Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Таранушенко, Стефан Андреевич

Highslide JS
м. Астрахань (РФ), 1951 р.

Таранушенко, Стефан Андрійович (09/21.12. 1889, м. Лебедин, тепер райцентр Сумської обл. – 13.10. 1976, м. Київ) – мистецтвознавець, музейник, пам’яткоохоронець.

Highslide JS
С. А. Таранушенко вдома за роботою.
Харків. Світлина 1933 р. 10,9х16,9 см. Зберігається в ІР НБУ. Ф. 278, од. зб. 1637, арк. 10.

Highslide JS
С. А. Таранушенко в Курській картинній галереї.
Курськ. Світлина 1940 р. 11,5х8,5 см. Зберігається в ІР НБУ. Ф. 278, од. зб. 1642, арк. 12.

Нар. в сім’ї дрібного торгівця. Закінчив гімназію в Охтирці (1910), Харківський університет (1917, проф. Ф. І. Шміт). Викладав як доцент у Полтавському історико-філологічному факультеті (1918), ад’юнкт-професор Полтавського університету (1918–1920), професор Харківського художнього інституту (1924–1929). У 1922–1933 очолював Музей українського мистецтва у Харкові. Заарештований 1933, 24.02.1934 засуджений до 5 років таборів. Пізніше працював у Курській обласній картинній галереї (1938–1950), Астраханській картинній галереї (1950–1953). З 1953 мешкав у Києві, працював у системі Академії архітектури України. Реабілітований 05.09.1958.

Досліджував українське монументальне (передусім храми і дзвіниці) і народне житлове будівництво, ікономалярство осередків Слобожанщини і Полтавщини, різні види народного і декоративно-вжиткового мистецтва, серед них і церковного характеру. Впродовж 1920-х, як голова Харківської крайової інспектури охорони пам’яток, бував на Полтавщині, ретельно досліджував і рятував від загибелі історико-культурну спадщину, взявши на облік 76 архітектурних, історико-меморіальних, літературних і археологічних пам’яток. Завдяки Т. збережені монастирі Мгарський біля Лубен і Хрестовоздвиженський у Полтаві, Спасо-Преображенська церква у с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну, взяті на облік садиба М. П. Драгоманова в Гадячі, будинок у Великих Сорочинцях, в якому народився М. В. Гоголь, палацовий комплекс Муравйових-Апостолів у с. Хомутець Миргородського р-ну. Завдяки Т. 1930 було врятовано дзвін «Кизикермен» із дзвіниці Успенського собору, не відправлено на металобрухт Монумент Слави в Полтаві.

Highslide JS
Перед відкриттям виставки П. Д. Мартиновича у МУМ. Зліва направо: Вітольд Войцехівський, Павло Жолтовський,
Олена Чудновська,
Порфирій Мартинович, Дмитро Чукин, Стефан Таранушенко.

Автор ґрунтовних монографій і науково-популярних книг: «Старі хати Харкова» (Харків, 1922) «Покровський собор у Харкові» (Харків, 1923), «Мистецтво Слобожанщини» (Харків, 1928), «Лизогубівська кам’яниця у м. Седневі» (Харків, 1932), «П. Д. Мартинович» (К., 1958), «Шевченко­художник» (К., 1961), «Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України (К., 1976); статей про творчість В. Кричевського, О. Кульчицької, про українські писанки, книжкову графіку, народні меблі й килими. Під орудою Т., починаючи з 1929, почали виходити друком перші випуски серії монографічних нарисів «Українське малярство» (видво «Рух» у Харкові). Співавтор видання «Історія українського мистецтва» у шести томах (Т. 3, К., 1968).

Літ.: Білокінь С. Мистецтвознавець, етнограф: (До 80-річчя від дня народження С. А. Таранушенка) // народна творчість та етнографія. – 1969. – № 6. – С. 67-69; Білокінь С. Велетень мистецтвознавства // Пам’ятки України. – 1989. – № 3. – С. 12-18; Нестуля О. О. Дослідник народного мистецтва (С. А. Таранушенко) // Репресоване краєзнавство (20–30-і роки). – К., 1991. – С. 173-177; Вечерський В. …дозволили померти в Києві // ПУ. – 1993. – № 2/3. – С. 55-56; Лейбфрейд А. Жизненный подвиг историка-искусствоведа // Слобода. – 1994. – № 29. – С. 6; Ротач П. До біографії С. Таранушенка: полтавські сторінки [1889–1976] // КС. – 1999. – № 4. – С. 151-158; Знаковский В. Служение прекрасному и духовности // Слобода. – 1999. – 21 дек.; Мизина В. Стефан Таранушенко: Страницы биографии // Событие. – 2002. – № 74. – С. 22.

В. М. Ханко

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Фотографії з книги "Таранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918-1932 рр. : монографічні видання, статті, рецензії, додатки, таранушенкознавчі студії, ілюстрації, довідкові матеріали / упоряд. О. О. Савчук, М. М. Красиков, С. І. Білокінь ; передм. С. І. Білоконя ; підготовка тексту та прим. О. О. Савчука, М. М. Красикова ; авт. післямови та наук. ред. М. М. Красиков. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2011. — 696 с., 702 іл. — (Cерія «Слобожанський світ». Випуск 1.)" надані видавцем Савчуком Олександром Олеговичем, http://savchook.com/?q=books, +380954621810

Ссылки на эту страницу


1 Административные здания Полтавы XVII-XVIII столетий
[Адміністративні споруди Полтави ХVІІ-ХVІІІ сторіч] Коваленко Оксана Валентиновна
2 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
3 Вайнгортовские чтения - 2012
[Вайнгортівські читання] - материалы четвертой научной конференции "Вайнгортовские чтения"
4 Дерев'яні церкви Полтавської губернії
[Дерев’яні церкви Полтавської губернії] – из архива С. А. Таранушенко
5 Искусствоведы
[Мистецтвознавці] - пункт меню
6 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
7 Калнышевский, Петр Иванович
[Калнишевський, Петро Іванович] (Калныш; 1690-1803), последний кошевой атаман Запорожского войска
8 Личности - Т
[Особистості - Т] - пункт меню
9 Малоизвестные факты харьковского периода жизни С.А. Таранушенко
[Маловідомі факти харківського періоду життя С.А. Таранушенка] - Савчук Олександр Олегович
10 Мартынович, Порфирий Денисович
[Мартинович, Порфирій Денисович] (1856—1933), украинский живописец, график, фольклорист и этнограф
11 Мартынович. Воспоминания А. Сластьона
[Мартинович. Спогади О. Сластьона] // Кооперативное издательство "Рух". Харьков, 1931
12 Мемуари (1917-1922 рр.)
Вадим Щербаківський. Мемуари (1917-1922 рр.) // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, літературний і науковий місячник. Квітень 1963. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1963. - Кн. 4/110(190). - 120 с. Стор. 435-445.
13 Модзалевский, Вадим Львович
[Модзалевський, В. Л.] (1862-1920), украинский историк, архивист, генеалог и искусствовед
14 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
15 Покровская церковь
Покровская церковь
16 Полтавский университет
Симон Наріжний. Полтавський університет. // Тижневик "Тризуб". Париж. 1930. Число 6 (214), стор. 12-16. Число 7 (215), стор. 7-10. Число 8 (216), стop. 10-14.
17 Рецензія на книгу: Михайло Рудинський. Архитектурне обличчя Полтави
[Рецензія на книгу: Михайло Рудинський. Архитектурне обличчя Полтави] - Таранушенко Стефан Андрееович. 1921
18 Украинский клуб в Полтаве (1913-1918): открытие и направления деятельности
[Український клуб у Полтаві (1913-1918): відкриття та напрямки діяльності] - Пустовит Тарас Павлович
19 Украинский университет в Полтаве
Вадим Щербаківський. Український університет у Полтаві // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, літературний і науковий місячник. Грудень 1961. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1961. - Кн. 12/96(170). - 120 с. Стор. 1319-1324.
20 Щепотьева, Мария Александровна
[Щепотьєва, Марія Олександрівна] (1893,Полтава—1974), искусствовед

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654