Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Хмельницкий, Юрий Богданович

Хмельницький, Юрій Богданович [Хмельницкий Юрий Богданович] (1641—1685) — політичний і державний діяч, дипломат, гетьман України (1657, 1659-1663 pp.), гетьман Правобережної України (1677-1681, 1685 рр.).

Хмельницький Юрій Богданович

Молодший син Б. Хмельницького. Волею батька намічений наступником, був обраний гетьманом України козацькою радою у Чигирині 27 серпня 1657 р. Змушений поступитися булавою І. Виговському, повернув гетьманство у вересні 1659 р. Тоді ж уклав із московським урядом нові Переяславські статті. Як союзник Москви виступив у війні з Польщею 1559— 1560 pp. Однак після поразки російсько-українського війська перейшов на бік короля, уклавши з Польщею Слободищенський трактат 1660 р. Коли за намовою Москви проти цього трактату виступили деякі лівобережні полки, опинився в центрі розрух на Україні. Виявившись неспроможним опанувати ситуацію, на поч. 1663 р. склав булаву й постригся у ченці під іменем Гедеона. В 1669 р. був звинувачений П. Тетерею у зраді й ув'язнений поляками у Марієнбурзькій фортеці. Після звільнення (1667 р.) поселився в Уманському монастирі. Там у 1670 р. (за іншими даними у 1673 р.) його захопили татари й відправили до Константинополя. Деякий час сидів у Єдичкульській в'язниці. Потім був архімандритом в одному з православних монастирів. За посередництвом Франції турецький уряд використав сина великого Богдана для закріплення свого панування на Правобережній Україні, В 1677 р. Ю. Хмельницький був наставлений турками "князем Малої Росії-України і вождем Війська Запорозького" з перебуванням у Немирові. В 1678—1679 рр, пробував поширити свою владу на Лівобережжя, однак зазнав невдачі. Після замирення Туреччини з Росією у 1681 р. позбавлений гетьманства. В 1685 р. був знову призначений "гетьманом України", але через півроку страчений турками за непослух в Кам'янці-Подільському.

Джерело:

Білоусько О. А., Мокляк В. О. Нова історія Полтавщини. Друга половина XVI — друга половина XVIII століття. Стор. 138

Портрет - http://pravyteli.us.org.ua/?section=hetman

Ссылки на эту страницу


1 Антигетманское восстание Мартына Пушкаря и Якова Барабаша: ход и последствия
[Антигетьманське повстання Мартина Пушкаря і Якова Барабаша: хід і наслідки]. Кочерга Н. К., Ревегук В. Я., кандидаты исторических наук
2 Безпалый, Иван
[Безпалий, Іван] (?—1718), наказной гетман Украины (1658—1659)
3 Брюховецкий, Иван Мартынович
[Брюховецький, Іван Мартинович] (?—1668), государственный и военный деятель, гетман Левобережной Украины (1663-1668 гг.)
4 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
5 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
6 Гетман, Гетманата институт
[Гетьман, Гетьманату інститут] - высшее звено системы государственного управления в Гетманщине в 1649–1764 гг.
7 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
8 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
9 Дорошенко, Петр Дорофеевич
[Дорошенко, Петро Дорофійович] (1627—1698), государственный, политический и военный деятель, полководец, дипломат, гетман Правобережной Украины (1665— 1676 гг.)
10 Жученко, Федор Иванович
[Жученко, Федір Іванович] (?—1709), полтавский полковник (1659-91, с перерывами)
11 Из украинской старины - Альбом
[З української старовини] Из украинской старины = La pètite Russie d'autrefois : [Альбом] / рис. акад. С. И. Васильковского и Н. С. Самокиша ; поясн. текст проф. Д. И. Эварницкого ; изд. А. Ф. Маркса. – С.-Петербург: Изд. А. Ф. Маркса, 1900. – VIII, 100 с. : іл.
12 Изучение истории Полтавского казацкого полка до 1917 года
[Вивчення історії Полтавського козацького полку до 1917 року] Мокляк Владимир, заместитель директора по научной работе Полтавского краеведческого музея
13 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
14 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Частина II: Наша "орієнтація"
15 Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський. «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму». — Відень. 1926. — XLVII + 580 с. Частина III: Про національну аристократію та про три основні методи її орґанізації: класократію, охлократію і демократію
16 Личности - Х
[Особистості - Х] - пункт меню
17 На Украине. Путевые впечатления
Россиев П. А. На Украйне (К 200-летию Полтавской битвы). Путевые впечатления. — Исторический вестник, 1909, июнь. Стр. 901-965.
18 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
19 Переяславские статьи 1659 г.
Переяславские статьи 1659 г.
20 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
21 Руина
Руина
22 Русь-Украина и Московщина-Россия
[Русь-Україна та Московщина-Россія] – Историко-политическое исследование Лонгина Цегельского. С картой Украины. Второе, переработанное издание. Царьград. Из типографии Союза освобождения Украины. 1916
23 Слободищенский (Чудновский) трактат 1660 г.
Слободищенский (Чудновский) трактат 1660 г.
24 Сомко, Аким Семенович
[Сомко, Аким Семенович] (?—1663), наказной гетман Левобережной Украины (1660-1663)
25 Україна на переломі, 1657-1659
Вячеслав Липинський. Україна на переломі, 1657-1959. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. / Історичні студії та монографії; т. 3 – Відень ; Київ : Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України ("Дніпросоюз"), 1920. – 304 с.
26 Украинство в литературных состязаниях с Московщиной
И. Баштовий [Нечуй-Левицький І. С.] Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів, з друкарні товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1891. – 214 с.
27 Хмельницкий, Богдан-Зиновий Михайлович
[Хмельницький, Богдан-Зиновій Михайлович] (1595—1657), государственный, политический и военный деятель, гетман Войска Запорожского (1648—1657 гг.); вождь Украинской национальной революции XVIІ ст. и основатель казацкого Гетманского государства
28 Южноруссы
Пыпин А. Н. Южноруссы. // Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. Издание второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Т. 1. СПб., Изд. М. М. Стасюлевича, 1879. Глава третья. Русское племя. I. Южноруссы, с. 306—388.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654