Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Белозерский, Николай Михайлович

Білозерський, Микола Михайлович (1833–11.06.1896) – український історик та етнограф. Брат В. Білозерського.

Н. на х. Мотронівка (нині в складі с. Оленівка Борзнянського р-ну Черніг. обл.). Учився в Петровському кадетському корпусі у Полтаві, але навчання не завершив. Оселився у свого зятя П.Куліша, під його впливом став цікавитися історією України. 1854 служив у Черніг. губернському правлінні, працював пом. ред. «Черниговских губернских ведомостей», а згодом деякий час виконував обов’язки гол. ред. (до 1855). У цей період у газеті друкувалися істор. акти, пісні, казки, перекази з історії краю, почали публікуватися байки Л.Глібова. Згодом Б. залишив службу і захопився збиранням укр. нар. пісень. Брав участь у вид. А.Метлинським 1854 «Сборника малороссийских песен». Самотужки зібрав бл. 800 укр. пісень (на верес. 1855), які збирався видати, але пізніше передав П.Кулішу. 1856 видав кн. «Южнорусские летописи», де опублі- кував невідомі пам’ятки, в т. ч. Чернігівський літопис. Пізніше Б. поселився на хуторі поблизу м. Борзна, де прожив до кінця життя, займаючись с. госп-вом, але продовжував збирати матеріали з укр. фольклору. Публікувався в ж. «Киевская старина».

Літ.: А.Л. Памяти Н.М.Белозерского. «Киевская старина», 1897, № 1.

О.Л. Вільшанська.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Барвинок, Ганна
[Барвінок, Ганна (Білозерська-Куліш Олександра Михайлівна] (1828–1911), писательница
2 Белозерский, Василий Михайлович
[Белозерський, Василь Михайлович] (1825—1899), общественный деятель, педагог, журналист, один из основателей Кирило-мефодиевского общества
3 Воспитанники ППКК - Б
[Вихованці ППКК - Б] - пункт меню
4 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
5 Личности - Б
[Особистості - Б] - пункт меню
6 Этнографы и фольклористы
[Етнографи і фольклористи] - пункт меню
7 Южноруссы
Пыпин А. Н. Южноруссы. // Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. Издание второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Т. 1. СПб., Изд. М. М. Стасюлевича, 1879. Глава третья. Русское племя. I. Южноруссы, с. 306—388.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654