Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады

Дмитро Дорошенко. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1. Доба Центральної Ради.

Публікується за виданням: Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.

Джерело: Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Переведення в html-формат: Борис Тристанов. Нумерацію сторінок перенесено на початок сторінки. Зміст книги продубльовано на початку публікації. Правопис автора збережено. Іменний покажчик виправлено і доповнено автором сайту. Посилання, крім посилань на сторінки книги, відкриваються у новому вікні.

Публікація здійснена спільно з Полтавською обласною науковою бібліотекою ім. І. Ктляревського.

ЗМІСТ

 

 

Стор.

 

Передмова

3

І.

Українство в часі світової війни

4

II.

Український національний рух в перших місяцях революції. Заснування Центральної Ради у Київі

40

III.

Організація Центральної Ради та її перші кроки на шляху до здобуття автономії України

69

IV.

Порозуміння з революційною демократією меншостей і з Тимчасовим Правительством. Центральна Рада стає визнаним органом вищої влади на Україні

99

V.

Генеральний Секретаріят автономної України. Перший міністерський кризис. Затвердження Генерального Секретаріяту Тимчасовим Правительством

124

 

VI.

Генеральний Секретаріят при владі. Нові політичні заколоти. Поширення анархії в краї. Знову конфлікт з петербургським урядом

139

VII.

Упадок Тимчасового Правительства. Боротьба за владу на Україні. Проголошення 3-го Універсалу

158

VIII.

Українська Народня Республіка і відгуки її проголошення. Боротьба p внутрішніми ворогами

184

IX.

Ультиматум Ради Народніх Комісарів. Війна з большевиками. Початок переговорів про мир з центральними державами. Відносини з представниками Антанти. Чехословаки на Україні. Законодавча діяльність українського уряду

214

X.

Проголошення самостійності Української Народньої Республіки. Закон про національно-персональну автономію

256

XI.

Наступ большевиків на Україну і боротьба за Київ. Центральна Рада і Уряд покидають столицю

277

XII.

Берестейські переговори і мир

295

XIII.

Український Уряд і Центральна Рада на Волині. Поход на Київ і увільнення його від большевиків

327

XIV.

Український військовий рух і організація збройної сили

343

XV.

Українське шкільництво й культурно - про світна праця в першому році революції

386

XVI.

Український церковний рух в 1917. році

406

XVII.

Окуповані частини Галичини й Буковини в 1917. році

412

 

Додатки:

 

І.

Мировий договір між Українською Народньою Республікою й Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною

423

II.

Протокол 18, лютого 1918.

431

III.

Протокол 4, березня 1918.

432

IV.

Маніфест до українського народу

433

V.

Записка про Берлінську нараду 6. лютого 1918.

434

VI.

Нота ген. Табуї в справі визнання Францією УНР.

436

 

Покащик імен

I

 

Спис ілюстрацій

XVIII

 

Зміст

XX

ДМИТРО ДОРОШЕНКО

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1917-1923. рр.

ТОМ. І.

Доба Центральної Ради

УЖГОРОД, 1932.

ВСІ ПРАВА ЗАСТЕРЕЖЕНІ.

ДРУКОВАНО В ДРУКАРНІ "СВОБОДА" В УЖГОРОДІ.

НАКЛАДОМ ДРА ОСИПА ЦЮПКИ

Ціна: 2,25 ам. дол.; в Америці з пересилкою 4 ам. дол.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 3

ПЕРЕДМОВА

Обставини й умови моєї праці склались так, що довелося попереду викінчити й випустити в світ II. том задуманої мною історії наших державницько-визвольних змагань, а вже потім приступити до викінчення й друкування І. тому. Цим пояснюються деякі неминучі повторення в тексті, зрештою дуже нечисленні й незначні.

З огляду на те, що II. том побачив світ раніще від І., мені зостається хіба повторити тут те, що було сказано мною в передмові до II, тому: я не претендую на вичерпуюче-повне змалювання подій з нашого недавнього-минулого, ані на абсолютно безстороннє їх освітлення. Документальних матеріялів до історії 1917. року було в моїх руках дуже мало; та й взагалі більша частина тих матеріялів через бурхливі події часів революції і громадянської війни загинула, а те, що збереглось і переховується по архівах Радянської України, було мені недоступне. Я мусів обмежитись переважно друкованими джерелами. Як свідок і близький учасник подій, я не міг писати про них холодно-безстороннє. Дати справді науково-обєктивну історію нашої визвольної боротьби є завданням будучих поколінь.

Почуваю себе до приємного обовязку зложити мою щиру подяку тим особам, які допомогли мені при писанні і виданні цього тому постачанням матеріялу, своїми особистими споминами або вказівками, а також фотографічними знимками. Я дякую панам: Д. В. Антоновичу, В. А. Біднову, Є. С. Вировому, Н. Я. Григорієву, В. В. Дорошенкові, М. К. Залізнякові, М. М. Ковалевському, В. В. Кучабському, І. К. Лоському, І. І. Мірному, В. В. Садовському, Ол. Ол. Севрюкові, Ол. Ф. Скоропису-Йолтуховському, М. В. Поршеві, К. Я. Чайці, М. Ю. Шаповалові, Російському Заграничному Архіву в Празі в особі п. проф. Яна Славіка й С. П. Постнікова, Українському Історичному Кабінетові в особі Л. Р. Кобилянського, Українському Військово-Історичному Товариству у Варшаві в особі п. Генерала М. Безручка, а також пану Б. Монкевичу за ласкаво передані ним для II. тому моєї історії кліші. Та особливе признання повинен я висловити п. д-ру О. П. Цюпці: це виключно йому я завдячую, що як І. так і II. том моєї праці могли побачити світ серед теперішніх тяжких обставин.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 4

I.
Українство в часі світової війни.

Вибух світової війни заскочив російських українців зовсім непідготовленими. Літній час, коли більшість організованих людей виїздила на ферії, не дав змоги зійтись на нараду, щоб зайняти якесь становище до подій. Ідейний провідник українського руху проф М. Грушевський перебував у Галичині на літниську в Карпатах, і порозумітись з ним було неможна. Хоча більшість організованих українців поставилась до проголошення війни стримано, але були й такі, що поділяючи загальну ненависть російської інтеліґенції до "німецького мілітаризму", що служив опорою для реакції в Росії, сподівались, що по розгромі цього мілітаризму наступить нова, ліберальна ера в російській внутрішній політиці. Були й такі, що, дивлячись, як бадьоро, навіть з певним підйомом одбувалась на Україні мобілізація, захопилися цим настроєм народніх мас і рішили "йти за народом" також і в данім випадку.

Але скоро сам російський уряд своїми розпорядженнями вивів українську інтеліґенцію з її нерішучого становища і вказав, яку позицію треба їй заняти. Проголошення війни, як відомо, викликало зпочатку великий підйом патріотичного настрою, особливо в столицях. Петербургські робітники, які саме тоді проголосили були великий страйк, на звістку про війну відразу припинили страйк і замість червоних розгорнули трьохкольорові державні прапори та урядили величезні патріотичні маніфестації. В Державній Думі відбулося урочисте засідання, на якому представники всіх національних груп один за одним зложили урочисті заяви про свою лояльність і вірне виконання обовязку супроти російської держави. Не було тут тільки українців, які не мали своєї окремої національної групи в останній Думі. Щоб якось заповнити відсутність української декларації в такий важливий і урочистий момент, а також щоб заманіфестувати істнування українців поруч з иншими народами імперії, редактор "Украинской Жизни" в Москві С. В. Петлюра видав замість чергової книги журналу декларацію, так би мовити, в імени організованих свідомих українців. У цій декларації говорилося, що для українців єсть лиш один вибір між Росією та Австрією, — вибір на користь Росії, і що українці повинні совісно та чесно виконати свій обовязок перед державою.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 5

Говорилося про нещиру політику Австрії що-до українців Галичини, про ті розчарування, які весь час зазнавали й зазнають австрійські українці з боку свого уряду; зазначалося, що, на жаль, в Росії офіціяльні круги з недовіррям і неприхильністю ставляться до справедливих домагань українців, але ця війна, де українці литимуть свою кров поруч усіх инших громадян держави за спільну батьківщину, війна, котра має провадитись передовсім на українській землі, повинна розвіяти всяке недовірря й упередження і дати українцям усе те, на що вони заслуговують і мають право.

Так само і київська "Рада" надрукувала передову статю, в якій говорилося, що українці повинні боронити російську державу, бо вони тим самим боронять свою власну землю від ворога, який напав на неї. Статя так і заканчувалася словами віршу:

Ми бороним наші хати,
Наші тихії гаї.

Одначе російський уряд не звернув ніякої уваги на лояльні декларації українців. У нього вже був згори уложений план — захопивши Галичину, знищити в їй осередок "мазепииського" руху, а разом із тим задавити цей рух і у себе в Росії.

Вже в перші дні по проголошенню війни адміністрація закрила в Київі щоденну газету "Рада", місячники "Літературно-Науковий Вістник" і "Українську Хату" та популярний тижневик "Село". Редактора "Укр. Хати" П. Богацького було вислано до Східного Сибіру. В своїй майбутній акції в Галичині російський уряд мав спіратися на представниках т. зв. москвофільської партії, з якими вже давно стояв у близькому контакті. Ще перед початком війни до Росії приїхало кілька видних москвофільських діячів,*) котрі зараз же, як тільки вибухла війна, заложили в Київі "Карпато-русскій освободительный Комитетъ", який ставив собі офіціяльно метою "освідомлювати російське громадянство і визволяючу російську армію про історичні переживання і теперішнє національно-культурне і політичне становище російського Прикарпаття" — фактично ж мав допомагати російській владі в нищенню українства й насажуванні обрусіння. З кругів цього комітету вийшла зложена капітаном Наркевичем книжка "Современная Галичина" видана Штабом Київської Військової Округи. Ця книга видавалася на руки кожному російському офіцеру, який їхав на галицький фронт, і в їй давалися вказівки, як розріжняти "мазепинців" від "русскихъ". Книжка представляла український рух як нікчемну, штучну інтеліґентську інтригу, яку піддержувала Австрія в своїм інтересі, і яка розвіється зараз же, як тільки позакривати українські часописи й взяти під догляд українських діячів. До поляків книжка ставилася дуже прихильно, особливо до народових демократів, з їх провідниками Грабським та Гломбінським.

*) Ів. Петрович, Галичина під час російської окупації, ст. 6.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 6

Сам царь прийняв головного представника галицьких москвофілів В. Дудикевича в спеціяльній авдиенції в Петербурзі і, докладно розпитавши про його роботу, побажав йому в цій роботі успіху. Одже не могло бути ніякого сумніву в тому, якої політики буде додержуватись російська влада в Галичині, як що їй удасться її захопити.

При самому вступі російського війська до Галичини було оголошено маніфест головного команданта російської армії великого князя Николая Николаевича (з дня 5/І8.VIII.) "Русскому Народу":

"Братья! Творится суд Божій! Терпѣливо, с христіанским смиреніем в теченіи вѣков томился русскій народ под чужоземным игом, но ни лестью, ни гоненіем нельзя было сломить в нем чаяній свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нѣт силы, которая бы остановила русскій народ в его порыве к объединенію. Да не будет больше подяремной Руси! Достояніе Владиміра Святого, земля Ярослава Осмомысла и князей Даніила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, нераздельной и великой Россіи. Да свершится Промысел Божій, благословившій дѣло великих собирателей земли Русской. Да поможет Господь царственному своему помазаннику, императору Николаю Александровичу всея Россіи, завершить дѣло великого князя Ивана Калиты. А ты, многострадальная братская Русь, встань на срѣтеніе русской рати. Освобождаемые русскіе братья! Веѣм вам найдется мѣсто на лонѣ матери Россіи. Не обижая мирных людей, какой бы они ни были народности, не полагая своего счастья на притѣсненіи иноземцев, как это дѣлали швабы, обратите меч свой на врага, а сердца свои к Богу, с молитвой за Россію и за русскаго царя".

За цими туманними словами крилася дуже реальна програма, яка зводилася до повного знищення всіх проявів українського національного життя на галицькій землі. Ця програма почала здійснюватись російською окупаційною владою з перших же її кроків.

На чолі російської адміністрації в Галичині поставлено яко генерал-губернатора графа Олексія Бобринського [генерал-губернатором Галицько-Буковинського генерал-губернаторства у 1914—1915 рр. був Георгій Олександрович Бобринський - Т.Б.], двоюродного брата члена Державної Думи гр. Волод. Бобринського, відомого своїм втручанням у галицькі справи. У своїй промові, виголошеній до представників міста Львова, гр. Бобринський виложив свою програму зовсім ясно і отверто: "Восточная Галиція и Лемковщина, сказав він, искони — коренная часть единой великой Руси; в этих землях коренное населеніе всегда было русским, устройство их посему должно быть основано на русских началах. Я буду вводить здѣсь русскій язык, закон и устройство".*)

Для переведення цієї програми в життя було закликано кадри адміністраторів, щоби правити трьома губерніями: львівською, перемишльською і тернопільською, та ще короткий час і четвертою —

*) Д. Дорошенко, Галицька Руїна, "Наше Минуле", Київ, 1918, ч. 3, ст. 21.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 7

черновецькою. Як звичайно в таких випадках буває, на посади в окупованім краю пішов найгірший елемент з посеред російської адміністрації й поліції: хабарники, злодюги, пяниці. Сам гр. Бобринський мусів признати в офіціяльнім звіті, що ці люде "зовсім не були придатні для ролі представників російської влади в завойованому краї", що вони ані по своїй освіті, ані по моральному рівню зовсім не надавалися на провідників російських державних основ.*) Доволі сказати, що на начальників повіту призначалися люде не тільки без вищої, але навіть без середньої освіти (тоді як за Австрії всі старости були люде з вищою освітою) і взагалі урядовці найгіршого сорту. Одже з таким апаратом приступив Бобринський до здійснювання своєї програми. До цього ще треба додати, що скрізь, по всіх урядах, з генерал-губернаторської канцелярії починаючи, були попризначувані на посади радників місцеві москвофіли, які потім зводили персональні й партійні порахунки з українцями.

Розуміється, у завдання російської адміністрації входила боротьба з "непевними" й "неблагонадійними" елементами в краї. Під це поняття перш за все підійшли "мазепинці", себто всі свідомі українці, далі — жидівське населення і нарешті всі, хто здавався непевним для адміністрації, починаючи від повітового начальника і кінчаючи сільським стражником. Спеціяльно на боротьбу з українством, яко таким, була звернута увага ще й жандармерії, тут же діяло також дуже широко "усмотрѣніе" безконечного числа військових властей, усяких комендантів міст, гарнізонів, етапів, станцій і т. д.

З вступом російських військ до Львова зараз же були закриті всі українські періодичні видання, а 18. вересня розпорядженням генерал-губернатора були закриті всі громадські інституції (українські і польські). Для відкриття їх наново треба було спеціяльного дозволу властей; власти ж, дозволяючи цілий ряд польських товариств і організацій, не дозволяли ні одної української. Польські книгарні продовжували своє істнування, українські ж всі були закриті й опечатані. Спеціяльним розпорядженням генерал-губернатора з дня 19. вересня 1914 р. було заборонено продавати або випозичати з бібліотек усі без виїмку українські видання. Польським приватним школам було дозволено продовжувати свої заняття, українські всі були закриті.

Як тільки з початком жовтня зорганізувався у Львові жандармський відділ при генерал-губернаторстві, він зараз же взявся за систематичне переслідування українських діячів, які залишилися в краю. Офіціяльний звіт жандармського полковника Мезенцева каже, що протягом кількох місяців було переведено ним коло 1200 арештів і понад 1000 трусів.**) 578 людей (серед них 34 греко-католицьких священника) було вислано постановою генерал-губернатора в Глибину Росії.

*) Д. Дорошенко, ор. сіt., ст. 21-22.

**) Д. Дорошенко, op. сіt., ст. 23-25.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 8

Але крім арештів та висилок, роблених за апробатою вищої влади, переводились численні арешти й висилки з розпорядження повітової адміністрації й військової влади. Число жертв цих репресій в точности ніким не було установлене, але з того, що через самі тільки київські тюрми в дорозі на схід перевезено по-над 12.000 людей, можна бачити, що це число було дуже велике. Арештовано й вивожено перш за все за "мазепинство", а потім і взагалі з найменших приводів: якогось підозріння, доносу з боку москвофілів, просто через неласку місцевого повітового начальника чи коменданта.

Російський уряд і громадянство твердо були переконані, що Галичина "на-віки" залишиться під Росією. В такім дусі робив офіціяльні заяви генерал-губернатор Бобринський; царь приймав вірно-підданчі телеграми від місцевих москвофілів і нарешті сам одвідав Львів на провесні 1915 року. Ця певність в тім, що Галичина вже є російською провінцією, особливо позначилася в областях церковній і народньої просвіти.

Хоча гр. Бобринський і заявляв публічно, що російська влада буде толерантною в справах віри, але в дійсности з перших же кроків розпочалося суворе переслідування греко-католицької церкви й гвалтовне навертання на православіє. На чолі православної акції в Галичині російський церковний Сінод призначив фанатичного архієпископа Євлогія, який добився розпоряження, щоб на греко-католицькі парафії, тимчасово покинуті священниками, призначалися православні священники. Тому, що багато священників утїкло перед наступом російського війська, а частина тих, що лишилися, була арештована й вивезена до Росії, то коло 200 парафій було обсажено православними священниками з Росії. Як каже офіціяльний звіт генерал-губернатора, "отношеніе населенія к назначенным православным свящейникам было чуждо каких либо враждебных выступленій, но они не снискали себѣ любви и уваженія прихожан. Причиною тому являлись с одной стороны их невысокия личныя качества по сравненію с священниками уніатами, с другой стороны их матеріяльныя условія, в которых они были поставлены, — об этом духовная власть своевременно не позаботилась".*)

Від самого початку російської окупації греко-католицька церква була тероризована й дезорганізована арештом й висилкою до Росії голови церкви Митрополита Андрія Шептицького, який мужнє залишився на своїм посту і був вже 2. вересня арештований, а 6. вивезений через Київ до Курська. З Курська митрополита перевезено до відомої монастирськоъ тюрми в Суздалі, де він перебув аж до вибуху революції весною 1917. року.**) Крім митрополита було арештовано й вивезено

*) Отчетъ временнаго военнаго генераль-губернатора Галиціи, Киевъ, 1916, ст, 27.

**) Про арешт і заслання м. Шептицького див. мою статтю в "Нашім Минулім" 1918, ч. 1., а також мої статі: Арестъ и ссылка м. Шептицкаго "На чужой сторонѣ", Прага, 1925, кн, XIII. The attitude of the russian governement towards the uniate church in Galicia during the great War, "The Review Slavonic", 1931, December.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 9

ректора львівської семінарії о. Боцяна і цілий ряд инших видатних осіб з поміж українського греко-католицького духовенства.


Митрополит А. Шептицький в часі повороту із заслання в Стокгольмі.
Стоять (з ліва на право): єпископ
Боцян, артист-співак Менцінський і М. Залізняк.

Всі українські школи, середні й низчі, було замкнено. Почалася наново організація шкільництва на російський зразок і з російською мовою навчання. Але тому, що майже ніхто з місцевих учителів російської мови не знав, то довелося почати з організації спеціяльних курсів для будучих учителів, де б вони мали вивчити російську мову. Такі курси були одкриті ві Львові, Самборі, Станіславові, Тернополі, Чернівцях, Золочові, та ин. містах, а крім того ще в Київі (120 осіб) й Петербурзі (коло 160 осіб, з котрих 123 зараз же перейшли на православіє).*) Було видано й спеціальні підручники для галицьких шкіл, звісно, російською мовою. Православне духовенство під проводом арх. Євлогія почало по-декуди відкривати церковно-парафіяльні школи (до березня 1915. р. таких шкіл було засновано в різних повітах 33). Яко

*) Про шкільну політику рос. окупаційної влади докладні відомости подає згадана вже книга Ів. Петровича "Галичина під час рос. окупації," 1915, на ст. 50-71.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 10

неминучу уступку реальним умовам життя зроблено тимчасове допущення "малорусскаго нарѣчія" при науці в школі.

У Львові й у Станіславові зроблено було приготовления до відкриття російських гімназій. Польські приватні гімназії продовжували працювати. Що до вищої школи, то був висунутий проект, перенести польський львівський університет до Варшави, а натомість спровадити до Львова російський варшавський університет.

Москвофільські товариства й установи, такі як "Ставропигіскій Институт", "Общество им. Качковскаго" та инші відновили свою діяльність, так само почали виходити й москвофільські газети. Москвофільські діячі у відношенні до українства рекомендували російським властям різко-непримиримий курс і настоювали, щоб навіть у народній школі не було допущене "малоруське нарічча", бо "під видом малоруського язика легко і незамітно могла би проникнути і мазепинська пропаганда", а крім того це викликало б такі самі бажакня що-до школи і в південних та західних губерніях Росії.*)

Взагалі вся політика російської окупаційної влади була направлена на те, щоб як найскоріще знищити всі національні особливости місцевого українського населення, викорінити "мазепинський рух", себ-то національну свідомість, і обернути галицьких українців у "настоящих русских".

Але всім цим планам і заходам положив кінець несподіваний зворот у воєнній ситуації: побідний наступ австро-німецьких військ, який розпочався в квітні 1915 р. і вже в червні того ж року закінчився вигнанням москалів із Галичини та Буковини; в їхніх руках залишилося всього неповних 8 повітів східної частини Галичини.

Відступаючи, москалі поруйнували й пограбували цілий ряд українських культурних установ, таких як Наукове Товариство імени Шевченка у Львові**), вивезли найціннійщї речи з бібліотеки й Музею "Народнього Дома", поарештовували недобитків з поміж української інтеліґенції й вислали їх аж до Туруханського краю в глибокім Сибіру, а крім того вивезли ще й 700 закладників з Галичини (серед них 2/3 були українці, а решта жиди й поляки) — вчинок, осуджений пізніще самим гр. Бобринським.***). Та ще гірше було те, що слідом за відступаючим російським військом мусіли тікати ще десятки тисяч українських селян та інтеліґенції: се були ті нещасні, що піддались намовам москвофілів і агентів арх. Євлогія та перейшли на православіє; боячись — цілком слушно — помсти збоку австро-мадярських властей, вони мусіли кидати свої оселі й мандрувати світ за очи до Росії, де їх ждала гірка доля т. зв. "біженців" — утікачів. Цих "біженцїв" з Галичини нараховувано понад 100.000. Головна частина уті-

*) Петрович, op. cit., ст. 67.

**) Хроніка Наук. Тов. ім. Ш., ч. 60-62, Львів, 1918, ст, 141-144.

***) Див. Отчетъ, ст. 17.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 11

качів-інтеліґентів отаборилась в Ростові на Дону й по ріжних східних губерніях Росії.

Російський уряд, додержуючись варварської традиції своїх попередників, при відступі російських військ наказував усе пустошити й виганяти місцеве населення навіть у своїх власних провінціях; таким чином було зігнано з осель і примушено тікати до Росії на схід сотні тисячів українського населення Холмщини й Волині. Того самого способу додержувались москалі й при евакуцації Білорусії і в деякій мірі навіть Польщи. Наслідком цього була руїна й фізичне винищення західно-українських областей; значна частина нещасних "біженців" загинула в дорозі і в самій Росії від злиднів і хвороб, частина розсіялась по всій імперії і вже не повернулась до дому. Тим було ослаблено український елемент в краю.

Погром української преси на початку війни — не вважаючи на її лояльні заяви — викликав велику депресію серед свідомого українського громадянства в Росії. Ще більшу депресію викликали звістки про розгром українського життя в Галичині. Всякий слід "патріотичного" запалу зник, і люде тверезо глянули дійсности у вічи. Рада Товариства українських поступовців, зібравшись у Київі у вересні 1914. року, винесла постанову про те, що у світовій війні українці мусять зайняти становище нейтральне. Коли в падолисті прибув до Київа із-за кордону проф. М. Грушевський і поінформував Раду ТУПа про акцію "Союза визволення України", то Рада поставилася до неї негативно і застереглась проти того, щоб Союз робив якісь декларації й заяви в імени російської України. Кілька день потому Грушевський був заарештований як провідник "мазепинства". Після кількох місяців тюрми він був висланий до Симбірська. Решта українських часописів, яка залишалась цілою після серпневого погрому, була також закрита. Одинокий, незакритий владою тижневик "Рідний Край" був примушений перейти на російський "ярижный" правопис. Українське Наукове Товариство в Київі мусіло припинити на зверх всяку діяльність, щоб не притягати до себе уваги, а друк своїх видань перенесло до Москви, де не було спеціальної цензури для українських видань і де не вимагали "ярижного" правопису. На голову Укр. Наук. Т-ва тимчасово було вибрано В. П. Науменка. Одинока з "Просвіт", яка ще залишалась від репресій попередніх років — Катеринославська — була закрита. Щоб рятувати українські клуби (в Київі, Полтаві, Москві й Петербурзі), їх помешкання віддано під лазарети для поранених вояків. Цензура зовсім не пропускала українських книжок. Усе українське культурне життя замовкло.

Погром літа 1915 року, якого зазнали російські армії від німців, викликав певний зворот в настроях російського громадянства. Місце прежнього безоглядного довірря до уряду заступило знову кри-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 12

тичне відношення до його політики. Причину поразки шукали і знаходили в поганій підготовці до війни і в дефектах технічної організації. Уряд мусів допустити громадські організації до справи забезпечення армії військовою амуніцією й технічними приладдями, до опіки над пораненими і над населенням прифронтової смуги та "біженцями". Виник ряд могучих організацій: "Воєнно-Промисловий Комітет", "Союз міст", "Союз земств", які, дістаючи кошти з державної скарбниці, перебрали на себе ведення цих справ. Наступив деякий зворот і в настроях що-до національної політики уряду. Коли в осени 1914. року Рада ТУП'а вислала від себе делегатів до Москви й Петербурга, щоб вони протестували перед російськими поступовими політичними кругами проти російської політики в Галичині, то українські делегати зустріли саме лишень платонічне співчуття і нічого конкретного. Після поразки 1915. року відносини змінилися. Російська поступова преса почала різко критикувати політику правительства в Галичині, а П. Мілюков з думської трибуни назвав цю політику "европейським скандалом".

Підбадьорилися тоді й українці. Літом 1915. р. в Київі удалося добитись дозволу на товариство під офіціяльною назвою "Общество помощи населенію Юга Россіи, пострадавшему отъ военныхъ действій", яке поставило собі завданням опіку над біженцями-українцями, а головно — поміч арештованим і висланим галичанам, заложникам, дітям, що згубили батьків та иншим жертвам російської окупації Галичини. Тоді ж ряд українських діячів всупив до "Комітету Південно-Західного Фронту Всеросійського Союза Міст", а незабаром цілий Комітет, де головою був бар. Ф. Штейнгель, опинився в українських руках. Се збільшило українські впливи в громадськім житті, а крім того дало значні матеріяльні кошти на допомогу галичанам через "Общество Юга Россіи", яке діставало субсидії від "Союза". На ці кошти було організовано сотні дитячих захоронок у Галичині, де під фірмою "Союза Городів" ці захоронки фактично були народніми школами з українськими учителями, українською мовою й українськими підручниками. Десятки таких захоронок були організовані і в околицях Київа для дітей біженців; фактично це були перші українські народні школи на російській Україні.

Почалися спроби відновлення української преси. Але з цим було дуже тяжко; звичайно уряд закривав видання після першого або другого числа. Спроба відновити видання "Літературно-Наукового Вістника" в Одесі в 1915. році — під назвою "Основа" урвалася на третій книжці. Восени 1916. р. в. Москві почав виходити тижневик "Промінь", який скупчив біля себе видатніщі українські літературні сили.

Оживилося й життя українських політичних організацій, в першій лінії ТУП'а. Рада ТУП'а повела знову енергічні зносини з провідни-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 13

ками російських поступових кругів, домагаючись, щоб вони підчас своїх виступів в Думі або пресі осудили російську політику в Галичині й добились скасування утисків і переслідувань українського національного життя. На партійній конференції партії "кадетів" (конституційно-демократичної), що відбулася в Петербурзі в червні 1915. р., після реферату П. Мілюкова було ухвалено "признання прав українцям на широке культурне самоозначення". Ця ухвала перейшла, не вважаючи на різку опозицію впливового члена партії П. Струве. Удалось добитись (за допомогою акад. А. Шахматова), що проф. Грушевському було дозволено переїхати зпершу до Казані, а потім до Москви. На засіданнях Державної Думи в осени 1915. p. виступили з дуже різкою критикою російської політики в Галичині посли Суханов, Мілюков, Чхеїдзе. На засіданні 28. вересня посли соціяль-демократи і трудовики внесли до Думи інтерпеляцію в справі знищення в Росії української преси. З того приводу розвинулася дискусія знову в справі Галичини, при чім російську політику різко критикували депутат Чхеїдзе, Дзюбинський, Александров. Інтерпеляцію було прийнято, але незабаром Думу було розпущено і до обміркування тої інтерпеляції не прийшло.

Велике вражіння зробив в широких кругах російського громадянства отвертий лист епіскопа красноярського Никона під назвою "Орли і ворони", видрукований в газеті "Биржевыя Bѣдомости" (ч. 14091. в 4. червня 1915. p.). В тім листі еп. Никон гостро й безощадно осудив "чорних круків" з поміж російського духовенства й адміністрації, які старалися насажувати помосковлення в Галичині й нищити там українське національне життя.

27. серпня 1915. р. явилася у російського міністра освіти графа Ігнатієва українська делегація, зложена з посла від міста Київа в Державній Думі проф. С. Іванова, відомої української письменниці С. Русової й журналіста та громадського діяча Ф. Матушевського. Делегація вручила міністрові докладний меморіял про потреби народньої освіти на Україні і домагалася заведення української мови до народніх шкіл. Подаючи цю звістку, закордонна українська часопись справедливо зауважила від себе, що "вже сам нечуваний досі факт, що українську депутацію прийняв міністр освіти, доказує, що внутрішнє положення в Росыъ стало дуже поважне". Та сама делегація, підкріплена ще редактором "Украинской Жизни" С. Петлюрою, відбула 28, 29. і 30. серпня (н. ст.) ряд конференцій з провідниками поступових фракцій в Д. Думі, які обіцяли з свого боку поміч в справі усунення заборон над українською пресою.

В початку лютого 1916. р. від групи українських громадських діячів у Полтаві була надіслана до депутатів Д. Думи Чхеїдзе й Мілюкова петиція з такими постулятами: 1) український народ в Росії має бути рівний у правах з російським; 2) допущення укр. мови принаймні

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 14

до народніх шкіл; 3) воля української преси і друку взагалі; 4) свобода для укр. культурно-просвітних товариств; 5) установлення законом державно-правних гарантій свободи культурно-національного розвитку укр. народа. Така сама петиція від тих же осіб була вислана окремо до депутата Коваленка, яко посла від Полтавщини. Крім того від імени студентської молоді й робітників Полтави, Харькова, Катеринослава, Одеси, Київа й Чернігова була надіслана до депутатів Чхеїдзе та Керенського петиція з такими домаганнями: 1) автономія України на тих же основах, на яких обіцяно її Польщі; 2) повна свобода укр. слова і друку; 3) відкриття "Просвіт"; 4) поворот із заслання всіх українців, засуджених за політичні справи і 5) амнестія.*)

Українські національні домагання знову почали підноситися на ріжних громадських зборах, з'їздах і конференціях. В червні 1915. р. у Харькові на з'їзді діячів позашкільної освіти з ініціативи Ст. Сірополка визнано потребу запровадження української мови в позашкільній освіті. Харьківська міська рада ухвалила збір грошей на памятник Гр. Квітці й М. Лисенкові й добилася дозволу на це в міністерстві внутрішніх справ. Київська міська управа добилася скасування заборони, виданої київською шкільною округою називати школу на Куренівці іменем С. Грушевського (батька М. С. Грушевського). Сільськогосподарський краєвий з'їзд в Одесі підніс потребу української школи. Кооперативний з'їзд у Полтаві 9. жовтня 1915. р. ухвалив заснувати окремі школи з українською викладовою мовою. Повітове золотоношське земство на Полтавщині ухвалило клопотатись перед губерніяльною земською управою про допущення української мови в народні школи. В кінці 1916. р. ухвали про потребу української школи винесли повітові миргородські й роменські земські збори.**).

Про настрої організованих українських кругів дає дуже добре поняття декларація Ради ТУП'а під заголовком "Наша позиція", випущена в грудні 1916. року. Я подаю тут найбільш цікаві уривки з цієї декларації, які характеризують тодішні погляди й домагання організованого українського громадянства.***).

Зазначивши трагичне становище недержавних народів, пасивних, страждаючих об'єктів у боротьбі великих держав за імперіялістичні цілі, декларація каже, що становище України при тім особливо трагичне: "її трагедія — це справжня трагедія живого народа, що за чужий гріх мусить покутувати, і набуває вона найбільшої ваги як раз через непомітність свою, через непризнания од тих великих держав, що українською між иншим крівлею купити хочуть собі величність. Опинив-

*) Див. О. Гермайзе, Матеріали до історії укр. руху за світової війни, "Укр. Археографічний Збірвик", т. І, Київ, 1926, ст. 324-327.

**) Вістник союза визволення України, 1917, ч. 131, ст. 15.

***) Ця декларація була видана [нелеґально, розуміється] в російському й українському текстах, яко число 5, виданнів ТУП'а за військового часу. Передрукував її акад. С. О. Єфремов у "Нашому Минулому", 1918, ч. 3, ст. 128-132.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 15

шись між молотом і наковадлом, Україна оддала дітей своїх на жертву крівавому богові війни; її частини, що лежать у районі військових подій, наголо спустошено й зруйновано нахабною солдатчиною, заражено пранцями й збезщещено; инші, в найближчому тилу, переживають уповні страхи небезпечности, трівоги й мук за ближніх та незносного гніту. Війна для українського народу стала сущим упирем, що виссав усі життьові соки краю; важенна колесниця історії ще раз переїхала живе його тіло... Що ж дістав за це стражденний народ і знедолений край? Знищення всіх культурних вартостей — свідоме знищення; руйнування, знов же цілком свідоме, економічного добробуту, десятки тисяч увязнених і засланих у сніги й тайги сибірські, сотні тисяч силоміццю зігнаних з рідних осель "біженців"; безмежну низку репресій і заборон, знущання й насильств — ось, що дає досить промовисту відповідь на постановлене питання... Це особовий рахунок українського народу, що він дістав од російського правительства задовго ще до останній подій, але під час війни надзвичайно збільшений і наново збогачений на факти такого ж змісту. І як вінець тих заходів — рафіноване знущання в формі Протопоповського циркуляру з дня 11. грудня 1916. року, що вертає Україну до найгірших часів національного гніту, — оця повна реставрація української "конституіції" 1876. року...

Ми, українські поступовці, ми з найперших днів світової війни стали що до неї на свою власну стежку. Нам видко було всю брехливість патетичних вигуків про "боротьбу за право і людськість", усю нещирість визвольних лозунгів, яких справжню ціну добре показали дальші події, на зразок знаменитого однині "визволення" Галичини хмарами мародерів, карієристів та напастників, цих найновіщих і найгидотніщого образу ташкентців. Ми бачили, куди прямують забаганки людей, що їм військовий час розвязав цілком руки, а вільний і невільний посилок од опозиційних перед війною гуртів російських дав індульгенцію за минулі й прийдешні гріхи*). І ми не схотіли каляти себе спілкуванням у цьому ганебному ділі — в безощадній внутрішній війні з власними народами під покривалом тільки війни з ворогом зовнішнім. Цю війну ми визнали чужою для себе справою, шкодливою українському та й усім иншим народам імперії. Поставившись цілком негативно до війни, ми зайняли нейтральну позицію що-до сторін у боротьбі, бо жадна з них не могла викликати спочуття ні цілями, ані способами боротьби, — і в цьому ми не спинились навіть перед розбратом з нашими закордонними земляками, котрі вибрали иншу позицію — активної допомоги одній з сторін у боротьбі ("Союз визволення України").

Далі декларація формулує політичні постуляти ТУП'а: "ми, укра-

*) Натяк на те, що опозиційні російські круги проголосили з початком війни "божий мир" правительству і тим ніби дали йому "індульгенцію" за його гріхи.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 16

їнські поступовці, стоїмо на основі автономного устрою тих держав, з якими нас поєднала була історична доля; державу ми розуміємо, як вільну спілку рівноправних та рівноцінних націй, серед яких не повинно бути ні гнобителів ні гноблених. Одже боролись ми й боротимемось за демократичну автономію України, гарантовану такою, ж федерацією рівноправних народів, за цілковите забезпечення культурно-національних вартостей і політичних прав українського народу, за добрі способи йому самостійно розвиватися й поступоватись економічно, а єдиним простим шляхом до цього уважаємо націоналізування всіх форм приватного і громадського життя: школи, суда, церкви, адміністративних і громадських установ, органів самоврядування і т. ин. Йдучи до зазначеної мети, шукаємо спільників собі як серед суголосних елементів поміж недержавних націй у Росії, так і серед тих, на жаль, нечисленних заступників російського громадянства, що поділяють основне наше домагання — автономно-федеративного устрою державної організації на демократичних підставах".

Декларація займає становище і що до незадовго перед тим проголошених відбудови польської держави й автономії Галичини: "як автономісти-федералісти, як прихильники найширшого, околишнім втручанням не обмеженого національного самоозначення, ми не можемо не спочувати цілком оправданим і справедливим змаганням польського народу до державної незалежности в етнографічних межах. Але, висловлюючи свої симпатії й спочуття до польського народу напередодні того, як має бути виправлена історична несправедливість, що розірвала живе тіло Польщи, ми разом з тим не можемо як найрішучіщим способом не протестувати проти вже виявленого, на жаль, замаху польських шовіністів на землі, українським народом заселені. Братерськи перестерігаємо поляків — щоб не розпочинали вони справи свого визволення новою помилкою, воскрешаючи мару "історичної Польщи", і новим насильством над сусідніми народами: українським, білоруським і литовським. Що до галицьких справ зокрема, то ми цілком підтримуємо домагання галицьких українців, домагання поділу Галичини на автономні національні частини, українську та польську, й протестуємо проти тієї форми національного гніту над українським народом, що оповістив австрійський акт за автономію Галичини 24. жовтня (6. листопада) 1916. року".

Декларація висловлюється рішуче проти дальшого продовження війни і закликає "однодумців і суголосні елементи серед инших народів" справити всі сили в той бік, щоб скоріще прийшло до миру. "Вільна людина серед вільного народу — ось яке завдання стоїть перед справжніми прихильниками оновлення, і його ставимо на увагу всім щирим чоловіколюбцям нашого часу". Цим ідеалістичним побажанням кінчиться декларація.

Коли президент північно-американських Штатів Вільзон видав 18.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 17

грудня 1916. p. свою ноту в справі замирення, а 9. січня 1917. р. зробив відому заяву в сенаті, Рада ТУП'а склала до його листа (з датою 22. січня 1917. р.), в якому, вітаючи почин Вільзона, ставилося домагання, щоб при загальному замиренні були взяті на увагу також інтереси українського народу.*) "Ми, заступники 35-мілійонової української нації, між ворожими державами поділеної й приневоленої братоубїйчим виступати чином у ворожих таборах, несказанно почуваємо ввесь жах теперішнього становища недержавних народностей. У Росії народ наш, якого частина користується з гостинности й великої Вашої республіки, позбавлено найелементарніших умов для розвитку — аж до заборони національної мови, письменства, преси. Виходячи на люде з гаслом визволення австрійських українців, Росія за час окупації Галичини зруйнувала культурні здобутки і працю багатьох поколіннів, покинувши там по собі справжню пустиню. Але разом з тим і Австрія, заводячи автономію Галичини, щоб догодити дужчому тут елементові — польському, ставить галицьких українців перед перспективою нової підлеглости, нового утиску. Трагедія, що переживає український народ, ще збільшується тим, що справедливі його домагання національного самоозначення стрічаються з упертим нехтуванням з обох боків: росіяне вважають українців за частину російського, поляки за частину польського народу. Тимчасом своїм відродженням національним, своїм багатим народнім письменством, своїми культурними здобутками український народ виразно виявив і свою волю до самостійного розвитку, і право своє на такеж істнування. Український народ хоче самим собою бути і завзято бореться за самобутнє істнування й розвиток".

Лист закінчувався виразом певности, що на майбутніх мирових переговорах "становище українського народа прикує загальну до себе у вагу".

В той час як старші політичні діячі старалися поліпшити становище української справи шляхом пертрактацій з представниками правительства і з російськими громадськими діячами, молодь вела пропаганду анті-урядових і революційних ідей шляхом нелегальним, видаючи і ширячі ріжні відозви й брошури. Ця пропаганда виходила здебільшого від ріжних ооціялістичних організацій і висувала гасла припинення війни та оживлення класової боротьби; але в цих відозвах ставилося іноді і гасло автономії України, як наприклад у відозвах "Української Соціяль-демократичної Робітничої Партії".**) Українська відозва від "групи студентів-політехніків" з весни 1916. р. виставляла

*) Цей лист не встиг був висланий за кордон (його мав завезти туда А. Ніковський, який дістав спеціяльне відрядження за кордон від Союза міст), як вибухла революція. Цей лист також опублікував акад. С. Єфремов на сторінках "Нашого Минулого", 1918, ч. 3, ст. 132-133.

**) О. Гермайзе, Противоєнні прокламації часів світової війни, "Україна", 1924, кн. 3, ст. 133-134.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 18

лиш гасло "геть вїйну". В 1915. р. група революційно настроєної молоді видавала нелегальну часопись "Боротьба", в якій приймали участь і старші діячі, такі як С. Єфремов, В. Прокопович, А. Ніковський. Часопись видавалася заходами київського і московського гуртків.1) У січні 1915. р. відбувся в Москві з'їзд делегатів укр. соціялістичних партій (властиво тоді — ще гуртків) соціяль-демократичної і соціяль-революційної, щоб утворити одну спільну партію, але до порозуміння не дійшло.2) У Харькові ще в кінці 1914. р. утворився "Український Соціялістичний Колектив", який випускав відозви і відбував конференції й наради, а в апрілі 1915. р. там же у Харькові утворилася "Українська Юнацька Спілка", яка ставила собі метою ширення серед молоді ідей соціялізму й визволення України. В січні 1916. р. російська поліція розгромила у Харькові укр. студентську громаду і перевела ряд арештів серед місцевих українців-соціялістів. Відомого письменника Гн. Хоткевича в звязку з цими репресіями було вислано поза межи України.3)

З весни 1915. р. почала виявляти активну діяльність українська соціяль-демократична організація, випускаючи відозви з гаслами: "геть війну! хай живе автономія України!" й ведучи пропаганду серед робітників Катеринослава та його околиць. В цій діяльности прийняв участь і відомий письменник В. Винниченко, який приїздив нелегально до Катеринославу й пробував там довший час. В кінці 1915. р. укр. соціяль-демократична організація в Катеринославі була ліквідована жандармерією, 11 душ було заарештовано і їм було виточено політичний процес, який закінчився аж за рік засудом трьох членів організації до 4-х років каторги. Присуд виніс воєнно-окружний суд в Одесі.4) Одночасно, вкінці 1916. р. адміністрація закрила в Катеринославі товариство "Просвіта" з усіма її філіями.

Революційна діяльність українських соціялістів і українського студенства не мала впливу на широкі верстви населення, але вона піддержувала опозиційні настрої серед більш свідомих елементів українського робітництва й салдатів-українців. Так, наприклад, в Петербурзі істнував постійний контакт між студентськими укр. гуртками й українськими вояками столичної залоги. Найбільш активні учасники руху серед війська цієї залоги в перші дні революції — Авдієнко та Гайдарь належали до українських організацій. Взагалі широкий розвиток українського руху з початком революції поясняється в значній мірі тим, що кадри активних діячів та агітаторів були підготовлені оцими революційними організаціями в часі війни.

Певну ролю в об'єднанні українських сил і в концентрації свідомих

1) П. Христюк, т. І. ст. 125.

2) Тамже.

3) О. Гермайзе, Укр. Арх. Збірник, ст. 331-333.

4) О. Гермайзе, op. cit., ст. 335 і "Вістник", 1917, ч. 138, ст. 123.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 19


Барон Ф. Штейнгель, голова Комітету Союза Міст
Півд.-Зах. фронту.

українських елементів у Київі та на фронті в Галичині відограв, як уже згадувалося, також Комітет Південно-Західного Фронта Всеросійського Союза Міст. Говорячи про передреволюційні часи на Україні, ніяк не можна обминути цієї установи. "Всеросійський Союз Міст" виник з початком війни, поруч з таким же "Всеросійським Земським Союзом" за-для медично-санітарної й технічної допомоги армії. Відповідно до військових фронтів Союз, маючи свій центральний комітет у Москві, поділився на ряд автономних комітетів: північного фронту, західнього і південно-західнього. Союз діставав кошти для своєї діяльности з військових фондів і провадив свою роботу через виборних "уповноважених", які організували інституції союза й керували ними і які були членами центрального або фронтових комітетів. Як центральний, так і фронтові комітети опинились в руках поступових політичних діячів, головно кадетів. "Південно-Західний Комітет", на чолі якого стояв князь С. Урусов (колишній бесарабський губернатор, автор відомих "Записок губернатора") мав впочатку свій осідок у Львові, а з евакуацію Галичини перенісся до Київа. Тут на місце кн. Урусова головою комітета вибрано було відомого українського діяча барона

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 20

Ф. Штейнгеля*). Тоді це була ще маленька організація, яка мала в своїм завідуванні всього кілька санітарних та технічних відділів на фронті. Тимчасом з евакуацією Галичини й зах. Волині та Холмщини покотилась хвиля "біженства". Уряд був безпорадний супроти стихійних розмірів нещастя, ним же самим викликаного, і діло допомоги біженцям і взагалі населенню прифронтових земель взяли до своїх рук "Союзи" — міський та земський.

Бар. Штейнгель, виходячи з цілком справедливого заложення, що праця коло допомоги українському населенню і взагалі діяльність на українській території повинна найблизче лежати на серці самим українцям, постарався, щоб у склад комітету, яко його члени й уповноважені Союза війшли українські громадські діячі. Таким способом членами комітета стали (в порядку їх вступу): А. Г. Вязлов, М. Ф. Біляшевський, Д. І. Дорошенко, А. В. Ніковський, Ф. П. Матушевський, В. М. Леонтович, І. І. [Г.] Красковський і В. В. Уляницький. Члени росіяне помалу усунулись, перейшли до праці на инших фронтах, і комітет прийняв вповні український характер. Робота комітета за короткий час розвинулась надзвичайно широко. Він заложив величезні шпиталі для поранених і хворих вояків на фронті та в запіллі, великі технічні відділи на фронті, майстерні, всякого рода санітарно-гігієнічні установи, взяв на себе годування населення окупованих повітів Галичини й Буковини, допомогу біженцям, улаштування захоронок для дітей. Бюджет комітету в 1916. р. виносив 42 мілійони рублів. В його численних установах на фронті і в запіллі знайшли собі службу сотні й тисячи української інтеліґенції: лікарі, інженіри, студенти й студентки. Комітет під фірмою "захоронок" фактично відновив в Галичині й на Буковині українські народні школи й допомагав матеріально українським гімназіям в Тернополі, Чорткові й Чернівцях. Для потреб українських народніх шкіл у Галичині було привезено з російської України десятки тисячів українських шкільних підручників і книжок, закуплених коштом Союза. Багато українців, починаючи від членів комітета, проходило на службі в Союзі практику організаційної й адміністраційної роботи в ширшім масштабі, що потім дуже придалось по революції. Сотні української молоді пізнало українське населення Галичини й Буковини, несучи йому поміч в установах Союза. Союз почав виготовляти пляни відбудови прикордонних місцевостей по війні і війшов в близчий звязок з міськими управами на Правобережжу, що взагалі надавало український інтеліґенції, — переважно людям мало звязаним з практичним

*) Бар. Ф. Штейнгель, поміщик ровенського повіту на Волині, був послом від міста Київа до 1-ої Держав. Думи і належав до української фракції. Пізніше вступив до "Союза укр. поступовців", одночасно належачи й до російської партії кадетів. Був товаришем голови Українського Наукового Т-ва у Київі. У своїм маєтку Городку біля Рівного зібрав прекрасний археолоґично етнографічний музей Волині, який загинув в часі війни та революції. Як людина і громадський діяч відзначався високими прикметами й тішився загальною пошаною.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 21

життям, практичного досвіду й спріяло звязкам з місцевим громадянством. Київський Комітет впливав на Центральний Комітет у Москві в справі відношення до національного питання, і Центральний Комітет виносив ріжні ухвали в прихильнім до українства дусі, піддержував заходи в справі шкільництва*) і навіть видавав українською мовою брошури практичного змісту (напр. порадник в справі пенсій і допомог військовим інвалідам та їхнім родинам). "Український" курс київського Комітета "Союза Міст" впливав і на київський Комітет "Земського Союза", на чолі якого стояв С. П. Шликевич. В справах українського шкільництва "Земський Союз" працював у повнім контакті з "Союзом Мїст".


Австрійці вішають українських жінок у Галичині.

Діяльність "Союза Міст" в умовах офіціяльного анті-українського курса політики уряду дуже часто іммунізувала українців від нагінок збоку російської адміністрації і підбадьорувала самих українців, допомагала їх гуртуванню й зносинам проміж собою. Коли ж вибухла

*) В околицях Київа під назвою захоронок для дітей біженців було фактично організовано кілька українських народних шкіл, дуже добре поставлених з педагогичного погляду.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 22

революція, то, як побачимо далі, участь українців в Союзі Міст стала їм дуже у пригоді.

Надзвичайно швидке опанування москалями Галичини було великою несподіванкою для галицьких українців. Вони саме перед тим досягли були значних успіхів на політичному й культурному полях і сміливо дивилися в будуччину. Як оповідає Кость Паньківський у своїм меморіялі про Галицьку Руїну*), "ювилейні Шевченкові обходи, великий сокільсько-січовий здвиг, що відбувся в червню 1914. і випав дуже величаво, і корисне полагодження справи соймової виборчої реформи, по якій українці мали дістати звиж 60 послів до галицького сойму — се все дуже підняло патріотичний настрій між українцями в Галичині. Коли в Австрії проголошено війну против Сербії а відтак і против Росії, в Галичині переважав погляд, що Росія буде побита, москалів ніхто не боявся, а серед українців прокинулася надія на визволення російської України при помочи Австрії і Німеччини. Тим тяжче випало розчарування, коли австрійське військо було дуже скоро витіснене з Галичини, москалі буквально залили весь край і російська адміністрація відразу почала нищити українське життя".

Як тільки проголошено війну, українці заложили у Львові (1. серпня 1914., р.) "Головну Українську Раду", в склад якої увійшли представники всіх трьох тодішніх українських, партій: національно-демократичної, радикальної і соціяль-демократичної. Головою Ради вибрано було Костя Левицького, заступниками Михайла Павлика і Миколу Ганкевича, секретарями Ст. Барана і Вол. Бачинського, касієром Івана Кивелюка. Рада видала 3. серпня 1914. р. маніфест до українського народа в Галичині, закликаючи боротись за визволення цілої України. Перед тим, як москалі заняли Львів (22. серпня ст. стилю), Рада переїхала до Відня, за виїмком М. Павлика, який залишився у Львові.

Одночасно з заложанням Головної Ради, яка мала репрезентувати ціле українське суспільство Галичини, приступлено до формування Легіону Українських Січових Стрільців, щоб з одного боку мати оборону супроти польських легіонів, які мали окупувати Східну Галичину (поляки вже перед трьома роками приступили до формування добровольчих легіонів на випадок війни з Росією), а з другого, щоб посідати якийсь зародок національної армії і мати якесь значіння в австрійській державі. Справу організації українського добровольчого легіону було порушено зразу ж при заложені Головної Ради; 4. серпня винесено було про це спеціяльну постанову**), але тільки в половині

*) Цей меморіял під назвою "Східна Галичина (галицька Україна) на початку великої Европейської війни 1914 р". був зложений К. Паньківським у Львові в кінці 1914, р. і пересланий ним до рук київських українців. Опублікував його академик С. О. Єфремов на сторінках "Нашого Минулого" під назвою "До історії галицької руїни", 1918. р. ч, І., ст. 57-65.

**) К. Левицький, Історія визв. змагань гал. українців з часу світової війни. ч. І., ст. 14.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 23

серпня голові Ради Дру К. Левицькому удалось добитись в австрійської влади остаточного дозволу на формування легіону "Українських січових стрільців". Легіон почав формуватись під проводом Боєвої Управи, підпорядкованої Головній Раді у Львові. Скрізь по повітах повстали "вербункові комітети". Командантом легіону було настановлено директора приватної української гімназії в Рогатині М. Галущинського. У відозві, випущеній до населення із закликом вписуватися до легіону, Головна Укр. Рада так поясняла мотиви формування українського легіону: "Ми, українці, повинні бажати, щоб від Росії відірвали всю Україну з Київом, Полтавою, Черніговом, Харьковом, Донщиною, Кубанщиною та берегами Чорного моря. З такої великої землі утворено би на пєвно самостійну українську державу з столицею в нашім стародавнім Київі, де було би українське правительство і український парлямент, вибраний всім нашим народом. Та в кожнім разі погром Росії принесе визволення або всеї України, або бодай частини її, — а се знов приспішить визволення решти України. Тому всі ми, хто свідомий, що він не росіянин, не поляк, а українець, берімося до діла та будьмо готові вмерти за те, щоби погромити Росію та визволити Україну".


Президія Союза Визволення України (з ліва направо): Андрій Жук, Володимир Дорошенко,
Олександер Скоропис-Йолтуховський і Маріян Меленевський.

Добровольців записалося протягом двох тижнів коло 30.000. Але австрійський уряд заявив, що може допустити тільки 5.000-ний комплект полку українських січових стрільців і тільки на те число лю-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 24

дей може видати зброю й одяг. Довелося зразу обмежити число вписаних, а більшість розпустити*). В кінці серпня російські війська почали загрожувати Львову, і січових стрільців було переведено до Стрия. Тут звелено було залишити всього тільки дві тисячи людей, привести їх до присяги, сформувати з них Перший полк українських січових стрільців, а решту — розпустити. Пізніще було дозволено заложити ще резервовий курінь (баталіон) для поповнення полку. Зі Стрия січових стрільців переведено було на Закарпатську Україну до Мукачева, який на довший час зробився головною квартирою січових стрільців. На місце М. Галущинського начальником полку став Григорій Коссак, який і командував полком протягом цілої війни. Вже самі ініціятори українського легіону ставили для нього завдання не так чисто боєве, як національно-політичне**). Одначе австрійське командування дуже скоро почало його уживати для чисто боєвих операцій, і на цім полі Українські Січові Стрільці вкрили себе великою славою. Вершком їх боєвих подвигів були бої на горі Маківці в Карпатах весною 1915. року.

Українські Січові Стрільці багато прислужились для розвитку й поширення української національно-державної ідеї не тільки на галицький Україні, але пізніще також на Волині, де вони організували в pp. 1916-1917. українське народне шкільництво, і на Великій Україні, куди вони перейшли в 1918. році.

Та нещастям українського народа в Австро-Угорщині було те, що він у своїх національних поглядах, а через те і в політичній орієнтації, був поділений на двоє: одна, більша частина, хотіла жити й розвиватись як окремий український народ, яко такий, добивалась для себе повноти національних і державних прав в межах Австро-Угорської держави; в конфлікті Австрії з Росією вона лояльно стала на боці першої й сподівалась за допомогою Австрії увільнити від московського ярма коли не всю, то хоч частину Великої України. Але була й друга частина галицько-українського громадянства, менша, яка вважала себе не за українців, а за "русских", свій порятунок бачила з боку Росії і в боротьбі обох сусідніх держав схилялась на бік Росії. Це були так звані москвофіли, які своїх прихильників мали не тільки серед інтеліґенції, але й серед селян. Частина провідників москвофільського напрямку вже на-передодні війни втікла до Росії, щоб звідти, разом з побідним російським військом вступити до Галичини й "увільнити" її від "австрійського ярма". Але маса звичайних людей москвофільського напрямку активно себе не виявляла і свої симпатії зберігала в душі, щоб виявити їх аж тоді, коли стане ясно, на чиїм боці перемога. Тимчасом вже при перших поразках австрійських

*) В. Темницький, "Українські січові стрільці". Памяткова книжка Союза визв. України, Відень 1917, ст, 191.

**) К. Левицький, ор. сіt., ст. 20.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 25

військ була пущена чутка, ніби виною австрійських неудач є зрада русофільського населення Галичини. В наслідок цеї чутки розпочалася страшна нагінка на українське населення взагалі, як з боку цивільних властей, так і з боку воєнних кругів, які раді були звалити вину за свою нездарність на когось иншого. Тисячи людей, здебільшого абсолютно невинних, москвофілів і немосквофілів, арештовано і серед нелюдських знущань вивожено з краю до спеціяльних таборів у глибині Австрії, де людей тримано без слідства й суду цілими роками в жахливих умовах. Особливо вславився своїм жорстоким режимом і згубними умовами життя табор Талергоф в Штирії, де від самого тифу згинуло по-над тисячу людей. Військова влада, під претекстом ніби-то шпіонажу, просто вішала людей по найменшому підозрінню або через донос. Особливо визначилися своїм звірством мадяри, які вішали людей не тільки по суду (як наприклад у Мукачеві 30. вересня 1914. p., де повішено цілком невинних людей —священика, писаря й селянина, їх невинність пізніще була стверджена судом), але й просто таки мордували без усякого суду, як те було, наприклад, у Перемишлі 15. вересня 1914. p., де мадярські салдати закололи на вулиці 40 арештованих інтеліґентів і селян*). Пізніще австрійська влада виточила два політичні процеси москвофілам, обвинуваченим в державній зраді. На першому процесі всіх обвинувачених, їх було 7 — засуджено на смерть, потім помиловано на досмертну вязницю; такий самий присуд був і на другім процесі, де судили 24 людей.

Українська Головна Рада і члени Укр. Парламентарної Репрезентації робили заходи перед урядом, щоб оборонити населення від переслідувань і щоб увільнити з таборів тих арештованих, проти яких не було ніяких доказів вини; уряд давав обіцянки, але боротись з лихом було дуже тяжко, бо все фактично залежало від низчої адміністрації, яку в часі воєнної завирюхи було дуже тяжко сконтролювати.

Таким способом нещасливе українське населення в Галичині опинилося буквально між двох вогнів: з одного боку, мордували його москалі за "мазепинство", з другого — австрійці і мадяри за "русофільство". І в той же час українці мусіли битись за своїх мучителів, одні в рядах російської, другі в рядах австрійської армії; рідні брати мусіли стріляти одні в других... Це була одна з найстрашніщих трагедій світової війни.

З кінцем серпня 1914. року Головна Українська Рада мусіла переїхати до Відня, і тут на довший час утворився головний осередок

*) Див. у К. Левицького, op. cit., ст. 23-27, 73-84 і частина ІІ., ст. 398-401, а також "Талергофскій Альманахъ" выпускъ 1-й, Львовъ, 1924, ст. 31, 102-107. Видавці цього альманаху обвинувачують українців в тім, що вони нацьковували австрійську владу на москвофілів. Безумовно бували випадки, що представники ріжних політичних поглядів з посеред тогож самого народа, зводячи свої політичні, а часом і особисті порахунки, допускалися ганебних доносів і нацьковування, але це мало місце з обох боків і власне "москвофіли" погрішили в цьому далеко більше від "українофілів".

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 26

тимчасової української еміграції. У Відні знайшлося кілька тисяч українських утікачів з Галичини та Буковини. Сюди було перенесено видання "Діла", тут же було засновано й тижневик німецькою мовою "UkrasnischesKorresspondenzblatt". Головна Укр. Рада розвинула широку пропагандистbчну діяльність, видаючи книжки й брошури німецькою мовою про українську справу, розсилаючи скрізь меморіяли и повідомлення, щоб зацікавити українською справою політичні круги. Укр. Головна Рада мусіла не тільки обстоювати інтереси укр. населення перед австрійським урядом і стояти на сторожі його прав, але вона мусіла занятись також опікою над десятками тисяч українських утікачів, які розселились по таборах у Карінтії, Чехії (табор Гмінд), Зальцбурзі, Тиролі й Крайні. Було створено окремий "Український Рятунковий Комітет" для допомоги утікачам. На цю допомогу, між ин., надсилали значні жертви українці з Америки.

"Головна Українська Рада" реорганізувалася у Відні і з початком травня 1915. р. замість неї повстала "Загальна Українська Рада", яка мала бути єдиною й найвищою репрезентацією українського народа в Австро-Угорщині на весь час війни і яка складалася з 25 делеґатів Галичини, 6 делегатів Буковини і трьох делегатів "Союза визволення України", яко представників російської України.*) Рада вибирала Президію, яка мала бути виконцавчим органом. Головою Президії вибрано Костя Левицького, його заступниками: Миколу Василька, Льва Бачинського, Євгена Петрушевича, Миколу Ганкевича і Олександра Скорописа (дел. Союза визволення України). До Секретаріяту З. У. Ради вибрано Всеволода Козловського (Союз визв. України), Осипа Назарука, Іллю Семаку, Володимира Темницького і Лонгина Цегельського. Трохи згодом виступив зовсім зі складу З. У. Ради Євг. Петрушевич, а Ол. Скорописа, яко відпоручника Союза визв. України заступив Маріян Меленевський.**)

Загальна Укр. Рада випустила 12. травня 1915. р. програмову деклярацію "до всіх народів цивілізованого світа", де було ясно і рішуче заявлено, що З. У. Рада у відносинах до українських земель під Росією має своєю метою створення "вільної самостійної української держави", а з українських земель в Австро-Угорщині домагається створенню української територїяльно-національної автономної области, збудованої "на основах свободи і демократії", з забезпеченням прав національних меншостей. За-для осягнення цих цілей Рада уважала конечним розбиття царської імперії і рішучу піддержку Австро-Угорщини та її союзників.***)

*) Галицькі делегати поділились на представників національно-демокр. партії (14), радикальної (6) і соціяль-дем. (5). Серед буковинців було 5 нац.-демократів і 1 делегат народньої партії. Про організацію й працю Загальної Української Ради див. у К. Левицького, ор. сіt., ст. 151-177.

**) К. Левицький, ор, сіt., ст. 154.

***) ibidem, ст. 157.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 27


В таборі у Ведлярі. З ліва направо: Проф. Ом. Терлецький, Петро Чикаленко,
Ол. Скоропис-Йолтуховський, голова таборових організацій поручн. Андрієвський
і поручн. Ємець.

Перемога центральних держав над Росією літом 1915, року відкрила перед українцями з Австро-Угорщини певні перспективи на поліпшення стану українського народу в монархії: українське питання здобувало в очах уряду й громадянства дуже поважне значіння. Представники З. У. Ради вели переговори з австрійським урядом. Вони подавали йому меморандуми в справі окупованих українських областей Росії — Холмщини й західної Волині, домагалися поширення українських військових формацій, заведення української адміністрації й шкільництва на Холмщині й Волині. Для Галичини домагалися поділу її на дві частики — східну українську й західну польську, та утворення українського університету ві Львові. Відбувалися конференції з австрійськими міністрами; одні ставилися більш прихильно до українських домагань (презідент ради мін. гр. Штірк), другі менше, давали ріжні обіцянки й запевнення, але фактично удалося досягти небагато: так, на місце поляка Коритовського намістником Галичини призначено в липні 1915. р. генерала Колярда, котрий, як німець, міг бути більш безстороннім в польсько-українськім спорі. В серпні т. р. офіціяльно перетворено легіон українських січових стрільців у "1-й полк українських січових стрільців" як регулярну частину австрійської армії. В окупованих областях, Холмщині й Волині, признано публичні права українській мові, дозволено відкривати там українські школи, хоч за-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 28

проважена на місцях нова австрійська адміністрація ставила українському шкільництву всякі перешкоди.

Австрійське правительство мусіло рахуватись з поляками, і польське питання в його очах мало далеко більше значіння, ніж українське, тим більше, що перше було звязане з вирішенням долі т. зв. конгресової Польщи, відбитої від Росії, а в цім була заінтересована також і Німеччина. 5. падолиста 1916. р. австро-угорський і німецький уряди проголосили утворення самостійного польського королівства з 10. губерній т. зв. Царства Польського, а одночасно з тим цісарь Франц Йосиф надав Галичині повну автономію, без поділу її на дві окремі національні частини*). Це було важким ударом для української політики в Австро-Угорщині, холодним цебром води на голову українського суспільства. Петербургська "Рѣчь", оцінюючи акт про автономію Галичини, завважала, що цим актом українців у Галичині "віддано головою полякам" замість того, щоб увільнити їх з під польського панування через утворення з українських земель окремого коронного краю**).

Українська парламентарна репрезентація в своїм маніфесті з дня 8. падолиста 1916. р. "До українського народу галицької і володимирської землі" дуже вірно схарактеризувала становище, в якому мав опинитися український народ в автономній Галичині: "не парламент у Відні, вибраний на основі загального й рівного виборчого права, але галицький куріяльний сойм з польською та панською більшістю мав би на будуче видавати нам закони, мав би сам ухвалювати, хто і які платить податки та на що, чи на народні й на українські, чи може на чужі нам цілі — наші гроши зуживати. Одже замкнено б нам на будуче дорогу виволікати свої кривди й поведення наших противників з нами перед лице цілої Австрії й цілого світа... Мають нас виключити з австрійського парляменту, а віддати в руки галицького сойму... Мають нам замкнути відклик до міністрів і до найвищих трибуналів у Відні, а найвищі власти для нас могли б на будуче бути в краю, в руках наших противників. Одже повстане з нашого краю неначе б друга польська держава побіч відновленого польського королівства, тільки з тою головною ріжницею, що її королем буде цісарь Австрії". Маніфест закликав до рішучого протесту проти такої автономії.

Президія Заг. Укр. Ради на знак протесту склала свої уповноваження. Наступила певна дезорганізація й дезорієнтація серед українських політичних кругів. Провідне значіння перейшло до новоствореної Української Парламентарної Репрезентації, без участи буковинських послів.

*) Ця автономія полягала в тім, що до центрального правительства мали тепер належати лиш справи військові, залізниці, почта и телеграф, усі инші — господарські, національні і просвітні мали належати виключно до компетенції краевого сойму в Львові.

**) Вістник Союза визв. Укр. 1917, № 136, ст. 82.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 29

Головою було вибрано Юліяна Романчука, заступниками Євгена Петрушевича і Льва Бачинського. Кость Левицький і Микола Василько залишились по-за проводом. В політичнім житті австрійських українців наступів певний застій.

З тим більшою актуальністю висувалася наперед проблема Великої України, яка по розгромі Росії літом 1915. року стала зовсім реальним питанням в політиці як Австро-Угорщини, так само й Німеччини. Українське питання як міжнародня проблема, ніколи, властиво, не цікавило серйозно ані Австро-Угорщину, ані Німеччину. Плани Бісмарка в 1888. році про "київське королівство" були тільки теоретичною комбінацією, яка мусіла залишитися лиш в теорії перш за все тому, що серед самих українців не було людей, які б про самостійну Україну думали як про щось реальне. Найбільший український розум тих часів М. Драгоманов ще в 1876. р. писав, що стремління української інтеліґенції 30—40-х років XIX. ст: "надати державно-правний характер українському патріотізму", є річчю остаточно пережитою всіми освіченими українцями, і що поворот цих стремлінь унеможливлений науковою критикою самих же українських діячів1). Він не бачив для українського сепаратизму ніякого грунту2), а у відповідь на надії деяких українських патріотів на інтервенцію Европи відповідав (лист до Ол. Кониського з 5.VII.1888), що "урядовій Европі інтересні ті, хто тепер силу — армію — має, а не ті, що за них ще треба кров лити, гроши платити..". І він радив стати чимсь у себе вдома, стати якоюсь силою, щоб потім українцями заінтересувалася Европа3). Одначе песимізм Драгоманова що до ідеї українського сепаратизму не справдився. Вже в самий рік смерти Драгоманова, створена під його ж ідейним впливом українська радикальна партія в Галичині на своїм з'їзді 29. грудня 1895. р. у Львові заявила в своїй програмі, що здійснення її ідеалів "можливе тільки при повній політичній самостійности українського народа. В тім самім році появилася книжка Юл. Бачинського "Україна irredenta", де автор, молодий соціял-демократ, доводив конечність повстання самостійної Української Держави з причин економічних. Отверто було піднесено гасло самостійної України на переломі двох століть, одночасно на двох кінцях української території: в 1899. році приймають його обидві партії, що тільки що вийшли з лона радикальної партії — українська партія соціяль-демократична і національно-демократична: с.-д. "Воля" пише, що "наша ціль є вільна держава українського люду, українська республіка"4), а "Діло" заявляє, що "нашим ідеалом повинна бути самостійна Русь-Україна, в якій усі частини нашої нації злучились би в одну сучасну культурну

1) По вопросу о малорус. литературѣ, 1876, ст. IX.

2) Чудацькі думки, вид. 1915. р., ст. 94.

3) Листи до Ів. Франка, т. ІІ., Львів 1908, ст. 128-130.

4) В. Дорошенко, Передмова до "Україна irredenta", Берлін 1924, ст. XI.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 30

державу". Ранньою весною 1900. року Микола Міхновський зпочатку в Полтаві (19. лютого), а потім у Харькові (26. лютого) виголошує свою знамениту промову, де підносить гасло самостійної України, як нашого національного ідеалу*). Ця промова стає першою програмовою брошурою, виданою з початком літа 1900. року новозаснованою "Революційною Українською Партією". 14. липня 1900. р. на вічу української академічної молоді у Львові серед загального ентузіязму була прийнята резолюція, що "тільки в самостійній, власній державі знайде українська нація повну свободу розвою". Коли дехто з тодішніх українських публіцістів висміяв ідею самостійної України як фантазію, як недосяжну мрію, сам Франко виступив на сторінках "Літ.-Наук. Вістника" зі статею, де доводив, що ідеал самостійної України буде лежати для нас поза межами можливого лиш доти, доки ми самі не знайдемо в собі досить волі, щоб іти до цього ідеалу, стежки до якого "лежать ось тут, під нашими ногами".**)

Та все-таки всі оті партійні заяви та резолюції залишилися зпочатку лиш декляративними заявами, зробленими в урочисту хвилину. Навіть сама РУП., яка в ч. 2. свого органу "Гасло", повторили, що її ідеалом є вільна самостійна Україна, вже в 1903. р. вдовольнялася автономією в перебудованій у федеративну республіку Росії. Український політичний рух, розбурханий революцією 1905. p., не виставляє домаганнів по-над автономію України. І цей постулят включає в свою програму українська радикально-демократична партія, яка виступає тоді на політичну арену. Тільки невелика група з Міхновським і Шеметом на чолі, зорганізована в "Українську Народню Партію", не спускає прапора самостійної України і обстоює цей постулят у своїй "Програмі" (1906).

Та хоч ідея самостійности ніби зійшла з поля української політики навіть як програмове гасло, але зовсім вона не зникла. Коли в 1908. р. наслідком анексії Австро-Угорщиною Босни і Герцеговини почало заноситись на збройний конфлікт між Австрією и Росією, серед українських кругів знову виникла ідея сепаратизму від Росії за допомогою Австрії. В 1912. р. сформувалася вже у Львові ціла група українців з Росії і галичан, яка стала на самостійницькім ґрунті, заснувала Український Інформаційний Комітет для пропаганди українських домагань за-кордоном і готовилася вже видавати свій власний орган "Визволення". Ініціятором цих заходів був В. Липинський. До видання органу не дійшло, але українські політичні емігранти, розкидані по ріжних європейських центрах, порозумілися між собою що-до спільної інформаційної акції, і це порозуміння дуже стало в пригоді Союзу визволення України на початках його діяльности. В останні

*) В. Дорошенко, Рев. Укр. Партія 1900-1905, Львів 1921, ст. 7.

**) "Поза межами можливого" Л. Н. В. 1900, кн. 10. ст. 11.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 31

роки перед війною все частіще почала зявлятися інформація про Україну на чужих мовах і по чужих виданнях*).


Козак-синєжупанник.

Як тільки вибухла війна, гурток українських політичних емігрантів у Львові рішив, за порозумінням з провідниками галицьких українців (головно з К. Левицьким) заснувати "Союз визволення України", як безпартійну політичну організацію російських українців на час війни для пропаганди ідеї самостійности України. 4. серпня 1914. р. "Союз" був формально заснований. Його засновниками були Вол. Дорошенко, Дмитро Донцов, Микола Залізняк і Андрій Жук, які вже зпочатку серпня випустили відозву (анонімну) до "Українського народу в Росії", закликаючи не боятись приходу австрійського війська, бо воно мало принести "землю і свободу". Скоро після того прилучились до Союза Олександер Скоропис-Йолтуховський і Маріян Меленевський, які прибули з Лондона, де їх захопила війна. Тоді 25. серпня вже за підписом В. Дорошенка, Д. Донцова, М. Меленевського, О. Скорописа, М. Залізняка і А. Жука видана була відозва "An die öffentliche Meinung Europas", в якій говорилося, що лиш самостійна Українська Держава створить забороло для Европи проти Росії, з її експозицією царизму, і увільнить славянський світ від згубного впливу панмосковізму. В кінці серпня Союз переніс свій осідок до Відня*). Тут був заложений його орган "Вістник Союза визволення України", в 1. числі якого (5. жовтня 1914. р.) появилася "Платформа" Союза, де заявлялося, що в Союзі представлені всі ті

*) Першим українським органом на чужій мові був німецький місячник "Ruthenische Revue", заложений Р. Сембратовичем р.1903. у Відні і по його смерти продовжуваний з р.1906 В. Кушніром як "Ukrainisehe Rundschau". В р. 1913. вийшло в Парижі спеціяльне число видання "Annales des Nacionalités", присвячене Україні. У Швейцарії інформацію про Україну провадили Ярослав Федорчук і М. Тишкевич, а в Англії В. Степанківський і англійський журналіст Д. Рафалович.

**) Вже в осени 1914. p. з Союза виступили Д. Донцов і М. Залізняк. Залізняк на чолі Закордонного Комітету організації "укр. соціялістів-революціонерів" почав провадити, в контакті з військовими австрійськими кругами, антіросійську діяльність на Буковинському фронті, а також пропаганду ідеї української державности серед турецьких політичних кругів. Крім того він видав у Відні кілька десятків українських книжок національно-освідомлюючого змісту, які ширилися серед українських полонених, галицьких січових стрільців і серед українських вояків австрійської армії.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 32

політичні напрями, які стоять на становищу державної самостійности українського народу, а "реалізацію своїх національно-політичних і економічних стремлінь в даний момент звязують з розбиттям Росії у війні". Національно-політичною платформою Союза є державна самостійність України. Формою правління самостійної української держави мала бути конституційна монархія, з демократичним внутрішнім устроєм політичним, однопалатною системою законодавства, горожанськими, язиковими і релігійними свободами для всіх. національностей і віроісповідань, з самостійною українською церквою". На випадок прилучення до Австрії більшої чи меншої української території від Росії Союз мав домагатися створення з усіх земель, заселених українським народом в Австрії, окремого автономного краю.

Союз визволення України взяв на себе репрезентацію інтересів Великої України перед центральними державами і взагалі перед європейським світом. Він дивився на себе, як на завязок будучої української влади, яко на експозитуру будучої української Держави, і яко такий вважав необхідним війти в тісний контакт з центральними державами, яко союзними силами. Він уважав можливим приймати від цих держав і матеріяльну допомогу, але під умовою, що це буде позичка — державний борг будучої самостійної України, яку уряд український муситиме повернути*).


Прапор І. Січового полку
Гетьмана Петра Дорошенка (табор Вецляр).

Союз визволення України розвинув дуже жваву політичну діяльність, пропагуючи ідею визволення України і створення незалежної української держави перед правительствами і громадянством почвірного порозуміння, а також і в нейтральних державах. Він висилав своїх спеціяльних відпоручників, які були немов українськими послами в ріжних європейських центрах: в Берліні перебував Ол. Скоропис-Йолтуховський, в Туреччині М. Меленевський, в Болгарії Л. Ганкевич, в Італії Ол. Семенів, в Швеції та Норвегії О. Назарук, в Швейцарії П. Чикаленко. У Відні видавав Союз "Ukrainische Nachrichten", у Лозанні

*) Див. Ол. Скоропис-Йолтуховський, Мої злочини, "Хліборобська Україна", зб. 2-4, ст. 205 і 235.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 33

"La Revue ukrainienne", крім того видавав він велику силу книжок про Україну в мовах німецькій, французькій, англійській, італійській, угорській, турецькій, шведській, румунській, хорватській,, чеській, болгарській. Це були інформаційні книги про Україну взагалі, нариси її історії, книги про російсько-українські відносини і взагалі на ріжні теми з сучасного політичного моменту. Серед них були й такі солідні видання, як "Ukraine, Land und Volk" С. Рудницького і "Geschichte der Ukraine" M. Грушевського. Крім того він видавав багато книжок українською мовою для пропаганди своїх ідей серед власної суспільности. Як уже згадано, з осени 1914. p. виходив у Відні "Вістник Союза визволення України" і німецькою мовою "Ukrainische Nachrichten". Серед виданих Союзом українською мовою книжок було багато дуже цінних, які зберігають свій інтерес і по сей день. Пропаганда Союза в чужих мовах дуже скоро принесла свої наслідки в тім, що ціла європейська преса заговорила про Україну. Досить поглянути на огляди тої преси на сторінках "Вістника" Союза, щоб побачити, як багато статей появилося про Україну в німецькій, угорській, французькій, турецькій, шведській, румунській, італійській, болгарській пресі. Крім того, Союз висилав окремих лекторів, які читали публичні виклади про українське питання в Німеччині та по инших країнах, улаштовував анкети, спонукував до відчитів про Україну чужих учених. Взагалі, можна сказати, пропагандистична діяльність Союза була величезна. Йому удалося завоювати інтерес і навіть симпатії до української справи серед певних кругів німецького, болгарського, турецького, румунського громадянства, висловом чого була політична або публіцистична акція на користь української справи по ріжних державах середньої й південної Европи.

Що до чисто-політичної діяльности в самій Австрії та Німеччині, то тут діло гальмувалося через короткозорість і тупість австрійської політики та через те, що Австрія була дуже звязана своїми польськими відносинами. З другого боку виникали й тертя з провідниками австрійських українців, не вважаючи на те, що Союз працював у повнім контакті з Головною Українською Радою, а в Загальній Укр. Раді засідали його представники. Австрійський уряд намагався, щоб Союз виконував чисто службову ролю в інтересах біжучої австрійської політики і ніяк не хотів зрозуміти далекосяглих політичних планів, які розвивав Союз. Діло дійшло було до того, що весною 1915. р. стався офіціяльний розрив Союза з Австрією, хоч на практиці співпраця Союза з австрійським урядом продовжувалася й далі — в справі акції серед полонених, про яку зараз далі буде мова. "Мрію про провідну історичну ролю Австрії у відродженні самостійної Української Держави довелося здати в архів", — як висловлюється один з головних діячів Союза.*) Навіть німецьке правительство з свого боку також

*) О. Скоропис, ор. сіt., ст. 214.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 34

офіціяльно припинило співпрацю з Союзом, але українська справа знайшла більше для себе зрозуміння в німецьких військових і деяких приватних кругах. Виявилось це головно в справі організації українських таборів військово-полонених, а пізніще, по вибуху в Росії революції, ініціятиву висунення української проблеми на перше місце перебрала на себе цілком Німеччина.

На полі міжнародньої політики Союз міг похвалитися одним значним успіхом на початку своєї діяльности, а саме: турецький міністр внутрішніх справ Талаат-Бей, приймаючи в падолисті 1914. р. представника Союза М. Меленевського, заявив йому, що "Висока Порта, так само, як кабінети берлінський і віденський, визнає необхідність увільнення України з-під російського панування; коли Росія буде побита, правительство Отоманське допоможе українському народові створити незалежну державу".*)

З свого боку "з інтересом вислухували" меморіяли й вияснення з боку членів Союза і деякі вищі представники австро-угорського й німецького правительств, але з їх заінтересовання не виходило нічого конкретного. З великими труднощами удалося Союзу здобути деякий вплив на культурно-національне життя на Волині, що ж до Холмщини, то, як каже один з провідників Союза, "всі старання Союза відновити українське життя в Холмщині не увінчалося успіхом, хоч язикові права українського населення у школі і в публичнім життю забезпечено розпорядками начальної команди австро-угорської армії". Холмщину вважали за складову частину Польщи.

Та найважніщим, може, здобутком діяльности Союза визв. України була праця серед українців військово-полонених з російської армії в Німеччині й Австро-Угорщині, праця, яка закінчилась формуванням українських дівізій, ядра майбутньої української армії. Праця в таборі ворожім до держави-гнобительки і формування національних легіо-нів з полонених є явищем давно відомим в діях XIX. століття. Доволі пригадати поляків, які ставали в ряди армії Наполеона, щоб битись проти Росії, а в 1854-55. pp. творили формації в Туреччині, щоб знов же боротись проти Росії; на стороні піємонтської армії в 1859. р. бився угорський легіон. Коли в 1866. р. почалася австро-пруська війна, то пруська віськова влада зараз же заходилася творити угорське національне військо з полонених мадяр. Та особливо розвинулося це явище за світової війни. Польські легіони під проводом Пілсудського билися на стороні центральних держав, а в той же час генерал Довбор-Мусніцький творив польський корпус на стороні Росії. Чехи творили свої легіони з полонених у Росії, Франції й Італії, румуни в Італії з полонених семигородських румунів австрійської армії і т. д.

В німецьких і австрійських таборах для полонених сиділи десятки й сотні тисячів українців. Союз іще в першому півроці війни добився

*) А. Жук, Памяткова книжка С. В. У. на 1917 р. ст. 375.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 35

від австро-угорських і німецьких властей дозволу відвідати через своїх відпоручників ці табори і вияснити в них число українців. Підчас цих одвідин робилися старання перед властями про поліпшення становища полонених українців. Згодом удалося добитись, щоб українців-полонених було концентровано в спеціяльних таборах. З тих таборів головні були Фрайштадт і Дуна-Сердатель в Австрії, і Раштат, Зальцведель і Вецляр в Німеччині. Вже в квітні 1917, р. за допомогою Союза визв. України було зорганізовано в Німеччині, в Гановер-Гмінден, слеціяльний табор для українських офіцерів, в якому було зібрано коло 400 людей. В червні 1917. р. було організовано табор українських офіцерів з полонених також і в Австрії — в Йозефштадті (в Чехії).

Головна робота велася в Німеччині, що було заслугою в першій лінії Ол. Скорописа-Йолтуховського. З великими труднощами удалося йому добитись (німецьке міністерство закордонних справ було дуже проти того), щоб полонених українців було зібрано в трьох названих таборах і опіку над ними передано Союзу визволення України*). Тут було зібрано по-над 50.000 полонених (у Фрайштадті в Австрії було їх коло 30.000). Умови життя полонених було значно поліпшено в порівнянню з загальними таборами і утворено відповідні обставини для ведення серед них культурно-просвітної праці. Союз запросив десятки учителів та інструкторів з поміж галицьких українців і за їх допомогою було зорґанізовано по таборах школи грамоти, бібліотеки, читальні, хори, оркестри, театри, курси української історії й літератури, ріжні освітні курси — кооперації, політичної економії, курси німецької мови; було збудовано церкви; повстали по таборах чайні, запомогові каси, кооперативні крамниці. В кожному таборі засновано український часопис:**) в Раштаті "Розсвіт", в Зальцведелі "Вільне Слово", у Вецлярі "Громадська Думка", у Фрайштадті "Розвага", у Йозефштадті "Наш Голос".

Це все поліпшило матеріяльні умови життя полонених, їх фізичний і моральний стан, підняло їх дух, а головно — пробуджувало серед них національну українську свідомість. Із заляканих, забитих полонених, "гарматного мняса" російської армії, вони перетворилися в політично освічених громадян, у свідомих українців, готових на боротьбу за долю рідного краю; люде "стали розуміти, що то за сили їх душать,

*) Оповідання про ці труднощі, які удалось поборити лиш за допомогою трьох німців, пп. Шверіна, Койпа і ген. Фридриха, знаходимо у Ол. Скорописа в його цитованій уже нами статі "Мої злочини", надрукованій в "Хліб. Україні", зб. 2-4. Див. ст. 214-217.

**) Тільки один з таборів, а саме раштатський, діждався окремої монографії: Омелян Терлецький, Історія української громади в Раштаті. 1915-1918, Київ-Лайпціх 1919. Ст. 429, 8°. Тут докладно розказано про організацію й життя табору, і виклад ілюстровано численними фотографічними знимками. Загальний короткий огляд українських таборів в Австрії, дає праця В. Проходи "Записки до історії Сірих (сірожупанників)", уміщена в збірнику "За державність" в. І., Каліш, 1929, ст. 72-117.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 36

для кого й чого заставляють робити єгипетську роботу. Ширилося розуміння — ріс український громадянин, і в неволі за дротом зросли кадри вільних людей". А це й було головною метою ініціаторів справи. Вже на початку 1917. р. в кожнім таборі було по кілька тисяч людей, вповні приєднаних до українського національного руху, свідомих, згуртованих в українських організаціях.

Діяльність "Союза визволення України" зпочатку не знайшла собі зрозуміння серед українського громадянства в Росії. Центральна управа ТУП'а, як уже згадувалося, вислухавши відомости про Союз від проф. М. Грушевського, який повернувся з-за кордону в падолисті 1914., ухвалила, що "Союз" не має права виступати в імени російської. України*). Але згодом діяльність "Союза" здобувала собі все більше симпатій на Україні. В квітні 1915. р. відбулася в Київі нарада українських діячів соціялістичного напрямку, яка одобрила політичну позицію "Союза" і вирішила війти з ним в тісніщі зносини. Наслідком цього представник цієї групи діячів Євген Голицинський двічі побував за кордоном (в маю 1915. р. і зимою 1915—16. pp.) і навязав особистий контакт з діячами Союза. Дуже вороже поставилася до діяльности Союза невелика група українських емігрантів у Швейцарії з Л. Юркевичем на чолі. Ця група стояла в близькім контакті з російськими соціяль-демократами большевиками (В. Ленін, Л. Троцький, Д. Мануїльський та инші) і в своїй газеті "Боротьба" старалася очернити діячів Союза як "запроданців" і "агентів австро-німецького імперіялізму".

Коли вибухла в Росії революція, Союз Визволення України заявив зпочатку в передовиці у "Вістнику Союза" (ч. 16., дня 15. квітня), що вважає "присвоєний собі мандат за вичерпаний" і що буде на далі обмежувати свою діяльність опікою над полоненими й обороною інтересів українських територій, окупованих австро-німецькими військами. В числі 19. "Вістника" була опублікована Ухвала Президії Союза з дня 2. мая 1917. p., де заявлялося, що Союз з огляду на революцію в Росії й на змогу для України вільного політичного й національного самовизначення, вважає дальше ведення війни непотрібним і ставить задачею дня пропаганду загальної ліквідації війни; цим відношенням до війни Союз означав і свою нейтральність супроти воюючих держав. Союз вітав Ц. Раду і Нац. Конгрес, яко виразників зорганізованої свібодної волі українського народа. Стоячи сам на ґрунті повної державної самостійности українського народу, Союз обіцяв дальшу свою діяльність координувати з діяльністю покликаних волею революційного українського народу національних репре-

*) Неприхильно ставився до Союза визв. України М. Грушевський і пізніше. Вже в 1917. p., як голова Ц. Ради він не раз виступав з заявами (в маю і 3. вересня 1917. p.). що Ц. Рада не вступає ні в які відносини з Союзом визв. України (див. "1917-й год на Киевщине", ст. 216).

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 37

зентацій на Україні", а свої практичні завдання окреслював як оборону інтересів окупованих західноукраїнських областей супроти польських аспірацій, як опіку над полоненими та "літературну популяризацію серед політичного світу західної Европи визвольних змагань українського народу".

Звістку про переворот в Росії українці-полонені зустріли з особливою радістю. Це було вповні зрозуміло, бо для більшости зорганізованих за допомогою "Союза" полонених, а особливо для офіцерів, до царської Росії повороту не було: в очах царського уряду вони були зрадники, яким був один шляхна шибеницю, або на Сибір. Вже при першій звістці про революцію полонені в таборі Фрайштат уложили петицію до Тимч. Правительства, вкриту 20. тисячами підписів, в якій, вітаючи революційний уряд, висловлювали бажання, щоб "український народ дістав повні національні права на своїй власнії землі". Тоді ж президія С. визв. України звернулась до полонених з особливим закликом, щоб вони готовились на службу увільненій батьківщині і складали датки на "український бойовий фонд"*).

І на далі полонені українці з напруженою увагою стежили за подіями в Росії й на Україні, відгукуючись на ці події заявами, резолюціями своїх віч і посилкою листів і петицій до Тимч. Прав., а далі до Ц. Ради. Оголошення універсалу Ц. Ради відбулося в таборах Німеччини й Австрії дуже урочисто, з виголошенням промов, співом національного гімну і т. ин.**) Полонені збірали між собою гроши і пересилали через "Союз визволення" до Ц. Ради.

Пильно стежачи за розвитком революції на Україні й за боротьбою за автономію, полонені не раз висловлювали побоювання, що на Україні, де політична думка взагалі була мало розвинена, за мало виявляється стремління до самостійности. Одже, щоб піддержати самостійницькі настрої й течії, полонені рішили вислати на Україну свого уповноваженого, доручивши йому "наказ", який підписали понад 18.000 полонених вояків-українців. Цим уповноваженим був член президії Союза Визволення України Ол. Скоропис-Йолтуховський. Але Скоропис не міг добитися дозволу на в'їзд до Росії ні від уряду кн. Львова, ні від уряду Керенського. Тому він мусів скласти "Наказ" в Інституті Нобеля в Стокгольмі, де він пересиджував, клопочучись про в'їзд до Росії; попасти до Київа він зміг аж на початку 1918. року. В Київі українські урядові круги прийняли його дуже холодно, і Ц. Рада не хотіла навіть офіційно його прийняти, але коли Київ почали бомбардувати большевики, то Грушевський разом з М. Ткаченком дали йому повновласть їхати негайно до Берестя, де відбувалися мирові переговори і добиватись у німців дозволу на негайне формування з полонених військових частин, які б ішли рятувати український уряд.

*) Вістник Союза, 1917, ч. 155, ст. 215, Див. також ч. 147, ст. 269-271.

**) ibid., ч. 163, ст. 528.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 38

Скоропис поїхав до Берестя, і тут було досягнуте порозуміння з німецькими й австрійськими властями що до формування українських дівізій з полонених.

В імени Ц. Ради була видана відозва до всіх полонених про вступ до формованих дівізій, які мали обороняти Україну від ворогів. В Німеччині було рішено зразу сформувати дві дівізії з полонених усіх трьох укр. таборів. Формування пішло з блискавичною скорістю: протягом-кількох днів кадри двох полків були сформовані й вислані в половині лютого до Ковеля на Волинь, де остаточно сформувалася 1-ша дівізія "синєжупанників" (прозваних так за свою синю уніформу) в складі 4-х полків піхоти по 1200 людей в кожному і 1 гарматного полку (900 людей). Команду обняв генерал Зілинський; 1-м полком командував М. Шаповал, 2-м сотн. Малохатка, 3-м сотн. Курінний, 4-м Мик. Чеховський і гарматним Дм. [Гр.] Чижевський. Полк простояв у Ковелі місяць, і 19. березня н. ст. дівізія вирушила далі на Україну. Про долю цієї дівізії оповідається в II. томі моєї історії.

Поки 1-ра дівізія стояла в Ковелі, ішло дальше формування 2-ої дівізії в таборах і пізніще в тім самім Ковелі. В Гміндені було організовано школу українських старшин до 600 людей. В кінці квітня дівізія була готова в складі 4-х піхотних полків по 1200 людей і вирушила на Україну, але німці зразу ж її обезброїли й росформували, люде були просто пущені до дому; тимчасом стався гетьманський переворот, і німці не були певні, чи синєжупанники, виховані в революційно-соціялістичному дусі, будуть лояльно служити новому українському правительству.

Треба сказати, що дійсно, хоч Союз визв. України старався вести працю серед полонених в самостійницькім безпартійнім дусі,*) але фактично серед полонених дуже часто ведено пропаганду соціялістичних і революційних ідей, а також войовничого українського націоналізму (аґітаторами були здебільшого галицькі українці, з зрозумілих причин крайнє ворожо настроєні до Росії й російщини). Коли, наприклад, вістка про переворот в Росії дійшла до українців-полонених в таборі Дуна-Сердагель (на Угорщині), то вони зразу ж уложили привіт до Тимчас. Правительства, який починався з фрази: "пролетарі всіх країв єднайтеся!", а кінчився словами: "Хай живе демократична республіка! Геть з капіталізмом! Хай живе соціялізм!"

З австрійського боку в половині лютого 1918. року почалось в Володимирі Волинському формування зпочатку "1-го козацько-стрілецького полку", який в кінці квітня мав уже до 4.000 людей (командував ним сотник Ганжа). Але переворот у Київі 29. квітня 1918. загальмував справу. Як каже історик цієї формації, більшість членів полку спочувала соціялістам-революціонерам, соціял-демократам, больше-

*) Ол. Скоропис, ор. сіt., ст. 217.

**) В. Прохода, op. сіt., ст. 73.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 39

викам, і проголошення гетьманства було зустрінуто дуже неприхильно. Трохи згодом, "1-й козацько-стрілецький" полк розгорнувся в "1-у козацько-стрілецьку дівізію" (прозвану від коліру уніформи сірожупанною) в складі 4-х полків піхоти, гарматного полку и окремої інженірної сотні. Дівізія попала на Україну в початку серпня 1918. р., про що оповідається далі, в т. II. моєї Історії.

Так не удалось використати збройну українську силу, яка організувалася на чужині в полоні, в той час, коли ця сила була найбільш потрібна. Сталося траґичне непорозуміння: влада Ц. Ради боялася "самостійництва" полонених, влада гетьманська — їх "революційности". А чужа сила, яка фактично рішала справу, в той момент, коли бувші полонені переступали кордони відродженої Української Держави, вже боялася, щоб ця Держава не дістала власної збройної сили, і тому готова була розпустити військові частини, нею ж самою сформовані й зорганізовані.

Тут до речи буде згадати один епізод в історії українських військових формацій в полоні: весною 1917. р. група українських полонених була виряжена заходами Союза визв. України в зону німецької окупації на Підляшша, щоб провадити тут культурно-національну роботу серед місцевого українського населення. Формально ця група була влучена в склад німецької армії, але було застережено, що вона нестиме лиш етапну службу і не вживатиметься до ніякої розвідчої служби. Фактично група присягла на вірність Україні і займалась виключно культурно-просвітною працею. Група, яка складалась зпочатку всього з 27 людей, побільшувалась далі так, що на початку 1917. р. нараховувала вже три сотні людей. Вона мала своїм осередком м. Білу. На чолі групи стояв отаман Микола Шаповал. Протягом літа й осени "січовики" зорганізували коло 100 українських народніх шкіл, в яких вчилося 5.500 дітей, заложили тижневик "Рідне Слово" (з тиражем 2.000 примірників), видали кілька підручників і взагалі багато попрацювали, щоб облегшити моральне і матеріяльне становище українського населення окупованої провінції*).

*) Див. про це у Ол. Скорописа, "Хліб. Україна", кн. ІІ, 1921, ст. 220-524, і "Вістник Союза визв. Укр"., 1917, ч. 178, ст. 758-759, а також: В. Куровський, Зі споминів синєжупанця, "Календарь-Альманах Червоної Калини на 1931 рік", Львів, 1931, ст. 30-31.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 40

II.
Український національний рух в перших місяцях
революції. — Заснування Центральної Ради у Київі.

Перша звістка, яка долетіла в Київ про революцію в Петербурзі, се була телеграма члена Держ. Думи Бубликова з дня 13. березня н. стиля до залізнодорожників про те, що старої влади вже нема, що влада перейшла до Комітету Державної Думи і що всім треба лишатися на своїх місцях і спокійно продовжувати свою роботу, так потрібну для армії і для всієї держави. Пошепки передавали кияне один другому цю звістку і з трівогою дожидали, що буде робити місцева власть. На другий день (14. березня) становище трохи вияснилося, але все ще було непевне. У начальника київського військового округа ген. Ходоровича зійшлися на нараду вищі представники місцевої влади і громадських інституцій та організацій: губернатор, прокурор судової палати, жандармський генерал, мійський голова, губерніяльний маршалок дворянства, голова губерніяльної земської управи, голова Комітету Союза Міст на південно-західньому фронті, голова такого ж земського комітету та ще дехто. Представники громадських організацій доводили, що треба звернутися до населення з відозвою, оповіщаючи про події й закликаючи до спокою; урядовці їх підтримали, але ген. Ходорович вагався, не маючи вказівок від вищої військової влади. На другий день у газетах знов не було ні слова про великі і грізні події. Аж коли прийшла телеграма від головного начальника південно-західного фронта ген. Брусилова, де він дозволяв друкувати про все, що сталося, аж тоді довідався Київ, а за ним і весь наш край про те, що сталося. Першою появилася відозва від імени громадських організацій міста Київа, в тому числі і від української національної організації, а потім пішли ріжні відозви й заклики од усяких партійних організацій.*)

17. березня в міській думі зійшлися представники громадських організацій і партій, які склали з себе постійну раду, котра вибрала з-поміж себе виконавчий комітет, зпочатку з 12 членів. До цього Комітету війшло пять українців: барон Федір Штейнгель (яко голова Союза Міст), вибраний на голову Комітета, Андрій Ніковський — від українських організацій, вибраний на секретаря Комітета; Сергій Єфремов

*) М. Жученко. Українське життя у Київі на світанку волі, "Літературно-Науковий Вістник", 1917, кн. 1, ст. 150.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 41

від блоку народніх соціялістів (російських, українських і кавказьких), М. Паламарчук — від українських робітників, Микола Порш — від союза кооперативів.

Цей Комітет в перші три місяці по революції був властиво найвищою владою в Київі, аж поки його місце не заняла Центральна Рада. Хоча згідно наказу нового правительства владу губернатора з титулом Губерніяльного Комісара перебрав місцевий голова губерніяльної земської управи, (як і скрізь по Росії), але ця влада мала дуже ілюзоричний характер. Зруйновання Тимчасовим Російським Правительством цілого адміністраційного й поліційного апарату, запровадження системи виборности адміністрації, фактично відразу віддало владу в руки новоповсталих революційних комітетів і підготовило повну анархію, яка наступила вже в кінці літа.

Губерніяльним Комісаром у Київі зробився Мих. Суковкін. В першій половині березня зійшлися в Київі надзвичайні губернські земські збори, які вибрали постійну раду представників організацій на Київщині, рада ж ця вибрала з поміж себе Виконавчий Губернський Комітет, який майже цілком опинився в руках українців: до цього Комітету було обібрано проф. М. Грушевського, Д. Дорошенка, В. Корольова, М. Стасюка, Хр. Барановського, Андрія Сербиненка, Ол. Степаненка, Дм. Антоновича, П. Понятенка, М. Синицького, Вол. Шульгина, С. Фракфурта, С. Когана, А. Красовського і П. Линниченка. Головою Комітету вибрано Суковкіна, заступником його Дорошенка, який був вибраний на земських губерніяльних зборах на помічника губерніяльного комісара. М. Суковкін, який раніш ставився зовсім байдуже до українського національного руху, тепер почав дружно працювати з українцями і відразу став на територіяльно-автономному ґрунті. Управа губернією опинилася в українських руках, і це було дуже зручно українцями використано. Відразу ж офіціяльний орган "Губернскія Вѣдомости" було перемінено в "Вісти Київського Виконавчого Комітету пря Губерніяльному Комісарові Тимчасового Правительства" видавані українською й російською мовами, а "Земська Газета" почала друкуватись виключно в українській мові. Губерніальна Друкарня почала друкувати українські книжки; насамперед вона взяла замовлення від М. М. Грінченкової на друк цілого ряду творів Бориса Грінченка.

Ті самі губернські земські збори, які вибрали Раду представників громадських організацій Київщини, визнали потрібним побільшити число членів Губернської Земської Управи (виконавчий орган земства) і вибрали туди 4 українців: Т. Сніжного, П. Пожарського, А. Сербиненка і В. Прокоповича.

Вже 31. березня відбулося в Київі відкриття 1-ої української гімназії для хлопців і дівчат. На директора її вибрано відомого київського педагога П. І. Холодного. До Гімназії протягом перших же днів вписалося по-над сотню дітей. В той же час міська київська дума

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 42

ухвалила розпочати з осени навчання українською мовою в школі імени С. Грушевського на Куренівці.*)

Так відразу київські українці розпочали і політичну і культурно-просвітну працю в національнім дусі, стараючись надолужити те, чого досі не вільно було робити під царським режимом.

Від самих перших днів революції осередком українського життя в Київі зробився український клуб "Родина". Тут в чотирьох маленьких кімнатах — бо більша частина помешкання з початку війни була обернута в шпиталь для поранених на війні, — з ранку до вечора товклись люде, ділилися новинами, відбували наради. До помешкання "Родини" перенесла свої наради і рада "Товариства українських поступовців" одинокої тодішньої всеукраїнської організації. Зпочатку рада "ТУП"у сама думала стати загальним об'єднуючим органом, але на збори її явилися І. Стешенко, Д. Антонович і Ол. Степаненко, як представники українських соціялістичних організацій і домагались, щоб до ради було принято також представників від цих організацій, в такому ж числі, скільки було й членів ТУП-івської ради. Щоб не розбивати сил і не утворювати двох центрів, рада ТУПа погодилась на домагання соціялістичних представників, із тим, щоб до нового осередкового органу, для якого прийнято назву Центральної Ради, входили представники від ріжних нових організацій. Так утворилася Центральна Рада, до якої зразу ж увійшли крім членів ТУП'а представники українських соціяль-демократів, українців-військових, від україиців-робітників, від кооперативів, студентів, від православного духовенства міста Київа (два делегати, вислані від зборів цілого міського духовенства), від ріжних товариств ("Українське Наукове Товариство", "Товариство українських техніків та агрономів", "Українське Педагогичне Товариство" та ин.), громад і гуртків.**)

Як формальну дату засновання Ц. Ради приймають 17. березня за новим стилем, одже рівно в тиждень по тому, як до Київа наспіла перша звістка про революцію в Петербурзі. Місце голови Ц. Ради було зарезервоване для проф. М. Грушевського, який мав приїхати з останнього місця свого заслання, з Москви; заступником його вибрано В. П. Науменка, товаришами голови Дм. Антоновича і Дм. Дорошенка. Все це було лиш провізоричним, бо скоро цілий склад Ц. Ради був переформований на нових основах. Та поки, уконститувавшися, Ц. Рада вислала привіт голові Тимчасового Уряду князю Львову й міністру юстиції Керенському, висловивши в своїй телеграмі надію, що "у вільній Росії задоволено буде всі законні права українського народа"***). 22. березня Ц. Рада видала відозву "До Українського народа", в якій

*) М. Жученко, ibid., ст. 152.

**) М. Жученко, ibid., ст. 151; "1917-тый год на Киевщине", Київ, 1928, ст. 6; також записки Є. X. Чикаленка "Уривок з моїх споминів за 1917-й рік", які я використав з рукопису.

***) 1917-й год на Киевщине, ст. 6.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 43

закликалося "селян, робітників" салдатів та інтеліґенцїю" зберігати спокій, гуртуватися в політичні, культурні та економічні союзи, збірати гроши для українського національного фонду і вибірати на всі посади своїх людей.

Ось текст цієї відозви:

Народе Український!

Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії. Настав час і твоєї волі й пробудження до нового, вільного, творчого життя після більш як двохсотлітнього сну.

Уперше Український тридцятиміліонний народе, Ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній семї вільних народів могутньою рукою зачнеш собі сам кращу долю кувати.

Впав царський уряд, а тимчасовий оголосив, що незабаром скличе Установчі Збори на основі загального, рівного, прямого виборчого права. Звідти уперше на весь світ пролунає у всій свой силі справжній голос Твій, справжня воля Твоя. До того ж часу ми закликаємо спокійно, але рішуче домагатися від нового уряду всіх прав, які Тобі природно належать і які Ти повинен мати, Великий Народе, сам хазяїн на Українській Землі.

А в найближчім часі права на заведення рідної мови по всіх школах, од нижчих до вищих, по судах і по урядових інституціях.

З таким же спокоєм, але рішуче, домагайся, Народе, того ж права для української мови від пастирів церкви, земств, і всіх неурядових інституцій на Україні.

Народе Український! Селяне, робітники, салдати, городяне, духовенство і вся українська інтеліґенція! Додержуйте спокій! Не дозволяйте собі ніяких вчинків, що руйнують лад у житті, але разом, щиро і уперто беріться до роботи: до гуртування в політичні товариства, культурні і економічні спілки, складайте гроши на Український Національний Фонд і вибірайте своїх українських людей на всі місця, організуйтесь! Тільки згуртувавшись, можна добре пізнати всі свої потреби, рішуче за них заявити і створити кращу долю на своїй землі.

Народе Український! Перед тобою шлях нового життя. Сміливо ж, одностайно, йди на той великий шлях і в імя щастя свого, і щастя будучих поколінь Матери України могутньою рукою твори своє нове вільне життя.

Українська Центральна Рада.

Ще день перед тим появилася відозва від "Товариства українських поступовців", — перша українська відозва з моменту революції. Ця відозва закликала підперти новий державний лад, організуватися, збірати складки на український національний фонд, закладати українські школи, відновляти й засновувати "Просвіти", піддержувати укр. пресу,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 44

готовитись до всенародньої Установчої Ради, на якій має бути поставлене домагання автономії України у перебудованій на федеративних основах Росії. Відозву підписала Рада Товариства Українських Поступовців: Ол. Вілінський, Ол. Волошинов, А. Вязлов, М. Демяновський, Д. Дорошенко, М. Грушевський, С. Єфремов, В. Леонтович, Ф. Матушевський, А. Ніковський, В. Прокопович, Л. Старицька-Черняхівська, Є. Чикаленко, Ф. Штейнгель і Л. Яновська.

Дійсно, організаційна праця українців у Київі пішла дуже жваво, 22. березня збори українців-офіцерів проголосили себе "Установчою Військовою Радою". В той же день повстав Центральний Український Кооперативний Комітет. Відновила свою діяльність київська "Просвіта", закрита російським урядом в 1910. році. Це було перше товариство, яке зареєструвалося у Київі на основі нових розпорядків про товариства і спілки. "Товариство підмоги українській літературі, науці і штуці" рішило відновити видання щоденної газети "Рада", закритої російським урядом на самім початку війни. 25. березня вийшло вже перше число відновленої газети, під назвою "Нова Рада". Редактором знову став А. В. Ніковський, що редаґував її в день закриття.


Князь Г. Львов, Голова Тимчасового Правительства Росії.

В цім числі появилася стаття М. Грушевського "Велика хвиля". Грушевський уже 27. березня прибув до Київа, і з його прибуттям український рух у Київі зразу відчув досвідчену й авторитетну руку свого керовника. Ніхто в данній момент не підходив більше для ролі національного вождя, як Грушевський, ніхто навіть і рівнятися не міг із ним щодо загально признаного авторитету й тої поваги, якою оточувало його все українське громадянство. І дійсно, вже в цій першій статі Грушевський вірно схопив ситуацію і ясно поставив перед українством завдання, які розгортались перед ним з вибухом революції. Він рішуче і категорично заявив, що українські постуляти й домагання мусять зразу бути поставлені в усій їх широті: "нема нічого більше помилкового, писав Грушевський, як витягати тепер старі українські петиції й подавати їх наново правительству як наші домагання... Те, чого ми добивалися пять, чотирі, три, навіть рік тому, коли б дане було тоді, було б прийнято українським громадянством з щирою по-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 45

дякою..., але воно ніяк не може вважатися задоволенням українських потреб, "розвязанням українського питання" для даного моменту! Українського питання вже нема. Є вільний, великий український народ, який будує свою долю в нових умовах свободи... Потреби і домагання України розгортуються в усій широті".

І треба віддати честь Грушевському, що він зразу поставив ці домагання конкретно в формі автономії України. Але в тій самій статі були слова, які мусіли призадуматись тих, хто уважно вчитувався в статю Грушевського: він дуже підкреслював, що "ми мусимо тримати руку на пульсі народнього життя і йти в ритм його биття. Воно (підкреслення скрізь Грушевського) тільки нам закон, йому ми мусимо коритись, його голосити всім, без огляду, чи воно буде їм приємно, чи ні". Грушевський знав напевно, що народ наш був темний і несвідомий. Революції він не ждав і не робив. Вона його заскочила неждано, і він мусів ще в нових обставинах оговтатись і знайтись. "Народнє життя", себ-то заховання народніх мас в часі революції залежало в значній мірі від того, як поводитиметься інтеліґенція, які гасла пустить вона в маси. І дійсний вождь, дійсний керманич мусів старатись опанувати "народній рух", направити його куди слід для осягнення вищих національних цілей, а не підпорядкуватись стремлінням, які були виявом низчих інстинктів або наслідком демагогії. Власне він, — вождь, мусів знайти сінтезу між гаслами національно-політичними і домаганнями соціяльно-економічних реформ і вжити собі для помочи всі живі й творчі сили українського громадянства. Та головне — він мусів знати, як історик, що на Україні "народом", "народньою" волею чи інтересами прикривались завжди анархічні, деструктивні елементи, які вкінці й доводили свій народ до неволі та руїни... Та в перші дні цих небезпечних ноток у словах свого провідника майже ніхто не помічав, і всі були раді, що він уже в Київі і може стати на чолі українського руху. Одначе за кілька часу вже багатьом стало ясно, що Грушевський не тільки пише у статях, але й на ділі хоче йти по лінії підпорядкування себе "народнім" стремлінням, речником яких явилися молоді українські ес-ери й загітовані ними елементи українського села —далеко не кращі. Та про це буде мова далі.

Тимчасом Грушевський послідовно і енергійно проводив ідею автономії України — і в своїх програмових статях, які до квітня друкувалися ще на сторінках "Ради", і в політиці Центральної Ради, в якій він перебрав керму. Кімнати клубу "Родина" скоро зробились за-тісні для зборів Ц. Ради, і Виконавчий Комітет одвів для неї помешкання в будинку Педагогичного Музею, занятого військовою авіаційною частиною. Для потреб Ц. Ради було відведено кілька покоїв і велику залу для засідань. Це сталось заходами М. Порша, який був призначений від Вик. Комітету Комісаром громадських будинків міста

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 46

Киіва. З того часу в роскішній залі Музею почали відбуватися всі ширші збори і засідання українських організацій.

27—28. березня відбувся в Музеї губерніяльний кооперативний з'їзд Київщини, який обернувся в першу прилюдну українську маніфестацію. За почесного голову з'їзду обрано було М. Грушевського; головою з'їзду був Хр. Барановський, секретарем П. Христюк. З'їзд у своїх резолюціях заявив, що "тільки демократична федеративна республіка в Росії з національно-територіяльною автономією України, з забезпеченням прав національних меншостей, забезпечить права нашому народові". Так само з'їзд визнав, що "українська мова повинна бути введена негайно в школі, в суді, в усіх громадських і урядових інституціях".*) Привітати з'їзд явились не тільки представники всіх українських організацій Київа, але також представники місцевої влади. Хоч з'їзд і називався губерніальним, але на нього прибули кооперативні діячі і з других областей України. Більшість промовців говорило по українськи. Делегат Васильчук закінчив словами: "За вільну Україну, за самостійність, за рідну мову і школу!" — і це викликало овації. З'їзд постановив "піддержати всіма силами нове правительство, закликати всі інституції до укріплення нового ладу" і висловив переконання, що "тільки демократично-федеративна республіка в Росії з національно-територіяльною автономією України, з забезпеченням прав національних меншостей, забезпечень права українського народу". Серед инших постанов з'їзду була ще постанова про необхідність негайного введення української мови в школі, в суді та по всіх громадських і державних інституціях, у церкві. Нарешті була постанова звернутись до Тимчасового Правительства з проханням, щоб воно увільнило з заслання українців-галичан, заарештованих російськими властями і вивезених з Галичини.**)

З'їзд закінчився 29. березня. В той самий день у Київі відбулося "свято свободи" — велика маніфестація на вулицях міста. Українське громадянство взяло участь в цій маніфестації під жовто-блакитними прапорами з написами: "хай живе вільна Україна!" Українські вояки йшли окремою колоною під національним прапором.***)

Та кульмінаційним моментом прояву відродженого українського життя у Київі була українська маніфестація, уряджена Ц. Радою 1. квітня. Найбільш сміливі сподіванки не могли передвидіти такого величавого й грандіозного свята, яким стала ця маніфестація. Більше ста тисячів людей з по-над 320 прапорами (всі були національні жовто-блакитні), взяло участь у маніфестації. Тут було кілька десятків тисячів узброєних українців-вояків, ішли українці-студенти, робітники, учні середніх шкіл, урядовці ріжних державних і громад-

*) Вісти з Укр. Цент. Ради у Київі, ч. І, 19 березня 1917. р.

**) П. Христюк, Історія укр. революції, т. І, Відень, 1921, ст. 17-18.

***) М. Жученко, ор. сіt., ст. 151.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 47


Іван Труба, український діяч на Катеринославщині.

ських установ, бранці-галичане, діти з українських притулків... Похід вирушив од Володимирського Собору, ішов по Фундуклеївській вулиці, по Хрещатику, повз міську думу, де з балкону вітали його члени Виконавчого Комітету і начальник Військової Округи ген. Ходорович, потім по Трьохсвятительській вулиці на Софійську площу, до памятника Богдана Хмельницького, де відбулося віче. На зустріч походу вийшло з св. Софії духовенство з корогвами, загули усі дзвони, площа вкрилася жовто-блакитними прапорами і було відправлено панихиду "за мучеників України, душу свою положивших за волю рідного краю.*) Проф. Грушевський ще перед міською думою виголосив промову, в якій закликав усіх присутніх присягти перед портретом Шевченка, що не покладуть рук доти, доки не буде здобута автономія України. Маніфестанти стали на коліна і присягли. На Софійській площі Грушевський виголосив другу промову, в якій вказав на те, що настав час "утворити українське народовластя і державне право України в спілці з иншими народами Европи у федеративній республіці російській".**) Віче прийняло такі резолюції:

"Ми, українці, зібрані у Київі 19. березня на першім українськім святі свободи, вітаємо відновлення народовластя, знищеного царським деспотизмом, і одностайно постановляємо:

1. Піддержувати Центральне Правительство, помагаючи всіма силами забезпечити новий свобідний лад від всяких ворожих заходів, в твердім переконанню, що воно далі прикладатиме всі сили для скріплення свободи і демократизму:

2. Потвердити йому наші сподівання негайного скликання Установчих Зборів, на основі загального, рівного, прямого і тайного вибору, котрі мають ствердити автономний лад, який на Україні заводимо;

3. Зажадати від Тимчасового Правительства, щоб воно міцно звязало справу автономії України з інтересами нового ладу і заохотило людність її до всяких жертв, для чого негайно видало б деклярацію,

*) 1917-й год на Киевщине, ст. 18.

**) М. Жученко, op. cit., ст. 152-153.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 48

котрою з свого боку визнало би потребу широкої автономії української землі, і поробило би одразу всі заходи, щоб надати український національний характер публичним установам з захованням прав національних меншостей;

4. В справі переведення цих постанов віче доручає Українській Центральній Раді порозумітися з Тимчасовим Правительством"

Українська маніфестація і ухвали віча зробили глибоке вражіння на ціле громадянство Київа. Вони надзвичайно підбадьорили самих українців, які побачили, що вони спіраються на поважні сили в самій столиці української землі, і з подвоєною енергією взялися за переведення дальшої організації своїх сил і поширення своїх здобутків на полі культурно-національного життя. На чергу дня було поставлено скликання з початком квітня у Київі Українського Національного Конгреса.

Тимчасом ішла далі організаційна робота. Ще на передодні маніфестації відбулись організаційні збори українців-військових, де було ухвалено заснувати український військовий клуб і приступити до негайної організації українського війська, а передовсім — полку добровольців імени гетьмана Богдана Хмельницького. Формувались українські політичні партії і відбували свої конференції та з'їзди.

Дуже велику активність виявили члени українських колоній в обох столицях російської держави, у Петербурзі і в Москві, особливо в першій. Вже 9. березня на сторінках петербурзької газети "День" (в ч. 4) було надруковано заяву "Петроградського Відділу Союза Українських Поступовців". У цій заяві вже було постановлене домагання національно-територіяльної автономії України в звязку з загальною перебудовою Росії на федеративних основах. Тут же говорилося про потребу заведення в народніх школах українських губерній рідної мови населення, допущення укр. мови до середніх та вищих шкіл, в суді й адміністрації, про привернення в окупованих частинах Галичини й Буковини прежнього устрою політичного й громадського життя і національних прав українського населення, про негайне увільнення й поворот до дому арештованих і засланих галицьких і буковинських українців, в тім числі й митрополита А. Шептицького.

25. березня відбулася в Петербурзі величава українська маніфестація, в якій взяло участь понад 20.000 людей, головно українців — салдатів петербурзького гарнізону. Вони виступали цілими відділами, кожен під національним жовто-блакитним прапором. На чолі походу виступив кінний відділ кубанських козаків, бувшого царського конвою, в мальовничих червоних жупанах, з прапорами і бунчуками. Маніфестація зробила глибоке вражіння на петербурзьке суспільство. Всі газети заговорили про неї і почали містити спеціяльні статі про українську справу ("Рѣчь", "День", "Русская Воля" та инші газети). Лейтмотивом цих статей було, що українська справа перестала бути акаде-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 49

мичним питанням, що вона стала актуальною, невідкладною потребою життя, і що російське громадянство мусить уважно вдуматися в його і зрозуміти природу національних домагань українців. В очах столичного громадянства українство відразу зробилося силою, з якою треба було рахуватися.

Тиждень після маніфестації повстала в Петербурзі "Українська Національна Рада". В її склад увійшли представники від Петербургської громади ТУП'а, від укр. соціял-демократів, від Українського Революційного Комітета, від укр. фракції Ради Робітничих і Салдатських депутатів, від укр. студенства, від українських робітників, від Т-ва "Громада", від допомогового Т-ва ім. Шевченка, від "Добродійного Видавничого Т-ва", від "Українського Літературно-Артистичного Т-ва" і від Укр. Пресового Бюра. Головою Виконавчого Комітету Ради вибрано Ол. Лотоцького, заступником голови М. Корчинського, членами М. Славінського, Гр. Голоскевича, П. Зайцева і Ф. Слюсаренка. В Раді салдатських і робітничих депутатів зорганізувалася була "українська партія", яка вибрала головою Ол. Шульгина.

Укр. Нац. Рада негайно навязала зносини з київською Центральною Радою і 3. квітня (21. березня) вислала делегацію до голови Тимчасового Правительства кн. Львова. До цієї делегації увійшли: Ол. Лотоцький, М. Корчинський, М. Славінський, студент Чечель, салдати — члени Ради Салдатських і Робітничих депутатів Гайдарь і Лобода. Делегація подала кн. Львову меморіял з такими домаганнями, які вважала потрібним здійснити не дожидаючи скликання установчих зборів: призначення в українські губернії на всі адміністративні пости людей, котрі були б знайомі з краєм і мовою місцевого населення; призначення українців на посади губернських комісарів і особливо комісара при Правительстві для українських справ; далі йшли домагання про заведення української мови в адміністрації, церкві, суді, школі, привернення прежнього устрою й національних прав українців в окупованих частинах Галичини й Буковини, поворот з заслання галицьких і буковинських українців, одже всі ті домагання, які стояли вже в заяві петербурзької громади ТУП'а, надрукуванні в газеті "День". Тільки ці домагання були деталізовані й дуже докладно обговорені в меморіялі.

Князь Львов, як подавали газети, заявив делегації, що "правительство принціпіяльно не розходиться з цими домаганнями, які українці предложили, і що правительство потрібує лишень вказівок, помочи та співпраці українських громадських сил для заспокоєння і здійснення цих домагань".

Та в міру того, як почав розвиватися український рух на самій Україні, почалася тяга петербургських українців до дому. Більша частина активніщих українських діячів Петербурга вже весною й літом

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 50

1917. p. перебралася до Київа, щоб узяти там участь в українському державному й культурному будівництві.

Українці у Москві видали декларацію в імени Союза українських федералістів, Московського Комітету українських соціялістів, редакції "Украинской Жизни", редакції "Проміня" та Української Секції Товариства Славянської Культури. Ця декларація виставляла такі домагання українців: 1) заведення української мови у зносинах з правительственними органами; 2) навчання в рідній мові; 3) територіяльне комплектування війська і 4) введення української мови в суд і адміністрацію. В кінці травня у Москві було заложено "Українську Раду", на чолі якої станув Комітет, що складався з таких осіб: А. Саліковський (голова комітету укр. автономістів-федералістів), А. Приходько [можливо Приходько Антон Терентійович] (від укр. ес-ерів), Авдієв (від укр. військового клубу), А. Хруцький (від укр. автономірів-федералістів) і А. Павлюк (від укр. організації Холмщини). На голову вибрано А. Саліковського.*)

25. і 26. березня відбувся у Київі з'їзд Товариства Українських Поступовців, на який прибули делегати від громад Київа, Полтави, Чернігова, Харькова, Одеси, Житомира, Камянця-Подільського, Переяслава, Сосниці, Умані, Золотоноши, Винниці, Лубень, Гадяча, Катеринодару, Петербурга і Москви. Головою з'їзда вибрано М. Грушевського, товаришами голови Ол. Лотоцького й Іл. Шрага. З'їзд прийняв резолюції: 1) з'їзд українських поступовців признає і буде підтримувати Тимчасовий Уряд; 2) замість старої назви "Товариство українських поступовців" приймає нову, більш відповідну головним основам організації: "Союз українських автономістів-федералістів"; 3) в справі автономії, негайно, всіми силами і засобами утворювати автономію України; вжити всіх заходів, щоб надати їй як найбільшого авторитету, а остаточну санкцію перенести на Установчі збори всієї Росії; 4) в загальний організаційний статут автономії України внести принціп забезпечення прав національних меншостей. Була також постанова про використання досвіду галичан, які тепер перебувають в Росії. Закінчив свою працю з'їзд закликом до українського організованого громадянства взяти активну участь в майбутньому Українському Національному конгресі і висилкою телеграми Тимчасовому Уряду про те, що Союз укр. автономістів-федералістів буде його підтримувати і доручає в справах Союза заступство Українському Національному Комітету з Ол. Лотоцьким на чолі.

До Тимчасового Центрального Комітету Союза було вибрано В. Біднова, Д. Дорошенка, С. Єфремова, Ф. Матушевського, А. Ніковського, В. Прокоповича, Ол. Шульгина і С. Ерастова. Органом Союза стала "Нова Рада". Пізніще Ц. Комітет ("Рада Союза") трохи переформувалася і вибрала в початку червня таку президію: С. Єфремов

*) "Нова Рада", 1917, ч. 64.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 51

— голова, В. Леонтович і А. Ніковський — заступники, Ф. Матушевський — скарбник і Ольга Андрієвська — секретарь.

Кілька день після цього з'їзду відбулися конференція української соціял-демократичної партії і Установчий з'їзд Української Партії соціялістів-революціонерів.

Українська соціял-демократична партія властиво перестала істнувати з 1907. року. Окремі її члени проте робили спроби вдержувати и утворювати в ріжних частинах України організації, які стояли на соціял-демократичній платформі. Серед українських соціял-демократііз був цілий ряд видатних діячів, які вийшли з Укр. Револ. Партії і які з вибухом революції зібрались всі в Київі (Д. Антонович, М. Порш, М. Ткаченко, В. Винниченко, С. Петлюра). Конференція українських соціял-демократів відбулася при участи представників від партійних організацій Київа, Катеринослава, Полтави, Харькова, Одеси, Черкас, Новоград-Волинська, Бердянська, Москви і Петербурга, під проводом В. Винниченка. Конференція ухвалила: "приймаючи під увагу, що федерація автономних раціональних або краєвих одиниць це найкраща гарантія демократичних і національно-політичних прав кожної нації або країни, конференція укр. соц.-дем. робітничої партії з цілою непохитною рішучістю видвигає давнє домагання партії — автономію України, яко першу, невідложну, пекучу задачу сучасної хвилі українського пролетаріяту та всієї України". Далі конференція зазначала, що партія буде піддержувати принціп федеративного устрою російської республіки, що "творення автономного ладу на Україні повинне відбутись в самім революційнім процесі, шляхом ініціативи місцевих революційних народніх сил"; конференція визнала можливим приймати участь в міжпартійній Ц. Раді, висловилась проти дальшого ведення війни і ухвалила звернутись до Тимчасового Правительства з пропозицією розпочати через представників міжнароднього пролетаріяту переговори про мир.*) На конференцію були допущені представники Рос. Соц.-Дем. Робіт. Партії т. зв. меншевики, які заявили, що визнають принціп автономії України.**)

Органом партії була "Робітнича Газета", видавана з кінця березня Центральним Комітетом партії під редакцією В. Винниченка.

До 1917. р. українські соціялісти-революціонери не уявляли собою суцільної, організованої партії. Істнували лиш окремі гуртки, які повстали були в 1905—1906. роках (в Сімферополі, Одесі та ин. містах). Літом 1907. р. була розгромлена урядом найбільш діяльна група в Радомишлі, потому пішли арешти по других містах, при чім був заарештований один з найбільш активних діячів організації Микола Залізняк. Більшість українських соціялістів-революціонерів виховалась під впливом ідеології російських соціялістів-революціонерів, а дехто

*) 1917-й год на Киевщине, ст. 30-31; П. Христюк, ор. сіt., ст. 34-35.

**) 1917-й год на Киевщине, ст. 28.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 52

навіть належав був зпочатку до партії рос. ес-ерів; але їх там відштовхнуло ігнорування українських національних інтересів. Крім того українці не погожувались з ідеєю соціялізації землі, вони воліли вже націоналізацію, яка давала, на їх думку, змогу регулювати аграрні відносини відповідно до економічних особливостей України. В 1913-15. роках було відновлено подекуди українські ес-ерівські організації. Особливо діяльною виявила себе київська організація, яка мала звязки з військовими кругами і видавала нелегально свій орган "Боротьбу". В Київі відбулася конференція, на якій було ухвалено проект програму укр. ес-ерів. В національно-політичних справах цей проект висував домагання національно-територіяльної автономії, яка б ставила Україну в федеративний звязок з Росією. В соціяльно-економічних справах проект обстоював націоналізацію землі. В 1915. р. укр. соц-рев. заключили були угоду з польською партією соціалістичною про взаємну піддержку. Працею укр. ес-ерів було створено Український Червоний Хрест для допомоги політичним вязням.

Хоч укр. ес-ери і відокремились були в особливі організації, але в основі їх ідеології лежали ідеї й гасла партії рос. соц.-революціонерів, яка мала свої давні традиції і значні заслуги перед революцією. Одначе ціла ідеологія російських соціялістів-революціонерів, побудована на містичній вірі в революційність російського селянства та його звичку до спільного володіння землею в "общині" (громаді) була зовсім чужа для українського духа. Та проте це не стало на перешкоді дуже скорому зросту новосформованої партії українських соціялістів-революцїонерів; навпаки — загальні й перейняті демагогичним духом кличі партії якраз припали до смаку значній частині української демократичної інтеліґенції, а проповідь цих гасл серед селянських мас з обіцянками панської землі без викупу мала на перших порах успіх у селян, аж поки не прийшли большевики з їх ще більш приманчивим гаслом: "грабуй награбоване!"

Партія українських соціялістів-революціонерів була в певнім розумінні слова партією молодих людей, як що брати на увагу її керуючі верхи: Микола Ковалевський, Левко Ковалів, Павло Христюк, Володимир Залізняк, Микола Шраг, Олександер Севрюк, усі головні діячі партії, — були студенти перших курсів, кожен не старше 25 років віку. Один тільки проф. Грушевський, який пристав до партії (хоч формально вступив до неї трохи згодом), своїм поважним віком і сивою бородою уявляв різкий конраст до своїх юних партійних співробітників. Органом партії був тижневик "Боротьба".

Установчі збори партії відбулися 4—5. квітня. Головою зборів був М. Ковалевський. Збори висловилися за "негайне переведення в життя широкої національно-територіяльної автономії України із забезпеченням прав національних меншостей і негайне скликання територіяльної Української Установчої Ради для вироблення основ і форм

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 53

автономії і для підготовлення виборів до загально-російських установчих зборів від народу українського й инших народів". Разом із тим збори визнали за найкращу форму устрою української держави федеративно-демократичну республіку.

Збори докладно зупинились на земельному питанню. Ясного погляду на це питання у членів зборів, як видно, ще не було. Ес-еровський історик революції пише про це так: "в аграрній справі з'їзд після затухання і обміркування загального, схематичного докладу М. Ковалевського, в якому нічого не говорилося про пляни конкретного переведення земельної реформи, став, в своїй більшости, на ту точку погляду, що в умовах української економічної дійсности трудно перевести бажану земельну реформу, а саме соціялізацію землі, і що партія, числячись з цим, буде настоювати на передачі всіх державних, кабінетських, церковних, манастирських та приватних ґрунтів на Україні в Український Земельний фонд, з якого земля має роспреділятись для користування через громадські організації між селянством. Питання відшкодовання власникам при переведенні земельної реформи було затушковане туманною фразою, що видатки на переведення земельної реформи треба віднести на рахунок держави".*) З'їзд закінчився вибором Центрального Комітету, в склад якого увійшли: М. Ковалевський, Л. Бочковський, Л. Ковалів, К. Корж, В. Залізняк, В. Ігнатієнко, І. [Й.] Маєвський, П. Христюк і О. [А.] Шлейченко.**) Остаточне затвердження партійного програму і статуту та вибір постійного Ц. Комітету були переведені на 2-му партійному з'їзді 15—19 липня. До Ц. Комітету було вибрано: Ісака Базяка, Дмитра Ісаєвича, Івана Коваленка, Миколу Ковалевського, Кузьму Коржа, Семена Лимаря, Михайла Панченка, Ісака Пугача, Андрія Полонського, Олександра Севрюка, Оксентія Шлейченка, Миколу Шрага, Миколу Чечеля і Михайла Полоза.

Ц. Комітет вибрав головою М. Ковалевського і кооптував ще шість членів: Гната Михайличенка, Свирського, Чижевську, Петра Плеваку, Микиту Шаповала і Пилипа Пилипчука.***)

Майже одночасно з партією українських соціялістів-революціонерів зорганізувалася й "Українська селянська спілка", яка вважалася за "професійно-класову організацію українського селянства" і яка фактично опинилася в руках ес-ерів. Органом "Спілки", а заразом і партії ес-ерів зробилася газета "Народня Воля", видавана на кошти союзу кооперативів.

Нарешті переорганізувався в партію й "Союз українських федералістів-автономістів", тільки що перетворений з "Товариства українських поступовців". Відбувши нараду в початку квітня, члени союза

*) П. Христюк, op. cit., ст, 37.

**) "Боротьба", 1917, ч. І.

***) ibid., ч. 6-7.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 54

рішили відновити прежню радикально-демократичну партію, яка істнувала в 1905-1907. роках, прийнявши аж до скликання партійного з'їзду і прежню програму. Нова партія мала чисто інтеліґентський характер; в її рядах по-прежньому знайшлася більша частина давніх українських діячів, які в передреволюційних часах виносили на своїх плечах весь тягар української культурно-національної праці. В часи загального захоплення крайніми гаслами партія радикал-демократів не знайшла собі численних прихильників, але з нею мусіли рахуватись українські соціялісти, серед яких було дуже мало старих досвідчених людей, і які мусіли допускати на ріжні вищі посади радикал-демократів, бо самі не мали відповідних кандидатів. Радикал-Демократи віддали дань загальній моді на соціялізм і на партійній конференції в червні місяці незабаром переіменували себе в партію "соціялістів-федералістів", назву, яка дуже мало відповідала суті, бо члени партії властиво не були соціялістами, а з моменту проголошення української державної самостійности ніякої федералістичної програми не додержувались. Окрім цих головних українських партій, які тримали в 1917. році в своїх руках провід українського політичного життя, повстали ще такі партії: 1) Українська Партія самостійників-соціялістів, 2) Українська Хліборобсько-Демократична Партія, 3) Українська Трудова Партія і 4) Українська Федеративно-Демократична Партія.

Українська Партія самостійників-соціялістів склалася переважно з військових елементів ї почасти з осіб, що належали або спочували колишній "Українській Народній Партії". 6.XI.1917. p. відбувся у Полтаві губерніяльний з'їзд самостійників, а 30.XII. відбувся у Київі Всеукраїнський З'їзд партії, на якому вона остаточно уконститувалася. Головою з'їзду був інженір Павло Макаренко, товаришами голови др. Іван Луценко і адвокат М. Андрієвський [можливо мається на увазі О. М. Андрієвський - Т.Б.]. З'їзд виробив постанови, які лягли в основу програму партії, що "визнавала соціялістичний ідеал, яко єдиний, котрий може знищити сучасний капіталістичний устрій, збудований на насиллі, примусі, нерівности й пануванні". Далі програм говорив загально, що "фабрики і заводи мусять належати українцям-робітникам, а земля — українцям-хліборобам".*) З'їзд ухвалив домагатись негайного проголошення незалежности Української Народньої Республіки.

Українська Демократично-Хліборобська Партія була заложена літом 1917. р. на Полтавщині з ініціятиви гуртка українців поміщиків і земських діячів Лубенського повіту. До цього гуртка належали: Мих. Боярський (голова пов. Земської Управи [у 1916 р. гол. Зем. упр. був Микола Михайлович Боярський - Т.Б.]), Л. Климів (член тієї ж Управи), Ів. Корнієнко, М. Макаренко, В. Чигрин, Сергій Шемет і В. Шкляр. 29. червня відбулися в Лубнях установчі збори партії при участи коло 1500 селян і 20 поміщиків. Партія проголосила основою

*) Українська партія самостійників-соціялістів. Відень, 1920, ст. 63.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 55

своєї платформи суверенність українського народу, збереження приватної власности і вирішення земельної справи українським сеймом на основі парцеляції за викуп. В жовтні 1917. р. було видано в Лубнах докладний нарис програму партії, зложений В. К. Липинським, який згодом прилучився до партії. (Про Укр. Хліб.-Дем. партію див. II. том моєї Історії, ст. 16).

Установчий зїзд Української Трудової Партії відбувся 18. жовтня 1917. р. в Київі. Ініціятиву до створення цієї партії подав гурток українців-кооператорів. Лідером партії був київський адвокат Федір Крижановський, який представляв партію в Ц. Раді (був членом Малої Ради). Партія була дуже нечисленна і великого значіння в політичнім житті не мала.


Будинок Педагогичного Музею, де засідала Центральна Рада.

Ще менше значіння мала Українська Федеративно-Демократична Партія, заснована в половині грудня 1917. р. в Київі. Фундаторами партії були: Б. А. Беренгович, А. Ц. Десницький, В. В. Ігнатович, Г. І. Квятковський, В. М. Константинович, С. Е. [Ю.] Кушакевич, проф. І. В. Лучицький і В. П. Науменко. Більша частина цих людей належала до київської "Старої громади", цієї найстаршої української організації в Київі. Установчі збори партії відбулися 23. грудня 1917. р. (старого стилю). Зпочатку прийнята була назва: "Українська Народня Партія", але коли в пресі появилися протести проти цієї назви, з вказівками на те, що так називалася в часах першої революції партія, котра ста-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 56

вила своєю програмою самостійність України, було прийнято назву: Українська Федеративно-Демократична Партія.

Успіхи українського національного руху протягом першого місяця по революції дуже підбадьорили керуючі українські круги в центрі. Щоб збільшити авторитет Ц. Ради, як керуючої установи, щоб надати їй більше правомочности, вже в половині березня було вирішено скликати "Український Національний Конгрес", який би мав виробити і затвердити основні лінії української політики й надати Центральній Раді від себе права керуючого органу. У розісланій 28. березня відозві говорилося, що на конгрес можуть присилати своїх представників усі українські політичні, культурні, професійні, територіяльнї та инші організації, які стоять на платформі широкої національно-територіяльної автономії України.

Вже виставлене в резолюціях українських віч та партійних з'їздів гасло автономії України дуже схвилювало загально-росїйську революційну демократію в Київі, се б то російську, жидівську й зросійщину частину української інтеліґенції. Дуже рано було піднесено подекуди й гасло самостійности України. Так уже на першій українській демонстрації у Київі було несено більш десятка прапорів з написом "Хай живе самостійна Україна", або "Хай живе самостійна Україна з Гетьманом на чолі".*) Український військовий рух (про нього будемо говорити окремо) у перші часи, доки провід не захопили в ньому соціялісти, розпочався і йшов під виразно самостійницькими гаслами. Але про самостійність України самі офіціяльні представники українського руху з Грушевським на чолі говорили, як про щось непотрібне.**) За те автономія виставлялась отверто, і це сполошило "революційну демократію", зорганізовану в загально-російських лівих партіях і новоповсталих по революції радах (рада робітничих депутатів, рада салдатських депутатів і т. д.).

За кілька день по початку конгреса (його скликано на 19. квітня) на зборах київського комітета партії соціяль-демократів большвиків було вислухано пропозицію представника жидівських соціялістичких організацій — "скликати міжпартійну конференцію всіх соціялістичних організацій, які працюють на Україні, щоб обміркувати справу про сепаратистичні стремління Української Ц. Ради, яка скли-

*) 1917-й год на Киевщине, ст. 18; О. Шаповал, На порозі відновлення гетьманської державности, "Січ" (Чикаго), 1929, ч. 15.

**) Проф. Грушевський у своїй брошурі "Звідки пішло українство і до чого воно йде" (Київ, 1917) кілька разів з притиском підкреслював, що українці не думають про самостійність: "Украшці не мають заміру одривати Україну від Росії. Коли б вони мали такий замір, вони виступили б щиро і одверто з такими гаслами — бо тепер за се вони б нічим і не ріскували" (ст. 12). Трохи далі: "Українці не мають наміру відділитися від російської республіки. Вони хочуть задержатися в добровільній і свобідній звязи з нею" (ibidem). І знов: " Українці не мають бажання від когось виділюватись, відмежуватись" (ст. 14).

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 57

кає в скорому часі український з'їзд — українські установчі збори". В дискусії над цією пропозицією всі промовці однодушно виступали проти українського сепаратизму. Г. Пятаков радив збалакатись з українськими соціяль-демократами і примусити їх поборювати сепаратистичні стремління Ц. Ради, а коли не послухають, то самим "почати рішучу атаку проти сепаратистичного руху". Відомий київський адвокат Чекерель-Куш казав, що навіть коли б російські установчі збори висловились за самостійну Україну, то й тоді треба боротись з цим рішенням, бо, мовляв, "не в наших інтересах — роз'єднувати пролетаріат державними рямками".*)

Міжпартійна конференція соціялістичних організацій була скликана на другий же день, а на третій відбулось засідання президій Виконавчого Комітету Союза об'єднаних громадських організацій м. Київа, Ради Робітничих депутатів, Ради військових депутатів і Коаліційної Студентської Ради при участи представників Ц. Ради (М. Грушевський, В. Винниченко, Д. Антонович, Д. Дорошенко і Ф. Крижановський). Українським делегатам було поставлено питання: чи правда, що Ц. Рада хоче переводити автономію України "явочним порядком" (себ-то самочинно). На це Грушевський відповів, що українці справді хочуть автономії, але що в цьому домаганні не повинно бути нічого страшного для тих, хто стоїть на ґрунті гасел, висунутих революцією: самовизначення народів, децентралізація. Відповідь Грушевського викликала велике незадоволення присутніх представників революційної демократії, і голова Ради Робітничих депутатів Незлобін заявив, що домагання автономії в теперішній момент — се удар в спину революції, і що на всякі спроби переведення цієї автономії в життя революційна демократія відповість багнетами.**) Деяке заспокоєння внесли лиш пояснення Грушевського, що Нац. Конгрес не думає оповістити себе установчими зборами, що він має на увазі лиш санкціонувати Ц. Раду, яка визнана досі окремими організаціями, але потрібує санкції від такого авторитетного виразника волі українського народу, як конгрес. Всі заходи що-до підготовки автономії переводяться в контакті з Тимчасовим Правительством і звернуті на закріплення демократичного ладу, а з шовіністичними течіями ведеться боротьба.**)

19. квітня зібрався Український Національний Конгрес. На його явилось коло 900 делегатів з усіх кінців України, від більших українських колоній у Росії, від українців військових на фронті й Балтійського та Чорноморського флоту. Були представлені найріжнородніщі військові, політичні, економічні й культурно-просвітні організації та установи. В Конгресі взяли масову участь члени ріжних українських організацій Київа, так що всього учасників Конгресу було до 1500 людей. Конгрес відкрився в залі Купецького Зібрання, при

*) 1917-й год, ст. 14.

**) 1917-й год на Киевщине, ст. 27.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 58

дуже урочистій обстанові й надзвичайно піднесеному, просто ентузіястичному настрої. На голову конгреса вибрано С. Ерастова. До президії війшли В. Винниченко, С. Єфремов, учасники петербургського перевороту салдати Авдієнко і Гайдарь, полковник Глинський і салдат Колос (від київського вояцтва), Ф. Штейнгель, матрос чорномор. флоту Пелішенко, свящ. П. Погорілко; було запрошено до почесної президії письменницю Марію Грінченкову, Ор. Ів. Левицького, єпископа Димитрія, який явився привітати з'їзд. На почесного голову з'їзду обрано М. Грушевського.

Конгрес одкрив промовою М. Грушевський. Вітали конгрес представники влади — в особі губерніяльного комісара М. Суковкіна, голови виконавчого комітету М. Страдомського та ин., і від громадських організацій міста Київа. Конгрес працював три дні, заслухавши такі доклади: 1) Державне право і федеративні змагання на Україні (Д. Дорошенко), 2) Федералізм та домагання демократичної російської республіки (Ол. Шульгин), 3) Права національних меншостей та їх забезпечення (Ф. Матушевський), 4) Автономія України в федеративній республіці (Мих. Ткаченко), 5) Про способи утворення автономного ладу на Україні (Ф. Крижановський), 6) Про територію автономної України (Вал. Садовський) і 7) Про забезпечення прав національних меншостей (П. Понятенко).

З приводу кожного з докладів відбувалися діскусії й потім ухвалювалися відповідні резолюції. Як видко з самих тем докладів, конгрес обмірковував виключно питання політичні і проходив під знаком домагання автономії й федерації та виявив велику увагу до національних меншостей. В дискусіях виступали й самостійники (Фед. Коломийченко), але їх промови не відповідали загальному настрою конгреса, який у своїх резолюціях маніфестував лояльність і довірря до Тимчасового Правительства. Ось ці резолюції:

"1. Згідно з історичними традиціями і сучасними реальними потребами українського народа, Конгрес визнає, що тільки національно-територіяльна автономія України в стані забезпечити потреби нашого народу і всіх инших народів, що живуть на українській землі.

2. Автономний устрій України, а також і инших автономних областей Росії, знайде цілковиту гарантію для себе в федеративному устрою Росії; через що єдиною відповідною формою державного устрою для Росії Конгрес признає федеративну демократичну республику, а одним з головніщих принціпів української автономії — повну гарантію прав національних меншостей, що живуть на Україні.

3. Український національний конгрес, визнаючи за російським установчим зібранням право санкції нового державного устрою російської республіки, вважає проте, що до скликання російських установчих зборів прихильники нового ладу на Україні не можуть зоставатися пасив-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 59

ними і мають, по згоді з меньшими народностями, творити неодкладно основи її автономного життя.

4. Йдучи на зустріч бажанню тимчасового правительства в справі організації і обєднання громадських сил, конгрес визнає неодкладною потребою організацію Краєвої Ради з представників українських областей і міст, народів і громадських верств, в чому ініціятиву повинна взяти на себе Центральна Рада.

5. Український Національний Конгрес, визнаючи право всіх націй на самоопреділення, вважає: а) що кордони між державами повинні бути встановлені згідно з волею прикордонного населення і б) що для забезпечення цього необхідно, аби були допущені на мирову конференцію, крім представників воюючих держав, і представники тих народів, на території яких відбувається війна, в тому числі й України".

Було винесено ще кілька резолюцій організаційного і практичного значіння, в тім числі домагання негайного звільнення й повороту до рідного краю арештованих і засланих за старого режиму украінців-галичан.

На прикінці було переведено вибори Центральної Ради. Була прийнята, предложена М. Грушевським, така норма представництва: від губерній київської, волинської, подільської, херсонської, катеринославської, харьківської й полтавської по 4 представника; від Черніговщини, Таврії, Кубані й Холмщини по 3; від губерній з меншим числом українського населення по 1; од Київа, Харькова, Катеринослава й Одеси по 2; так само від українських колоній у Петербурзі й Москві по 2; від партії автономістів-федералістів 5 представників, від укр. соціялістів-революціонерів 3, укр. соціял-демократів 4, радикал-демократів 3, самостійників 1 і від цілого ряду инших організацій. Взагалі намічено було коло 150 депутатів; більша частина була зразу ж і вибрана. Ц. Раді надане було право кооптувати 15 проц. свого складу, при чім в це число мали увійти представники національних меншостей. Головою Ради обрано таємним голосуванням (588 голосів проти кількох) проф. М. Грушевського, заступниками голови вже одкритим голосуванням було вибрано С. Єфремова і В. Винниченка.

Як уже згадано, конгрес дебатував виключно над питаннями політичного чарактеру, але в числі додаткових резолюцій була одна, що вже торкалась справ економічних, а саме: конгрес доручив Ц. Раді домагатись від Тимчасовою Правительства заборони продажу, закладу і довготермінової оренди земель, фабрик і заводів аж до вирішення цього питання Установчими Зборами.

Роблячи підсумку роботи конґреса, М. Грушевський писав (у "Новій Раді", ч. 15., дня 15. квітня ст. ст.), що "загальне вражіння від з'їзду зісталося втішне: з'їзд був людний, представляв собою велику сіть організацій, що обхоплювала собою переважну частину нашої території. Він вивів на видовище масу нових людей, з ріжних українських верств:

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 60

представників селянства, салдатів, робітників і, не вважаючи на все, намітив дуже однодушно основні лінії української політичної тактики, не кажучи про політичну платформу". Він писав далі, що "організовані українські групи, що утворили Центральду Раду в тимчасовім складі, мали те вдоволення, що переконалися, на скільки та політична платформа, яку вони виставили для даного моменту, відповідала вимогам і поглядам ширшого українського громадянства".

І на при кінці він подає програму дальшої діяльности організованого українського громадянства: має бути переведена організація українських комітетів по селах і містечках, де їх ще нема, комітетів повітових так само, і обєднання їх в густу організовану сіть погубернську, обєднану губернськими українськими комітетами. Після переведення цеї роботи повітові й губернські комітети повинні бути вибрані делегатами з місць по організованій схемі Ц. Ради. Паралельно з цим обєднанням і утворенням укр. національних організацій — повинен розвиватись процес творення з їх ініціятиви комітетів територіяльних, зложених не тільки з представників українського громадянства, але й національних меншостей. І ця організація мала б дати підставу до організації краєвої, котра потрібна для переведення в життя автономії України.

Але життя пішло не зовсім по тій схемі, яку укладав. Грушевський у цій своїй статі: Україна дійсно вкрилась сіткою — але не загально-національних комітетів, — а партійних організацій "Селянської Спілки", яка національну справу ставила лиш як формальне гасло для переведення виключно соціяльних завдань — безвикупної експропріяції землі у приватних власників та її соціялізації. Виявився великий брак інтеліґентних сил на провінції. Київ стягнув до себе значне число активніщих українських діячів, і на місцях не було кому переводити директиви, подавані з центру. До того ж виявилося, що по всіх майже більших містах України провід захопила російська та зросійщена демократія, яка дуже противилася переведенню в життя українських домагань, особливо ж вороже ставилась вона до автономії України. Це все виразно можна побачити, коли поглянути, як розвивалася в перші місяці революції громадське життя в таких містах, як Катеринослав, Одеса, Харьків, Полтава, Чернігів, Житомир, та инші значніщі міста на Україні.

Тільки після перших значних успіхів Ц. Ради, після порозуміння її з Тимчасовим Правительством, зріс її авторитет в очах громадянства великих міст, а разом із тим зросло звачіння і місцевого свідомого національно українського елементу. Дуже допомогла українському рухові на місцях українізація війська, як це було, наприклад, в Одесі На жаль, ми не маємо досить матеріялу, щоб простежити, як розвивався український рух в перші місяці революції по значніщих містах України і тому доводиться говорити лиш про ті, що за їх нам

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 61

довелось знайти відомости в сучасній пресі, або в споминах самовидців.

У Катеринославі український рух виявлявся, порівнюючи, доволі помітно і в часі війни. Тут було доволі багато свідомих українців серед службової інтеліґенції, серед робітників і селян околишніх сел. Аде коли почалася революція, то активних політичних діячів серед українців знайшлося дуже небагато, до того ж почалася ворожнеча між представниками української "буржуазії" й соціялістичних партій, і провід в місті захопили російські революційнії організації. Перші політичні збори в Катеринославі з вибухом революції були скликані службовцями Катеринославської залізниці з ініціятиви інженера Івана Труби. Перший прилюдний виступ катеринославських українців стався 13. березня в день загального "свята Революції" Вони явилися на маніфестацію під жовто-блакитним прапором, і промови українських промовців: Ю. Павловського, Євг. Вирового, П. Благонадьожина та ин. зробили велике вражіння на публіку.


Проф. В. Біднов, український діяч на Катеринославщині.

Вже в першій половині березня утворився в Катеринославі "Совѣт салдатських и рабочих депутатов", який незабаром став найбільш впливовою в місті установою. З українців туди війшло небагато, переважно ес-деки (Євг. Дубовий, Мокринець та ин.), які там мали дуже невелике значіння. Головою "Совѣта" зпочатку був робітник Брянського заводу Орлов, а згодом, коли в ньому гору взяли большевики, головою став латиш Квірінг, відомий пізніще большевицький діяч. Тоді-ж в початку березня утворився в Катеринославі й Губерніальний Виконавчий Комітет, куди українців пройшло дуже небагато. Влада губерніяльного комісара (зпочатку голови губ. Зем. Управи Гесберга, а потім полковника Лоського) звелася до нуля.

Зпочатку катеринославські українці взялися були до чисто культурных справ. Вже 11. березня з ініціятиви Євг. Вирового було відновлено товариство "Просвіта", закрите адміністрацією на початку 1916. року. Т-во почало видавати "Вістник Просвіти". Далі було пороблено заходи коло заснування української гімназії для хлопців і дівчат. Засновано було Українське Учительське Товариство, яке в перших днях квітня зорганізовало в і окружний учитель-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 62

ський з'їзд і розпочало видавництво книжок. Ще в кінці березня засновано було "Українське Видавництво", яке повело дуже активну видавничу роботу. Після Національного Конгресу були пороблені заходи коло політичної організації й було утворено Українську Губерніальну Раду, яка, одначе, особливої активности не виявила. Головою Ради обрано було адвоката Шкамарду, заступником його обрано укр. ес-ера П. Коробчанського, секретарем укр. ес-дека П. Щукина. Губ. Укр. Рада скликала Український Губерніальний З'їзд, який відбувся 22—24. травня. В день відкриття з'їзду відправлено урочистий молебен на соборній площі — служив архієпіскоп Агапит і сказав по українськи промову, а після того відбулася імпозантна маніфестація — похід по головній вулиці міста, т. зв. Проспекту. Головою з'їзду вибрано було проф. В. Біднова. На з'їзді прийшло до різких суперечок між ес-ерами та ес-деками, і ес-деки покинули демонстраційно з'їзд.

На виборах до міської думи укр. ес-ери виставили свій окремий список, ес-деки теж свій, а ес-ефи виставили також окремий список. Українські голоси розбилися, і українці провели до думи по всіх трьох списках 10 гласних (на 60 усіх). За те до земств пройшло українців значно більше. Катеринославська повітова земська управа утворилась чисто українська з В. Строменком на чолі; в Новомосковській пов. управі головою вибрано А. Куличенка. Так само в Павлоградськокому та по ин. земствах. До Катеринославської Губерніяльної Земської управи на вісім членів попало троє свідомих українців: І. Труба, І. Мазепа і Якубович. З них Ів. Труба положив великі заслуги коло українізації шкільної справи в губернії. Завдяки його енергії вдалося завести українське навчання по школах, видати ряд українських підручників; він же добився, що земська газета "Народная Жизнь" завела український відділ, редактором якою став проф. В. Біднов. В самому місті багато зробив для української шкільної справи Євген Вировий.

Значіння українського національного елементу в місті зросло з того часу, як почався український рух серед війська. Вже в кінці квітня відбулося в Катеринославі віче салдатів-українців 228. піхотного полку, яке вибрало полкову раду на чолі з полковником Петровим. Віче винесло резолюцію з домаганням автономії України у федеративній Росії. На святі 1. травня увесь катеринославський гарнізон виступив під жовто-блакитним прапором. Під таким прапором виїздили військові частини на фронт. Правда, реальної користи від цієї українізації було небагато: салдати розбігалися, не доїхавши до фронту, а у себе в казармах нічого не робили, тільки мітингували, а в потребі не хотіли навіть пальцем поворухнути, щоб помогти Україні, але на ширші маси громадянства навіть зовнішні ознаки "українізації" війська робили вражіння й підіймали авторитет українського руху. Вже в осени почали творитися з добровольців окремі україн-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 63

ські військові частини, т. зв. "Гайдамацький курінь". Коло цієї справи заходилися полковник М. Омелянович-Павленко, інж. І. Труба, офіцери Сергій та Олександер Єфремови. На святі проголошення 3-го Універсалу дуже показно дефілювали "гайдамаки" в своїй новій, національного строю уніформі.

Дуже наглядно виявився поступ українського руху на Катеринославщині протягом літніх місяців. Покажчиком цього могло служити порівняння двох губернських селянських з'їздів: ще в червні з'їзд пройшов під переважним впливом рос. ес-ерів і не погодився на національно-територіяльну автономію України. Другий же з'їзд, що відбувся на початку вересня, визнав за найвищий орган краєвої влади Ц. Раду, визнав автономію, протестував проти обмеження автономної України до пяти губерній і ухвалив приєднатись до загально-української "Селянської Спілки", хоч уважав потрібним мати своїх представиків і у "Всеросійській раді селянських депутатів". З'їзд виніс різку постанову з приводу нападу кірасирів на богданівців у Київі і вимагав усунення Оберучева.*)


Ілля Шраг, укр діяч на Чернігівщині.

В Одесі на передодні революції українське життя купчилося біля товариства "Українська Хата". Воно зробилося на перших початках осередком українського руху й за революції. В космополітичній що до свого населення Одесі українці не могли заняти скільки небудь твердих позицій в нових революційних установах. Російська й жидівська демократія, що, як і скрізь, вела перед по тих установах, ставилась до українського руху і до українських домагань дуже неприхильно. В половині квітня відбулося в Одесі українське віче, на якому промовляли С. Шелухин, В. Чеховський, В. Голубович та инші. У відповідь на ріжні напади з російсько-жидівського боку Українська Громада м. Одеси на своїх зборах в половині квітня ухвалила резолюції, які подала до загального відома, такого змісту: Громада домагалася 1) "територіяльної автономії України в межах етнографічної більшости населення українського з цілковитим забезпеченням прав инших націй, оселених поміж нас; 2) уважаючи Херсонщину краєм предковічно-українським — включення її в межи майбутньої автоно-

*) "Нова Рада", 1917, ч. 118.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 64

мної України; 5) щоб Тимчасове Правительство, не відтягаючи до установчих зборів проголосило декларацію признання територіяльної автономії України, іменування для України окремого міністра, який мається для Фінляндії".*) Ці резолюції викликали ще більше обурення з боку російсько-жидівської демократії. Скоро після того відбувся в Одесі селянський з'їзд, який ухвалив домагання автономії України з перебудовою Росії на федеративних основах, а в земельній справі постановив, що її має вирішити лиш Український Сойм. Краєвий учительський з'їзд, який відбувся в Одесі в початку червня, постановив заведення української національної школи, а поруч неї шкіл для національних меншостей.

Одначе становище українців в Одесі почало дуже скріплюватись, коли розвинувся український рух серед українців-військових, головно за приводом військового лікаря Івана Луценка.**) Вже в початку квітня зорганізовалася "Одеська Українська Військова Рада", яка відбула 26. квітня установчі збори, котрі ствердили статут організації, перевели вибори й прийняли для організації назву "Одеський Український Військовий Кіш". Районом діяльности коша призначено одеську військову округу, Чорноморський Флот і Румунський фронт. Центральним органом являлася Одеська Військова Рада, яка складалася з делегатів окремих військових частин армії й флоту; Головою Ради вибрано дра Луценка, членами: прапор. Міляєва, мічмана Данчича, прап. Карпенка, молодшого підофіцера Більчина, прап. Чижевського, Крижановського, Литвиненка, Мельниченка і Шевченка. Представниками Ради до Одеського Керовничого Комітету вибрано Міляєва і прап. Вербицького, до Ц. Ради в Київі — Вербицького і матроса Пелішенка, до Одеського Повітового Громад. Комітету дра Луценка.***) Українська військова організація мала виразно самостійницький характер.

У липні місяці українська військова організація почала вже диктувати свою волю місцевій військовій владі: 7. липня "до будинку штабу військової округи підійшли зі своїми прапорами салдати й офіцери українці й рішуче заявили, що вони не дозволять вислати на фронт ні одного українця, доки не сформуються не тільки дозволені вже роти, але й полки, дівізії й батерії і доки ці частини не будуть підлягати українському начальству". В справу вмішалася Рада Громадських Організацій, але українці почули вже за собою силу і не відступали від своїх домагань.

Цікаво, що з українцями обєднались молдаване, домагаючись виділення всіх молдаван в окремі національні частини.

*) "Нова Рада". 1917, ч. 31.

**) Про цей рух див. докладне, хоч не завжди точне, оповідання Г. Гришка "1917. рік в Одесі" в журналі "Розбудова Нації", 1930. ч. 5-12.

***) "Нова Рада", 1917, ч. 29.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 65

В зросійщеному Харькові українцям тяжко було заняти в новозаснованих революційних організаціях становище, яке відповідало б їхньому значінню представників української стихії, що заливала весь край, серед котрого Харьків здавався якимсь чужеродним островом. Тому місцевим національно свідомим українцям доводилось спіратись головно на земства, де вони зустрічали більше созвучного елементу та на губерніяльні з'їзди. Як тільки до Харькова дійшла звістка про революцію, місцева українська громада скликала збори, на яких було ухвалено домагатися заведення української мови в суді та школі, і висловилася за запровадження федеративної республіки з автономією для України. Жадання в цім дусі було вислано до Тимчасового Правительства. 29. квітня н. ст. місцева українська громада скликала у Харькові губернський український з'їзд. Головою вибрано було професора Зайкевича, товаришами голови архітекта С. Тимошенка і інженіра М. Нечипоренка. На з'їзді виявилася різка протилежність між представниками національного напрямку і представниками соціялістів, які грубо нападали на поміркованих українців, а один з них — В. Коряк — назвав національний український прапор "жовто-синьою ганчіркою". Одначе більшість була настроєна за спільний національний фронт і винесла постанову, що визнає Ц. Раду за законне представництво українського народу і прилучається до всіх резолюцій, принятих на національному конгресі в Київі.

З'їзд намітив план організаційної роботи на Харьківщині, обміркував справу українізації війська і виніс різкий протест проти діяльности арх. Антонія, визнавши його за ворога українського народу, якому не повинно бути місця на українській землі. Було заложено Губернську Українську Раду, головою якої був обраний Рубас. Ця Рада одною з перших визнала Ц. Раду своїм тимчасовим урядом.

Скликаний 12. червня у Харькові губерніяльний селянський з'їзд ухвалив, що загальні принціпи земельного законодавства, що обовязують всю державу, мають установити всеросійські установчі збори, але практичне розроблення земельних законів згідно з умовами місцевого життя належить на Україні — українському соймові.

Для ведення культурно-просвітної праці харьківські українці заложили в квітні місяці товариство "Рідна Школа". Українізація школи була предметом гарячих спорів на зборах повітового харьківського земства в початку квітня. При голосуванні за негайну українізацію було подано 47 голосів, проти 43, одже прийнято було резолюцію: з осени біжучого року почати науку в українській мові, визначити необхідні засоби на придбання підручників в українській мові, заснувати курси для вчителів, асігнувавши на це 7250 рублів, і звернутись до міністерства освіти, щоб воно з свого боку також асігнувало на цю мету кошти. З свого боку харьківська міська дума, в якій гласні рос. ес-ери піддержували укр. національні домагання, постановила в

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 66

кінці червня завести від осени в усіх класах початкових шкіл навчання українською мовою. Шкільна комісія упорядкувала курси українознавства для вчителів. Такі ж курси впорядкувало губерніяльне земство для учителів народніх шкіл цілої Харьківщини. 11. серпня відбувся в Харькові з'їзд представників "Просвіт" Слобожанщини.

Як цікавий прояв поширення національної свідомости серед шкільної молоді у Харькові треба зазначити організацію т. зв. "Української Національної сотні" з вихованців трьох найвищих кляс місцевих середніх шкіл. В сотні було заведено строгу військову дісціпліну і обовязкове навчання військового строю в українській мові.

В національному житті Харькова від самого початку революції взяли живу участь місцеві культурні українські сили: професори Д. Багалій і М. Сумцов, інженіри С. Тимошенко, В. Базькевич, М. Нечипоренко, архітект Є. Сердюк, письменники Д. Ткаченко і Гн. Хоткевич, — їх праці головно були зобовязані українські придбання в зросійщеному Харькові на культурному полі.

У Чернігові заснувалася Губерніяльна Рада з Виконавчим Комітетом, де більшість голосів дістали місцеві українці: І. Шраг, В. Модзалевський, В. Базілевич, І. Коновал та ин. Губ. Комісаром став М. Іскрицький, який працював в контакті з Губ. Виконавчим Комітетом. В місті повстала Рада Салд. і роб. депутатів, але вона не мала великого впливу, бо в Чернігові майже не було фабрик та заводів, і робітників взагалі було небагато. Вже в червні почалася українізація у місцевих військових частинах. Відновлено було "Просвіту" й засновано українську гімназію.

Серед усіх губерніяльних міст на Україні Полтава найбільше зберегла своє національне обличча, українська стихія тут найсильніще виявлялася, особливо в низах міста. Але більшість міської буржуазії й інтеліґенції була зросійщена, і українцям не так то лехко було здобувати позиції в самому місті, тим більше, що серед самих українців зразу ж повстав розкол між несоціялістами й соціялістами.

Осередком українського національного руху в Полтаві була місцева громада ТУП'у. Як тільки до Полтави дійшли вісти про революцію, громада туповців видрукувала і розповсюдила по Полтавщині кілька відозв. Далі вона організувала вибори представників до Національного Конгресу в Київі від ріжних українських товариств та організацій на Полтавщині. В середині квітня Громада взялася за організацію українського з'їзду цілої Полтавщини. Вона заложила міжпартійний Комітет під назвою "Спільний Комітет Українських поступових Партій і Організацій", куди входили представники кооперативів, Українського Клюбу, т-ва "Боян", новозаснованої "Селянської Спілки", Укр. Рад.-Дем. Партії, Укр. ес-деків і пізніще укр. ес-ерів. 21. травня розпочався з'їзд, на який прибуло понад 600 делегатів. Головою з'їзду вибрано укр. ес-дека Б. Мартоса, товаришем голови

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 67

В. Андрієвського, писарем інж. Макаренка (рад.-дем.) і другим товаришем голови вибрано учителя золотоношської гімназії Мшанецького, другим писарем студента петерб. політехніки Товкача, обоє — укр. ес-ери. На заїзді укр. ес-ери захопили домагогичним способом провід,*) провели резолюції про скасування права приватної власности на землю, на фабрики і на капітал, навіть, на залізниці, банки і всякого рода приватні підприємства, і на будинки. Завдяки тій же демагогичній агітації було вибрано членів до Ц. Ради в Київі — військового фельдшера Матяша, студента Бочковського, Мшанецького і ще одного селянина. Відомого і заслуженого укр. діяча В. Шемета було "провалено".

На виборах до міської думи в червні 1917. р. українські соціялісти обєдналися в один спільний блок з соціялістами російськими та жидівськими і дуже поборювали українських радикалів-демократів, які виставили свій окремий спис кандидатів "безпартійних українців". З 60 гласних соціялісти провели 32 кандидатів, безпартійні українці 7. На голову міської управи було вибрано 25-літнього хлопця Криворотченка, укр. ес-дека. Коли виявилося, що Криворотченко військовий дезертир, на його місце вибрано урядовця кооперативи Семена Косенка, теж укр. ес-дека, людину з низчою освітою.**) Нова управа, вибрана з зовсім недосвідчених людей, не могла подолати всіх труднощів, звязаних з веденням розхитаного війною міського господарства й сама зріклася з свого становища. Завдяки тому, що українські гласні соціялісти не схотіли піддержати радикалів, цілу управу було вибрано з самих російських кадетів. Наслідком того було, як оповідає сучасний свідок, що "українцям було дуже тяжко з тою управою. Кожну копійку на українську справу, кожну дурницю прийшлося виривати у неї з бою. А українських міських справ виникло за той час багато: українізація шкіл, відкриття в Полтаві українського історично-філолоґичного факультету, допомога "Просвітам", українським гімназіям і т. д".***) Полтавські кадети взагалі особливо вороже ставились до українських національно-політичних домаганнів і, коли Ц. Рада видала свій перший універсал, вони видали особливий поклик до народу, звернений проти Ц. Ради.

Вже скоро по вибуху революції в Полтаві зорганізувалася "Рада салдатських і робітничих орґанізацій", яка дуже скоро стала грати трохи чи не головну ролю в самій Полтаві. Хоча в цій Раді чисельно переважали не українські елементи, але вона аж до осени формально визнавала Ц. Раду, а коли було проголошено перший універсал, то ухвалила резолюцію, що вітає Універсал, як революційний акт і закликає всю демократію піддержувати Ц. Раду.

*) В. Андрієвський. З минулого. 1917-й р. на Полтавщині. Берлін, 1921. ст. 14-37.

**) В. Андрієвський, ст. 105-106.

***) ibidem., ст. 110.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 68

Істнувала в Полтаві й військова "Українська Громада", товаришем голови в якій був В. Липинський.

Коли для української гімназії тяжко було добитись помочи від міської думи, то полтавське повітове земство асіґнувало для неї на перший рік підмоги 10.000 руб, ї клопоталось, щоб гімназії було передано будинок та інвентарь дворянського дівочого інститута.

Українцям без особливих труднощів удалось опанувати нове демократизоване губерніяльне земство, і воно зразу ж визнало Ц. Раду і піддержувало її своїми резолюціями й постановами.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 69

III.
Організація Центральної Ради та її перші
кроки на шляху до здобуття автономії України.

По закінченні Національного Конгресу в той же день 21. квітня в 10 і пол. год. вечера зібралася Укр. Ц. Рада в новому складі. Було перевірено й занотовано повний спис членів Ц. Ради, що були вибрані на з'їзді. Всіх членів знайшлося 115, вибраних від:

Просвітних та ин. організацій м. Київа: 1) Ів. Стешенко, 2) Л. Старицька-Черняхівська, 3) Зін. Мірна, 4) Ів. Мірний, 5) С. Русова, 6) М. Грушевська, 7) П. Холодний, 8) Ів. Чопівський, 9) Овсій Плохий, 10) К. Цибульський, 11) Ковальський, 12) А. Яковлів.

Від Київського Укр. Наук. Т-ва 13) Ол. Вілінський;

від Союза Укр. Автономістів-Федералістів: 14) Д. Дорошенко, 15) В. Леонтович, 16) В. О'Конор-Вілінська, 17) В. Прокопович, 18) Є. Чикаленко;

від Укр. Дем.-Рад. Партії: 19) Ф. Матушевський, 20) А. Ніковський, його заступником 21) Ол. Шульгин;

від Партії Самостійників: 22) Вал. Отамановський;

від кооперативних орґанізацій України: 23) Хр. Барановський, 24) Ф. Крижановський, 25) М. Хотовицький, 26) П. Пожарський і 27) Ол. Степаненко;

від Селянської Спілки: 28) В. Коваль, 29) Тихон Осадчий, 30) О. [Й.] Сніжний, 31) Стасюк і 32) А. Сербиненко;

від Укр. Жіночого Союза: 33) В. Нечаївська;

від робітників взагалі (блок організацій погодився довірити киянам): 34) Лопушенко (залізничник), 35) Драгомирецький (роб. клуб), 36) Лисичук (снарядний завод), 37) Дорошенко (арсенал), 38) Бульба (арсенал);

від соц.-дем. укр. партії: 39) Л. Чикаленко, 40) Вал. Садовський, 41) С. Веселовський, 42) М. Ткаченко;

від студенства: 43) Полонський, 44) Самойлович, 45) Журавель, 46) Єреміїв, 47) Бойко;

від учительства: 48) Пащенко, 49) Романюк, 50) Бесараб, 51) Власенко, 52) Сімашкевич;

від укр. партії соц.-рев.: 53) І. Маєвський, 54) П. Христюк, 55) К. Корж;

від м. Петрограду: 56) П. Голоскевич і 57) С. Вікул;

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 70

від м. Москви: 58) М. Шраг і 59) П. Сікора;

від м. Харькова: 60) С. Тимошенко, 61) С. Прокопович і 62) Ол. Сінявський;

від м. Одеси: 63) Ів. Луценко, 64) Романченко;

від м. Катеринослава: 65) Хв. Дубовий, 66) В. Біднов і 67) П. Курявий;

від Київської губ.: 68) Дорошенко, 69) Мартиненко, 70) Мацько, 71) М. Біляшевський;

від Харьків. губ.: 72) П. Зайцев, 73) Калиненко, 74) Ушкан, 75) Рубас;

від Чернігів, губ.: 76) Ілля Шраг, 77) Г. Одинець, 78) М. Рубісов;

від Полтав. губ.: 79) М. Ковалевський, 80) П. Чижевський, 81) Токаревський, 82) В. Шемет;

від Поділля: 83) Н. Григоріїв, 84) В. Приходько, 85) П. Ведибіда; 86) М. Любинський;

від Катеринослав. губ.: 87) Хв. Сторубель, 88) Герасимів, 89) Тушкан і 90) Кузьменко;

від Херсонської губ.: 91) Мазуренко, 92) Микитенко і 93) С. Шелухин;

від Кубані: 94) М. Левитський і 95) С. Ерастов;

від Волині: 96) П. Колесник, 97) П. Касяненко, 98) О. Головко і 99) Б. Козубський;

від Ростова над Доном: 100) В. Павелко;

від Бесарабії: 101) Ткаченко;

від Саратова: 102) Любинська;

від Київс. організаційного укр. військ. комітету: 103) прапорщик Ган;

від військових депутатів київс. гарнізону: 104). підполков. Матяшевич і 105) салдат Авраменко;

від Військ. Т-ва ім. Полуботка: 106) підпор. М. Міхновський, 107) поручн. Запорожець, 108) полк. Піщанський [можливо Пещанський Федір Олександрович], 109) полк. Глинський і 110) салдат Колосів; від військ. громади м. Кремінця: 111) салдат Березняк;

від військ. ради м. Виборга: 112) салдат Васюк;

від Одеського військ. коша: 113) матрос Пелішенко і 114) прап. Кущ;

від Кронштадського флоту: 115) лікарь Крупський;

Трохи згодом вступили до Ц. Ради: від солдатів 8. залізнодор. баталіону:. 116) А. Вовченко; від Таврії: 117) Ю. Дежур-Журов; від духовенства: 118) свящ. о. П. Погорілко; від м. Одеси: 119) В. Чеховский, 120) Чорнота.

Змінено було представників: від студенства призначено Ю. Охримовича, Ол. Севрюка, М. Салтана і М. Чечеля (кандидатами визначено

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 71

Саливона [вірогідно Саливон Григорій Дмитрович] і Полонського); від самостійників замість Отамановського прийшов Мик. Шаповал.

Ц. Рада зі свого складу вибрала Виконавчий Комітет під назвою "Комітет Ц. Ради" (пізніще було прийнято назву "Мала Рада") з оцих осіб: М. Грушевський (голова), С. Єфремов і В. Винниченко — заступники голови, члени: Хр. Барановський, В. Бойко, В. О'Конор-Вілінський, Запорожець, В. Коваль, Колосів, Ф. Крижановський, З. Мірна, А. Ніковський (заступник Ол. Шульгин), Г. Одинець, В. Прокопович, М. Стасюк, Л. Старицька-Черняхівська, В. Садовський, Л. Чикаленко і П. Христюк.*)

Центральна Рада уявляла собою справді представництво від національно свідомого, організованого українського громадянства. В її склад увійшли в переважній більшости делегати або представники українських партій, організацій і товариств, здебільшого відомі вже по своїй прежній роботі українські діячі, члени ТУП'а. Але вони не грали в Ц. Раді керуючої ролі: перш за все, склад Ц. Ради дуже скоро поповнився зовсім новими людьми, вибраними від ріжних з'їздів, число членів Ц. Ради виросло до кількох сот, і в цій масі потонули ТУПовці і взагалі старші українські діячі. Та й сам провідник укр. руху, голова Ц. Ради проф. М. Грушевський виразно став на бік соціялістів-революціонерів та членів Селянської Спілки, оточив себе юними співробітниками "лівого" напрямку і від своїх недавніх товаришів з ТУПа відгородився зовсім виразно. Ц. Рада дуже скоро прийняла дуже радикальний соціялістичний напрям.

Сама себе Ц. Рада уважала за представницький орган всієї організованої української людности і своїм завданням мала "виконати волю тої людности, висловлену на Українському Національному З'їзді, себ-то — переведення автономії України в федеративній Демократичній Російській Республіці з забезпеченням прав національних меншостей, що живуть на території України". — Так стояло в § 1. "Наказа Українській Центральній Радї".

Коли Ц. Рада була представництвом організованої української демократії й хотіла стати українським революційним парламентом, промовлячи в імени цілого українського народа, то й російсько-жидівська революційна демократія, до якої прилучала себе маса національно несвідомої української інтеліґенції, дрібної буржуазії й робітництва, теж мала свої революційні осередки й намагалася задержати провід в своїх руках. Але ця демократія не мала такого одного обєднуючого осередку як Ц. Рада, вона була розбита на партії і змагалась між собою за перевагу в ріжних виконавчих комітетах, радах робітничних і салдатських депутатів, професійних союзах і т. д.

У Київі спочатку осередками загально-революційної демократії були Виконавчий Комітет обєднаних громадських організацій і

*) "Вісти з Укр. Ц. Ради", 1917, ч. 4. с.. 3-4.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 72

Виконавчий Комітет Ради робітничих депутатів (який повстав в один день з формальним заснуванням Ц. Ради 17. (4) березня; до нього належало 37 членів, серед них тільки один укр. с.-д. Паламарчук, а решта — большевики, меньшевики, ес-ери, бундовці). Вже 26. (13) березня відбулися загальні збори організації большевиків у Київі і скоро почав виходити їх орган "Голосъ Соціяль-Демократа". Большевицька організація зразу розвинула дуже активну діяльність. Вона відкинула співробітництво з українською соціял-демократією, тому що та "піддержувала буржуазну Ц. Раду в її стремлінні скласти федеративну українську республіку" і зробила спробу відновити "Спілку", яка колись розколола була українських соціял-демократів. Відкинули большевики й співпрацю з меньшевиками. Зпочатку київські большевики в особах найбільш впливових своїх діячів Г. Пятакова і Євгенії Бош не погоджувались з політикою Леніна в його змаганнях захопити владу, але пізніще вони прийняли цілком програму і тактику Леніна. Опорою большевиків у Київі зробився Арсенал і деякі військові спеціяльні частини київського гарнізона (воздухоплавні команди).

Революційна російська демократія зробила була спробу захопити в свої руки провід над революційною пропагандою серед селян і серед війська. Але це їй не удалось. Так само не удалося перешкодити творенню українських військових частин, не вважаючи на те, що її гаряче піддержував новий начальник київської військової округи полковник К. М. Оберучев, завзятий ворог "українізації багнета".

Отвертий бій між українською і общерусскою революційною демократією розгорівся насамперед в звязку з краєвім з'їздом рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Ініціятиву до скликання Цього з'їзду подав Виконавчий Комітет Петербурзької Ради робітничих і салдатських депутатів, запропонувавши Київській Раді Роб. і Салд. депутатів "перебрати на себе ініціятиву скликання окружного з'їзду селянських, робітничих і салдатських депутатів і утворення окружної організації для области, яка складається з полтавської, курської, вороніжської, чернігівської, купянського повіту харьківської, та київської губернії".*). Дуже дивне окреслення гряниць цієї "области" свідчило або про повну іґноранцію етнографічних відносин, або про умисне бажання якось викривити національний характер організації, яка б повстала з делегатів цієї території. Київська Рада роб. і салд. деп. приступила до скликання такого з'їзду потайки від українських організацій. З'їзд було призначено в Київі на 6 мая н. ст. Але, довідавшись з газет про цей з'їзд, Комітет "Селянської Спілки" розіслав 3. мая від себе телеграму до своїх губерніальних і повітових філій, щоб вони прислали на з'їзд яко мога більше своїх делегатів.**) І вже за два дні прибуло до Київа коло 200 делега-

*) Христюк, op. cit., т. I, ст. 45.

**) 1917-й год, ст. 45.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 73

тів-селян від "Спілки", з них 150 людей вислав один тільки звенигородський повіт на Київщині, а на 7 губерній припадала решта — 50 людей. Всі делегати "Сел. Спілки" зупинились вкупі, в Лук'янівському Народньому Домі, де вони мали змогу зговоритись між собою і обміркувати свою тактику на з'їзді. На заклик Київської Ради роб. і сел. депутатів явилося всього 80 делегатів, головно салдатів. 6. мая з'їзд відкрився; головою з'їзду вибрано було рос. ес-ера П. Незлобіна, так само на инших членів президії вибрано самих російських ес-ерів та ес-деків. Але українці запропонували на почесного голову М. Грушевського, і він був вибраний. Коли Незлобін закінчив свою промову словами: "хай живе демократична республіка!", салдати й робітники вигукнули "ура", а селяне: "хай живе федеративна республіка!" З'їзд поділився на чотири секції: робітничу, селянську, організаційну і продовольчу. Вже перед початком з'їзду впорядчики побачили перевагу представників "Сел. Спілки" і не хотіли допустити їх до участи в з'їзді, пропонуючи вибрати зпоміж себе делегатів по два від кожного повіту, але після довгих переговорів мусі ли уступити.*)

7. мая почались засідання селянської секції, і тут делегати "Спілки" перефорсували резолюції про автономію України й федеративну республіку, про формування українських військових частин і про вирішення земельної справи на Україні — українським народнім соймом. Крім того було ухвалено організувати по всіх селах, волостях, повітах і губерніях комітети "Селянської Спілки". Коли у вечері, вже по ухваленні цих резолюцій, явились на засідання представники Ради салд. і роб. депутатів і заявили, що перше засідання було тільки нарадою, а не з'їздом і що на завтрішнє засідання треба вибрати делегатів по два від повіту, це обурило селян і вони постановили роз'їхатись по домам, тому що Рада салд. і роб. депутатів повелася з ними не по товариськи".

З'їзд продовжився ще кілька день і дебатував ріжні політичні й організаційні питання, виносив ріжні ухвали, які залишилися здебільшого на папері з огляду на велику розбіжність в поглядах між представниками ріжних партій, але простягти свій вплив і на революційну пропаганду серед селянства йому не вдалося. Орган большевиків "Голосъ Соцыялъ-демократа" (№ 18). доволі меланхолійно оцінював результати з'їзду, пишучи, що з'їзд "наочно виявив реальні сили пролетаріята і тих кругів, що його піддержують в нашій области. Виявив, як далеко відстає самосвідомість провінції від столиць і передових центрів. Псіхологія провінції, навіть пролетарської її частини, являється псіхологією дрібно-буржуазних обивательських кругів".

Підбадьорена успіхом, "Селянська Спілка" заходилася ще з більшою енергією коло організаційної роботи. На другий день по закритті

*) ibidem., ст. 48.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 74

Краєвого з'їзду" Рад сал., роб. і сел. депутатів одкрився в Київі 10. мая губерніяльний з'їзд "Селянської Спілки" на Київщині. На з'їзді було біля 250 делегатів. Головою був ес-р. П. Христюк, головним докладчиком виступав М. Стасюк. Тут обмірковувалося, між ин., відношення Всеросійського Селянського З'їзду і Всеросійської Ради селянських депутатів. Тут було повторено ті самі домагання, що й на з'їзді, скликанім Київською Радою роб. і салд. депутатів: скасування приватної власности на землю, автономія і федерація, укр. народній сойм, українізація війська і т. д. Ці домагання мали відстоювати українські делегати на Всеросійському Селянському З'їзді. Протягом мая-червня відбулись аналогичні селянські з'їзди на Херсонщині, Полтавщині, Чернігівщині, Катеринославщині й Поділлю. Всі ці з'їзди виносили резолюції, подібні до київської.

Все це завершилось Всеукраїнським Селянським З'їздом, який відбувся у Київі 10—16. червня н. ст. і який вибрав "Українську Раду селянських депутатів" в складі 133 членів і Ц. Комітет "Селянської Спілки". Укр. Рада сел. депутатів, як про це буде сказано далі, цілком увійшла в склад Ц. Ради. З'їзд цілком піддержав Ц. Раду та її політику.

Одночасно з тим організація революційної пропаганди на українському селі майже цілком увільнилась від звязку й залежности від партії російських соціялістів-революціонерів і створеного ними Всеросійського Селянського Союза. Всеукраїнський селянський з'їзд постановив відкликати українських делегатів із Виконавчого Комітету Всеросійської Ради Селянських депутатів, залишивши там усього 5 людей "для звязку". Найдовше трималася під впливом російських ес-ерів Чернігівщина. Хоча Чернігівська Селянська Спілка на своїм з'їзді в червні місяці й прилучилася до Всеукраїнської Селянської Спілки (перед тим вона вважала себе за відділ Всеросійського Селянського Союза), але російські ес-еровські впливи були на Чернігівщині дуже сильні, що виявлялося на ріжних виборах, між ин. і на виборах до Всеросійських Установчих Зборів, які відбулися в кінці 1917. року. Найменше піддавалася революційній пропаганді й організації Волинь, що пояснювано її загальною відсталістю й темнотою. Певні труднощи з огляду на русифікацію й на впливи агентів російських соціалістичних партій виявляли також Катеринославщина й Харьківщина. В чім одначе полягав секрет успіху "Селянської Спілки" й укр. ес-ерів взагалі і який характер мала ця пропаганда серед української сільської маси? Історик революції ес-ер просто каже: "само собою розуміється, що організація селянства провадилася не на національно-політичному, а на соціяльно-економічному, класово-професійному ґрунті".*) А як саме відбувалася ця організація і як провадилася агітація, про це оповідає нам у своїх споминах один з інструкторів Ц. Ради, який провадив свою

*) П. Христюк, т. І, ст. 42.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 75

діяльність в Літинському повіті на Поділлю. Їздячи по селах, оповідає він, доводилось зустрічатись з ріжними сільськими типами: "були й старі вірні раби, що ще не вірили в революцію (особливо старші віком), мрійники — шукачі кращого, і типові збунтовані раби, що мали велику охоту пограбувати і погуляти. Але всі ці групи сходилися в одному спільному почуванню — ненависти до "панів" (часом не дуже сильної) і в одному бажанні — одержати хоч по невеликому наділу землі". Одже коллега автора, інструктор ес-ер, "як і инші ес-ери", додає автор, "роздуваючи ці почування, використовував їх красномовно, доводячи, що тільки ес-ери справді дадуть їм землю і пояснював, що соціялізація землі — це значить безплатний розділ панської землі між малоземельних". Одже доводилось "і нашу історію, і всі инші, здебільшого звязування з питанням про землю".*) Оттак, як влучно висловився з цього приводу покійний В. Липинський, поняття України підмінювалося поняттям "десятини" землі, обіцяної тому, хто впишеться до української партії ес-ерів і голосуватиме "за Україну". Замість патріотизму героїчного, патріотизму посвяти, патріотизму любови, витворився ніде в світі невиданий якийсь патріотизм меркантильний з розцінкою на земельну валюту. За Україну давали десятини...**)

З упадком усякого стримуючого авторитету и усякої влади, українське село почало швидко котитись в площину анархії. На верх випливали найгірші елементи села, які найбільш галасували, хапались за крайні гасла і тероризували більш статечні, спокійні круги населення. Неустанна агітація ес-ерівських агентів, ваблючи поділом панської і казенної землі, розпалювала соціяльну ненависть і будила найгірші інстинкти. Вже в кінці літа всякі заклики до порядку, до спокою, до вичікування, що постановлять установчі збори, — заклики, які ішли з центру, втратили всяку силу. То тут, то там виникали розрухи: пограбування панського майна й худоби, самовільні захоплення землі, порубка лісу, підпали й грабування винокурень. Коли до осени ці окремі розрухи не переходили ще в загальний погром, то тільки завдяки інерції українського села, завдяки літній праці коло господарства. Але на осінь можна було сподіватись великих і загальних розрухів, як воно на ділі й сталось.

Перші українські з'їзди, а особливо Національний Конгрес, проходили під знаком справжнього національного ентузіязму, але провідники руху, починаючи з самого Грушевського, мабуть не вірили, що при помочи чисто національних гасел можна потягти за собою народні українські маси. Тому вони старалися розпалити соціяльні апетити й стремління і під їх покришкою перепровадити в життя, перефорсувати українські національні й політичні постуляти. Конкуренція з боку російських лівих партій в їх демагогичній пропаганді, особливо з боку

*) Характерник, Згадки з минулого, "Л. Н. Вістник", 1925, кн. II, ст. 140.

**) "Хліб. Україна", кн. І, ст. 15.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 76

большевиков (ця пропаганда зросла стихійно, коли в осени насунула на село маса збольшевичених салдатів і почала ширити й проводити в життя большевицьке гасло: "грабуй награбоване!) примушувала й українських ес-ерів усе більше "схилятись на ліво", себ-то манити селянство все більш радикальними перспективами захоплення й поділу панської землі. І ніхто не застановлявся над питанням, що з того всього буде, чи стане на всіх землі, коли забрати у панів, чи можна її справедливо між усіх розділити, і як це відібється на інтересах народнього господарства? Коли деякі з більш поміркованих партій, наприклад українські ес-ефи або російські народні соціалісти виставляли більш ділові й помірковані програми в земельній справі, то ці партії не мали ніякого успіху й збірали на виборах мізерне число голосів (як це було в кінці року на Чернігівщині з ес-ефами та нар. соц. при виборах до всеросійських установчих зборів).

Одначе вже з весни 1917. р. бачимо деякі спроби з боку земельних власників і заможніщих селян об'єднатись на ґрунті захисту права земельної власности. Головним робом на Україні повстала ідея утворення "Всеросійського Союза земельних власників", який ставив собі завданням легальною дорогою захищати право приватної власности на землю. На Полтавщині з ініціятиви поміщика Костянтиноградського повіту Михайла Коваленка повстав "Союзъ Xлѣборобовъ-собственниковъ", який обєднував головно заможних селян і козаків. Цей союз відбув в кінці травня 1917. p. у Полтаві свій губернський з'їзд, на якому були вироблені пункти соціяльної програми Союза. Національного й політичного питання Союз не торкався. В очах членів Союза всі "українці" були руїнники, "спілчане", які тільки й чигали, щоб одібрати у заможніщих людей землю. Пропаганда лівих укр. партій, де в осередку стояла "земелька", була для цих людей незбитим доказом, що "українство" й грабіж приватної власности це все одно. А тимчасом майже всі члени Союза складались з природних українців, перейнятих не тільки національною стихією, але й глибокою любовію до свого рідного краю. Як раз серед цих людей ідея повного відділення України від занархізованої Росії й утворення самостійної Української Держави приймалася дуже лехко і приходила їм до голови сама собою. В. Н. Андрієвський у своїх цікавих споминах про 1917. рік на Полтавщині оповідає, як організатори першого губернського з'їзду "хлѣборобовъ-собственниковъ", да якому селяне зпочатку навіть української промови слухати не хотіли, Коваленко й Старицький — заявили Андрієвському, що вони стоять за самостійну Україну, бо з революційною демократією українською, яка спірається на спілку з демократією всеросійською, їм не по дорозі. А трохи згодом виявилося, що серед членів Союза є зовсім свідомі

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 77

українці-селяне, які не згожувалися з ідеями "Спілки", але ще надіялися на Ц. Раду, як на свій справжній український уряд.*)

На тій самій Полтавщині, як уже згадувано, з ініціятиви й під проводом свідомих національно-українських діячів повстала літом 1917. р. "Українська Хліборобсько-Демократична Партія", яка в кінці червня відбула у Лубнях свій установчий з'їзд.

Таким самим відрухом елементів порядку, законности й власности треба вважати й стихійний рух т. зв. Вільного Козацтва. Цей рух виник ще весною 1917. р. в Звенигородському повіті на Київщині і потім поширився в околицях Черкас, Білої Церкви, Умані, Канева, Остра, Ніжина, Катеринослава, Борзни й у самім Київі. Ініціятором Вільного Козацтва був селянин з с. Гусакова Звенигород. пов. Смоктій. За допомогою двох інтеліґентних звенигородців Ковтуненка та Пищаленка він зорганізував насамперед Гусаківську волость, а вже в першій пол. квітня відбувся повітовий з'їзд представників В. Козацтва. Тут були винесені постанови, що В. Козацтво організується для охорони порядку і ладу, для оборони здобутої волі, що воно є територіяльною військовою організацією, до якої приймаються не заплямовані карними вчинками громадяне не молодші 18 р. віком., з виборною старшиною.

На з'їзді вибрано на кошового отамана Семена Гризла, селянина з с. Кальноболотного, що служив писарем у волости, а потім у війську. До Вільного Козацтва вступали здебільшого люде старші, бо молодь уся була на війні. Вже на початку літа 1917. р. Вільне Козацтво на Звенигородщині нараховувало тисячі своїх членів. На 2-му Всеукраїнському Військовому з'їзді Звенигородське Вільне Козацтво мало своїх представників: Гризла, Шаповала і Сергієнка, які явились в старо-козацькім убранні — в жупанах, з шаблюками, в шапках з шликами і з оселедцями на голові.**) Вільне Козацтво через Військовий Ген. Комітет подало свій статут на затвердження Генеральному Секретаріяту.

З Звенигородщини рух перекинувся на Черкащину, де села Яблонська, Мала Смілянка, Гречківка та инші заложили "Кіш імени Семена Палія", вважаючи себе організацією, "яка стоїть на сторожі, щоб не було контр-революційних випадків".***)

В осени поширилася організація Вільного Козацтва в пригородних селах коло Катеринослава: в Дієвці, Нових Койдаках та на Амурі.

Селяне с. Рожнівки борзенського повіту на Чернігівщині, "памятаючи, як славні предки наші боронили від ворогів рідний край" і уважаючи, що "настав рішучий час остаточно та на завжди увільнитись від московського панування", ухвалили заснувати гурт Вільного Козацтва

*) В. Андрієвський. З минулого. Берлін, 1921, ст. 61-71.

**) Г. Юртик, Звенигородський Кіш Вільного Козацтва, "Літературно-Наук. Вістник", 1922, кн. ІІ, ст. 127.

***) "Вістник Союза визв. Укр"., 1917, ч. 175, ст. 675.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 78

імени гетьмана Петра Сагайдачного, "щоб бути на варті волі та спокою на Україні". Вільні козаки визнавали тільки один уряд — Ц. Раду та її Генеральний Секретаріат. В такім дусі повстали організації Вільн. Козацтва й по других місцях, усюди маючи характер народньої міліції.

Одначе своє бажання зберегти власність і взагалі не допустити до соціялістичних ексцесів доводилось висловлювати дуже обережно. Взагалі консервативні елементи українського суспільства були дуже затерті й зтероризовані демагогією лівих партій. Провінціяльна адміністрація на місцях опинилися майже скрізь в руках революційної демократії, яка дуже підозріло ставилася до всіх поміркованих і консервативно настроєних людей, скрізь добачаючи "контр-революцію". Спіраючись на ріжні революційні комітети, а особливо на ради салдатських депутатів, вона вживала дуже часто й насильства, щоб не дати своїм противникам чим-небудь виявляти діяльність: розганяла збори, не дозволяла друкувати відозви, а то й просто арештовувала під закидом "контр-революції".

Революційна українська демократія, маючи один обєднуючий центр у Київі, зумівши підійти на початку до ширших мас українського населення й використати зразу перший ентузіязм по вибуху революції, дуже зручно провадила справу захоплення влади в центрі у Київі й здійснення української автономії. Провідники української демократії, виявили велику спритність, енергію, а часом і справжній політичний хист. Та, на жаль, всі ці успіхи спіралися на непевній основі: на найбільш експанзівних, несталих елементах суспільства, на використанні настроїв, які не могли продержатися довго й часто переходили по контрасту в зовсім протилежні почуття; всі статочні, консервативні, творчі елементи суспільства були залишені по-за бортом і тим самим загнані в опозиційне становище; опанувавши осередок, Київ, та й то не цілком, провідники Ц. Ради зовсім не зуміли так само опанувати провінцію, яка жила своїм життям і прислухалася все ще до Петербурга й до Москви; не потрафили зорганізувати ні вірного собі адміністраційного апарата на місцях, ані використати стихійний порив серед військових мас. Усе те дало врешті дивовижну картину, як Ц. Рада, яка ще в початку літа могла казати, що вона спірається на мілійони багнетів, на зорганізоване робітництво й селянство, за яких 3-4 місяця не мала вже й кількох тисячів війська, яке б її активно боронило, коли настала боротьба з большевиками; селянство лишилося зовсім байдужим і навіть пальцем не ворохнуло в обороні Ц. Ради, а робітництво майже скрізь перейшло на бік її ворогів.

Та все це виявилося не зразу. Літо ж 1917. року було апогеєм успіхів Ц. Ради і незвичайно скорого опанування нею становища провідного органу влади на цілій Україні. Вона йшла од одної перемоги до другої і, здавалось, завоювала собі певну й непобориму позицію.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 79

Підбадьорена постановами І. Українського Військового Зїзду, що відбувся в Київі 18—25. травня н. ст. при участи понад 700 делегатів, які виступали в імени 900.000 організованих українських вояків фронту і запілля,*) Ц. Рада рішила приступити до безпосередніх переговорів з Петроградом по-над головами місцевої общерусскої революційної демократії.

Тимчасове Правительство було офіціяльно поінформоване про Укр. Нац. Конгрес і про видвигнення ним на провідне становище Ц. Ради з телеграми київського Губерн. Комісара М. Суковкіна,**) в якій той заявляв, що має приємність посвідчити, що Укр. Нац. Конгрес потвердив спокій на місцях по всій Україні й висловив вдоволення з зложеної ним, Суковкіним, заяви, що в справах утворення нового ладу на Україні Тимчасове Прав. буде рахуватись перш за все з голосом зорганізованого українського громадянства. "Мене, як представника правительства, стояло далі в телеграмі, Конгрес просив засвідчити однодушний твердий намір усього організованого українського народу всіми способами піддержувати Тимчасове Центральне Правительство, з котрим українська нація буде іти поруч в справі укріплення вільного демократичного ладу... Конгрес признав, що санкція автономії України належить до російських установчих зборів. Українське організоване громадянство вважає за свій обовязок помагати спокійному підготовленню цих зборів, котрі остаточно вирішать питання про способи самоуправи всіх народів Росії. Конгрес признав необхідним утворити, в Київі краєву раду та краєвий виконавчий комітет".

В час відкриття Конгресу до Київа приїхав військовий міністр А. Гучков. Конгрес вислав до його спеціяльну делегацію, щоб привітати міністра і заявити йому деякі побажання в справі творення українських військових частин. Тимчасове Правительство знало, що робиться в Київі, але воно взагалі майже ніяк не реагувало на те, що діється в краю, окрім нічого не значучих заяв, або обіцянок безконєчним делегаціям, які являлись до його з ріжними просьбами і домаганнями. На всяке більш рішуче домагання воно відповідало просьбою зачекати до скликання установчих зборів.

Російська преса зустріла дебати на а Укр. Нац. Конгресі й його ре-

*) З'їзд ухвалив домагатись від Тимч. Уряду негайного акту про автономію України і проголосив, що вважає Ц. Раду єдиним компетентним органом, призваним рішати всі справи, шо стосуються цілої України та її відносин до Тимчасового Правительства. Також були ухвали в справі українізації армії, про що буде далі в окремім розділі.

**) В українських національних кругах ще перед Укр. Нац. Конгр. виникла була думка добиватись створення свого рода українського намісництва, як окремої адміністраційної одиниці в межах рос. держави. На посаду намісника малося на увазі проводити Суковкіна. Але із загостренням відносин до Тимч. Прав. і загостренням національних відносин сам Суковкін усунувся від політичного життя і 22. вересня склав з себе обовязки київ. Губ. Комісара.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — — 80

золюції з неукритим незадоволенням. Петербургські часописи, погоджуючись на задоволення культурно-національних домагань українців, перестерігали перед національним большевизмом". Московські ж писали, що "кидатись в огонь національного спору, творити примари розділу Росії є таким же злочином, як і кликати до самовільного вирішення аграрного питання та негайного захоплення й поділу землі" ("Русское Слово"). Очевидно, що настрої, які виявляла російська преса, були настроєм і самого Тимчасового Правительства й керуючих тоді кадетських кругів.

Центральна Радада, заохочена Українським Військовим З'їздом, як уже сказано було, рішила вступити з Тимч. Правительством в прямі переговори і вислала в кінці травня до Петербурга спеціяльну делегацію в складі десяти осіб: В. Винниченка, М. Ковалевського, Гавр. Одинця, Д. Коробенка, Ст. Письменного, Д. Ровінського, О. Пилькевича, А. Чернявського, Сергія Єфремова і І. Сніжного. Тут були заступлені всі групи, з яких складалася Ц. Рада: інтеліґенти, салдати, офіцери, матроси і селяне. Делегація мала звернутись і до Тимчасового Правительства і до Ради робітничих і салдатських депутатів, яка була властиво другим правительством, більш впливовим ніж правительство офіціяльне.

Як оповідає учасник цієї делегації Винниченко, її зустріли в Петербурзі "без захоплення". Тимчасовий Уряд принаймні зараз же прийняв делегацію, а в російської демократії три дні не можна було добитись авдіенції: "три дні представництво української демократії, українського селянства, робітництва та війська оббивало пороги Ради руських представників робітництва та війська, поки, нарешті, після листовних докорів, загроз і т. п., Виконавчий Комітет Ради Робітничих і салдатських депутатів згодився нас вислухати".

Делегація подала як Тимчасовому Правительству, так і Раді роб. і салд. депутатів обширний меморіял (якого, між ин., не згодилась надрукувати ні одна соціялістична російська газета в Петербурзі), в якому викладала коротку історію укр. руху після вибуху революції, зазначала, що українська нація найбільш демократична з усіх, бо не має навіть своєї власної буржуазії, скаржилась на місцеву російську демократію за недоцінення нею укр. нац. руху і за ворогування до нього, запевняла, що тільки Ц. Рада в стані вдержати порядок на Україні, вберегти її від анархії, а також від сепаратистичних стремлінь. В кінці було поставлено такі домагання до Правительства і до Ради Роб. і салд. депутатів:

1. Щоб Тимч. Прав. виявило в тому чи иншому акті своє принціпове прихильне відношення до автономії України.

2. Щоб на будучій міжнародній конференції були допущені представники укр. народу, — тому, що на цій конференції рішатиметься доля Галичини і захидно-укр. земель.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 81

3. Щоб було призначено особливого Комісара по справах України при Тимч. Правительстві.

4. На самій Україні щоб призначено було особливого краєвого Комісара і Краєву Раду при ньому.

5. Щоб салдатів-українців виділювано було в особливі частини, як в тилу, так по можливости і на фронті.

6. Українізацію школи, признану Тимч. Прав. для народньої школи, поширити на середню і вищі школи.

7. Обсаджувати відповідальні пости, як цивільної так і духовної адміністрації особами, "які користуються довіррям населення, володіють його мовою і знайомі з його побутом".

8. Відпустити з Державної скарбниці в розпорядження Ц. Ради відповідні кошти для задоволення укр. . національних потреб.

9. Увільнити і пустити до дому заарештованих галицьких українців.


Володимир Винниченкоко.

Рада Роб. і салд. депутатів, хоч вислухала делегацію, але для вирішення конкретних домагань відіслали її до Уряду. Тимчасове Правительство тільки що перед тим перебуло першу кризу: під натиском Ради роб. і салд. депутатів міністр зак. справ Мілюков і військовий мін. Гучков мусіли уступити з своїх посад, і замість їх прийшли Мих. Терещенко як мін. зак. справ і Керенський як військовий. До кабінету війшли також соціялісти Чернов, Скобелєв і Церетелі, а крім того кадети Шінгарьов і Некрасов. Нове правительство, "поповнене заступниками революційної демократії", як говорилося тоді навіть в офіціяльних заявах, ні скільки не виграло від цих перемін, що торкається скріплення його сили й авторитету, — навпаки, і те і друге падали з кожним тижнем.

Правительство призначило для розгляду укр. домагань спеціяльну комісію з товаришів міністрів і з фаховців з обсягу державного права, яка почала зясовувати питання: "що таке автономія? Який розмір уявляє собі Ц. Рада цієї автономії? Які права, які обовязки, які вза-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 82

ємовідносини між автономною Україною й Росією? Чи має якесь наукове поняття делегація про автономію?"

Розуміється, більшість цих запитань сама по собі була вповні слушна, але ці питання не відповідали зовсім настрою делегатів, ані цілій тактиці і Ц. Ради взагалі, тактиці, яка полягала в тому, щоб використати момент революційного здвигу з одного боку і слабість центрального уряду з другого боку. Делегати вимагали від Тимчасового Правительства, щоб воно згодилось на автономію України "в принціпі", вважаючи, що після цього сама Ц. Рада проведе цю автономію de facto. Але як раз Тимч. Прав. вважало себе не в праві визнати такий принціп; воно скоріще готове було мовчки миритись з фактичним переведенням автономії, ніж офіційно її визнати хоча б тільки "принципово".

Українська делегація втім факті, що о Тимчасове Правительство не дало зразу відповіді, а визначило комісію, вбачало одну "комедію": замість "простої, точної відповіді" Уряд "напустив на делегацію комісію професорів, яка накинулася на делегацію і почала її шарпати з усіх боків, намагаючись спихнути її з її позиції, втягти в нетрі юрісдікції, заплутати і потім узяти живими в руки".*)

Правительство ще й тому вагалося згодитись на принціпове визнання автономії України, що з місця, з самого Київа летіли до його протести не тільки від місцевої зросійщеної й общерусскої буржуазії, але і від революційної демократії: від Київського Комітету Обєднаних громадських організацій. Одже делегація не діждалася кінця переговорів, вважаючи дальшу проволоку справи просто за пониження для себе і повернулася в половині червня до Київа, де саме мав зібратися Всеукраїнський Селянський з'їзд, котрий, як каже В. Винниченко, "навмисне було розраховано відкрити на час повернення делегації з Петрограду".**)

Український селянський з'їзд 10—16. червня був дуже многолюдний: прибуло коло 2200 людей (серед них багато сільських учителів), представників ріжних організацій "Спілки" — волосних, повітових і губерніяльних. Коло 1500 делегатів мало рішаючий голос (вони разом, як підраховано, заступали коло 1000 волостей), решта прибула з голосом дорадчим. Відкрив з'їзд член Ц. Комітету "Спілки" М. Стасюк. До президії вибрано В. Винниченка, П. Христюка, Б. Мартоса, Т. Осадчого, Руденка, Захарчука, Мшанецького і Радомиського. Почесним головою обрано М. Грушевського. Фактично це був з'їзд делегатів від організацій "Спілки", але в умовах революційного часу він видавав себе — і вірив сам у це — за голос цілого "трудового селянства", "цілого українського селянства", нарешті — "українсьюго народа". Вже в перший день з'їзда 11. червня н. ст. було вислухано звіт про подорож делегатів Ц. Ради до Петербурга. Цей звіт викликав серед чле-

*) Винниченко, ор. сіt., ст. 166-167.

**) Ibid., ст. 174.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 83

нів з'їзду велике обурення. Як оповідає один із провідників з'їзду, "всі зрозуміли відволікання справи урядом як бажання задержати і на далі українське селянство в тій безпросвітній національній неволі та безправности, в якій воно перебувало за часів царату". Справоздання, оповідає головний провідник з'їзду і він вже — головний член делегації — викликало таке обурення, що воно перелилось через край і залило навіть саму Центральну Раду. Для чого, по віщо вона посилала делегацію випрохувати милости в цих віковічних ворогів нашого народу? Не проханням, не переговорами, не справедливостю треба з ними балакать, а кулаком!" І щоб читач не подумав, що у членів з'їзду було обурене національне чуття селян, автор цього оповідання поясняє, що тут грало ролю зовсім не національне почуття, а "реалізм" українського селянина, який вірив "своїм" провідникам, себто представникам "Спілки" і взагалі соціялістам, що "хто за землю, той і за автономію, хто проти автономії, той і проти землі" і що "федеративна (республіка) забезпечує їм землю".*) Тим пояснялося, що й українські делегати-селяне на всеросійському селянському з'їзді в Петербурзі "як тільки хтось з промовців вимовляв "Російська Демократична Республікам зараз же здіймали гомін, стукіт і обурено кричали: "і хведеративна! і хведеративна!"**)

Після двохдневних дебатів над звітом делегації З'їзд ухвалив резолюцію, що він вповні прилучається до домагань Ц. Ради і жадає від Тимч. Прав. сповнення цих домагань, доручає Ц. Раді вкупі з Всеукраїнською Радою селянських депутатів виробити проект статута автономії України й федеративно-демократичного ладу цілої Росії, скликати негайно з'їзд представників инших народів і областей, які також добиваються федеративно-демократичного устрою; нарешті з'їзд постановив, щоб на Україні всі орґани самоуправи й адміністрації було українізовано негайно і тому закликав усі ці установи допомогти Ц. Ради в підготовці автономного ладу на Україні.

З'їзд перевів вибори членів Центрального Комітету "Селянської Спілки", який мав бути виконавчим органом Ради Селянських Депутатів. З Київа обрано: Миколу Ковалевського (укр. ес-ер), Павла Христюка (укр. ес-ер), Аркадія Степаненка (укр. ес-ер), Ісака Пугача (укр. ес-ер), Володимира Винниченка (укр. ес-дек), Миколу Стасюка (соціяліст), Бориса Мартоса (укр. ес-дек).

З губерній були вибрані:

Чернігівщина — Тихон Осадчий, укр. нар. соц.

Полтавщина — Андрій Лівицький, укр. ес-дек.

Київщина — Іван Діденко, укр. ес-ер.

Харьківщина — Андрій Заливчий, укр. ес-ер.

Поділля — Володимир Матюшенко, укр. ес-ер.

*) В. Винниченко, op. cit., ст. 178.

**) В. Винниченко. Відродження нації, т. І, ст. 179.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 84

Волинь — Борис Бабич, укр. ес-дек.

Херсонщина — Зіновій Висоцький, укр. ес-дек.

Катеринославщина — Макар Гаркуша, безпарт.*)

До Ради Селянських депутатів були обрані такі особи:

Полтавщина.

Повіти: Гадяцький: Микола Слюсаренко і Борис Оніпко.

Лохвицький: Євтихій Гармаш і Павло Павленко.

Прилуцький: Павло Майстренко і Кіндрат Бука.

Зіньківський: Леонид Жуків.

Костянтиноград: Павло Сотник і Карпо Багрій.

Кобеляцький: Максим Кияниця і Василь Немудрий.

Пирятинський: Андрій Шапаренко і Федір Кривошия.

Кременчуцький: Павло Михайленко і Семен Бондаренко.

Переяславський: Сергій Одинець і Андрій Артюк.

Золотоношський: Тимофій Семеняча і Максим Марченко.

Миргородський: Яків Куличенко і Василь Турбаба.

Роменський: Платон Бойко і Демид Манько.

Лубенський: Ларіон Шолудько і Іван Маренець.

Хорольський: Мефолій Величко і Хома Романенко.

Полтавський: Андрій Мудряк і Олександер Тимофієнко.

Київщина.

Повіти: Бердичівський: Митрофан Осипчук і Михайло Черешнюк.

Васильківський: Іван Невгад і Освій Федина.

Звенигородський: Фед. Пономаренко і Мих. Осипов.

Канівський: Мих. Балла і Кузьма Соболів.

Київський: Нечипір Яременко і Іван Німченко.

Черкаський: Федір Швець і Микола Білик.

Чигринський: Логвин Панченко і Ларіон Рудченко.

Радомисльський: Ів. Діденко і Опанас Проява.

Сквирський: Юх. Гнатовський і Артем Гайдук.

Таращанський: Макар Коваленко і Вас. Кладницький.

Липовецький: Вас. Химерик, Ананія Ковган.

Уманський: Олександр Ільченко, Іван Матвієнко.

Волинь:

Повіти: Ровенський: Маріан Черановський, Антон Вашай.

Старокостянт.: Ів. Герасимчук, Аврам Стецюк.

Кременецький: Лука Галькер, Федір Рудий.

Житомирський: Трохим Марценюк, Денис Буланчук.

Звягельський: Борис Бабич, Ів. Бобенко.

Заславський: Максим Кондратюк, Ів. Бобенко.

Острожський: Матвій Терещук, Гр. Баніта.

Овруцький: Ів. Масовець, Каленик Мовчанюк.

*) Вісти з Укр. Ц. Ради. № 8.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 85

Чернігівщина.*)

Повіти: Борзенський: Микола Журик, Фед. Копитець.

Глухівський: Олександер Коломієць, Ів. Носилевський.

Козелецький: Фед. Лященко, Гр. Сергієнко.

Конотопський: Тихон Осадчий, Ів. Довгий.

Остерський: Ст. Сагайдак, Ів. Ковалів.

Сосницький: Йосип Брусило, Петро Велигодський.

Ніжинський: Вас. Помазан, Кузьма Макаренко.

Стародубський: Петро Федорушко.

Поділля

Повіти: Винницький: Волод. Магушенко, Ів. Рижий.

Літинський: Вас. Ощановський, Прокіп Лісовий.

Проскурівський: Вас. Швед, Кость Місевич.

Ушицький: Роман Рудик.

Гайсинський: Ів. Миколайчук, Ів. Шеремета.

Камянецький: Пант. Блонський, Андріян Волощук.

Балтський: Григ. Рогозинський, Гр. Гончарук.

Ямпольський: Ів. Косицький, Гр. Гарачук.

Брацлавський: Ів. Боб, Тимофій Павличенко.

Могилевський: Волод. Ковалів, Пустовой.

Херсонщина.

Повіти: Єлисаветград.: Тим. Згрівець, Пантел. Маншичев.

Ананьївський: Микита Чебодар, Ів. Прохоренко.

Херсонський: Дмитро Мурлян, Зіновій Висоцький.

Олександрійськ.: Тим. Пальковський, Маркіян Грищенко.

Харьківщина.

Повіти: Лебединський: Сивоконь, Бурлюк.

Сумський: Мих. Курасов, Максим Яценко.

Зміївський: Іван Мастро, Ів. Циба.

Купянський: Белебеха, Зімовей.

Валківський: Олексій Вдовиченко, Котляр.

Ізюмський: Савленко, Маслій.

Богодуховський: Яків Буцький, Захарій Хвиленко.

Катеринославщина.

Повіти: Олександровський: Лаврентій Черниця, Василь Шаровський.

Славяносербський: Василь Шепелев.

Катеринославський: Д. Бондаренко.

Новомосковський: Боронець.

Бесарабія.

Повіт: Акерманський: Пантел. Богацький.

Таврія.

Повіт: Бердянський: Юхим Гавриленко.

*) Повіти: Кролевецький, Городнянський, Новгород-Сіверський, Мглинський, Новозибковський і Суражський не мали своїх заступників.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 86

Донщина.

Повіт: Таганрозький: Іван Бондаренко.

Вся Рада Селянських депутатів в числі 133 людей, разом з комітетом, мала війти в склад Ц. Ради, як представництво організованого українського селянства.

В земельній справі з'їзд після довгих сперів між соціял-демократами, які критично ставились до проектів соціялізації землі, й соціял-революціонерами, які ці проекти висували, прийнято було такі постанови: приватна власність на землю повинна бути скасована. Вся земля на Україні без викупу іде в український земельний фонд, яким завідує сам народ через Український Сойм і повітові та волосні земельні комітети, вибрані на демократичних основах. Всеросійські Установчі Збори повинні це затвердити. З цього фонду можуть користуватись землею тільки ті, котрі будуть обробляти землю своїми руками. Необхідно установити земельну норму, яка повинна бути не менша від норми зуживання й не більша від трудової. В межах цієї норми всі хлібороби можуть зоставатись при своїх господарствах. Бажано, щоб більші зразкові господарства передавалися в руки сільсько-господарських товариств. Ліси, води, копальні й инші. земельні недра в межах України визнаються власністю всього народа. Видатки по земельній реформі платить держава. Всі посередні й инші податки скасовуються. Замість них заводиться один безпосередній доходовий податок.

Крім загальної резолюції про земельну справу була прийнята на тім же самім засіданні 14. червня н. ст. особлива резолюція "про негайні заходи в земельній справі", в 9 пунктах. Головний пункт домагався від Тимч. Прав. негайної організації "Центрального Українського Земельного Комітету", який мав обєднати діяльність всіх земельних комітетів на території України. Він мав складатись з 47 членів-представників губ. зем. комітетів, Губ. Рад селянських депутатів, Спілки, укр. ес-ерів та ес-деків, Ген. Військового Укр. Комітета, Краєвої Ради роб. та салд. депутатів, але участь представників самостійників і автономістів-федералістів була голосованиям відкинута: боялися, що під прапором цих партій може пройти якийсь противник соціялізації землі. Було ухвалено також вважати всі акти що до продажу, закладу або оренди землі, довершені після 1. березня 1917. р., за недійсні.

Підчас дебатів з приводу поїздки української делегації до Петербургу виникли принціпові суперечки про самостійність і автономію. А. Степаненко виступив з пропозицією відкликати з всеросійського селянського з'їзду українських делегатів, проголосити український народ господарем своєї землі, оповістити Ц. Раду тимчасовим українським урядом, скликати українські установчі збори і довести до кінця формування української армії, одним словом — відділитись від Росії в окрему незалежну державу, яка б мала вислати своїх представників на мирову конференцію. Тимчасом з 18. липня всі податки, збірані з

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 87

українського населення, мали б вступати безпосередню до каси Ц. Ради. Але Степаненка ніхто з промовців не піддержав окрім В. Химерика, який між иншим звернув увагу на польську небезпеку, на можливий поділ України між Росією та Польщею. Грушевський, Ковалевський та Стасюк відпекувались від самостійництва, а укр. ес-ер А. Заливчий поучав з'їзд, що мовляв, "наша демократія пропаде і землі ми не дістанем, як що установимо незалежність нашої республіки. Вам говорено, що російська буржуазія замовчує наші інтереси і наш рух, а я кажу, що українська буржуазія роздмухує це. Не по дорозі нам з Степаненком і його кумпанією. На російську буржуазію треба впливати, а з українською треба боротись".*) Коли перед голосуванням резолюції Степаненка дано було слово одному за — Степаненкові, і Мартосові проти, то Степаненкові не дали говорити, і він мусів зійти з естради. Його резолюція не зібрала і двох десятків голосів.

Але навіть і автономія, а головно її негайне переведення в життя зустрілося з деякими застереженнями. Сам Б. Мартос виступив з промовою, де говорив, що не можна вводити автономії, не порозумівшись з національними меншостями на Україні; він уважав, що ґрунт для автономії України настільки ще непідготовлений, що невідомо, чи будуть ще голосувати за неї всі українці. В промовах деяких членів з'їзду чути було вже голоси недовірря до Ц. Ради і закиди їй в "буржуазности". І відповідаючи на ці закиди, Винниченко поясняв, що Ц. Рада є орган законодатний для організованої частини українського народа, що її вибрано на Нац. Конгресі, що до неї входять представники ріжних партій і організацій. В ній представлені всі класи, всі інтереси українського народа і тому не можна кидати їй докору в тім, що в ній сидять буржуї. "Правда, в Ц. Раді є представники й поміщиків, представники українського панства, але вони ще не мають сили і нам нема чого їх боятися. З українським панством прийдеться ще боротись, але це настане ще нескоро".**)

Саме перед голосуванням резолюцій було оголошено телеграму про те, що міністр Керенський не дозволяє скликати другий український військовий з'їзд.***) Селянський з'їзд ухвалив вислати телеграму з протестом проти цієї заборони. В останній день селянського з'їзду 15. червня, перед самим його закриттям, М. Грушевський оголосив одержану 14. червня телеграму Тимчасового Правительства про те, що воно "не визнало можливим задовольнити побажання Ц. Ради, бо всі питання, звязані з автономією України та других місцевостей держави, можуть бути вирішені лиш установчими зборами". Оголосивши цю телеграму, Грушевський заявив: "Свято революції скінчилося! Настає гріз-

*) 1917-й год на Киевщине, ст. 96.

**) 1917-й год на Киевщине, ст. 96-97.

***) Керенський телеграфував; "З огляду на воєнні умови вважаю укр. військовий з'їзд за несвоєчасний, бо не можна відтягати в теперішній час салдатів та офіцерів. Про національні війська подається спішно доклад Тимчасовому Правительству.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 88

ний час! Україна повинна бути зорґанізована! Свою долю повинен рішати тільки український народ. За нього ніхто инший не рішить. Я переконаний, що вільна автономна Україна буде жити". Він закликав збори скоріще перевести вибори членів Ради селянських депутатів, які б війшлн в склад Ц. Ради і разом вирішили, як поставитись до положення, витвореного відмовою Тимч. Правительства задовольнити домагання Ц. Ради.

З усього поведення Тимч. Правительства ясно видко було його слабість, і це найбільше могла бачити українська делегація, перебуваючи в Петербурзі. З другого боку видно було, що й київський осередок загальноросійської революційної демократії не виявляє собою якоїсь реальної сили. Селянський з'їзд імпонував усім, як голос "цілого українського оелянства". Провідники Ц. Ради дуже добре зрозуміли становище і вибрали дуже зручну тактику, що її один з головних учасників руху характеризує так: "ні бунту, ні покорности. Безупинна, невтомна організація сил, організаційне, планомірне переведення в життя автономії. Революційно, але без вибухів самим здійсняти поставлені вимоги. Не наражаючись на отверту, фізичну боротьбу, виразно й точно вияснити перед народом і всією Росією свою позицію".*) Це була як раз найбільш дошкульна для Тимчасового Правительства і для російської революційної демократії тактика.

16. червня Ц. Рада винесла резолюцію, в якій заявлялося, що Тимчасове Правительство, відкинувши домагання Ц. Ради, тим самим свідомо пішло проти інтересів трудового народу на Україні та проти принціпу самоозначення національностей, проголошеного тим самим Тимч. Правительством". З огляду на це, Ц. Рада визнала потрібним "звернутися до всього українського народу з закликом організуватися та приступити до негайного заложения фундаменту автономного ладу на Україні". Цей заклик мав появитись в формі урочистого акту — "універсалу". Всі свої заходи Ц. Рада усправедливлювала бажанням "не допустити краю й усієї Росії до анархії та знищення завойовань революції". Це були магичні слова, які в той час означали щось найбільш важливе і святе, що тільки можна собі уявити.

Хоч Керенський заборонив другий український Військовий З'їзд, але він таки зібрався і розпочав свою діяльність рівно за тиждень по тому, як була видана заборона. Ніщо не може краще ілюструвати безсилість Тимч. Правительства навіть в тій галузі, де, здавалось, послух і дісціпліна мусіли стояти на першім пляні — у війську. Заборона з'їзду вплинула тільки на зрадикалізовання настрою його учасників: "цілий з'їзд, як згадує один з його учасників, пройшов під знаком патосу боротьби за національне і соціяльне визволення українського народу та в атмосфері найбільшої ворожости до Тимч. російського Уряду".**)

*) Винниченко, oр. сіt., т. І, ст. 193.

**) М. Галаган, З моїх споминів, IІ. частина, Львів, 1930, ст. 157.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 89

Другий Український Військовий З'їзд відкрився 18. червня н. ст. при участи коло 2030 делегатів, які представляли 1,390.000 салдатів фронту і запілля. Грушевський, вітаючи З'їзд, сказав: правительство відмовило Україні в автономії, і тепер ми самі мусимо подбати, щоб Україна щасливо перебула небезпечні моменти, поки здійсниться автономія у федеративній республиці".

З'їзд прийняв 23. червня резолюції: доручити Укр. Військ. Ген. Комітетові розробити детальний план українізації війська і вжити всіх заходів для негайного переведення його в життя; запропонувати Ц. Раді скликати в найближчому часі територіяльний з'їзд для порозуміння з національними меншостями і розгляду проекту статута автономії України". Що до земельної справи, з'їзд цілком прилучився до постанов селянського з'їзду і обіцяв піддержати їх усіми засобами.


Микола Шраг.
Товариш Голови Центральної Ради.

Поки З'їзд засідав, Ц. Рада виробила й оголосила свій Перший Універсал, який був оголошений на Військовому З'їзді 23. червня перед його закриттям. 25. червня в Троїцькому Народньому Домі в присутности делегатів Всеукраїнського Військового З'їзду відбулося урочисте оголошення Першого Універсалу:

"Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду"!

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей української землі.

Найкращі сини твої, виборні люде від сел, від фабрик, від салдатських казарм, од усіх громад і товариств українських вибрали нас, Українську Центральну Раду, й наказали нам стояти і боротися за ті права і вольности.

Твої, Народе, виборні люде заявили свою волю так:

Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуваннями Все-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 90

народні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори.

Ті ж закони, що мають лад давати по всій Російській державі, повинні видаватися у Всеросійськім Парляменті.

Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба, й які закони для нас лучші.

Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати своєю землею. І через те ми хочемо, щоб, після того, як буде одібрано по всій Росії поміщицькі, казенні, царські, монастирські та иньші землі у власність народів, як буде видано про це закон на Всеросійськім Учредительнім Зібранні, право порядкування нашими українськими землями, право користування ними належало тільки нам самим, нашим Українським Зборам (Соймові).

Так сказали виборні люде з усієї Землі Української.

Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам бути на чолі нашого народу, стояти за його права і творити новий лад вільної автономної України.

І ми, Українська Центральна Рада, вволили волю свого народу, взяли на себе великий тягар будови нового життя і приступили до тієї великої роботи.

Ми гадали, що Центральне Російське Правительство простягне нам руку в цій роботі, що в згоді з ним ми, Українська-Центральна Рада, зможемо дати лад нашій землі.

Але Тимчасове Російське Правительство одкинуло всі наші домагання, одіпхнуло простягнену руку українського народу.

Ми вислали до Петрограду своїх делегатів (послів), щоб вони представили Російському Тимчасовому Правительству наші домагання.

А найголовніші домагання ті були такі: щоб Російське Правительство прилюдно, окремим актом заявило, що воно не стоїть проти національної волі України, проти права нашого народу на автономію.

Щоб Центральне Російське Правительство по всіх справах, що торкаються України, мало при собі нашого Комісара по українських справах.

Щоб місцева власть на Вкраїні була обєднана одним представником від Центрального Російського Правительства, себ-то вибраним нами Комісарем на Вкраїні.

Щоб певна частина грошей, які збіраються в Центральну Казну з нашого народу, була віддана нам, представникам цього Народу на національно-культурні потреби його.

Всі ці домагання наші Центральне Російське Правительство одкинуло.

Воно не схотіло сказати, чи признає за нашим народом право на автономію, та право самому порядкувати своїм життям. Воно ухилилось

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 91

від відповіді, одіславши нас до майбутнього всеросійського Учредительного Зібрання.

Центральне Російське Правительство не схотіло мати при собі нашого Комісара, не схотіло разом з нами творити новий лад.

Так само не схотіло признати Комісара на всю Україну, щоб ми могли разом з ним вести наш край до ладу і порядку.

І гроші, що збіраються з нашої землі, одмовилось повернути на потреби нашої школи, освіти й організації.

І тепер, Народе Український, нас приневолено, щоб ми самі творили нашу долю. Ми не можемо допустити Край наш на безладдя та на занепад. Коли Тимчасове Російське Правительство не може дати ладу у нас, коли не хоче стати разом з нами до великої роботи, то ми самі повинні взяти її на себе. Це наш обовязок перед нашим краєм і перед тими народами, що живуть на нашій землі.

І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо цей Універсал до всього нашого народу і оповіщаємо: од нині, самі будемо творити наше життя.

Отже, хай кожен член нашої нації, кожен громадянин: села чи города од нині знає, що настав час великої роботи.

Од цього часу кожне село, кожна волость, кожна управа повітова чи земська, яка стоїть за інтереси українського народу, повинна мати найтісніщі організаційні зносини з Центральною Радою.

Там, де через якісь причини адміністративна влада зосталась у руках людей, ворожих до українства, приписуємо нашим громадянам повести широку, дужу організацію та освідомлення народу і тоді перебрати адміністрацію.

В городах і тих місцях, де українська людність живе всуміш з иншими національностями, приписуємо нашим громадян негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національностей і разом з ними приступити до підготовки нового правильного житія.

Центральна Рада покладає надію, що народи не українські, що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій у нашім краю й у цей тяжкий час вседержавного безладдя дружно, одностайно з нами стануть до праці коло організації автономії України.

І коли ми зробимо цю підготовчу організаційну роботу, ми скличемо представників від усіх народів землі української і виробимо закони для неї. Ті закони, той увесь лад, який ми підготовимо, Всеросійське Учредительне Зібрання має затвердити своїм законом.

Народе Український! Перед твоїм вибраним органом — Українською Центральною Радою стоїть велика і висока стіна, яку їй треба повалити, щоб вивести народ свій на вільний шлях.

Треба сил для того. Треба дужих, сміливих рук. Треба великої народньої праці. А для успіху тої праці насамперед потрібні великі кошти (гроші). До цього часу український народ усі кошти свої од-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 92

давав у Всеросійську Центральну Казну, а сам не мав, та й не має й тепер від неї того, що повинен би мати за це.

І через те ми, Українська Центральна Рада, приписуємо всім організованим громадянам сел і городів, усім українським громадським управам і установам з 1. числа місяця липня (іюля) накласти на людність особливий податок на рідну справу і точно, негайно і регулярно пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради.

Народе Український! У твоїх руках доля твоя. В цей трудний час всесвітнього безладдя і розпалу докажи своєю одностайністю і державним розумом, що ти, народ робітників, народ хліборобів, можеш гордо і достойно стати поруч з кожним організованим, державним народом, як рівний з рівними.

Ухвалено: у Київі, року 1917. місяця червня (іюня), числа 10".

Збори стоячи вислухали читання. Коли мав говорити Грушевський, то голова зборів запропонував вислухати його також стоячи, як голову українського парламенту. Грушевський у своїй промові зазначив, що "весь український народ сказав своє слово і доручив Центральній Раді творити нове життя на Україні". "Віднині, казав він до делегатів Військового З'їзду, ми самі будемо творити своє життя. Ц. Рада покладається на Вашу солідарність і зорганізованість. Разом з вашим представництвом, вона буде робити діло, яке повинно бути піддержане всім народом і перш за все вами, узброєним народом".

Від імени зборів С. Петлюра заявив, що універсал Ц. Ради буде переведений у життя. Зібрані вийшли на вулицю, де президія прийняла парад 1-го Українського Полку, який вшикувався перед Народнім Домом, і далі всі рушили на Софійську площу. Тут їх зустріло духовенство. Коло памятника Богдану Хмельницькому відбулося віче. Священник Українського Полку сказав промову. З дзвіниць Софійського Собору й Михайловського Манастиря загули дзвони. Духовенство відправило молебен, і діякон проголосив многоліття українському правительству, війську та його старшинам. Члени Ц. Ради аж з кількох імпровізованих трибун вичитували Універсал, закінчуючи читання проголошенням "слави" українському народові й його Ц. Раді. Закінчилася маніфестація співом шевченкового "Заповіту", який усі вислухали на вколішках.

Події першої половини червня дуже схвилювали російську революційну демократію, і українське питання зробилося предметом майже безпереривних засідань Виконавчого Комітету Обєдн. громадських організацій, де російські соціялісти дуже різко виступали проти наміру українців "самочинно" здійснити автономію України без згоди Тимч. Прав. і не діждавшись установчих зборів. Але, бачучи, що за Ц. Радою стоїть уже певна реальна сила, тепер уже не грозили українцям, а лиш докоряли: начальник київської міліції адвокат Лепарський (фігура особливо одіозна для українців) докоряв українських

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 93

соціялістів, що вони "відкололи селянську масу від української демократії і прикриваються стихією". Доротов нарікав, що українці ставлять коло будинків, де відбуваються їхні з'їзди, салдатів із багнетами, і сумно запитував: "а де ж гарантія, що завтра нас не будуть виганяти багнетами з Ради Роб. Депутатів?"

Обмірковувалася справа автономії й на зборах комітету партії большевиків. Тут теж висловлювалося проти "українського шовінізму". Г. Пятаков говорив у своїй промові: "піддержувати українців нам не приходиться, бо для пролетаріату цей рух некорисний. Росія без української сахарної промисловости не може істнувати, те саме можна сказати й що до вугля (Донбас), хліба і т. д. Ці галузі продукції тісно звязані з усією рештою промисловости Росії. До того ж Україна не уявляє собою окремої господарської области, бо вона не має банкових центрів, от як Фінляндія. Як що Україна відмежується таможеним муром від решти Росії, то промисловість харьківської, чернігівської, полтавської та ин. губерній, яка носить кустарний характер, буде з успіхом конкурувати з відсталою місцевою фабрично-заводською промисловістю (доти, натурально, доки ця розівється), що являється кроком назад і для пролетаріяту не бажано. В цьому рухові можна добачити і боротьбу національної буржуазії проти елементів соціяльної революції: вона старається національними путами звязати революційний рух і повернути назад колесо історії". Тому промовець закликав "боротися з шовіністичними стремліннями українців". Він допускав лиш краєву автономію України, але без сойму, а у військовій справі стояв за територіяльне, а не національне військо.

Але в кругах Ц. Ради ще мало рахувались з большевиками, які тільки що вбивались в колодочки. Що до "революційної демократії", то пробували на засіданнях Виконавчого Комітету Обєдн. гром. організацій поясняти політику Ц. Ради потребою "зберегти спокій і порядок в краю і охороняти здобутки революції". В забороні Керенським Укр. Військового З'їзда бачили порушення свободи зборів і закликали іти спільно з українською демократією та спільно боротися з украським шовінізмом (промова Л. Чикаленка 22. червня на засіданні Вик. Ком. Роб. і Салд. депутатів).

Трівожний, бурхливий настрій передався й в широкі круги населення Київа. Вулиця української столиці теж приймала участь в обмірковуванні злободневного питання про автономію. Скрізь в ці дні збіралися летючі сходини, мітінги, і публіка завзято сперечалася про автономію: одні (здебільшого приїзжі з провінції, делегати ріжних з'їздів) стояли за, другі проти. Було ясно, що маса київського населення, інтернаціональна й зросійщена, стоїть на боці всеросійської революційної демократії. Але йому імпонували ці з'їзди, місто ясно бачило свою ізольованість серед стихії, що заливала його з усіх боків і тепер, прокинувшись, висилала своїх синів на всі ці українські з'їзди,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 94

якими дуже зручно керувала невелика купка українські радикальної інтеліґенції. Одна тільки установа в Київі була вповні в українських руках, —Київський Губерніяльний Виконавчий Комітет. Він стояв за Ц. Раду і від його імени Губерніяльний Комісар Суковкін вислав до Тимч. Прав. телеграму, в якій "за для збереження на Україні і надалі спокійного життя і можности планової праці для армії" вважалося за потрібне, щоб Тимчас. Прав. "як найскоріще вжило рішучих заходів, щоб заспокоїти населення України".

Поки російська демократія обмірковувала на засіданнях Виконавчого Комітету Обєднаних Громад. Організацій Київа, як реагувати на Універсал Ц. Ради та на її заходи коло здійснення автономії України, Ц. Рада продовжувала своє діло. Вона бачила, що Універсал був: прихильно зустрінутий в усіх кругах українського суспільства, в яких пробудилося українське національне почуття. Однаково, соціялісти й несоціялісти зустріли його з задоволенням. Звідусіль почали надходити до Ц. Ради привіти, заяви про визнання її головним представником організованого укр. суспільства, навіть грошеві внески. Полтавські губернські збори на своїм засіданні 5. липня постановили, що визнають і підлягають Ц. Раді й асигнують на її потреби 200.000 рублів. Кременчуцьке повітове земство, заявляючи те саме, асігнувало Ц. Раді 15.000 карб., Золотоношське так само 15.000. Губернське і всі повітові земства Київщини визнали Ц. Раду за "найвищий орган зорганізованого українського народу". Остерський повітовий з'їзд на Чернігівщині визнав Ц. Раду Тимчасовим Правительством. Збори харьківської губернської Ради визнали її своїм урядом, Полтавська Рада салд.. і робітн. депутатів прилучилася до Універсалу. В Умані 5-й Український Полк склав присягу на вірність Ц. Раді. Вінницький гарнізон на Поділлю визнав Ц. Раду за найвищу установу на Україні. Салдати-українці гвардейських полків у Петербурзі: Ізмайловського, Семеновського і Єгерського, зібравшись на вічу ухвалили визнати Ц. Раду за Тимчасове Правительство. Українці офіцери, урядовці й салдати Головного Штабу, зібравшись на вічу, також постановили визнавати Ц. Раду за своє Тимчасове Правительство. Борзенські земські збори асігнували Ц. Раді 3.000 карб. Окремі волости і села присилали подібні-ж заяви і визначали у себе збори грошей на користь Ц. Ради. Всі ці заяви і привіти — а їх надходила велика сила, друкувалися потім у часописях і робили своє вражіння. Київський повітовий селянський з'їзд ухвалив, щоб священники читали Універсал по церквах і правили молебні за Ц. Раду.*)

Українці, розкидані по всім просторі Росії так само вітали Універсал. І в той час, як російська преса писала, що видання Універсалу

*) 20 і 21 травня було влаштовано в Київі й по всій Україні двохденний збір жертв на "Український Національний Фонд", що мав піти в розпорядження Ц. Ради. Ці дні пройшли дуже імпозантно в Київі, де було влаштовано в мійському Оперному Театрі великий мітінг-концерт при участи трупи М. Садовського.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 95

є "злочин", "удар в спину Росії", "удар революції" і т. п., на сторінках "Русской Воли" появилася статя проф. Мих. Чубинського під загол. "Український Універсал і його критики", де він вповні виправдував політику Ц. Ради і обвинувачував Тимчасове Прав., що воно не зрозуміло становища і не пішло на зустріч бажанням Ради. "Україна, писав він, це не завойований край, вона добровільно прилучилася до Росії договором, який затвердив її автономні права; ті права потоптано й поволі зведено на ніщо в імператорський період, — але правительство свобідної Росії могло згадати за них. Так, ми стоїмо за відбудовою потоптаного права України на автономію..."


Перший Генеральний Секретаріят.
Стоять (зліва):
Павло Христюк, Микола Стасюк і Борис Мартос. Сидять: Іван Стешенко,
Христофор Барановський, Волод. Винниченко, Сергій Єфремов і Симон Петлюра.
(З фотографії А. Губчевського у Київі)

Не пройшло й тижня зо дня оголошення Універсалу, як Комітет Ц. Ради в своїм закритім засіданні 28. червня постановив орґанізувати правительство України під назвою: "Генерального Секретаріяту Української Центральної Ради". Всього мало бути вісім генеральних секретарів і один генеральний писарь. Зараз же усі пости були обсажені: 1) Голова Ген. Секретаріату й Генер. Секретарь внутрішніх справ — В. Винниченко; 2) Ген. писарь П. Христюк; 3) ген. секретарь фінансів Хр. Барановський; 4) міжнаціональних справ С. Єфремов; 5) ген. секр. військових справ С. Петлюра; 6) ген. секр. земельних справ Б. Мартос; 7) ген. секретарь судових. справ В. Садовський; 8)

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 96

ген. секретарь освіти Ів. Стешенко і 9) ген. секр. харчових справ М. Стасюк. Пятеро (Винниченко, Петлюра, Мартос, Садовський і Стешенко) були соціял-демократи, двоє (Христюк і Стасюк) ес-ери, один (Єфремов) ec-еф і один (Барановський) безпартійний.

Подаю коротенькі біографії цих членів першого автономного українського уряду:

Володимир Кирилович Винниченко род. 1880. p., син заможного селянина, який служив управителем в панських маєтках. Вчився в Єлисаветградськїй гімназії, а потім в Київському університеті. В 1902. надруковано в "Кіев. Старині" його перше оповідання "Краса і Сила", і з того часу починається його слава, як талановитого письменника. Бувши діяльним членом Рев. Укр. Партії, Винниченко був арештований 1903. p., довго сидів у тюрмі і не міг скінчити університету. З р. 1906. перебував на еміграції за кородоном. Перед війною повернувся нелегально до Росії і жив під чужим імям головно у Москві, звідки приїхав до Київа по вибуху революції.

Павло Христюк, син поміщика Київської губ., вчився в Київському Політехнікумі, служив за кордоном в газеті "Рада", брав участь в кооперативному русі. Належав до укр. соціял-революціонерів.

Христофор Антонович Барановський, з селян Київської губ., род. в 1874. році. Не вважаючи на те, що не мав ні вищої, ані середньої освіти, завдяки своїм здібностям видвигнувся як талановитий фінансист в українському кооперативному русі і зробився директором кооперативного "Союзного" банку в Київі. Вважався за одного з найкращих знавців кооперативної справи.


Сергій Єфремов.

Сергій Олександрович Єфремов, син священника на Київщині, род. в 1876. p., скінчив правничий виділ Київського Університету, присвятив себе виключно українській літературі, в якій заняв видатне місце як критик і публіцист. Був близьким співробітником "Кіев. Стар"., "Літ.-Наук. Вістника", "Ради" і "Нової Громади". В р. 1911. вийшла його Історія Укр. письменства. Брав близьку участь в політичнім

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 97

укр. житті, належачи до укр. рад.-дем. партії, потім до ТУП'а, а з р. 1917. до ес-ефів. Багато разів сидів у царській тюрмі. Користувався високим моральним авторитетом серед українського громадянства.

Симон Васильович Петлюра, син полтавського міщанина, род. 1877. p., вчився в Полтавській Дух. Семінарії, з якої був. виключений за укр. пропаганду. Служив за-для заробітку в статистичнім бюро в Катеринодарі, сидів довший час у тюрмі і виїхав до Львова, звідки повернув до Київа в кінці 1906. р. Належав до укр. соц.-дем. партії і, служачи за секретаря в ред. "Ради", редагував партійний орган "Слово". В початку 1909. р. переїхав до Москви, де вступив на службу до страхового т-ва "Россія", в якому за якийсь час став бухгалтером. У Москві з р. 1912. редагував місячник "Украинская Жизнь". В 1916. р. вступив до Земського Союза і працював як помічник уповноваженого на Західнім Фронті. Був головою Української Ради Західнього Фронту. Прибув як її делегат на 1-й Укр. Військовий З'їзд і залишився в Київі яко член Укр. Ген. Військ. Комітета.

Борис Миколаєвич Мартос, род. 1881. p., походив з старого козацько-дворянського роду Лубенського пов. на Полтавщині. Скінчив іст.-філ. фак. Харьківського Університету, короткий час учителював і зацікавившись кооперативним рухом перейшов на службу до Полтав. Губерніяльного Земства, де був інспектором кооперації. Належав до Укр. Рев. Партії, а потім до укр. соціял-демократії. Визначався як добрий промовець і знавець кооперативної справи.

Валентин Васильович Садовський, род. 1884, син священника на Волині, скінчив правн. фак. Київс. Унів-ту і Політехнікум у Петербурзі. Записався до київської адвокатури. Належав до укр. соц.-дем. партії. Писав на економічні теми по укр. часописах.

Іван Матвієвич Стешенко, син козака на Полтавщині, род. 1873. p., скінчив гімназію у Полтаві й іст.-філолог. фак. у Київі. Учителював по середніх школах у Київі, але після арешту й тюрми за приналежність до нелегальних укр. кружків був позбавлений права учителювати і навіть мешкати у Київі. Тільки в 1906. р. зміг знову дістати учительську посаду в Київі і почав готовитись до професури на університеті. Від 1890. р. брав участь у "Правді" та ин. укр. часописах. Містив наукові праці у "Кіев. Стар"., "Записках Наук. Тов. ім. Шевченка" та ин. виданнях. Здавна симпатизував соціяль-демократичним ідеям, хоч формальної участи в діяльности укр. соц.-дем. партії майже не брав.

Микола Матвієвич Стасюк, син урядовця на Катеринославщині, вчився в Гірничому Інституті в Петербурзі, але через революцію 1905. р. курса не скінчив, бо взяв участь в "Селянській Спілці" на Катеринославщині, був заарештований і після судового процесу засуджений на рік тюрми. Відбувши кару, оселився в Катеринославі, де взяв

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 98

участь в кооперативному русі, і скоро переїхав до Київа, де служив у місцевих кооперативних установах.

Такі були члени першого Генерального Секретаріату, який властиво мав бути урядом автономної України, хоч діячі Ц. Ради й самі члени Генер. Секретаріату ще деякий час вагались заявити про це отверто: вони хотіли порозумітися у себе в Київі з демократією національних меншостей і тоді вже добиватись визнання з боку Тимчасового Правительства в Петербурзі.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 99

IV.
Порозуміння з революційною демократією меншостей
і з Тимчасовим Правительством. Центральна Рада стає
визнаним органом вищої влади на Україні.

Прелюдією до порозуміння послужила спільна нарада, яку відбули члени Виконавчих Комітетів Ради Обєднаних Гром. Організацій і Ради Робітничих та Салдатських Комітетів з одного боку і члени Комітету Ц. Ради, Президіума Укр. Генер. Військ. Комітету й Президіума Ради Селян. депутатів з другого. Ця нарада відбулася 2. липня в часі прогульки на пароході на Дніпрі, в присутности представників преси.

М. Грушевський зясував на цій нараді, що "Завданням Ц. Ради є оберегти край від розкладу, анархії та економічної експлоатації. Життя, казав він, висуває питання переміни Ц. Ради з органу національного в територіяльний. Через те треба одкинути підозріння й недовірря і з гаслом обєднання демократії підійти до організації краєвого органу".

Винниченко запевняв, що Ц. Рада не закликає до бунту проти Тимч. Правительства, підкреслював, що Ц. Рада хоче йти на порозуміння. Що до Генерального Секретаріату, то, казав Винниченко, ніхто не вважає цю установу за місцеве Правительство: ця установа явилася наслідком потреби в місцевому органі, який би вирішав практично і виясняв місцеві питання. Одначе, казав він, як що розрух і анархія на Україні приймуть загрожуючий характер, то можливо, що силою обставин органи Ц. Ради, по згоді з органами меншостей, будуть змушені прийняти більш активний характер — державний чи недержавний — це покаже будучність. Він казав далі, що Ц. Рада, можливо, видасть декрет, в якому скаже населенню, що кожну постанову Правительства перед її здійсненням повинна розглянути Ц. Рада... Щоб іще більше налякати меншинову демократію, Винниченко згадав, що серед українців істнує течія, яка гадає, що для України було би вигідніще одкрити фронт німцям. Ця течія, мовляв, вважає, що від Росії Україна ледве чи зможе добитися того, чого може досягти, коли буде окупована німцями. Прикладом може служити Польща. В розвитку "авантюризма, сепаратизма і германофільства" Винниченко обинувачував Тимчасове Правительство й те, що делегація українська в Петербурзі мала діло не з соціялістами, а з Котляревським та

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 100

Лазаревським.1) Одним міг потішити Винниченко своїх слухачів, це тим, що обіцяв спільно з всеросійською демократією боротись проти української буржуазії. З пророчим провидінням він казав: "безумовно, українська буржуазія прийде і може бути за кілька місяців вона схоче заняти своє місце в українському русі. І тоді українська демократія спільно з усією демократією буде боротись проти буржуазії". Одже, на думку Винниченка, настав час, коли демократії, які живуть на Україні, повинні зговоритися і знайти спільну мову.2)

І зібрання "визнало, що порозуміння на ґрунті скликання територіяльного з'їзду й краєвого органу можливе. Для остаточного ж вияснення умов порозуміння призначено нове, четверте по черзі зібрання всіх організацій".3)

Почалися нові зібрання, нові спори й переговори. Знову Грушевський пояснив, що задачею Ц. Ради являється лише "охорона краю від розкладу, анархії й економічної експлоатацїї", а Винниченко знову запевняв, що Ц. Рада навіть в разі відмови з боку Тимч. Правительства визнати краєвий орґан, не стане на шлях насильного захоплення влади; знову представники "Бунда", російських ес-ерів та ес-деків, казали, що краєвий орган може бути тільки органом Тимч. Пр-ва, і знову справа відкладалася до других зборів.

Тимчасом Ц. Рада продовжувала свою лінію. 3. липня розпочав свої наради пленум Ц. Ради. До його складу війшло 130 нових членів-делегатів від Військового З'їзду, вибраних до "Всеукраїнської Ради Військових Депутатів":

1) Іван Дембський, слд. 150. Вороніжської друж. м. Київа.4)

2) Харитон Шаповал, ур. Управл. гуртів скота м. Київа.

3) Никифор Скуйбіда, підп. І. запас. морт. баталіону м. Київа.

4) Кость Дубинський, слд. конвойн. ком. гарн. м. Кременчука.

5) Кирило Хідченко, слд. 107. ком. одужуючих Лубенського гарн.

6) Микола Врублевський, прап. 290 піш. зап. полку.

7) Осип Гермайзе, слд. 2. зап. саперн. бат. м. Київа.

8) Василь Кащавка, прап. 146. піш. Вороніж. друж.

9) Грицько Касяненко, прап. 6. авіац. парку.

10) Яків Зозуля, фельдшер Полтав. кадет. корпусу.

11) Андрій Журавель, лікарь 1. Укр. Б. Хмельницького п.

12) Андрій Гусенко, сторож ком. охорони державн. будинків м. Винниці.

1) Варто зазначити, що обидва юристи — Лазаревський та Котляревський — українці з походження.

2) 1917-й год на Киевщине, ст, 127-128.

3) Винниченко, op. cit.

4) Скорочення: ур. — урядовець, др. — дружини, підп. — підпоручик, прап. — прапорщик, підпр. — підпрапорщик, слд. — салдат, ком. — команда, гарн. — гарнізон, єфр. — єфрейтор, морт. — мортирний, дів. — дівізіон, сап. — саперний, п. — полк.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 101

13) Олекса Ткаченко, прап. 4. зап. піш. п. м. Житомира.

14) Никифор Лилик, старший унт.-офіц. 4. зап. п.

15) Киріон Карабчевський, ст. унт. оф. І. Укр. розподільчого пункту.

16) Гаврило Знахаренко, в. технік 466. піш. Херсонської др.

17) Тихон Корнієнко, ур. 8. зап. кавал. п. Єлисавет.

18) Іван Карпенко, прап. 6. піш. бригади.

19) Юрко Тютюнник, прап. 228. піш. зап. п.

20) Пилип Курявий, прап. 228. зап. піш. п.

21) Пилип Воропай, 5. зап. піш. п.

22) Іван Іванів, фельдшер Херсонського міськ. лазарету.

23) Корній Речмиданов, слд. 1. кулем. п.

24) Ярошенко, ст. унт.-оф. зап. бат. гвардії Єгерського п.

25) Іван Солониченко, слд. 3. від 1. зап. автомоб. роти.

26) Сергій Дзятина, підпр. зап. бат. гвардії 4. стрілецького бат.

27) Семенець, молодш. фейерверкер 1. важкої артил. зап. бригади.

28) Павло Сибірний, ст. унт-оф. зап. бат. гв. гренад. п.

29) Лука Кизима, фельдш. Миколаєвського в. шпіталю в Петербурзі.

30) Мирошник, ст. унт-оф. 9. ескадр., гв. зап. кав. п.

31) Павло Войтенко, ст. унт.-оф. 180. піш. зап. п.

32) Софрон Мельник, слд. 6. тилової автом. майстерні 1. роти.

33) Михайло Авдієнко, слд. рогрузочного бат. в Петербурзі.

34) Данило Коваленко, слд. 262. зап. піш. п.

35) Василь Коробко, вахмістр кінського запасу м. Ярослава.

36) Денис Личко, єфр. 49. морт. парку.

37) Олександер Чайківський, ур. Арсеналу м. Москви.

38) Степан Лисенко, старш. писарь харьків. пов. воїнського нач.

39) Михайло Павловський, слд. 74. піш. зап. п.

40) Опанас Паливода, прап. 1. зап. арт. морт. дів.

41) Кирило Войченко, прап. 20. зап. піш. п.

42) Михайло Панченко, поруч. 1. зап. арт. морт. дів.

43) Петро Меюс, слд. 56. піш. зап. бат.

44) Самойлович, хорунж. 204. піш. зап. п.

45) Микола Свідерський, прап. 53. піш. зап. п.

46) Михайло Тележинський, прап. 305. піш. зап. п.

47) Кость Прокопович, слд. зап. авт. роти західного фронту.

48) Леонид Пасовський, прап. 240. піш. зап. п.

49) Анастасій Ліхнякевич, прап. 3. арт. зап. бригади.

50) Влас Линник, прап. 105, піш. зап. п.

51) Кость Величко, прап. 91. піш. зап. п.

52) Кость Шкода, писарь 239. піш. зап. п.

53) Іван Марченко, слд. 155. піш. зап. п.

54) Василь Шкляр, слд. 243. піш. зап. п.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 102

55) Сергій Паночині, підп. 151. піш. зап. п.

56) Вукол Лищенко, слд. 2. школи прапорщиків у Казані.

57) Василь Кекало, лікарь козачого дів. м. Аткарська.

58) Борис Удод, прап. 173. піш. зап. п.

59) Андрій Батієвський, прап. штабу Двинської в. округи.

60) Микола Рашавець, підп. 294. піш. зап. п.

61) Іван Ткалич, прап. 19. сибірськ. стріл. зап. п.

62) Юхим Коваленко, молодш. унт.-оф. 20. сибір. стріл. зап. п.

63) Петро Куцяк (Чалий), підп. 22. Кавказ. стріл. п.

64) Михайло Малашко, єфр. офіцер. школи стріл. п.

65) Іван Дудкин, матрос Балт. фл., крейсер "Мітава".

66) Грицько Якименко, фельдш. 4. арм. 1. лазарету 71. піш. дівізії.

67) Іван Бондаренко, слд. 3. автом. роти 60. піш. п.

68) Михайло Скольбак, прап. 60. піш. зап. п.

69) Василь Рябчинський, ур. 22. зап. бат. 4. армії.

70) Володимир Заіченко-Жадько, прап. 1. арт. бриг. 4. армії.

71) Спиридон Слюсарчук, слд. 37. Сибір. стріл. полку 4. армії.

72) Олександер Харченко, писарь 4. стріл. п. 6. армії.

73) Данило Копійка, слд. 17. понтонного бат. 4. армії.

74) Сергій Надобко, підп. 22. зап. п. 9. армії.

75) Антін Постоловський, фейерв. 49. арт. бриг. 9. армії.

76) Савка Козимчук, фейерв. 126. стр. бр. 9. армії.

77) Дмитро Околот, підп. 9. арм. повітряного Відділу.

78) Олександер Наріжний, ур. 30. інжен. п. 7. армії.

79) Федір Садківський, прап. 6. зап. кулем. роти 7. армії.

80) Григорій Лисенко, підп. 92. піш. Печерського п. 7. армії.

81) Тихон Калган, підп., військов. топограф. штабу 33. корп. 7. армії.

82) Гнат Фурсевич, слд. 186. піш. Асландузького п. 7. армії.

83) Никодим Наконечний, слд. інж. роти 41. піш. дів. 7. армії.

84) Євтихій Іванченко, унт.-оф. гвардії Преображенського п. 7. арм.

85) Михайло [Микола] Шинкарь, штабс-кап. 11. Фінлдндськ. стріл. п. 7. армії.

86) Іван Довгопольський, єфр. 7. автом. ком. 7. армії.

87) Павло Демерлій, ур. Управління Краєвого Комісара Галичини і Буковини.

88) Петро Чечель, пор. 404. Могилев. др.

89) Яків Левченко, єфр. 8. арм. 86. піш. зап. п.

90) Трохим Кондрашко, старш. пис. Управл. коменданта залізн. ст. Чернівці.

91) Валаам Попів, слд. 618. піш. Тернопільського п. 11. армії.

92) Антін Шкільний, слд. штабу 35. піш. стріл. дівізії 11. армії.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 103

93) Тихон Бабій, прап. 283. піш. зап. п. 11. армії.

94) Павло Лисовський, пор. 101. арт. бриг., 11. армії.

95) Опанас Халабуденко, пор. 9. піш. Інгерманланського п.

96) Саватій Березняк, слд. штабу 11. арм. корп. суду.

97) Никифор Куценко, прап. 308. Чебоксарського піш. п.

98) Олекса Мирошник, унт.-оф. 33. інж. п.

99) Пантелеймон Сотник, пис. 104. хлібопекарні.

100) Матвій Бондарь-Обміняний, слд. 22. Гренадерського Суворовського п.

101) Захар Сухий, пор. 30. піш. Полтав. п. 3. армії.

102) Яків Левадний, пис. штабу 9. піш. дівізії 3. армії.

103) Дмитро Колесник, фельдш. 6. піш. дівізії передов. отряду.

104) Микита Масюк, прап. 674. піш. п. 2. армії.

105) Люцій Кобилянський, лікарь 8. Сибір. стріл. дівізії.

106) Петро Герасименко, прап. 1. Укр. Б. Хмельницького п.

107) Павло Артеменко, слд. 171. окремої інжен. роти.

108) Данила Юда, слд. 203. піш. Сухумського п. 10. армії.

109) Павло Назаренко, пор. 246. піш. Бахчисарайського п.

110) Михайло Сочинський, прап. 64. піш. Сибірс. стріл. п.

111) Василь Коркушко, слд. 14. Кавказ. Грузин. гренад. п.

112) Кость Вротновський-Сивошапка, ветерин. лік. 11. арм. Гренад. п.

113) Іван Степура, унт.-оф. Кандел. Головн. Начальн. постачання 11. арм.

114) Федір Котляр, підп. 34. окрем. сап. роти. 1. армії.

115) Влас Коркішко, слд. 539. піш. Боровського п.

116) Віктор Голуб, підп. 1. стріл. дівізії, 3. Кавказ. п.

117) Яків Стовбуненко-Заїченко, пор. 240. піш. Ваврського п.

118) Порфирій Колесниченко, унт. оф. 280. піш. Сурського п.

119) Марко Скачко, підпр. 6. Сибірс. Інжен. п.

120) Матвій Ковальський, слд. 87. піш. Нейшоцького п.

121) Юрко Сушкевич-Сухоребрик, унт.-оф. 22. залізнич. бат.

122) Василь Кіт, слд. 35. обозн. бат.

123) Архіп Савон, підп. 9. Сибірс. стріл. п.

124) Яків Бас, унт.-оф. штабу 35. піш. дівізії.

125) Іван Набоков, ст. унт.-оф. 131. піш. Тираспольського п.

126) Микола Хомицький, пор. 54. Сибірс. стріл. п.

127) Савва Балабан, слд. 12. хемічної ком.

128) Грицько Крохмаль, фельдш. 101. головн. евакуац. пункта.

129) Андрій Пащенко-Пасько, пор. 437. Сестрорєцького п.

130) Тихон Мосієнко, слд. 130. піш. Херсонського п.*)

Ц. Рада вибрала. комісії "Про склад Ц. Ради", по складанню ста-

*) Вістник Укр. Військ. Генер. Комітету, № 5-6, ст. 3-4.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 104

тута автономної України (до цієї комісії вибрано Левитського, Шрага, Бабича, Касяненка, Стасюка, Чопівського, Єфремова, і Бойка), по скликанню з'їзду народів автономістів-федералістів і комісії по скликанню з'їзду народів України.

На зборах 6. липня Грушевський зробив доклад про сформування Генерального Секретаріяту і заявив-, що надалі Комітет Ц. Ради буде виконувати законодатні функції в період між сесіями пленума Ц. Ради. Це було ухвалено, і з того часу Комітет Ц. Ради фігурує під іменем "Малої Ради". Деякі суперечки виникли що до компетенції Генер. Секретаріяту. Одні (М. Ковалевський) вважали Ген. Секретаріят за тимчасове українське правительство, другі (Ол. Шульгин) вважали, що його не можна назвати правительством, бо "це було б насильством над тими національними меншостями, які не приймали участи у виборах Ц. Ради. Утворювати своє правительство ми могли б в тім разі, коли б у нас була самостійна українська держава, або хоч фактично здійснена федерація, але ми тепер творимо лиш автономний лад і свого правительства заводити не можемо". Ол. Шульгин пропонував визнати за Ц. Радою лиш право "вето" що до тих розпорядків Тимчасового Правительства, які ішли б на шкоду українському народові. Грушевський зауважив до цього, що хоч п. Шульгин є членом виконавчого Комітету Ц. Ради, але він висловив думку не Комітету, а свою особисту. Н. Григорієв казав, що незручно творити краєве правительство, не порозумівшись з національними меншостями. Але Ц. Рада затвердила склад Генер. Секретаріяту і 7. липня прийняла резолюцію, щоб Генер. Секретаріят негайно почав реорганізацію Ц. Ради в тимчасовий краєвий парламент з представництвом в ньому національних меншостей, пропорціонально до числа населення кожної меншости. Розподіл мандатів мав бути такий, щоб неукраїнські національности були представлені організованою революційною демократією. Комісія по виробленню статута автономії України мала складатись з 71 українця, 11 росіян, 8 жидів, 2 німців і по одному з представників білорусів, татар, молдаван, чехів, греків і болгар, всього 98 членів. Нарешті 9. липня Голова Секретаріяту Винниченко оголосив декларацію Ген. Секретаріяту, в якому Ген. Секр. проголошував себе виконавчим органом влади і намічав завдання своєї діяльности.

Ось текст цієї декларації:

"Шановні збори.

Центральна Рада досягла в своїй національно-політичній діяльності серйозного, відповідального моменту. З виконавчого органу поєднаних партійних і громадських груп, яким вона була в початку революції, вона стала вищим і не тільки виконавчим, але й законодавчим органом всього організованого українського народу.

Ми в своїй особі, в особі Української Центральної Ради, даємо картину формації влади, але влади цілком нової, сучасної, опертої,

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 105

на зовсім инчі підвалини, ніж стара європейська і особливо російська дореволюційна власть. Не фізичне та економічне насильство; не темнота, затурканість і економічна залежність класів поневолених; не застрашування та гіпнотизування релігією; не нацьковування одної части пригноблених на другу — не такі засоби дали нам, зібраним от-тут-о, право і силу вирішувати норми життя, обовязкові для кожного, хто визнає себе українцем.

Це право родилось і виросло з одного довірря, чистого, не підмішаного ніяким примусом, законним чи незаконним. І Центральна Рада; приймаючи на себе ту волю і довірря народу, стала невідділеною, органично-злитою частиною цього великого цілого.

Кожний день поширює й поглиблює ту сконцентровану волю. Ріжні формації української демократії підливають у спільний резервуар могутньої сили, самі в той же час черпаючи з його.

І в сей момент ми стоїмо, як раз на самій важній, але в той же час, на самій критичній порі нашого формування. Ми вступили в ту зону, де стираються межи двох влад, — моральної і публично-правової.

Ми вже неможемо сказати, в якій саме половині більше чи менше стоїмо. Розмір і сила нашої моральної влади остільки розрослися, що вона сама собою, під натиском логичного ходу подій без болю й без заколоту перетворюється у справжнє народоправство.

Народ своїм чуттям найкраще розуміє ідею справжнього народоправства, ідею демократичної влади, яка іде знизу, а не згори, яка є для народу, а не народ для неї. Українська демократія сконцентрувала свою волю в Центральній Раді, в ній поклала найкращу оборону своїх інтересів і через те тільки їй і може вірити. А звідси вже випливає зовсім логичний висновок: коли довірря то довірря до кінця, у всіх сферах, як національного, так економічного, політичного, і державного життя.

Тут нема ворожнечі до Петрограду, але є цілковита байдужність до його, бо українська демократія має свою власну владу, яку сама витворила і якій цілком довіряє.

Але легче довіритись, ніж справдити чиєсь довірря. А особливо, коли те довірря походить од частини во імя інтересів цілого, бо ми поки що представники довірря не всього цілого, а тільки певної частини його. Ми знаємо, що та частина є велика, ми знаємо, що друга частина силою природнього ходу життя дійде незабаром до того самого.

Але поки вона не дійшла, поки ці частини не злились в одне ціле, процес нашого фомування, значить, теж не скінчився. А через те не закінчився й процес перетворення моральної влади в публично-правову, повномочну, з усіма властивими їй компетенціями, функціями й апаратами.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 106

І от завдання Центральної Ради в сей критичний, переходовий момент є прискорення цього процесу, допомога йому.

Генеральний Секретаріят, яко виконавчий, орган Центральної Ради, котрому вона передає в сій сфері свою повновласть, тільки так і розуміє своє призначення.

Головним завданням Центральної Ради до деякого часу було обєднання української демократії на грунті тільки національно-політичних домагань.

Але життя потроху розсунуло ці вузькі рямці. Самих національно-політичних домагань стало мало, час ставить вимоги ширші: народ хоче обєднатись для задоволення і розвязання всіх питань, які висуває йому і економична, і соціяльна обстановка. І через те Центральна Рада мусіла поширити свою платформу, мусіла стати національним Соймом, в якому мають освітлюватися і розрішатись всі ті питання, які висуває життя.

І тому то утворення Генерального Секретаріяту було необхідним щаблем розвитку иншого представницького органу. Тому то інститут Генерального Секретаріяту має обхоплювати всі потреби Українського народу. Згідно з цими потребами і поділено роботу між окремими Секретарями: по внутрішніх справах, фінансових, судових, продовольчих, земельних, торгу і промисловости.

Найпершою перешкодою до планомірного переведення цієї роботи є недостача політично-соціяльної і національної свідомости і мала організованість народніх мас. В цьому криється найбільша погроза і загальним здобуткам революції і організації автономного ладу на Україні, котрий є найкращим закріпленням тих здобутків.

Цією стороною життя нашого народу має займатись Генеральний Секретар по внутрішнім справам. В його компетенції має бути вся справа організації, агітації, пропаганди. В секретіаріяті внутрішніх справ мають бути сконцентровані ріжні громадсько-адміністративні апарати, утворені українською демократією до сього часу. Вони досі істнували і працювали окремо, відірвано один від одного, не поєднані одним планом, одною сістемою. Тепер це має бути один апарат, складений з ріжних частин, але під керовництвом Генерального Секретаря внутрішніх справ.

Організація і освідомлення мас є перша, необхідна, найголовніша підвалина дальшого будівництва. А слідуючим щаблем сього будівництва, заснованого на свідомости і організованости, є перебудова місцевої і загально-краєвої адміністративної влади; Сельські, містечкові та волосні адміністративні органи. Земські Управи, повітові комісари, Городські Думи, губернські комісари, словом вся організація влади може стати в органічний звязок з Центральною Радою тільки тоді, коли демократія, яка утворює ці органи, стоїть також в тісному звязку з Центральною Радою.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 107

І це є друге завдання Секретаря в справах внутрішніх: себ-то пристосовання всього адміністративного механізму до потреб організованої, усвідомленої демократії і підготовлення за допомогою цього самого апарату ще дальшого щабля — організація єдиної краєвої автономної влади, в порозумінні з демократіями инших національностей на Україні.

Маючи на увазі, що той стан, який заняла Центральна Рада — є стан будування нового політичного життя на Україні з усіма наслідками, які випливають з цього стану, Генеральний Секретаріят в справах фінансових вважає необхідним розробити основи фінансової політики на Україні.

Звісно, фінансової справи ми не можемо зразу ставити на цілком державний ґрунт, а повинні обходитись поки засобами, які мають в своїй основі майже виключно моральну силу. Одначе, разом з цим мається на думці вести підготовчу працю так, щоб і Україна в фінансових справах могла стати цілком на державний ґрунт, коли їй прийдеться ці справи впорядкувати, яко автономній державі.

Завданням Секретаріяту в справах судових має бути підготовка судових інституцій на Україні до тих форм і того стану, в якому вони мають бути в автономній Україні. Ця робота має роспадатись на підготовку справи українізації та демократизації суду і виробу відповідних законопроектів, котрі б намітили ті форми суду, які відповідали б автономному ладу на Україні.

Секретаріят в справах міжнаціональних має на меті об'єднати роботу всіх національностей Росії для боротьби за автономно-федеративний лад Російської республіки та для порозуміння українців на цих основах з иншими національностями. На першому пляні перед Секретаріятом міжнаціональних справ стоїть скликання з'їзду представників народів та областей Росії і підготовлення матеріалу до сього з'їзду. Поруч стоїть справа яко многа скорішого порозуміння з демократією національних меншостей на Україні.

В справі народньої освіти Секретаріят має на меті насамперед з'єднати в своїх руках все керування шкільною освітою, а власне: догляд за переведенням на місцях українізації школи, організації видання підручників, відшукання і приготування учителів для шкіл та поміч в згуртованню їх у професіональні товариства.

В справі позашкільної освіти Секретаріят має на меті запомогу культурним товариствам. Для здійснення своїх завдань у шкільній справі Секретаріят має подбать про створення Всеукраїнської Шкільної Ради, яка носитиме територіяльний характер, а зараз має скористуватися істнуючим органом влади, як от шкільні округи, або громадськими інституціями, з якими завяже самі тісніщі стосунки. Для постійного звязку з місцями Секретаріят має на меті завести своїх спеціальних комісарів по народній освіті.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 108

Секретаріят в справах земельних в першу чергу має подбати про правильну організацію волостних, повітових і губернських комітетів по Україні та Рад Селянських Депутатів; має направляти діяльність цих організацій на шлях громадського порядкування не тільки земельною властністю, але і сільсько-господарським інвентарем. Щоб об'єднати діяльність земельних комітетів, Секретаріят має подбати про утворення Українського Краєвого Земельного Комітета.

Разом з тим той же Секретаріят має подбати про утворення українських кооперативних центрів.

В цілях підготовки до Установчих Зборів Секретаріят має підготовити на підставі постанов Всеукраїнського Селянського З'їзду проект земельного закону. В тому числі і ту його частину, яка повинна розмежувати компетенцію Всеросійського Парламенту і Українського Сойму в земельних справах.

В продовольчій справі Секретаріят ставить своєю задачею обєднати роботу продовольчих органів на Україні і ввести в неї ту планомірність, якої їй досі бракувало. Перед Секретаріятом стоїть основна задача створити Всеукраїнський Центральний Продовольчий Комітет, який має забезпечити автономію України в продовольчій справі та подбати про відповідне постачання українським хліборобам потрібних в їх господарствах продуктів та знаряддя.

Завданням Секретаріяту в справах військових є українізація війська, як в тилу так і по змозі на фронті, пристосовання військових округ на Україні і організації їх до потреб українізації війська.

Ведення робити Генерального Секретаріяту у всіх згаданих справах в зазначених вище межах вимагав впорядкування відповідної канцелярії, і тому в склад секретаріяту введено Генерального Писаря, найближчим завданням якого являється — завідування ділами всього Генерального Секретаріяту, бути звязком між окремими генеральними секретарями у внутрішніх організаційних справах Секретаріяту, відповідна постановка інформації про діяльність Генерального Секретаріяту, між иншим і через періодичний орган Генерального Секретаріату.

Приступаючи до великої відповідальної роботи, сподіваючись на повне довірря і піддержку Центральної Ради, Генеральний Секретаріят покладе всі сили, щоб виконати ту роботу на користь відродженого народу українського і тих національних меншостей, що разом з ним населяють Україну.

Усі наші зусилля будуть іти на те, щоб недопустити Україну до винищення, дезорганізації та анархії. І хто б ту дезорганізацію не вносив нам, чи темні сили контр-революції, чи анархистичні елементи українства, чи помилки і ворожнеча Тимчасового Центрального Уряду, ми з усіма дезорганізуючими силами будемо боротись неухильно

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 109

і нікому не дозволимо гальмувати будування нового життя в нашім краю.

Генеральний Писарь П. Христюк".*)

Центральна Рада з часу входу до неї делегатів від Селянського й Військового з'їздів усі свої засідання провадила на зразок звичайних парламентів. На цій самій пятій сесії Ц. Ради, яка затверджувала Генер. Секретаріят, було сформовано й президію самої Ради. Головою залишився Грушевський, а замість Єфремова і Винниченка, які пішли до Генер. Секретаріяту, обрано Сергія Веселовського, Миколу Шрага, Андрія Ніковського і Федора Крижановського. На секретарів обрано: Миколу Чечеля, А. Постоловського, Л. Чикаленка і Як. Левченка.**)

Два дні тяглися дебати над декларацією і нарешті було прийнято формулу переходу: "Вислухавши декларацію Генер. Секретаріяту, Укр. Ц. Рада висловлює йому повне довірря. Уважаючи Генеральний Секретаріят найвищим народоправним органом українського народа та його найвищою властю, маючи на увазі, що в інтересах українського трудового народа взагалі являється скликання Українських Установчих Зборів, визнаючи потрібним, щоб Генер. Секретаріят в чергову сесію Ц. Ради представив доклад про Українські Установчі Збори, Ц. Рада переходить до чергових справ".

Загальноросійська демократія у Київі не встигла ще обміркувати нові акти діяльности Ц. Ради, як у Київі появилися чотирі міністри Тимчасового Правительства, які прибули з Могилева на Дніпрі, де була Ставка Верховного Головнокомандуючого. Правительство само було свідоме свого фактичного безсилля. При збільшенні активности крайніх соціяльних течій, головно большевицької, воно готове було дивитись на національний сепаратизм як на зло менше, порівнюючи з перспективою захоплення влади большевиками і соціяльною революцією. В той же час наступ на галицькому фронті, який відбувався головно українськими військовими частинами, вимагав доброї згоди з українцями. І Тимч. Пр-во рішило якось порозумітися з Ц. Радою. Зпочатку воно видало (29 червня н. ст.) відозву "До українського народа". Відозва ця казала, що "Тимч. Пр-во вважає за свій обовязок прийти до порозуміння з громадськими демократичними організаціями України що-до тих переходових заходів, які на далі можуть і повинні бути вжиті, щоб забезпечити права українського народа в місцевому правлінні, в самоврядуванні, школі й суді, — заходів, які підготовляють перехід

*) Вістник Українського Військового Генерального Комітету № 5-6.

**) Сергій Веселовський, син священика з Поділля, скінчив київський політехнікум і служив в одній промисловій установі; соціяль-демократ. Микола Шраг, студент 2. курса Московського Університету, син відомого укр. діяча у Чернігові Іллі Шрага; соц.-революціонер. Андрій Шковський, з бідної селянської семї під Одесою, родився 1885 p., скінчив Одеський Університет, від 1910. був редактором "Ради". Член ТУП'а, пізніще ес-еф.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 110

до того остаточного вільного ладу, який Україна має дістати з рук всенародніх установчих зборів". Але Тимч. Пр-во закликало "не йти згубним [шляхом] роздроблення сил увільненої Росії, не одриватись від спільної батьківщини, не розколювати спільної армії" в момент найбільшого напруження сил держави для оборони од ворожого розгрому; воно закликало потерпіти до недалеких уже установчих зборів, на яких українці разом з усіма народами будуть рішати долю як свою, так і цілої Росії.

Ця відозва не зробила ніякого вражіння. "Український народ" звик уже до всяких відозв, а ті елементи, які складали Ц. Раду й підпирали її політику, розуміється, не могли дати себе переконати загальними словами декларації. Всеукраїнська Рада Селянських депутатів, яка саме тоді відбувала свою першу сесію, відповіла на відозву резолюцією, що "буде вважати всі заходи Російського Тимчасового Правительства щодо порозуміння з українською демократією щирими тільки після того, як Тимчасове Пр-во визнає Укр. Ц. Раду правомочною заступницею інтересів та виразницею волі українського трудового народу і вступить з нею в співробітництво".

Та Тимчасове Правительство й саме бачило, що другого виходу для нього нема, особливо після того, як загально-російський з'їзд робітничих і солдатських депутатів виніс 3. липня н. ст. після докладу М. Лібера (Гольдмана) резолюціїю, в якій пропонував Тимчасовому Пр-ву "війти в порозуміння з органами української революційної демократії для організації загального тимчасового краєвого органу та для установлення й переведення конкретних заходів, необхідних для задоволення національних потреб українського народу". Большевицька фракція пропонувала ще більш радикальну резолюцію: вона пропонувала з'їздові осудити "як контр-революційну і ганебно антидемократичну політику Тимч. Пр-ва у відношенні до українців". Тимч. Пр-во повинно було-б, на думку большевиків, негайно признати на основі принціпу самоозначення націй право українців на повну автономію і на утворення самостійної держави. — Це була та большевицька демагогія, яка вживалася для збаламучення самих же українців і яка йшла в розріз із тактикою большевиків на самій Україні.

Зпочатку Тимч. Прав. мало на думці вислати до Київа спеціальну Комісію з тов. мін. вн. справ кн. Д. [С.] Урусовим на чолі. Мало на увазі включити в склад її відомих шлісельбургських вязнів кн. П. Крапоткіна і Г. Лопатіна, крім того В. Вернадського, С. Ольденбурга, Н. Авксентієва, В. Мякотіна, В. Короленка, але для самих членів правительства було ясно, що з того нічого не вийде і справа лиш проволікатиметься; тому й самі члени наміченої комісії відмовились від участи в ній. Тоді рішено було вислати членів Правительства, міністрів.*)

11. липня до Київа прибули міністри Тимчасового Правительства

*) П. Милюковъ, Исторія второй русской революціи, т. І., Софія, 1921, ст. 231.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 111

Церетеллі і Терещенко, а 12. вранці прибув і Керенський. Того ж дня вони мали нараду з Малою Радою й Генеральним Секретаріатом в помешканні Ц. Ради. Грушевський ї Винниченко предложили свій проект автономії України, який одначе не задовольнив міністрів. Щоб скріпити позицію Ц. Ради, Укр. Військ. Комітет улаштував в 5 год. дня перед будинком Педагогичного музею демонстрацію — військовий парад полків ім. Б. Хмельницького й ім. П. Полуботка та деяких инших військових частин. Парад приймав Грушевський, міністри залишились в залі засідань, і тільки після закінчення параду Керенський вийшов на вулицю, і українські війська привітали його.


Михайло Терещенко
Міністер Закордонних справ.
Рос. Тимч. Правительства.

 


Олександер Керенський
Голова Російського Тимчасового
Правительства.

Після 5-ої години по обіді засідання відновилось. Був вислуханий проект угоди, вироблений Терещенком і Церетеллі. Військова частина проекта, вироблена Керенським при участи командуючого військом Київської Округи і представників армейських комітетів, зустріла з боку українців гостру критику. Керенський дав згоду на формування окремих українських військових частин, але при умові, щоб це формування не порушувало єдности російської армії. Терещенко й Церетеллі настоювали, щоб в угоді було зазначено, що Генер. Секретаріят відповідає не тільки перед Ц. Радою, але й перед Тимч. Правительством. Українці на це не погоджувались, і міністри пішли на уступку. Але порозуміння й цим разом остаточно не було досягнуто. Відбулася ще окрема двохгодинна нарада Керенського з представниками Укр. Ген. Військов. Комітета. Керенський висловлювався проти

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 112

військової нацїонально-територіяльної організації. Нарешті пізно у вечері відбулося засідання виконавчих комітетів і представників політичних партій, українських і російських, в присутности міністрів Керенського, Терещенка*) і Церетеллі. 13. липня в будинку Ц. Ради відбулось остаточне засідання при участи Президії Ц. Ради, Генер. Секретарів і міністрів Терещенка й Церетеллі, на якому пізно вночі було досягнути порозуміння й вироблено текст угоди.


Іраклій Церетеллі.

М. Грушевський писав ще в 1917. p., що в часі переговорів міністри заявили, що виконавчий орган, який має виділити з себе Ц. Рада, поповнена представниками національних меншостей України, Тимчасове Правительство признає вищим органом краєвої управи України і через нього буде здійсняти все, що торкається її життя й управи. Орган цей — за яким міністри дуже неохоче згодились залишити назву Генерального Секретаріяту — мав бути відповідальним перед Ц. Радою, яка таким чином залишилася б в ролі верховного революційного органу України. За те Ц. Рада зобовязувалась не робити ніяких кроків для здійснення автономії України поза своїм виконавчим орга-ном Генер. Секретаріатом, затвердженим Правительством. З розпорядних функцій Ген. Секретаріяту міністри ні за що не згодились залишити військові справи, з огляду на ультимативне жадання військового міністра, щоб одностайність влади не тільки командної, але й розпорядчої не була нічим порушена.

Під назвою "Проекту про національно-політичне становище України" міністри полишали Ц. Раді право виробити статут автономії України з умовою, щоб він був поданий на останню санкцію Всеросій-

*) Михайло Іванович Терещенко род. в 1888 році, належав до відомої родини міліонерів, що її основником був простий селянин з під Глухова на Чернігівщині Артем Терещенко (прадід Михайла), який забагатів, торгуючи хлібом в часі Кримської війни 1854-55 років, а потім скуповуючи поміщицькі землі після 1861. року. Його сини Федор і Микола зосередили в своїх руках величезні земельні маєтки на Чернігівщині й Київщині й побудовали багато цукроварень. Національної укр. свідомости ніхто з родини не виявляв, але певний місцевий патріотизм Терещенків виявлявся в тім хоча б, що на службу до своїх маєтків вони брали майже виключно самих місцевих людей — українців. Багато пожертв було зроблевю ними для рідного міста Глухова. Мих. Терещенко дістав прекрасну освіту і в часі війни був головою т. зв. Воєнно-промислового Комітету в Київі. Належачи формально до партії "октябристів", він спочував перевороту весною 1917. р. і, як кажуть, фінансував його з своїх засобів.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 113

ському Установчому Зібранню. Міністри просили, щоб на затвердження Ц. Ради було негайно внесено той текст Універсалу, що був з ними установлений і мав бути опублікований разом з декларацією Тимч. Правительства, котрої текст був також спільно з ними установлений і обговорений.1) М. Грушевський каже, що міністри заявили, що "їм дана була повна власть на угоду з Ц. Радою", але в книзі П. Мілюкова читаємо, що "міністри ка-дети, які залишилися на місці (себ то в Петербурзі), настояли на тому, щоб ніяких остаточних рішень прийнято не було.2) Угода була прийнята Ц. Радою більшістю 100 проти 700 голосів.

Ц. Рада, не діждавшись затвердження угоди петербурзьким правительством, закрила 14. липня свою сесію (пяту), прийнявши постанови що до свого поповнення меншостями, про порядок вироблення автономного статута України і скликання "територіяльних зборів" (установчого зібрання) України для ствердження автономного статута перед внесенням його до Всеросійських Установчих Зборів. Дальше ведення справ було передано Малій Раді.

В той же день вранці Терещенко ї Церетеллі виїхали до Петербурга.3) В Петербурзі правительство з напруженням стежило за ходом переговорів і 13. липня відбувало своє засідання в будинку Головного телеграфу, щоб звідси по прямому дроту безпереривно зноситись з Київом.4)

15. відбулося в Петербурзі бурхливе засідання Тимч. Правительства, на якому вислухано звіт міністрів Терещенка і Церетеллі. Коли прийшло до голосування над текстом угоди, то за нього голосували голова кн. Львов, міністри Керенський, Некрасов, Церетеллі, Скобелєв, Терещенко, Чернов, Пєшехонов, Переверзєв і обер-прокурор Сіноду кн. Львов. Проти голосували міністри-кадети кн. Шаховской, Мануїлов, Шінгарьов і В. Степанов, а також державний контрольор Годнєв. Після голосовання Шаховской, Шінгарьов ї Мануїлов заявили, що приняття Правительством угоди з Ц. Радою вносить хаос у відносини з Україною, відкриває Ц. Раді майже законні шляхи для здійснення української автономії явочним порядком, що вони такої від-

1) М. Грушевський, Україна і Росія. Київ, 1917, ст. 7.

2) П. Милюковъ, Ист. рус. рев., т. I, ст. 232.

3) Як оповідає учасник переговорів П. Христюк, "На всіх цих засіданнях Терещенко поводився здебільшого пасивно, хоч загалом прихильно до Ц. Ради. Церетеллі ж за всяку ціну хотів, щоб в самому тексті універсалу було упомянуто, що Ц. Рада відмовляється від самочинного здійснення автономії України і, навіть, засуджує наперед можливі спроби инших народів Росії до самочинного здійснення їх автономії. І взагалі, йдучи по суті на великі уступки, Церетеллі весь час уникав в постанові і в універсалі слова "автономія України". А що саме про автономію України вів річ і сам Церетеллі, видно з його поздоровлення з автономією України, яке зробив він, відїздючи до Петрограду, голові Ген. Секретаріяту — В. Винниченкові" (Христюк, ор. сіt., ст. 135-136).

4) П. Милюковъ, op. cit., ст. 233.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 114

повідальности не можуть на себе взяти і тому виступають з числа членів Правительства.*) Слідом за тим усі четверо покинули залу засідань, і нарада закінчилась без них. П. Мілюков каже, що міністри-кадети вийшли з кабіиета не виключно через українське питання, і що вони взагалі не були проти автономії України, на доказ чого принесли з собою на засідання 15. липня тільки що винесену постанову Центрального Комітета своєї партії — внести краєву автономію до своєї програми й утворити спеціяльну комісію для вироблення відповідного законопроекту; міністри-кадети взагалі були проти того, щоб така важна справа була вирішена без порозуміння наперед з ними. Тому вони, мовляв, і не могли прийняти "безформену й юридично-неграмотну декларацію" Терещенка і Церетеллі.**)

16. липня на імя Винниченка прийшла за підписом Керенського, Церетеллі і Терещенка телеграма, в якій передано текст Постанови Тимчасового Правительства:

"Вислухавши звідомлення міністрів Керенського, Терещенка і Церетеллі про українську справу, Тимчасове Правительство вирішило слідуюче:

Призначити, яко вищий орґан для керування краєвими справами на Україні, окремий орґан — Генеральний Секретаріят, склад котрого буде визначено Правительством в згоді з Центральною Українською Радою, доповненою на справедливих основах представниками инших народів, сущих на Україні, в особі їх демократичних організацій. Через згаданий орґан будуть переводитись міри і заходи в життю краю і його управлінні.

Вважаючи, що питання про національно-політичний устрій на Україні і про способи вирішення в ній земельної справи, в межах загального закону про перехід землі до рук трудових мас, мусить бути вирішено Установчими Зборами, Тимчасове Правительство прихильно поставиться до розроблення Центральною Радою проекта національно-політичного статуту України в такому розумінні, в якому сама Рада буде вважати це відповідним інтересам краю, а також про форми вирішення в краю земельної справи, — для внесення цих проектів на Установчі Збори.

Тимчасове Правительство, узнаючи необхідним зберігти підчас війни боєву єдність армії, не вважає можливим допустити заходів, які можуть порушити єдність її організації і команди, як, наприклад, зміни в сучасний момент загального мобілізаційного пляну шляхом негайного переходу до системи територіяльного комплектування військових частин або надання командних прав яким-небудь громадським організаціям. Разом з тим Правительство вважає можливим далі сприяти тісніщому національному обєднанню Українців у війську — через фор-

*) Некрасов, голосуючи за угоду, мусів потім вийти з кад. партії.

**) П. Милюковъ, Ист. рус. рев., т, І., ст. 236.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 115

мування окремих частин виключно Українцями, поскільки цей спосіб, на погляд Військового Міністра, буде можливий з технічного боку і не порушить боєвої сили армії.

В найближчім часі, для більш планомірного і успішного досягнення цієї мети, Тимчасове Правительство вважає можливим допустити до здійснення цього завдання самих вояків Українців, а для цього можуть бути командіровані, по згоді з Центральною Радою, осібні делегати Українці, котрі будуть при кабінеті Військового Міністра, Генеральному Штабі та Верховному Головнокомандуючому.

Що торкається військових українських комітетів на місцях, то вони мають провадити свою працю на загальних основах, при чому їх діяльність повинна провадитись в згоді з діяльностю инших військово-громадських орґанізацій".

Того ж дня відбулося урочисте засідання пленума Ц. Ради, і Винниченко, якого зустріли вигуками "Хай живе наш перший міністр!", прочитав зпочатку текст "Постанови" Тимчасового Правительства, а потім 2-й Універсал Ц. Ради:

"Громадяне Землі Української!

Представники Временного Правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких Временне Правительство має вжити в справі управління на Україні до Учредительного Зібрання.

Временне Правительство, стоючи на сторожі завойованої революцінним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначения і односячи остаточне встановлення форми його до Учредительного Зібрання, простягає руку представникам української демократії — Центральній Раді і закликає в згоді з ним творити нове життя України на добро всієї революційної Росії.

Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти України від Росії, щоб в купі з усіма народами її прямувати до розвитку та добробуту всієї Росії і до єдности демократичних сил її, з задоволенням приймаємо заклик Правительства до єднання і оповіщаємо всіх громадян України:

Українська Центральна Рада, обрана українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливий основах представниками инших народів, що живуть на Україні, від їх революційних організацій, і тоді стане тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людности нашого краю.

Поповнена Центральна Рада виділить на ново зі свого складу окремий відповідальний перед нею орґан — Генеральний Секретаріят, що буде представлений на затвердження Временного Правительства, яко носитель найвищої краєвої влади Временного Правительства на Україні.

У цім орґані будуть обєднані всі права і засоби, щоб він, яко

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 116

представник демократії всієї України і разом з тим, як найвищий краєвий орган управління, мав змогу виконувати складну роботу організації та впорядкування життя всього краю в згоді з усією революційною Росією.

В згоді з иншими національностями України і працюючи в справах державного управління, як орган Временного Правительства, Генеральний Секретаріят Центральної Ради твердо йтиме шляхом зміциення нового ладу, утвореного революцією.

Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада, в згоді з національними меншостями України, підготовлятиме проекти законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження Учредительного Зібрання.

Вважаючи, що утворення краєвого органу Временного Правительства на Україні забезпечує бажане наближення управління краєм до потреб місцевої людности в можливих до Учредительного Зібрання межах і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно звязана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання.

Що торкається комплектования українських військових частей, то за для цього Центральна Рада матиме своїх представників при Кабінеті Військового Міністра, при Генеральному Штабі і Верховнім Головнокомандуючім, які будуть брати участь в справах комплектування окремих частин виключно Українцями, по скільки таке комплєктування, по опреділенню Військового Міністра, буде являтись з технічного боку можливим без порушення боеспособности армії.

Оповіщаючи про це громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка передала нам свою волю, з революційною демократією всієї Росії та її революційним Правительством прикладе всі свої сили, щоб довести всю державу і з'окрема Україну до повного торжества революції.

У Київі, 1917. року, 3. липня (іюля)".

Збори вислухали Універсал стоячи. По вичитанню обох актів Грушевський сказав промову, де заявив: "Ми вступаємо на вищий щабель і дістаємо фактичну автономію України з законодатним і адміністративним органом — Радою і Секретаріятом. Ми повинні знати, дістаючи ці органи, що треба все обєднати під їх управою, щоб від моральних форм власти ми перейшли до правової власти". Це був момент тріумфу для політики Грушевського, і Ц. Рада зробила свойому провіднику цілком заслужену овацію.

День 16. липня був святочним днем Ц. Ради. Тепер треба було переходити до практичних справ, які випливали з досягнутої угоди.

Угода між Ц. Радою і Тимчасовим Правительством була актом, який обидві сторони ріжно розуміли й ріжно оцінювали. Для Тимча-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 117

сового Правительства вона була актом, вимушеним тяжкими обставинами, актом, на який воно пішло з тяжким серцем. "Постанова" була зложена в поспіху, без довших міркувань і з юридичного погляду була зложена дуже неясно. Один з видатніщих російських юристів проф. барон Нольде піддав її убійчій критиці на сторінках газети "Рѣчь", назвавши її "безсумнівним однобічним актом державно-правного обману, в котрім з одного боку відчувається досвідчена рука старого європейського борця, вихованого в школі тонких політичних формул і складної політичної боротьби, а з другого — недосвідчений і нічим не виправлений революційний ентузіязм".*) "Ні з сього, ні з того правительство з енергійним князем Г. Львовим на чолі виправило помилку царя Олексія Михайловича і Петра Великого: на швидку руку, поміж двома поїздами, три російські міністри та проф. Грушевський порозумілися в справі утворення української держави. Яко історик України пр. Груш. убрав договір у давні історичні форми, які, треба думати, мало оцінили призвичаєні до трохи якобінської манери нинішнього Петрограду його три контрагенти..". і далі бар. Нольде аналізує договір: "неозначеному числу російських громадян, які живуть на неозначеній території, наказано підлягати державній організації, якої вони не вибирали, і у власть якої їх тепер віддають без жадних якихсь серйозних застережень. Російське правительство не знало навіть, кого воно передало у підданство новому політичному творові..". Але неясність формуловання й висловів давала також можливість толкувати цей акт і в обмежуючім розумінні.

Діячі з боку Ц. Ради, які добилися цієї "угоди", дуже добре це розуміли. Як оповідає В. Винниченко, "в характері, в змісті і цілях переговорів Уряду з Ц. Радою не було дійсної, теплої щирости, не було отвертого, розумного признання своїх помилок і щирого бажання надалі вести справу поважно й справедливо". Але люде, які робили такі закиди Тимчасовому Правительству, самі були дуже далекі від "щирости" у відносинах до своїх контрагентів. Винниченко, один з творців київської угоди, признається у своїм "Відродженні Нації", що Ц. Рада тому лиш зважилась на цю угоду, що вважала для отвертої боротьби свої сили за слабі. І от, щоб уникнути нерівної боротьби та здобути собі через угоду "можливість фактичного здійснення своїх домагань" вона пішла на цю угоду. Пішла, хоч була свідома того, що цим "охоложувала температуру самочинности, революційности мас" і сама себе знесилювала, вводячи свою боротьбу в "казенні" норми. Треба признати, що керовники Ц. Ради майстерно відіграли свою ролю, і бар. Нольде дуже слушно наводив у згаданій вище статі паралель між 17. століттям, коли московське правительство укладало "статі" з

*) П. Христюк догадується, що в цих словах, міститься натяк з одного боку на Грушевського ("старого досвідчого борця"), з другого — на обдурених ним російських міністрів Керенського, Терещенка і Церетеллі (op. cit., ст. 97).

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 118

українськими гетьманами, і київською угодою, але в данім разі не на користь москалів: на цей раз українці помінялись ролями з москалями, і показали себе кращими дипломатами.

Але петербурзьке правительство не мало часу багато надумуватись над можливими наслідками виданого ним акту: в той самий день 16. липня большевики зробили в Петербурзі спробу збройного повстання, а на галицькім фронті російська офензива, з такими героїчними зусиллями підготовлена й проведена в значній мірі силами українських військових частин,*) обернулася в поражку: деякі московські частини не схотіли битись, наступ був спаралізований, німці й австрійці перейшли в контр-наступ, — і почався загальний відступ російської армії, який привів до евакуації Галичини й Буковини за виїмком частини повітів бродського, збаражського, скалатського, борщівського, сучавського й серетського. Після трьохденних сутичок вірні Тимч. Прав. війська (головно козаки) справились в Петербурзі з повстанцями і привернули лад. Проводирі (Ленін та ин.) утікли до Фінляндії. Большевицький виступ був грізним memento як для Тимч. Прав-ва,так і для Ц. Ради, якого ні те, ні друга не потрафили тоді вповні зрозуміти. Українці, захоплені блискучою обстановою своїх з'їздів, мало важили факт, що у їх під боком виростала сила, яко зо дня на день все більше ширила свій вплив і яка принціпово була ворожа до Ц. Ради, до автономії України і взагалі до українських національних домагань.

Саме в ті дні, коли Церетеллі і Терещенко вели переговори з Ц. Радою, в тім самім Київі вибувалася загально-міська конференція київських большевиків, при участи 76 делегатів од усіх районів міста Київа. І тут говорилося, що "ми, себ-то большевики, не піддержуємо сепаратистських тенденцій, ми ведемо агітацію не за відділення, а тільки за право на відділення. Ні відділення, ні краєва автономія, не вирішують національного питання в розумінні усунення національного утиску. Одже, коли Україна самовизначиться, то буде задоволена буржуазія, але залишаться національні меншости і ніаціональний гніт". Другий промовець (Чекерель-Куш) казав, що нація — анахронізм, ідеологія минулого, пройдений ступінь, одна з тих "святинь", які пролетаріят має змести... За тиждень відбулася краєва конференція большевиків "Юго-Западного Края", при участи представників організацій Чернігівщини, Поділля, Київщини, Полтавщини, Волині й Херсонщини. Виявилось, що в самім Київі большевицька

*) В цих боях особливо визначилися "українізовані" частини 6., 17. і 41. корпусів. В часі свого наступу вони понесли великі врати: 155. піша дівізія вратила убитими й пораненими ¾ свого складу, про її геройство писала вся російська преса; ця дівізія була цілком українізована. Верховне командування вислало на адресу Укр. Ген. Військ. Комітету телеграму: "Шостий корпус чесно виконав свою повинність в бою 18. червня, про що щасливий вас сповістити". (Див. В. К., З другого Всеукраїнського військового з'їзду, "Літ. Наук. Вістник", 1923. X, ст. 145-146).

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 119

організація має понад 4000 членів, а по инших місцевостях коло 6000 (наприклад у Харькові 2200, Одесі коло 200, у Чернігові 150 і т. д.). Резолюції конференції зовсім не згадували ані Ц. Ради, ані української автономії, вони намітили лінію політики большевиків — іти до захоплення влади, і тільки в однім пункті резолюції стояла постанова: "провести роботу в українських масах населення, розколюючи їх по лінії класової боротьби і одриваючи революційні елементи від шовіністичного впливу укр. соціял-демократів" та ще одна: "видавати нашу літературу на мовах народностей, які заселюють Південно-Західний Край".*)

Але перший час діячі Ц. Ради так були захоплені своїм успіхом, що не вважаючи ні на що, заходилися скоріще реалізувати можливости угоди з петербургським урядом. Підбадьорували Ц. Раду й постанови ріжних з'їздів, що відбувались як у Київі, так і по инших містах, наприклад всеукраїнський з'їзд залізничників, що відбувся 12-14. липня у Харькові. Цей з'їзд, в якому взяло участь коло 300 делегатів від 200.000 зорганізованих залізничників-українців 12 залізниць, виніс ухвалу, що він визнає Ц. Раду "найвищим краєвим органом влади на гаслах універсалу". Делегатом до Комісії Ц. Ради в справі вироблення статуту автономії України з'їзд вибрав українського діяча з Катеринославу інженіра Ів. Трубу.

Революційна демократія, яка тепер прибирає назву демократії меншостей, вже не ставила спору, мовчки визнала себе переможеною і добивалася тільки як найширшого представництва в Ц. Раді. Спроба державного перевороту в Петербурзі дала Ц. Раді лиш привід скоріше проголосити Генеральний Секретаріят за краєвий орґан влади з як найширшими повновластями. З другого боку й ліквідація виступу "полуботьківців", що саме припав на цей час (про це буде трохи далі), переведена власними українськими силами, підняла престиж Ради внутрі і на зовні.

Ще в часі переговорів з петербурзькими міністрами Ц. Рада приняла постанову про склад Малої Ради в 40 членів (8 укр. ес-ерів, 8 укр. ес-деків, 3 укр. ес-ефів, 1 нар.-рев., 1 укр. трудов., 1 позапартійний соц., 9 від президіума Ради і по 3 члени від президії рад військових, селянських і робітничих депутатів. Мала Рада мала розроблювати і вирішувати всі важніщі негайні справи, які виникали б в межичасі між сесіями пленума Ц. Ради, одже до неї належало також скликання і підготовка пленарних зборів, поповнення складу Генер. Секретаріяту і т. д.**).

Нарешті договорилися з меншостями: вони мали дістати 18 місць в Малій Раді (яка тим способом побільшувалася до 58 членів) і 30 проц. у Великій Раді. Ці 18-місць Київський Виконавчий Комітет Об-

*) 1917-й год на Киевщине, ст. 494.

**) ibid., ст. 144.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 120

єднаних Громадських Організацій, якому вони були передані для розділу між організаціями, поділив так: 1 місце самому Комітетові, 2 місця Раді салдатських депутатів Київської Військової Округи, 3 місця Київській Раді Робітничих Депутатів, 2 місця со.-дем. меншевикам, 1 місце соц.-дем. большевикам (вони це місце не прийняли, і воно було передане Раді Роб. Депутатів), 2 місця рос. ес-ерам, 3 місця жидівським соціялістичним організаціям, 2 місця польським організаціям (одно польській партії соціялістичній і одно польському демократичному союзу), 1 місце сіоністам, 1 жидівському демократичному обєднаню і 1 Комітетові кадетської партії, одже все неукраїнське населення цілої України мали представляти представники самих лише київських організацій. В Генеральнім Секретаріяті меншости діставали чотирі місця (торговля й промисл, харчування, судівництво, почта й телеграф). 25. липня н. ст. відбулося вже перше засідання Малої Ради при участи представників неукраїнської революційної демократії. Пізніще, після порозуміння з меншостями членами Малої Ради були такі особи:

Балабанов М. С. (меншевик), Бойко В. Ф.[С.] (ес-еф), Веселовський С. Ф. (укр. с-д.), Винниченко В. К. (укр. с-д.), Гермайзе О. Ю. (укр. с-д.), Гіначенко (укр. с-д.), Голубович В. О. (укр. ес-ер), Гольдельман С. (поалей-ціон), Григоріїв Н. Я. (укр. ec-ep), Гутман (жид. роб. партія), Грушевський М. С. (укр. ес-ер), Довженко В. Д. (укр. с-д.), Дубинський (жид. роб. п.), Єреміїв М. М. (укр. с-д.)., Зарубін Ол. М. (рос. ес-ер), Зільберфарб М. (жид. роб. п.), Золотарьов А. І. [Олександр Йосипович] (бунд), Ковальський М. М. [Ковалевський М. М.] (укр. ес-ер), Кононенко (менш.), Корсер (польська лівиця), Крупнов С. Г. (кадет), Крижановський Ф. І. (трудов.), Кушнір М. (ес-еф), Левинський (пол. лівиця), Левченко Є. П. (укр. с-д,), Литваков М. (жид. роб. п.), Лібер М. (Гольдман, бунд), Любинський М. (укр. ес-ер), Маєвський І. А. (укр. ес-ер), Мартос Б. М. (укр. с-д.), Мацієвич К. А. (ес-еф), Меньчковський П. Я. [Менчиковський Фелікс Якович] (поалей-ціон), Неронович Євг. (укр. с-д.), Ніковський А. В. (ес-еф), Одинець Гавр. (укр. ес-ер), Пісоцький А. А. (укр. с-д.), Порш М. В. (укр. с-д.), Постоловський А. А. (укр. ес-ер), Почентовський (пол. дем. централ.), Рафес М. Г. (бунд), Рудницький В. (пол. дем. центр), Садовський В. В. (укр. с-д.), Севрюк Ол. Ол. (укр. ес-ер), Саражієв (рос. ес-ер), Скловський І. Л. (рос. ес-ер), Солтан А. [Салтан М.] (укр. ес-ер), Сорокин (сіоніст), Стасюк М. М. (сел. спілка), Сухових (рос. ес-ер), Сиркин М. Ш. [Сиркін Н.] (сіон.), Темкин А. Л. [вірогідно Тьомкін Айзик Гершевич] (бунд), Ткаченко М. Ст. (укр. с-д.), Христюк П. А. (укр. ес-ер), Хургін (жид. роб. п.), Чечель М. (укр. ес-ер), Чикаленко Л. (укр. с-д.), Чопівський-Фещенко [Фещенко-Чопівський] І. А. (ес-еф), Чижевський Дм. Ів. (менш.), Шаповал М. Ю. (укр. ес-ер), Шац-Анін М. У. (жид. роб. п.), Шелтман (сіоніст), Шраг М. І. (укр. ес-ер) і Юдин.

Представники національних меншостей часто мінялися або заступали один одного. Так, приміром, М. Лібер заступав М. Рафеса. Взагалі

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 121

кворум Малої Ради складався звичайно з 40-45 членів, які й ухвалювали всі важніщі акти як, наприклад проголошення Української Народньої Республіки або проголошення самостійности. Представник кадетів (Крупнов) вийшов зі складу Малої Ради після проголошення III. Універсалу. Деякий час засідали у Малій Раді представники большевиків В. Затонський і Юрій Пятаков, але 8. падолиста, після осудження М. Радою большевицького повстання в Петербурзі, вони вийшли з неї.

Вважаючи, що Ц. Рада має бути представництвом зорганізованої української демократії, себ-то соціялістичної інтеліґенції, селянства, робітництва і війська, керовники укр. соціал-демократії скликали на 24. липня у Київі Всеукраїнський Робітничий з'їзд, який мав дати для поповнення Ц. Ради своїх делегатів. На з'їзд прибуло коло 300 делегатів, з яких майже половина була укр. с.-д., решта укр. ес-ери, або безпартійні. З рефератами на з'їзді виступали В. Винниченко, Д. Антонович, М. Порш, М. Ткаченко, Б. Мартос, В. Садовський. Як каже сучасний газетний коресподент, на з'їзді дуже різко критиковано Тимч. Прав. і Ц. Раду, — останню за те, що занадто пішла на зустріч Тимч. Правительству. Чулися сильні большевицькі нотки в промовах. 153 голосами при 57, що вдержались (то були укр. ес-ери) прийнято резолюцію, що "всі українські робітники мають всіма силами і з усією енергією піддержувати Ц. Раду і Ген. Секретаріат, що треба негайно закінчити війну, а за-для цього Тимч. Пр-во повинно в рішучій формі зажадати від Англії, Франції та инших союзників, щоб вони разом з Росією приступили до переговорів про мир з центральними державами, а як би союзники відмовились — припинити війну". Одначе з огляду на прорив фронту в Галичині з'їзд "закликав усю революційну демократію України і цілої Росії до активного енергійного відпору наступаючому ворогу". З'їзд визнав також автономію України. При голосованні над резолюцією про земельну справу з'їзд розколовся: есери настоювали, щоб-з'їзд прилучився до резолюції селянського з'їзду про скасування приватної власности на землю, а ес-деки стояли на тому, щоб земля була тільки виключена з товарообміну, щоб уся земля перейшла до українського земельного фонду без викупу і щоб було установлено користування з землі трудового селянства на основі норми — не менше потребительної і не більше трудової; великі зразкові господарства мали б бути збережені. З'їзд прийняв резолюцію ес-деків, і тоді ес-ери на знак протесту покинули залу засідань, але скоро повернулись, і з'їзд спільно вибрав 100 делегатів до Ц. Ради, з них 70 ес-деків, 30 ес-ерів, які всі мали увійти до пленума Ц. Ради. До М: Ради вибрано 3 членів. На тім з'їзд закінчився 26. липня.

На другий день в Ц. Раді було оголошено, що вона поповнюється делегатами від робітників. Тепер, коли й меншости приступили до

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 122


Валентин Садовський
Генеральний Секретарь Судових справ.

 


Христофор Барановський
Генеральний Секретарь фінансів.

Ц. Ради, було вибрано новий склад Генерального Секретаріату: на голову й Генерального Секретаря Вн. справ вибрано В. Винниченка, на Ген. Секр. Земельних справ Б. Мартоса, Фінансових справ Хр. Барановського, судових справ В. Садовського, народньої освіти Ів. Стешенка, харчових справ М. Стасюка, військових справ С. Петлюру, шляхів Вс. Голубовича1), почт і телеграфів А. Зарубіна2), державного контролю М. Рафеса3), міжнаціональних справ Ол. Шульгина4), товаришами секретаря міжнаціональних справ вибрано: від жидів М. Зільберфарба5), від поляків В. Міцкевича6), Ген. писарем — П. Христюка. Пости Ген. секретарів праці, торговлі і промисловости залишились поки що незаміщені. На статс-секретаря в справах України при

1) Всеволод Олександрович Голубович, син священника з Поділля, інженер шляхів, укр. ес-ер.

2) Олександер Николаевич Зарубін, асістент фіз.-мат. фак. Київського ун-ту, рос. ес-ер.

3) M. Г. Рафес, з Мінська, род. 1883, p., з професії фрізієр член "Бунда".

4) Олександер Яковлевич Шульгин, син укр. історика і громад. діяча, род. 1888, p., скінчив Петерб. унів. і був залишений для підготовки до професури при катедрі всесвітньої історії.

5) Моісей Зільберфарб, член жидівської об'єднаної соціалістичної партії.

6) Вячеслав Міцкевич, член польського демократичного централу.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 123

Тимч. Пр-ві призначено П. Стебницького, який, на думку Ц. Ради, мав входити до складу російського Тимчасового Правительства.

По тому, як до Ц. Ради увійшли представники зорганізованого українського робітництва й меншостей, установився остаточний склад її членів, число яких сягало до 822. Це число складалось з 212 делегатів Всеукраїнської Ради Селянських Депутатів; 158 Всеукр. Ради Військових Депутатів; 100 Всеукр. Ради Робітнич. Депутатів; 50 представників загальних рад салдат. і робітн. Депутатів; 20 представників українських соціялістичних партій; 40 — російських соц. партій; 35 жидівських соц. партій; 15 польських соц. партій; 84 представників міст і губерній, вибираних на селянських, робітничих і загальнонаціональних з'їздах; 108 представників професійних, просвітних, економічних та громадських організацій і національних партій. В дійсности це число ніколи не було заповнено, бо не всі партії й організації висилали повне число своїх делегатів. Деякі партії самі відкликали своїх Представників, наприклад рос. кадети, а пізніще большевики.

Трохи згодом (12. серпня н. ст.) М. Рада ухвалила, що всі неукраїнські партії й організації вибірають 212 членів В. Ради і 51 кандидата. Це число мало бути поділено так: Ради роб. депутатів діставали 30 місць, Ради військових депутатів 20, рос. есери 20, рос. ес-деки 20, Рада обєдн. Гром. Організацій 10, кадети 10, народні соціялісти 4, жиди 50, поляки 20, молдаване 4, німці 3, татари 3, греки, чехи, білоруси, меноніти і болгари по 1. Принціп був взятий пропорціонально до числа неукраїнського населення, яке складає 25 проц. усієї людности України.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 124

V.
Генеральний Секретаріят автономної України. Перший
міністерський кризис. Затвердження Генерального
Секретаріяту Тимчасовим Правительством.

Досягши так чи инак порозуміння з Тимчасовим Правительством і з неукраїнською демократією, Ц. Рада поспішала закріпити свої успіхи на зовні й розвивати їх далі. 29. липня після кількох засідань, довгих дебатів і суперечок"*) було вироблено конституцію автономного устрою України під назвою "Статут вищого управління України". Ще два дні перед тим В. Винниченко, М. Рафес і X. Барановський виїхали до Петербурга, щоб представити "Статут" на затвердження, не дожидаючись остаточного його вироблення. Текст було їм протелеграфовано вже просто до Петербургу. Ось той текст:

"Статут вищого Управління України".

На підставі згоди з Тимчасовим Правительством дня 16. липня (н. ст.) 1917. р. орган революційної демократії всіх народів України — Українська Центральна Рада, що має підготовити Україну до остаточного здійснення автономного ладу й довести її до Українських Установчих Всенародніх Зборів і Російського Установчого Зібрання утворює Генеральний Секретаріят, який являється найвищим органом управи на Україні.

Діяльність Генерального Секретаріяту зазначається тимчасово такими пунктами:

§ 1. Найвищим краєвим органом управи на Україні є Генеральний Секретаріят Української Центральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується Тимчасовим Правительством.

§ 2. Формування Генерального Секретаріяту Центральна Рада здійснює через свій Комітет.

§ 3. Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріят у цілости, висловлюючи йому довірря.

§ 4. В склад Генерального Секретаріяту входить 14 генеральних секретарів, а саме секретарі: в справах внутрішніх, фінансових, військових, харчових, земельних, юстиції, освіти, національних, торгу,

*) В. Винниченко, op. cit., ст. 298. Всі ці дебаті й суперечки викликала опозиція меншостей, які вперто боролися проти кожної точки, яка поширювала компетенцію Ген. Секр-ту і зменшувала вплив і значіння на Україні Тимчасового Правительства.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 125

промисловости, почти й телеграфу, праці, доріг, генеральний контрольор і генеральний писарь.

Примітка. При секретареві в національних справах назначаються три товариші секретаря — від великоросів, євреїв і поляків. Товариші секретаря по ділам своєї нації мають право реферату й рішаючого голову в цих справах у Генеральнім Секретаріяті. Товариші секретаря в національних справах затверджуються Комітетом Ради.

§ 5. Свою власть Генеральний Секретаріят здійснює через усі урядові органи на Україні.

§ 6. Всі урядові органи на Україні підлягають власти Генерального Секретаріяту.

Примітка: Генеральний Секретаріят установлює, які органи, в яких випадках мають зноситися безпосередно з Тимчасовим Правительством.

§ 7. Всі урядові посади на Україні, коли вони не виборні, заміщаються Генеральним Секретаріятом або підвладними йому орґанами.

§ 8. При Тимчасовім Правительстві має бути статс-оекретарь для справ України, якого призначує Тимчасове Правительство по згоді з Ц. Радою.

§ 9. Статс-секретарь має пильнувати інтересів України в усій роботі Тимчасового Правительства і в разі потреби пересилає законопроекти через Генеральний Секретаріят на розгляд Ц. Ради.

§ 10. Генеральний Секретаріят передає на санкцію Тимчасового Правительства ті законопроекти, які розглянула й ухвалила Ц. Рада.

§ 11. Генеральний Секретаріят передає на затвердження Тимч. Пр-ва тимчасові фінансові обрахунки видатків на потреби України, які розглянула й ухвалила Ц. Рада.

§ 12. Тими коштами, які надходять на рахунок Ц. Ради, розпоряджується Генеральний Секретаріят по бюджету, ухваленому Ц. Радою.

§ 13. Генеральний Секретаріят ті справи, які уважає найважніщими, передає на розгляд Ц. Ради.

§ 14. Діяльність Генерального Секретаріяту, відповідального перед Ц. Радою, контролюється нею шляхом запитань по всім справам.

Примітка: порядок запитань має бути зазначений окремим наказом.

§ 15. В перервах поміж сесіями Ц. Ради Генеральний Секретаріят відповідає перед Комітетом Ц. Ради, який виконує всі її функції окрім зазначеної в § 3-ім.

§ 16. Коли Генеральний Секретаріят не згожується з постановою Комітету, в якій-будь справі, остання переноситься на розгляд Ц. Ради, яка скликається негайно.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 126

§ 17. Коли Ц. Рада висловлює недовірря Генеральному Секретаріяту, він подається у відставку.

§ 18. Всі акти Ц. Ради й Комітету контр-асігнуються Генеральним Секретаріятом.

§ 19. Всі закони Тимчасового Правительства мають силу на Україні від дня проголошення їх у Краєвім Урядовім Вістнику на українській мові.

Примітка: в надзвичайних випадках Генеральний Секретаріят проголошує їх иншим способом.

§ 20. Всі закони, адміністративні приписи й постанови, проголошені українською мовою, публікуються також і на мовах: російській, євревській і польській.

§ 21. У справах внутрішнього розпорядку роботи Генеральний Секретаріят виробляє свій наказ".

Навіть найбільш поверхового погляду на "Статут" вистачає, щоб побачити, що це був акт чисто політичного, декляративного значіння і що в ньому зовсім мало було звернуто уваги на те, як же практично, в житті, розвиватимуться нормовані цим актом відносини. Перш за все в Статуті зовсім не було окреслено території, яка обхоплювалась поняттям "України". Зроблено було це, можна думати, з розмислом. Як оповідає М. Грушевський, "територія українська представникам Тимч. Правительства і неукраїнській демократії представлялась дуже неясне... вони з одного боку просили і радили не розширяти території поза безперечну національну область, а з другого боку — надати території України певні заокруглені форми, географічну і економічну одностайність і для того, наприклад, включити в українську територію Бесарабію, тощо, аби не вилучати їх в осібні автономні области". Та на цю зовсім слушну й мудру з погляду інтересів України пораду представники Ц. Ради відповідали, що "всякий додаток неукраїнської території вони вважають некорисними для українського життя, а в усякім разі ставлять це в залежність від "ясної волі самої заінтересованої людности".*) Фатальність такого погляду виявилась дуже скоро, коли в слідуючім 1918. році довелось практично встановляти кордони Самостійної України! Одже в самім Статуті територія не була окреслена для того, щоб мати пізніще вільну руку при установленні границь автономної України.

Не було нічого сказано також про бюджет нової установи. Не було ніяких конкретних вказівок, як, яким способом здійснюватиметься влада Ген. Секретаріяту (§ 5) над урядовими органами, при чім § 6 явно позбавив Ген. Секр. юрисдикції над губерніяльними комісарами, повітовими і т. д., бо вони були на той час виборні. Взагалі "Статут" був умисне або несвідомо уложений так, що практичне його здійснення було неясне і мусіло вести до ріжних непорозумінь.

*) М. Грушевський, Україна і Росія, ст. 9.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 127

Єсть підстави думати, що автори "Статута" справді не здавали собі справи про його практичну непридатність. Вони взагалі мало задумувались над тим, що таке реальна влада, що таке ведення адміністрації й народнього господарства. Вони мислили теоретичними категоріями і загальними поняттями, вони замкнулись в тісні рямки парламентського життя, думаючи, що можна регулювати життя краю при помочи відозв, резолюцій і декларацій. І власне тому, що часи, які переживалися, були часами революції, коли події розвивалися гарячковим темпом, Ц. Рада, прикована до вироблення формул і статутів, почала відставати від реального життя і тратити вплив в тих кругах, які ще недавно стояли за нею.

Але в перші дні свого успіх в кругах Ц. Ради цього зовсім не помічали і поспішали іти далі вперед, не дбаючи про закріплення свого впливу й реальної влади в краю, — щоб опертись не на хистку партійну організацію, а на опанування, адміністраційним і взагалі цілим державним апаратом, на підпорядкування собі економічної організації краю, на організацію вірної собі збройної сили. Але це все виходило поза круг соціял-революційного мишлення людей, які змалку виховані були в поняттях, ворожих до державного ладу взагалі. Коли в очах голови українського уряду Винниченка всі урядовці, які б вони не були, ліберальні, чи реакційні (в данім разі мова ішла про двох юристів-кадетів), "були найгіршими, найшкодливіщими людьми", до яких він "раз-у-раз почував огиду й ворожість", то як взагалі такі люде могли ставитись до цього службового апарату на Україні, до судів, урядовців скарбу і шляхів, до офіцерів, вчителів, до духовенства, — рішуче до всіх, хто наче малі колісчатка у великій машині складали собою службовий апарат України? Та ці люде взагалі не уявляли собі своєї ролі поза трибуною Ц. Ради, де вони складали декларації, заяви, спорились, полемізували. Засідаючи в своїх кабінетах, генеральні секретарі приймали весь вільний од високої політики час ріжних прохачів, які вимагали від них "абсолютно неможливого, вимагали такого, якого нігде ніколи в звичайних урядів не вимагається (наприклад, щоб "Генеральний Секретаріят наказав жінці прохача не зражувати його й покинути своїх коханців)"*), але не мали, наприклад часу, щоб вислухати губерніяльного комісара, який приїхав спеціально в дуже важній і пильній справі. Вони попадали, як самі признавались, в досить трагичне становище, бо не знали, що мали робити і з чого почати. Очевидно уявляли, що доведеться викинути весь старий урядницький апарат до останнього канцеляриста включно (див. міркування Винниченка про те, де взяти "десятки тисяч служащих" оп. ціт., ст. 256), і покладали одиноку надію на "народ", мовляв: "народ дасть і утворить усе. Інтеліґентні сили самі знайдуться. Зру-

*) Винниченко, op. cit., ст. 295.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 128

сифікована наша інтеліґенція прийде до нас. Ми її розбудимо, розчулимо, захопимо й притягнемо до роботи".*)

Українські делегати прибули до Петербурга в дуже незручний час: там саме відбувалася криза Правительства. Князь Львов покинув кабінет, не погоджуючись з політикою мін. зем. справ Чернова, за ним пішов міністр юстиції Переверзєв, який був незадоволений, що йому не дозволено було вжити рішучих заходів проти большевицького повстання, і так виникла криза, яка затяглася на тиждень, поки не сформувався,"коаліційний" уряд з Керенським на чолі.**)

Українська делегація тільки 7. серпня відбула нараду з мін. Некрасовим (яко заступником голови Кабінету) в присутности юристів Нольде, Гальперіна і Барта. Юристи відразу заявили, що вироблений у Київі "Статут" порушує заключену в Київі угоду і що його треба в корні переробити.

Розпочалися довгі й прикрі переговори. Винниченко не діждався їх закінчення і виїхав до Київа, і Правительство вже без нього затвердило 17. серпня "Тимчасову Інструкцію для Генерального Секретаріату Тимчасового Правительства на Україні":

1. На час до вирішення Установчими Зборами питання про місцеве управління, вищим органом Тимчасового Правительства по справам місцевого управління Україною являється Генеральний Секретаріат, котрий призначається Тимчасовим Правительством на предложения Ц. Ради.

2. Повновласти Генерального Секретаріяту поширюється на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську за виїмком мглинського, суражського, стародубського і новозибковського повітів. Вони можуть бути поширені і на инші губернії чи частини їх в тім разі, коли утворені в цих губерніях, на підставі постанови Тимчасового Правительства, земські установи висловляться за бажаність такого поширення.

3. Генеральний Секретаріат складається з генеральних секретарів по таких відомствах: а) внутрішніх справ, б) фінансів, в) хліборобства, г) освіти, д) торгу і промисловости, є) праці, а також Генерального Секретаря для національних справ і Генерального Писаря.

Крім цього при Генеральнім Секретаріаті істнує, для контролю його справ, Генеральний Контрольор, який бере участь в засіданнях Секретаріяту з правом рішаючого голосу.

В числі секретарів не менше чотирьох повинні бути особи, які не належать до української национальности.

*) ibid., ст. 258.

**) До уряду належали: А. Керенський (голова і військ. мін.), управитель м-ва війни Б. Савінков, управ. м-ва флоту Лебедєв, мін. шляхів Некрасов, фін. Бернацький, вн. справ Авксентьєв, зак. справ Терещенко, торгу і пром. Прокопович, продов. справ Пєшехонов, хліб. Чернов, праці Скобелєв, почт Нікітін, освіти Ольденбург, держ. контр. Кокошкін, юстиції Зарудний.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 129

При секретаріаті для національних справ встановляються три посади товаришів сакретаря з тим, що всі найбільш численні национальности України мали б кожна свого представника в особі секретаря або одного з його товаришів.

4. Генеральний Секретаріят розглядає і подає на затвердження Тимчасовому Правительству проекти, які торкаються життя краю і його управи. Проекти ці можуть бути, перед представленням їх Тимчасовому Правительству, внесені на обговорення Ц. Ради.

5. Повновласти Тимчасового Правительства в справах місцевого управління, що входять в компетенцію означених в ст. 3. установ, здійснюються через Ген. Секретарів. Докладніще визначення цих справ буде подане в особливому додатку.

6. У всіх справах, зазначених в попередній статі, місцеві власти краю звертаються до Генерального Секретаріату, який після зносин з Тимчасовим Правительством передає розпорядження і накази останнього місцевим властям.

7. Генеральний Секретаріят подає список кандидатів на урядові посади, обовязки яких входять в круг означених в статті 5. справ, які обсаджуються по призначенню Тимчасового Правительства.

8. Зносини вищих державних установ і окремих цивільних відомств з Секретаріятом і окремими секретарями по приналежности, рівно ж останніх з вищими державними установами і відомствами, відбуваються через осібного комісара України в Петрограді, призначеного Тимчасовим Правительством; таким самим способом направляються законодатні наміри й проекти, які торкаються місцевих справ України, а також і заходи загально-державного значіння, що виникнуть в окремих відомствах або обговорюватимуться в міжвідомственних і відомственних комісіях і вимагатимуть, через спеціяльне відношення їх до України, участи представника управління комісара в зазначених комісіях.

9. В негайних і неодкладних випадках вищі державні установи і відомства передають свої накази місцевим властям безпосередно, сповіщаючи одночасно про ці накази секретаріят.

Підписали: міністр-презідент Керенський, міністр юстиції Зарудний.

Петроград, 4. 17. серпня 191/7. р".

Коли перший раз, заключаючи угоду з Ц. Радою в Київі й згожуючись на 2-й універсал, петербурзькі міністри старались лиш за всяку ціну досягти порозуміння й не дуже журились, що там далі буде, то на цей раз петербурзький уряд поставився до справи дуже стримано й обережно. Безперечно — угоду з 3. липня вважали за помилку з боку тих міністрів, що її підписали, і тепер старались, скільки можна, "направити діло". Сам Мілюков визнає, що новий склад правительства був далеко менше згідний іти на уступки Ц. Раді як попередній. А державний контрольор Ф. Кокошкін, кадет, який уважався за одного з

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 130

найкращих знавців форм державного устрою, просто ставив собі завданням "ослабити, на скільки можливо, ту шкоду, яку заподіяно Росії угодою з 15. липня".*) Петербурзьке правительство, скріпивши серце, ішло на визнання Генерального Секретаріяту — але як органу центрального уряду, як його експозитуру, на яку центральний уряд мав би свій постійний вплив. І це була найбільша уступка, на яку вважали можливим іти. Тимчасове Правительство не мало екзекутивної сили, не могло нікого до чогось змусити, але воно могло не погодитись, не дати своєї санкції. Ця пасивна резистенція була одинокою зброєю в руках Тимчасового Правительства, і воно за цю зброю тепер твердо трималось.

Як раз тоді, коли делегати Ц. Ради перебували в Петербурзі, там було скликано з'їзд губерніяльних комісарів з усієї Росії. Скористувавшись з того, Хр. А. Барановський скликав по відїзді Винниченка й Рафеса нараду з комісарами українських губерній: М. Суковкіна (Київщина), А. Вязлова (Волинь), А. Лівицького (Полтавщина), М. Іскрицького (Чернігівщина) і М. Страдомського (місто Київ). На нараду запрошено і краєвого комісара Галичини та Буковини Д. Дорошенка. Всі комісари радили прийняти інструкцію, щоб на її основі приступити нарешті до реальної праці — до організації влади й опанування провінції. Знаючи становище на місцях, вони инакше уявляли собі справу, ніж політики, що сиділи в Київі. Барановський телеграфував про висліди наради до Київа.

Саме в часі переговорів українських делегатів з петербурзьким урядом сталася у Київі подія, яка глибоко схвилювала українське громадянство й немало причинилася до загострення українсько-російських відносин: напад кірасирів на український Богданівський полк, при чім було забито 16 українських вояків. Богданівський полк за ухвалою Ц. Ради мав вирушити на фронт. 8. серпня один поїзд з ешалоном полка вирушив коло 10. год. веч. зі станції Київ II. При відїзді козаки дали сальву в повітря. Одночасно почулися з Батиєвої гори вистріли в бік ешалону. Далі, коли вже поїзд переїздив через ст. Київ І., в його почала стріляти міліція, що охороняла залізницю, і патрулі полка кірасирів. Але жертв на щастя не було. За те, коли за годину переїздив другий ешалон, то коло ст. Пост Волинський кірасири систематично обстріляли його з обох боків (богдановці вже спали), потім зупинили поїзд, напали на ешалон, розброїли й пограбували козаків і старшин, при чім знущалися з їх і били. Було вбито 16 козаків-богдановців і 30 поранено.

Коли звістка про цю подію стала звісною у Київі, вона викликала страшенне обурення в українських кругах. Всі були певні, що напад підготовлено заздалегідь з якоюсь провокаційною метою і винуватили полк. Оберучева, начальника київської Військової Округи.

*) П. Милюков, Ист. рус. рев. в. ІІ, ст. 86.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 131

Мала Рада зійшлася на екстренне засідання, щоб обміркувати подію й винесла резолюцію — звернутися до військового міністра, щоб негайно припинити відправку дальших еталонів Богданївського полку на фронт, вивести з Київа кірасирів і донських козаків і негайно звільнити з посади полк. Оберучева. Військове міністерство не задовольнило ні одного з цих домагань, а призначена головнокомандуючим слідча комісія з ген. фон-Ремером на чолі зясувала, що козаки-богдановці при виїзді були пяні й стріляли в повітря без ладу, але що кірасири напали на них і стріляли без достатної причини, що при роззброєнні бито не тільки козаків, але й їх старшин.*) Взагалі ціла справа зосталася як слід до кінця не виясненою, але безумовно, що напад кірасирів стався як наслідок анті-української агітації, яка велася з боку певних кругів у Київі і сам був проявом національного антагонізму, який виразно вже помічався у війську.

12. серпня відбувся у Київі урочистий похорон 16 жертв нападу на Богданівський полк. З ріжних міст України надіслано було багато телеграм із заявами обурення й протесту проти крівавого вчинку російських кірасирів. Ненависть проти Оберучева в українських кругах досягла апогею, і він дійсно подався до демісії на початку жовтня, хоч Керенський дуже умовляв його залишитись. Оберучев взяв за привод до демісії черговий конфлікт з Укр. В. Ген. Комітетом.

В Ц. Раді вже з 14. серпня велися дебати з приводу переговорів з петербургським урядом. Члени Ген. Секр. і Ц. Ради були настроєні войовничо. Ол. Шульгин як докладчик від Ген. Секр-ту заявив, що Ген. Секр. буде вести свою роботу незалежно від того, чи затвердять його в Петербурзі, чи ні. 18. серпня на засіданні Ц. Ради появився сам Винниченко і гостро критикував "Інструкцію", називав її "миршавим клаптиком паперу", але радив її приняти. Сам Генеральний Секретаріят прийняв "Інструкцію" лиш незначною більшістю. Радив прийняти "Інструкцію" і Барановський, який явився на засідання 21. серпня. Тимчасом з Петербурга прийшла телеграма від Зарубіна й Міцкевича, які повідомляли, що Тимч. Правительство дало таку відповідь на їх представлення, що, мовляв, з Інструкції "віє дух недовірря до українського народа": правительство затвердить 3 секретарів неукраїнців замість 4, по тій причині, що Ген. Секретаріят складатиметься не з 14 членів, а з 9; розділ 9. Інструкції про безпосередні зносини Тимч. Пр-ва з місцевою владою, минаючи Ц. Раду, викликається обставинами воєнного часу; призначення при Тимч. Пр-ві Комісара в справах України буде зроблене по згоді з Ген. Секретаріятом; точне окреслення компетенцій Ген. Секретаріята буде зроблене за порозумінням з Ген. Секретаріятом після затвердження його складу.

Нарешті після довгих і гострих дебатів Ц. Рада винесла 22. серп-

*) Вістник Союза визв. України, ч. 175, ст. 712-713.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 132

ня резолюцію, предложену фракцією укр. ес-деків, в якій робилися гострі закиди Тимч. Пр-ву в недовіррі до демократії України, в буржуазному імперіалізмі що до України, в тім, що воно ламає угоду 3. липня, не дає демократії України змоги утворити власть на всій українській території і т. д.; далі вимагалося від Тимч. Правительства, щоб воно вернулося до засад угоди 3. липня; але разом з тим Ц. Рада вважала необхідним подати з числа 14 секретарів Ц. Ради 9 секретарів на затвердження Тимчасовому Правительству. В кінці резолюції стояло, що Ц. Рада має "звернутись до всіх націй України і, вказавши на всі хиби Тимчасової Інструкції, закликати трудові маси населення всієї України до організованої боротьби за свої інтереси і до обєднання коло Української Центральної Ради". Резолюція була прийнята 247 голосами проти 36, при 70 членах, що втрималися від голосування (рос. с.д. меншевики, меншість укр. ес-ерів, н.-р. й ин.)*)

Виходило, що з одного боку Ц. Рада ніби й одкидала инструкцію, а з другого наче б то й приймала її. Це мало той смисл, щоб, як висловився промовець від укр. с.-д. фракції М. Порш, "не приймаючи Інструкції, все ж таки використати її, як ґрунт для дальшої боротьби". А Винниченко, на запитання одного з членів Ц. Ради: "як же розуміти наше відношення до Інструкції, з огляду на те, що в резолюції нічого не говориться про приняття Інструкції?" — відповів: "приймається до відома".

Засідання завершилося декларацією большевицької фракції Ц. Ради, проголошеною Н. Лебедевим. Декларація кінчилась словами: "Вступаючи до Центральної Української Ради, ми будемо тут провадити неухильну боротьбу з буржуазією і буржуазним націоналізмом і будемо кликати робітників та селян України під червоний прапор Інтернаціонала для повної перемоги пролетарської революції". Як подавали сучасні часописи, ця декларація "кілька разів покривалася шумними оготесками".

"Прийняття до відома" Інструкції Генерального Секретаріяту послужило ніби гаслом до міністерського кризиса в самім Секретаріяті. Уже від довшого часу проти Винниченка накопичувалося незадоволенкя з боку укр. ес-ерів. Вони все більше вбивалися в колодочки і їм вже докучило верховодство не тільки Винниченка, але й Грушевського. На засіданні 19. липня Грушевський мусив просити Ц. Раду, щоб його було звільнено від обовязків голови Ц. Ради з огляду на його вік та перевтому. Одначе, коли укр. ес-ери предложили формулу переходу, де говорилося, що Ц. Рада довіряє президіуму і не приймає демісії голови, Грушевський залишився. Під час дебатів про Інструкцію 20. липня, коли члени Ц. Ради різко критикували цю Інструкцію, Винниченко заявив, що покидає Генеральний Секретаріят. Вже по тому, як закінчилася сесія Ц. Ради і засідала тільки Мала Рада, укр.

*) M. Грушевський, Україна і Росія, ст. 15.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 133

ес-ери внесли 23. серпня запит з приводу необережного інтервью, яке Винниченко дав у Петербурзі кореспонденту французької газети "L'Intransigeant". Винниченко виправдувався тим, що сталося непорозуміння: він балакав з кореспондентом по російськи, а той по французькі. Рада винесла резолюцію, в якій заявлялося, що серед неї нема жадних германофільських течій. Нарешті укр. ес-ери заявили, що хоч вони й довіряють Винниченкові та його кабінетові, і вдячні йому за виконану ним працю, але вважають потрібним, щоб він подався до демісії разом з цілим складом Генер. Секретаріяту.

Коли Винниченко запитав, які ж помилки наробив Ген. Секретаріят під його головуванням, ес-ери зробили йому закиди, які ледве чи були слушні: "У Секретаріята, казав Ковалевський, не було внутрішньої єдности. Вся його робота була звернута на Петроград. В справах же внутрішніх Ген. Секр. не зробив нічого. Він нічого не зробив для скликання Українських Установчих Зборів, нічого не зробив в земельній справі, в справі продовольчій. Ніяких кроків не зроблено в справі народньої освіти. Секретарь справ військових через свою нерішучість допустив усі ті події, які хвилюють населення..".

І сам Винниченко, і представники укр. с.-деків, ес-ерів, рос. есерів дали зовсім річеві й слушні пояснення, чому Ген. Секретаріят не міг того всього зробити, не маючи фактичної влади ні апарату, і весь час занятий справами високої політики.

Та підклад неприхильности укр. ес-ерів до Винниченка полягав у тім, що ес-ери, бідні на випробовані політичні сили, хоч самі були й численні в Ц. Раді, давно вже дивилися дуже нерадо на те, що головну ролю в політиці грають ес-деки, і серед них на першім місці Винниченко. Вони мирилися з ним доти, доки він був необхідний; але тепер, коли він своє діло вже зробив, вони хотіли його позбутись. Та Винниченко й сам не чіплявся за владу і готовий був її покинути.

Одначе коли Ковалевський в імени фракції укр. ес-ерів вніс 24. серпня формулу переходу: "вислухавши заяву Г. С. про демісію, М. Рада з огляду на змінену політичну ситуацію приймає її і переходить до чергових справ", — то за цю формулу голосувало всього 14, против було 24 і удержалось 3. Натомість формула укр. ес-деків про те, що демісія не приймається, була прийнята 23 голосами проти 14, при 4, що вдержались від голосуэання. Винниченко тоді заявив, що зостається. Але укр. ес-ери відкликали своїх членів з Ген. Секретаріяту, і Ц. Рада мусіла таки 26. серпня прийняти демісію Ген. Секретаріяту з Винниченком на чолі.

Було доручено скласти новий Генеральний Секретаріят Д. Дорошенкові. Це був дуже незручний вибір, і я можу лиш повторити те, що писав 8 років тому, що я "не розумію, які властиво резони мали соціялісти-революціонери і справжній керманич цілої тої справи проф.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 134


Дмитро Дорошенко.

Грушевський, коли вони усували Винниченка, який виніс на своїх плечах цілий тягар боротьби за автономію, який весь час стояв у самім осередку руху і придбав собі широку популярність в кругах, які стояли за Ц. Раду, — і замість Винниченка доручили справу мені, що весь час стояв осторонь і був дуже мало відомий для тих, що складали масу членів Ц. Ради".*) В тих самих своїх споминах я зазначив, що перебуваючи весну й літо 1917. р.**) поза Київом, я не пережив особисто всього того, що пережили діячі Ц. Ради і не міг перейнятися їхніми настроями. У відносинах до Тимч. Правительства й Керенського, які весь час дуже ішли мені на руку в моїй політиці в окупованих областях Галичини й Буковини, я не відчував тої ворожнечі, що вони. Та ще важніщі були принціпові ріжниці в моїх поглядах і поглядах Грушевського, Винниченка та инших діячів Ц. Ради на характер і завдання української автономії: "я вважав необхідним в інтересах української справи як найшвидче практично використати ті можливости, які одкривала навіть куца автономія; вважав потрібним підвести під неї реальну базу — в свідомости широких кругів населення так, щоб воно відчуло реальну користь від цієї автономії й кріпко за неї ухопилось. Будувати всю свою програму й тактику на тимчасовій (як могло бути) слабкости центрального уряду я вважав недоцільним; я гадав, що розмах національного почуття, викликаний революцією, треба було звернути не стільки на боротьбу за формальні рамки відносин до Петербурга, скільки на внутрішне будівництво і на переведення націоналізації цілого суспільного життя на Україні. А до цього будівництва треба було притягти, на мою думку, як найширші круги українського населення, в тім числі й землевласницькі, кріпко звязані з краєм, з його інтересами. Будувати нову Україну за допомогою лише тих, в значній мірі здеклясованих кругів, що наповняли своїми представниками ряди членів Ц. Ради, і на космополітичній революційній демократі", що засідала там же яко "меншости", я вважав ледве чи здійснимим... Що ж до обкроєння

*) Д. Дорошенко. Мої спомини про недавнє-минуле, ч. ІІ. Львів, 1923. ст. 7-8.

**) Зразу ж після Національного Конгресу я виїхав до Петербурга, а звідти до Галичини, де й перебував увесь час до початку серпня. Хоч я й був членом Ц. Ради, але бувати на її засіданнях міг тільки спорадично, приїздячи на короткий час до Київа з Галичини.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 135

території автономної України, то я гадав, що нашим ділом було би наладнати життя у їй так, що вона, являючись осередком упорядкованого життя серед усе зростаючої всеросійської анархії, служила б аттракційною силою, яка дуже скоро притягла би решту українських територій і приєднала би їх до основного пня".*)

Нерадо згодився я на доручену мені місію, піддавшись на умовляння Винниченка, який прохав мене не гальмувати справи організації автономного уряду України й перебрати на себе головування в ньому.

Доручаючи мені за згодою фракції формування Ген. Секретаріяту, президія М. Ради заявила, що я маю вільну руку у виборі кандидатів на генеральних секретарів з тим, одначе, що пост ген. секретаря земельних справ має бути обсаджений неодмінно укр. ес-ером, при чім була вказана і особа — М. Савченко-Більський, а пост ген. секретаря праці має бути обсаджений ес-деком. Вказано було і ще кілька бажаних кандидатів. Одначе скоро виявилось, що секретарі були визначені наперед без порозуміння з ними самими, в надії, як каже М. Грушевський, "на фракційну дісціпліну". Але, додає він, ця дісціпліна себе не оправдала, і ріжні кандидати почали відмовлятись від визначених їм портфелів.**) Це дуже утруднило формування секретаріяту.

Окрім наперед визначених кандидатів я вів переговори з рїжними громадськими діячами, пропонуючи їм пости генеральних секретарів. Я хотів обсадити особливо ті пости, які вимагали фахового знання й адміністраційного досвіду, людьми солідними й знаючими. Одначе більшість із тих, до кого я звертався, відмовлялися. Очевидно вони вважали становище Ген. Секретаріята ще дуже непевним і не хотіли заангажовуватись, не знаючи, чи зможуть вони справді працювати практично. Відмовились Ф. Штейнгель, С. Франкфурт, Ів. Чарниш, Л. Слуцький... Нарешті аж на 30. серпня я заручився згодою більшости запрошуваних мною осіб і міг предложити М. Раді такий склад Генерального Секретаріяту:

Д. Дорошенко (у. с.-ф.) голова і ген. секретарь внутрішніх справ.

Олександер Шульгин (у. ес.-ф.), ген. секр. міжнаціональних справ.

Іван Стешенко (у. ес-д.) — ген. секр. освіти.

Михайло Савченко-Більський (у. с.р.) — земельних справ.

Проф. Михайло Туган-Барановський (к. д.) — фінансів.

Олександер Зарубін (рос. ес-ер) — генеральний контрольор.

Федір Штейнгель (укр. ес-еф) — торгу й промисловости.

Сергій Веселовський (укр. ес-д.) — праці.

Олександер Лотоцький (укр. ес-еф) — ген. писарь.

Петро Стебницький (укр. ес-еф) — представник України при Тимч. Правительстві.***)

*) Д. Дорошенко, ор. сіt., ст. 8-9.

**) М. Грушевський, Україна і Росія, ст. 16.

***) "Нова Рада", 1917, ч. 115.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 136

Разом із тим я оголосив, що в даний момент праця генерального секретаріяту повинна носити строго діловий характер; його завданням має бути реальна, творча праця — скріплення краєвої самоуправи, як бази для будучої автономії України; ген. секретаріат має працювати в тіснім контакті з Тимчасовим Правительством.

І оголошений мною склад Ген. Секретаріяту і моя заява викликали доволі довгі дебати в Малій Раді. Справа була відложена на другий день — 31. серпня, коли я оголосив коротке експозе в імени нового Секретаріату:

"Стоячи на ґрунті згоди з дня 3. липня 1917. р. новий Генер. Секретаріят має провадити загальний напрямок політики попереднього Секретаріяту, ставлячи на перше місце творчу ділову роботу по будуванню автономного життя на Україні з забезпеченням прав усіх національних меншостей, захищаючи Україну як від внутрішнього непорядку та контр-революції, так і від зовнішнього ворога. Декларацію про напрямок своєї ділової роботи Генеральний Секретаріят подасть після остаточного свого сформування. Генеральний Секретаріят у своїх відносинах до Ц. Ради і Малої Ради буде керуватись Статутом, виробленим М. Радою 15. липня 1917. року".

Моє експозе не сподобалось Малій Раді, а особливо самому М. Грушевському. Одначе вони були готові прийняти його до відома й затвердити зложений мною Генер. Секретаріят. Тимчасом стало звісним інтервью заступника премієр-міністра Некрасова, дане ним представникам преси. В цім інтервью Некрасов заявив, що "те, що на чолі пового списку секретарів стоїть Д. Дорошенко, дає підставу сподіватись, що в українському питанню не буде ніякого загострення".*) Виглядало так, наче я являюсь креатурою петербурзького правительства. Це, в звязку з ріжними тертями, які виникли у мене в ці дні з Грушевським, привело мене до рішення усунутись від участи в Генеральнім Секретаріяті й предложити Малій Раді, щоб вона запросила Винниченка стати на чолі сформованого мною Секретаріяту. В цім дусі я й зложив заяву на вечірнім засіданні М. Ради 31. серпня.

Найбільший спротив я зустрів з боку Грушевського, котрий за всяку ціну вмовляв мене залишитись. Але ес-ери тепер уже згодились на Винниченка. Я взяв на себе умовити самого Винниченка, щоб він перейняв Секретаріят, а запрошених мною членів Секретаріяту, — щоб вони згодились лишитись під його головуванням. Я взявся також поїхати до Петербурга, щоб добитись там перед Тимч. Правительством затвердження Генер. Секретаріяту під проводом Винниченка.

Нарешті 3. вересня М. Рада більшістю 17 голосів при 9, що здержались, затвердила такий склад Ген. Секретаріяту:

В. Винниченко — голова і ген. секр. вн. справ.

І. Стешенко — освіта.

*) "Нова Рада", 1917, ч. 116.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 137

М. Туган-Барановський — фінанси.*)

О. Шульгин — міжнаціональні справи (товариші його: М. Зільберман [вірогідно Зільберфарб Мойсей - Т.Б.] і В. Міцкевич).

А. Зарубін — ген. контрольор.

М. Савченко-Більський — земельні справи.

О. Лотоцький — ген. писарь.

П. Стебницький — комісар України при Тимч. Правительств!.

Я поїхав до Петербурга разом з Шульгиним, Туган-Барановським і Зарубіним і після переговорів з Керенським, Некрасовым і Терещенком добився, що Тимчасове Правительство 14. вересня затвердило нарешті новий склад Генерального Секретаріята з Винниченком на чолі.


Олександер Лотоцький,
Генеральний Писарь

 


Михайло Туган-Барановський
Генеральний Секретарь фінансів.

Так закінчилася перша криза в українському автономному управительстві.

Тепер можна було (та й треба!) приступити нарешті до органічної

*) Михайло Іванович Туган-Барановський (1865—1919) родом з Лохвицького пов. на Полтавщині, професор політичної економії в Петерб. унів., відомий учений, автор численних праць російською і німецькою мовами. В початках своєї наукової діяльности належав до марксистського табору, пізніще відійшов від нього і став кадетом. До українського руху ставився з великою симпатією і в р. 1906 брав участь в "Украинскомъ Вѣстникѣ".

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 138

роботи, щоб здобута автономія залишилась не абстрактною політичною формулою, не папіровою декларацією, а була дійсно переведена в життя і обновила б стомлену війною й революцією Україну.

Остаточний склад затвердженого Тимчасовим Правительством Секретаріяту був такий: Винниченко — голова і секр. по внутрішнім справам, Шульгин — національних справ, Туган-Барановський — фінансів, Стешенко — освіти, Зарубін — генер. контрольор, Савченко-Більський — хліборобства і Стебницький — комісар України при Тимчасовому Правительстві.*)

*) "Нова Рада", 1917, ч. 129.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 139

VI.

Генеральний Секретаріат при владі. Нові політичні
заколоти. Поширення анархії в краї. Знову конфлікти
з петербургським урядом.

Нарешті Генеральний Секретаріят був сформований, затверджений Ц. Радою і петербургським урядом, зоставалось приступити до праці. Не можна сказати, щоб умови для ділової, творчої роботи були сприятливі. Перш за все самий обсяг функцій Секретаріату, не вважаючи на Інструкцію, не був ясно і конкретно сформулований; не було ясно, яка ж нарешті територія йому підлягає.

Як тільки стало звісно, що межи автономної України поширюються всього на пять губерній, зараз же розпочався рух за приєднання до України инших частин укр. території. Не тільки укр. національні установи й організації, але й земства і селянські з'їзди домагались прилучення до України. І цей рух збільшувався в міру того, як ширилася загальна анархія, і всі надії на заспокоєння краю покладались не на безсиле петербурзьке правительство, а на молодий український уряд у Київі. Знов же таки й північні повіти Чернігівщини, перебуваючи під управою губ. комісара, підлеглого Ген. Секретаріяту, нічим не були відділені від решти губернії. Вони й самі не хотіли відділюватись від автономної України, як про це свідчить заява делегатів від північних повітів на селянському з'їзді, що вони, хоч не вміють розмовляти по українському, але були і єсть українцями і просять їх від вільної України не відштовхувати ("Нова Рада", № 69.). Вже геть пізніще, при кінці 1917. р. земські збори Новозибковського і Мглинського повітів, "вважаючи на ясно висловлену волю людности", постановили прилучитися до Української Народньої Республіки ("Нова Рада", № 219.). Не було зроблено ніяких практичних заходів, щоб поставити вищу краєву установу в контакт з ріжними підлеглими їй державними установами в краї; ні одне петербургське міністерство не видало ніякого обіжника до установ по пяти підпорядкованих Ген. Секретаріяту губерніях про те, в які відносини вони мають стати до Ген. Секретаріяту, не було вироблено штатів; нарешті не було матеріяльних коштів, бо хоч Тимчасове Правительство й зробило постанову про асігнування на потреби Ген. Секретаріяту 300.000 рублів, але минали цілі місяці, а гроши ці не приходили. Петербургські державні установи явно саботували київський Генеральний Секретаріят. А Сенат петербурзький визнав на-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 140

віть саму постанову Тимчасового Правительства про Генер. Секретаріят за незаконну і відмовився опублікувати її в своїх Відомостях!

Організація Ген. Секретаріяту, в складі якого хіба що одна людина (ген. писарь Ол. Лотоцький) мала точне явлення про роботу вищої правительственної установи, налажувалась дуже туго. Передовсім не було помешкання. Довелось винайняти помешкання отелю "Савой" на Хрещатику і там з бідою розмістити Генеральні Секретарства. Генеральний Секретарь фінансів Туган-Барановський виїхав з Київа і більше двох місяців не вертався, не подаючи про себе навіть звістки. В більшости Секретарств не знали, за що попереду взятись, з чого почати. Звязку й контакту з провінцією не було майже ніякого, хоч це було зробити не так тяжко, тим більше, що всі пять губерніялдьних комісарів були свої люде-українці: на Полтавщині Андрій Лівицький, на Чернігівщині Дмитро Дорошенко, на Київщині Олександер Саліковський, на Волині Андрій Вязлов і на Поділлі Микола Стаховський. Коли нарешті в половині жовтня (аж за 1½ місяці після остаточного затвердження Ген. Секретаріату!) В. Винниченко скликав з'їзд губерніяльних і повітових комісарів, то дехто з них ставив запитання: чиї вони властиво комісари: чи Тимч. Правительства, чи Генерального Секретаріяту?


Андрій Вязлов
Губерніяльний Комісар Волині.

Ніхто з генер. секретарів не показувався поза Київом, хоч про це й робилися ухвали Ген. Секретаріяту. На провінцію не висилалося ні наказів, ні інструкцій, ані інформації, а тільки самі відозви. З Київа не можна було добитись навіть відповіді на свої запитання; навіть особистого побачення в негайній справі у голови Секретаріяту, приїхавши до Київа, губерніальним комісарам не леіко було добитись. А тимчасом країна, втративши надію на петербургський уряд, усі свої сподіванки й надії переносила на Генеральний Секретаріят, як на свою близьку, місцеву владу, яка нарешті дасть усім порядок та спокій. Винниченко слушно писав, що "все населення дивилось на Генеральний Секретаріят як на єдиного упорядчика всякого лиха й неладу... ждало від його праці, помочи, всього того, для чого повинен істнувати дійсно народній уряд".*)

*) Відродження нації, ІІ, ст. 53-54.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 141

Зовнішні обставини складались так, що Генер. Секретаріатові доводилось більше уваги звертати на вищу політику, ніж на свою організаційну і взагалі ділову роботу. По цілій Росії ішов швидкими кроками розвал і анархія. Після нещасливого наступу в Галичині розвал в армії дійшов майже до краю; армія з знаряддя оборони держави ставала знаряддям внутрішньої політики і пострахом для мирних громадян; салдатська маса опинилася цілком під впливом крайніх лівих партій, головно большевиків, які кидали в неї гасла зовсім протилежні тому, що вимагали правительство і команда армії: вони вимагали миру, а правительство і генерали хотіли продовження війни. Катастрофа на галицькому фронті явно показала, що ніяким красномовством, хоча б і найбільш популярного провідника, яким вважався іще влітку Керенський, не можна подвигнути до бою стомлені війною й деморалізовані революцією салдатські маси. Держання під зброєю в запіллі величезних контінгентів війська робило лиш те, що ради салдатських депутатів (а були вони майже в кожнім місті, де тільки стояла якась військова частина) ставали розсадниками большевизму і взагалі ворожих до уряду настроїв, а самі залоги робили всякі бешкети, які буквально руйнували всяке нормальне життя, як це було, наприклад у Чернігові та Полтаві. Село наповнилось агітаторами в салдатських шинелях, які закликали не слухати ніякого уряду, ніякої влади, а просто приступати до поділу землі й грабунку фабрик та маєтків. Ішла повна руїна залізничого транспорту, і в звязку з тим виникали страшні труднощи в продовольчій справі. Найбільш терпіла від цього Україна. Так, в північних повітах Чернігівщини через неврожай вже у вересні починався справжній голод, тимчасом, як в південних повітах тої ж самої Чернігівщини були ще значні запаси хліба; але їх не можна було везти до голодуючих, бо по загальному плану (а продовольча справа була дуже гостро сцентралізована) Україна мусіла постачати хліб для Москви і взагалі московського района, і добитись від петербургського центру зміни маршрутів вивозу не було змоги. Полтавщина не діставала мануфактури, і селяне не хотіли віддавати хліб, не дістаючи потрібного їм краму.

Ось, як малює тодішнє становище на Україні сам Винниченко, пишучи про це пару років пізніще: "Розхитане війною економічне життя України підупадало. Голод примарою ходив уже по Росії й подихав холодом на деякі частини українських губерній, сумежних з Росією... Податків ніхто ніяких не платив. Населення не почувало ніякої пошани до уряду, не чуло ніякої організації й через те не хапалось з виплатою своїх залеглостей. Селянство, змучене війною, знервоване революцією, убоге в духовному життю, бідне на розвагу, на засоби одхилення псіхики від тяжких явищ життя, кинулось в алкоголізм, шукаючи в йому забуття й розваги. По всіх селах розплодились в

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 142

колосальній кількости саморобні ґуральні, які курили горілку-самогонку. Сотні тисяч пудів винищувались на вироб цієї пяної отрути. Село напивалось, дуріло, труїлось, мучилось і рятувалось тою самою самогонкою. Міліція сільська (та й міська) була організована зле, ніхто її не поважав, не боявся, не слухався. Подекуди траплялись випадки хабарництва міліції... Суд не функціонував... Пішла пошесть самосудів... З фронту масами сунули дезертири. Вимучені і розлючені своїми стражданнями в пеклі побоїща, вони страшною тёмною силою йшли на країну, забивали всі залізниці, додавали ще безладдя й часто виливали на неповинних свою лють і свій одчай".*)

Скоріща організація краю на основах самоуправи, незалежно від петербурзького центру, який втратив усякий авторитет і звідки йшли лиш руйнуючі гасла "поглиблення революцій, уявлялась насущним, просто невідкладним завданням дня. На місцях фактично давно вже не було ніякої правительственної влади. Сама структура адміністрації, як її утворив Тимч. Уряд, позбавляла її фактичної влади: губерніяльні й повітові комісари всі були виборні; "правили" губерніями чи повітами вкупі з Виконавчими Комітетами, і в деяких місцях цілком залежали від місцевих рад салдатських і робітничих депутатів, які втручались в усі місцеві справи. Губерніяльні комісари розсилали відозви і телеграми, слухати яких і виконувати залежало від доброї волі тих, до кого вони звертались. Міліція, організована з усякого випадкового елементу замісць давньої поліції, була нікуди не здатна і складалась здебільшого з пяниць, хабарників і злодіїв. З національного погляду наладження сякого-такого нормального життя краєвою українською владою мало б величезне значіння, і піднесло б престиж українства незвичайно високо: мовляв, центральна, російська влада нічого не могла вдіяти, а от нова — українська наладнала життя! Не треба забувати, що, не вважаючи на всі свої успіхи, український рух все ще дуже помалу проходив в глиб населення.

В міру того, як скріплялася позиція Ц. Ради, і перспектива автономії України й звязаної з тим "українізацїї" життя вимальовувалась усе більше та більше реально, від коли російсько-жидівська демократія вже порозумілась з Ц. Радою в особі соціялістичних партій, росла трівога серед російського та зросійщеного обивательства і робилися спроби якось зупинити розвиток українського руху. Проти "українїзації Южної Руси" протестували рада професорів Київського університета, далі Київська Духовна Академія і нарешті Київський Політехнікум. В новій демократичній київській думі велася завзята боротьба проти українізації шкіл у Київі.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 143

Коли про українське село ще можна було до певної міри сказати, що тут за український рух і за Ц. Раду стояла "стихія", то далеко не так було в місті, не лише в такому як Київ або Харьків, але навіть по малих повітових містах та містечках, — не вважаючи на те, що національний підйом весни 1917. року виявився також з певною силою і по містах. Яскравим покажчиком того, як ще сильно тримався російський (подекуди польський та жидівський) і зросійщений елемент по містах, і як ще неглибоко принялась національна свідомість в масі міського населення, — служать вибори до міського самоврядування, переведені на Україні літом 1917. р. Вибори ці переводились на найдемократичніщих основах безпосереднього, тайного і пропорціонального виборчого права: у виборах брали участь не тільки люде зайшлі, що тимчасово опинились в даному місті (напр. біженці), але й салдати місцевої залоги, навіть просто стаціоновані в час виборів салдати ріжних військових частин. Все це звичайно треба брати під увагу при оцінюванні результатів виборів, одначе, як би там не оцінювати ці результати, вони випали для українців дуже некорисно. Українці здобували поважніще число мандатів (радних міста, т. зв. "гласних") лиш там, де вони блокувались з російськими соціялістами. Коли ж вони ішли окремо, то здобували зовсім незначне число мандатів.

У самій столиці України, у Київі, де українська справа була так мовити найбільше спопуляризована, український соціялістичний блок (укр. ес-ери і укр. ес-деки) здобув на загальне число 125 гласних усього 24 мандати, та ще укр. ес-ефи здобули один мандат, одже українці разом дістали рівно 1/5 частину всіх мандатів. Тимчасом, наприклад, блок російських і жидівських соціялістів здобув 44 місця, жидівські партії, які мали свої окремі лісти, дістали 12 місць, кадети 10 і навіть блок "русских" виборців, який мав головним своїм гаслом "Геть з Україною й з українізацією", — дістав 18 місць. Наслідком цього було те, що на голову управи вибрано москаля есера Рябцова, на заступника його — жида ес-дека Гінзбурга, а до управи на загальне число 10 членів вибрано лиш трьох українців (Сірополко, Коліух [можливо Коліух Дмитро Вікторович - Т.Б.], Ковалів).

Нижченаведена таблиця дає образ результатів виборів по инших містах:

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 144

В Петербурзі, Москві та ин. великих містах Росії українці не виставляли своїх окремих списків, як це робили, наприклад, поляки, але за те вони провели 3 радних у Севастополі, 2 у Новоросійську, 2 у Тифлісі і 1 в Омську на Зах. Сибіру.*)

Майже скрізь, як видко з вищенаведеної таблиці, пройшли в радні українці-соціялісти. Це поясняється як загальною тодішньою модою на соціялізм, так і тим, що тоді соціялісти були скрізь при владі, що мало свій вплив на виборців. Розуміється робила своє діло й демагогична агітація.

Загальний розвиток подій у Росії, який зразу ж відбивався і на Україні, не давав змоги Генеральному Секретаріятові скупчити свою увагу цілком біля питань внутрішнього будівництва. Революція "поширювалась" і "поглиблювалась" в напрямку до большевизму, і російська буржуазія, загіпнотизована формулою вірности союзникам і продовження війни, була не в силі зупинити фатальний хід подій. Всяка спроба створити сильну владу, взяти твердий курс і установити якусь відповідальність і дісціпліну, приймалася з боку революційної демократії як "контр-революція", і супроти таких спроб відразу ця де-

*) "1917 год на Киевщине", ст. 179, "Вістник" 1917, ст. 564-565.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 145

мократія забувала свої внутрішні партійні ріжниці й утворювала "єдиний революційний фронт". До неї зразу ж приєднувалась в таких випадках і демократія українська, розуміючи, що прихід до влади правих російських елементів однаково загрожував і їй.

Влада Тимчасового Правительства поруч Ради Салдатських і Робітничих депутатів втратила майже всяку реальну силу. Не помагали ніякі зміни, ніякі коаліції в складі правительства. Хоч після приборкання (дуже неенергійного) большевицького руху в липні правительство взяло ніби твердіщий курс, але на ділі це майже нічим не позначилось, та й фактично влада, по скільки про неї можна було ще говорити, опинилися в руках Керенського, піддержуваного Некрасовим і Терещенком. Говорили про "тріумвірат" цих трьох міністрів або про "диктатуру" самого Керенського. В дїйсности ніякої диктатури не було, бо й Керенський реальної влади не мав і не умів її створити; він держався тільки своїм авторитетом, здобутим на початку революції, а впливав не наказами, а промовами.*) Але його авторитет почав падати з кожним днем після неудачи "наступу Керенського", а його палкі промови вже нікого не зворушали й не одушевляли.

В момент загального відступу російських армій з південно-західного фронту головнокомандуючим було призначено ген. Корнілова, сміливого й чесного вояка. Бачучи загальний розпад армії й гибель усякої карности й дісціпліни, він спробував був відновити смертну кару у війську, але це викликало загальне обурення у демократії. Корнілов прихильно ставився до українізації військових частин, бо бачив, що українські частини краще бються і більше додержують порядку й дісціпліни. Він сам, наприклад, предложив генералу П. П. Скоропадському українізувати 34. корпус і перетворити його в 1-й Український корпус. Нарешті, коли його призначено було в початку серпня головнокомандуючим усіх військ Росії і він переїхав до Могилева на Дніпрі, де була Головна Ставка, він прийшов до думки, що одинокий рятунок армії від розпаду і Росії від анархії — проголошення диктатури. Ця думка скріпилась в йому після т. зв. Московської Державної Наради, яка відбулась в половині серпня і де офіцерство й ліберальна буржуазія зробили йому велику овацію.**) Можна думати, що Корнілов був у якімсь порозумінні з Керенським, але в рішучий момент Керенський відступив від порозуміння, і тоді Корнілов

*) Тому його називали жартом не "головнокомандуючим", а "головноумовляючим".

**) Ц. Рада не взяла участи в цій нараді, мотивувавши це в своїй резолюції з дня 23 серпня тим, що Московська Нарада "не може висловити волю й думку народу цілого краю", що вона "не може спріяти укріпленню і поглибленню здобутків революції і навпаки — може допомогти скріпленню контр-революції". На цій нараді Керенський виголосив в істеричнім екстазі свою відому безтактовну і неоправдану фразу на адресу українців про "тридцять срібляників", за які вони буцім то продали Росію.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 146

зробив спробу здійснення диктатури сам без Керенського і навіть проти Керенського. Ця спроба йому не удалась. Він мусів піддатись, був заарештований і посаджений до вязниці в м. Бихові на Могилевщині.

При першій же звістці, що Корнілов хоче взяти в свої руки всю владу і стати диктатором, усю демократію, всі революційні організації й комітети обхопила як найбільша трівога. Зразу всі революційні комітети ожили, всі ради салдатських депутатів на фронті й у запіллі змобілізували свої сили, позаарештовували генералів і офіцерів, які заявили про свою солідарність з Корніловим, і на українській території всякі спроби піддержати Корнілова були подавлені в самім зародку, можна сказати, — без бою. Коли 9. вересня в Київі одержана була звістка про виступ Корнілова, там негайно сформувався "Комітет оборони революції" куди війшли представники Генер. Секретаріяту, комісар Тимч. Правительства при Київ. Військовій Окрузі, начальник Військової Округи (Оберучев), київський міський голова, начальник київської міліції, голови Виконавчого К-ту й Ради роб. і салд. депутатів, представники професійних союзів і всіх соціялістичних партій до большевиків включно.

Було звільнено комісара міста Київа Миколу Страдомського як занадто "правого" (губерн. комісар М. Суковкін сам подався до демісії), закрито на якийсь час газету "Кіевлянинъ", переведено труси й арешти правих діячів, узброєно робітничі відділи, натомість роззброєно польські боєві дружини з огляду на їхню контр-революційність. Наступило загальне "полівіння". Усі з'їзди, які відбувались в той час і безпосередно по тому, виносили як найрадикальніщі резолюції. Особливо знаменні з цього погляду резолюції другої сесії Всеукраїнської Ради Селянських депутатів, що відбулася в Київі 2-5. вересня, і резолюції загальних зборів київської організації Укр. Соц. Дем. Партії 23. вересня. На правительство з усіх боків роблено натиск, щоб воно поспішало переводити в життя здобутки революції. Большевики, які тепер могли виступити зовсім отверто і легально, просто закликали до формування червоної гвардії і негайного поділу землі. В самім Київі їм за короткий час удалося сформувати й озброїти кілька "боєвих дружин". І перед очима Генерального Секретаріяту в самій столиці повстала третя узброєна сила — крім українських і російських війсьік. В армії всяка дісціпліна впала остаточно. Вона обернулася в міліонову масу узброєних і озлоблеиих людей, які втратили над собою всяку владу, і які відтепер були страшні не зовнішньому ворогу, а мирному обивателю. Село на Україні, яке було до сього часу в масі своїй спокійне, почало ворушитись. Тепер уже стало ясно, що на Україну насувається мара анархії — і з півночі, з Московщини, і з заходу, з фронту, де бушувала міліонова, зовсім розложена, розагітована і розбещена салдатська маса. Од-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 147

ним словом, виступ Корнілова, замість того, щоб спинити розклад і анархію, ще збільшив їх.

Тепер усі погляди мирного населення на Україні звернулись на українське краєве правительство; навіть ті суспільні елементи, які нічого доброго не ждали для себе від революції, покладали тепер одиноку надію на Генеральний Секретаріят, на те, що він врятує край від елементарної руїни, не допустить принаймні самовільних вчинків, грабунків, насильств, міжусобної різанини. Зясовуючи успіхи Ц. Ради літом 1917. р., П. Мілюков зовсім слушно зауважив, що "страх і побоювання підлягти в поступаючому загально-російському розпаді спільній долі і пережити страхіття всеросійських соціялістичних експериментів, безперечно були здоровим і живим елементом самозбереження в штучно-роздмуханому націоналістичному рухові на Україні".*) Як що відкинути отой "штучно-роздмуханий" рух, треба признати, що Мілюков вірно схопив причину сепаратистичних стремлінь у певної частини українського громадянства, які скріплювались в міру "поглиблення й поширення" всеросійської революції. Можна з певністю сказати, що з початком осени Генеральний Секретаріят, як би схотів, міг мати до свого розпорядження багато місцевих культурних сил, які б дуже придались для будівництва автономної України. Але він не хотів їх мати, бо то були "пани".

Заклопотаний увесь час високою політикою Генеральний Секретаріят Винниченка аж тілько 10. жовтня виступив з програмовою декларацією на засіданні Малої Ради. Свої загальні завдання він окреслив як "обєднання всієї української землі і всього українського народу в одній автономній одиниці". Він обіцяв ужити всіх заходів, щоб на мировій конференції, яка мала обговорювати наслідки війни, були серед делегацій і представники українського народа. "Для найсправедливіщого виявлення волі демократії України" мали бути скликані українські установчі збори, що до яких Генр. Секретаріят мав виробити відповідний законопроект.

Ділова програма містилася в таких основних пунктах: за-для боротьби з анархією мала бути піддержана самодіяльність і самооборона населення в формі організації скрізь відділів "Вільного Козацтва"; обіцялося сприяння "широкому розвитку діяльности місцевих самоуправ та поширення їх компетенції"; мав бути вироблений план земельної реформи на основі принціпу, що "трудящим масам на Україні належить право на землю, що вони її обробляють"; мав бути заснований економічний комітет, який повинен був би регулювати промисловість і торговлю, справу постачання і поділу харчів, сирих матеріялів та палива; поруч з тим мало бути переведено вироблення основ децентралізації спільно-державних і спеціяльно українських фінансів, установлення бюджету України і підвищення оподаткування

*) П. Милюковъ, І. ст. 162.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 148

"маючих верств людности" в формі прогресивного податку з маєтків і податку на "незаслужений приріст їх вартости"; проектувалося заснування українського національного банку, палати праці, промислових судів; декларація заповідала, що Генер. Секретарство Праці, стоячи на принціпі свободи коаліцій, "буде при неминучих у сучаснім громадянстві колізіях між працею й капіталом обороняти інтереси господарського розвитку в цілости, намагаючись закріпити вплив примиряючих інституцій і помагаючи установляти колективні умови"; на полі просвіти обіцялося вироблення проекту "нової по змісту і по формі школи, на підставах демократичних і національних, при чому народність в своїх культурних пориваннях мала би відповідне задоволення"; мали бути зроблені заходи, щоб на протязі року утворились курси для вчителів і видані були шкільні підручники, а також підготовлені кадри лекторів для вищих українських шкіл; мала бути відкрита у Київі Укр. Педагогична Академія, народні університети, а особлива увага мала бути звернена на позашкільну освіту. На прикінці декларації було докладно умотивовано потребу в заснуванні генеральних секретарств продовольчих справ, шляхів, почти й телеграфу, судових справ і військових, а також і потребу поширення меж автономної України на всю українську територію.

Після кількох місяців загальних балачок декларація являла першу спробу якоїсь практичної, ділової програми. "Нова Рада" писала з приводу декларації, що вона "знаменує перший глибоко-продуманий, розважний і справді державний виступ нашого міністерства".*)

Мала Рада зустріла його з "повним вдоволенням". Представники усіх українських фракцій в Малій Раді — ес-ери, ес-деки, ес-ефи, трудовики, представники російських і жидівських партій, усі заявили про своє вдоволення з декларації; С. Петлюра в імени Генерального Військового Комітету "запевнив Генер. Секретаріят в цілковитій піддержці українського війська". Один тільки представник кадетів різко критикував декларацію, особливо за проект утворення "Вільного Козацтва" Але він залишився самотним, і Мала Рада більшістю всіх голосів проти одного (один укр. ес-ер здержався від голосування) прийняла декларацію і висловила повне довірря Генеральному Секретаріяту.

Одночасно з декларацією Генер. Секретаріят оголосив відозву, яка мала служити повідомленням, що Генер. Секретаріят приступає до праці і заразом — програмою цієї праці:

"Народе України!

Волею і словом революційного парляменту твого, Української Центральної Ради, в тісній згоді з Правительством революційного всеросійського народу, ти обрав і поставив нас, Генеральний Секрета-

*) "Нова Рада", ч. 151.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 149

ріят, на чолі власти, сказавши нам творити нове і вільне життя у нашім краю.

Во время люте і трудне поклав на нас ти це високе і тяжке завдання. Війна, ота вогненна і крівава спадщина царя Миколи II, до щенту виточила сили і в злидні кинула краї багаті, плодовиті. Державне хазяйство розхиталось, занепало. Із півночі великої Російської Республики суне голод. На заході четвертий рік пала і не вгаса вогонь війни, і погасити його не в силі народ многострадальний.

Великий переворот, утворений народами Росії, розніс високі чорні мури царської неволі. Увесь старий монархичний лад скасовано. У вогню, чаду, в напруженій борні з занепадом революційна демократія примушена творити новий лад державного та соціяльного життя.

Край веселий і багатий, нашу тиху Україну, також зруйновано, зубожено. І ти, народе тихої Вкраїни, так само став до творення свого життя і нас покликав до тої славної, великої роботи.

Ми ж, волю твою вволяючи, без сумніву та без вагання стали там, де нас призначено, і, яко найвищий орґан влади України, з свідомістю великого завдання, заявляємо всім громадянам:

Найпершою задачею ми ставимо собі зміцнити новий лад на Україні. Старому царському ладу не може бути і не буде вороття.

Сотні літ український народ поневірявся у національному безправстві, в утисках, в знущаннях. Тепер, відроджений, оновлений, хазяїном увіходить він у Рідний Край до вільного життя. Але століття тих страждань, державна мудрість і спільний інтерес є запорукою тому, що ні одна нація, яка живе на українській землі, не знатиме насильства в своїх національних правах.

І ми, Секретаріят України, кермуючись оцим неписаним законом демократії всієї нашої землі, готуючи свій край до автономного життя у великій федерації республіканської Росії, оповіщаємо, що не допустимо ніяких утисків або знущання над чиїми-будь національними правами. Бо тільки згода націй та братерське співжиття, дадуть Україні той бажаний новий лад.

Трудящі маси, робітництво, селянство та ті з них, що вдягнені в салдатські шинелі, поклали край старим політичним порядкам. Так само мусить бути край тому порядкові, коли економічно дужі кляси панували над клясами працьовників. Генеральний Секретаріат України непохитно стане на сторожі прав трудящих мас. Але, крім всесвітнього нещастя, крім війни та безладдя в господарстві, ще инші темні та злочинні сили штовхають нас в безодню. Свідомі та несвідомі вороги народу, свобід і революції вчиняють над населенням бешкети, грабіжі, насильства.

Ми рішуче попережаємо всіх насильників і ворогів революції: властю революційного народу України ми неухильно, без вагання

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 150

будемо боротися з ними і переслідувати кожний вчинок, що вносить безлад і заколот в край.

В час лихоліття і недолі Україна встала до будування нових форм свого життя, і тим сильнішою та твердішою повинна бути влада, якій доручено проводити ту роботу.

Тому до всіх демократій звертаємо наше слово:

Народе України! В твоїх руках порядок, лад і вся майбутня доля нашої землі. Без згоди, без співробітництва, без дружної охочої піддержки тобою обраної влади, не може бути творення вільного ладу. Бо тільки дружними зусиллями, бо тільки з'єднані напруженням одної волі всіх ми здержимо наш край на кінчику безодні і, може, відведемо і виведемо міцним, здоровим, незруйнованим на шлях великої майбутаости.

Генеральний Секретаріят України.

Київ, 27. вересня 1917. року".*)

Публікуючи в своїй Історії цю відозву, П. Христюк признається, що за романтично-солодкими виразами про "край веселий і багатий, нашу тиху Україну", за голосними словами про "творення нового вільного життя у нашім краю", ховалось в дійсности "сумна порожнеча, відсутність твердо наміченої програми практичної, злободневної діяльности".**)

Як практичний крок до ознайомлення принаймні з ситуацією на місцях — не з уст партійних демагогів, а з уст представників виборної адміністрації, було скликання Головою Генерального Секретаріату Винниченком 16—17. жовтня в Київї з'їзду губернських і повітових комісарів Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Волині і Поділля. Прибуло коло 80 губерніальних і повітових комісарів. Цей з'їзд, з вдоволенням зауважує П. Христюк, показав "як далеко пішла революція" себ-то, скажем від себе — як страшно поширилося в краю безладдя і анархія. Найтяжче було становище губерній, які прилягали безпосередно до фронту, себ-то Волині і Поділля. Ось виїмок із звіту губ. комісара Волині А. Вязлова: "10. жовтня салдати вчинили погром у місті Острозі; вони ж погромили м. Полонне; по губернії ідуть масові порушення права на аграрнім і лісовім грунті; нема в губернії села, де б не було таємної гуральні". Комісар летичівського пов. на Подділі Карначев казав, що перехід військ через губернію є рівнозначний з татарським наїздом; в цих повітах знищено все: знищено засіви, худобу, птахів, випущено воду із ставів, зруйновано оселі. Салдати ґвалтували жінок. В тих повітах, де перейшло військо, зосталися по селах чорні обгорілі стовпи. Та невідрадний був стан і по инших губерніях: на Київщині постійні конфлікти між селянами і власниками маєтків, лісів і цукроварень. Ростуть карні злочинства,

*) П. Христюк, т. ІІ. ст. 11.

**) П. Христюк, ІІ, ст. 12.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 151

самосуди і таємне викурювання горілки. Міліція в губернії поставлена дуже слабо. (В. Шульгин, секретарь Губ. Викон. Комітета). На Полтавщині ідуть салдатські бешкети. Міліція нездатна ні до чого. Росте анархія (ком. хорольського пов. Родзянко). Появились банди, озброєні револьверами і бомбами (Золотонош. пов.). На Чернігівщині було ще найспокійніще, але там в північних повітах через неврожай починався голод; скрізь безладдя з доставою харчових продуктів. Міліція поставлена дуже слабо (губ. ком. Д. Дорошенко).

Великі дебати на з'їзді викликало питання про Вільне Козацтво. Багато комісарів виступило в його оборону, вважаючи, що воно допомагає зберігати лад та спокій. Але були й такі, що казали, що роздавати зброю населенню небезпечно (ком. Пирятинського пов. Михайлець). Инші казали, що узброєння населення в особі вільних козаків веде до крівавих сутичок на грунті протирічча класових і економічних інтересів. З'їзд більшістю 25 голосів проти 20 при 5, що вдержались, висловився проти Вільного Козацтва, мотивуючи своє негативне відношення тим, що "завдяки некультурности, неорґанізованости і нахилу широких мас іти за ріжними демагогичними гаслами, узброєння широких верств людности може знищити завойовану свободу і стати на перешкоді заведенню ладу на місцях".

Але в той час, як комісари засідали в Київі, в Чигирині саме розпочався Всеукраїнський З'їзд Вільного Козацтва (16-20. жовтня). На з'їзд прибуло 200 делегатів, які заступали коло 60.000 організованих "вільних козаків" Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Катеринославщини, Херсонщини й Кубані. Найкраще зорганізований "Гайдамацький курінь" на Херсонщині нараховував більш 8.000 козаків. На з'їзді було обмірковано й виправлено статут "Вільного Козацтва", вироблений Генеральним Військовим Комітетом. Вибрано було Генеральну Раду Вільного Козацтва з 12 членів; на отамана всього Вільного Козацтва вибрано начальника І. Українського Корпуса генерала П. Скоропадського, на заступника його — осавула Кубанського, на генерального писаря — сотника В. Кочубея. З'їзд вислав привітні телеграми до Ц. Ради і Ген. Секретаріяту. Головним осередком управи В. Козацтва призначено Білу Церкву.

З'їзд звернувся "До громадян України" з відозвою, в якій повідомляв, що він рішив створити на Україні "міцну узброєну силу для боротьби з грабіжем і насильством і для оборони свободи й прав, завойованих революцією". Кінчалася відозва закликом:

"Гуртуйтесь і стежте за всім, бо вороги наші не сплять, а тільки вичікують слушного часу, щоб накласти свою важку лапу на здобуту волю і повернути назад до ненависного нам всім царизму. Вільне Козацтво приймає до свого кола всіх чесних людей, які визнають себе українцями і які здатні стати в оборону прав українського народу та всього трудящого люду України й підтримувати федеративно-демо-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 152

кратично-республіканський устрій Росії з повною автономією України при забезпеченні прав меншостей.

Село нехай гуртується в сотню, волость — курінь, повіт в полк, губернія — в кіш, з сотенними, курінними, полковими та кошовими отаманами і старшиною на чолі. Всі козаки нехай озброюються і додержують військового строю".*)

Не вважаючи на постанову з'їзду комісарів Генеральний Секретаріат добачав у Вільному Козацтві один із засобів порятунку від анархії і вже за кілька день після з'їзду затвердив статут "Вільного Козацтва". Згідно цьому статуту товариство "Вільне Козацтво" мало своєю метою "фізичний і духовний розвиток своїх членів, підтримування спокою в краю, боротьбу з дезертирством підчас війни та охорону спокою, життя і майна громадян, особливо підчас демобілізації". Товариство могло закладати кінні та піші відділи козаків, пожарні дружини та инші організації. Громади Вільного Козацтва, складені по селах, мали обєднуватись у волостні, повітові та губернські спілки. Кожна громада закладала т. зв. муштрову сотню, яка в своїй діяльности по охороні ладу мала підпорядковуватись представникам місцевої влади — начальнику міліції, комісару. Труси та арешти козаки мали право робити лиш на доручення органів адміністраційної або судової влади.**)

Хоч Генер. Секретаріат і вважав Вільне Козацтво за панацею від лиха анархії та безладдя, — наприклад Генер. Писарь Ол. Лотоцький на запит в Ц. Раді, яких заходів уживає влада, щоб припинити бешкети, відповів, що за-для цього переводиться організація В. Козацтва***) — одначе анархія, яка вже насунула на країну, поглинула з собою і Вільне Козацтво й не дала йому стати опорою порядку та ладу.

Що Вільне Козацтво не завжди було опорою порядку і ладу, свідчить факт, що міська дума в тім самім Чигирині, де тільки що відбувся з'їзд, мусіла винести 31. жовтня постанову про заснування "Комітету громадської безпеки" за-для боротьби з трусами, арештами і

*) Гетьман П. Скоропадський у своїх споминах каже, що В. Козацтво творилося з головною метою підтримання порядку. "Селянська молодь, почасти і старші селяне, охоче приставали до козачих організацій — менше свідомі ради шапок з китицею і жупанів, — більше свідомі захоплювались романтичними малюнками минулого. Було багато козачих організацій хоч би на Полтавщині, що складалися з хліборобів, переважно заможних. Ці останні були цілком різко антісоціялістично і антіреволюційно настроєні. Поруч з ними деякі сотні приймали характер розбишацьких організацій. На чолі останніх звичайно стояли всякі авантурники, рідко ідейні, здебільшого такі, що мали в тому свої особисті інтереси, а то й просто шукали зручного випадку поживитись чужим добром. Таким чином завжди все залежало від того, хто стояв на чолі частини, будь то сотня, полк чи кіш". ("Хліборобська Україна", кн. IV, Відень, 1922, ст. 26.).

**) "Нова Рада", ч. 172.

***) 1917. год на Киевщине, ст. 308.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 153

конфіскацією майна, які переводили в місті вільні козаки.*) Одже сумніви деяких комісарів що-до позітивної ролі Вільного Козацтва мали під собою певні підстави.

Лагодячись приступити до якихось практичних заходів, щоб завести сякий-такий лад у розбурханій революційними пристрастями країні, Генеральний Секретаріят уважав, що все лихо в тім, що петербургське правительство одмірило йому занадто вузьку компетенцію, що воно саботує заключені пакти; не дає грошей і т. д. Замість самим на місці фактично брати провід у свої руки й показати населенню, що замість безсилого й непопулярного петербургського уряду появилась своя місцева влада, яка дійсно хоче завести лад і порядок, Винниченко знову звертається до того ж таки петербургського уряду з меморандумом (26. жовтня), знов повторює про потребу поширити склад Генерального Секретаріяту, просить Тимч. Прав., щоб воно наказало всім місцевим установам зноситись з ним тільки через Генер. Секретаріят, домагається надання Генер. Секретаріяту права реквізіції помешкань і перевозних засобів, і кінчить тим, що "як найрішучіще нагадує Тимчасовому Правительству, що край стоїть коло останньої границі цілковитого безладу", і що "зволікання з переведенням згаданих заходів загрожує самими тяжкими наслідками".**)

Але Тимчасове Правительство само було в такім стані, що крім телеграфу не мало ніяких инших екзекутивних способів. Звіти комісарів й картина зусиль народньої маси самій собі порадити шляхом самооборони, коли вже нема помочи з центру, здавалось, мусіли дати краєвому українському уряду ясну вказівку, куди й на що належить йому звернути свою увагу. Але не встигли ще закінчитись наради з комісарами, як в Малій Раді розгорілися дебати коло питання про Українські Установчи Збори, які не тільки абсорбували увагу Генерального Секретаріяту, але й поставили його перед новим конфліктом з Тимчасовим Правительством.

На поверхню політичного життя знову виплило питання про устрій Російської Держави і про місце в ній автономної України. Ще Національний Конгрес на початку квітня постановив навязати зносини з народами Росії, які домагаються перебудови Росії у федерацію автономних національних областей. Одже Ц. Рада скликала на 23. вересня у Київі з'їзд представників національностей, на який прибули представники грузинів, литовців, татар, лотишів, естонців, білорусів, молдаван, жидів, донських козаків і бурятів. Щоб вдержати з'їзд більш-менш в рямках легальности, Тимч. Правительство прислало свого представника в особі українського письменника М. Славінського. Вітаючи з'їзд в імени правительства, Славінський заявив, що "в Росії одинокою формою, яка забезпечить і політичні і національні свобо-

*) 1917-й год на Киевщине. ст. 299.

**) "Нова Рада", 1917, ч. 171.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 154

ди, являється форма автономного устрою, а для всієї держави — автономно-федеративна форма... Тимчасове Правительство не вважає себе в праві перед Установчими Зборами проголосити федеративний устрій, але воно не перешкоджає всякій роботі на місцях, яка стремить до утворення не тільки автономного, але й федеративного ладу". Почесний голова з'їзду М. Грушевський говорив, що ідея федерації "глибоко закорінилась в масах українського народа", говорив про атракційну силу російської демократії і про те, що федерація веде не до самостійности, а до обєднання, до федерації Европи й цілого світу. Було виголошено багато промов і декларацій (з'їзд засідав майже цілий тиждень: 23-28. вересня) — всі заявились за федерацію, тільки один литовський делегат В. Вольдемарас говорив, що Литва хоче бути самостійною державою.


Максим Славінський,
Представник Тимч. Правительства на З'їзді народів у Київі.

З'їзд виніс ряд резолюцій. Перш за все було ухвалено, що Росія має стати федеративною демократичною республікою. Жиди мали дістати екстериторіяльно-персональну автономію. Кожна з населяючих Росію національностей мала право дістати національно-персональну автономію там, де вона складала меншість. Спеціяльні резолюції говорили про те, що Тимч. Правительство має видати акт про автономію Білорусі і такий же акт про автономію Латвії; про козаків ухвалено, що вони складають самостійну галузь і мусять війти до всеросійської федерації як окремий повноправний член; що до Литви, то Тимч. Пр-во мало би видати акт про признання права литовського народу на суверенну державу з частин російської й пруської Литви і литовської частини Сувалькської губернії; окрема резолюція проголошувала свободу всіх мов, а мову російську визнавала мовою загально-федеративною для зносин з центральними органами і окремих штатів між собою; так само, окрема резолюція говорила про те, що на будучій мировій конференції мають бути допущені представники заінтересованих державних націй. З'їзд постановив організувати "Раду національностей" при Тимч. Правительствы і "Раду. народів" з осідком у Київі.*)

Одначе практичного значіння з'їзд не мав: вже наближалася грі-

*) "Свободный Союзъ", Органъ "Совѣвта Народовъ", Кіевъ" 1917, октябрь, № I, ст. 8-13.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 155

зна хвилина остаточної боротьби за владу між большевиками і буржуазною демократією, і загальна увага мимоволі зверталася на важливі події, що відбувалися в обох російських столицях.

Питання про Українські Установчі Збори, яке піднесено на 6-ій сесії Ц. Ради, мало особливий інтерес з огляду на те, що в звязку з ним вирішилося й питання: за що стоїть українська революційна демократія, чи за самостійну Україну, чи тільки за автономну в межах Всеросійської федерації? Пленум Ц. Ради виніс 22. вересня постанову про скликання Українських Установчих Зборів і про обрання спеціяльної комісії для вироблення порядку виборів до Укр. Уст. Зборів і скликання їх в порозумінні з Генер. Секретарем Внутрішніх Справ і органами місцевого самоурядовання. Коли ж на зборах Малої Ради 23. жовтня Ол. Севрюк виступив од фракції укр. ес-ерів з докладом у цій справі, представники нац. меншостей виступили з гарячими промовами, закидаючи українцям сепаратизм і самостійництво. Рафес (від Бунда) казав, що підкреслення ідеї суверенности Укр. Уст. Зборів означає бажання самостійности. Балабанов (с.д. меншевик) казав, що українські с.-д. надають своїм резолюціям такий характер, що видко, що вони хочуть самостійности, і заповідав, що с.-д. меншовики будуть боротись з такими тенденціями. Скловський (рос. ес-ер) докоряв українцям, що досі вони йшли шляхом федерації, а ось тепер схиляються до самостійности. Українці, видко, були зачеплені такими докорами і відповідали в тім дусі, що хоч вони принціпово й стоять за федерацію, але коли росіяне своїм неприязним відношенням до потреб і бажань українців призведуть їх до того, то вони можуть справді стати на шлях самостійництва. Маєвський (укр. ес-ер) казав, що "коли між Україною й Московщиною істнують моральні, економічні й політичиі звязки, то Україна ніколи не відділиться, а коли таких природних зівязків нема, то відділення ніякими силами не вдасться припинити. Коли до українства в Росії будуть ставитись й далі так, як це було за останні 6 місяців, то це приведе безумовно до повного відділення. Мартос (укр. с.-д.) казав, що коли росіяне будуть і надалі втручатись в українські справи, то цим врешті решт пославлять Україну в становище Ельзас-Лотарінгії. Сам голова Генер. Секретаріяту Винниченко заявив, що російський уряд поводиться так, що зовсім не спріяє тісному обєднанню. Він тільки обіцяє, але нічого не дає Генеральному Секретаріятові... "Ми українці соціял-демократи, казав далі Винниченко, — проти державної самостійности, але ми ніколи не ручились за те, що не змінимо наших поглядів на цю справу в тім разі, коли зміняться політичні й економічні умови, що спріяють класовій боротьбі пролетаріяту". М. Шаповал (укр. ес-ер) зовсім гостро заявив, що українці не допустять, щоб на Російських Установчих Зборах їхню долю обмірковували якісь буряти та хунхузи. "Нам нема чого боятись громадянської війни, казав він. Наш найбільший ворог — ро-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 156

сійський централізм, і в боротьбі з ним ми не зупинимося ні перед якими засобами".

Але більшість членів Ц. Ради зрозуміла, що це все було занадто гостро, і після довгих і палких суперечок було винесено компромісову резолюцію, на яку пристали і представники нац. меншостей: "Вислухавши пояснення Ген. Секретаріяту і наново підчеркуючи необхідність єдиости федеративної російської республіки, Мала Рада, визнаючи, що воля народів на Україні до самоозначення може бути висловлена тільки через Установчі Збори України і що таким чином висловлена воля народів України буде погоджена з волею народів, які заселюють Росію, висловленою через загально-російські установчі збори, та висловлюючи повність, що права народів України будуть в повній мірі забезпечені на загально-російських Установчих Зборах, Мала Рада переходить до чергових справ".

Щоб іще більше заспокоїти російську демократію щодо українського "самостійництва", В. Винниченко опублікував на сторінках "Кіевской Мысли" листа до редакції, в якому писав, що він і раніще, перед революцією "вважав самостійництво тою ідеєю, котра виходила швидче з розпуки, з мрій, з емоції її прихильників, а не з обєктивної можливости і необхідности", що революція знищила царизм, а з ним і всякі підстави самостійництва, що "комбінація основних чинників соціяльно-політичного життя України не вимагає незалежности" і що одиноким ідеалом організованої української демократії являється "федерація російської республіки і участь в ній України, як рівного з иншими державного тіла".

Ще Винниченко дійсно висловлював погляд на питання самостійности чи федерації тої партії, до якої він належав, свідчать дебати на цю саму тему, які розвинулись всього тиждень перед тим на з'їзді Укр. соц.-дем. партії, на засіданні 16. жовтня, після докладу М. Ткаченка "Про федерацію російської держави". Сам докладчик вважаві що "ідея самостійности України принесе користь лиш імперіялізму. Українська демократія повинна виступати під гаслом федерації, яка веде до розвитку продукційних сил і наближає її до соціялізму". Коли М. Порш, вказуючи на те, що між Україною й Росією істнують протилежности економічних інтересів, радив не зрікатись на завжди ідеї самостійности України, Б. Мартос рішуче виступив проти нього. Він казав, що укр. соціял-демократія, як партія інтернаціналістична, повинна змагатись до тісних звязків, до солідарности народів; її остаточна мета — федералізація Европи, але не шляхом самостійности окремих держав, а шляхом поширення і розвитку федерації. Полемізуючи з Поршем, Мартос запитував його: "чи не пошкодить самостійність інтересам пролетаріяту і коли швидче можна дійти до соціялізму: чи тоді, коли Европа буде поділена на багато держав, чи тоді, коли їх буде зовсім мало?"*)

*) 1917-й год на Киевщине, ст. 218.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 157

Одначе постанова Ц. Ради і дебати з приводу Укр. Уст. Зборів дуже мало заспокоїли російську пресу й ширші круги російської демократії, а петербурзьке правительство не могло примиритись з тим, що казав голова Генер. Секретаріяту, установи, яка мусіла бути орґаном Тимчасового Правительства. В своїм засіданні 30. жовтня воно обмірковувало офіціальне донесення прокурора київської судової палати С. Чабакова про те, що Ц. Рада і Ген. Секретаріат підготовляють скликання Укр. Установчих Зборів і постановило викликати до Петербурга для пояснень ген. секретарів Винниченка, Зарубіна і Стешенка. А міністр юстиції Малянтович наказав по телеграфу прокуророві київської суд. палати розпочати негайно слідство, і як що ген. секретарі порушили закон, притягти їх до карної відповідальности, яко службових осіб.

Звістка про це викликала в Київі сенсацію. Розповсюдилась також чутка, що петерб. правительство припинило виплату Ген. Секретаріяту 300.000 рублів, асігнованих вже перед двома місяцями. Виник знову конфлікт. Коли коресподенти газет запитали комісара Тимч. П-ва в справах України П. Стебницького, якої він думки про цей конфлікт, той відповів, що можливі репресії, але тільки що до ген. секретарів, затверджених урядом, а не що до Ц. Ради, створеної самою революцією. Стебницький гадав, що репресії ледве чи лежать в інтересах держави, бо "Ген. Секретаріят у своїй більшости складається з людей поміркованих і крім того він силою свого авторитету стримує всякі анархічні виступи, спріяє установленню ладу і законности на Україні".*)

Справедливо роздратувало українців ще й те, що саме тоді Тимчасове Правительство призначило комісаром міста Київа Костя Василенка (брата Миколи Василенка, тоді товариша міністра нар. освіти в петербурзькім уряді), російського с.-д. меншовика, великого противника українських національних стремлінь. Ц. Рада продовжувала дебати про Українські Установчі Збори, але Генер. Секретаріят в своїм засіданні 3. падолиста постановив вислати до Петербурга трьох ген. секретарів: Винниченка, Стешенка і Зарубіна для вияснення непорозумінь з Тимчасовим Правительством. Ходили чутки, що Тимчасове Правительство хоче їх арештувати. Винниченко питав Український Військовий З'їзд, що саме тоді засідав у Київі, чи їхати йому, чи не їхати. З'їзд був за тим, щоб не їхати. Але ген. секретарі таки поїхали. Та коли вони прибули до Петербурга, там ішли бої, і влада Тимчасовою Правительства вже не істнувала.**) Вони поспішили вернутися до Київа.

*) 1917-й год на Киевщине, ст. 298.

**) Винниченко, II, ст. 60.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 158

VII.
Упадок Тимчасового Правительства. Боротьба за владу
на Україні. Проголошення 3-го Універсалу.

Місяць падолист 1917. року розпочався у Київі двома з'їздами: 2. падолиста відкрився 3-ій Всеукраїнський Військовий З'їзд, а 3. падолиста — Всеросійський загально-козачий з'їзд.


3-ій Всеукраїнський Військовий З'їзд у Київі.
Фотографія А. Губчевського у Київі.

3-ій Всеукраїнський Військовий З'їзд відкрився при особливо урочистій обстанові. Перед відкриттям на Софійській площі коло памятника Богдану Хмельницькому відправлено молебен. Туди явились крім членів З'їзду Перший Запасний Український Полк, юнкери-українці київських офіцерських шкіл*) та ще деякі військові частини з національними прапорами. Всі при зброї. Явились представники військових місій французької, бельгійської й румунської. Зібралося багато публіки. Після молебна всі делегати пішли до цирку на Миколаєвській вулиці, де мав працювати З'їзд.

*) Саме тоді підготовлялося відкриття 1-ої української військової школи прапорщиків, яке й відбулося при урочистій обстанові 4. падолиста.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 159

На З'їзд прибуло 965 делегатів. З них 630 заявили себе укр. ес-ерами, 101 — укр. ес-деками, 3 — безпарт. соціялістами, 23 — укр. ес-ефами, 13 — націон.-револ., 8 — большевиками, 21 — самостійниками, 3 — конфедералістами, 82 — безпартійних, 1 — анархист і 82 було невияснених.*) Одже видко було, що склад з'їзду дуже лівий.

З'їзд відкрив член Організ. Комітету Є. Неронович, який запропонував розділитися по фракціям і намітити кандидатів у президіум. Але проти поділу на фракції різко протестувала група самостійників, яка не схотіла покинути зали, де ес-ери розпочали своє фракційне засідання. Тоді ес-ери викинули були самостійників, а ген. секр. М. Ковалевський виступив з промовою, де казав, що трудовий український народ мусить обєднатися біля партії ес-ерів, яка бореться за національну і за соціяльну свободу. "Трудовому народу, казав Ковалевський, непотрібні гетьмани, яких добиваються самостійники, бо гетьмани землі і волі не дадуть; йому потрібні ті, хто дасть землю і свободу, хто веде до соціялізму. Україна під проводом самостійників не дасть землі, не дасть волі трудовому народу".**) Збори зробили Ковалевському бурхливу овацію.

На слідуючому засіданні 3. падолиста було обрано презідіум, до якого увійшли ес-ери Лебединець, Шаулко, Блонський і Чернець, ес-деки Скнарь і Табуринський, самостійник Макаренко, безпартійний Лорченко і націонал-революціонер Коваленко. Головою З'їзду вибрано Лебединця. З'їзд вітали від Ц. Ради Грушевський, від Ген. Секретаріяту Винниченко. Обом зроблено шумні овації, а Грушевського обрано за почесного голову З'їзду. Вітали З'їзд і чужоземні гості — представники французької й румунської військової місії. Був привіт і від Польської Партії Соціялістичної.

Винниченко сказав велику промову, в якій, величаючи членів З'їзду "опорою і красою України", говорив на тему відносин Генер. Секретаріяту до Тимчасового Правительства і про намірену свою подорож до Петербурга. Він казав, що генеральні секретарі дадуть Тимчасовому Правительству зрозуміти, що вони не є його урядовцями і відповідають не перед ним, а перед Ц. Радою і революційною українською демократією. Він заявив, що Україна хоче залишитись у федеративнім звязку з Росією, і всі приписувані Ген. Секретаріяту тенденції сепаратизма й самостійности назвав провокацією.

Коли говорив своє привітання представник самостійників, Макаренко, стався інцідент, який "Нова Рада" передає такими словами: "Коли Макаренко почав говорити про те, що багато людей хибно розу-

*) 1917-й год на Киевщине, ст. 302., "Нова Рада", ч. 169, подає трохи инші цифри, а саме: ес-ерів 783, ес-деків 111, безпарт. 90, ес-ефів 24, самост. 24, нац.-рев. 13, больш. 11, безп. соц. 3, анарх. 1, невияснених 80. Згодом прибуло ще богато делегатів, так що число їх сягало за кільза день по-над 2,500 людей.

**) 1917-й год на Киевщине, ст. 302.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 160

міють самостійників, виявляючи до них вороже відношення, то не вспів іще закінчити речення, як голова З'їзду перебив його, кажучи, що треба говорити тільки привітання, а не виясняти партійну програму... певна частина З'їзду підхопила таке нетолерантне відношення свого голови і не дала промовцеві навіть докінчити привітання, перебиваючи його на кожнім слові, задоволено регочучись, коли він то переставав говорити, то знов починав" (ч. 169.). Видко було з усього, що ідея самостійности України була зовсім непопулярна серед членів Українського Військового З'їзду.

В той же день одкривався у Київі козачий з'їзд, на який прибуло 600 делегатів од усіх козацьких військ на фронті і в запіллю. З'їзд вітали голова чесько-словацької революційної ради проф. Т. Г. Масарик, англійський консул у Київі Доуглас і український ген. секретарь О. Шульгин, який казав, що "Україна не домагається самостійности. Вона домагається того самого, що й козаки — права самостійно будувати своє життя". "Ми йдемо по одній дорозі з вами" — закінчив він. Але козаки, як виявилось, вважали, що їм з українцями не зовсім по дорозі. Вже у своїй програмовій промові голова з'їзду Агеєв дуже підкреслив, що козаки — "державники", що вони — вірні сини Росії. За кілька день, коли настали грізні події, українська демократія і козаки опинились в ріжних, ворожих між собою таборах.

А події ці уже наближались. 7. падолиста київська Рада робітничих і салд. депутатів, (яка під цей час уже зовсім опинилась під впливом большевиків) одержала телеграму про большевицьке повстання в Петербурзі. За нею одержав телеграму комісар м. Київа К. Василенко про те, що петербурзька рада роб. і салд. депутатів оповістила Тимчасове Правительство скинутим і що гармати Петропавловської фортеці і крейсера "Аврора" готові бомбардувати Зімовий палац.

Тієї ж ночи 7. падолиста відбулося закрите засідання Малої Ради вкупі з представниками Укр. Ген. Військ. Комітету, Всеукр. Ради роб. депутатів, київської Ради роб. депутатів, залізничників. та ин. організацій і було ухвалено заснувати "Краєвий Комітет для охорони революції на Україні", який мав би "розпоряджати всіма силами революційної демократії на всій території України" і якому би "підлягали всі органи влади означеної території" Комітет вважався відповідальним перед Ц. Радою. Тут же було вибрано і членів Комітету, до якого війшли і большевики. Вибрані були такі особи: М. Ткаченко (укр. ес-дек), М. Порш (укр. ес-дек), Ол. Севрюк (укр. ес-ер), М. Ковалевський (укр. ес-ер), М. Шаповал (укр. ес-ер), Д. [А.] Пісоцький (укр. ес-дек), А. Ніковський (укр. ес-еф), Ф. Матушевський (укр. ес-еф), С. Гольдельман (Поалей-Сіон), С. Сараджієв (рос. ес-ер), М. Рафес (Бунд), В. Затонський (больш.), Г. Пятаков (больш.), С. Петлюра (від Укр. Ген. В. Ком.), М. Шумицький (від залізничників),

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 161

І. Крейзберг (больш.), Тележинський і Касяненко (від Всеукр. Ради Військ. депутатів), М. Зільбельфарб (від обєдн. жидів. соц. партій). По телеграфу було закликано представників революційних організацій Харькова, Одеси й Катеринослава. Краєвий Комітет випустив на другий день відозву "До громадян України", в якій, повідомляючи, що "на вулицях Петрограду йде боротьба між Временним Правительством і Петроградською Радою Робітничих і селянських депутатів", і що "вороги революції та волі народньої можуть скористуватися цією боротьбою для того, щоб повернути старий царський лад та вкинути народ у неволю", оповіщав, що Ц. Рада утворила Краєвий Комітет по охороні революції, котрому доручено "всякими способами, разом з Генер. Секретаріятом боротися з ворогами революції, зберігати спокій в краю та боронити від завоювання революції". До Комітету закликані представники організацій і партій: 1) Укр. Ген. Військ. Комітет, 2) Укр. Рада Військ. депутатів, 3) Рада Салдат. депутатів Київс. Округи, 4) Головний Комітет доріг України, 5) Укр. соц.-дем. партія, 6) Укр. партія соц.-рев., 7) Рос. соц.-дем. партія большевиків, 8) рос. соц.-дем. партія меншовиків, 9) рос. партія соц.-рев., 10) Бунд, 11) Обєдн. жидів. соц.-роб. партія, 12) Рада Салд. і роб. депутатів Київа, Харькова, Одеси й Катеринослава. Відозва заявляла, що власть Комітету поширена на всю Україну, на всі девять губерній: Київську, Подільську, Волинську, Полтавську, Чернігівську, Харьківську, Херсонську, Катеринославську і Таврійську.

Як українська демократія, так і большевики розуміли добре, що коли б в рішучій боротьбі взяли гору елементи, які стояли за Тимчасове Правительство (не так за Тимч. Пр-во, як за єдину Росію), то це було би в даних обставинах катастрофою для обох: тоді б наступила дійсна, а не уявлена тільки в думках, "контр-революція".

У Київі, коли зясувалося, що діється в Петербурзі, утворилася складна ситуація: тут стали супроти себе три сили: прихильники Тимчасового Правительства, які мали своїм осередком і реальною опорою Штаб київської військової округи, українська революційна демократія з Ц. Радою і большевики. Українці, не вважаючи на спори з Петербургом і на загострення відносин між Генер. Секретаріятом і Тимчасовим Правительством, не дуже бажали захоплення влади большевиками, бо мали і в себе вдома большевиків, які терпіли Ц. Раду лиш доти, доки сами не вбилися в колодочки. Але біля штабу військової округи обєдналися в однім таборі не тільки дійсні прихильники й оборонці Тимч. Правительства, але й усі ті, хто ставився однаково вороже як до українців, так і до большевиків. Їхня перемога над большевиками в Київі загрожувала й українцям. Російська революційна демократія (крім большевиків) — кадети, меншевики, ес-ери, — усі стали на боці штабу військової округи. Українці й большевики мали ріжні цілі і завдання, але ні ті, ні другі не могли при даній ситуації виступи-

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 162

ти самостійно: ані українці не могли подолати разом і прихильників Тимч. Пр-ва і большевиків, ані большевики не могли подолати українців і прихильників Тимч. Пр-ва. Тому вони до якогось часу мусіли вступити з українцями в певний союз. Тому то большевики приступили й до "Комітету охорони революції" Але цей аліянс тривав, як побачимо далі, лиш дуже короткий час.

Перші дні всі противники маневрували, щоб зібрати побільше сил і використати як найкраще ситуацію в своїх інтересах. На чолі київської військової округи стояв недавно призначений генерал Квецінський. Але душею акції був комісар при військовій окрузі Ів. Кирієнко, українець зроду (навіть колись член укр. с.-д. "Слілки"), тепер рос. с.-д. меншевик і противник Ц. Ради. Йому допомагав другий українець і теж рос. меншевик — К. Василенко. Обоє в боротьбі з українським рухом виявили завзяття, властиве звичайно ренегатам.

Генерал Квецінський не схотів визнати Краєвого Комітету охорони революції на тій підставі, що в ньому беруть участь большевики, і почав розставляти свою варту біля всіх державних і громадських інституцій м. Київа. Біля самого штабу були скуплені вірні йому військові частини і поставлені гармати. Мійська дума з свого боку різко осудила виступ большевиків у Петербурзі і ухвалила заснувати свій "Комітет охорони революції". Козачий з'їзд виніс постанову, що він мусить боротись з київським "многовластям" і взяти владу в свої руки з тим, щоб його діяльність була координована з діяльностю Штаба Округи і комісаром Кирієнком.

В той же день 8. падолиста на засіданні Малої Ради виникли гарячі дебати в справі відношення до подій в Петербурзі і становища в Київі. На засідання явились делегати Укр. Військового З'їзду й заявили, що з'їзд перервав свою працю і сформував із своїх членів "Перший український полк охорони революції", який стоїть до диспозиції українського уряду.*) Прийшли й делегати від козачого з'їзду, які заявили, що прислані довідатись, що робиться, вияснити дальшу тактику українців, щоб в залежности від того визначити й свою власну тактику. Цілий ряд промовців (М. Ковалевський, А. Ніковський та ин.) говорив про зачіпне, агресивне поводження Квецінського й Кирієнка, инші критикували спілку з большевиками. Большевик Затонський докоряв М. Раді, що вона веде нещиру політику. Він казав, що вчора, на закритому засіданні М. Ради, де вибірали Краєвий Комітет, не тільки не було осудження виступу большевиків, але навпаки, говорилося про його ідейність та революційний характер, зазначалося, що він являється протиставленням контр-революційности Тимч. Пр-ва.

*) Полк поділився на 4 куріні, за начальника полку обрано полковника Капкана, а за помічника йому поручника М. Галагана. Обрано також курінних отаманів та сотників. З'їзд перебув в становищі полку всього два дні, бо вже 10. падолиста знову почалися засідання.

Д. Дорошенко. Історія України 1917-1923. рр. Доба Центральної Ради — 163

Вчора говорилося, що для Ц. Ради байдуже, що діється в Петербурзі, що їй важно лиш зберегти порядок на Україні. Не було осуду большевицького руху, а говорилося лише, що Ц. Рада не може приєднатися до гасла "уся влада совітам". Вчора, казав Затонський, говорилося, що Ц. Рада не буде піддержувати большевицького руху, але й не буде ставити йому перешкод. Сьогодні ж настрій Ц. Ради змінився. Одже він ставив питання руба: чи Ц. Рада ворог большевицького виступу, чи приятель? Після довгих і пристрастних спорів Ц. Рада винесла таку резолюцію:

"Визнаючи, що влада, як в державі так і в кожному окремому краю, повинна перейти до рук всієї революційної демократії, визнаючи недопустимим перехід цієї влади до рук Рад робітничих і салдатських депутатів, котрі являються лиш часткою революційної демократії, українська Ц. Рада висловлюється проти повстання в Петрограді і буде енергійно боротися з усякими спробами піддержати бунти на Україні".

Це означало розрив з большевиками, і Г. Пятаков, член Ц. Ради від большевиків, заявив, що виходить з неї, бо, казав він, "висловлюючись проти повстання петербурзького пролетаріяту і війська, ви цим ударили і по нашій партії; тому ми виходимо з Малої Ради, полишаючи собі вільні руки". Большевики вийшли і з Краевого Комітету охорони революції. Але розрив був тільки формальний: фактично українці тримали у збройному конфлікті большевиків з штабовцями прихильний до перших нейтралітет і в рішучу хвилину допомогли їм збройно.

Спір між українцями й большевиками перенісся й на засідання Ради робітничих і салд. депутатів 9. падолиста, де Пятак