Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Любовь к истине

"Любов до істини" — масонська ложа, яка діяла в Полтаві з весни 1818 до березня 1819 р. Масонство, франкмасонство (у перекладі з французької франкмасон — вільний каменяр) — течія в суспільному русі, що ставила перед собою етичні завдання вдосконалення людства. Набуло поширення у 18 ст. У Росії стало однією з організаційних форм опозиційної дворянської громадськості. Засновник полтавської ложі — М. М. Новиков. У числі ініціаторів її заснування був І. М. Бібиков. Всього відбулося 21 засідання ложі "Любов до істини", перше — 26 травня 1818 р., на ньому обрано чиновників ложі. Шість чоловік, присутніх на установчому засіданні — М. М. Новиков, С. М. Кочубей, В. В. Тарновський, Л. М. Дьяков, І. П. Котляревський і С. Ф. Левенець — склали керівництво ложі (див. Декабристи на Полтавщині), однак у період засідань у склад ложі входило практично все оточення генерал-губернатора М. Г. Рєпніна: О. Й. Імберг — чиновник для окремих доручень, А. Є. Панін — ад'ютант генерал-губернатора, Г. О. Шафонський — чиновник канцелярії та ін. Її членами були віце-губернатор Свєчин, губернський прокурор Горбовський, театральний діяч П. Є. Барсов. До ложі входили предводителі повітового дворянства В. І. Чарниш, В. Л. Лукашевич, С. І. та Д. І. Алексєєви, С. Ф. Война, Я. А. Горленко. "Приїжджим братом" (тобто відсутнім) числився у ложі В. І. Григорович, відомий діяч культури, уродженець Пирятина. До неї увійшли й офіцери розквартированих на Полтавщині полків. На 16-му засіданні, що відбулося 14 грудня 1818 р. у спорудженому для ложі на кошти С. М. Кочубея будинкові, в числі гостей був М. І. Муравйов-Апостол. В останньому її засіданні 25 лютого 1819 р. взяв участь "брат-відвідувач" С. Г. Волконський.

Основна тема бесід у ложі — можливі реформи Олександра І та їх наслідки для Полтавської губернії. На засіданнях йшлося про повернення селян до прав козаків, характер політичних і економічних зв'язків Полтавської губернії з ін. регіонами Росії. Відомості про теми бесід дійшли до царя, який запідозрив в ідеологічній атмосфері ложі сприятливий ґрунт для вияву сепаратистських устремлінь, характерних для певної частини українського дворянства. Олександр І наказав закрити масонські ложі на Україні, маючи на увазі одну — полтавську. Ніяких акцій щодо членів ложі "Любов до істини" вчинено не було.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 498-499

 

Масонская ложа "Любви к Истине"
Полтава, 1818, членов - 23, рабочий язык - немецкий

1. Алексеев Д[митрий] Л[арионович], надворный советник, губернский маршал Екатеринославской губ., ложа "Любви к Истине" (1818 1819, 1° - степень посвящения масона) - 1.

2. [Алексеев Степан Ларионович, коллежский советник. Масон, член Полтавской ложи "Любовь к истине" (1818—1819). - Т.Б.]

3. [Барсов П. Є., театральний діяч - Т.Б.]

4. Бибиков Л. М., гвардии ротмистр, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819, 3° - степень посвящения масона) - 1.

5. Величко Александр Павлович, кандидат Московского университета, служащий в Министерстве финансов, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819, 3° - степень посвящения масона) - 1.

6. [Война С. Ф. , предводитель повітового дворянства - Т.Б.]

7. Глинка Владимир Андреевич, генерал от артиллерии, наставник Великих Князей Николая и Михаила Павловичей, сенатор, член "Союза благоденствия", участник подготовки декабристского путча, ложа "Любви к Истине" (1821) - 3, 6.

8. [Горбовський, губернський прокурор - Т.Б.]

9. Горленко Яков Андреевич, ?- 1827, титулярный советник, маршал дворянства, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819, 1° - степень посвящения масона) - 3.

10. Григорович Василий Иванович, 1786 - 1865, действительный статский советник, преподаватель в Академии Художеств, ложа "Избранного Михаила" (в 1818-1819, и.о. Оратора) и Представитель в Великую Ложу "Астрея" от ложи "Любви к Истине" - 3.

11. Дьяков Лука Максимович, надворный советник, советник Правления в Полтаве, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819, 2-й Надзиратель ложи) - 1, 3.

12. Карпов 3-й Иван Михайлович, полковник, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819, 1° - степень посвящения масона) - 3.

13. [Імберг О. Й., чиновник для окремих доручень генерал-губернатора М. Г. Рєпніна - Т.Б.]

14. Котляревский Иван Петрович, 1769 - 1838, украинский писатель, капитан, член Малороссийского тайного общества, участник подготовки декабристского путча, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819, и.о. Секретаря ложи и Оратор ложи) 3, 6.

15. Кочубей Семен Михайлович, ? - 1835, полтавский губернский маршал, действительный статский советник, член Малороссийского тайного общества, участник подготовки декабристского путча, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819, Наместный Мастер ложи) - 1, 3.

16. Левенец Степан Федорович, 1763 - ? надворный советник, полтавский губернский маршал, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819) - 1, 3.

17. Лукашевич Василий Лукич, 1787(8?) - 1866, статский советник, переяславский поветовый [уездный - Т.Б.] маршал, член "Союза благоденствия", участник подготовки декабристского путча, ложи "Любви к Истине" (1818 - 1819 1° - степень посвящения масона) и "Соединенных Славян" (и.о. Наместного Мастера ложи, Мастер стула ложи и Представитель в Великую Ложу "Астрея", 6° - степень посвящения масона), в 1821 получил степень тамплиера (7° - степень посвящения масона) 3.

19. [Новиков Михаил Николаевич (1777 — 10.11.1824), надворный советник, член преддекабристской тайной организации "Орден русских рыцарей", член Союза спасения (1816), масон, член ложи "Избранного Михаила", основатель и управляющий мастер ложи "Любовь к истине" в Полтаве (1818—1819), которую пытался превратить в одну из управ Союза благоденствия - Т.Б.]

19. [Панін А. Є. — ад'ютант генерал-губернатора М. Г. РєпнінаТ.Б.]

20. [Свєчин, віце-губернатор - Т.Б.]

21. Тарновский Волод. Вас., статский советник, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819, 1-й Надзиратель ложи) - 1.

22. Чарныш Василий Иванович, действительный статский советник, полтавский губернский маршал, ложа "Любви к Истине" (1818 - 1819, 1° - степень посвящения масона) - 1, 3.

23. [Шафонський Г. О. — чиновник канцелярії генерал-губернатора М. Г. Рєпніна - Т.Б.]

Условные обозначения источников:

1. - ОА, ф.1412, оп.1, д.4754, л.292 и далее. 
2. - ОА,ф.1412, оп.1, д.4754, л.18 - 19. 
3. - ОА, ф. 730, оп.1, дела 2, 22, 198, 202, 225, 226, 227, 228 (материалы Т. Бакуниной), Бакунина Т. Знаменитые русские масоны. М., 1991. 
4. - ОА, ф.1412, оп.1, д.5297, л.34. 
5. - ОА, ф.1412, оп.1, д.4754, л.7 - 10. 
6. - Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. 
7. - ОА, ф.730, оп.1, д.173 л.3. 
8. - Русский Биографический Словарь. 
9. - ОРРГБ, ф.14, 1634, л.284. 
10. - Пирумова Н. Бакунин. М., 1970 
11. - Берберова Н. Люди и ложи. 
12. - Долгоруков П. Петербургские очерки. М., 1992. С.352 - 357. 
13. - Иванов В. Православный мир и масонство. М., 1993. С.23.

Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная история масонства 1731 - 1996. Издание 2-е, исправленное и дополненное. - Москва: "Родник", 1996.-704 с.
[дополнено мной - Т.Б.]

Источник:

http://hp2171.narod.ru/LIB/mason/plat1.html

Ссылки на эту страницу


1 Алексеев, Дмитрий Ларионович
[Алексєєв, Дмитро Іларіонович] статский советник, член массонской ложи "Любовь к истине"
2 Алексеев, Степан Ларионович
[Алексєєв, Степан Іларіонович] коллежский советник, член массонской ложи "Любовь к истине"
3 Барсов, Петр
[Барсов, Петро] (?—1823), режиссер Полтавского вольного театра, масон
4 Бибиков, Илларион Михайлович
[Бібиков, Іларіон Михайлович](1793—1861), один из инициаторов учреждения масонской ложи "Любовь к истине"
5 Величко, Александр Павлович
[Величко, Олександр Павлович] член масонской ложи "Любовь к истине"
6 Война, С. Ф.
[Война, С. Ф.] предводитель уездного дворянства, масон, член ложи "Любов к истине"
7 Глинка, Владимир Андреевич
[Глінка, Володимир Андрійович] (1790—1862), генерал от артиллерии, сенатор, член ложи "Любовь к истине"
8 Горбовский
[Горбовський] губернский прокурор, масон
9 Горленко, Яков Андреевич
[Горленко, Яків Андрійович] предводитель уездного дворянства, масон
10 Григорович, Василий Иванович
[Григорович, Василь Іванович] (1792-1865), искусствовед, конференц-секретарь и профессор Академии художеств, член ложи "Любовь к истине"
11 Декабристы на Полтавщине
Декабристы на Полтавщине
12 Дьяков, Лука Максимович
[Дьяков, Лука Максимович] надворный советник, член ложи "Любовь к истине", юрист, благотворитель
13 И. П. Котляревский и его «Энеида»
И. П. Еремин. И. П. Котляревский и его «Энеида». // И. П. Котляревский. Энеида. Перевод с. украинского И. Бражнина. Вступительная статья И. П. Еремина. Примечания В. П. Петушкова. Илл. Н. Муратова. — М., Гослитиздат [Ленингр. от-ние], 1955. — 259 с., илл. Стр. 3-24.
14 И. П. Котляревский — корифей украинской литературы
Є. С. Шабліовський та Б. А. Деркач. І. П. Котляревський — корифей української літератури. // Котляревський, Іван Петрович. Повне зібрання творів. [Підготовка текстів та коментарів Б. А. Деркача. Відп. ред. Є. С. Шабліовський. Вступ. стаття: Є. С. Шабліовський та Б. А. Деркач. — К., «Наук. думка», 1969. — 510 с. з іл. і факс.; 9 л. іл., портр. і факс. Стор. 5-37.
15 И. П. КОТЛЯРЕВСКИЙ. Биографический очерк с рисунками
Павловский И. Фр. И. П. Котляревский. Биографический очерк с рисунками. (Из XVIII т. Сборника Харьковского Историко-филологического Общества, изданного в честь проф. Н. Ф. Сумцова). Харьков. Типография "Печатное Дело". Клочковская улица, д. № 5. 1908.
16 И. П. Котляревский: жизнь и творчество
П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість // П. К. Волинський. І. П. Котляревський: життя і творчість — Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1951, 175 с.
17 И. П. Котляревский: критико-биографический очерк
І. І. Стебун. І. П. Котляревський: критико-біографічний нарис / Акад. наук УРСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Держ. літ. вид-во, 1938.
18 Иван Котляревский
Лепкий Б. С. Іван Котляревський. // Cтруни: антольоґія української поезії від найдавніших часів до нинішніх часів: у 2 ч. Уклад. Б. Лепкий. Берлін, 1922. Ч. 1: Від «Слова о полку Ігоревім» до Івана Франка. Стор. 84-87.
19 Иван Котляревский
Панасенко Т. Іван Котляревський. — X., 2010. — 86 с.
20 Иван Котляревский
М. Т. Яценко Іван Котляревський. // Іван Котляревський. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи. / Упорядкування і примітки М. Т. Максименко; вступна стаття М. Т. Яценка; редактор тому М. Т. Яценка. — К., Наукова думка, 1982. — 320 с. (Бібліотека української літератури). Стор. 5-35.
21 Иван Котляревский
Б. А. Деркач. Іван Котляревський. // Котляревський І. П. Енеїда. Поема. Наталка Полтавка. П'єса. Москаль-чарівник. П'єса. / Передмова та примітки Б. Деркача; іл. худож. Г. Якубовича. — К., Дніпро, 1987. — 366 с. (Бібліотека української класики "Дніпро"). Стор. 5-26.
22 Иван Котляревский
Михайло Яценко. Іван Котляревський // Історія української літератури ХІХ століття. У трьох книгах. Книга перша: Перші десятиріччя ХІХ ст. За редакцією М. Т. Яценка. - Київ, "Либідь". 1995. Стор. 68-90.
23 Иван Котляревский. Его жизнь и творчество
Возняк М. С. Іван Котляревський. Його життя й творчість // Твори Івана Котляревського — Львів, «Просвіта», 1928. — XXVIII, 344 с.; 1 л. портр. (Видання т-ва «Просвіта», ч. І. Українське письменство). Стор. V—XXVIII.
24 Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды"
Іван Петрович Котляревський, автор української "Енеїди" / упоряд. Аничин Є. М., Петренко О. М. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. — 92 с.: іл. Надруковано на основі видання: И. Стешенко. Иван Петрович Котляревский, автор украинской "Энеиды" (Критическая биография) — Киев: Типо-Литография "Прогресс" против золотых ворот, 1902. — 48 с.
25 Имберг, Алексей Осипович
[Імберг, Олексій Йосипович] (1790—1864), масон, член ложи "Любовь к истине"
26 К пятидесятилетию со дня смерти Ивана Петровича Котляревского
Науменко Володимир. До п'ятидесятиріччя з дня смерті Івана Петровича Котляревського. // «Киевская старина», 1888, т. 23, кн. 11, с. 374—394.
27 Карпов, Иван Михайлович
[Карпов, Іван Михайлович] полковник, член ложи "Любовь к истине"
28 Котляревский, Иван Петрович
[Котляревський, Іван Петрович] (1769,Полтава—1838), поэт и драматург, первый классик новой украинской литературы
29 Котляревський
Микола Зеров. Котляревський. // Нове українське письменство : історичний нарис / М. Зеров. – Мюнхен: Інститут літератури, 1960. Вип. 1. - 1960. - 306, [4] с. Стор. 39-94.
30 Кочубей, Семен Михайлович
[Кочубей, Семен Михайлович] (1778—1835), действительный статский советник, полтавский губернский маршал (1803—1805), член ложи "Любовь к истине"
31 Левенец, Степан Федорович
[Левенець, Степан Федорович] (1763-?), надворный советник, полтавский губернский маршал (1823—1826), масон
32 Лукашевич, Василий Лукич
[Лукашевич, Василь Лукич] (1783—1866), организатор и руководитель Малороссийкого тайного общества, масон, член ложи "Любовь к истине" и ложи "Объединенные Славяне"
33 Новиков, Михаил Николаевич
[Новіков, Михайло Миколайович] (1777—1824), надворный советник, масон, основатель и управляющий мастер ложи "Любовь к истине"
34 Панин, А. Е.
[Панін, А. Є.] масон, член ложи "Любовь к истине"
35 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
36 Свечин
[Свєчин] вице-губернатор, масон, член ложи "Любов к истине"
37 Создатель бессмертной "Энеиды" и вечно живой "Наталки Полтавки"
Є. П. Кирилюк. Творець безсмертної "Енеїди" і невмирущої "Наталки Полтавки" // Іван Котляревський. Твори. Вступна стаття Є. П. Кирилюка. — К., Держ. вид-во художньої літератури, 1963. 349 с. з іл. Стор. 3-25.
38 Тарновский, Владимир Васильевич
[Тарновський, Володимир Васильович] статский советник, масон, член ложи "Любовь к истине"
39 Традиціоналізм і романтизм
Мирослав Попович. Традиціоналізм і романтизм // Попович М. В. Нарис історії культури України. — К., 1998. — 728 с.
40 Чарныш, Василий Иванович
[Чарниш, Василь Іванович] (1759-1821/2), действительный статский советник, полтавский губернский маршал (1801-1803, 1809-1812, 1818-1820), масон
41 Шафонский, Г. О.
[Шафонський, Г. О.] масон, член ложи «Любовь к истине»
42 Энеида И. П. Котляревского
А. И. Белецкий. «Энеида» И. П. Котляревского. // И. П. Котляревский. Энеида. Перевод с украинского Веры Потаповой. Художник И. И. Бекетов. Вступительное слово А. И. Белецкого. — М., Гос. изд-во художественной литературы, 1961. — 295 с.: ил. Стр. 3-15.
43 Энеида И. П. Котляревского и древнейший список ее
Житецкий П. "Энеида" Котляревского и древнейший список ее. [Житецький П. Енеїда Котляревського та найдавнішій список її] // «Киевская старина», 1899, т. 67, кн. 10, с. 1—30; кн. 11, с. 127—166; кн. 12, с. 277—300; 1900, т. 68, кн. 1, с. 16—45; кн. 2, с. 163—191; кн. 3, с. 312—336.
44 Энеида Котляревского в связи с обзором украинской литературы XVIII века
Житецький, П. Енеїда Котляревського в зв’язку з оглядом української літератури XVIII століття / П. Житецький ; Всеукр. кооперат. вид. союз. — Київ : Друк. акц. т-ва "П. Барський", 1919.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654