Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Присутствия

Полтавські присутствія — органи державної влади у дореволюційній Росії.

1) Повітові присутствія в селянських справах. Створені на Полтавщині у відповідності з указом Сенату від 1874 р. на базі ліквідованих мирових посередників і повітових з'їздів. Складалися з голови — повітового предводителя дворянства і членів — предводителя повітової земської управи і повітового справника. Здійснювали нагляд за волосними і сільськими органами селянського самоуправління. Повітові присутствія ліквідовані законом про земських начальників від 12 липня 1889 р.

2) Губернське присутствіє в земських і міських справах. Створене в 1892 р. у відповідності до Городового положення від 11 листопада 1892 р. шляхом об'єднання губернського присутствія у земських справах і губернського присутствія у міських справах. Здійснювало нагляд за діяльністю органів земського і міського самоуправління. Ліквідоване після Жовтня 1917 р.

3) Губернське присутствіє в міських справах. Створене на підставі Городового положення 1870 р. Здійснювало нагляд за діяльністю органів міського самоуправління. Припинило діяльність згідно з Городовим положенням від 11 листопада 1892 р. і передало свої функції губернському присутствію в земських і міських справах.

4) Губернське присутствіє в селянських справах. Розпочало свою діяльність у 1861 р. на підставі Положення від 19 лютого 1861 р. Відало мировими посередниками і повітовими присутствіями селянських. Ліквідоване законом Про земських начальників від 12 липня 1889 р.

5) Губернське особливе присутствіє в земських повинностях. Створене на підставі "Правил нового влаштування земських повинностей" від 13 липня 1851 р. Розглядало кошториси земських зборів, займалося розкладенням земських повинностей і контролювало їх виконання. Ліквідоване у 1871 р.

6) Губернське присутствіє. Створене у відповідності з Положенням про земських начальників 12 липня 1889 р. Було змішаною адміністративно-судовою установою, здійснювало нагляд за діяльністю повітових з'їздів, земських начальників, волосних і сільських управлінь. Ліквідоване після Жовтня 1917 р.

7) Губернське рекрутське присутствіє. Створене в 1802 р. Відало всіма справами, що стосувалися набору рекрутів в армію, зокрема, керувало повітовими рекрутськими присутствіями. Працювали рекрутські присутствія тільки під час рекрутських наборів. Очолював рекрутське присутствіє голова губернської казенної палати. До його складу входили: губернський предводитель дворянства, радник казенної палати, який керував її ревізьким відділенням, військовий приймальник та медичний чиновник. З 1862 р. у губернському ревізькому присутствії замість повітового предводителя засідав один із членів губернського присутствія в селянських справах, а також представник міської (міщанської) громади. Ліквідоване згідно з військовим статутом 1874 р.

8) Губернське присутствіє у військовій повинності. Створене у відповідності з статутом про військову повинність від 1 січня 1874 р. До складу присутствія входили: губернатор (голова), віце-губернатор, губернський предводитель дворянства, голова губернської земської управи, член губернської земської управи, прокурор Окружного суду та неодмінний член. Присутствіє організовувало і здійснювало на території губернії в мирний час призов новобранців, а у воєнний — мобілізацію військовозобов'язаних; розподіляло між призовними дільницями контингент призовників, контроль за обліком військовозобов'язаних. Ліквідоване після жовтня 1917 р.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 784-785

Ссылки на эту страницу


1 Российские органы государственного управления
[Російські органи державного управління] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654