Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Мирза-Авакьянц, Наталья Юстиновна

Highslide JS
Фото співробітників кафедри історії української культури
Сидять: керівник кафедри академік Д. І. Багалій (в центрі), праворуч від нього керівник секції російської історії професор В. І. Веретенників, далі керівник етнологічно-краєзнавчої секції професор О. В. Ветухів і науковий співробітник О. Д. Багалій-Татаринова; ліворуч - дійсний член В. О. Барвінський, науковий співробітник О. Г. Водолажченко й дійсний член Н. Ю. Мірза-Авакянц. 
Стоять: аспірантка Н. В. Суровцова, науковий співробітник А. П. Ковалівський, аспірант Севастьянов, аспірант А. І. Козаченко, аспірант О. Назарець, науковий співробітник М. В. Горбань, аспірант М. М. Тіхонов.
ЦДАМЛМ України, ф. 302, оп. 1, од. зб. 146. http://www.archives.gov.ua/Sections/Persons/Bagalii/CDAMLM/index.php?7

Мірза-Авак’янц Наталія Юстинівна ([уроджена Дворянська - Т.Б.], 11.10.1888, м. Бориспіль Полтавської губ., тепер Київська обл. – 1940, розстріляна). Кандидат історичних наук, професор.

У 1907 р. закінчила Київську міністерську жіночу гімназію та історичне відділення історично-філологічного факультету Київських вищих жіночих курсів. У 1913 р. склала державний іспит при Московському університеті і працювала на педагогічних курсах при Московському учбовому окрузі. У 1915 р. повернулася до Києва і працювала у зразковій школі при Педагогічних курсах Жекуліної. З 1917 р. викладачка Української гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства. У 1918-1924 рр. - викладач методики та історії України, проректор, ректор Полтавського учительського інституту. У 1919-1920 – помічник декана Полтавського історико-філологічного факультету (філіал Харківського університету). З 1919 р. - редактор Постійної комісії для складання біографічного словника діячів української землі УАН. У 1922-1923 рр. – завідувачка учбовою частиною Полтавського кооперативного технікуму та декан кооперативного відділення Агрокооперативного технікуму у Полтаві. У 1922-1923 рр. – аспірантка, у 1923-1924 рр. – науковий співробітник, з 1924 р. – дійсний член і керівник сектору історії української культури Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури. У 1924 р. захистила промоційну (кандидатську) працю на тему “Землеволодіння на Лівобережній Україні ХVП – початку ХVШ ст.”. З 1924 р. – викладач , а з 1925 р. професор Харківського інституту народної освіти. З 1930 р. член Археографічної комісії Центрального архівного управління УСРР.У 1935-1938 рр. – завідувачка кафедрою історії України та викладач історії України й української мови у Київському державному університеті.

12.06.1938 р. заарештована і звинувачена в контрреволюційній націоналістично-терористичній діяльності. 16.03.1939 р. на 10 років виправно-трудових таборів. До жовтня 1939 р. перебувала у Лук’янівській в’язниці у Києві. Ймовірно, розстріляна у Києві на початку 1940 р. Реабілітована 24.01.1959 р.

Автор близько 50 праць. Належала до соціально-економічного напрямку в українській історіографії 1920-1930-х рр.

Праці: Селянські розрухи на Україні 1905-1907 року. – Харків, 1925. – 71 с.; История Украины в связи с историей Западной Европы. – Х., 1928. – 270 с.

Література: Супруненко О. Доля історика // Козацькі старожитності Полтавщини: Збірник наукових праць. – Полтава, 1994. – Вип. 2. – С.79-80; Верба І. Історик Н.Ю. Мірза-Авак’янц // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип.4. – Студії на пошану Руслана Пирога. – К., 2001. – С.559-578.

Джерело:

http://www.history.univ.kiev.ua/maximow2.html

Фото: http://www.archives.gov.ua/Sections/Persons/Bagalii/CDAMLM/index.php?7

Ссылки на эту страницу


1 Багалей, Дмитрий Иванович
[Багалій, Дмитро Іванович] (1857—1932), выдающийся историк и общественный деятель, академик ВАН
2 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
3 Ващенко, Григорий Григорьевич
[Ващенко, Григорій Григорович] (1878—1967), педагог, психолог, писатель; создатель украинской национальной системы воспитания
4 Из периода немецкой оккупации Украины
[З часів німецької окупації України] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
5 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
6 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
7 К истории национальных движений в Полтаве и на Полтавщине
[До історії національних рухів у Полтаві і на Полтавщині] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
8 Личности - М
[Особистості - М] - пункт меню
9 Мемуари (1917-1922 рр.)
Вадим Щербаківський. Мемуари (1917-1922 рр.) // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, літературний і науковий місячник. Квітень 1963. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1963. - Кн. 4/110(190). - 120 с. Стор. 435-445.
10 Одарченко, Петр Васильевич
[Одарченко, Петро Васильович] (1903—?), учений-литературовед, критик, публицист и языковед
11 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
12 Педагогический университет им. В. Г. Короленко
Педагогический университет им. В. Г. Короленко
13 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
14 Полтавскому областному Центру археологии – десять лет
[Полтавському обласному Центру археології – десять років] - Супруненко Александр Борисович
15 Репрессированные
[Репресовані] - пункт меню
16 Украинский университет в Полтаве
Вадим Щербаківський. Український університет у Полтаві // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, літературний і науковий місячник. Грудень 1961. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1961. - Кн. 12/96(170). - 120 с. Стор. 1319-1324.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654