Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Кочерга, Надежда Константиновна

Highslide JS

Кочерга, Надія Костянтинівна (дівоче прізвище — Коробейник) (13.04.1950, с. Крута Балка Новосанжарського р-ну Полтавської обл.) — дослідниця історії культури, освіти та науки України, краєзнавець, к.і.н. (1985), доц. (1988).

1969–1973 — навчалася на іст. ф-ті ПДПІ ім. В.Г. Короленка, 1973–1978 — ст. лаборант, зав. кабінетом ПДПІ, 1978–1981 — асистент каф. філософії Полтавського інженерно-будівельного ін-ту; 1981–1984—навчалась в аспірантурі КДУ ім. Тараса Шевченка. Канд. дис. «Культурно-освітній рівень сільських трудівників УРСР в роки десятої п’ятирічки» захистила 1985 в КДУ ім. Тараса Шевченка. Наук. кер. — д.і.н., проф. В.П. Хижняк. 1984–1991 — асистент, ст. викладач каф. філософії Полтавського інженерно-будівельного ін-ту, з 1985 — зав. народним музеєм історії ін-ту. 1991–2006 — зав. каф. українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського нац. технічного ун-ту ім. Ю. Кондратюка, 1997–2004 — проректор з гуманітарної освіти та виховання. Відмінник освіти України (1999), нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2005).

Авторка понад 80 наук. праць.

Твори: Юрій Кондратюк (Олександр Шаргей) у спогадах сучасників. — Полтава, 2000 (у співавт.); Перший прихід радянської влади на Полтавщині (січень–березень 1918 рр.) // Наукові записки з української історії. — Переяслав-Хмельницький, 2002. — Вип. 13 (у співавт.); В.Г. Короленко і Полтавська Ліга порятунку дітей // Рідний край. — 2003. — № 1(8) (у співавт.); Діяльність українського національно-патріотичного підпілля в Полтаві (1941–1943 рр.) // Полтавський краєзнавчий музей. — Полтава, 2004. (у співавт.); Полтавщина: влада на історичних паралелях. — Полтава, 2005 (у співавт.); Юрій Кондратюк (Олександр Шаргей): філософія життя і творчості як спосіб досягнення істини // Слов’янський збірник. — Вип. 4. — Полтава, 2005; В.Г. Короленко в Полтаві (1917–1921). — Полтава, 2006 (у співавт.); Людиномірна картина світу письменника Леоніда Бразова // Бразов Леонід. Батько. — Полтава, 2006.

Джерело: Анкета Н.К. Кочерги.

Любов Шепель,
Віктор Крупина

Дивись перелік опублікованих праць Н. К. Кочерги.

Джерело:

Українські історики. Біобібліографічний довідник / НАН України. Інститут історії України. — Випуск 3. — Київ: Інститут історії України, 2010. — 344 с. (Серія «Українські історики»)/ Стор.140-141

 

Ссылки на эту страницу


1 Антигетманское восстание Мартына Пушкаря и Якова Барабаша: ход и последствия
[Антигетьманське повстання Мартина Пушкаря і Якова Барабаша: хід і наслідки]. Кочерга Н. К., Ревегук В. Я., кандидаты исторических наук
2 Атаман Максим Мандык
[Отаман Максим Мандик] Ревегук В. Я., Кочерга Н. К., кандидаты исторических наук
3 Атаман Нагорный (Иван Григорьевич Савченко)
[Отаман Нагірний (Іван Григорович Савченко)] Ревегук В. Я., Кочерга Н. К., кандидати исторических наук
4 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
5 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
6 Вайнгортовские чтения - 2009
[Вайнгортівські читання] - материалы третьей научной конференции "Вайнгортовские чтения"
7 Гречановское дело (1929-1930 гг.)
[Гречанівська справа (1929-1930 рр.)] - Ревегук Виктор Яковлевич, Кочерга Надежда Константиновна
8 Институт благородных девиц как составная часть архитектурного ансамбля г. Полтавы
[Інститут шляхетних дівчат як складова частина архітектурного ансамблю м. Полтави] - Кочерга Надежда
9 Институт благородных девиц: культуроведческий контекст (к 185-летию со дня основания Полтавского института благородных девиц)
[Дівочий інститут: культурознавчий контекст (до 185-річчя від дня заснування Полтавського дівочого інституту)] - Кочерга Надежда Константиновна
10 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
11 Казацкий потомок А. Д. Засядько как основатель ракетного рода войск в Российской империи (первая половина ХIХ века)
Казацкий потомок А. Д. Засядько как основатель ракетного рода войск в Российской империи (первая половина ХIХ века). Кочерга Н. К., кандидат исторических наук
12 Космическая судьба полтавчанина Юрия Кондратюка (Александра Шаргея)
[Космічна доля полтавця Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея)] - Кочерга Надежда Константиновна
13 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
14 Национально-освободительное движение
[Національно-визвольні змагання] – пункт меню
15 Неизвестная повстанческая организация Полтавского края (1929-1930 гг.)
[Невідома повстанська організація Полтавського краю (1929-1930 рр.)] - Ревегук В. Я., Кочерга Н. К.
16 Партизанская борьба на территории Гадячского района (осень 1941-зима 1942 года)
[Партизанська боротьба на теренах Гадяцького району (осінь 1941-зима 1942 років)] - Ревегук Виктор Яковлевич, Кочерга Надежда Константиновна
17 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
18 Репрессированные ученые Полтавщины в годы сталинизма
[Репресовані науковці Полтавщини в роки сталінізму] - Кочерга Н. К., Ревегук В. Я.
19 Социально-экономическое положение Полтавщины накануне советско-немецкой войны
[Соціально-економічне становище Полтавщини напередодні радянсько-німецької війни] - Ревегук Виктор Яковлевич, Кочерга Надежда Константиновна
20 Юрий Васильевич Кондратюк. 1897–1942
Даценко А.В., Прищепа В.Й. Юрій Васильович Кондратюк. 1897–1942 [пер. укр. Н. К. Кочерга]. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 172 с., іл.
21 Юрий Жилко: творческая жизнь и судьба репрессированного писателя-библиотекаря из Полтавы
[Юрій Жилко: творче життя і доля репресованого письменника-бібліотекаря з Полтави] - Кочерга Н. К.
22 Юрий Кондратюк (Александр Шаргей) в воспоминаниях современников
Юрій Кондратюк (Олександр Шаргей) у спогадах сучасників / [укл. А.В. Даценко, І.П. Книш, Н.К. Кочерга, Г.Є. Аляєв; відп. ред. – д.е.н., проф. В.О. Онищенко]. Вид. 3-тє, випр. і дооп. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 145 с.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654