Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Лазурский, Федор Давидович

Лазурський, Федір Давидович (1840, с. Бобрик Гадяцького пов. Полтавської губ., тепер Гадяцького р-ну Полтавської обл. – 07.10.1916, м. Полтава) – священнослужитель.

Нар. в сім’ї священика. Закінчив Полтавсько-Переяславську семінарію (1861). Деякий час працював домашнім учителем в одній із поміщицьких сімей, готуючи дітей для вступу до гімназії. 1863 призначений учителем народної школи м-ка Рашівка Гадяцького пов., згодом – викладачем грецької мови Переяславського духовного училища, обирався членом училищного правління. 01.08.1865 рукопокладений у священики Успенського градського собору м. Переяслав. 28.07.1876 призначений настоятелем Іоанно-Предтеченської церкви Лубенського духовного училища, водночас викладав в училищі грецьку мову, виконував обов’язки репетитора та наглядача в учнівському гуртожитку. 21.02.1880 переміщений на місце настоятеля храму Різдва Христового м-ка Рашівка Гадяцького пов. із затвердженням на посаді законовчителя місцевого двокласного міністерського училища. 17.01.1881 повернувся в Лубни настоятелем Троїцької церкви та викладачем грецької мови в Лубенському духовному училищі (залишив цю посаду 1891). З 1891 був членом Православного місіонерського товариства, з 1893 – наглядачем міських церковнопарафіяльних шкіл у своєму окрузі. 14.07.1895 призначений настоятелем Гадяцького Успенського собору і благочинним 1го округу з уведенням у сан протоієрея. 20.08.1895 затверджений також законовчителем Гадяцького народного жіночого училища, 15.07.1896 – наглядачем церковнопарафіяльних шкіл Гадяцького пов. (працював до 24.06.1897). 19.09.1898 переведений до Полтави і призначений настоятелем Всіхсвятської кладовищенської церкви та штатним членом Полтавської духовної консисторії. У квіт. 1899 переміщений до Полтавського Успенського собору на посаду кафедрального протоієрея та благочинного. Тоді ж став членом­співробітником нововідкритого Полтавського відділу Православного Палестинського товариства. З 21.05.1899 був зав. Богородицької жіночої церковнопарафіяльної школи, постійним членом Полтавської єпархіальної училищної ради, у 1899–1902 – членом будівельного комітету, що займався оновленням Успенського собору. 11.10.1908 призначений законовчителем старших класів приватного учбового закладу 1-го розряду І. П. Сивицької, з 1909 – духівником Полтавського градського благочинія, 24.10.1910 – гол. нововідкритого Богородицького братства при Соборі, 26.04.1911 – депутатом від духовенства для участі в засіданнях Полтавського надзвичайного земського зібрання. Мав велику б-ку, яку перед смертю заповів Полтавському Успенському собору, Троїцькій церкві м. Лубни та Покровському храму с. Бобрик. Похов. на соборному цвинтарі.

Нагороджений набедреником (1868), благословенням від Св. Синоду (1872, 1893), скуфією (1875), камилавкою (1880), наперсним хрестом (1886), подякою від імператора за влаштування у своїй церкві кіоту з іконами (1890), срібнозолотим наперсним хрестом, прикрашеним дорогоцінним камінням (подарунок від парафіян Лубенської Троїцької церкви, 1894), орденами св. Анни 3 ст. (1891), св. Володимира 4 і 3 ст. (1901, 1904), палицею (1908), наперсним хрестом, прикрашеним дорогоцінним камінням із Кабінету Його Імператорської Величності (1912), митрою (1915).

Літ.: ПЕВ.ЧО. – 1865. – № 16. – С. 519; 1868. – № 1. – С. 11; № 22. – С. 805; 1872. – № 10. – С. 275; 1875. – № 11. – С. 227; 1876. – № 15. – С. 477; 1880. – № 6. – С. 107; № 13. – С. 210; 1881. – № 4. – С. 61; 1886. – № 9. – С. 256 – 257; 1890. – № 16. – С. 698; 1891. – № 11. – С. 343; 1893. – № 23. – С. 1097; 1895. – № 15. – С. 586; № 16. – С. 671; № 18. – С. 815; 1898. – № 29. – С. 731; № 30. – С. 756; 1899. – № 14. – С. 363; 1901. – № 16. – С. 378; 1904. – № 16. – С. 304; 1908. – № 14. – С. 285; 1909. – № 4. – С. 115; 1912. – № 15. – С. 943; № 31. – С. 2029; 1915. – № 24. – С. 1793; 1916. – № 21. – С. 1888; Розанов Я. Поднесение наперсного креста о. Федору Лазурскому, священнику Троицкой церкви г. Лубен // ПЕВ.ЧН. – 1894. – № 9. – С. 311314; Адрескалендарь…, 1900. – С. 77; Летописная заметка о Полтавском кафедральном Успенском Соборе, относящаяся к 1899–1902 гг. // ПЕВ.ЧН. – 1903. – № 15. – С. 684; Петровский А. Митрофорный кафедральный протоиерей Федор Давидович Лазурский (некролог) // ПЕВ.ЧН. – 1916. – № 22. – С. 20432050; № 23. – С. 2154.

Ю. М. Гужва

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Ссылки на эту страницу


1 Алфавитный указатель к Справочным книжкам и Адрес-календарям Полтавской губернии
[Алфавітний покажчик до Довідкових книжок та Адрес-календарів Полтавської губернії] – Л
2 Личности - Л
[Особистості - Л] - пункт меню
3 Полтавское Епархиальное Древлехранилище. Указатель
[В. Трипольський. Полтавське Єпархіальне Давньосховище. Покажчик.] / Электрическая. Типография Г. И. Маркевича. Бульвар Котляревського. Полтава. 1909
4 Религиозные деятели
[Релігійні діячі] - пункт меню
5 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск второй
[Труди Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Электрич. Типо-Лит. Торг. Дома И. Фришберг и С. Зорохович. Полтава. 1908
6 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск первый
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск перший] / Полтава. 1908
7 Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. Выпуск третий
[Праці Полтавського церковного історико-археологічного комітету. Випуск третій] / Полтава. 1912
8 Церковный историко-археологический комитет
Полтавский церковный историко-археологический комитет

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654