Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Организация РСДРП(б)

Полтавська організація РСДРП(б). Перші марксистські гуртки на Полтавщині виникли в 90-х рр. 19 ст. В 1900 р. у Полтаві була створена Південна (Полтавська) група сприяння "Искре". Соціал-демократичні організації в Полтаві і Кременчуці виникли в 1901 р. Під час революції 1905—1907 рр. Полтавський комітет РСДРП організовує страйки, мітинги, демонстрації. У жовтневі дні 1905 р. залізничники Полтави беруть участь у Всеросійському страйку. У 2-й половині 1907 р. в Полтавській організації було проведено арешти, внаслідок чого в ній посилився вплив меншовиків-ліквідаторів. Влітку 1908 р. відроджується розгромлена Полтавська організація РСДРП. Наприкінці року соціал-демократи обладнали друкарню, випустили один номер газети "Рабочий листок". Влітку 1909 р. знову проходять арешти, в результаті чого Полтавський комітет припиняє свою роботу. Весною 1912 р. в Полтаві відроджується група РСДРП. А вже наприкінці 1913 р. партійна група Полтави оформилася у комітет РСДРП, який очолив більшовик О. О. Гегечкорі. У роки першої світової війни до Полтави були вислані брати С. В. та В. В. Косіори і А. С. Бубнов. Після Лютневої революції 1917 р. діяла об'єднана організація РСДРП, яка налічувала 300 чоловік (у серпні — вересні 1917 р. до неї входили дві групи більшовиків — міська і на станції Полтава-Південна). Після VI з'їзду РСДРП(б) в кінці серпня — на початку вересня 1917 р. більшовики Полтави вийшли з об'єднаної організації й оформили свій самостійний комітет, який встановлює зв'язок з ЦК РСДРП(б). 19 жовтня комітет почав видавати газету "Молот". У жовтні 1917 р. за ініціативою комітету проведено губернську конференцію РСДРП, яка розглянула питання, пов'язані з підготовкою до виборів в Установчі збори і обрали Тимчасове бюро РСДРП(б). У грудні представники Полтавської організації, яка нараховувала на той час близько 600 чол., взяли участь у роботі обласного (крайового) з'їзду РСДРП(б) у Києві. Радянську владу в Полтаві встановлено 6 січня 1918 р. Більшовицька організація налічувала тисячу чол. З перших днів німецько-австрійської окупації в місті розгорнули роботу підпільні організації і групи (на 15 квітня 1918 р. налічувалось 240 комуністів). 17 квітня оформився підпільний міськком партії. У роботі організації брали участь П. Д. Маслик, П. І. Буценко, С. Д. Сметанич, А. І. Вагранська, С. Л. Козюра, Г. П. Кондратко, М. М. Лістровий та ін.

Див. Полтавські губернські конференції РСДРП(б), Полтавська обласна організація Компартії України.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 729-730

Ссылки на эту страницу


1 Ауссем, Владимир Христианович
[Ауссем, Володимир Християнович] (1879—1938), деятель революционного движения, председатель ВСНХ Украины (1925—1926)
2 Балашов, Семен Иванович
[Балашов, Семен Іванович] (1874—1925), участник революционного движения
3 Баранский, Лейба Еселевич
[Баранський, Лейба Єселевич] (1884—?), участник революционного движения
4 Баумштейн, Александр Владимирович
[Баумштейн, Олександр Володимирович] участник революционного движения
5 Белоусова-Франкфурт, Ефросинья Григорьевна
[Бєлоусова-Франкфурт, Єфросинья Григорівна] (1876—?), участница революционного движения
6 Богомолов, Валериан Иванович
[Богомолов, Валеріан Іванович] (1881—?), участник революционного движения
7 Буртакова, Дина
[Буртакова, Діна] участница революционного движения
8 Васильевский, Михаил Григорьевич
[Васильєвський, Михайло Григорович] (1874—1903), историк, переводчик, участник революционного движения
9 Виленский, Афроим Залманович
[Віленський, Афроїм Залманович] (1873—1931), участник революционного движения
10 Винниченко, Иван
[Винниченко, Іван] (Ванников, Винник, ?—?), участник революционного движения
11 Власов, Владимир Анатольевич
[Власов, Володимир Анатолійович] (1876—?), участник революционного движения
12 Войткевич, Антон Феликсович
[Войткевич, Антон Феліксович] (1876—?), участник революционного движения
13 Воронин, Александр Антонович
[Воронін, Олександр Антонович] (1881—?), деятель революционного движения
14 Гегечкори, Алексей Александрович
[Гегечкорі, Олексій Олександрович] (1887—1928), участник революционного движения, большевик
15 Грюнер, Сергей Александрович
[Грюнер, Сергій Олександрович] (1864—?), участник революционного движения, старший ветеринар губернского земства
16 Губернская организация КП(б)У
[Губернська організація КП(б)У]
17 Губернские конференции РСДРП(б)
[Губернські конференції РСДРП(б)]
18 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
19 Кондратко, Г. П.
[Кондратко, Г. П.] член Губвоенревкома
20 Краснощёков, Александр Михайлович
[Краснощьоков, Олександр Михайлович] (1880—1937), советский государственный и партийный деятель
21 Листровой, М. М.
[Лістровий, М. М.] большевик
22 Маслик, П. Д.
[Маслик, П. Д.] большевик
23 Областная организация компартии Украины
Полтавская Областная организация компартии Украины
24 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
25 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
26 Сухачев, Алексей
[Сухачьов, Олексій] член Полтавского комитета РСДРП
27 Шахрай, Василий Матвеевич
[Шахрай, Василь Матвійович] (1888-1919), политический деятель, публицист, основоположник идеологии национального коммунизма

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654