Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Государственный архив Полтавской области

Державний архів Полтавської області заснований у березні 1918 р. як Центральний історичний архів Полтавщини при музеї Полтавської губернської народної управи. У 1919 р. на нього було покладено обов'язки губернського архівного органу, якому підпорядковувалися всі архіви губернії. З червня 1920 р. підпорядковувався безпосередньо Полтавській губернській архівній комісії (губархіву), яка здійснювала керівництво архівною справою в губернії. У 1922 р. губархів перетворено на Полтавське губернське архівне управління (губарх), якому підпорядковувався губернський історичний архів, новостворений архів революції (невдовзі став відділом історичного архіву) та місцеві архіви губернії.

У зв'язку з ліквідацією губерній (1925 р.) губернський історичний архів було перейменовано на Полтавський історичний архів (з 1926 р. — Полтавський крайовий історичний архів). До вересня 1930 р. підпорядковувався окружному архівному управлінню, а з вересня 1930 р. — Полтавському місцевому архівному управлінню.

У 1932 р. на базі Полтавського місцевого архівного управління та Полтавського крайового історичного архіву створено Полтавський державний історичний архів. Місцеві архівні управління у Кременчуці та Лубнах перетворені на державні історичні архіви. Архівосховища міських Рад і райвиконкомів реорганізовано на міські та районні архіви.

З 1937 р., коли була створена Полтавська область, він став називатися Полтавським обласним історичним архівом, з 1941 р. — Державним архівом Полтавської області, а історичні архіви в Кременчуці та Лубнах — його філіалами, з 1958 р. — Полтавський обласний державний архів. З 1981 р. — сучасна назва.

З початком Великої Вітчизняної війни облархів та його філіали евакуювали 108,5 тис. одиниць зберігання до м. Балашова Саратовської обл., а потім у 1942 р. — до Шадринська Курганської обл. Документальні матеріали облархіву і його філіалів, що залишилися у Полтаві, загинули (понад 1,5 млн. одиниць зберігання і 40 тис. книг науково-довідкової бібліотеки).

Архів відновив роботу після визволення області від німецько-фашистських загарбників у вересні 1943. Тепер тут зосереджено понад 838,5 тис. одиниць зберігання документальних матеріалів, 29,8 тис. одиниць зберігання фотодокументів, З кінофільми, 347 фонодокументів, 702,5 тис. кадрів мікрофільмів з історії Полтавщини від 17 ст. до наших днів. Серед них документи Полтавського цивільного губернатора, губернського правління, казенної і межової палат, землевпорядних комісій, міських і земських управлінь, волосних правлінь та ін. Радянський період представлений фондами губернських, повітових і волосних ревкомів, обласного, окружних, районних міських виконкомів, органів планування і статистики, органів управління народним господарством, промислових підприємств й об'єднань тощо, документи особистого фонду громадської діячки і члена кількох наукових товариств, етнографа К. М. Скаржинської. Науково-довідкова бібліотека архіву налічує понад 23 тис. одиниць зберігання книг і журналів, 3592 комплекти газет (1990). Складено систематичний, тематичний, іменний та географічний покажчики. З використанням документальних матеріалів архіву видано збірники "Революционные события 1905—1907 гг. на Полтавщине" (X., 1957), "Німецькі окупанти на Полтавщині. 1941—1943 рр." (Полтава, 1947), "Полтаві 800 років. 1174—1974" (К., 1974), "Полтавщина у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941—1945" (К., 1977) та ін.

У перші роки Радянської влади директорами архіву були професори ІНО І.Ф. Рибаков та В.О. Щепотьєв. Розміщений у колишньому будинку Земської бібліотеки, на вул. Пушкіна № 18/24.

З вересня 1991 р. у складі Архіву Полтавської області знаходиться Партійний архів Полтавського обкому Компартії України, який розташований на вул. Жовтневій, 45.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 37

Ссылки на эту страницу


1 Бужинский, Михаил Михайлович
[Бужинський, Михайло Михайлович] (1879, Полтава–1937), подполковник, офицер-воспитатель ППКК, украинский историк, архивист, археограф, краевед, литературовед
2 Бузинный, Александр Тихонович
[Бузинний, Олександр Тихонович] (1889—?), литературовед, архивист, педагог, профессор
3 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
4 Дучинский, Антонин Филаретович
[Дучинський, Антонін Філаретович] (1880–1928), історик, архівіст
5 Земской библиотеки здание
Здание Земской библиотеки
6 К 100-летию Полтавского музыкального училища им. Н. Лысенко
[До 100-річчя Полтавського музичного училища ім. М. Лисенка] - Ивахненко Лидия Яковлевна
7 Коротенко, Владимир Васильевич
[Коротенко, Володимир Васильович] (1959), историк-архивист, генеалог
8 Культура
Культура - фотоальбом
9 Ляхович, Константин Иванович
[Ляхович, Костянтин Іванович] (1885—1921), общественный и политический деятель, журналист
10 Музеи, галереи, выставки, архивы
[Музеї, галереї, виставки, архіви] - пункт меню
11 Музей Е. Н. Скаржинской
Музей Е. Н. Скаржинской
12 Партийный архив Полтавского обкома КПУ
Партийный архив Полтавского обкома КПУ
13 Полтава в годы войны и послевоенного восстановления
[Полтава в роки війни та післявоєнної відбудови] - фотоальбом
14 Рудинский, Михаил Яковлевич
[Рудинський, Михайло Якович] (1887—1958), археолог, искусствовед, доктор исторических наук
15 Щепотьев, Владимир Александрович
[Щепотьєв, Володимир Олександрович] (1880,Полтава-1937), литературовед, историк, этнограф, фольклорист, краевед, архивист, педагог, композитор, переводчик

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654