Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Чередниченко, Варвара Ивановна

Чередниченко, Варвара Іванівна (16.12.1896—1949), письм. і педагог родом з Києва. Закінчила Іст.-філол: фак. Вищих жін. Курсів у Києві і по революції працювала на педагогічній роботі в Полтаві (1917 — 23); 1928 — 38 жила в Осетії, потім повернулася до Києва. Почала друкуватися 1912, була чл. літературної організації "Плуг". 3б. оп. "З життя укр. вчительства" (1919), "Весела компанія" (1928), "Весняний дріб'язок" (1929), "Жужіль" (1930), "Осетинські оповідання" (1931). Крім того, низка оповідань, друкованих окремо і в пресі; пед. порадник "Дитяча хата" (1921). З поч. 1930-их pp. перестала друкуватися.

Джерело:

Енциклопедія українознавства: В 10 томах / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

 

З життя українського вчительства: Зб. оповід. / З передм. О.Левитського; Уложила В.Чередниченко; Вид. Полтав. спілки спожив. т-в. – Полтава: Друк. спілки спожив. т-в, 1919. –VІІІ, 108с. – (Сер. 1: Крас. письменство).

Із змісту: Світаннє /Н.К.; Що робити /А.Тесленко; Божественна Галя / С.Васильченко та ін.

Укладач збірки оповідань В.Чередниченко поставила за мету привернути увагу до умов життя та діяльності українського вчительства. У десятьох невеличких оповіданнях наводяться типові факти, які висвітлюють тяжке життя дореволюційного вчителя, його матеріальне і правове становище, національні та індивідуальні прикмети його учнів, вплив педагогічної праці на громадське життя.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО В. Дитяча хата: Порадник орг. й керування установ дитячого виховання / В.Чередниченко. – Х.; Полтава: Всеукр. держ. вид-во. [4-а рад. друк.], 1921.

Ссылки на эту страницу


1 Личности - Ч
[Особистості - Ч] - пункт меню
2 Нове Різдво
Нове Різдво, литературно-фольклорный и этнографический сборник, посвященный новым советским обрядам (1923)
3 Новими стежками
Новими стежками, педагогический журнал, приложение к "Бюлетеню Полтавської губосвіти" (1922—1923)
4 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
5 Педагогический журнал
Педагогический журнал, издавался Полтавским земством для учеников народных школ Полтавской губернии (1914-1917)
6 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
7 Плуг
"Плуг" - Полтавский филиал Союза крестьянских писателей Украины
8 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654