Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Союз земельных собственников

Союз земельних власників (Всеукраїнський союз хліборобів-власників) - консервативно-монархічна організація, що існувала в Україні в 1917-18. Утворився у травні 1917 на Полтавщині за ініціативою поміщика Костянтиноградського повіту М. Коваленка. Спочатку діяв як губернська організація Всеросійського союзу земельних власників (Союз хлеборобов-собственников). Єдиної політичної платформи союз не мав. Об'єднуючи великих та середніх земельних власників (у т. ч. заможних селян), ставив собі за мету збереження приватної власності на землю. Перебував в опозиції до Української Центральної Ради та її аграрної політики. У національному питанні частина членів С.з.в. виступала за єдину і неділиму Росію, інша - стояла на державницьких позиціях. У квітні 1918 С.з.в. разом з Українською демократичною хліборобською партією організував Хліборобський конгрес, на якому 29.4.1918 гетьманом України було проголошено П. Скоропадського. 20.10.1918 середні та дрібні власники на чолі з М. Коваленком передали гетьману меморандум, у якому заявляли про підтримку державної незалежності України та аграрної реформи, спрямованої на обмеження великої земельної власності. Великі землевласники (лідери - голова С.з.в. Ф. Гейден, І. Дусан) вимагали федерації з майбутньою небільшовицькою Росією та недоторканності великої земельної власності. 6.11.1918 стався остаточний розкол С.з.в., внаслідок якого дрібні власники залишили організацію та приєднались до УДХП. Союз припинив існування після падіння уряду П. Скоропадського.

О. Бойко (Київ).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
2 Дневник (1920)
[Щоденник (1920)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 204-528.
3 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
4 Из Киева до Полтавы в 1918 году
Сава Крилач. З Києва до Полтави в 1918 році // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 63-74.
5 К характеристике правых партий
[До характеристики правих партій] – Андриевский Виктор (из доклада, прочитанного 16-17/XII.1920 г. в украинском военном лагере в Райхенберге) // Берлин. 1921. Из типографии Гофмана в Зальцендели
6 Коваленко, Михаил Иванович
[Коваленко, Михайло Іванович] (1872—1918), политический деятель, помещик Константиноградского уезда, депутат 4-й Государственной думы от Полтавской губернии
7 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
8 Скоропадский, Павел Петрович
[Скоропадський, Павло Петрович] (1873—1945), украинский государственный и политический деятель, военачальник, гетман Украины (1918)

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654