Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Ильинская ярмарка

Highslide JS
Кінна площа (район сучасної вул. Б. Хмельницького). Іллінський ярмарок

Іллінський ярмарок. Виник у кінці 17 ст. у Ромнах. У 18 ст. був одним з найбільших на Лівобережній Україні. В 1852 р. переведений у Полтаву. Починався як кінний ярмарок, на якому продавалися коні, худоба, вівці, вовна, сирі шкіри, віск, мед, олія, горілка, селянські вироби, одяг, землеробські знаряддя тощо. Тривав офіційно з 10 до 20 липня, розміщався на Кінноярмарковій площі, що займала територію близько 90 десятин (тепер пл. Б. Хмельницького). Через 7—10 днів починався Краснорядський ярмарок, який тривав до 4 серпня. Відбувався на Гостиннодвірській площі, де в 1852 р. було збудовано 5 кам'яних корпусів з 134 лавками та 11 дерев'яних, в яких знаходилось 168 крамниць і 214 балаганів. Крім того, багато крамниць, тимчасових балаганів і палаток було зведено на Петровській площі (тепер пл. Леніна). Торгували красними товарами, галантерейними, бакалійними, москатними виробами, різними металами та виробами з них, посудом, одягом, взуттям, обробленими шкірами, свічками, милом тощо.

На Іллінський ярмарок збиралося до 40 тис. людей. Вартість привезених товарів становила від 1/2 до 2/3 вартості товарів, привезених на всі ярмарки Полтавщини, і сягала 28 млн. крб. (1864). Найважливішими були бавовняні, шовкові, вовняні, лляні і конопляні тканини й сукна (на них припадало до 45 % вартості проданих товарів), далі йшли хутро та галантерейні товари. Іллінському ярмарку належало одне з перших місць у Росії по торгівлі вовною. Так, в 1860 р. було продано 122 тис. пудів тонкорунної вовни на 2049 тис. крб. Він являвся значним ринком збуту промислових товарів центральних губерній Росії, зокрема, тканин, виробів із заліза. З-за кордону привозилися шовкові і вовняні тканини, хутра, австрійські сінокосні коси, аптекарський товар та ін. У 1860 р. вітчизняні товари становили по продажу 15 325 тис. крб., а іноземні — 859 тис. крб. Іллінський ярмарок був тісно пов'язаний з ін. великими ярмарками Лівобережної, Південної і, менше — Правобережної України, а також Росії, утворюючи єдину ярмаркову мережу країни. У кінці 19 ст. починає занепадати. У 1895 р. було продано товару всього на 1,107 тис. крб. У 20-х рр. 20 ст. Іллінський ярмарок припинив існування.

У липні 1845 р. на Іллінський ярмарок приїжджав Т. Г. Шевченко. Пізніше, 20 липня 1857 р., він записав про це в "Щоденнику": "Ильинская ярмарка в Ромни, теперь, кажется, в Полтаве. В 1845 году я случайно видел это знаменитое торжище...". Див. Ярмарки.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 313

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
2 Изразцов производство
Производство изразцов
3 Инок Полтавского монастыря, паломник XVIII в., и его литературные труды
[Чернець Полтавського монастиря, паломник XVIII ст., і його літературні праці] - Павловский И. Ф. // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1912. – № 22-23. – С. 1505-1515
4 К истории полтавского театра (1852—1882)
Граховецький Д. До історії полтавського театру (1852—1882). — «Україна», 1927, кн. 4, с. 107-110.
5 К истории Полтавской епархии: Исторические и бытовые очерки, заметки и переписка. По архивным данным
[До історії Полтавської єпархії: Історичні та побутові нариси, нотатки та листування. За архівними даними] — Павловский И. Ф. // Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии. — Полтава: Т-во Печатного Дела (тип. бывш. Дохмана). — 1916. — II+182 с.
6 Общественные заслуги Райзеров
[Громадські заслуги Райзерів] – Матвей Григорьевич Астряб
7 Очерки истории евреев Полтавщины
Очерки истории евреев Полтавщины
8 Планы Полтавы
Планы Полтавы
9 Полтава - 70-е годы ХІХ ст.
[Полтава - 70-і роки ХІХ ст.] - Генрих Борисович Слиозберг. Париж
10 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
11 Полтавская Круглая площадь
[Полтавська Кругла площа] - Павлов Виталий
12 Торговая деятельность
[Торговельна діяльність] - пункт меню
13 Улицы и общие виды Полтавы
[Вулиці та загальні види Полтави] - фотоальбом
14 Фотографии вне категорий
Фотографии вне категорий - фотоальбом
15 Хмельницкого Богдана улица
Улица Богдана Хмельницкого (Ленинский район)
16 Художественная резьба
Художественная резьба
17 Ярмарки Полтавщины
Ярмарки Полтавщины

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654