Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Всеукраинский Центральный Военно-Революционный Комитет (ВЦВРК)

Всеукраїнський Центральний Військово-Революційний Комітет (ВЦВРК) – керівний орган з підготовки й проведення повстання робітників і селян України проти австро-німецьких військ контролю над територією України 1918 і режиму П. Скоропадського (див. також Українська Держава).

Ств. за рішенням I з’їзду КП(б)У в лип. 1918 замість Бюро з кер-ва повстанською боротьбою на окупованій тер. України, яке було організоване у квіт. 1918 на базі евакуйованих до м. Таганрог (нині місто Ростовської обл., РФ) ЦВК і Нар. секретаріату. Очолив к-т А. Бубнов.

ВЦВРК здійснював також кер-во роботою військ. штабів при підпільних ревкомах, що створювалися для безпосередньої військ.-тех. підготовки повстання на місцях. Їхню діяльність спрямовував Гол. штаб на чолі з С. Петриковським (Петренко). На нараді представників військ. штабів, скликаній ВЦВРК 31 лип. (м. Курськ, нині РФ), було вирішено виробити військ.-стратегічний план збройного повстання в Україні. Усі штаби мали суворо дотримуватися вказівок к-ту. Найбільших успіхів у підготовці повстання було досягнуто на Чернігівщині та у пн. ч. Полтав. губ. (військ. штаб очолював М. Кропив’янський).

ВЦВРК, не маючи достатньої інформації про військ.- тех. підготовку до повстання усіх ревкомів і штабів та про співвідношення сил, видав 5 серп. наказ № 1 про початок заг. збройного повстання, який був схвалений і ЦК КП(б)У. Виконання цього наказу призвело до розгрому розпорошених та ізольованих виступів робітників і селян. Уже 7 серп. ВЦВРК видав наказ № 2, яким скасував наказ № 1.

Пленум ЦК КП(б)У (8–9 верес., м. Орел, нині РФ) засудив дії ВЦВРК як передчасні й помилкові. Для зміцнення ВЦВРК до його складу було введено Артемаа. 7–8 жовт. 1918 на нараді представників військ.-революц. к-тів України перед ВЦВРК було поставлено завдання: одночасно з розгортанням партизан.-повстанського руху в Україні приступити до формування регулярних військ. одиниць у "нейтральній зоні" з партизан. і повстанських загонів. 22 верес. ВЦВРК видав наказ № 6 про створення з цих загонів двох повстанських д-зій, було визначено штати бойових одиниць. Водночас зусилля к-ту були спрямовані на об’єднання діяльності всіх підпільних військ.-революц. орг-цій в Україні.

ВЦВРК склав свої повноваження із утворенням 28 листоп. 1918 Тимчасового робітничо-селянського уряду України.

Літ.: Потарикіна Л.Л. Ревкоми України в 1918–1920 рр. К., 1957; Українська РСР в період громадянської війни, т. 1–2. К., 1967–68; Первый съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. 5–12 июля 1918 года. Протоколы. К., 1988; Второй съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. 12–17 октября 1918 года. К., 1991.

О.Й. Щусь.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Артем (Сергеев), Федор Андреевич
[Артем (Сергєєв), Федір Андрійович] (1883—1921), профессиональный революционер, советский, партийный и государственный деятель
2 Бубнов, Андрей Сергеевич
[Бубнов, Андрій Сергійович] (1883—1940), деятель революционного движения, советский партийный, государственный и военный деятель
3 Советские органы государственного управления
[Радянські органи державного управління] - пункт меню
4 Советские правительства Украины в 1917-1923 гг.
Советские правительства Украины в 1917-1923 гг.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654