Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Боплан, Гийом Левассер де

Боплан, Гійом Левассер де — Боплан, Гийом Левассер де — (бл. 1600, Дьєпп, Нормандія — 6.12.1673) — військовий інженер і картограф.

Народився у шляхетсько-гугенотській сім'ї. Рано вступив на військову службу. В шістнадцять років став лейтенантом. Спеціалізувався на військовому будівництві. Вважався фахівцем з артилерії та картографії. В 1630—1648 рр. служив придворним інженером у С. Конєцпольського. Брав участь у будівництві укріплень, які мали захищати Річ Посполиту від татарських наскоків і народних повстань. У 1637—1638 рр. брав участь у поході С. Конєцпольського проти П. Павлюка й Я. Острянина. В 1639 р. відбудував знищений козаками І. Сулими Кодак. Збудував замки і фортеці в Барі, Бродах, Новому Конєцполі, Кременчуці і, вірогідно, Підгірцях; укріплені табори в Кам'янці та Старці. Покинувши службу, якийсь час проживав у Ґданську, де займався гравіюванням карти України. Повернувшись у Францію, в 1650 р. видав "Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн". Праця містить цінні відомості з історії, географії, культури й етнографії України. Книга безпосереднього свідка подій на Україні І пол. XVII ст. впродовж багатьох десятиліть була єдиним авторитетним науковим джерелом, до якого не раз зверталися дослідники історії України. "Опис" перекладено англійською (1704 р.), німецькою (1780 р.), польською (1822 р.), російською (1832 р.), українською (1990 р.) мовами. Г. де Боплан створив першу карту України та 12 карт окремих українських земель, для яких використав власні виміри. У 1654 р. видав у Данцігу "спеціальну" та "генеральну" карти України. Пізніше ці карти багато разів перевидавалися в різних країнах Європи. У 1662 р. в Амстердамі анонімно видав карту долини Дніпра.

Джерело:

Білоусько О. А., Мокляк В. О. Нова історія Полтавщини. Друга половина XVI — друга половина XVIII століття. Стор. 20

 

Боплан (Beauplan), Гійом Левассер де (бл. 1600–06.12.1673) – франц. військ. інженер-фортифікатор, картограф, архітектор, письменник.

Н. в м. Дьєпп (Франція). Із дворянського гугенотського роду, син відомого гідрографа, математика і картографа Вільгельма Левассера. Прізвисько «сір Боплан» узяв, очевидно, від назви маєтку першої дружини. 1616 був офіцером франц. армії. З кін. 1630 по 1648 – у Польщі, на службі в Сигізмунда III Ваза, Владислава IV Ваза і Яна II Казимира Ваза. Як військ. інженер і архітектор керував буд-вом і укріпленням фортець і замків, переважно на тер. України (Кременчук, Кодак, Броди, Підгірці, Бар та ін.). З 1637 – капітан артилерії, отримав різні привілеї від короля і від польного гетьмана М.Потоцького. В груд. 1637 брав участь у битвах проти козац. військ М.Павлюка, 1638 – проти Я.Острянина і Д.Гуні. 1639 відбудовував Кодак, спалений 1635 І.Сулимою; в цей же час складав карту нижнього Дніпра. Весною 1647 був звільнений зі служби і 1648 повернувся на батьківщину. 1652 переїхав із Дьєппа до Руана, 1665 був прийнятий на королів. службу. Творець першої карти України на основі власних вимірів (1639); 1647 закінчив велику «спеціальну» і пізніше – ген. карту. У Франції продовжував працю картографа. 1653 видав карту Нормандії, 1667–69 працював над картою Бретані (не закінчена). Як коментар до карт України і Дніпра видав «Опис України» (Руан, 1651, 1660; Париж, 1661), який було перекладено англ. (1704), нім. (1780), польс. (1822), рос. (1832) мовами. Він містив у собі багато цікавих відомостей про історію, географію, к-ру і етнографію України, про боротьбу укр. народу проти польс. шляхти, турків і татар, про запороз. козаків. Б. мав справжній літ. хист, глибокі знання, про що свідчать також його неопубл. доповіді та спогади, праці з математики та навігації. Залишається нез’ясованим, чи саме Б., чи якийсь ін. Левассер був автором поет. зб. «Les evenements іllustres…» (Париж, 1661) та франц. пер. праці Едуарда Брауна «A brief Account of some Travels in Hungaria, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly…» (Лондон, 1673). Образ Б. змальовано в романах «Богдан Хмельницький» М.Старицького (1887) та «Козацькому роду – нема переводу» О.Ільченка (1958).

П. у м. Руан (Франція).

Тв.: Table dés dеclinaisons du soleil. Rouen, 1662; Les principes de la gеomеtrie militaire. Rouen, 1667; Description de la Normandie. Rouen, 1667; Описание Украины. СПб., 1832; Опис України. «Жовтень», 1981, № 4; Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. К., 1990; Те саме. Львів, 1990; Львів, 1998.

Літ.: Ляскоронский В.Г. Гийом Левассер де Боплан и его историко-географические труды относительно Южной России. К., 1901; Барвінський Б. Україна Боплана. «Стара Україна», 1924, № 1; Кордт В. Матеріали до історії картографії України, ч. 1. К., 1931; Buczek K. Polski SÍownik biograficzny, t. 1. Kraków, 1935; Borschak E. L’Ukraine dans la lіtterature de l’Europe occidentale. Paris, 1935; Думка М.С. «Опис України» Боплана. «Жовтень», 1972, № 1; Білокінь С.І. Перші історики Києва. К., 1985; Котляр М.Ф. Гійом Левассер де Боплан і його «Опис України». «Архіви України», 1988, № 2; Січинський В. Чужинці про Україну. Львів, 1991; Наливайко Д. Козацька християнська республіка. К., 1992; Голобуцький В. Запорозьке козацтво. К., 1994; Непокупний А. Людське обличчя в «Описі України» Г.Л. де Боплана: Слово та образ. Штрихи до мовного портрета видатного француза. «Вісник Національної академії наук України», 1996, № 5/6; Боплан і Україна: Збірник наукових праць. Львів, 1998; Сосса Р.І. Історія картографування території України: Від найдавніших часів до 1920 р. К., 2000; Вавришин М. Комплекс карт України Г.Боплана та їх збереження в бібліотеках Європи. В кн.: Картографія та історія України: Збірник наукових праць. Львів, 2000; Брехуненко В. Боплан про Україну. «Пам’ять століть», 2001, № 2.

Г.П. Герасимова.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Градостроительство на Полтавщине
[Містобудування на Полтавщині]
2 Из украинской старины - Альбом
[З української старовини] Из украинской старины = La pètite Russie d'autrefois : [Альбом] / рис. акад. С. И. Васильковского и Н. С. Самокиша ; поясн. текст проф. Д. И. Эварницкого ; изд. А. Ф. Маркса. – С.-Петербург: Изд. А. Ф. Маркса, 1900. – VIII, 100 с. : іл.
3 Личности - Б
[Особистості - Б] - пункт меню
4 Малоруссы
Пыпин А. Н. Малоруссы. // Обзор истории славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Издание О. И. Бакста. — С.-Петербург, в типографии О. И. Бакста, Стремянная, № 14. 1865 — VI+537 с. Глава третья. Русское племя. 2. Малоруссы. Стр. 206-231.
5 Оборонное строительство на Полтавщине
Оборонное строительство на Полтавщине
6 Планы городов Полтавщины
Планы городов Полтавщины
7 Планы Полтавы
Планы Полтавы
8 Рисунки из жизни украинского народного слова
Сумцов М. Ф. Малюнки з життя українського народного слова. З XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина). — Харьків. Друкарня "Печатне Діло", 1910. — 144 с.
9 Україна на переломі, 1657-1659
Вячеслав Липинський. Україна на переломі, 1657-1959. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. / Історичні студії та монографії; т. 3 – Відень ; Київ : Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України ("Дніпросоюз"), 1920. – 304 с.
10 Фольклористическая деятельность Павла Гнедича
[Фольклористична діяльність Павла Гнідича] Фольклористическая деятельность Павла Гнедича // Пятаченко С. В. - Сумы: "Издательство "МакДен", 2004
11 Энеида И. П. Котляревского
А. И. Белецкий. «Энеида» И. П. Котляревского. // И. П. Котляревский. Энеида. Перевод с украинского Веры Потаповой. Художник И. И. Бекетов. Вступительное слово А. И. Белецкого. — М., Гос. изд-во художественной литературы, 1961. — 295 с.: ил. Стр. 3-15.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654