Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Украинский союз хлеборобов-государственников (УСХД)

Український союз хліборобів-державників (УСХД) - українське політичне об'єднання монархічного напряму. Заснований з ініціативи В. Липинського і С. Шемета у Відні в 1920. Політична програма організації викладена у “Листах до братів-хліборобів” В. Липинського, опублікованих у друкованому органі УСХД - збірнику “Хліборобська Україна” протягом 1920-25. У грудні 1920 прийнято статут і регламент УСХД. Члени товариства ставили своєю головною метою боротьбу за відновлення суверенної Української держави з класо-кратичним устроєм у формі традиційного Гетьманату. Статут визначив триступеневе членство в УСХД: співробітники присяжні, співробітники дійсні й співробітники-однодумці. На чолі організації стояла й координувала всю її діяльність Рада присяжних, до складу якої входили члени ініціативної групи, що підписали статут і регламент (до останньої належали також Д. Дорошенко, М. Кочубей, А. Монтрезор, Л. Сідлецький і О. Скоропис-Йолтуховський), і яка мала постійно поповнюватися новими членами з числа дійсних співробітників. Головою Ради присяжних був В. Липинський. До УСХД приєднався гетьман П.Скоропадський, який 1921 увійшов до Ради присяжних. УСХД налічував 6л. 70 членів. У 1929 загострилися суперечності у керівництві організації. У вересні 1930 В. Липинський оголосив про ліквідацію УСХД і заснував Братство українських класократів-монархістів-гетьманців. Невдовзі після смерті В.Липинського (1931) УСХД відновив свою діяльність. Раду присяжних очолив Й.Мельник. 16.7.1937 Рада присяжних прийняла рішення про розпуск УСХД. Замість нього у вересні 1937 гетьманський центр оголосив про створення Українського союзу гетьманців-державників (УСГД).

М. Швагуляк (Львів).

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
2 Дневник (1920)
[Щоденник (1920)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1919-1920). – Київ—Нью-Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. Стор. 204-528.
3 К характеристике правых партий
[До характеристики правих партій] – Андриевский Виктор (из доклада, прочитанного 16-17/XII.1920 г. в украинском военном лагере в Райхенберге) // Берлин. 1921. Из типографии Гофмана в Зальцендели
4 Липинский, Вацлав Казимирович
[Липинський, Вацлав Казимирович] (1882—1931), политический деятель, историк, историософ, социолог, публицист, теоретик украинского консерватизма, идеолог украинского монархизма
5 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
6 Украинская демократично-хлеборобская партия (УДХП)
Украинская демократично-хлеборобская партия (УДХП)
7 Шемет, Сергей Михайлович
[Шемет, Сергій Михайлович] (1875–1957), общественный и политический деятель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654