Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Орлик, Анна Павловна

Орлик, Ганна Павлівна (уродж. Герцик) — Орлик Анна Павловна — (pp. н. і см. невід.) — донька полтавського полковника П. С. Герцика, дружина гетьмана П. Орлика (з 1698 р.), котрому народила 7 дітей.

Разом з іншими мазепинцями у 1709 р. вийшла на еміграцію. Перебувала з чоловіком у Бендерах і Швеції. Після виїзду в 1721 р. до Німеччини переховувалася з дітьми в монастирі. З 1722 р. жила у Кракові. Брала участь у громадсько-політичній праці, допомагаючи чоловіку, а потім синові Григорію. В 1747 р. шведський король призначив їй невелику пенсію.

З листа П. Орлика до канцлера Чеського королівства графа Шліка (1721 p.):

"А я, не маючи постійного місця, де б міг прихилити главу, став позорищем світові і людям, переїжджу з місця на місце, для беспечности під прибраним йменнєм, подаючи себе за чужинця... До сього прилучається крайня розпука, бо в незгодинах і неповодженнях життя гнете мене страшна нужда, і коли за інтервенцією Вашої Магніфіценції Його Королівська Величність не спроможе мене безпроволочно 1000 імперіалів, то пропадемо і я і моя родина, бо хоронячись в монастирі перед злобою ворогів вона не може навіть жебрати на своє удержаннє".

3 листа Ганни Орлик до шведського короля Фридерика від 6 серпня 1730 p.:

"Я певна, що велика і героїчна душа Вашої Величности глибоко зворушиться сльозами бідної матері, котра попала в крайню бідність, а її чоловік в безвідрадне вигнаннє серед невірних; і то все виключно за те, що еони посвятили своє життя, майно і свободу свому запалу і незломному привязанню до шведського королівства і особи славної пом'яти небіжчика короля Карла ХІІ".

Джерело:

Білоусько О. А., Мокляк В. О. Нова історія Полтавщини. Друга половина XVI — друга половина XVIII століття. Стор. 206

Ссылки на эту страницу


1 Личности - О
[Особистості - О] - пункт меню
2 Орлик, Григорий Филиппович
[Орлик, Григорій Пилипович] (1702—1759), государственный деятель, политик и дипломат, французский граф, член тайного королевского совета, маршал Франции
3 Орлик, Филипп Степанович
[Орлик, Пилип Степанович] (1672—1742), гетман Украины в емиграции (1710—1742)
4 Родились в Полтаве
[Народилися у Полтаві] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654