).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Сословные и местные органы управления
[Станові та місцеві органи управління] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654