Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Труды Полтавской ученой архивной комиссии

"Труды Полтавской ученой архивной комиссии". Виходили у Полтаві протягом 1905—1917 рр. (15 випусків). Складалися з двох відділів. У 1-му відділі вміщувалися офіційні матеріали: повідомлення про заснування й відкриття комісії, протоколи засідань (як правило з викладом змісту прочитаних рефератів і доповідей, зазначенням прізвищ новообраних членів), річні звіти про діяльність комісії тощо. У 2-му відділі вміщувалися документи і наукові розвідки з питань історії, археології, етнографії, фольклору Полтавщини і суміжних з нею територій 17—19 ст., підготовлені членами комісії В. О. Бучневичем, В. І. Василенком, І. А. Зарецьким, О. Ф. Мальцевим, І. Т. Милорадовичем, В. Л. Модзалевським, І. Ф. Павловським, Л. В. Падалкою, В. О. Щепотьєвим та іншими. Одні з них жили і працювали у Полтаві, інші — в повітових центрах, а також у Києві, Петербурзі, Чернігові. Оскільки велика кількість рукописних матеріалів з історії Полтавщини загинула в роки громадянської і Великої Вітчизняної воєн, особливої ваги набирають публікації в "Трудах", зокрема, статистичних матеріалів, документів про полковий устрій, розвиток ярмаркової торгівлі, про окремі міста, про школи, лікарні, пам'ятки історії й архітектури, про життя і творчість І. П. Котляревського, Т. Г. Шевченка, Є. П. Гребінки, М. В. Гоголя, М. В. Лисенка, М. С. Щепкіна, який у 1818—1821 рр. грав на сцені Полтавського театру і був викуплений з кріпацтва на кошти, зібрані полтавцями. Друкувалися "Труды" в друкарні І. А. Дохмана (вул. Олександрівська; тепер Жовтнева).

Див. Полтавська губернська вчена архівна комісія.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 914

Ссылки на эту страницу


1 Барвинский, Виктор Александрович
[Барвінський, Віктор Олександрович] (1885–ок.1940), историк-архивист, действительный член Полтавской губернской ученой архивной комиссии
2 Записки и труды
[Записки і праці] - пункт меню
3 Исторические и краеведческие издания
[Історичні та краєзнавчі видання] - пункт меню
4 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654