Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Эйхгорн, Герман фон

Ейхгорн (Eichhorn), Герман фон (13.02.1848–30.07.1918) – генерал-фельдмаршал, головнокоманд. нім. військами в Україні 1918 (див. Австро-німецьких військ контроль над територією України 1918). Онук нім. філософа Ф.-В.Шеллінга.

Н. в м. Бреслау (нині м. Вроцлав, Польща). Брав участь у австрійс.-прусській війні 1866 і франко-прусській війні 1870–71. У роки Першої світової війни командував 10-ю армією, яка воювала на рос.-нім. фронті в Прибалтиці. Наприкінці берез. 1918 призначений команд. групою армій "Київ", що контролювала Пд. Білорусь, Україну і частину Пд. Росії. Перебуваючи на цій посаді, 6 квіт. 1918 видав наказ про засівання полів на підконтрольній йому тер. Це спричинило конфлікт з урядом Української Народної Республіки. 25 квіт. Е. видав наказ про запровадження на тер. України нім. польових судів і був певною мірою причетним до політики репресій з боку нім. військ до нас. України й зміни статусу цих військ із стабілізаційних на окупаційні. Е. підтримав гетьманський переворот 1918. Убитий у Києві чл. Партії лівих соціалістів-революціонерів Б. Донським.

Літ.: Українська Центральна Рада: Документи і матеріали, т. 2. К., 1997; Залесский К.А. Первая мировая война: Биографический энциклопедический словарь. М., 2000.

В.М. Волковинський, О.І. Лупандін.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

 


Генерал-фельдмаршал Эйхгорн по прибытии в Киев осматривает на вокзале почетный караул
 синежупанников (весна 1918-го)

Айхгорн (Ейхгорн), Герман (1848-30.7.1918) - командуючий німецькими військами в Україні (1918), фельдмаршал. Видані А. накази про негайний засів ланів (6.4.1918) та запровадження німецьких військових судів на території України (25.4.1918) були розцінені Українською Центральною Радою як спроба втручання у внутрішні справи держави і викликали рішучий протест з боку частини українських політичних партій і державних органів. Конфлікт між УЦР і німецьким командуванням, спричинений наказами А., завершився державним переворотом і приходом до влади гетьмана П.Скоропадського (див. Українська Держава). Лідери російських лівих есерів, намагаючись зірвати умови Берестейського миру 1918, підготували замах на А. і німецького консула в Москві графа Мірбаха. 30.7.1918 А. був убитий есером Б. Донським у Києві. Впливові українські політичні партії висловили співчуття з приводу загибелі А. і рішуче засудили терористичний акт як такий, що був спрямований на підрив української державності. Після смерті А. командування німецькими військами в Україні очолив фельдмаршал Кірбах.

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Фото: http://www.segodnya.ua/news/12046011.html

Ссылки на эту страницу


1 Вербное воскресенье в Киеве 1918 года
Андрій Жук. Вербна неділя у Києві 1918 року // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1938. Річник XV. Львів. 1937. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 22-40.
2 Воспоминания: конец 1917 — декабрь 1918.
Павло Скоропадський. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. // Головний редактор Ярослав Пеленський. Київ-Філадельфія. 1995
3 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
4 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
5 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
6 Личности - Э
[Особистості - Е] - пункт меню
7 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
8 Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг.
[Полтава у дні революції та в період смути 1917-1922 рр.] - Несвицкий А. А. Дневник. 1917-1922 г.
9 Терлецкий, Евгений Петрович
[Терлецький, Євген Петрович] (1892—1938), государственный и политический деятель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654