Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Тахтай, Александр Кузьмич

Тахтай, Олександр Кузьмич — Тахтай Александр Кузьмич — (1890, Ромни — 1963, Донецьк) — археолог, музейник і краєзнавець.

Народився в сім'ї службовця. Закінчив Петербурзький археологічний інститут (1913 p.). Під час Першої світової війни служив у годувально-перев'язочному загоні Полтавської переселенської організації Всеросійської земської спілки. У 1918 р. — червоноармієць. У 1920-ті рр. жив і працював у Полтаві: лектором і бібліотекарем (1919-1921 pp.), співробітником Полтавського губернського комітету охорони пам'яток мистецтва, старовини і природи (1921—1922 pp.), інспектором екскурсійно-виставочної музейної секції Полтавської губполітпросвіти (1922—1925 pp.), хранителем археологічного зібрання Центрального пролетарського музею Полтавщини (1925—1929 pp.). Очолював експедиції музею по обстеженню археологічних пам'яток Полтавщини, активно співпрацював у Полтавському науковому товаристві ВУАН. Був одним із перших дослідників пам'яток палеоліту в басейні річки Орелі; чи не вперше для Полтавщини відкрив поховання сарматської доби; брав участь у вивченні Зачепилівського і Келегійського поховань перещепинського типу.

У 1930—1934 рр. працював завідувачем відділу археології Херсонського краєзнавчого музею. З жовтня 1934 по травень 1949 р. завідував відділом феодалізму Історико-археологічного Херсонеського музею в Севастополі. Під час німецької окупації врятував цінні експонати музею від розграбування. По війні був безпідставно звинувачений у співпраці з окупантами та антирадянській діяльності. 11 листопада 1949 р. судовою колегією у кримінальних справах Кримського облсуду засуджений на 25 років позбавлення волі у виправно-трудових таборах. У 1955 р. достроково звільнений із зняттям судимості. Останні роки життя працював на посаді археолога Донецького краєзнавчого музею.

Джерело:

Білоусько О.А. Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ ст.). 10 клас. Стор.195

 

Тахтай, Олександр Кузьмич (23.10.1890, Ромни – 25.07.1963, Донецьк) – дослідник первісної скіфо-сарматської, античної й середньовічної археології, античної епіграфіки і нумізматики, музеєзнавець.

Фахову освіту історика здобув на іст.-філол. ф-ті Петербурзького ун-ту (1911) та Петербурзькому археол. Ін-ті під керівництвом О. І. Спіцина та М. О. Макаренка. Працював н.с. музеїв Полтави (1921-1929), Херсона (1930-1934), Херсонесу (1935-1949), Донецька (1956-1959). Незаконно арештовувався 1929 та 1934, репресований також у 1949. Наук. діяльність була різнобічною: первісна, скіфо-сарматська, антична і середньовічна археологія, антична епіграфіка та нумізматика. Був одним із перших дослідників пам’яток палеоліту у Пооріллі, започаткував дослідження поселень доби бронзи і раннього залізного віку у Нижньому Подніпров’ї, розпочав дослідження пам’яток кизил-кобинської культури в Криму, плідно працював над вивченням античних і середньовічних нашарувань Херсонеса-Херсона, підготував археол. карту Донбасу. Значний доробок на терені вітчизняної музейної справи позначений збором та впорядкуванням фондів (лише у Херсонському краєзнавчому музеї зберігається більше 1000 одиниць археол. експонатів, зібраних ним), створенням нових музейних експозицій в Херсоні і Херсонесі. Завдяки О. К. Тахтаю в роки Великої Вітчизняної війни було збережено від знищення пам’ятки Херсонеса і музею. Автор 20 наук. праць.

Тв.: Античные клейменные пифосы из Херсонеса // КСИИМК. – 1940. – В.5; Два клада херсонесских античных монет 1944 г. // ХС, 1948. – В.4; Раскопки Херсонесского некрополя (I-IV) в 1937 г. // ХС. – 1948. – В.4.

Літ.: П. Н. Шульц. А. К. Тахтай (некролог) // Советская археология. – 1964. – № 4; В. І. Граб, О. Б. Супруненко. Археолог Олександр Тахтай. – Полтава, 1991; Г. Мезенцева. Дослідники археології України. – Чернігів, 1997. – С.98.

Світлана Юренко

Джерело:

Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Серія "Українські історики". — Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. — Випуск 2, частина 2. — 382 с. Стор.311-312 - Інститут історії України НАН України

Ссылки на эту страницу


1 Галаган, Григорий Павлович
[Галаган, Григорій Павлович] (1819—1888), общественный деятель, деятель образования
2 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
3 Краеведческий музей
Краеведческий музей
4 Личности - Т
[Особистості - Т] - пункт меню
5 Музейные деятели. Архивисты. Коллекционеры
[Музейні діячі. Архівісти. Колекціонери] - пункт меню
6 Репрессированные
[Репресовані] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654