Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Революционная Украинская Партия (Р.У.П.)

Андрій Жук. Революційна Українська Партія (Р.У.П.)

Публікується за виданням: Андрій Жук. Революційна Українська Партія (Р.У.П.) // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 49-50.

Переведення в html-формат — Борис Тристанов. Особливості авторської мови і правопису збережено.

Висловлюю подяку Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника за надані матеріали.

48

АНДРІЙ ЖУК.

Революційна Українська Партія (Р.У.П.).

(З приводу 40-ліття заснування).

ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧІННЯ Р.У.П.

В лютому 1940 року минає 40 літ від заснування Революційної Української Партії (РУП), що була першою політичною партією на Надніпрянщині. Впродовж перших пяти літ свого існування (1900-1905) РУП була головним осередком українського національно-політичного життя в царській Росії і стала тими дріжджами, на яких зійшов укра-

49

їнський визвольний рух, що завершився був утворенням у 1917-1918 рр. самостійної української держави.

В безпосередньому звязку з РУП повстала Народня Українська Партія (1902), що в часі революції 1917 р. перемінилася на Українську Партію Соціялістів-Самостійників; з РУП вилонилася Українська Спілка Російської Соціял-Демократичної Робітничої Партії (1905); з РУП злилися инші українські саціялістичні течії, як Українська Соціялістична Партія (1900-1903) і українська соціял-демократія (1897-1905).

Існування РУП спонукало старше покоління репрезентантів українського національно-культурного руху й собі оформитися політично, заснувавши Українську Радикальну Партію й Українську Демократичну Партію, що по короткім самостійнім існуванні злилися в Українську Радикально-демократичну Партію (1905). В лоні РУП, або в близькому сусідстві з нею назрівали елєменти для Української Партії Соціялістів-Революціонерів, що в зародковому стані появилася була ще 1907 р., а виросла в політичну силу і відограла поважну ролю в українському політичному житті щойно по вибуху революції 1917 р.

Безпосереднім продовженням РУП була Українська Соціял-Демократична Робітнича Партія (1905). До цієї партії вливаються в 1917 р. ті елєменти, що в 1905 р. утворили були українську Спілку РСДРП; з цієї партії виділюється під кінець 1917 р. Група "незалежних українських соціял-демократів", що стає одним з елєментів, з яких склалася Комуністична Партія (большевиков) України (1918). У противвагу до цієї політичної формації була заснована самостійна Українська Комуністична Партія (1919).

Товариство Українських Поступовців, що заступило в часі реакції, яка запанувала по революції 1905-6 рр., радикально-демократичну партію, а в 1917 р. перемінилося на Партію Українських Соціялістів-Федералістів, налічувало в своїх рядах багато колишніх членів РУП — УСДРП. Члени РУП — УСДРП і "Спілки" були основниками й керманичами Союзу Визволення України (1914-1918). Орґанізації української шкільної молоді у високих і середніх школах Росії були в роках 1900-1917 майже під виключним впливом РУПУСДРП.

Отже майже всі українські політичні партії й орґанізації на Наддніпрянщині стоять у ближчому чи дальшому ґенетичному звязку з РУП — УСДРП.

Будучи головною, а в перших роках існування майже єдиною репрезентанткою українського політичного руху РУПУСДРП займає перше місце в політичній історії України нашого часу. Вона перша почала революційно-соціялістичну пропаґанду серед українського селянства і робіт-

50

ництва; під її впливом виховувалися кадри національно-активної української інтеліґенції у високих і середніх школах; і її іменем звязані селянські розрухи на лівобережній Україні 1902 р. і великий страйковий рух селянства на правобережній Україні 1904-1905 рр. В контакті з орґанізаціями РСДРП і жидівського "Бунду" РУПУСДРП відограла велику ролю в революційних подіях на Україні в 1905-1907 рр., спопуляризувавши в широких народніх масах гасло політичної автономії України.

В часі другої революції в Росії 1917 р. УСДРП становила головне ядро орґанізованих українських політичних сил, разом із партією українських соц.-революціонерів надала революційному процесові на Україні національний характер, зайняла авторитетну позицію в утвореній із вибухом революції Центральній Українській Раді, на своїх плечах винесла перші завязки української державности й була опісля головним орґанізатором оборони цієї державности від натиску чужих ворожих сил (1918-1920).

Перший уряд України (Ґенеральний Секретаріят Центральної Української Ради) складався в більшості з членів УСДРП, на чолі з с.-д. В. Винниченком. Орґанізатором і провідником української збройної сили був с.-д. С. Петлюра. УСДРП дала чотирьох голов ради міністрів Української Народньої Республики й поверх десятка ресортових міністрів. Головно з членів РУПУСДРП були сформовані дипльоматичні представники в чужих державах. Донині начальним репрезентантом УНР є колишній член РУПУСДРП, Андрій Лівицький.

РУПУСДРП стояла в найтіснішому звязку з революційними й опозиційними українськими елєментами Галичини та Буковини, їдейно-орґанізаційним осередком яких був орґан "Молода Україна" (1900-1902), а далі українська соціял-демократична партія Галичини і Буковини. Галицькі молодо-українці й уесдеки в роках світової війни співпрацювали з наддніпрянськими ерупістами в Союзі Визволення України, а згодом брали діяльну участь у державному будівництві УНР.

З цього видно, яку велику ролю відограла РУПУСДРП в українському політичному житті. Тільки у звязку з історією цієї партії можна розглядати політичну історію Наддніпрянщини та взаємовідносини між усіма частинами українського народу за останніх 40 літ.

 

Ссылки на эту страницу


1 Жук, Андрей Ильич
[Жук, Андрій Ілліч] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654