Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Канцелярия Малороссийского военного губернатора

Канцелярія Малоросійського військового губернатора. Створена у 1802 р. у м. Полтаві для керівництва Полтавською і Чернігівською губерніями. Очолював її малоросійський генерал-губернатор (з 1812 р. — військовий). Генерал-губернатор займався набором земського ополчення у 1806 р., формування кінних козацьких полків у 1812 р., рекрутськими наборами, переселеннями козаків в інші губернії, наглядав за будівництвом і благоустроєм міст, спорудженням шляхів і мостів, поштових станцій, влаштуванням хлібних склепів, розвитком шовківництва тощо. Малоросійськими військовими губернаторами були: О. Б. Куракін (1802—1808), Я. І. Лобанов-Ростовський (1808—1816), М. Г. Рєпнін (1816—1834).

Всі заходи військові губернатори здійснювали через канцелярію, штат якої у 1826 р. налічував 25 чоловік (правитель канцелярії, 2 секретарі, 6 їх помічників, журналіст, екзекутор-казначей, 6 старших і 6 молодших писарів, 2 чиновники для особливих доручень). Вона складалася з 4, а потім 5 відділень. Перше відділення розглядало прохання, що надходили в канцелярію на ім'я генерал-губернатора. Друге відділення вирішувало поточні адміністративні, поліційні і цивільні справи. Третє відділення займалося кримінальними та іншими справами. Четверте відділення наглядало за притулками, навчальними закладами, розглядало питання, пов'язані з землеробством. П'яте відділення (створене у 1834 р.) керувало справами козаків, у т. ч. і їх переселенням в інші губернії, зокрема на Кубань. У березні 1836 р. канцелярія Малоросійського військового губернатора була ліквідована, а її функції передані новоствореній канцелярії Чернігівського, Полтавського і Харківського генерал-губернатора.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 512-513

Ссылки на эту страницу


1 Бантыш-Каменский, Дмитрий Николаевич
[Бантиш-Каменський, Дмитро Миколайович] (1788—1850), историк и археограф, государственный деятель
2 Ильяшевич, Николай Петрович
[Ільяшевич, Микола Петрович] (1834-1913), тайный советник, просвещенец, общественный деятель, преподаватель и воспитатель ППКК
3 Ильяшенко, Андрей Сергеевич
[Ільяшенко, Андрій Сергійович] (1825—1885), сенатор, юрист
4 Родзянко, Николай Васильевич
[Родзянко, Микола Васильович] (1817—1871), государственный деятель
5 Российские органы государственного управления
[Російські органи державного управління] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654