Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Литература о памятниках древнейшего прошлого Полтавы

Література про пам'ятки найдавнішого
минулого Полтави

Highslide JS

Тітков Олександр Володимирович,
завідувач сектора Центру охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації.

Highslide JS

Малікова Лариса Рудольфівна,
молодший науковий співробітник Центру охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації.

"Без знання минулого неможливе сучасне і майбутнє" – ці слова із однойменної статті Л.С.Вайнгорта якнайкраще відбивають сучасний стан справ у галузі дослідження історії міст та краєзнавстві. Як зазначав Лев Семенович, який доклав чимало зусиль до повоєнної реконструкції і відбудови Полтави, збирання архівних та літературних відомостей про місто на Ворсклі, – все починається з історії рідної землі, землі, де ти народився, виріс і прожив свій вік. Отже, кожне місто має свою історію та праісторію. І Полтава також не є винятком із цього неписаного правила.

Наше місто – правонаступник літописної Лтави, як і більшість інших літописних давньоруських центрів Лівобережної України, досягла вельми солідного віку. Це – історичний факт, доведений роботами багатьох дослідників історії Полтави – Івана Зарецького (1857-1936), Василя Ляскоронського (1859-1928), Миколи Макаренка (1878-1938), Лева Падалки (1859-1927), Михайла Рудинського (1887-1958), Івана Ляпушкіна (1902-1968), Василя Бучневича (1860-1928) та інших. Сьогодні їхню справу продовжує нове покоління дослідників історії та старожитностей міста. Завдяки зусиллям великої групи вчених і краєзнавців минулого століття і нашого часу вже закладені вагомі підвалини більш поглибленого вивчення найдавнішої історії міста, навіть його праісторії. Вже з'явилися друком наукові описи і каталоги пам'яток, численні фахові статті та публікації, взято на облік і під охорону держави ряд об'єктів, а на місці новобудов чи прокладання комунікацій співробітниками Центру охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації проводяться охоронні археологічні дослідження.

Напрацювання і здобутки дослідників, їхня діяльність з вивчення найдавнішої історико-культурної спадщини Полтави відображена у ряді монографічних праць, статей, повідомлень, матеріалів у спеціалізованих часописах, збірниках наукових робіт і публікаціях періодики. Пропонуємо до уваги всіх, хто цікавиться стародавньою історією міста, його минулим та сучасними пам'яткоохоронними надбаннями невеликий рекомендований перелік наукових та публіцистичних праць, присвячених даній проблемі. Загальний реєстр літератури з цієї проблематики має зайняти вже понад 2000 позицій. Для тих же, хто цікавиться питаннями історіографії археологічного вивчення території міста Полтави, рекомендуємо звернути увагу на наукові праці з позиціями №№ 95, 144 та 148, в яких вміщені відповідні історіографічні екскурси.

Перелік укладено за абетковим принципом, вказано конкретні сторінки праць, де вміщено відомості про пам'ятки найдавнішого минулого Полтави.


1. Арандаренко Н.И. Записки о Полтавской губернии. – Полтава, 1848. – Т. 1. – 191, 1 с.; 1850. – Т. 2. – 384, 1 с.; 1852. – Т.3. – 434, 48, 1 с.

2. Артемьев А.В. Антропологические материалы христианских захоронений XVII-XVIII вв.: состояние зубочелюстной системы // Християнськi старожитностi Лiвобережної України: Зб. наук. праць. – Полтава: Археологія, 1999. – С.103-105.

3. Артем'єв А.В. Морфометричні аспекти зубо-щелепної системи давніх мешканців літописної Лтави (за м-лами поховання ХІ ст.) // АЛЛУ. – Полтава, 1999. – № 1 (5). – С.69-72.

4. Артемьев А.В. Морфометрические показатели позднесредневекового населения Полтавы (на антропологических материалах раскопок кладбища XVII – начала XVIII вв. у Свято-Успенского собора) // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2001. – № 2 (10). – С.150-153.

5. Артем'єв А.В., Коваленко О.В. Матерiали з некрополю на околицi форштадту полкової Полтави (з аналiзом стоматологiчних захворювань населення козацької доби). // АЛЛУ. – Полтава, 1999. – № 2 (6). – С.54-55.

6. Артем'єв А.В., Колода В.В. Некрополь села Мохнач та фізичний стан населення Слобожанщини у XVII-XIX ст. // АЛЛУ. – Полтава, 2003. – № 2 (12) – № (13). – С.168-178.

7. Артемьев А.В., Новикова С.Ч., Чуприна Л.Ф. Патология зубочелюстной и костной систем у летописных славян X-XII вв. по антропологическим данным // Український стоматологiчний альманах. – Полтава: Астрея, 2000. – № 1. – С.5-7.

8. Артем'єв А.В. Про одне з місць поховань захисників Полтавської фортеці 1709 року // Історія Україна: Маловідомі імена, події, факти – Київ: Рідний край, 2001. – С.397-399.

9. Арцыбашев Н.С. Повествование о России. – Москва, 1838. – Т.1. – С.197. – Прим. 1214.

10. Археологічні пам'ятки Української РСР: Короткий список. – Київ: Наукова думка, 1966. – С.275.
11. Батурин В.М., Мокляк В.О. До атрибуції гербової плити знайденої в м.Полтаві // ПАЗ. – №1. – Полтава, 1993. – С.75-78.

12. Белько О.В., Філоненко Л.К. Документи про відзначення ювілеїв міста Полтави // ПАЗ-1999: Зб. наук. праць. – Полтава: Археологія, 1999. – С.311-318.

13. Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. – Москва: Наука, 1963. – С.187-189.

14. Бородай О. Полтава була столицею? // Вечірня Полтава. – м.Полтава, 2000. – 13 липня. – №28 (385). – С.1.

15. Бородай О. Те, що треба, і там, де треба... // Вечірня Полтава. – м.Полтава, 2000. – 6 липня. – №27 (384). – С.1-2.

16. Бурчук В. Відбудову Собору розпочато // Молода громада. – м.Полтава, 2000. – 7 липня. – №28 (5740). – С.1.

17. Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. – Полтава, 1902. – С.283-285.

18. Бучневич В. Полтавские подземелья (мины) // Полтавские губернские ведомости. – Полтава, 1891. – № 55. – 20 июля. – С.2.

19. Вайнгорт Л.С. Без знания прошлого невозможно настоящее и будущее // АЗ ПКМ. – Полтава: ПКМ, 1992. – Вип. 1. – С.127-128.

20. Вайнгорт Л.С., Ігнаткін І.О. Полтава: Історико-архітектурний нарис. – Київ: Будівельник, 1966. – 104 с.

21. Вечерський В.В. Містобудівний розвиток Полтави за доби Гетьманщини // КСП. – Полтава: Криниця, 1993. – Вип. 1. – С.26-44.

22. Виногродская Л.И. Материалы по керамическому производству XVII-XVIII вв. на Полтавщине // ОДПАП: Третій обл. наук.-практ. семінар / ТД. – Полтава: Вид-во "Полтава", 1990. – С.182-186.

23. Волкова А. В Полтаве обнаружена редкая находка – захоронение богатой мещанки // Факты. – м.Київ, 2000. – 3 августа. – №140 (717). – С.10.

24. Волкова Г. Через тисячу літ нагріла сіверянська піч учасників археологічної експедиції // Зоря Полтавщини. – м.Полтава, 1999. – 18 серпня. – №127 (19345). – С.3.

25. Гавриленко М.І. До історії археологічного відділу Полтавського республіканського історико-краєзнавчого музею // ПАЗ. – Полтава: Полтавський літератор, 1993. – Ч.1. – С.13.

26. Гавриш П.Я., Супруненко А.Б. Археологические памятники г.Полтавы и окрестностей // АО 1986 г. – Москва: Наука, 1988. – С.268.

27. Гладыш К.В. Памятники градостроительства и археологии // ОДПАП: Третій обл. наук.-практ. семінар / ТД. – Полтава: Вид-во "Полтава", 1990. – С.178-181.

28. Гольденберг Л.А. План города Полтавы 1722 г. Ивана Бишева // Города феодальной России. – Москва, 1966. – С.425-427.

29. Гольденберг Л.А. Картографические источники ХVІІІ в. о военных действиях 1708-1709 гг. // К 250-летию Полтавского сражения. – Москва, 1959. – С.381-382.

30. Граб В.І., Супруненко О.Б. Археолог Олександр Тахтай. – Полтава: вид. ПКМ, 1991. – 85 с.

31. Григор'єв О.В., Кулатова І.М. Нові матеріали археологічних досліджень давньоруської Лтави (за розкопками 1990 р.) // ПАЗ-1999. – Полтава: Археологія, 1999. – С.44-48.

32. Григорьев А.В. О датировке Полтавского клада // 100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: М-ли ювіл. наук. конф. – Ч.2: Археологія Полтавщини. – Полтава, 1991. – С.85-87.

33. Гринь Г. Полтава була столицею? // Голос України. – м.Київ, 2000. – 21 липня. – № 129 (2376). – С.3.

34. Дениско Г. Постаріли на 275 літ // Молодь України. – м.Київ,1998. – 24 листопада. – № 136 (17767). – С.2.

35. Дениско Г. Розкопали... вільну економічну зону // Молодь України. – м.Київ, 2000. – 21 липня. – №93 (118026). – С.4.

36. Дорошенко М. Нові знахідки полтавських археологів: Якщо гачок 8 см, то якою мала бути риба у Ворсклі? // Полтавський вісник. – м.Полтава, 2000. – 14 липня. – №28 (504). – С.4.

37. Дубровська Н. Споруджували бізнес-центр, а викопали давньоруську хату // Вечірня Полтава. – м.Полтава,1999. – 19 серпня. – №33 (338). – С.6.

38. Єрмак О.П. З історії спорудження Полтавського міського водопроводу (до 100-річчя ювілею) // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1999. – №2 (6). – С.56-61.

39. Естественно-Исторический музей Полтавского губернского земства: Описание коллекций. – Полтава, 1899. – 90 с.

40. Жук В. Нове про Полтаву // Третя Полтавська наукова конф. з історичного краєзнавства: Матеріали. – Полтава, 1994. – С.8-10.

41. Жук В. Три імені Полтави: до ювілею міста // Зоря Полтавщини. – м.Полтава,1999. – №183 (19194). – 18 листопада. – С.3.

42. Зарецкий И.А. Клад, найденный при селе Малая Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии // Тр ПУАК. – Полтава, 1912. – Вып.9. – С.202-205.

43. З історії археологічних досліджень у Полтаві / Публ. Мокляка В.О. // ПАЗ. – Полтава: Полт. літератор, 1993. – Ч.1. – С.25-26.

44. Золотницький Б. Дзвіниця Миколаївської церкви у м.Полтаві // КСП. – Полтава, 1994. – Вип.2. – С.117, 121.

45. Золотницька Т.М. Знахідки XVII-XVIII ст. з Соборного майдану в Полтаві // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1997. – № 1-2 (1-2). – С.95-97.

46. Карамзин Н.М. История государства Российского. – СПб, 1818. – Т.III. – Прим.11.

47. Коваленко О. Кахлі гетьманської доби з Полтави // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Зб. наук. статей – Київ, 1999. – Вип.8. – С.92-98.

48. Коваленко О. Полтаві понад 1100 років? // Полтавський ярмарок – 1998. – 13 листопада. – №45 (82). – С.4.

49. Коваленко О.В. Кахля з Полтави // ПАЗ-1999: Зб. наук. праць. – Полтава: Археологія, 1999. – С.291-293.

50. Коваленко О.В. Знахідки з Соборного майдану в Полтаві // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1999. – №2 (6). – С.51-52.

51. Коваленко О.В. Предмети дрібної керамічної пластики із зібрання музею Катерини Скаржинської // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2002. – № 1 (11). – С.13-15.

52. Коваленко О.В. Про орнаментацію посуду роменської культури з Полтави // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2001. – №1 (9). – С.77-80.

53. Коваленко О.В. Сліди косторізного виробництва на Полтавському форштадті XVII-XVIII ст. // ПАЗ-1999: Зб. наук. праць. – Полтава: Археологія, 1999. – С.73-77.

54. Коваленко О.В. Цвинтар XVII-XVIII ст. на Соборному майдані у Полтаві // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2001. – № 2 (10). – С.145-149.

55. Коваленко О.В., Мироненко К.М., Супруненко О.Б. Про залишки фортифікації Полтавського форштадту // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1999. – №1 (5). – С.73-75.

56. Корзухина Г.Ф. Русские клады ІХ-ХІІІ вв. – Москва, Ленинград: Изд-во АН СССР, 1954. – С.79.

57. Коринный Н.Н. Переяславская земля X – первак половина XIII века. – Киев: Наук. думка, 1992. – С.74-76.

58. Котляр М.Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. – Київ: Наук. думка, 1971. – С.42-43.

59. Куза А.В. Древнерусские городища X-XIII вв. Свод археологических памятников. – Москва, 1996. – C.194-195.

60. Куза А.В. Древнерусские поселения // Древняя Русь: Город, замок, село. – Москва: Наука, 1985. – С.115, 117, 119, 120. – Табл. 15, 17, 19-20.

61. Кулатова І. Деякі результати археологічних досліджень в історичному центрі Полтави // Третя Полтавська наукова конф. з історичного краєзнавства: Матеріали. – Полтава, 1994. – С.11-14.

62. Кулатова І.М. Група курганів біля мікрорайону Левада в Полтаві // ПАЗ. – Полтава: Полтавський літератор, 1993. – Ч. 1. – С.88-89.

63. Кулатова І.М. Деякі результати археологічних досліджень в історичному центрі Полтави. // Третя Полтавська наук. конф. з історичного краєзнавства: Матеріали. – Полтава, 1994. – С.11-14.

64. Кулатова І.М. Кургани на території Полтави // ПАП. – Полтава: ПКМ, 1991. – С.114.

65. Кулатова І.М. Полкове місто Полтава: стан та перспективи археологічних досліджень // Шоста Всеукраїнська наук. конф. з історичного краєзнавства / ТД. – Луцьк, 1993. – С.197-198.

66. Кулатова І.М. Фібула [середньосарматського часу з Білої Гори] // ПАЗ. – Полтава: Полтавський літератор, 1994. – Ч.2. – С.128-129. – №10. – С.128-129.

67. Кулатова І.М., Мироненко К.М., Приймак В.В., Супруненко О.Б. Житлово-господарські комплекси X-XIV ст.з розкопок посаду літописної Лтави 1998 р. // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1999. – № 1 (5). – С.47-68.

68. Кулатова І.М., Приймак В., Супруненко О. Розкопки у Полтаві. Першотравневий проспект: посад літописної Лтави / Буклет. – Полтава: Археологія, 1998. – 6 с.

69. Кулатова І.М., Супруненко О.Б. Археологічні дослідження І.А.Зарецького в Полтаві // ОДПАП: Третій обл. наук.-практ. семінар / ТД. – Полтава: Вид-во "Полтава", 1990. – С.43-44.

70. Кулатова Ірина, Супруненко Олександр. Археологічні дослідження при спорудженні Успенського собору в Полтаві // Рідний край. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С.95-98.

71. Кулатова І.М., Супруненко О.Б. Пам'ятки археології на території заповідника "Поле Полтавської битви" // Північна війна та її наслідки для України. – Полтава, 1992. – Вип. 1. – С.34-36.

72. Кучера М.П. Переяславское княжество // Древнерусские княжества Х-ХІІІ вв. – Москва: Наука, 1975. – С.123, 124.

73. Кучера М.П., Сухобоков О.В. и др. Древнерусские поселения Среднего Поднепровья: Археологическая карта. – Київ: Наук. думка, 1984. – С.12, 15, 171-172.

74. Левченко Д.І., Мироненко К.М., Супруненко О.Б. Про один роменсько-давньоруський комплекс з посаду літописної Лтави (за розкопками 1997 р.) // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2001. – № 2 (10). – С.46-56.

75. Летопись по Ипатиевскому списку. – Санкт-Петербург, 1876. – С.387.

76. Літопис Руський за Іпатським списком / Перекл. Махновець Л. – Київ: Дніпро, 1989. – С.307.

77. Липеровский А. Где похоронены шведские воины после битвы 27 июня 1709 года // Тр. ПУАК. – Полтава: ПУАК, 1907. – Вып. 3. – С.276-278.

78. Ломакін О.О., Ломакіна С.М. Нові пам'ятки археології в околицях м.Полтави // ПАЗ. – Полтава: Полтавський літератор, 1993. – Ч.1. – С.43-52.

79. Ломакін О.О., Ломакіна С.М. Нові пам'ятки поблизу мікрорайонів Половки і Сади у Полтаві // АЗ ПКМ. – Полтава: ПКМ, 1992. – Вип. 1. – С.116-122.

80. Луговая Л.Н. Археологические исследования Полтавского краеведческого музея (1977-1986 гг.) // Обл. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. М.Я.Рудинского / ТДС. – Полтава, 1987. – С.39-41.

81. Ляпушкин И.И. Археологические памятники эпохи железа в бассейне среднего течения р.Ворсклы (гор.Полтава – с.Бельск) // КСИИМК. – М., Л., 1947. – Вып. 17. – С.122-132.

82. Ляпушкин И.И. Днепровское Лесостепное Левобережье в эпоху железа // МИА. – Москва, Ленинград: Изд-во АН СССР, 1961. – № 104. – С.126 (№92), 268-269, 320.

83. Ляпушкин И.И. Итоги полевых изысканий 1945 г. в бассейне р.Ворсклы и некоторые выводы из них // СА. – Москва, 1951. – Т.XV. – С. 17-43.

84. Ляпушкін І.І. Старослов'янське поселення VIII-XIII ст. на території міста Полтави // АП УРСР. – Київ, 1949. – Т.1. – С.58-75.

85. Ляскоронський Василь. Городища, курганы и длинные (змиевые) валы по тече нию рр.Псла та Ворсклы. // Труды XIII АС. – Москва, 1907. – Т.1. – С.187-188.

86. Ляскоронський Василь. Городища, кургани і довгі (змієві) вали за течією рр.Псла та Ворскли. – Вид. 2-е, репр., доп. / Упорядник Супруненко О.Б. – Полтава: Археологія, 1995. – Препринт, вип.9. – 56 с.

87. Ляскоронский В.Г. История Переяславской земли с древнейших времен до половины XIII столетия. – Изд. 2-е. – Київ, 1903. – С.163.

88. Макаренко Н. Городища и курганы Полтавской губернии: Сб. топографических сведений. – Полтава: ПУАК, 1917. – 105, ХІХ с.

89. Макаренко Н. Материалы по археологии Полтавской губернии: I. Полтавский клад 1905 года // Тр. ПУАК. – Полтава: ПУАК, 1908. – Вып. 5. – С.201-205, фототабл.

90. Мироненко К.М. Господарське приміщення XIII-XIV ст. на посаді літописної Лтави // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип.14. – С.129-142.

91. Мироненко К.М. Давньорускі поселення Нижнього Поворскля // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1998. – Ч.1-2. – С.66.

92. Мироненко К.М. Елементи християнської символіки на давньоруському посуді (за м-лами археологічних досліджень посаду літописної Лтави 1997-1998 рр.) // Християнські старожитності Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1999. – С.30-33.

93. Мироненко К.М. Керамічний комплекс XIII-XV ст.. з посаду літописної Лтави (питання хронології) // Проблемы истории и археологи Укарины: Тез. докл. науч конф. – Харьков, 1999. – С.55-56.

94. Мироненко К.М. Пізньороменське житло з посаду літописної Лтави (за м-лами розкопок 1999 р.) // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1999. – № 2 (6). – С.47-49.

95. Мироненко К.М. Ранньокружальна кераміка роменської культури з посаду літописної Лтави (за розкопками 1997-1998 рр.) // ПАЗ-1999: Зб. наук. праць. – Полтава: Археологія, 1999. – С.49-55.

96. Мироненко К.М., Супруненко О.Б. Давньоруський комплекс з посаду літописної Лтави (за розкопками 1997 р.) // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2003. – № 2(12) – №3 (13). – С.143-156.

97. Мокляк В.О. Кераміка XVII-XVIII ст. з м.Полтави // ПАЗ: Зб. наук. праць. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – Ч.1. – С.49-55.

98. Непріна В.І., Післарій І.О. Неолітичні пам'ятки поблизу Полтави // Археологія. – Київ, 1972. – № 7. – С.91-95.

99. Нестуля С.І. Всеукраїнський Археологічний Комітет: сторінки історії // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1998. – №1-2 (3-4). – С.91-95.

100. Новицкая В.Н. К вопросу о происхождении названия города Полтава // ОИПАП: Второй обл. науч.-практ. семинар / ТДС. – Полтава: Вид-во "Полтава", 1989. – С.81-83.

101. Падалка Л.В. О древних городках, городищах и насипных валах на территории нынешней Полтавской губернии // Тр. ПУАК. – Полтава: ПУАК, 1905. – Вып. 1. – С.168, карта, №80.

102. Падалка Л.В. По вопросу о времени основания города Полтавы: (в связи с летописным известием о походе Игоря, князя Новгород-Северского, за реку Ворсклу в 1174 году) // ЧИОНЛ. – Київ, 1896. – Кн. 10. – Отд. II. – С.15-33.

103. Падалка Л.В. Прошлое Полтавской территории и ее заселение: Исследование и м-лы. – Полтава: ПУАК, 1914. – С.29-35.

104. Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог-справочник / Под ред. Тронько П.Т. – Київ: Наук. думка, 1987. – 736 с.

105. Памятники материальной культуры древней и средневековой Полтавщины: Каталог выставки / Гороховский Е.Л., Кулатова И.Н., Луговая Л.Н., Моргунов Ю.Ю., Супруненко А.Б. – Полтава: ПКМ, 1985. – 56 с.

106. Передерій Л.... А місто наше – славне і прекрасне! // Вечірня Полтава. – м.Полтава, 2000. – № 26 (383). – С.2.

107. Першин М. Почалося відродження Святоуспенського кафедрального собору // Цілком відверто. – м.Полтава, 2000. – 6 липня. – № 27 (418). – С.1-2.

108. Першин М. Розпочалося відновлення святині // Вісті. – м.Полтава, 2000. – 30 червня. – №53-54 (7964-7965). – С.1, 3.

109. Першин М. Сива давнина Іванової гори: Розпочато будівництво Святоуспенського кафедрального собору // Довір'я. – м.Полтава, 2000. – 25 липня. – №14 (264). – С.4.

110. Погодин М.П. Разыскания о городах и пределах древних русских княжеств с 1051 по 1240 // ЖМВД. – Санкт-Петербург, 1848. – XXIII. – Кн.7.

111. Подоляк О. Скільки ж років Полтаві?// Полтавський ярмарок. – м.Полтава, 1997. – 23 травня. – №7. – С.1-2.

112. Полтаві 1100 років: Буклет / Авт. Толочко П.П., Моця О.П. – Полтава: Археологія, 1999. – С.4.

113. Про час заснування Полтави: Буклет-довідка / [Укл. Супруненко О.Б.]. – Полтава: Археологія, 1998. – 2 с.

114. Приймак В.В. Деякі аспекти історії Дніпровського Лівобережжя Х-ХІ ст. у світлі досліджень літописної Лтави // ПАЗ-1999. – Полтава: Археологія, 1999. – С.28-43.

115. Приймак В.В. Регіональні особливості роменської культури // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1999. – № 1 (5). – С.11-19.

116. Приймак В.В., Супруненко О.Б. Полтаві 825/1100 років // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1998. – № 1-2 (3-4). – С.2 обкладинки.

117. Про час заснування Полтави: Буклет-довідка / Укл. Супруненко О.Б.. – Полтава: Археологія, 1998. – 2 с.

118. Пуголовок Ю.О. Пізньороменське житло літописної Лтави (варіант реконструкції) // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2002. – № 1 (11). – С.91-93.

119. Рудинський М. Археологічні збірки Полтавського музею // Збірник, присвячений 35-річчю Музею. – Полтава: ПДМ, 1928. – Т.1. – С.29-62.

120. Рудинський М.Я. Матеріали до вивчення неолітичної доби сточища р.Ворскла. Стація в ур.Біла Гора під Полтавою. – Київ: ВУАК, 1926. – 25 с.

121. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. – М.: Наука, 1982. – С.507.

122. Сидоренко Г.О. Розкопки в м.Полтаві на Червоній площі // ПАЗ. – Полтава: Полтавський літератор, 1993. – Ч.1. – С.26-28.

123. Сидоренко Г.О., Махно Є.В., Телегін Д.Я. Довідник з археології України. Полтавська область. – Київ: Наукова думка, 1982. – С.84.

124. Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период / Отв. ред. Баран В.Д. – К.: Наук. думка, 1990. – 486 с.

125. Степанович С.П., Супруненко О.Б. Останній польовий сезон Микити Стана // ПАЗ. – Полтава: Полт. літератор, 1994. – Ч.2. – С.21-25.

126. Супруненко А.Б. Археологические исследования Полтавского краеведческого музея (к 100-летию со дня основания) // АИП. – Полтава: ПКМ, 1990. – С. 7,22-23, 25.

127. Супруненко А.Б. Археологические памятники территории г.Полтавы и окрестностей: Каталог. – Полтава: изд. УООПИК, ПКМ, 1988. – С.5-7.

128. Супруненко А.Б. Исследования на Полтавщине // АО 1983 г. – Москва: Наука, 1985. – С.361-362.

129. Супруненко А., Витанов Д., Кулатова И. Откриване и идентификация на гроба на хан Кубрат край. Полтава // Списания на Българската Академия на науките. – София, 1991. – Т.3. – С.9-15.

130. Супруненко А.Б. Экспозиция по археологии Полтавщины: Путеводитель. – Полтава: Облполиграфиздат, 1988. – 16 с.

131. Супруненко А.Б. 75 лет археологических исследований Полтавского краеведческого музея // ОИПАП: Перв. обл. науч.-практ. семинар / ТДС. – Полтава: ПКМ, 1988. – С.39-41.

132. Супруненко О. Археологічне обличчя Полтави // Архитектура и престиж. – Київ, 1999. – № 3 (11). – С.42.

133. С[упруненко] О. Біла Гора // Полтавщина: Енциклопедичний довідник. – Київ: УЕ, 1992. – С.56.

134. С[упруненко] О. Іванова Гора // Полтавщина: Енциклопедичний довідник. – Київ: УЕ, 1992. – С.311.

135. Супруненко О. Іван Зарецький – археолог і музейний працівник // Народне мистецтво Полтавщини / ТДП наук.-теор. конф., присвяч. 70-річчю Полтавського художнього музею. – Полтава: ПХМ, 1989. – С.59-65.

136. Супруненко О. Пам'ятки археології в межах Полтави // Добромисл. – Полтава, 1993. – № 2 (3). – С.88-94.

137. Супруненко О. Перші полтавські поселення // Надія. – м.Полтава. – 1993. – Жовтень – № 2. – С.3.

138. Супруненко О.Б. Археологічні пам'ятки на території Полтави // Полтава. Історичний нарис. – Полтава: Полт. літератор, 1999. – С.58.

139. Супруненко О.Б. До локалізації давньоруських центрів Нижнього Поворскля // Проблемы истории и археологи Украины: Тез. докл. науч конф. – Харьков, 1999. – С.58-59.

140. Супруненко О.Б. Іграшки XVIII ст. з Полтави // КСП. – Полтава: Криниця, 1993. – Вип. 1. – С.62-65.

141. Супруненко О.Б. Літописна Лтава (до 1100-ліття міста Полтави за даними археологічних досліджень) // ПАЗ-1999: Зб.наук. праць. – Полтава: Археологія, 1999. – С.9-27.

142. Супруненко О.Б. Лунниця [XII-XIII ст. з Полтави] // ПАЗ. – Полтава: Полтавський. літератор, 1995. – Ч.3. – С.179-180.

143. Супруненко О.Б. Маловідомі києво-руські некрополі на Полтавщині // Роль ранніх міських центрів в становленні Київської Русі: М-ли польового іст.-арх. семінару. Серпень 1993 р. (с.Зелений Гай Сумського р-ну Сумської обл.). – Суми, 1993. – С.59-61.

144. Супруненко О.Б. Матеріали до археологічної карти Нижнього Поворскля // ПАП. – Полтава: ПКМ, 1991. – С.23.

145. Супруненко О.Б. На землі Полтавській: Пам'ятки археології Полтави та околиць. – Полтава: Археологія, 1998. – 156 с.

146. Супруненко О.Б. Новий тип давньоруської актової печатки ХІ ст. з Полтави // ПАЗ. – Полтава: Полтавський літератор, 1995. – Ч.3. – С.153, 154.

147. Супруненко О.Б. Перший графічний документ у історії Полтави // 100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: М-ли ювіл. наук. конф. – Ч.3. – Полтава, 1991. – С.14-16.

148. Супруненко О.Б. Посад край Мазурівського Яру: Археологічне підгрунття ювілею Полтави // Зоря Полтавщини. – м.Полтава, 1999. – 25 вересня. – №148-149. – С.6.

149. Супруненко О.Б. Про давньоруські центри Нижнього Поворскля // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1999. – № 1 (5). – С.20-30.

150. Супруненко О. Розкопки в Полтаві // Комсомолець Полтавщини. – м.Полтава, 1990. – 13 жовтня – № 121. – С.3.

151. Супруненко О.Б. Штрихи до біографії Г.О.Сидоренко // 100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: М-ли ювіл. наук. конф. – Ч.1. – Полтава: ПКМ, 1992. – С.24-30.

152. Супруненко О.Б., Кулатова І.М., Левченко Д.І., Мироненко К.М., Приймак В.В. Розкопки в Полтаві // АВУ 1997-1998 рр.: Зб. наук. праць. – Київ: ІА НАНУ, 1998. – С.147-149.

153. Супруненко О.Б., Кулатова І.М., Приймак В.В. Пізньороменські комплекси з посаду літописної Лтави (за розкопками 1997-1998 рр.) // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2001. – № 1 (9). – С.52-76.

154. Сухобоков О.В. Дніпровське Лісостепове Лівобережжя у VIII-XIII ст. (за м-лами археологічних досліджень 1968-1989 рр.). – Київ: Наукова думка, 1992. – С.188, 196-203.

155. Сухобоков О.В. Звіт про роботу Лівобережного розвідзагону ІА АН УРСР за 1971 р. // НА ІА НАНУ. – 1971/17 в. – Ф.е.

156. Сухобоков О.В. Население бассейнов Псла, Ворсклы и Северского Донца в эпоху Киевской Руси // ОИПАП: [Перв.] обл. науч.-практ. семинар / ТДС. – Полтава, 1988. – С.36-37.

157. Сухобоков О.В. Славяне Днепровского Левобережья: (роменская культура и ее предшественники). – Київ: Наукова думка, 1975. – С.16.

158. Сухобоков О.В., Юренко С.П. Археологические памятники Полтавщины // Историко-культурное наследие Полтавщины. – Київ, 1987. – С.135-162.

159. Суховська І.В. Аптечний посуд ХІХ – поч. ХХ ст. з Полтави // ПАЗ: Зб. наук. праць. – Полтава: Полтавський літератор, 1993. – С.100-104.

160. Суховська І.В. До питання про територію перших полтавських поселень // ТДП другої Полтавської наук. конф. з історичного краєзнавства. – Полтава: Вид-во "Полтава", 1991. – С.69-70.

161. Суховська І.В. Художні кахлі з Полтави XVIII ст. // КСП. – Полтава: Криниця, 1993. – Вип. 1. – С.66-72.

162. Суховская И.В. Рисунки в подземном ходе г.Полтавы // ОДПАП: Третій обл. наук.-практ. семінар / ТД. – Полтава: Вид-во "Полтава", 1990. – С.181-182.

163. Тахтай А. Археологічна робота Музею 1926/27 рр. // Збірник, присвячений 35-річчю Музею. – Полтава: ПДМ, 1928. – Т.1. – С.283-289.

164. Тахтай О. Передісторичні розшуки в межах Полтавської округи в роках 1926-1928 // Антропологія. – Київ, 1928. – Вип.2. – С.250-256.

165. Толочко П.П. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории. – Київ: Наукова думка, 1987. – С.124.

166. Толочко П.П. Переяславське князівство // Історія Української РСР. – Т.1: Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму. – Київ: Наукова думка, 1977. – Кн. 1. – С.361-367.

167. Толочко П. Полтаві – 1100 років // Приватна справа. – м.Полтава,1998. – 22 жовтня – № 43 (121). – С. 4.

168. Толочко П. Скільки ж років Полтаві – 800 чи 1100 // Вечірні зорі. – м.Полтава, 1998. – 29 жовтня. – №1. – С.2.

169. Ханко О.В. Гутнє скло XVII-XVIII століть з Полтави // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2001. – № 2 (10). – С.125-127.

170. Ханко О.В. Орнаментація гончарського посуду XVI-XIX ст. з Полтави // Проблемы истории и археологи Украины: Тез. докл. науч конф. – Харьков, 1999. – С.83-84.

171. Ханко О.В. Пізньосередньовічне горно з Полтави // ПАЗ-1999: Зб.наук.праць. – Полтава: Археологія, 1999. – С.68-72.

172. Ханко О.В. Полтавський гончарський осередок у контексті новітніх археологічних досліджень // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2000. – Ч.1-2 (7-8). – С.54-66.

173. Ханко О.В., Коваленко О.В. Керамічна плитка Симона Горілея // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1998. – Ч.1-2 (3-4). – С.171-172.

174. Щербаківський В. Провідник по археологічному відділу Полтавського Народного Музея з коротким описом передісторичного життя на Полтавщині. – Полтава, 1919. – С.15.

175. Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси Х-ХV вв. – Москва, 1998. – Т.ІІІ. – С.25. – № 39 а.

* * *

176. Полтава: Історичний нарис / Наук. ред. Супруненко О.Б., Якименко М.А., Лобурець В.Є., Войнолович В.А. та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – 280, 24 с.: іл. – Літ.: С.273-280.

Висловлюємо щиру подяку Олександру Супруненку та Костянтину Мироненко за консультації, надані під час підготовки даного матеріалу.

Джерело:

Полтава: архітектура, історія, мистецтво. Матеріали II наукової конференції "Вайнгортівські читання", грудень 2003 р. – Полтава. 2003. Стор. 59-69.


© Тітков О. В., Малікова Л. Р.
При використанні, посилання
на авторів обов'язкове.

Ссылки на эту страницу


1 Маликова Лариса Рудольфовна
[Малікова Лариса Рудольфовна] - пункт меню
2 Титков Александр Владимирович
[Тітков Олександр Володимирович] - пункт меню
3 Указатель книг и статей по названиям
[Покажчик за назвами] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654