Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Верзилов, Аркадий Васильевич

Верзілов, Аркадій Васильович (Псевд.: Ковчинець; 8(22)12.1867, с.Ковчин Чернігівського пов. і губ. - 14.07.1931, м.Чернігів) – дослідник проблем середньовіччя, краєзнавства, архівіст, педагог, громад.-політ. діяч. З сім’ї службовця.

Закінчив Чернігівську класичну гімназію, іст.-філол. ф-т унту св.Володимира, під керівництвом В. Б. Антоновича брав участь в археолог. розкопках у Чернігові. По закінченні ун-ту працював у Київському ЦАДА, за документами якого написав першу наукову працю “Очерки торговли Южной России 1480-1569” (Чернігів, 1898). З 1893 жив у Чернігові, був членом Чернігівської громади, секретарем міської думи, обирався міським головою (1906, 1909, 1913 та 1918). З листопада 1900 став членом Чернігівської губ. ученої архівної комісії, 1902 працював над програмою збирання археол., іст. та етнограф. старожитностей, прочитав на засіданні комісії ряд доповідей з історії Чернігівщини; активно друкувався в місцевій пресі й у ж.”Україна”. Учасник днів І. Котляревського в Полтаві (1903). Брав активну участь у підготовці та проведенні ХІV Археологічного з’їзду (1908). 1917 очолив І Укр. гімназію; 1919-1922 читав історію України в учбових закладах Єлисаветграда і Чернігова. Вийшовши на пенсію 1928, викладав історію й економіку краю у технікумі землевпорядкування. Був ученим секретарем Чернігівського наукового т-ва; член Постійної комісії при ВУАН (запрошений 1924 особисто М.Грушевським) для складання біографічного словника укр. діячів як автор біографій М. А. Вербицького, П. М. Добровольського, П. Я. Дорошенка, М. М. Коцюбинського (Труды ЧГУАК, вип.5, 7, 8. – Чернігів, 1903, 1908, 1911). Залишив також цікаві спогади про Чернігівську громаду, широко використані М. Грінченко у праці “Чернігів і Північне Лівобережжя” (К.,1928). Помер від раку.

Тв.: Наукове життя в Чернігові в 1914-1924 // Україна. – 1925. – Кн.3; Антонович і Костомаров: З споминів // Там само. – 1928. – Кн. 6; Журнали засідань ЧАК // Труды ЧГУАК. – Чернигов, 1903-1915. – Вып.5-12; Униатские архимандриты в Чернигове // Там само. – 1903. – Вып.5.

Літ.: Дорошенко Д. Мої спогади про недавнє минуле. – Ч.2. – Львів, 1923; Курас Г.М. Український історик та краєзнавець А.В.Верзілов // V Всеукр. конф. “Розвиток іст.краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України” (жовт.1991): Тези. – К.; Кам’янець-Подільський, 1991; Курас Г.М. Черниговская архивная комиссия и ее вклад в изучение истории Украины: Автореф ... к.и.н. – К.,1992; Дослідник Чернігівщини // Ук р .іст.календар,1996. – К.,1995; Стрельський Г., Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники і опоненти. – К., 1996; Коваль О. // Українські архівісти. – К., 1999. – Вип.І.

Галина Герасимова

Джерело:

Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Серія "Українські історики". — Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. — Випуск 2, частина 2. — 382 с. Стор.80-81 (Інститут історії України НАН України)

Ссылки на эту страницу


1 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
2 Дневник Василия Кравченко
Василь Кравченко. Щоденник // Неопалима купина : літературно-художній та історичний журнал / Видавництво "Генеза" ; Інститут системних досліджень освіти України. - К. : Генеза, 1995, № 7-8, стор. 25-48
3 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
4 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
5 Личности - В
[Особистості - В] - пункт меню
6 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
7 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
8 Музейные деятели. Архивисты. Коллекционеры
[Музейні діячі. Архівісти. Колекціонери] - пункт меню
9 Общественные деятели
[Громадські діячі] - пункт меню
10 Перша революція
Олександер Лотоцький. Сторінки минулого. Частина друга // Серія мемуарів, книга 3. Варшава. 1933. Стор. 276-284
11 Степаненко, Василий Филиппович
[Степаненко, Василь Пилипович] (1870-ті — 1930-ті) — український фольклорист, діяч Братства тарасівців
12 Фотография со многими неизвестными
[Фотографія з багатьма невідомими] - Юрій П'ядик // Вітчизна. 1989, № 2. Стор. 194-205

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654