Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Губернская организация КП(б)У

Полтавська губернська організація КП(б)У. Оформилась влітку 1918 р. після І з'їзду КП(б)У. З березня 1917 р. у Полтаві і Кременчуці діяли об'єднані організації РСДРП, до яких входили більшовики і меншовики. 1 жовтня у Полтаві, 4 жовтня 1917 р. — у Кременчуці з об'єднаних організацій вийшли більшовики і оформили самостійні комітети. У жовтні 1917 р. Полтавський комітет РСДРП(б) почав видавати газету "Молот". До 25 жовтня 1917 р. на Полтавщині існувало 17 більшовицьких партійних організацій. 6 жовтня 1917 р. відбулася 1-а губернська конференція. Був обраний тимчасовий губком партії. У грудні 1917 р. представники організації, яка нараховувала на той час близько 2700 чоловік, взяли участь у роботі обласного (крайового) з'їзду РСДРП(б) у Києві. Представники Полтавського і Кременчуцького партійних комітетів брали участь у роботі Таганрозької партійної наради (квітень 1918 р.), в підготовці і роботі І з'їзду КП(б)У (липень 1918 р.). Партійна організація Полтавської губернії на з'їзді була представлена 7 делегатами з ухвальним голосом від 4 більшовицьких організацій, які налічували 455 чоловік. Після з'їзду на території Полтавщини діяло 11 повітових організацій КП(б)У. Проведена в кінці серпня — на початку вересня 1918 р. губернська партійна конференція націлила місцеві більшовицькі організації на підготовку до повстання проти німецьких окупантів, обрала підпільний губком КП(б)У на чолі з Ф. С. Логвиновим. У січні 1919 р. частини 2-ї Української радянської дивізії і повстанські загони визволили Полтавщину. 24—25 лютого 1919 р. відбулася губернська партійна конференція, яка розглянула питання поточного моменту. Конференція обрала делегатів на III з'їзд КП(б)У і новий склад губкому, куди ввійшли М. М. Ворошилов, Є. Рябицька-Михайлова, П. І. Буценко, М. О. Алєксєєв, Ю. М. Коцюбинський, М. П. Тарногородський та ін. Наприкінці липня — на початку серпня 1919 р. Полтавщину захопили денікінці. Боротьбою проти білогвардійців керував вдруге створений підпільний губком партії у складі Ю. Г. Миронова, Г. У. Хуторок та ін. Губком працював спочатку в Полтаві, згодом у Кременчуці. Тут він налагодив видання нелегальної газети "Дело революции", випуск листівок. Восени 1919 р. в губернії набув великого розмаху повстанський рух. У лісах Полтавщини діяли партизанські загони, які налічували кілька тисяч чоловік. У грудні 1919 р. частини Червоної Армії при підтримці партизанів очистили територію Полтавщини від денікінців. До 15 січня 1920 р. пройшли всі повітові партконференції. 21 січня 1920 р. відбулася губернська партійна конференція. До складу губкому було обрано Ю. М. Коцюбинського, Ю. Г. Миронова, А. I. Вагранську, М. О. Алєксєєва та ін. Після закінчення громадянської війни трудящі Полтавщини під керівництвом партійних організацій приступили до відбудови народного господарства. Губернська партійна організація (лютий 1921 р.) налічувала лише 1525 членів і 1733 кандидати у члени партії, об'єднаних у 14 повітових, 66 волосних комітетах, 111 міських і 33 сільських партосередках. У 1923 р., відповідно до нового адміністративно-територіального поділу на Полтавщині замість 14 повітів утворено 7 округів: Золотоніський, Кременчуцький, Лубенський, Полтавський, Прилуцький, Роменський, Червоноградський, замість 282 волостей — 89 районів. Відповідно до цього поділу відбулася зміна у структурі партійних організацій. За час існування Полтавської губернської партійної організації відбулося 11 губпартконференцій. У різний час губернську партійну організацію очолювали П. Ф. Слинько, Ф. С. Логвинов, Ю. Г. Миронов, М. П. Тарногородський, Я. Н. Дробніс, Б. Й. Магідов та ін. У відповідності з постановою ВУЦВК і РНК УРСР від З червня 1925 р. "Про ліквідацію губернії і перехід на триступеневу систему управління" Полтавський губком КП(б)У було ліквідовано. Полтавський, Кременчуцький, Лубенський та ін. окружкоми КП(б)У перейшли у безпосереднє підпорядкування ЦК КП(б)У.

Див. Полтавська міська організація Компартії України, Полтавська обласна організація Компартії України, Полтавська організація РСДРП(б), Полтавські губернські конференції РСДРП(б).

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 714-715

Ссылки на эту страницу


1 Алексеев, Никита Алексеевич
[Алексєєв, Микита Олексійович] председатель Губернского военно-революционного комитета (Губвоенревкома)
2 Большевик
[Більшовик] - газета, орган Полтавского губкома КП(б)У
3 Большевик Полтавщины
[Більшовик Полтавщини] - газета, орган Полтавского губисполкома, губкома КП(б)У, губпрофсовета и горсовета
4 Вісті-Известия
[Вісті-Известия] - газета, орган Полтавського губисполкома и губкома КП(б)У
5 Власть Советов
[Власть Советов] - газета, орган Полтавского губревкома и Полтавского губкома КП(б)У (1919-1920)
6 Голос коммуниста
[Голос комуніста] - газета, орган Полтавского губернского и городского комитета КП(б)У
7 Голос труда
[Голос труда] - газета, орган Полтавского губисполкома и губкома КП(б)У
8 Известия Полтавского губернского комитета КП(б)У
Известия Полтавского губернского комитета КП(б)У, газета (1921—1924)
9 Коммунистическая мысль
Коммунистическая мысль, ежемесячник, орган Полтавского губпарткома КП(б)У (1920)
10 Коцюбинский, Юрий Михайлович
[Коцюбинський, Юрій Михайлович] (1896—1937), государственный, политический и военный деятель, дипломат
11 Крестьянин
Крестьянин, газета, орган Полтавского губернского крестьянского отдела при Полтавском губернском комитете КП(б)У (1920)
12 Партии и политические объединения
[Партії та політичні об'єднання] - пункт меню
13 Рабочий Полтавщины
Рабочий Полтавщины, газета, орган Полтавского окркому КП(б)У, окрисполкома, окрпрофсовета и горкома (1925—1930)
14 Ракитов, Григорий Давидович
[Ракитов, Григорій Давідович] (Рабинович; 1894—1937), советский политический и военный деятель
15 Советская власть
Советская власть, газета, орган Полтавского губисполкома Совета робочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Полтавского губернского комитета КП(б)У (1919—1920)

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654