Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Комитет охраны памятников искусства и древностей (Губкомис)

Полтавський губернський комітет охорони пам'яток мистецтва і старовини (Губкомис). Створений 28 січня 1919 р. при губернському відділі народної освіти, в складі 15 чол. (керівники музеїв, архіву, вищих навчальних закладів Полтави та краєзнавці). Очолив усю краєзнавчу роботу. Того ж року відкрив виставку картин уродженця Полтави, художника М. О. Ярошенка, надісланих з Петрограда вдовою живописця. 27 квітня 1919 р. губкомис організував у місті музей образотворчого мистецтва, його першим керівником став М. Я. Рудинський (1887—1958, доктор історичних наук з 1949 р.). Того ж року він видав путівник по музею. За його ініціативою почався випуск серії брошур про знатних уродженців краю. На початку 1919 р. губкомис відкрив у місті Центральну наукову бібліотеку (понад 20 тис. одиниць зберігання). Губкомис та наукове товариство сприяли відкриттю в місті історичного архіву. Губкомис приділяв значну увагу збиранню культурних цінностей, що зберігалися в колишніх поміщицьких маєтках, та створенню на їх базі музеїв. З цією метою його представники побували в маєтках Гоголів-Яновських, Кочубеїв, Рєпніних, Трощинських, Муравйових-Апостолів та інших, де були зібрані книги, картини, посуд, різні речі побуту. Тільки в 1919 р. до Полтави було звезено 39834 одиниць речей, до музею й архіву 12 605 предметів.

У квітні 1919 р. відділ народної освіти надіслав в усі повіти матеріали про діяльність губкомису і рекомендував там створити повіткомиси. Влітку 1920 р. вони вже існували в Лубнах, Миргороді, Лохвиці, Прилуках, Кобеляках. До кінця року в губернії було створено 10 повіткомисів. У результаті їх діяльності було організовано музеї: у Лубнах (1919), Ромнах (1919), Миргороді (1920), Лохвиці (1920). Навколо музеїв, яких у 1920 р. налічувалось 15, гуртувалися краєзнавці. 

Крім М. Я. Рудинського, активно працювали в губкомисі такі ентузіасти своєї справи, як його сестра Олена Яківна, К. В. Мощенко, В.О. Шепотьєв та ін. Але у 1921 р. їх звинуватили в контрреволюційній діяльності і заарештували. Тільки заступництво В. Г. Короленка врятувало їх від суду. У 1924 р. вони та інші працівники були звільнені з роботи і повторно заарештовані, що негативно позначилося на справі охорони і збереження пам'яток. Губкомис ліквідований у 1922 р. у зв'язку з реорганізацією органів освіти.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 752-753

Ссылки на эту страницу


1 Исторические очерки
[Історичні нариси] - пункт меню
2 Капустянский, Иван Назарович
[Капустянський, Іван Назарович] (1894—1937), литературовед, библиограф, педагог
3 Мощенко, Константин Васильевич
[Мощенко, Костянтин Васильович] (1876—1963), деятель музейного дела, этнограф, художник, архитектор, краевед, исследователь украинского народного искусства
4 Рудинский, Михаил Яковлевич
[Рудинський, Михайло Якович] (1887—1958), археолог, искусствовед, доктор исторических наук

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654