Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Генерал-губернатора дом

Highslide JS
Губернаторський дім

Будинок Полтавського генерал-губернатора. Знаходиться у західному секторі Круглої площі між вул. Лідова і Жовтневою. Збудований у 1808-1811 рр. в стилі класицизму за типовим проектом 1803 р. архітектора А. Захарова. Перебудований у 1840-х рр. за проектом губернського архітектора Рибіна: влаштовано парадний вхід на головному фасаді, добудовано дворові ризаліти. Мурований, триповерховий, П-подібний у плані, фланкований цегляним муром з двома брамами. Найбільший серед трьох будинків губернаторів. Головний фасад симетричний, акцентований шестиколонним портиком іонічного ордера, що спирається на виступ цокольного поверху. Портик завершено горизонтальним аттиком. Первісне планування було анфіладним. Будинок Полтавського генерал-губернатора - не тільки важливий елемент архітектурного ансамблю площі, але й одна з найдовершеніших пам'яток зрілого класицизму на Україні.

До 1856 р. у будинку містилася канцелярія генерал-губернаторів.

У 1816-1834 цю посаду обіймав Микола Григорович Рєпнін-Волконський (1778-1845) - російський державний діяч і дипломат, учасник Вітчизняної війни 1812 р., генерал від кавалерії, князь. За його участю у Полтаві було відкрито Полтавський інститут шляхетних дівчат і Полтавську школу садівництва. Запропонував заснувати Полтавський кадетський корпус. Сприяв звільненню з кріпацтва М. С. Щепкіна, підтримував стосунки з І. П. Котляревським. Допомагав Д.М. Бантиш-Каменському у справах, пов'язаних з виданням "Історії Малої Росії".

Начальником канцелярії князя Рєпніна у 1816-1822 рр. служив учасник декабристського руху М. М. Новиков, родич російського просвітителя і письменника М.І. Новикова. У 1818-1821 в канцелярії працював М. І. Муравйов-Апостол. У різні часи у будинку генерал-губернатора бували декабристи В. Ф. Раєвський, С. І. та І. І. Муравйови-Апостоли, М. П. Бестужев-Рюмін, П. І. Пестель, М. С. Лунін, С. В. Капніст та ін.; неодноразово старшого брата відвідував С. Г. Волконський.

У 1917 р. у будинку відбувся 1-й губернський з'їзд Рад. У 1920-х рр. в ньому розміщався дитячий технікум ім. В.І. Леніна, у 1930-х рр. - школа міліції. Зруйнований у 1943 р., відбудований з переплануванням у 1959-1960 рр. за проектом архітектора В. А. Пасічного. Тепер у будинку - Полтавська обласна Рада профспілок. Розташований на вул. Жовтневій № 37.

Дивись: Рудинський М. Я. Архітектурне обличчя Полтави

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 786-787

Ссылки на эту страницу


1 Административные здания
[Адміністративні будинки] - пункт меню
2 Ансамбль Круглой площади
[Ансамбль Круглої площі] - пункт меню
3 Ансамбль Круглой площади
[Ансамбль Круглої площі] фотоальбом
4 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
5 Воссоздание Полтавы – «малого Петербурга» или Архитектура обратного отсчёта
[Відтворення Полтави - «малого Петербурга» або Архітектура зворотного відліку] - Владимир Леонтьевич Вайнгорт
6 Жилые дома
[Житлові будинки] - пункт меню
7 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
8 Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Історичний нарис Петровського Полтавського кадетського корпусу] - Павловский Иван Францевич. Полтава. 1890
9 История и современные "обломы" полтавской архитектурной классики
[Історія і сучасні "обломи" полтавської архітектурної класики] - Трегубов В. А. // Полтавское региональное отделение Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия им. Олеся Гончара, Полтава, 2006.
10 Кадетский корпус
[Кадетський корпус] – Микола Бутович // "Вестник". Нью-Йорк. Год XIII. Ч. 5 (127). Май 1959. Стор. 24-29; Ч. 6 (128). Июнь 1959. Стор. 19-22; Ч. 7-8 (129-130). Июль-август 1959. Стор. 19-23
11 Круглая площадь
Круглая площадь (бывшая Александровская, Октябрьский р-н)
12 Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
13 Пасечный, Виталий Андреевич
[Пасічний, Віталій Андрійович] (1921-2003). Архитектор
14 Первый губернский съезд Советов Полтавщины
Первый губернский съезд Советов Полтавщины
15 Полтава (Из живописного путешествия по России Издателя О. З.)
[Полтава (З мальовничої подорожі по Росії Видавця О. З.)] // Отечественные записки. Часть XLII. Апрель, 1830. № 120
16 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
17 Полтава восемьдесят лет назад
[Полтава вісімдесят років тому]. Егор Акимов. Полтава восемьдесят лет назад // Киевская старина, 1896, 12. Документы, известия, заметки. Стр. 7-12
18 Полтавская Круглая площадь
[Полтавська Кругла площа] - Павлов Виталий
19 Профессиональные союзы на Полтавщине
Профессиональные союзы на Полтавщине
20 Совет рабочих и солдатских депутатов
Полтавский Совет рабочих и солдатских депутатов
21 Школа милиции им. Г. И. Петровского
Школа милиции им. Г. И. Петровского

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654