Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Имшенецкий, Яков Кондратьевич

Имшенецкий, Яков Кондратьевич. Депутат I Государственной Думы от Полтавской губернии. Родился в 1858 г. Конституционный демократ.

Начальник отделения казенной палаты. Окончил духовную семинарию. Сначала учился в Московском университете, а оттуда был исключен за участие в студенческих волнениях (1881 г.). Окончил Новороссийский университет (1885 г.). Статистик (1877-1893 гг.) и податной инспектор Миргородского и Полтавского уездов (1893-1902 г.). Сотрудник "Русских Ведомостей" и многих других газет.

Источник:

Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв 1906-1911 г. (Сессия продолжалась с 27 апреля по 9 июля 1906 г.) Составил М. М. Боиович. Издание Т-ва И. Д. Сытина. Москва. 1906 г. Стр. 262

 

Highslide JS
Я. К. Имшенецкий.

Имшенецкий, Яков Кондратьевич. Род. 21 марта 1858 г. в селе Бобe, Сосницкого уезда, Черниговской губернии. В 1885 г. окончил Новороссийский университет. В 1887 г. поступил статистиком в Полтавскую губернскую земскую управу, принимал участие в основном статистическом описании губернии и в разработке данных этого описания. В 1893 г. — податной инспектор Миргородского уезда, в 1897 г. — Полтавского уезда, в 1902 г. — начальник отделения Полтавской казенной палаты. В 1906 г. — член первой Государственной Думы. С февраля 1909 г. служит в Полтавском обществе взаимного кредита. С 1912 г. — управляющий этим банком.

Источник:

Павловский И. Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Полтава, 1914. Стр.73-74

 

Highslide JS
Санкт-Петербург, 1906 р.

Імшенецький, Яків Кіндратович (21.03.1858, с. Баба Сосницького пов. Чернігівської губ., тепер Сосницького р-ну Чернігівської обл. – 02.06.1938) – громадський і політичний діяч, статистик, публіцист.

Нар. в сім’ї священика. По закінченні 4 кл. Чернігівської духовної семінарії склав екстерном екзамени за гімназичний курс і вступив на медичний факультет Московського університету, з якого у квіт. 1881 був виключений за участь у студентських заворушеннях. Навчання продовжив на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету в Одесі. По закінченні студій (1885) служив у Чернігівській казенній палаті. 1887 перейшов на службу до Полтавської губ. земської управи, працював статистиком, податковим інспектором (з 1893), начальником відділу (з 1902). Брав активну участь у громадському житті. Підтримував тісні зв’язки з родиною В. Г. Короленка. Після утворення конституційно-демократичної партії увійшов до її полтавського осередку (1905), на VІ з’їзді партії (1906) обраний до складу ЦК, а також до складу редакцій газ. «Народная Свобода–Думский Листок» і журн. «Вестник Партии Народной Свободы». Член І Державної Думи (від Полтавської губ.), виступав на думських засіданнях з аграрних питань. Після розпуску Думи підписав Виборзьку відозву, що закликала до громадянської непокори. За це був засуджений до тримісячного ув’язнення з наступною поразкою в правах. У 1909 повернувся до Полтави, очолив кадетську партійну організацію.  Був обраний головою Товариства взаємного кредиту. Після Лютневої революції виступив 16.03.1917 у Полтаві на зборах, улаштованих відділенням партії кадетів, де виклав основні пункти програми партії, у т. ч. й свободи совісті. Обраний гласним Полтавської міської думи. На VІІІ з’їзді партії (11.05.1917) зробив доповідь з національного питання. Жовтневі події в Петрограді зустрів вкрай негативно. 12.11.1917 на засіданні Полтавської міської думи підтримав ІІІ Універсал УЦР. Після саморозпуску кадетської партії сприйняв нові реалії, працював статистиком у радянських установах. У 1919–1920 переслідувався радянською владою за протести проти порушень прав людини, репресій за політичними мотивами. У 1922 взяв активну участь у масових акціях протесту парафіян ряду храмів Полтави проти вилучення церковних цінностей. У наступні роки виступав проти закриття радянською владою церков і молитовних будинків. У берез. 1938 заарештований за сфальсифікованим звинуваченням у створенні «фашистсько-повстанської організації церковників». За постановою Особливої трійки УНКВС по Полтавській обл. від 23.04.1938 був засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. Вирок виконано 02.06.1938. Реабілітований Прокуратурою Полтавської обл. 22.06.1990.

Літ.: Политические деятели России 1917. Биографический слов. – М.: Изд-во БСЭ, 1993. – С. 125; Єрмак О. Реабілітовані посмертно // ПЄВ. – 1997. – Ч. 4. – С. 81-90; Нестуля О. О. До характеристики громадського руху кін. ХІХ – поч. ХХ ст. на Полтавщині (автобіографія Я. К. Імшенецького) // АЛЛУ. – 1997. – № 1–2. – С. 39-45.

О. А. Білоусько, О. П.Єрмак.

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Фото: ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

 

Имшенецкий, Яков Кондратьевич (1858-?) Род. в семье священника. Окончил семинарию, учился в Моск. (в 1881 исключен за участие в волнениях студентов) и Киевском ун-тах, окончил Новороссийский ун-т (Одесса) в 1885. С 1887 занимался статистикой, в 1893-1906 на гос. службе. Специалист по экон. и агр. вопросам, сотрудничал в столичных и провинц. газетах. Был близок к "Союзу Освобождения". В кадетскую партию вступил в год её орг-ции (1905), избран в состав ЦК на 6-м съезде партии (1916): лидер полтавских кадетов. Вошёл в состав редакций газ. "Нар. Свобода - Думский Листок", ж. "Вестник Партии Нар. Свободы". Член 1-й Гос. Думы (от Полтавской губ.), выступал на её заседаниях по агр. вопросам. Подписал Выборгское воззвание, призывавшее население к гражд. неповиновению; осужден на 3 мес. и лишён права занимать обществ, и гос. посты.

После Февр. рев-ции 1917 выступил 16 марта в Полтаве на собрании, устроенном отделением Партии Нар. Свободы, и изложил осн. пункты программы партии. Гласный полтавской Гор. думы. На 8-м съезде партии 11 мая сделал доклад по нац. вопросу: "Лозунг "Автономия Украины" смутно воспринимается широкими слоями населения, но они инстинктивно чувствуют, что у них есть какие-то более широкие нац. требования, и они уже не мирятся на том, чтобы им было разрешено читать книги на укр. яз. Но наряду с этим, также определенно выявилось и другое; при всех положениях, при всех постановках вопроса прямо, определенно, решительно и даже со страстностью народ всегда заявляет, что ни о каком отделении от России не может быть и речи. С этим сознанием общности народной надо считаться, дорожить им, и, в этих целях, надо указать укр. народу путь к осуществлению его нац. требований... Опасность разъединения и распада гос-ва по отношению к Украине нереальна, потому что разделить территорию Украины от России никаким образом [нельзя], чтобы на Украине не осталось ни одного русского и наоборот" ("Вестник Партии Нар. Свободы", 1917, № 14/16, с. 14). Имшенецкий вместе с др. делегатами-украинцами возражал против проекта резолюции по нац. вопросу, к-рый предусматривал предоставление в вопросах хоз., культурной жизни губернии или области самоуправления, но при контроле со стороны общегос. властей, вплоть до отмены постановлений. И вопрос был отложен до созыва Учред. Собр. (см.: Думова-2, с. 139). На съезде избран вновь в ЦК. 9 июля Имшенецкий выступил на 1-м общего?, собрании партии в Екатеринославе и указал, что нахождение партии на крайнем правом фланге - явление временное и "не должно приводить в смущение" и что партия вскоре займёт место в центре, к-рое она занимала ранее (см.: "Вестник...", 1917, № 14/16, с. 28). На 9-м съезде партии избран канд. на выборы в Учред. Собр. от Полтавской и Черниговской губ. Выдвинут канд. в Учред. Собр. и от полтавского отделения партии (по списку № 3 под первым номером). В авг. вошёл в новый состав Гор. думы и в её финанс. комиссию. Член Предпарламента. Окт. события в Петрограде встретил крайне негативно. 12 нояб. на заседании полтавской Гор. думы был оглашен Универсал укр. Центр. Рады об объявлении Укр. Нар. Республики. Имшенецкий выступил с речью, в к-рой поддержал намерение Центр. Рады бороться с анархией и гражд. войной, её попытки "наладить жизнь, устроить порядок при посредстве местных органов" в условиях, когда "центр, власти гос-ва" "совершенно нет". Однако, по мнению Имшенецкого, "... и Рада и Секретариат приступили к этому делу не с той государственностью и осторожностью, не с тем сознанием ответственности, какое естественно было предъявить к этому случаю, а с чисто большевист. демагогией. Вводить коренные изменения гос. строя в крае, пользуясь разрухой, почти накануне открытия Учред. Собр.. это ни в коем случае не значит укреплять власть. Упразднение росчерком пера права собственности на землю, введение 8-час. рабочего дня, преобразование суда, и всё это с чисто ленинской решительностью и легкомыслием может только обострить гражд. войну и разруху. Обещание заставить союзников и врагов немедленно начать переговоры о мире звучит совершенно по-большевистски и является чистой демагогией. И пока Рада будет идти этим явно большевист. путём, она не может дать Украине ни мира, ни земли, ни порядка" (там же, № 28, с. 17). Предложенная им резолюция была отклонена. Дальнейшая судьба неизвестна.

Источник:

Использованы материалы статьи M.E. Голостенова в кн.: Политические деятели России 1917. Биографический словарь. Москва, 1993. (http://www.hrono.ru/biograf)

 

Имшенецкий Яков Кондратьевич. Депутат I Государственной Думы от Полтавской губернии.

Малоросс, родился в дворянской семье. После увольнении из Московского университета за участие в студенческих  беспорядках поступил в Новороссийский университет. Председатель  полтавского комитета кадетской партии. Сотрудник многих газет. Депутат I  Государственной Думы от от Полтавской губернии. Подписал "Выборгское воззвание" 10 июля 1906 года в г.Выборге и осужден по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного Уложения. После Февральской революции 1917 года  выступил  в Полтаве на собрании, устроенном отделением Партии Народной Свободы и изложил основные пункты программы партии. Гласный полтавской Городской думы.   На 9-м съезде партии избран кандидатом на выборы в Учредительное Собрание от Полтавской и Черниговской губерний.  В августе 1917 года вошёл в новый состав Городской думы и в её финансовую комиссию. Октябрьские события в Петрограде встретил крайне негативно. Дальнейшая судьба неизвестна.

Подписал "Выборгское воззвание" 10 июля 1906 года в г.Выборге и осужден по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного Уложения.

Биографические данные приведены на момент избрания в Государственную Думу.

Работа в I Государственной Думе

Председатель IX отдела.

Избран: 1) в аграрную комиссию - II, 1075;

2) в финансовую комиссию - II, 1391.

Подписал: 1) заявления: а) 42-х чл. Государственной Думы по аграрн. вопросу - I, 250;

б) об изменении ст.ст. 55-57 Учр. Государственной Думы - I, 554;

2) заявления о запросах: NN 1, 2, 4, 5, 11, 24, 48, 69, 72, 84, 120, 121, 171, 181, 249, 303 и 306.

Докладчик IX отдела по поверке прав членов Государственной Думы - I, 357-358, 535.

Предлагал формулу перехода к очередн. дел. по поводу предложений Чурюкова и Корнильева об обращении к Государю Императору с просьбой об амнистии и отмене смертной казни - I, 41, 44.

Выступал: по аграрн. вопросу - I, 580-584;

по поводу запроса N 152 - II, 1287.

Источник:

http://www.kodeks.ru

 

Имшенецкий, Яков Кондратьевич (21.3.1858 - 1938). Депутат 1-й ГД [Государственная дума Российской империи] от Полтавской губернии.

Русский, православного вероисповедания, из семьи православного священника. По окончании духовной семинарии учился в Московском университете, в 1881 исключен за участие в студенческих волнениях, поступилв Киевский университет, затем перешел в Новороссийский университет (Одесса), который окончил в 1885. С 1887 статистик Полтавской губернской земской управы, участвовал в статистическом описании Полтавской губернии. С 1893 податной инспектор Миргородского, в 1897-1902 - Полтавского уездов Полтавской губернии. Начальник отделения Полтавской казенной палаты. Гласный Полтавской городской думы. Одновременно сотрудник газет «Русские ведомости», «Киевские отклики», журналов «Вестник знания», «Южные записки». Член редакций журналов «Хуторянин» и «Полтавщина». Автор статей по экономическим и аграрным вопросам. Член Полтавского сельскохозяйственного общества. Входил в Комитет Полтавской общественной библиотеки. С 1903 член «Союза освобождения», с 1905 - Конституционно-демократической партии, возглавлял ее Полтавский комитет; входил в редакцию партийных изданий: газеты «Народная свобода - думский листок» и журнала «Вестник Партии народной свободы».

16.3.1906 избран в 1-ю ГД от общего собрания выборщиков Полтавского губернского избирательного собрания. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Член комиссий: аграрной, финансовой. Докладчик 9-го отдела 1-й ГД по проверке прав ее членов. Подписал законопроекты: конституционных-демократов законопроект «42-х», «Об изменении статей 55-57 Учреждения Государственной думы 20 февраля 1906 года». Выступил по аграрному вопросу. За подписание Выборгского воззвания приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав.

С 1909 служил в Полтавском обществе взаимного кредита. С 1912 управляющий банком.

После Февральской революции 1917 член Временного совета Российской республики (Предпарламента) (с 3.10.1917).

Октябрьскую революцию 1917 не принял. В 1918 входил в Комиссию по выработке устава Украинской партии народной свободы.

Сочинения

Предстоящие выборы в Государственную думу. Полтава, 1906.

Литература

Боиович-1. [Боиович М.М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906] С. 262;

Павловский И.Ф. Полтавцы: Иерархи, государственные, общественные деятели и благотворители. Полтава, 1914. С. 74.

Архивы

РГИА [Российский государственный исторический архив]. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 60. Лист 10, 29; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 91 оборот - 92.

Источник:

Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б.Ю. Иванов, А.А. Комзолова, И.С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008 - http://www.tez-rus.net

Ссылки на эту страницу


1 Выборгская акция депутатов первой Государственной думы 1906 г.
[Виборзька акцiя депутатiв першої Державної думи 1906 р.]
2 Государственная дума Российской империи
[Державна дума Російської імперії]
3 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
4 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
5 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
6 Личности - И, Й
[Особистості - І, Й] - пункт меню
7 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
8 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
9 Письма из Полтавы (1900-1921 г.г.)
[Листи з Полтави (1900-1921 г.г.)] - Короленко В. Г.
10 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
11 Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители
[Полтавці: Ієрархи, державні і громадські діячі і благодійники] - Павловский Иван Францевич // Полтава: Т-во Печатн. Дела (тип. бывш. Дохмана), 1914
12 Предприниматели, собственники
[Підприємці, власники] - пункт меню
13 Статистики
[Статистики] - пункт меню
14 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654