Полтавский художественный музей. 1919-1994. Библиографический указатель

Публикуется по изданию: Полтавський художній музей. 1919-1994: Бібліографічний покажчик /Передмова й упорядкування мистецтвознавця Віталія Ханка. — Полтава, 1994. — 204 с., іл.

Публикация осуществлена совместно с Полтавским художественным музеем (галереей искусств) имени Николая Ярошенко к 95-летию со дня основания музея.

Сканирование и перевод в html-формат: Артем и Борис Тристановы. Содержание продублировано в начале публикации.

 

ОГЛАВ

Історія Музею. Колекції. Співробітники. Будинок

5

І. Окремі видання

42

II. Афіші, запрошення, програми конференцій

49

III. Література з історії установи

69

IV. Виставки в Музеї

90

V. Праці співробітників

119

Покажчик мистців, згаданих у передмові

171

Абетковий покажчик імен

184

Список скорочень

202

 

 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

1919 — 1994

Бібліографічний покажчик

Передмова й упорядкування мистецтвознавця
Віталія Ханка

 

 

Полтава
«Полтавський літератор»
1994

 

 

ББК 91.5:85 (4=УКР-4 ПОЛ)
П 52

П 52 Полтавський художній музей. 1919-1994: Бібліографічний покажчик /Передмова й упорядкування мистецтвознавця Віталія Ханка. — Полтава, 1994. — 204 с., іл.

У покажчику зареєстровано усе, що відомо на сьогодні про один із знаних музейно-мистецьких закладів України, зокрема, дані про окремі видання, рекламно-довідковий матеріал, публікації, статті, повідомлення за 1918— 1994 роки.

Для бібліографів, бібліотечних і музейних працівників, мистецтвознавців, істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, бібліофілів, а також ширшого кола шанувальників рідної культури.

Друкується за постановою Вченої ради Полтавського художнього музею.

 

 

ISBN 5-7707-6934-3

© Малюнок на обкладинці художника Олеся Бузини.

© Передмова й упорядкування Віталія Ханка, 1994.

3

На відзнаку 75-ї річниці заснування Полтавського художнього музею вирішено підготувати до друку Покажчик бібліографічний. Джерела про музейні установи України досить-таки бідні, література про самі музеї й музейництво в цілому нечисленна і досі як слід не зібрана та фахово не опрацьована. Тому ми на сьогодні не знаємо їхнього внеску у духовну скарбницю українського народу, розвиток мистецьких сил нації; не зафіксовано й праць музейників, учених, дослідників, котрі плідно працювали і працюють на науковій ниві. Потрібно хоч тепер закладати ширший фундамент для реєстру літератури про музеї України, тобто їх дезидерату.

Оскільки історія Полтавського художнього музею у деяких моментах виявилася трагічною й типовою для стану культури українського народу, а музейні скарби не були механічно лише «місцевим надбанням», їх значення виходило далеко за межі України, то цьому бібліографічному реєстру передує дещо розлога вступна стаття. Її побудовано на рідкісних і нині призабутих матеріалах періодичної преси, скупих архівних документах; подається не лише історія самого Музею, а й долі колекцій, книгозбірні, архіву; розглядаються скарби в експозиції та у фондосховищах, подаються найточніші експонати національного й світового мистецтва, поіменно називаються наукові співробітники й доглядачі музейних речей за 75 років, і, нарешті, характеризується сам будинок, що являє собою архітектурно-мистецьку пам'ятку.

Покажчик містить п'ять розділів: І — Окремі видання, II — Афіші, Запрошення й Програми конференцій, III — Література з історії установи, IV Виставки в Музеї, V — Праці співробітників.

4

В основу Покажчика покладено хронологічно-абетковий принцип.

Для зручності користування наприкінці вміщено два іменних покажчики та список скорочень.

Вважаємо за приємний обов'язок висловити сердечну нашу вдячність за ті цінні поради й допомогу, що їх нам надали відомі наукові діячі Полтави: мистецтвознавець, п. Володимир Данилейко, археолог, п. Олександр Супруненко, історик-архівіст, п. Тарас Пустовіт, а літературознавцеві, пані Аллі Ротач — за переклад уривку із духівниці вдови художника-полтавця Миколи Ярошенка.

5

ІСТОРІЯ МУЗЕЮ. КОЛЕКЦІЇ.
СПІВРОБІТНИКИ. БУДИНОК МУЗЕЮ

ІСТОРІЯ МУЗЕЮ

Думка про відкриття у Полтаві музейної установи, в якій могли б бути репрезентовані мистецькі надбання світового та національного мистецтва, виникла ще на початку XX ст.

Цьому сприяла передача Полтавському земству колекції звісного художника-передвижника Миколи Ярошенка (1846 — 98). Уродженець Полтави, він висловлював побажання передати рідному місту свою художню збірку. Виконуючи один із пунктів заповіту вдови мистця Марії Павлівни (померла 1915), її душеприкажчики в заяві до Ради петербурзької Академії мистецтв писали:

«1. Зазначена колекція в своїй повноті, ні частинами, ні окремими предметами не може бути ні за яких умов і будь-яким чином (продажа, застава, дарунок і т. п.) відчужена із володіння і власності Полтавського губернського земства.

2. Зазначеній колекції згідно доданого опису дається назва — «Музей імені Миколи Олександровича Ярошенка», така назва повинна бути відтворена на тому приміщенні, де колекція буде розміщена.

3. Колекція ця ні поповненню, ні скороченню, ні поєднанню із іншими творами мистецтва не підлягає, а повинна зберігатися в тому складі, в якому буде передана Полтавському губернському земству.

4. Полтавське губернське земство для розміщення названої колекції надає місце в будинку, який буде споруджено, один чи два зали із загальною площею стін не меншою 30 квадратних сажнів, із вікнами, що виходять на північ. На дверях цього музею повинен знаходитися напис, вказаний у пункті 2 цієї угоди.

5. Улаштування й розміщення колекції в наданому приміщенні повинно бути вироблено виключно за вказівками і під

6

наглядом душеприкажчиків, порядок розміщення колекції, встановлений душеприкажчиками, ні в якому разі зміненню не підлягає.

6. Для огляду публіки музей має бути відкритим щоденно і безкоштовно. Коли б губернське земство все-таки знайшло б необхідним встановити збирання вхідної плати, то така повинна бути мінімальною (п'ять — десять копійок) і у всякому разі не менше трьох днів на тиждень музей повинен буди відкритим для цілком безкоштовного відвідування» (Центральний Державний архів літератури і мистецтва Російської Федерації, ф. 816, оп. 1, од. зб. 18, арк. 24 — 25).

У жовтні 1917 року земська управа доручила її гласному Якову Імшенецькому і художнику Люціану Щербі доставити до Полтави колекцію свого земляка. Останній прибув до Петрограда. І там, на Троїцькій вулиці, він пакував і укладав скарби, що зайняли 15 великих ящиків. Зі значними зусиллями йому вдалося в дні жовтневого перевороту домовитися у Міністерстві шляхів сполучення, і через управління Віндавської залізниці 11 листопада вантаж відправили до Полтави по маршруту через Вітебськ, Жлобин, Бахмач, Ромодан. Цінності в ящиках на півтора року знайшли притулок у Полтаві, у вестибюлі театру Просвітного будинку на Гоголівській вулиці (тепер кінотеатр «Колос»).

Колекція М. Ярошенка нараховувала понад 100 картин, етюдів і ескізів, 23 робочих альбоми рисунків, кілька погрудь та досить пристойну збірку робіт його колег по мистецтву — передвижників.

За походженням українець, М. Ярошенко все життя прослужив на військовій службі і був відірваним від України. Він не виблискував талантом першої величини, але його полотна як проводиря й адепта передвижництва пройняті співчуттям до «скривджених і зневажених». З більших за розмірами картин артиста-маляра, що раніше були в Полтаві, відомі такі: «Невський проспект» (1875), «Причини невідомі» (1884), «Мрійник» (1892), «Портрет М. К. Михайловського» (1894), «Дівчинка з іграшками» (1895), «Іуда» (1896), «Влітку» (1896), «Серед хмар», численні етюди, виконані ним у мандрах по Італії, Швейцарії, Єгипті, Палестині.

7

Чільне місце в колекції посідали твори колег по мистецтву М. Ярошенка, членів Товариства передвижників. Серед них: уродженців Слобідської України І. Крамського, І. Рєпіна, нащадків козацьких родин із Новочеркаська М. Дубовського, М. Бикадорова, українців К. Крижицького та О. Литовченка, мешканців Петербурга і Москви — К. Савицького, В. Полєнова, І. Прянишнікова, В. Максимова, І. Шишкіна, В. Маковського, І. Остроухова, І. Левітана, М. Касаткіна, О. Боголюбова, М. Верхотурова, П. Верещагіна, А. Васнєцова, М. Нестерова, М. Клодта, К. Лемоха, О. Саврасова, А. Шільдера та інших.

У добу, коли йшла зміна різних влад, полтавська інтелігенція продовжувала стояти на сторожі національних та загальнолюдських духовних цінностей. У березні 1917 року було засновано «Комітет по охороні пам'яток старовини», який очолював патріот краю, архітект-етнограф Костянтин Мощенко, наприкінці 1918 року — «Українське наукове товариство дослідування й охорони пам'яток старовини і мистецтва» на чолі з істориком мистецтва й археологом Вадимом Щербаківським, 1919 року — «Комісаріат по охороні культурних вартостей на Полтавщині» на чолі з художником Григорієм Демочком і «Комітет по охороні пам'яток старовини, мистецтва і природи Полтавщини» на чолі з К. Ляховичем.

Саме члени останньої названої пам'яткоохоронної інституції, в першу чергу завідуючий Педагогічним бюро, археолог М. Рудинський, завідуючий історико-природничим Музеєм Полтавського земства В. Ніколаєв та інші, рятували від загибелі історичні й мистецькі цінності, збирали і вилучали їх у покинутих нащадками козацько-старшинських родів, як, приміром, з величезного і прекрасного палацу князів Кочубеїв із Диканьки. У квітні 1919 року звідти привезли за кількома разами понад 200 картин італійських, голландських, фламандських малярів, портрети, гравюри, мініатюри XVIII-XIX ст., понад 300 порцелянових виробів, 67 предметів бронзи, 25 ікон, 72 зразки зброї, меблів, книжки мистецького змісту. Те, що не вдалося вивезти з палацу (там лишилося ще багато добра, в т. ч. й культурного), згоріло у жовтні 1919 року.

Експонати музейного значення рятували також у маєтках князів Рєпніних (м. Яготин), графів Капністів (с. Обухівка), Галаганів (с. Сокиринці), нащадків історика Іловайського

8

(с. Обазівка), відомої родини Гоголів-Яновських (с. Василівка). Наприкінці травня з маєтку князів Рєпніних привезли велике зібрання західноєвропейського малярства, в основній масі першорядних копій, та іншого мистецького скарбу.

Інтелектуали Полтави, її заможні громадяни, емігруюча еліта, зважаючи на неспокійний час, вимушені були здавати Комітетові свої картини, гравюри, ікони, порцеляну й майоліку, речі з дорогоцінних металів, коштовні книжкові раритети. Мистецькі старожитності надходили від Маламів, Єлагіних, Аглаїмових, Кондрацьких, Гудим-Левковичів, княгині Мещерської, нащадків письменника Левка Боровиковського, маляра-портретиста В. Волкова, що мали дрібніші збірки. На полтавській дачі малярів Мясоєдових відзнайшли цінну збірку своєрідного й непересічного мистця Івана Мясоєдова.

Картинну галерею (або як ще її називали «образова галерія») відкрили 27 квітня 1919 року в колишньому особняку п. Володимира Булюбаша. Ця дата зафіксована у поважному збірнику місцевого наукового товариства за 1919 рік. Є й інші дати, що їх помилково подають полтавські газети — 1 травня. 2 травня, а в споминах Є. Рудинської навіть 5 травня.

Фундатором і першим завідуючим галереї був активний діяч на культурно-освітянській ниві Михайло Рудинський, пізніше видатний вчений, класик української археологічної науки. Він і став автором першого путівника по галереї і двох монографічних нарисів — «Архітектурне обличчя Полтави» та про творчість художника М. Ярошенка.

У передмові до «Коротенького Провідника» М. Рудинський пише, що мистецтво покликане ошляхетнити людську природу, а основне завдання Музею полягає у «збереженні для нащадків великих здобутків людського генія».

До галереї входили три значних за кількістю колекції: професійного маляра М. Ярошенка, князів Кочубеїв і князів Рєпніних, до них долучено менші збірки. Названі складові частини розмістилися у вестибюлі та двох кімнатах нижнього поверху (червоній і синій), трьох кімнатах верхнього поверху (червоній, сірій і оливковій), над сходами і в коридорі верхнього поверху.

Збірка творів майстрів Західної Європи XVI — XVIII ст. нараховувала 75 експонатів. Непогано були представлені мистецькі школи Італії: флорентійська («Мадонна» XVI ст. невідо-

9

мого маляра кола Леонардо да Вінчі, «Мадонна дель Сакко» Андреа дель Сарто, «Мадонна» Анжеліко Бронзіно); римська («Святе сімейство» Карло Маратті, «Розп'яття» Франческо Тревізані; «Різдво Христове» Себастьяно дель Пьомбо, кілька копій з Рафаеля та Антоніо Корреджо); венеціанська («Втеча до Єгипту» Джовані Батиста Т'єполо, три краєвиди Франческо Гварді, гарна копія з портрета кардинала пензля Тіціана); болонська (копії з Гвідо Рені). Голландське малярство представляли: «Портрет Єлизавети Богемської» Міхеля Мірвельта, акварельний портрет селянина Андріана ван Остаде, три великих картини Мельхіора де Хондекутера, «Забитий заєць» Яна Венікса; фламандське: чотири картини Яна Йозефа Хореманса, «Портрет Єлени Фоурмен» Петера Пауля Рубенса, «Розп'яття» невідомого майстра кола Рубенса; іспанське: «Марія Магдалина» Педро Анастасіо Боканегра, вдала копія «Франциска Асизького» Бартоломео Естебана Мурильо, «Обрізання Господнє» і «Втеча до Єгипту» невідомого маляра; німецьке: «Мадонна» за 1529 р. кола Луки Кранаха Старшого, «Череда» Рооса; австрійське: портрети пензля батька і сина Лампі; французьке: портрети пензля Елізабет Віже-Лебрен і Ніколи Ларжильєра.

Окрім малярства, картинна галерея мала понад 100 гравюр грабштихелем, кольоровою манерою, чорною манерою, акватинтою, офорти (серед них унікуми — «Сімейний портрет Протасових» Джемса Валькера, «Портрет графа Кирила Розумовського» роботи Шмідта, оригінал Альбрехта Дюрера), цінні гравюри Уїльяма Хогарта, Августино Венеціано за 1533 р., Клаубера, Райта, копія Гог-Вієра з «Адама та Єви» А. Дюрера, Вангелісті, Больсверта, а також Вайгеля та Лейкена, Піко Плезенса, Вольпато, Боварле, Гайларда, Кунего, Скотена, Увріє, Тардьє, Жазетта та інших.

Збірка пластики у галереї була скромніша. Демонструвалася зменшена копія з Медіцейської Венери, копії античних статуй, з Вандомської колони в Парижі, три бронзові відливи (в т. ч. за реплікою Ролана) роботи славетного француза П'єра Філіппа Томіра, статуетки різця Вайє, Гійома Кусту.

Галерея в Полтаві мала значну кількість високомистецьких виробів із порцеляни знаменитих свого часу осередків — Мейсена в Саксонії, Севру в Франції, Веджвуда в Англії, з інших місць Європи. На нижньому поверсі у шкафах, вітринах, на

10

окремих підставках і столах експонувалися витончені скульптурки, естетські набори порцелянового, фаянсового і майолікового посуду, венеціанське скло, мистецького характеру годинники, комплекти меблів XVIII — першої половини XIX ст.

У картинній галереї була представлена і україніка. У розділі портрету XVIII — XIX ст. вирізнялися старосвітські зображення представників генеральної козацької старшини, приміром, доносителя на І. Мазепу Василя Кочубея, гетьманів і серед них графа К. Розумовського, князя О. Безбородка пензля Володимира Боровиковського. У галереї схоронялися унікальна гравюра «Слава Мазепи» роботи першокласного українського мистця XVIII ст. Іларіона Мигури. Експонувалися зразки порцеляни українських заводів, приміром, розкішний набір для умивання із заводу дідича Миклашевського з с. Волокитине на Чернігівщині, межигірський фаянс. Серед багатьох гарнітур меблів (усього їх було за 100 предметів) були виставлені незвичайно тонкої роботи місцевих червонодеревців, різьбярів та інкрустаторів доби кріпацтва.

На другому поверсі, у двох залах (півциркульній або оливковій та сірій) експонувалися твори М. Ярошенка, у третій (червоній) — передвижників. Виставлені також були скульптурні композиції уродженця Полтавщини Леоніда Позена, М. Чижова, Є. Лансере, А. Обера, М. Лібериха.

Понад сходами і у коридорі висіли малярські роботи Івана Мясоєдова (за браком місця не змогли експонувати всі 47 творів) та його батька — відомого організатора Товариства передвижників Г. Мясоєдова.

І. Мясоєдов як блискучий колорист і рисувальник, закоханий у світ античності, як лауреат Академії мистецтв був представлений у галереї першокласними і величезними за розмірами картинами — «Аргонавти» (1909-10), «Кентавромахія» (1910), «Амазонки» (1911), низкою портретів його дружини, своєрідним за технічним виконанням «Автопортретом», численними етюдами римських моделей, італійських і кримських краєвидів.

Поряд з творами передвижників і Мясоєдових були роботи українців Миколи Пимоненка, Сергія Васильківського, Федора Кричевського, Петра Левченка, а також Олексія Ківшенка.

Через півтора роки після відкриття картинну галерею приєднали до новозаснованого Центрального пролетарського му-

11

зею Полтавщини (дата функціонування з 7 листопада 1920 р.). На правах відділу галерея (її ще називали художнім відділом) перебувала до 1940 року.

На 1925 рік у ній було 5277 експонатів: 3690 картин і етюдів, 521 літографій і гравюр, 36 скульптур, 11 бронзових речей і коштовних годинників, 168 зразків меблів, 452 порцеляни, 38 альбомів (з малюнками та акварелями), 1905 книжок з мистецтва. Від часу заснування галереї, вперше — у 1926 р., до неї надійшли цінні експонати від М. Позен — 11 скульптур її чоловіка Л. Позена і 14 картин академіка М. Боткіна, придбано полотна сучасних полтавських малярів М. Брукмана, С. Розенбаума, Л. Щерби.

1933 року, коли партійна влада поклала край національно-культурному відродженню й українізації, у колах обласного керівництва виникла ідея ліквідації картинної галереї, оскільки вона стояла осторонь нових соціально-класових проблем і культурно-пропагандистських завдань, у ній були відсутні твори, що відображали соціалістичні перетворювання. Галерею хотіли закрити, скарби перенести до Харкова, а особняк передати «Свиноводтрестові». Наприкінці 1933 року в місцевій газеті писалося, що треба попередити її ліквідацію і забезпечити «міцним більшовицьким керівництвом».

1934 року художній відділ був перенесений до основного будинку (колишнього Полтавського земства), де йому виділили 9 просторих залів першого поверху, а в будинку на Спаській вулиці розгорнули відділ природи. Експозиція худвідділу на 1939 рік була організована таким чином: перший зал відводився для показу творчих досягнень майстрів Радянського Союзу, що висвітлювали керівну роль ВКП(б) та її вождів (картини малярів з Ленінграду, Москви, Тбілісі), другий — для творів М. Ярошенка, в наступних — представлено образотворче й декоративно-вжиткове мистецтво країн Європи й Азії. Всього нараховувалося 4118 експонатів (малярство — 1625, графіка — 1405, вжиткове мистецтво — 1088).

Згідно постанови РНК України від 7 березня 1939 року худвідділ перетворено на самостійний обласний художній музей. Він лишався у будинку краєзнавчого музею. Останній передав для художнього музею 18067 предметів мистецького характеру: вжиткове мистецтво (порцеляна і фаянс — 791, скло — 335,

12

метал — 224, камінь — 101, тканин — 1149, зразків позументів, бахроми й мережив — 2120), народне мистецтво (килимів — 240, плахт — 110, крайок — 55, вишитих речей — 3180, вибійок — 289, гончарних виробів — 1908, різьблених — 511, скринь — 13, лозо-солом'яних виробів — 43, писанок — 1673), а також дотичних до народознавства — 922.

Серед них були експонати із найзначнішого приватного музею старої Полтавщини Катерини Скаржинської (унікальне зібрання українських народних писанок, вишитих рушників, хусточок, вибійок, плахт, запасок, крайок, коврів і килимів, воздухів, дарохранильниць, ікон, гончарного посуду, іграшок, орнаментальних кахлів, зразків художнього дерева й металу), із зібрання військового дипломата Павла Бобровського (зразки мистецтва Японії, Китаю, Індії, Туреччини, Судану, Ірану, Єгипту, Нубії), із колишнього єпархіального сховища старожитностей (цінна збірка срібних і позолочених потирів, напрестольних хрестів, дарохранильниць, оправ Євангелій, церковного вбрання, шитва), та тих, що їх зібрали експедиції видатних полтавських етнографів, істориків мистецтва й музейників Івана Зарецького, Костянтина Мощенка, Вадима Щербаківського, Якова Риженка та Никанора Онацького.

Напередодні війни Музей мистецтв у Полтаві належав до числа знаних в Україні.

В ході Другої світової війни, влітку 1941 року, коли гітлерівські війська пішли по Україні, техпрацівник Маркіян Браїлко шосту частину експонатів Полтавського художнього музею вивіз до Уфи, Тюмені та Свердловська.

Сам Музей в час перебування німецьких військ продовжував діяти, займаючи перший поверх краєзнавчого музею. Окупанти використовували музейні полотна, меблі, килими, порцеляновий посуд для обладнання своїх помешкань, кабінетів, казіно, різних офіційних установ, а ікони й культові предмети передавали для нововідкритих соборів і церков.

Значна частина музейних скарбів була вилучена, знищена й вивезена до Німеччини. Відомо, що тільки впродовж 1942 року із Музею вивезли 60 ящиків із картинами західноєвропейських, українських і російських малярів. До великих втрат, що їх зазнав Музей за 1941 — 43 рр. належать полотна широко

13

популярних мистців Європи К. Маратті, Д. Т'єполо, С. дель Пьомбо, А. дель Сарто, А. Бронзіно, Ф. Гварді, М. де Хондекутера, М. Мірвельта, Я. Й. Хореманса, П. А. Боканегра, А. ван Остаде, Е. Віже-Лебрен, зразки робіт кола П. П. Рубенса, Л. Кранаха Старшого, копії художніх шкіл Італії, Іспанії. Музей позбувся більшої частини малярської спадщини передвижників із колекції М. Ярошенка, в першу чергу до п'ятдесяти творів самого М. Ярошенка, «Портрета невідомої» І. Крамського, фрагменту «Проводи на війну» К. Савицького, «Свідків» В. Маковського, «Південного краєвиду. Море» В. Полєнова, двох портретів невідомих В. Максімова, «Променя сонця у горах» М. Дубовського, «Із заробітків додому» М. Кузнєцова, «Краєвиду із річкою» і «Краєвиду» О. Кисельова, «Шахтаря» М. Касаткіна, «Офілеї» і «Портрет невідомої» О. Литовченка, «Портрета невідомої» і «На острові Капрі» М. Нестерова, «Москва. Вид на Кремль» О. Боголюбова, «Дачі М. Ярошенка у Кисловодську» А. Васнєцова, двох інтер'єрів фінського житлового будинку М. Клодта, «Жіночого портрета» О. Харламова, П. Брюллова, О. Милорадовича, К. Лемоха, О. Саврасова, А. Шільдера, М. Богданова-Бєльського, І. Левітана, графічного аркуша «Ліс у сутінках» І. Шишкіна, а також малярських композицій — «Над Дніпром» К. Крижицького, «Дівчатка» і «За читанням» М. Бикадорова, М. Боткіна, «Портрет М. П. Ярошенко» М. Верхотурова, «Дівчинка у кріслі» Ф. Малявіна, М. Свєрчкова та інших.

Крім перелічених музейних експонатів вояки батальйону особливого призначення германського міністерства іноземних справ вивозили до Німеччини або знищили цінні зібрання батька й сина Мясоєдових (до трьох-чотирьох десятків кожного), скарби декоративного мистецтва Європи, Передньої Азії, Близького й Дальнього Сходу.

Відчутно зменшилася україніка: не стало унікальних збірок давньою іконопису, старосвітських, зокрема, козацьких портретів, народного малярства, композицій класичних малярів Миколи Пимоненка, Сергія Васильківського, Петра Левченка, Кіріака Костанді, Михайла Ткаченка, Миколи Самокиші, Федора Кричевського, Григорія Світлицького, Миколи Бурачека, скульптора Леоніда Позена, талановитих майстрів пензля Пол-

14

тави — Григорія Цисса, Соломона Розенбаума, Марка Брукмана, Олександри Рощиної, Матвія Донцова, Люціана Щерби, Павла Горобця, Івана Орлова.

У 1944 — 46 рр. до Музею повернулося лише 4176 мистецьких предметів, що їх реевакуював із Тюмені та Свердловська згадуваний вище патріот, сумлінний працівник, завгосп М. Браїлко. Були повернуті цінності з Уфи, Києва, Німеччини.

Оскільки колишні будинки Полтавського земства і п. Володимира Булюбаша були зруйновані, для художнього музею виділили 4 кімнати на другому поверсі будинку по Комсомольській, 15. Безумовно, в тих умовах Музей не міг повноцінно функціонувати й виставляти навіть те, що лишилося. Постала природна потреба повернути музейній установі її колишній булюбашівський особняк, який десь 1944 року захопила поважна чиновнича контора «Головнафтопостач». Силами полонених німців було здійснено ремонт будинку. Він, щоправда, втратив значні свої архітектурні якості: не змогли відновити спалені перила із карельської берези, мармурові східці, стінні прикраси в інтер'єрах, паркетну підлогу, скляну покрівлю верхнього поверху. До того ж для конторських потреб колишні просторі зали розділили перегородками на... кабінети. Такий вигляд внутрішнього перепланування маємо й досі.

Лише навесні 1951 року будинок знову повернуто Полтавському державному художньому музею (так він офіційно йменувався до 1963 р.).

Музейні працівники активно збирали експонати, формували колекції, а відтак удосконалювали постійну експозицію. 1948 і 1951 років П. Горобець вивіз із Києва чудову збірку полотен західноєвропейських художників, 1957 р. — твори І. Зайцева та В. Волкова, подарованих О. Котельніковим, із Москви. 1955 р. А. Михайліна привезла 16 картин із Лохвицького краєзнавчого музею, тоді ж із Миргородського краєзнавчого музею було передано 16 творів, переважно місцевої знаті кінця XVIII — XIX ст., 1958 р. В. Лаборешних — полотна «Жниці» і «На річці Рось» Опанаса Сластьона із Миргорода. У наступні десятиріччя до Музею надходили рідкісні експонати — завдяки допомозі нашого земляка Б. Піаніди з Києва — дублет «Діти тікають від грози» К. Маковського, він же подарував

15

полотно француза Е. Делакруа «Бій турків із хрестоносцями у 1204 р.», у московського літератора В. Осокіна придбали прижиттєвий портрет М. Гоголя виконання Мюрллера (згодом переданий Заповіднику-музею письменника в р. Гоголеве).

З 60-х рр. К. Скалацький основну увагу зосередив на комплектуванні збірок національного іконопису та народного малярства. Ним зібрані унікальні зразки полтавського іконопису, з них перш усього «Архістратиг Михаїл» роботи родини Боровиків, народних малярів Ф. Стовбуненка, П. Захаренка, Г. Ксьонза, О. Шабатури, І. Вишника. Стараннями К. Скалацького Музей поповнився полотнами Г. Фюгера, Г. Мясоєдова, Свинцова, повернуто твір Ж.-Б. Грьоза.

В. Ханко привіз із Москви національно-романтичну за характером картину невідомого майстра «Дівчина йде з поля» середини XIX ст., бронзову скульптуру із зображенням козака, варіант «Святочного ворожіння» М. Пимоненка, із Києва — графічні аркуші на національну тематику сучасних художників В. Лопати, В. Перевальського, О. Данченка, Г. Якутовича, із Буд, що під Харковом, — зразки фаянсового посуду.

Збиральницька робота пов'язана із науковою, перш усього, пошуками відомостей чи уточненням даних щодо музейних творів, їх авторства, часу написання, хто відтворений чи зображено. У складній атрибуційній праці Музею надавали допомогу фахівці, історики мистецтва, музейники.

1966 року науковці Державного Ермітажу Ч. Кузенко та І. Линник встановили, що унікальний натюрморт «Сніданок» із колишньої колекції князів Кочубеїв намалювала вісімнадцятирічна Клара Петерс із Антверпена. Її малярський твір, датований 1612 роком, — єдиний в Україні і взагалі у східноєвропейських країнах. Інший відомий вчений, знавець нідерландського, голландського і фламандського малярства В. Левінсон-Лессінг атрибутував, що портрет англійської королеви Генрієтги-Марії виконав Пітер Лелі (справжнє прізвище — Пітер ван дер Фас). Доктор мистецтвознавства Валентина Рубан із Києва атрибутувала кілька портретів і серед них «Жіночий портрет» роботи І. Зайцева.

Музей підтримує зв'язки з колегами інших споріднених музейно-мистецьких установ, надає свої експонати на виставки як в Україні, так і за її межами. Шедевр Музею — «Сніда-

16

нок» Клари Петерс восени 1983 року демонструвався на виставці «Європейський натюрморт XVI — XX ст.» у Дрезденській картинній галереї. Кілька років у багатьох містах Європи любителі модерного заангажованого мистецтва могли любуватися полотном «Тато» роботи Леоніда Лабенка із колекції Музею. Весною 1994 року дирекція Музею надала свої коштовні характеристичні барочні ікони («Архангели», «Богоматір Нев'янучий квіт», «Ісус Христос на хресті», «Богоматір Києво-Печерська», «Святі Симон та Ганна») для виставки «Народна ікона України» у фінському місті Турку. Від 1993 року з Музеєм налагодили зв'язки співробітники Ліхтенштейського товариства мистецтв професора Євгена Зотова (так за кордоном відомий Іван Мясоєдов) із м. Вадуц — столиці князівства Ліхтенштейн.

КОЛЕКЦІЇ

Обличчя Музею — це його експозиція. Коли 1919 року відкрилася картинна галерея, то експозицію М. Рудинський будував за історико-хронологічним принципом. На початку 30-х рр. завідуючий Л. Векштейн до окремих розділів і визначніших експонатів долучав розгорнуті експлікації та підтекстовки в чисто соціологічному дусі, що так було тоді модно. У довоєнні та повоєнні десятиріччя принцип історизму був знехтуваний, а натомість панував ортодоксальний підхід, при якому головна роль відводилася «невмирущим» традиціям офіційно визнаного реалізму, пропаганді комуністичного світогляду, показу революційних процесів суспільного буття. Така штучність, псевдоестетичні настанови не відповідали об'єктивному і науковому вирішенню експозиції.

У 60-х рр. К. Скалацький неодноразово наголошував, що експозиція Музею повинна починатися відділом західноєвропейського мистецтва; остільки великі портрети і картини за часом створення були давніші, аніж роботи вітчизняних майстрів. Влітку 1969 року завдяки допомозі доктора мистецтвознавства з Третьяковської галереї Е. Ацаркіної була зроблена докорінна реекспозиція. Відтоді експозиція будується за історичним і хронологічним принципами, згідно національних мистецьких шкіл і розпочинається зарубіжним мистецтвом.

17

У перших трьох залах експонуються твори німецької, австрійської, нідерландської, фламандської, голландської, італійської та французької шкіл. Унікальними полотнами представлені видатні мистці Лука Кранах Молодший, Дірк ван Равестейн, Клара Петерс, Мельхіор де Хондекутер, Франческо Гварді, Марчелло Баччіареллі, Жан-Батист Грьоз, Ежен Делакруа. Виставлені типові для XVI — першої половини XIX ст. парадні, салонні й реалістичні за характером портрети королів і знаті, композиції на релігійну та міфологічну тематику, натюрморти, сцени баталій на морі й суші, краєвиди, починаючи з «ведути» і кінчаючи романтичним відтворенням образу природи. Експонуються меблі (приміром, італійські курульні крісла німецької школи пізнього Відродження), мініатюри, статуетки, декоративна пластика, в т. ч. до годинників, зразки європейської порцеляни.

Образотворче мистецтво України й Росії XVIII — початок XX ст. представлено у наступних чотирьох залах.

Вишукані барочні й урочисті за трактуванням ікони роботи українських малярів («Архістратиг Михаїл» родини Боровиків, «Богоматір Нев'янучий квіт», «Святий Микола», «Успіння Богоматір») доповнені старосвітськими козацькими портретами, з-поміж них, гетьманів Богдана Хмельницького й Івана Скоропадського, подружжя Василя і Марфи Кочубеїв, представників міщанського і дворянського прошарків. Виставлені прекрасні зразки художнього карбування, литва й вишивання стилю барокко: оправа Євангелії із зображенням гетьмана України Івана Самойловича, напрестольні хрести, потир 1749 року роботи славетного золотаря Івана Равича, підризники й воздух із їх соковитою й святковою рослинною орнаментацією.

Експозиційний ряд продовжують майстерно виконані на замовлення портрети пензля німця Ганса Гольпейна, англійця Джорджа Доу, імпозантні академічні полотна — «Діти на могилі батьків» О. Маркова та «Княжна Тараканова» К. Флавицького, два портрети роботи І. Зайцева, низка менших за розмірами творів.

Наступні два зали репрезентують ту частину колекції Миколи Ярошенка, що свого часу стала наріжним каменем для уфундування Полтавської картинної галереї. У бурях останньої війни від неї лишилася невелика частина. Тепер у залі пе-

18

редвижників виставлено ті малярські композиції, що їх зібрав М. Ярошенко. Відвідувачі споглядають «Воскрешіння дочки Іаїра» (етюд до конкурсної теми) І. Рєпіна, «З дипломом» В. Максімова, «Осінь в Абрамцеві» і «Голова селянина Лекало» В. Полєнова, «Українка» В. Маковського, «Притихло» М. Дубовського, «Березовий гай» І. Шишкіна, «Вечір» і «Сіверко» І. Остроухова, «Водяний млин» і «Весна» І. Левітана. Чільне місце у залі займають п'ять робіт мистецької родини з Петербурга і Москви братів Маковських.

Музейна колекція творів М. Ярошенка нараховує на сьогодні 55 малярських робіт і 19 альбомів з рисунками. Творчості нашого земляка, так би мовити, «фундатора» музею присвячено окремий зал. Експонуються жанрові, портретні й пейзажні роботи, з яких виділяються «Автопортрет» і «Портрет дружини», поетеси П. Соловйової, історика М. Ковалевського, «Старий служивий», «В горах Кавказу», краєвиди Палестини, Єгипту та Італії.

Картинами класиків українського малярства О. Сластьона, М. Пимоненка, В. Орловського, академіка, росіянина за походженням В. Казанцева, скульптурою різця Л. Позена закінчується розділ дореволюційного мистецтва.

На другому поверсі Музею до трьох десятиріч діяв розділ радянського мистецтва. Акцент тут ставився на українських художниках XX ст., які відображували життя, побут, історію народу, природу. Музей як офіційна установа, підпорядкована Міністерству культури України, також демонструвала згідно ідеології однопартійної системи твори відповідного напрямку, далекого від справжнього мистецтва. Так, на початку 50-х рр., у вестибюлі центральне місце відводилось помпезній гіпсовій композиції із зображенням диктатора Сталіна роботи киян Ю. Білостоцького та Е. Фрідмана, у 50 — 80-х рр., експонувалися зразки творчості тоталітарного режиму, перш усього на ленінську тему: скульптури «Ленін-мислитель» С. Альошина, «Ленін з дівчинкою» Т. Роздорської, графічні аркуші П. Васильєва, П. Староносова, чимале за розміром полотно «Заповіти Ілліча» В. Хитрикова. Принципи «соцреалізму», героїзованого й парадного відтворення робітників, колгоспних селян, воїнів позначені у роботах жанристів О. Вовка та В. Кондратюка «Молодіжна бригада в ковальському цеху», М. Зайцева «В до-

19

ках заводу», Л. Малика «Риболовецький колгосп», М. Поплавського «В нарядній шахти», Н. Волкової «З поля», баталіста В. Масика «Висока нагорода», у «Портреті бригадира Рябоконя» В. Шаховцова.

З кінця 70-х рр. у Музеї не функціонував відділ радянського мистецтва, — натомість площа активно використовувалася для влаштування періодичних виставок, що надходили з Києва, Москви, Харкова, у рамках проведення так званих «днів культури і дружби» із Велико Тирново (Болгарія), Кошалінського й Слупського воєводств (Польща). Музей співробітничав з обласним Будинком народної творчості, обласною організацією Спілки художників України, надаючи їм зали для виставок.

Шанувальники мистецтва могли належно оцінити заслуги Музею в організації виставок, що комплектувалися на експонатах із фондосховищ: «Нові надходження Полтавського Художнього Музею за 1968 — 1978 рр.», «Вітчизняний портрет XVIII — XIX ст.», «Іконопис Полтавщини XVIII — XIX ст.», «Народне малярство Полтавщини», «Природа у творчості полтавських художників», «Графіка із фондів Полтавського художнього музею», ювілейні виставки на відзнаку 70-річчя Музею, творчості малярів Мясоєдових, полтавця-пейзажиста Павла Горобця, молодої художниці Галини Рідної.

На сьогодні на другому поверсі експонуються твори народних і професійних малярів, художників інситного мистецтва полтавського краю.

У вестибюлі другого поверху представлено оригінальний різьблений буфет (1912) роботи Павла Комашка та Василя Гарбуза за кресленням художника Володимира Черченка. За нього славетні полтавські майстри одержали високі нагороди на Всеросійській кустарній виставці 1913 року в Петербурзі. В окремій вітрині експонуються національно-самобутні гончарні вироби — миски із прадавніми орнаментальними мотивами, жіночі виображення, що генетично пов'язані із Богинею Берегинею, трипільського характеру статуетки обожнюваних тварин, зооморфна посудина синього кольору у вигляді барана, кал'ян роботи великого гончаря-скульптора Остапа Ночовника із Міських Млинів.

20

Окремий зал відведено для показу композицій із зображенням козаків-бандуристів, статечних і заможних українців, краєвидів із хатою, річкою та лебедями, або ж ліричні, жартівливі чи гумористичні сценки, молодих закоханих тощо. Вони мальовані на полотні, а здебільшого на дикті, мали велике поширення й успіх серед українського народу. Авторами малярських робіт були: Федір Стовбуненко із містечка Остап'є, Полікарп Захаренко із с. Запсілля, Григорій Ксьонз із Миргорода, Семен Фурман, Дмитро Перепелиця, Юрій Бірюков, Олександра Шабатура із Полтави та інші. Традиції народного малярства творчо продовжували у повоєнні роки всесвітньо відома українська художниця, уродженка старої Полтавщини Катерина Білокур (чотири її картини виставлені у Музеї), Павло Горбенко, Микола Носенко, Євген Поташенко, а також Іван Новобранець.

У Музеї представлені твори полтавських професійних пейзажистів, портретистів і жанристів Г. Цисса, С. Розенбаума, В. Магденка, П. Горобця, М. Буніна, І. Орлова.

У постійній експозиції виставлена невелика частина від загальної кількості всіх експонатів у Музеї, решта — схороняється у двох фондосховищах. Одне — з чотирьох кімнат у цокольному будинку, друге — із трьох кімнат колишньої квартири художника і директора Музея П. Горобця.

У фондах схороняється багате розмаїття національного традиційного народного і декоративно-ужиткового мистецтва, в т. ч. й культового призначення. Час від часу вони експонуються на періодичних виставках. Зберігається 258 килимів, коврів стилів барокко, рококо, класицизму і чисто народного характеру з багатьох осередків полтавського краю за XVIII — XX ст., 114 плахт, 32 слуцьких тканих поясів, виготовлених на мануфактурі литовських князів Радзівілів. Є й класичні 256 вишитих рушників із мотивами «древа життя» і «квітів у вазоні», 371 хусточок, 262 вибійок із геометричними і рослинними візерунками, жіночі сорочки. Із зразків металопластики, деревообробництва й золотошвейництва: оправа Євангелії роботи Антона Атовича та Андрія Песлявського з м. Ромен, 20 дарохранильниць, 19 напрестольних хрестів, 18 потирів, 31 курильни-ця, 3 кипарисових і металевих хрести (з них — один датований 1670 року і виготовлений на замовлення козака Мирона за

21

визволення з турецької неволі), плащаниці, воздухи, священницьке вбрання із дорогоцінних східних і французьких тканин (фелоні, єпитрахилі, ризи). Музей мав 408 писанок із колишнього музейного зібрання Катерини Скаржинської; у березні 1991 року передано на постійне збереження Полтавському краєзнавчому музею у зв'язку з побудовою експозиції «Полтавщина: Народне мистецтво. Народний побут».

Зберігаються типові для творчих манер вироби видатних українських народних гончарів Івана Гладиревського, Карпа Білоокого, Павлини Цвілик, Олександра Селюченко, Івана Білика, професійних художників-керамістів, учасників багатьох міжнародних, всеєвропейських і закордонних виставок Івана Віцька й Світлани Пасічної (котра нагороджена Гран Прі 47-го міжнародного конкурсу-бієнале кераміки у м. Фаенца в Італії).

Збірка іконопису нечисленна, є традиційно витримані ікони візантійського і північно-російського письма, виконані під впливом італійського малярства, місцевих українських шкіл, зокрема, полтавської. У фондах зберігаються канонічні зображення Ісуса Христа, Богоматері, в т. ч., Ахтирської, Іверської, Києво-Печерської, Козельшинської, Смоленської, святого Миколая, «Покладання до труни», «Зречення апостола Петра», великомучениць Варвари, Єлизавети, Параскеви та Улити. Є підписні та датовані пензля професійних іконописців Полтавщини XIX ст.: священника Терентія Шкляра із Опішного, Дмитра Рудича із Хомутця, Михайла Химочки з Миргорода, Стефана Кияшка.

У переважній більшості творцями композицій ікон були люди професійної виучки, подібно полтавцям, авторам малярських робіт — Івану Білявському («Портрет Т. Шевченка»), Іллі Руденку («Автопортрет»), Івану Терещенку («Портрет С. Дементьєва»), Григорію Коваленку («Українка», «Селянський хлопець»), Григорію Циссу (портрети художників В. Волкова, Г. Мясоєдова, В. Магденка, П. Горобця), творцям книжкової графіки 1920-х рр. — братам Степану та Івану Бутникам, Євгену Балуті, братам Федору та Павлу Рожанківським, Дмитру Ангельському, Костянтину Мощенку, котрі працювали для видавництв.

Україніка XX ст. досить розмаїто представлена у фондосховищах мистцями, знаними у нашій державі та за її межами.

22

Музей має твори класиків і звісних художників — артистів-малярів Григорія Світлицького, Миколи Бурачека, Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка, Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка, графіків Георгія Нарбута, Василя Касіяна, Михайла Дерегуса, Василя Мироненка, Георгія Якутовича, Василя Лопати, скульпторів Василя Свиди, Антона Штепи, знаменитих майстрів народного мистецтва Параски Власенко, Надії Білокінь, Марії Приймаченко, Марії Тимченко.

Музей концентрує твори і місцевих художників, представників кількох генерацій: Миколи Щеглова, Олександра Глушаченка, Андрія Сербутовського, Володимира Павлюченка, Євгена Нутрі, Павла Волика, Валерія Мозока, Світлани Чорної, Панаса Лагоди, Олега Липченка, Галини Рідної, Володимира Мазкуна, Віктора Володька.

У музейних сховищах на спеціальних подіумах, полицях, у вітринах і в шафах виставлені полотна, графічні аркуші, станкова й декоративна скульптура з бронзи, чавуну, порцеляни й дерева, предмети побуту роботи майстрів Європи, Росії, Близького й Далекого Сходу. До них належать такі рідкісні експонати: 40 китайських акварелей на рисовому папері, 5 альбомів японських кольорових літографій, альбом літографій Еміля Ватьє із оригіналів французького артиста-маляра Франсуа Буше, мініатюрні портрети, приміром, Наполеона, Марії-Луїзи та Жозефіни роботи Бернарда, витончена й високомистецька мозаїка «Руїни Рима» Джакомо Рафаеллі. З поля україніки — унікальний альбом офортів Є. Михальцевої за 1882 рік із відтворенням козацько-селянського побуту Полтавщини.

За повоєнні роки працівники відділу фондів ведуть документацію рідною мовою. З 1977 року силами науковців проведена повна переінветарізація всіх колекцій Музею, ведуться інвентарні книги, картки, інші папери.

На сьогодні у Музеї нараховується 8688 експонатів: малярства — 1021, скульптури — 103, графіки (оригінальної — 1599, друкованої — 1550) — 3149, кераміки — 762, металу — 217, дерева — 81, тканин — 3355.

Від часу заснування картинна галерея у Полтаві мала вартісну бібліотеку, що майже вся загинула у бурях Другої світової війни. По війні музейні робітники зібрали книгозбірню, в якій є рідкісні й унікальні видання — альбоми, монографії, солідні

23

академічні праці з історії мистецтв і популярна література. Деякі унікуми схороняються у графічній колекції Музею.

З поля україніки зберігаються такі альбоми — «Собрание картин и рисунков к исследованиям о древностях Южной России и берегов Черного моря графа Алексея Уварова. Рисовал с натуры М. Вебель» (СПб., 1851, 24 таблиці), 4 випуски ілюстрацій до творів М. В. Гоголя на українську тематику (видання Голяшкіна, М., 1874 і 1876, 36 таблиць), видання поеми «Гайдамаки» Т. Шевченка з ілюстраціями О. Сластьона (СПб., 1886), «Описание коллекции народних писанок. Выпуск первый. С альбомом из 33 хромолитографированных и 12 черных таблиц (всего 2219 рисунков)» (М., 1899), «Из украинской старики» (СПб., 1900, 21 таблиця із акварелями С. Васильківського й рисунками М. Самокиші), «Гоголь на родине» (видання І. Хмелевського, 43 таблиці), 7 альбомів із серії «Украинское народное творчество» (СПб., 1912 — 13, про рушники, килими, вишиті, різьблені й гончарні вироби, по 20 таблиць), «Тарас Шевченко. Автолітографії художників міста Харкова...» (К., 1939, 32 таблиці), «В. X. Заузе. Двадцять п'ять офортів». (К., 1947).

З рідкісних книжкових видань, що з'явилися за межами України: «Альбом гравюр С. К. Кроз-Маньяна. Музеї Франції, повна збірка картин, скульптур, барельєфів, що складають національну колекцію, з поясненням сюжетів, історичними довідками про малярство, скульптуру і гравюри, зроблених С. К. Кроз-Маньяном» (Париж, 1803, 90 таблиць), альбом із зразками поліхромного орнаменту (Париж, 100 кол. таблиць), альбом літографій Жакомм «Панорама Босфора» (75 таблиць, всі — фр. мовою), «Альбом гелиогравюр с картин русских художників с пояснительным текстом профессора А. Н. Шварца» (М., 1893, 24 таблиці), ілюстроване видання «Фауст» Й.-В. Гете з ілюстраціями Енельберта Зейбертца (СПб., 1899).

Монографії, альбоми, присвячені мистецтву Західної Європи, Росії: історії мистецтв П. Гнєдича (СПб., 1897, у трьох томах) і Карла Вьормана (СПб., 1903, Том І), Р. Мутера — «История живописи в XIX веке» і «История живописи» (СПб., 1899, 1904), Олександра Бенуа — «Русская школа живописи» (СПб., 1904) і «История живописи всех времен и народов» (СПб., 1912, 1-13 випуски), Ф. Булгакова — «Знаменитые

24

художники XIX века. Адольф Менцель и его произведения» (СПб., 1897) і «Сто шедевров искусства» (СПб., 1903), Вільгельма Вагнера — «Эллада. Очерки и картины Древней Греции для любителей классической древности и для самообразования» (М., 1901), Каміля Моклера — «Импрессионизм. Его история, его эстетика, его мастера» (М., б. д.), Г. Вельфліна — «Ренессанс и барокко» (СПб., 1913), П. Фрідоліна — «Краткая история европейского искусства» (СПб., 1910, частина І), «Альбом выставки Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского» (М., 1902), «Сто русских деятелей искусства» (Париж, б. д., 100 таблиць), «Картины русских художников из сокровищ Третьяковской художественной галереи в Москве» (СПб., 1905, 1-8 випуски), «Женщина в искусстве. Художественно-историческая монография» (СПб., 1898), «Русская живопись ХІХ века» (М., б. д., 145 таблиць), «Великая война в образах и картинах» (М., 1915, 1, 4, 9, 11-13 випуски). Монографії, присвячені творчості художникам — О. Волинського про Леонардо да Вінчі (СПб., 1899), Б. Тугенхольда про Пювіс де Шаванна (СПб., б. д.), С. Яремича про М. Врубеля, С. Глаголя та І. Грабаря про І. Левітана, І. Грабаря про В. Сєрова (всі — М., 1910 — 12), І. Грабаря про І. Рєпіна (М., 1937, у двох томах) і «Моя жизнь. Автомонография» (М. — Л., 1937), про І. Рєпіна («Художественное наследие», у співавторстві, М.-Л. 1948 — 49, у двох томах); «Графические искусства и репродукции» (М.-Л., 1924), «Современная обложка» (Л., 1927), Н. Соболева «Русская народная резьба по дереву» (М., 1934), «Мастера искусства об искусстве» (М., 1933 — 34, томи II і III), А. Стрелков «Фаюмский портрет» (М.-Л., 1936).

Альбоми і книжки, видані за кордоном — два альбоми репродукцій (по 100) із оригінальних творів Мюнхенської пінакотеки і Дрезденської картинної галереї (Мюнхен, б. д., нім. мовою), «Три століття американського малярства» (Нью-Йорк, 1957, англ, мовою), «Картины из коллекции президента республики Индонезии д-ра Сукарно» (Пекін, 1957, у двох томах, 276 кол. таблиць, індонез., кит., англ. і рос. мовами), Г. Опреску «Румынская скульптура» (Бухарест, 1957), «Культурные памятники Кореи» (Пхеньян, 1967, рос, англ., кор. і кит. мовами), «Европейская живопись в польских собраниях. 1300 — 1800» (Варшава, 1958, 408 репр.), «Художественные собра-

25

ния Вавельского королевского замка» (Варшава, 1975, 281 репр.). Схороняються також комплекти журналів: мюнхенський «Кюнст» за 1902-14, лондонський «Студіо» за 1910-13, петербурзькі «Аполлон» за 1910, 1913-17, «Старые годы» за 1912-14, київський «Образотворче мистецтво» за передвоєнні роки.

У Музеї зберігаються документи, матеріали та епістолярій. З документів: копія подання до Ради Академії мистецтв виконавців духівниці вдови художника Миколи Ярошенка М. П. Ярошенко художника М. Нестерова й присяжного повіренного М. Тичино (ЦДАЛМ РФ, ф. 816, оп. 1. до. зб. 18, арк. 24 — 25); перелік експонатів, що знаходилися у художньому відділі краєзнавчого музею і переданих Полтавському обласному художньому музею (на 61 арк. машинопису, комісія у складі Г. Тихонової, Д. Соколовської, Є. Штейн, в. о. директора В. Лапа); перелік експонатів Полтавського краєзнавчого музею, переданих Полтавському обласному художньому музею від 2 жовтня 1940 р. (на 44 арк. машинопису, комісія у складі Г. Тихонової, Д. Соколовської, В. Лапи, директор О. Літвінова); перелік експонатів Музею, що загинули в роки війни (за 1945 р.); списки експонатів Музею реевакуйованих з Уфи і Тюмені (за 1945 р.) і Свердловська (за 1946 р.); лист працівників Музею до Комітету в справах мистецтв УРСР про повернення Музею його колишнього будинку (1951 р., підписали Г. Тихонова, Н. Короза, М. Ізвозчікова, Л. Борисенко, А. Матвійчук).

З документів про художників: свідоцтва про нагороди за участь на виставках В. Казанцева — Сибірсько-Уральської науково-промислової 1887 р. (золота медаль), універсальної 1889 р. у Парижі (бронзова медаль), Казанської науково-промислової 1890 р. (золота медаль) і диплом академіка пейзажного малярства Санкт-Петербурзької імператорської Академії мистецтв за 1895 р.; свідоцтво про надання Стефану Бутнику звання майстра малярського портретного ремесла за 1895 р.; диплом В. Черченка про закінчення Строганівського Центрального Художньо-промислового Училища в Москві за 1909 р.; 11 поштових відправлень мистецтвознавця С. Таранушенка і завідуючого музеєм при Харківському університеті Д. Гордєєва до художника В. Суханова за 1910-18 рр.; копії особових справ художників С. Розенбаума за 1939 р. та І. Орлова за 1943-47 рр.

26

(зберігаються в архіві Полтавського інженерно-будівельного інституту).

З епістолярію: славетного українського маляра-пейзажиста, професора М. Бурачека до П. Горобця (10 листів за 1934-40), народної художниці Катерини Білокур до О. Літвінової та працівників Музею від 18 вересня 1952 р., різьбяра Я. Усика до О. Літвінової від 15 березня 1952 р., вдови професора Євгена Зотова (тобто — Івана Мясоєдова) Мальвіни Вернічі до П. Горобця (3 листа від 5 січня, 7 березня і 24 квітня 1960 р.), англійської письменниці Доріс Ланглей Мур від 16 квітня 1966 р., маляра-вчителя В. Суханова за 1967-75 рр., професора богословія Арманда Йона з Канади (6 листів за 1968-71 рр.), маляра В. Хітька (4 листа за 1971-75 рр.), музейника Є. Рудинської (3 листа за 1972-74 рр.), Б. Піаніди за 1970-80-і рр., М. ІЦеглова за 1980-і рр. — всі до К. Скалацького.

Зберігаються автобіографії професійних малярів М. Донцова, П. Горбенка, Л. Вишталя, С. Гнойового, М. Щеглова; із щоденників і спогадів — «Выдержки из дневника художницы Ю. В. Котельниковой, урожденной Волковой. Биография художника Василия Алексеевича Волкова по его дневнику и его рассказам» (1957, 35 арк. машинопису), «Уваги до історії створення Полтавського художнього музею» Є. Рудинської-Савицької (1974, 14 арк. машинопису), «Из воспоминаний о Г. И. Цыссе» А. Сердюк (1974, 7 арк. машинопису), «Мій життєвий шлях» М. Горенка (1976, 44 арк. рукопису, 5 рис. олівцем, світлина), «Спогади про мого вчителя» В. Павлюченка (1986, 3 арк. машинопису); монографічні нариси — «Видатний народний митець» П. Горобця (про різьбяра Я. Усика із Миргорода, 1952, 11 арк. машинопису), «І. К. Дряпаченко. Життя і творчість» А. Терещенка (1988, 136 арк. машинопису, 33 репр.).

СПІВРОБІТНИКИ

Щодо штату Музею за 75 років діяльності маємо обмежені дані про довоєнну добу.

Першим завідуючим картинної галереї був Михайло Рудинський, його помічником — художник Б. Ромберг; у 1920 — 21 рр. — завідуючим Микола Бокій (Бокій-Бикадоров), заступ-

27

ником — художник-ілюстратор Петро Бутко, реставратором — талановитий портретист Григорій Цисс, його помічником — Капітон Божко, бібліотекарем Надія Дроба, доглядачем речей (тобто, музейний служитель) Лизавета Хрипунова, каталогізатором Людмила Ракович. На ці роки у штаті Музею — 8-9 чоловік. Наступний завідуючий художнього відділу — графік Леонід Векштейн. У 30-х рр. у Музеї працювали мистецтвознавці Валентин Лапа (обіймав посаду завідуючого) і Микола Чорноволот, завідуюча відділом фондів Ганна Тихонова, наукові робітники Діна Соколовська і Костянтин Рубан. 1940 р. директором призначили Олександру Літвінову (з перервою у 1941-44 аж до виходу на пенсію у 1962). При ній у Музеї працювали: заступниками директора з наукової частини Григорій Король і Павло Горобець, головними охоронцями музейних цінностей Зінаїда Зубкова, Нінель Літвінова (в заміжжі Беднарська), Ганна Тихонова, Гнат Гришко, Ганна Шевченко, Ніна Хазова, Віталій Лаборешних, завідуючі — відділом малярства Іван Орлов, Параска Коршун, Павло Горобець, Яків Никоненко, Ольга Спіян, Адіна Непом'яща, відділом народної творчості Зінаїда Зубкова, Михайло Головнін, науковими робітниками Ніна Короза, Міліца Ізвозчікова, Генрієтта Фрумкіна, Надія Вовк, Антоніна Михайліна, Гіта Брагілевська, Єфросинія Микитенко, завгоспом Маркіян Браїлко. На посту директора О. Літвінову змінив в. о. директора В. Лаборошених, з 1963 — П. Горобець, з 1973 — Кім Скалацький. З середини 60-х рр. за директорювання П. Горобця науковими працівниками були літературознавці Петро Лобас і Андрій Кузьменко, мистецтвознавець Г. Брагілевська, а також Антоніна Загайко, Олександра Білишко (з 1973 — завідуюча відділом фондів), з початку 1970 — завідуючий відділом Віталій Ханко (з 1987 — заступник директора з наукової роботи), з першої половини 1970-х рр. — наукові працівники Ніна Захарченко (в заміжжі Погрібна), Раїса Новакович, з 1978 — Олена Цвєткова, з 1987 — завідуюча відділом експозиції Людмила Вахніна. За післявоєнні роки з музейних служителів, котрі попрацювали понад 10 років: Марія Дубовська, Галина Твердохліб, Ніна Власова (працює з 1958), Ганна Павленко, Тамара Барай, Зоя Ващенко.

28

КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ
ПРО ДЕЯКИХ ПРАЦІВНИКІВ МУЗЕЮ
(ще 22 довідки вміщено у розділі «Праці співробітників»)

БРАЇЛКО, Маркіян (1884 — червень 1948 с. Мачухи біля Полтави), працював технічним працівником до війни в ПХМ, у 1944-48 — завгоспом.

 

БУТКО, Петро (1898-?), за фахом художник-кераміст. Закінчив Миргород, художньо-промислову школу ім. м. В Гоголя (мистецтво студіював у О. Сластьона), був стипендіатом Костянтиноград. повітового земства. На 1920 — помічник завідуючого картинною галереєю.

 

ВЕКШТЕЙН, Леонід (17/29/.VIII.1898, Полтава — 23.V.1980, Ленінград), за фахом графік, театральний художник. В 1918-19 навчався у Одес. вищому художньому училищі, 1924 закінчив Київ. інститут пластичних мистецтв (викладач Ф. Кричевський). Член Полтав. філій АХРР (з 1926), АХЧУ (1927-30), Всеукр. асоціації пролетарських художників (1930-32). Твори В. зберігаються в ПХМ, ДМУОМ, Музеї медицини в Петербурзі. В 1930-33 завідував картинною галереєю.

29

КОРОЛЬ, Григорій (1912-?), у 1946-47 обіймав посаду заступника директора з наукової частини. Член Спілки рад. художників України. 1947 виїхав до Бєларусі.

 

 

КОРШУН, Параска (4.Х.І904, Люботин на Харківщині — ?), за фахом малярка. 1932 закінчила Харків. художнє училище. Її твори у музеях Полтави — ПХМ, краєзнавчому, Полтав. битви. Музеї Т. Шевченка в Києві. З 1 лютого по 13 вересня 1946 — завідуюча відділом малярства Музею. 1960 виїхала з Полтави.

 

МИХАЙЛІНА, Антоніна (25.VІ.1924, м. Кемерово), за фахом вчителька. 1950 закінчила Полтав. педінститут. В 1952-53 працювала науковим робітником Полтав. літ.-меморіального музею Панаса Мирного, в 1954-63 — ПХМ.

 

РУБАН, Костянтин (1911, Полтава — 1941, загинув під Харковом), за фахом маляр. Мистецтво студіював у О. Рощиної, 1932 закінчив Полтав. технікум промкооперації (викладач С. Розенбаум). Учасник Шевченківських виставок у Полтаві й Києві. В 1940-41 працював науковим робітником ПХМ.

30

ТИХОНОВА, Ганна (1/14/.XII.1906, с. Микілка Богодухів. повіту на Харківщині — 17.III.1990, Полтава), за фахом майстер-художник текстиля. 1931 закінчила Полтав. технікум промкооперації (викладачі Н. Залозна, О. Рейсфельд, С. Розенбаум). Вироби Т. — вишивальниці експонувалися на виставках у Києві, за межами України. В 1938-51 працювала у ПХМ: лаборант, молодший науковий робітник, в 1940-41 завідуюча фондами, з 1945 — старший науковий робітник відділу фондів, з 1946 — головний охоронець музейних цінностей.

 

ФРУМКІНА, Генрієтта (1925 — ?), за фахом мистецтвознавець. 1951 закінчила відділення історії мистецтв історичного факультету Ленінград. Університету. В 1951-53 — науковий робітник ПХМ.

 

ХАЗОВА, Ніна (1927 — 19.ХІ.1978, Ленінград), за фахом мистецтвознавець. 1952 закінчила відділення історії мистецтв історичного факультету Ленінград. Університету. В 1952-57 працювала у Музеї головним охоронцем музейних цінностей, завідуючою відділом малярства. Згодом перебувала на службі в Музеї етнографії народів СРСР.

31

ЦИСС (правильно — Цись), Григорій (12/24/.IX.1869, м. Рівне — 30.ХІІ.1934, Полтава), відомий укр. маляр. Мистецтво студіював у Москов. училищі малярства, скульптури та архітектури, на поч. XX ст. — в Академії мистецтв у І. Рєпіна. Твори Ц. зберігаються у ПХМ, ДМУОМ, Музеї Т. Шевченка в Києві. У 1921 працював реставратором у картинній галереї.

 

 

ЧОРНОВОЛОТ, Микола (1876 — 15.III.1947, Полтава), автор книжки «Музей изящных искусств и древностей Императорского Харьковского Университета. Отделение гравюр. Коллекция гравюр А. Н. Алферова. Общий обзор, оценка коллекции и каталог ее, составленные Н. И. Черноволотом» (Харків, 1911, 311 с.). В середині 30-х р. працював у ПХМ.

 

БУДИНОК МУЗЕЮ

Музей від 1919 року займає ошатний будинок на вулиці Спаській, 11 (за винятком перерви 1934-51). Сама будівля є архітектурною пам'яткою міста.

Року 1912 будинок споруджений у стилі пізнього ампіру за проектом видатного українського архітектора XX ст. Павла Альошина. Г-подібний у плані, на два поверхи, складений з цегли. Головний фасад має у центрі півциркульне окреслення з вхідними дверима, обабіч яких — по дві півколони великого іонійського ордера, а над ними — антаблемент. Простого рисунка карниз із рельєфною гірляндою завершує вгорі площину фасаду. Віконні пройоми верхнього поверху — півциркульні, нижнього — прямокутні, під ними у нішах — ряд півбалясин, що немов вторять балясинам балюстради. Остання півколом «охопила» центральний виступ, до неї ведуть східці з чотирма садовими вазами по боках. Праворуч будинку — широка і простора на два поверхи тераса, прямокутна в плані, внизу її оперізують шість колон дорійського ордера, вгорі — балюстрада. З останньої відкривається мальовнича і суто полтавська далечінь Подолу, споруди бароккового Хрестовоздвиженського монастиря, що вивищується на стрімкій і залісеній горі, срібляста стрічка річки Ворскли, лісові масиви на обрії.

32

Всі фасади музейного будинку мають горизонтальні віконні тяги і поясок, що підкреслює верхню частину цокольного поверху. Передній фасад до 1924 року був покритий сніжнобілими мармуровими плитами. Ліворуч від будинку — в'їзна брама дещо іншого архітектурного мотиву із залізними воротами і хвірткою в ній. П. Альошин фахово і грамотно вписав споруду в житлову забудову вулиці Спаської і ландшафтом із підвищеним довкіллям, на якому підносився північний частокіл колишньої козацької фортеці доби Гетьманщини.

Основний архітектурний мотив нижнього вестибюля — аркада із трьох арочних пройомів, із яких центральний служить для сходівні. Мармурові східці вели з першого поверху на другий, колонки іонійського ордера утворювали балюстраду перил, виготовлену із карельської берези. Стінні площини залів і кімнат були задраповані французькими шовковими тканинами — штофом червоного, оливкового і сірого кольорів і панелями із карельської берези. Підлога була набірна із різних порід дерев, що утворювали фігурний рисунок. Пілястри — плоскі виступи стін — із вертикальними канелюрами двох вестибюлей були оздоблені рельєфними смужками із рослинною орнаментацією.

Будинок служив і для помешкання і для розміщення приватної картинної галереї, у великій світлиці другого поверху під скляним дахом приймали гостей. У цокольній частині — господарчі служби, кухня, працювала прислуга.

Оригінальна споруда до 1917 року належала відомому на Полтавщині громадському діячеві, заможному дідичу, гвардії поручику, депутату дворянського губернського зібрання від Хорольського повіту, гласному губернського земства, члену правління Полтавського земельного банку, почесному мировому судді Кременчуцького повіту п. Володимиру Булюбашу. До 1912 року він із сім'єю мешкав у Келінському провулку, у будинку Старицької. 1914 року В. Булюбаша та його дружину п. Ольгу обрали дійсними членами Полтавської Вченої Архівної Комісії.

Під час Першої світової війни 1916 року В. Булюбаш свій будинок надав для влаштування шпиталю, в якому лікувалися поранені на полях воєнних баталій офіцери. 1917 року Булюбаші були змушені покинуги Полтаву і влаштувалися жити на

33

Тернопільщині (п. Володимир помер близько 1927 року, п. Ольга — 1959 року).

Їхній залишений полтавський будинок націоналізували 1918 року. Навесні 1919 року булюбашівський особняк надано для картинної галереї, спадкоємцем якої є Полтавський художній музей.

З падолиста 1987 року ліворуч від входу до Музею встановлено меморіальну дошку з текстом: «У цьому будинку 27 квітня 1919 року відкрито Полтавську картинну галерею, основу якої становила колекція творів художника-полтавця М. О. Ярошенка» (автор дошки — скульптор М. Коган).

***

Ось у такий насичений інформативний спосіб, шановний читачу, Ви ознайомилися із нелегким шляхом музейної установи у нашій драматичній історії дотеперішньої вкраїнської культури. Музей красних мистецтв у Полтаві широко відомий в Україні й стоїть в ряду із такими шановними художніми музеями Харкова, Києва, Львова, Одеси, Житомира, Сум. Цьому сприяло географічне положення міста на Ворсклі, культорологічна давнина, звісна у різних краях інтелектуальна генна талановитість і патріотизм полтавців до рідної історії та культури. Впродовж XX ст. Полтава має гроно славетних Музеїв. Національні мистецькі, літературні, історичні, етнографічні скарби не загубилися у мороці часу, вижили й сьогодні постають разом із європейськими вогнищами духовних надбань.

34

Українські дворяни, подружжя Булюбашів: пан Володимир (?-1927) гвардії поручик, депутат дворянського губернського зібрання, гласний губернського земства, член правління Полтавського земельного банку, почесний мировий суддя Кременчуцького повіту, з 1914 р. він і його дружина, пані Ольга (?-1959) — дійсні члени Полтавської Вченої Архівної Комісії. (З архіву Музею).

Приватний будинок подружжя Булюбашів по вулиці Спаській в Полтаві. В 1919-1934 рр. розміщалася картинна галерея (інші назви — образова галерея, художня галерея, художній відділ Полтавського Державного Музею), з 1951 р. — Полтавський Державний Художній Музей, з 1963 р. — теперішній Полтавський Художній Музей. (З статті М. Бокія за 1928 р.).

35

Експозиція в коридорі другого поверху картинної галереї. Кінець 1920-х рр. (З архіву В. Ханка).

Куток експозиції творчості передвижників доби еклектизму. 1931 р. (З архіву Музею).

36

Експозиція вітчизняного мистецтва другої половини XIX сг. 1939 р. (З архіву В. Ханка).

Експозиція західноєвропейського мистецтва 1939 р. (З архіву В. Ханка).

37

Вітрини зі зразками західноєвропейської порцеляни. 1939 р. (З архіву В. Ханка).

38

Куток експозиції західноєвропейського мистецтва. 1939 р. (З архіву В. Ханка).

Невідомий майстер. Свічник. Поч. ХІХ ст.

39

Куток експозиції персональної виставки славетного українського маляра-пейзажиста Миколи Бурачека в Полтавському Обласному Художньому Музеї. На лаві сидять — полтавський маляр і графік Павло Горобець і заслужений діяч мистецтв України М. Бурачек. 1941 р. (З архіву П. Горобця).

40

Група співробітників Музею: зліва направо — Г. Брагілевська, В. Хапко, П. Горобець, Н. Власова, Н. Захарченко (в заміжжі Погрібна). 1972 р. (З архіву В. Хапка).

41

Відкриття меморіальної дошки на будинку Музею. Зліва направо — директор Музею К. Скалацький, члени Спілки художників України В. Мозок, Є. Путря, В. Батурін. 1987 р. (З архіву Музею).

Вестибюль Музею. 1981 р. (З архіву Музею).

42

І. ОКРЕМІ ВИДАННЯ

1919

1. Горленко В. Володимир Боровиковський /Пер. М. Савицької. — Полтава, 1919. — 34 с.: Портр. — Наші художники.

2. Горленко В. Дмитро Левицький /Пер. М. Савицької. — Полтава, 1919. — 22 с.: Портр. — Наші художники.

3. М. Р. М. Ярошенко: з шістнадцятьма репродукціями з його картин. — Полтава, 1919. — Наші художники.

4. Сластьон О. Порфирій Мартинович /Пер. Є. Р. — Полтава, 1919. — 24 с.: Портр. — Наші художники. Рец. (на 1, 2, 3 і 4): Ернст Ф. //Книгарь: Літопис укр. письменства. — 1920. — чч. 1 — 3. — Мистецтво. — С. 64 -65.

5. [Рудинський М.]. Музей Мистецтв: Коротенький Провідник. — Полтава, 1919. — 24 с.

1940

6. Каталог творчої виставки художників м. Полтави та Полтавської області, присвяченої XXIII річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції: [Автори вст. ст. «Перша обласна виставка художників Полтавщини» В. П. Лапа, С. А. Розенбаум]. — Полтава, 1940. — 17 с.: 20 репр.

1946

7. Каталог ювілейної виставки робіт художника Павла Матвійовича Горобця, присвяченої 20-річчю творчої діяльності: 1926 — 1946 рік [Авт. вст. ст. художник Самбур]. — Полтава, 1946. — 9 с.: Портр., 7 репр.

1948

8. Каталог виставки робіт художників Полтавщини, присвяченої XXXI річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції: [Авт. вст. ст. і упоряд. каталога за-

 

43

 

ступник директора по наук. частині П. М. Горобец]. — Полтава, 1948. — 10 с.: 23 репр.

9. Каталог робіт самодіяльних художників 4-ї обласної виставки Полтавщини, присвяченої 30-річчю УРСР: [Авт. вст. ст. член Спілки рад. художників України П. М. Горобец]. — Полтава, 1948. — 7 с. 1950

10. Художня виставка українського образотворчого мистецтва, присвячена 10-річчю возз'єднання українського народу в єдиній українській радянській державі: [Каталог упоряд. зав. відділом живопису ПХМ Я. Я. Никоненко та заступник директора по наук. частині П. М. Горобец]. — Полтава, 1950. — 27 с.: 13 репр., 4 світлини.

1954

11. Каталог обласної художньої виставки, присвяченої 300-річчю возз'єднання України з Росією: [Каталог склали: П. М. Горобець та О. А. Літвінова]. — Полтава, 1954. — 21 с.: — 14 репр.

1955

12. Каталог обласної художньої виставки, присвяченої 50 річчю першої російської революції 1905 — 1907 рр.: [Каталог склали: О. А. Літвінова, П. М. Горобець]. — Полтава, 1955. — 33 с.: 21 репр.

13. Твори М. О. Ярошенка у Полтавському державному художньому музеї: [Буклет /Текст і худож. оформлення П. М. Горобця]. — Полтава, 1955. — 1 л. скл. у [12] с.: Автопорт., 13 репр.

1956

14. Виставка творів художника Григорія Івановича Цисса /Каталог склав П. М. Горобець. — Полтава, 1956. — 34 с.: Портр. роботи П. Горобця, 11 репр.

1957

15. Каталог виставки творів художника П. М. Горобця, присвяченої 30-річчю творчої діяльності: [Відлов. ред. і складач каталога директор музею О. А. Літвінова. Авт. вст. ст. Б. М. Піаніда). — Полтава; обл. вид-во 1957. — 15 с.: Портр., 19 репр.

1958

16. Звітна виставка творів художника Горобця Павла Матвійовича, скульптора Посполітака Корнія Сидоровича, присвячена 40-річчю Української Радянської соціалістичної республіки. — Полтава, 1958. — 1 л. скл. у [4] с.: 2 репр.

44

 

17. Полтавський державний художній музей: Каталог [Каталог склали наук. співробітники Полтав. держ. худож. музею П. Горобець, А. Непом'яща, Н. Хазова]. — К.: Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ., 1958. — 59 с.: 19 репр.

18. Твори Г. Г. Мясоєдова в експозиції Полтавського державного художнього музею: [Текст Д. В. Непом'ящої]. — Полтава, 1958. — 1 л. скл. у [8] с.: 11 репр., світлина.

1960

19. І. І. Левітан: До 100-річчя з дня народження [Текст і оформлення листівки П. М. Горобця]. — Полтава, 1960. — 1 л. скл. у [6] с.: 2 репр.

20. Картина художника В. М. Максимова «З дипломом» в експозиції Полтавського державного художнього музею: [Текст листівки склала Брагілевська Г. І.]. — Полтава, 1960. — 1 л. скл. у [4] с.: 1 репр., світлина.

21. Картина художника Г. Г. Мясоєдова «Курсистка» в експозиції Полтавського державного художнього музею: [Текст склала Непом'яща Д. Б.]. — Полтава, 1960. — 1 скл. у [4] с.: 1 репр., світлина.

1961

22. І. І. Шишкін (1832 — 1898): «Березовий гай» [Текст склала наук. працівник музею Д. Б. Непом'яща]. — Полтава, 1961. — 1 л. скл. у [4] с.: 1 репр.

23. І. М. Прянишников (1840 — 1894): «Лісоруби» [Текст склала наук. працівник Є. С. Микитенко]. — Полтава, 1961. — 1 л. скл. у [4] с.: 2 репр.

24. Образ Т. Г. Шевченка у творчості художника Г. І. Цисса: [Текст і оформлення П. Горобця]. — Полтава, 1961. — 1 л. скл. у [4] с.: 2 репр., світлина.

25. О. Т. Марков (1802 — 1878): «Російські діти на могилі батьків» [Текст склала наук. працівник музею А. М. Михайліна]. — Полтава, 1961. — 1 л. скл. у [4] с.: 1 репр.

1964

26. М. В. Нестеров: «Портрет художника М. О. Ярошенка» [Текст листівки П. М. Горобця]. — [Полтава, 1964]. — 1 скл. у [2] с.: 1 репр.

27. Твори Василя Дмитровича Полєнова в експозиції Полтавського державного художнього музею: [Текст

45

 

листівки Д. Б. Непом'ящої]. — [Полтава, 1964], — 1 л. скл. у [8] с.: 3 репр.

28. Твори М. Н. Дубовського в експозиції Полтавського державного художнього музею: [Текст листівки Г. І. Брагілевської]. — [Полтава, 1964]. — 1 л. скл. у [6] с.: 2 репр.

1965

29. Полтавський державний художній музей: Путівник (Путівник: склали наук. працівники музею Г. І. Брагілевська, П. М. Горобець, Д. Б. Непом'яща]. — К.: Мистецтво, 1965. — 65 с.: 32 репр.

1966

30. Полтавський художній музей: Комплект листівок [Упоряд. П. М. Горобець]. — К.: Мистецтво, 1966. — 30 кол. репр. — Укр., рос., англ., нім., фр. та ісп. мовами.

1970

31. Полтавський художній музей: 1919 — 1969 [Авт. тексту й упоряд. П. М. Горобець]. — К.: Мистецтво, 1970. — 12 с.: 18 репр., 2 світлини.

1972

32. Народне станкове малярство Полтавщини XVIII-XX ст.: Каталог виставки [Каталог склав голова секції мистецтва, етнографії та писемності Полтав. орг. т-ва охорони пам'ятників К. Г. Скалацький]. — Полтава, 1972. — 11 с.: 5 репр.

1973

33. Полтавський художній музей: [Авт. тексту К. Г. Скалацький]. — К.: Мистецтво, 1973. — 15 с.: 47 репр. — Скарби музеїв України. — Укр., рос., англ. мовами.

1974

34. Ювілейна виставка, присвячена 800-річчю м. Полтави: Каталог [Каталог склали: В. М. Ханко, В. С. Фурман, Є. С. Барташ]. — Полтава, 1974. — 37 с.

1975

35. Виставка творів професійного та самодіяльного образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва: Полтава, Кременчук, Лохвиця. Каталог [Каталог склали: В. М. Ханко, В. С. Фурман]. — Полтава, 1975. — 41 с. — 30-річчю великої перемоги присвячується.

1976

36. Каталог виставки вітчизняного живопису другої половини XIX — першої половини XX ст. зі збірки народною артиста СРСР Дмитра Гнатюка: [Каталог склав директор музею Кім Скалацький]. — Полтава, 1976. — 7 с.

46

 

37. Каталог виставки творів Павла Горбенка: [Каталог склав директор музею Кім Скалацький]. — Полтава, 1976. — 7 с.

1977

38. Персональна виставка Лукіна Ю. В.: Каталог [Каталог підготував і оформив В. С. Фурман]. — [Полтава, 1977]. — 11 с.

1978

39. Полтавський художній музей: Альбом [Авт.-упоряд. К. Г. Скалацький]. — К.: Мистецтво, 1978. — 25 с.: 62 тон. і кол. репр., світлина. — Скарби музеїв України. — Укр., рос. і англ. мовами.

1979

40. Каталог виставки творів самодіяльних художників Миколи Носенка та Леонтія Вишталя: [Каталог склав ст. методист ОБНТ Фурман В. С]. — Полтава, 1979. — 13 с.

41. Каталог обласної виставки творів самодіяльних художників та майстрів декоративно-ужиткового мистетцтва: [Каталог підготував і оформив зав. відділом образотворч. мистецтва ОБНТ, мистецтвознавець В. С. Фурман]. Полтава, 1979. — 16 с.

1980

42. Наш радянський спосіб життя: Каталог обл. худож. виставки [Каталог склав: мистецтвознавець В. М. Ханко]. — Полтава, 1980. — 8 с.

1981

43. Борис Піаніда: Каталог виставки. Живопис, графіка, монументально-декор. мистецтво [Авт. вст. ст. та упоряд. каталога Віталій Ханко]. — Полтава: Облполіграфвидав, 1981. — 16 с.: 6 репр.

44. Володимир Павлюченко: Каталог виставки. Живопис, графіка, плакат, монументально-декор. мистецтво, театрально-декораційне мистецтво [Авт. вст. ст. та упоряд. каталога В. М. Ханко]. — Полтава: Облполіграфвидав, 1981. — 16 с.: Портр., 7 репр.

45. Обласна художня виставка: Ми будуємо комунізм. Живопис, графіка, плакат, скульптура, театрально-декораційне мистецтво, декор. — ужиткове мистецтво [Укладач В. М. Ханко]. — Полтава: Облполіграфвидав, 1981. — 16 с.

47

1982

46. Виставка творів живопису Григорія Савчука та Митрофана Ростовцева: [Каталог підготував В. С. Фурман]. — Полтава, 1982. — 8 с.

47. Полтавський художній музей: Альбом [Авт.-упоряд. К. Г. Скалацький]. — К.: Мистецтво, 1982. — 151 с.: 131 тон. і кол. репр., 5 світлин. — Текст укр. і рос. мовами. Повідомлення: Образотвор. мистецтво. — 1983. — 3. — Трав. — черв. — 3 с. обкл.: 1 репр. Все про Полтавщину //Комсомолець Полтавщини. — 1983. — 19 трав. — № 60(3996). — С. 3.

Рец.: Блюміна Ірина. Наче залами їдеш //Друг читача. — 1983. — 3 лют. — № 5(1187). — С. 4: 5 репр.

1983

48. Андрій Андрійович Сербутовський: Каталог виставки творів: Живопис, графіка [Авт. вст. ст. та упоряд. Віталій Ханко]. — Полтава, 1983. — 16 с.: Портр., 18 репр. 49. Микола Щеглов. Каталог виставки творів: Живопис, Рисунок [Каталог склав директор музею К. Г. Скалацький]. — Полтава, 1983. — 15 с. Портр., 6 репр.

1984

50. Каталог виставки творів подружжя Миколи і Тетяни Зацеркляних (м. Кременчук): Різьблення на дереві, розпис на дереві, малярство. — Полтава, 1984. — 2 портр., 6 репр.

51. Каталог персональних виставок самодіяльних живописців Олексія Литвина та Федора Ткаченка: [Каталог підготував В. І. Дерябін]. — Полтава, 1984. — 2 портр., 4 репр.

52. Полтавский художественный музей: Путеводитель [Авт. тексте К. Г. Скалацкий]. — Харьков: Прапор, 1984. — 85 с.: 55 тон. і кол. репр., 3 світлини.

1985

53. Виставка творів Євгена Володимировича Любимова. Каталог: Живопис, Графіка [Авт. вст. ст. — В. М. Ханко, мистецвознавець, зав. відділом ПХМ]. — Полтава, 1985. — 16 с.: Портр., 11 репр.

54. Обласна художня виставка «40 років великої перемоги». Каталог: Живопис, плакат, скульптура, декор. мистецтво, декор. — ужиткове мистецтво, народне ми-

48

 

стецтво [Упоряд. каталога — Ханко В. М., мистецтвознавець]. — Полтава, 1985. — 24 с.: 19 репр. 55. Станіслав Ремчуков. Каталог виставки, присвяченої 60-річчю з дня народження: Живопис, Графіка: станкова графіка, плакат, книжкова графіка, прикладна графіка [Упоряд. каталога — Ханко В. М., мистецтвознавець, зав. відділом ПХМ]. — Полтава, 1985. — 24 с.: Портрет., 18 репр.

1989

56. Євген Путря. Металопластика, графіка: Каталог виставки творів [Авт. вст. ст. та упоряд. Віталій Ханко, мистецтвознавець]. — Полтава, 1989. — 32 с.: Портр., 18 репр.

57. Народне мистецтво Полтавщини: Наук.-теоретична конференція, присвячена 70-річчю ПХМ /1 — 2 черв. 1989 р. Тези наук. доп. і повідомлень. — Полтава, 1989. — 86 с. — Автори: В. Пуцко, Д. Степовик, О. Косміна, М. Селівачов, Т. Романець, О. Клименко, А. Жук, Р. Дутка, В. Рубан, К. Скалацький, Т. Косміна, Г. Величко-Березова, Г. Галян, А. Лушакова, П. Ротач, Ю. Лащук, О. Пошивайло, Н. Крутенко, В. Ханко, О. Супруненко, С. Білокінь, В. Данилейко.

49

II. АФІШІ, ЗАПРОШЕННЯ, ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

АФІШІ

1946

58. ВИСТАВКА 20-річчя творчої діяльності художника ГОРОБЕЦ Павла Матвійовича. Живопис, малюнок, графіка. Відкрито в приміщенні Полтавського художнього музею (вул. Комсомольська, 15). Вхід вільний. Виставком. — Полтава, [1946]: Портр. — 65,3x46,5.

1947

59. Полтавський художній музей (Комсомольська вул., № 15). Відкрита ВИСТАВКА художника ГОРОБЕЦ Павла Матвійовича за XX років творчої діяльності. Живопис, малюнок, графіка. Виставку відкрито для огляду щодня і всі дні свят (крім понеділка). — Полтава, 1947: Портр., 4 репр. — 82x60,2.

1948

60. Обласний відділ культосвітньої роботи, Обласний Будинок народної творчості в приміщенні художнього музею (Комсомольська вулиця, № 15) відкривається 4-а обласна виставка народного образотворчого мистецтва Полтавщини, присвячена 30-річчю Радянської України. Відкриття виставки 20 січня 1948 року. Вхід безкоштовний. Виставку відкрито з ____ до ___ год. — Полтава, 1948. — 92,5x42.

1955

61. Виставка произведений живописи, скульптури, графики из фондов Государственного Русского музея открыта ежедневно кроме пятницы с 10 до 18 часов в Полтавском Государственном художественном музее, ул. Дзержинского, дом 11, тел. 7-11. — Москва, [1955]. — 70x52,7.

62. В приміщенні державного художнього музею (вул. Дзержинського, 11) з 11 грудня 1955 року відкрита об-

50

 

ласна художня виставка; присвячена 50-річчю першої російської революції. На виставці представлені твори членів товариства художників і майстрів самодіяльного образотворчого мистецтва. Експонується: живопис, скульптура, різьба по дереву, художня вишивка, кераміка та інші види образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Виставка відкрита щоденно (крім п'ятниці) з 10 до 18 годин. Оргкомітет обласної виставки. — Полтава, [1955]. — 102x70,7.

1956

63. Полтавський державний художній музей (вул. Дзержинського, 11). Відкрито творчу ВИСТАВКУ художника-пейзажиста Павла Матвійовича Горобця, присвячену 30-річчю творчої діяльності. На виставці експонується: живопис, малюнок, графіка. Виставку відкрито щодня, крім п'ятниці, з 10 год. ранку до 6 год. вечора. Екскурсії супроводжуються науковими робітниками музею. Дирекція музею. — Полтава, [1956]. — 84x67.

1963

64. Виставка творів Матвія Олексійовича ДОНЦОВА (до 85-річчя з дня народження художника). Виставка відкрита в приміщенні Полтавського художнього музею (вул. Дзержинського, 11), щоденно, з 9.30 до 17 годин. Вихідний день — п'ятниця. Приймаються заявки для колективного відвідування. — Полтава, 1963.

65. Полтавський державний художній музей. Виставка творів Матвія Олексійовича ДОНЦОВА (до 85-річчя з дня народження художника). Виставка відкрита в приміщенні Будинку офіцерів м. Кременчука щоденно, з 13 до 21 години. Вихідний день — вівторок. Вхід вільний. — Полтава, 1963.

66. Виставка творів художника А. Г. Самбур (Одеса). Виставка відкрита в приміщенні Полтавського художнього музею (вул. Дзержинського, 11), щоденно з 930 до 17 годин. Вихідний день — п'ятниця. Приймаються заявки для колективного відвідування. Організовані екскурсії обслуговуються екскурсоводами. Дирекція музею. — Полтава, 1963.

67. Полтавський державний художній музей. В експозиції музею представлено: твори російського та українсь-

51

 

кого образотворчого мистецтва ХVІІІ-ХІХ та початку XX століття; радянське образотворче мистецтво; зарубіжне мистецтво XVI, XVII, XVIII, XIX століть, виставка зразків української народної творчості. Музей відкрито для відвідування з 9 год. 30 хв. ранку до 5 год. вечора щоденно. Вихідний день — п'ятниця. Адреса музею: м. Полтава, вул. Дзержинського, 11. Телефон 27-46. Організовані екскурсії обслуговуються екскурсоводами. — Полтава, 1963. — 84,3x59,5.

1965

68. Виставка из собраний Государственной Третьяковской галереи открыта в Полтавском художественном музее. Живопись. Скульптура. Графика. Музей открыт ежедневно кроме пятницы с 10 час. до 18 час. Организованные экскурсии обслуживаются экскурсоводами. — Полтава, 1965. — 84x60.

69. В Полтавському художньому музеї відкрита ювілейна виставка творів художника Павла Матвійовича Горобця «Рідна Полтавщина». Малюнок, живопис, графіка. Виставка відкрита [з 3 квітня 1965 р.] щодня з 9 годин ранку до 5 годин вечора. Вихідний день — п'ятниця. — Полтава, 1965. — 83,8x60.

70. Полтавский областной художественный музей. Советская книжная иллюстрация. Выставка открыта ежедневно кроме пятницы с 9 час. утра до 17 час. вечера. Принимаются заявки на экскурсии. Адрес: ул. Дзержинского, 11, тел. 27-46. — Москва, 1964. — 91,4x59,7.

1966

71. Виставка западноевропейского искусства XV — XIX веков. Живопись, Скульптура. Из фондов Государственного Эрмитажа. [Открытие состоится 28 мая 1966 г. в помещении Полтавского художественного музея]. — Москва, 1961. — 93,7x60,6.

72. Виставка творів українських радянських художників. Живопис, скульптура, графіка. Виставка відкрита в Полтавському художньому музеї (вул. Дезржинського, 11). — Київ, 1966. — 82x60.

73. Полтавський художній музей. м. Полтава, вул. Дзержинського, 11. В експозиції музею є зарубіжне мистецтво XVI, XVII, XVIII та XIX століть, представлено твори

52

 

видатних російських та українських майстрів XVIII — XIX та початку XX століть, експонується велика збірка творів художника-передвижника М. О. Ярошенка. Окремий розділ присвячений радянському образотворчому мистецтву, де є також твори художників-полтавчан та виставка зразків української народної творчості. В музеї постійно експонуються пересувні виставки з фондів Третьяковської галереї, Ермітажу та інших державних зібрань мистецтва. Музей відкрито для відвідування щоденно з 10 год. ранку до 18 год. — Полтава, 1960. — 1 світлина. — 82,7x60. 1968 74. Союз художников СССР. В. Фаворский, Д. Дубинский. Художественная выставка. Выставка открыта в [Полтавском художественном музее, ул. Дзержинского, 11, с 9 до 18] часов ежедневно, кроме [понедельника]. — Москва, 1966. — 85,7x61,2.

1970

75. Полтавський художній музей. м. Полтава, вул. Дзержинського, 11. В експозиції музею є зарубіжне мистецтво XVI, XVII, XVIII та XIX століть; представлено твори видатних російських та українських майстрів XVIII — XIX та початку XX століть; експонується велика збірка творів художника-передвижника М. О. Ярошенка. Окремий розділ присвячений радянському образотворчому мистецтву, де є також твори художників-полтавців та виставка зразків української народної творчості. В музеї постійно влаштовуються пересувні виставки з фондів Третьяковської галереї, Ермітажу та інших державних зібрань мистецтва. Музей відкрито для відвідування щоденно з 9 год. ранку до 18 год. — Полтава, 1970. — З світлини. — 83x60.

1975

76. Обласна виставка творів професійного та самодіяльного образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, присвячена 30-річчю перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 рр. Виставка відкрита з 28 квітня 1975 року. м. Полтава — художній музей, м. Кременчук — виставочний зал. м. Лохвиця — районний Будинок культури. — Полтава, 1975. — 83,7x60.

53

 

77. Полтавський художній музей. З 21 по 27 травня 1975 року проводиться тиждень радянсько-болгарської дружби. В Полтавському художньому музеї відкрита виставка живопису, скульптури і графіки майстрів Велико-Тирновського округу Народної Республіки Болгарії, присвячена 30-річчю перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Урочите відкриття виставки 21 травня о 17 годині. Шановні полтавці і гості міста! Запрошуємо на виставку. — Полтава, 1975, 1975. — 83,7x60. 1976 78. Персональна виставка живописних робіт самодіяльного художника-ветерана Великої Вітчизняної війни і праці Павла Мусійовича Горбенка. Виставка відкрита з [20] серпня 1976 року в приміщенні Полтавського художнього музею. — [Полтава, 1976]. — 90x60.

1979

79. Виставка творів живопису, члена Спілки художників СРСР Онуфрія Терентійовича Бізюкова (м. Київ). Виставка відкрита щоденно, крім понеділка з 10 до 18 годин. — Полтава, 1979. — 84x60,7.

80. Олексій Золотухін (м. Харків). Персональна виставка самодіяльного живописця проходить в приміщенні Полтавського художнього музею щоденно крім понеділка з 10 до 18 год. — Полтава, 1979. — 83,5x62,4.

1980

81. Пейзажі України. Заслужений художник УРСР Василь Непийпиво. Виставка відкрита у приміщенні Полтавського художнього музею. — [Київ]: Поліграфкнига, 1979. — 92,3x63,5.

82. Із 16 грудня 1980 р. експонується виставка творів Володимира Павлюченка. Живопис, монументально-декоративне мистецтво, графіка. Виставка відкрита в приміщенні Полтавського художнього музею. Полтава: Облполіграфвидав, 1980. — Художник В. Павлюченко. — 84,5x61. 1985 83. Станіслав Ремчуков. Персональна виставка творів, присвячена 60-річчю з дня народження художника (живопис, графіка). Виставка розгорнена в Полтавському художньому музеї (вул. Дзержинського, 11). — [Полтава, 1985]. — 83,7x62.

 

54

1986

84. Андрей Сербутовский. Персональная виставка произведений (живопись). Виставка открыта ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00 в помещении Полтавского художественного музея (ул. Дзержинского, 11). — Полтава, 1986. — 83x60.

1987

85. 50-річчю Решетилівського СПТУ-28 художніх промислів присвячується ВИСТАВКА робіт учнів та викладачів Решетилівського СПТУ-28. В експозиції: вишиванки, килими, декоративне ткацтво, швейні вироби, кераміка, живопис. Виставка працює щоденно, крім понеділка, з 10.00 до 18.00 в приміщенні Полтавського художнього музею (пл. Дзержинського, 11). — Полтава, 1987. — 84x60.

86. Художник і час. Виставка творів молодих художників Полтавщини. Живопис. Свєчников Д., Гнойовий С, Гейко М., Володько В., Лавренко А., Величко І., Волков Г., Передерій В. Графіка. Плакат. Бенфіалов В., Липченко О., Тарасенко О., Болюх М., Самойлов Е., Кусайло Т., Бабенко В., Рой С, Белецький О., Загородня Т., Саник Ю. Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво. Лисенко А., Пустовий О., Ковалевська Л., Мельник П., Бабенко О., Волошко Т., Панкевич Ю., Рясний О., Нечипоренко О., Панченко Н. Виставка експонується в Полтавському художньому музеї (вул. Дзержинського, 11, тел. 7-27-46). — Полтава, 1987. — 87x55,8.

1988

87. Іконопис Полтавщини XVIII-XIX ст. Виставка з фондів музею та приватних колекцій. Експонується у Полтавському художньому музеї (вул. Дзержинського, 11, тел. 7-27-46) з 10 год. до 17 год. 30 хв., вихідний — понеділок. — [Полтава, 1988]. — 1 репр. — [Художник Олесь Бузина]. — 60x42.

1989

88. Дні дружби. 1989. Кошалін — Полтава. В програмі: концерти естрадного ансамблю «Мелодії Колобжегу», дитячих і молодіжних колективів Кошалінського воєводства — «Дитяче рев'ю», виставка творів народних умільців (Полтавський краєзнавчий музей), виставка творів живопису Рішарда Леха (Лубенська картинна

55

 

галерея), виставка творів кошалінських художників-ветеранів (Полтавський художній музей), авторські фотовиставки (кінотеатр «Полтава», Будинок культури м. Лубни). Полтава, 1989. — 84x60. 1990 89. Обласна художня виставка. Живопис, графіка, скульптура, ДПМ. Відкрита виставка 19 січня 1990 р. в 14.00 в приміщенні художнього музею, вул. Дзержинського, 11. — Ліногравюра художника Володимира Попенка. — 66x48.

90. «Мальовнича Україна». Республіканська художня виставка [у Полтавському художньому музеї]. — [Київ], 1990. — 83,7x57,5.

91. Ліпченко. Графіка, живопис. — Авторський відбиток: 1 репр. — 43,2x61.

92. Ювілейна виставка лауреата Державної премії Української РСР ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого художника УРСР Товстухи Леоніда Самійловича, присвячена 60-річчю з дня народження художника. — [Полтава, 1990]. — [Художник В. М. Батурін]. — 84x60.

1992

93. Виставка творів Марченка Федора Григоровича. В експозиції: живопис, графіка. Виставка працює у приміщенні Полтавського художнього музею (вул. Дзержинського, 11). Вихідний день — понеділок. — [Полтава, 1992], — 60x41,3.

94. Обласна персональна художня виставка Позивайла Михайла Федосійовича. В експозиції: живопис, графіка. Виставка працює в приміщенні [Полтавського художнього музею]. — Гадяч, 1992. — 2 репр. — 41,2x50,8.

1993

95. Персональна виставка фоторобіт Едуарда Странадко. Полтава — С.-Петербург. Експонується у Полтавському художньому музеї (вул. Дзержинського, 11). — [Полтава, 1993]. — 60,3x42,8.

96. З 19 лютого по 3 березня 1993 року виставка робіт Миколи Костянтиновича Реріха (Серія «Гімалаї»). Експонується в Полтавському художньому музеї (вул. Спаська, 11). — [Полтава, 1993]. — 1 репр. — 84x60.

56

ЗАПРОШЕННЯ

1946

97. Шановний тов. Комісія по проведенню 20-річного ювілею творчої діяльності художника Горобець Павла Матвійовича, запрошує Вас на урочисте відкриття художньої виставки, що відбудеться 1946 року в приміщенні Полтавського Художнього Музею (вул. Комсомольська, 15). Виставком. — [Полтава, 1946] — 10x14,4.

1947

98. Шановний т.____________до 30-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції відкрито виставку художника Горобец Павла Матвійовича за 20 років його творчої діяльності (живопис, малюнок, графіка). Запрошуємо Вас відвідати виставку. Адрес музею: Полтава, Комсомольська вул., 15. Музей відкрито щодня (крім понеділка) від 11 год. до 5 год. дня. Дирекція. — Полтава, [1947]. — 9,6x11,9.

1951

99. Шановний товариш. Полтавський державний художній музей запрошує Вас прибути для огляду експозиції творів образотворчого мистецтва в новому приміщенні музею (по вул. Дзержинського, № 11, тел. 7-11). Музей відкрито з 10 годин ранку до 5 годин дня щоденно крім понеділка. Дирекція музею. Полтавський Державний Художній Музей поповнився численними творами живопису, графіки та скульптури дореволюційного і сучасного радянського мистецтва. В новій експозиції представлені твори західного та східного мистецтва XVII, XVIII, XIX та початку XX століття, російське та українське мистецтво XVIII, XIX та початку XX століття; нові твори радянських художників. Організовані екскурсії обслуговуються науковими робітниками музею. — Полтава, 1951. — 9,5x25,5.

1954

100. Шановний тов. Полтавський Державний Художній Музей запрошує Вас на відкриття обласної виставки робіт художників Полтавщини, присвяченої 300-річчю возз'єднання України з Росією. Відкриття виставки відбудеться 21 лютого 1954 р. о 12 годині дня в приміщенні музею по вулиці Дзержинського, № 11. Дирекція музею. — Полтава, 1954. — 8x22.

57

 

101. Виставка русской гравюры XVII — начала XX вв. Главное управление по делам искусств Министерства культуры СССР. Государственный музей изобразительных икусств имени А. С. Пушкина. Полтавский Государственный художественный музей приглашают Вас на открытие виставки русской гравюры XVIII — начала XX вв. из фондов Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Открытие виставки состоится [марта 1954 г.] в часов в залах Полтавского государственного художественного музея, ул. Дзержинского, 11. — Полтава, [1954]. — 13x16,1.

1955

102. Обласна художня виставка, присвячена 50-річчю першої російської революції. Запрошення. На виставці представлені твори самодіяльних та професійних майстрів образотворчого та прикладного мистецтва: живопис, графіка, скульптура, художня вишивка, різьба по дереву, кераміка та інші види образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Шановний товаришу! Оргкомітет по проведенню обласної художньої виставки, присвяченої 50-річчю першої російської революції, запрошує Вас прибути на відкриття виставки. Виставка відкривається 11 грудня 1955 року о 12 годині дня в приміщенні Полтавського державного художнього музею, вул. Дзержинського, 11. Оргкомітет. — Полтава, 1955. — 9,5x20,7.

103. Главное управление изобразительных искусств Министерства культури СССР, Государственный Русский музей приглашает Вас на открытие виставки произведений живописи, скульптури, графики из фондов Государственного Русского музея. Открытие виставки состоится [24 декабря 1955 г. в 15.00 в Полтавском Государственном художественном музее]. — [Москва, 1955]. — 14x19.

1956

104. Шановний товаришу! Дирекція художніх виставок України, Полтавське обласне управління культури і Полтавський художній музей запрошують Вас на відкриття ВИСТАВКИ українського радянського естампа, що відбудеться в приміщенні Полтавського державного художнього музею (вул. Дзержинського, 11). [7 жовтня] 1956 р. о [12] годині. — Київ, 1956. — 12,7x19,3.

58

1958

105. Шановний товаришу! Міністерство культури Української РСР, Дирекція художніх виставок України, Полтавський державний художній музей запрошують Вас на відкриття виставки творів українських радянських художників, що відбудеться в приміщенні Полтавського державного художнього музею (вул. Дзержинського, 11). [2 травня] 1958 р. об [11] годині. — Київ, 1958. — 14,2x20.

106. Оргкомитет Союза советских художников СССР. Художественный фонд СССР. Передвижная виставка произведений советских художников. Уважаемый товариш. Приглашаем Вас на открытие виставки произведений советских художников. Открытие выставки состоится [1 декабря 1958 г. в 12 ч.] дня в помещении [Полтавского художественного музея]. — [Москва, 1966]. — 15x20.

1959

107. Шановний товаришу! Дирекція художніх виставок України, Полтавське обласне управління культури і Полтавський державний художній музей запрошують Вас на відкриття виставки творів заслуженого діяча Василя Федоровича Мироненка, що відбудеться в приміщенні Полтавського державного музею (вул. Дзержинського, 11) [24 травня] 1959 р. о год. — Київ, 1959. — 13,2x19.

108. Министерство культури СССР. Государственная Третьяковская галерея приглашает Вас на открытие виставки живописи, скульптури, графики из фондов Государственной Третьяковской галереи. Открытие состоится [в Полтавском государственном художественном музее]. — Москва, 1959. — 7,7x27,9.

1961

109. 1861-1961. Шановний товаришу______. Запрошуємо Вас на відкриття 9 березня 1961 р. в приміщенні художнього музею (вул. Дзержинського, 11) обласної виставки народної творчості, присвяченої 100-річчю з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка. Відкриття відбудеться о 12 годині. Оргкомітет. — Полтава, 1961. — 9,3x26,5.

1962

110. Виставка современного индийского прикладного искусства. Министерство культури СССР. Государствен-

59

 

ный музей восточных культур приглашает Вас на открытие виставки современного индийского прикладного искусства из фондов Государственного музея восточных искусств. Открьггие состоится (7 июля 1962 г. в 16 час. в помещении Полтавского художественного музея, ул. Дзержинского, 11]. — Москва, 1961. — 15x19,9. 111. Спілка художників Української РСР запрошує Вас відвідати виставку творів Івана Семеновича Лисенка (Київ). Відкриття виставки [2 жовтня] 1962 р. о [16] год. Виставка відкрита в приміщенні Полтавського музею образотворчого мистецтва (вул. Дзержинського, 11). — Київ, 1962. — 7,9x23,7.

1963

112. Союз художников СССР. Передвижиая выставка произведений советских художников. Уважаемый товарищ! Союз художников СССР приглашает Вас на открытие виставки произведений советских художников. Открытие виставки состоится 196[3] года о [15] часов в помещении [художественного музея, ул. Дзержинского, 11]. — Москва, 1962. — 16,3x21,8.

113. Полтавский государственный художественный музей приглашает Вас на открытие виставки произведений художника А. Г. Самбур, которое состоится [12] мая 1963 г. в 15 часов в помещении художественного музея (ул. Дзержинского, 11). Дирекция музея. — Полтава, 1963. — 8,5x12,2.

1965

114. Запрошення на ювілейну виставку творів художника Павла Матвійовича Горобця. Шановний товаришу! Спілка художників України та комісія по проведенню ювілейної творчої діяльності художника Горобця Павла Матвійовича, запрошують Вас на відкриття виставки його творів, присвяченої 60-річчю з дня народження, що відбудеться [3 квітня] 1965 року [на 13.00] в залах Полтавського Державного художнього музею, вул. Дзержинського, 11. — Полтава, 1965. — 9,9x28,8. 115. Министерство культури СССР. Дирекция художественных виставок и панорам приглашают Вас на открытие виставки «Советская книжная иллюстрация». Открьггие виставки состоится [22 сентября 1965 г. в 13

60

 

час. в залах Полтавского Государственного художественного музея, ул. Дзержинского, 11]. — Москва, 1964. — 9x27,6.

116. Дирекция художественных выставок и панорам Министерства культури СССР, Государственная Третьяковская галерея приглашают Вас на открытие виставки живописи, скульптури, графики из собраний Государственной Третьяковской галереи. Открытие состоится [23 октября 1965 г. в 14 час. в Полтавском художественном музее, ул. Дзержинского, 11]. Москва, 1964. — 9,9x29.

1966

117. Министерство культури СССР. Государственный Эрмитаж приглашают Вас на открытие виставки «Западноевропейское искусство XV — XIX веков» из фондов Государственного Эрмитажа. Открытие виставки состоится [28 мая 1966] г. в [14] часов в помещении [Полтавского художественного музея]. — Ленинград, 1965. — 10,2x28,7.

1968

118. В. Фаворский, Д. Дубинский. Союз художников СССР приглашает Вас на открытие виставки произведений народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, лауреата Ленинской промии В. А. Фаворского и члена-корреспондента Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии Д. А. Дубинского. Открытие выставки состоится [_______] в помещении [Полтавского художественного музея]. — Москва, 1966. — 6,7x27.

119. Шановний товаришу! Дирекція художніх виставок України Міністерства культури Української РСР та Полтавський художній музей запрошують Вас на відкриття виставки творів українських радянських художників. Відкриття виставки відбудеться в приміщенні Полтавського художнього музею (вул. Дзержинського, 11) [_______] 1968 р. о [_______] годині. — Київ, 1968. — 6,8x19,2.

1972

120. Шановний товаришу! Запрошуємо Вас на відкриття міської виставки творів самодіяльного народного декоративного мистецтва, творчости народних умільців та

61

 

любителів художньої фотографії, присвяченої 50-річчю утворення Союзу РСР. Відкриття відбудеться 1 квітня 1972 року о 10 годині в приміщенні художнього музею (пл. Дзержинського, 11). Оргкомітет міського фестивалю. — Полтава, 1972. — 8,2x30.

121. Шановний товаришу __________. Дирекція Полтавського художнього музею запрошує Вас на відкриття оновленої і поширеної експозиції творів живопису, графіки, скульптури та народного мистецтва. Відкриття відбудеться ______ 1972 р. о ______ годині. Адреса музею: вул. Дзержинського, 11, тел. 7-27-11, 7-27-46. Полтава, 1972. — 8x23,9.

1973

122. Министерство культури СССР. Государственный музей искусств народов Востока приглашает Вас на открытие виставки «Японская гравюра 18-19 вв.». Открытие виставки состоится [2 марта] 197[3] года в [16] час. [в Полтавском художественном музее]. — [Москва], 1971. — 8x27.

1974

123. Шановний ______. Запрошуємо Вас відвідати обласну виставку, присвячену 800-річчю міста Полтави, яка відкривається 6 липня 1974 року о 15 годині в приміщенні художнього музею. Полтавська організація Спілки художників України. Полтавський художній музей. — [Полтава], 1974. — [Художник С. Г. Ремчуков]. — 6,7x25,8.

1975

124. Полтавський художній музей та Полтавська організація Спілки художників України запрошують Вас на відкриття виставки творів художника Горобця Павла Матвійовича (1905 — 1974), присвяченої 70-річчю з дня народження. Відкриття відбудеться [13] березня 1975 р. о 16 год. в залах художнього музею. — Полтава, 1975. — [Художник С. Г. Ремчуков]. — 8,9x28,5.

125. Художники Полтавщини — XXV з'їзду КПРС. Обласне управління культури та Полтавська організація Спілки художників України запрошують Вас відвідати виставку «Художники Полтавщини — XXV з'їзду КПРС». Виставка відкрита в художньому музеї (вул. Дзержинського, 11) і в художньому салоні (вул. Жов-

62

 

тнева, № 27) з 10 до 18 год. Грудень 1975 року. — Полтава, 1975. — 6,4x24,1. 1976 126. Полтавський художній музей запрошує Вас на відкриття виставки творів вітчизняного живопису XIX — початку XX ст. зі збірки народного артиста СРСР Гнатюка Дмитра Михайловича. Відкриття виставки відбудеться [14 квітня]1976 р. о [16] год. у приміщенні музею. — Полтава, 1976. — 21,1x15.

127. Полтавський художній музей запрошує Вас на відкриття персональної виставки творів самодіяльного художника Горбенка Павла Мусійовича. Відкриття виставки відбудеться [20 серпня] 1976 року о [16] год. у приміщенні музею. — Полтава, [1976]. — 8,9x28.

128. Миргородському керамічному технікуму ім. М. В. Гоголя — 80 років. Шановний тов. ________. Запрошуємо Вас на відкриття виставки кераміки з музейної збірки Миргородського керамічного технікуму імені М. В. Гоголя, яке відбудеться 17 листопада 1976 року о 16 год. в приміщенні Полтавського художнього музею. Миргородський керамтехнікум. Полтавський художній музей. — Миргород, 1976. — 12,8x18,3.

1980

129. Художники «Мурзилки». Союз художников СССР и редакция журнала «Мурзилка» приглашают Вас на открытие выставки «Художники Мурзилки». Открытие виставки состоится [февраля 1980 г.] в помещении [Полтавского художественного музея]. — [Москва, 1975]. — 7,5x31,9.

130. Міністерство культури Української РСР. Спілка художників Української РСР. Київська організація Спілки художників УРСР. Полтавський художній музей запрошують Вас відвідати персональну виставку творів заслуженого художника УРСР Василя Гнатовича Непийпива «Пейзажі України». Виставку відкрито у приміщенні Полтавського художнього музею (вул. Дзержинського, 11). Відкриття виставки о [16] год. Зустріч з автором о год. — [Київ], 1980. — 9,1x28,6.

131. Полтавська організація Спілки художників Української РСР. Полтавський художній музей запрошують

63

 

Вас на виставку творів Володимира Павлюченка. Виставка експонується в приміщенні Полтавського художнього музею (вул. Дзержинського, 11) щодня, крім понеділка, з 10 до 18 годин. Відкриття виставки ____________о _____ годині. Зустріч з автором _______ о ______ годині. — Полтава, 1980. — [Художник В. Павлюченко]. — 5,3x27,9.

1981

132. Натюрморт. Живописные произведения из выставочного фонда СХ СССР. Союз художников СССР и [Полтавский художественный музей] приглашают Вас на открытие выставки «Натюрморт. Живописные произведения виставочного фонда СХ СССР». Открытие виставки состоится в помещении [музея, ул. Дзержинского, 11, 20 мая 1981 г. в 16.00 часов]. — Москва, 1978. — 15x19,9.

133. 28 сентября — 4 октября 1981 года. Дни дружби Великотырновского округа Народной Республики Болгарин в Полтавской области. Пригласительный билет. Уважаемый товарищ! Приглашаем Вас на просмотр виставки «Велико Тырново глазами художника», открытие которой состоится 28 сентября 1981 года, в 17 часов в Полтавском художественном музее. В экспозиции — живопись, графика, скульптура. Оргкомитет. — [Полтава], 1981. — 9,5x17,7.

1982

134. Шановний товаришу! Запрошуємо Вас на відкриття персональної виставки самодіяльного живописця Ростовцева Митрофана Трохимовича, яке відбудеться 7 травня 1982 року в приміщенні Полтавського художнього музею о 16 годині 30 хвилин. Оргкомітет. — [Полтава, 1982]. — 8,8x13,8.

1985

135. Уважаемый товарищ! приглашаем Вас посетить виставку работ мастеров декоративно-прикладного искусства Слупского воєводства Польской Народной Республики в технике «рисунок на коже», открытие которой состоится 18 октября 1985 года в 16 часов в помещении Полтавского художественного музея. Оргкомитет. — [Полтава, 1985]. — 18x18,1.

64

 

136. Шановний товаришу! Полтавський обласний науково-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи та художній музей запрошують Вас відвідати персональну виставку творів самодіяльного живописця Петра Івановича Іщенка (м. Полтава), яка відкривається _______________ 1985 року в приміщенні художнього музею о  ______ год. Оргкомітет. — [Полтава], 1985. — 13,7x9,7.

1987

137. Другий Всесоюзний фестиваль народної творчості, присвячений 70-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. Шановний товаришу! Обласний науково-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи та Полтавський художній музей запрошують Вас відвідати персональну виставку творів самодіяльного художника Ю. Я. Вінарського (живопис, акварель), яка відкривається 28 лютого 1987 року в приміщенні Полтавського художнього музею (пл. Дзержинського, 11) о 16 годині. Оргкомітет. — Полтава, 1987. — 6,5x34,9.

1988

138. Виставка творів молодих художників Полтавщини «Модель-88». Полтавський обласний комітет ЛКСМ України, Полтавська організація Спілки художників УРСР та молодіжне об'єднання запрошують Вас на виставку творів молодих художників Полтавщини «Модель-88». В експозиції: живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво. Виставка експонується в художньому салоні (вул. Жовтнева, 27) та в художньому музеї (вул. Дзержинського, 11, тел. 7-27-46). Відкриття виставки 1 вересня 1988 р. о 16 год. Зустріч з авторами 30 вересня 1988 р. о 16 год. — Полтава, 1988. — 14,6x22,7.

1990

139. Міністерство культури УРСР, Спілка художників України, Полтавське обласне управління культури запрошують Вас на відкриття республіканської художньої виставки «Мальовнича Україна». Відкриття виставки відбудеться ___ травня 1990 року о __ год. [у залах Полтавського художнього музею]. — Київ, 1990. — 14,6x17,6.

65

1992

140. 30 років ПДХШ. Запрошуємо Вас на відкриття ювілейної виставки з нагоди 30-річчя Полтавської дитячої художньої школи, що відбудеться 2 жовтня 1992 року о 16 годині в Полтавському художньому музеї. Щиро вдячні викладачі та учні ПДХШ. — [Полтава, 1992]. — 8,3x35,4.

141. Шановний товаришу! Обласний центр народної творчості запрошує Вас на персональну виставку з нагоди 80-річчя художника Марченка Федора Григоровича, яка відбудеться в приміщенні художнього музею м. Полтави, вул. Дзержинського, 11. Відкриття ____________ 1992 г. о 15-й годині. Оргкомітет. — [Полтава, 1992]. — 29,5x9,1.

142. Шановний товаришу! Обласний центр народної творчості запрошує Вас на персональну виставку з нагоди 70-річчя художника Позивайла Михайла Федосійовича, яка відбудеться в приміщенні [Полтавського художнього музею]. Відкриття ____________ 1992 р.] о ___ год. м. Полтава. Оргкомітет. — [Полтава, 1992]. — 29,5x9,1.

 

ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1954

143. Запрошення на наукову конференцію, присвячену 300-річчю возз'єднання України з Росією. 1654-1954. Шановний тов. _____________. Дирекція Полтавського державного художнього музею запрошує Вас взяти участь у роботі наукової конференції музею, присвяченій 300-річчю воз'єднання України з Росією, яка відбудеться в приміщенні музею в м. Полтава по вул. ім. Дзержинського № 11, 14 травня 1954 року [о 16 год.] Дирекція музею. Програма наукової конференції: [Виступили — директор музею тов. Літвінова О. А., ст. науковий працівник музею тов. Пархоменко Ю. К., заступник директора по науковій частині тов. Горобець П. М., зав. відділом музею тов. Хазова Н. М.]. — Полтава, 1954. — 9,2x26,3.

66

1955

144. Запрошення на наукову конференцію, присвячену 50-річчю першої російської революції 1905 — 1907 рр. Шановний товариш ______________. Дирекція Полтавського Державного художнього музею запрошує Вас прийняти участь в науковій конференції, присвяченій 50-річчю першої російської народної революції 1905 — 1907 рр. Конференція відбудеться 30 листопада 1955 року о 17 годині в приміщенні Державного художнього музею (вул. Дзержинського, 11). Дирекція музею. Програма конференції: [Виступили — директор музею т. Літвінова О. А., зав. відділом живопису т. Хазова Н. М., ст. науковий працівник т. Непом'яща Д. Б.]. — Полтава. 1955. — 13x18,8.

1974

145. Запрошення на ювілейну науково-теоретичну конференцію «Мистецтво Полтавщини XVIII-XX ст.». Вельмишановний тов. ________________. Запрошуємо Вас взяти участь у конференції, яка відбудеться [20 серпня] 1974 р. у Полтавському художньому музеї. Програма конференції: Доповіді: «Іконостас Преображенської церкви у с. Великі Сорочинці» (доктор мистецтвознавства, професор П. О. Білецький), «Народна картина Полтавщини XVIII — XX ст». (К. Г. Скалацький), «Творчість художників І. К. Зайцева та В. О. Волкова у Полтаві» (Г. І. Брагілевська), «Мистецьке життя Полтавщини 20-х років» (В. М. Ханко); повідомлення: «Документи про художників Полтавщини у фондах Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва УРСР» (С. А. Гальченко), «Твори художників-полтавців у збірці Державного музею українського образотворчого мистецтва УРСР» (А. М. Галайчук), «Художня ювілейна виставка 1903 року у Полтаві» (А. О. Ротач), «Роботи Ф. та Н. Кричевських, створені у с. Шишаках» (Б. М. Піаніда), «Художники-полтавці, учасники Великої Вітчизняної війни» (кандидат мистецтвознавства М. П. Пекаровський). — Полтава, 1974. — 10,7x30.

1979

146. Програма науково-теоретичної конференції «Мистецтво радянської Полтавщини», присвяченої 60-річчю

67

 

музею. Шановний товаришу! Дирекція музею запрошує Вас взяти участь у конференції, яка відбудеться у приміщенні музею (вул. Дзержинського, 11) 17 — 18 травня 1979 року. «Історія Полтавського художнього музею» (К. Г. Скалацький), «З історії художньо-промислового шкільництва на Полтавщині» (доктор мистецтвознавства Ю. П. Лащук), «Меморіально-художні музеї К. В. Білокур, М. О. Донцова, М. О. Ярошенка» (кандидат мистецтвознавства Б. М. Піаніда), «Учень І. Ю. Рєпіна — портретист Г. І. Цисс» (В. М. Ханко), «Пряничні форми Полтавщини» (Г. М. Величко), «Дослідження декоративно-прикладної о мистецтва Полтавщини і сучасні проблеми народної образотворчості» (М. Р. Селівачов), «Мистецьке життя Полтавщини післявоєнного періоду», (В. М. Ханко), «Народна картина Полтавщини радянського періоду» (К. Г. Скалацький), «К. В. Білокур і Полтавщина» (А. І. Загайко), «Художник-пейзажист І. С. Лисенко» (Г. І. Брагілевська), «Килимарство Полтавщини» (Р. М. Новакович). — Диканька, 1979. — 11,2x29,2.

1989

147. Програма науково-теоретичної конференції «Народне мистецтво Полтавщини», присвяченої 70-річчю Полтавського художнього музею. «Полтавському художньому музею — 70» (Скалацький К. Г.), «Українські гапти XVII — XVIII ст. в Полтаві /збірка художнього музею/» (Пуцко В. Г.), «Декоративні форми в системі викладання мистецтв у іконописній майстерні Києво-Печерської Лаври середини XVIII ст.» (Степовик Д. В.), «До питання розвитку регіональних рис в народній і професійній архітектурній творчості Полтавщини» (Косміна О. Ю.), «До методики визначення спільно-українських і регіональних елементів у народній орнаментації /кін. XIX — XX ст./» (Селівачов М. Р.), «Про витоки форми персневидного «куманця» (Романець Т. А.), «До питання про виникнення і розвиток нової традиції в декорі опішнянської кераміки кінця XIX — другої половини XX ст.» (Клименко О. О.), «Художні особливості полтавських килимів» (Жук А. К.), «Вибійництво Полтавщини» (Дутка Р. М.), «Народна течія в українсь-

68

 

кому портретному живопису кінця XVIII — середини XIX ст.» (Рубан В. В.), «До проблеми вивчення народного малярства України» (Скалацький К. Г.), «Значення фондових колекцій музеїв Полтавщини для ареальних етнографічних досліджень» (Косміна Т. В), «Твори народного мистецтва в Полтавському краєзнавчому музеї» (Величко-Березова Г. М., Галян Г. І.), «Збірка різьблення та малювання на дереві в Кременчуцькому історико-краєзнавчому музеї» (Лушакова А. М.), «Тарас Шевченко і народне мистецтво Полтавщини» (Ротач П. П.), «Відкриття Остапа Ночівника» (Лащук Ю. П.), «Пилип Явдак — видатний майстер полтавського кахлярства» (Пошивайло О. М.), «Творчі взаємини Катерини Білокур і Матвія Донцова» (Піаніда Б. М.), «Олександра Селюченко» (Крутенко Н.), «Віктор Василенко — дослідник кустарних промислів Полтавщини» (Ханко В. М.), «Іван Зарецький — археолог і музейний працівник» (Супруненко О. Б.), «Дослідниця українського килимарства Марія Щепотьєва» (Білокінь С. І.), «Деякі прикметні напрямні нашого народномистецтвознавства та передбачання його можливого поступу» (Данилейко В. Г.). — Полтава, 1989. — 20,5x29.

69

III. ЛІТЕРАТУРА З ІСТОРІЇ МУЗЕЮ

1918

148. Ющевский Сергей. Неведомый Полтаве дар художественных сокровищ ее просветительскому зданию //Родной край. — м. Полтава. — 1918. — 16 — 29 июня. — № 5. — С. 2.

1919

149. Передача художественных картин //Известия Полтавского Совета рабочих депутатов. — 1919. — 27 марта. — Хр.

150. Художественные коллекции и картини //Там само. — 1919. — 30 марта. — С. 3.

«Комиссия по охране памятников старины и искусства приняла вчера от отдела гор. хозяйства дар городу Полтаве, сделанный вдовой художника Ярошенко, заключающей в картинах и коллекциях Ярошенко. Этот дар весьма ценный и интересный, прибыл из Петрограда еще в конце 1917 г. и все время находился в ящиках. Все вещи сказались в хорошем состоянии».

151. Выставка картин коллекции Репнина //Известия Полтавского губисполкома и Полтавского губернского комитета коммунистической партии. — 1919. — 21 мая. — № 76,

«Из имения Репнина недавно привезена в Полтавский отдел по охране искусств большая коллекция картин и других ценностей. Большинство картин — копии с ра-бот великих мастеров, есть также и оригиналы. Виставка картин за неимением помещения в настоящее время не может быть открыта. Открьггие выставки предполагается через месяц».

70

 

152. В музеї мистецтв [відкрито дві кімнати «Старої Полтави» і ім. Гоголя] //Рідне слово. — м. Полтава. — 1919. — 25 лип. (8 серпн.). — С. 4.

153. Рудинський Михайло. Початок кінця: [з картинної галереї власники мистецьких цінностей почали забирати свої колишні предмети] //Там само. — 1919. — 21 верес. — С. 2.

154. Сохранение культурних ценностей //Полтав. день. — 1919. — 2(5) авг. — № 14(1552). — С. 3-4. «Вывезенные из разоренных усадеб или полученные на хранение картини помещаются в художественном музее в д. Булюбаша на Спасской улице. Музей этот, находящийся в заведывании М. Я. Рудинского и его помощника художника Б. В. Ромберга, устроен с большой тщательностью и вкусом».

155. Образова Галерія //Записки Українського наукового товариства дослідування й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині. — Полтава, 1919. — Вип. 1. — Хр.: Діяльність музеїв. — С. 98 — 99.

«Її було відчинено Губкомисом 27/4 1919 р. Вона склалася з колекцій вивезених з маєтків кн. Кочубеїв і Рєпніна, і подарованої городу Полтаві колекції картин і скульптор художника Ярошенка. До сих трьох основних складників додали силу всіляких дрібніших колекцій, врятованих по селах і в м. Полтаві».

1926

156. Безруких Павел. По червоной Украине: На Полтавщине //Жизнь искусства. — м. Ленинград. — 1926. — № 50. — С. 16 — 17; № 52. — С. 12 — 13: 4 портр., в т. ч. охоронця картинної галереї М. Бокія. 157. Подарунок полтавської картинної галереї: [Від вдови класика укр. скульптури Л. Позена 11 творів, в т. ч. перші ескізи барельєфів для пам'ятника Івану Котля-ревському в Полтаві, а також 14 картин академіка, відомого москов. маляра М. П. Боткіна] //Червоний Шлях. — м. Харків. — 1926. — № 11 — 12(44 — 45). — Листоп. — груд. — Хр. — С. 244.

71

1927

158. Полтавський Державний Музей //Екскурсійний довідник по Полтаві та Полтавській окрузі. — Полтава, 1927. — С. 50.

158а. Риженко Я. Музеї //Полтавщина: Зб. /Упоряд. М. Філянський, Я. Риженко. Під заг. ред. М. Криворотенко. — Полтава, 1927. — Т. II. — С. 414 — 416: Світлина. Передрук: Документи з історії Центрального Пролетарського музею Полтавщини: Зб. документів /Упоряд. Супруненко О. Б. — Полтава, 1992. — С. 61 — 63. 159. Б. Полтавский художественный музей //Жизнь искусства. — г. Ленинград. — 1927. — № 41. — С. 18 — 19.

1928

160. Бокій М. Збірки художньої галереї музею //Збірник [Полтав. держ. музею ім. В. Г. Короленка], присвяч. 35-річчю музею. — Полтава, 1928. — Т. І. — С. 117 — 137. — Окр. відбитка. — 21 с.: 2 світлини, 2 репр.

1929

161. [Капельгородський П.] Наші художні скарби: Полтавський державний пролетарський музей. Художня галерея //Робітник Полтавщини. — 1929. — 16 жовт. — ч. 210. — С. 4; 30 жовт. — ч. 223. — С. 4. — Підп.: П. К.

1933

162. Аматор. Активізувати картинну галерею //Більшовик Полтавщини. — 1933. — 24 листоп. — № 210(1860). — С. 4.

163. Картинну галерею треба будьщо зберегти //Там само. — 1933. — 15 грудня. — № 287(1877). — С. 3. — Підп.: Група Полтавських художників: Розенбаум, Век-штейн, Ангельський, Горобець, Донцов, Гудзенко, Федоренко. Полтавські письменники: П. Капельгородський, П. Ванченко, Ф. Злидень, Ол. Ковінька, Г. Майфет.

1939

164. Краєзнавчий музей //Комсомолець Полтавщини. — 1939. — 12 серп. — № 09(259). — С. 4. — Куди піти сьогодні.

1940

165. Горобець П., Розенбаум С., Орлов І. Повернути музею будинок для картинної галереї //Більшовик Полтавщини. — 1940. — 4 верес. —№ 204(3893). — С. 4. 166. На творчій дискусії художників Полтавщини [проведеній у ПДХМ] //Там само. — 1940. — 11 груд. — № 285 (3973). — С. 4.

72

 

167. Новий художній музей //Комсомолець Полтавщини. — 1940. — 3 берез. — № 23(357). — С. 4.

168. В Полтавському художньому музеї //Більшовик Полтавщини. — 1940. — 10 груд. — № 284(3972). — С. 4.

1942

169. Преступная клика Гитлера грабит и уничтожает культурные богатства Советского Союза //Правда. — 1942. — 17 ноября. — № 232(9042). — С. 2.

1944

170. Акт про знищення і розграбування німецько-фашистськими загарбниками Полтавського державного краєзнавчого музею //Зоря Полтавщини. — 1944. — 19 січ. — № 10(38). — С. 3.

1945

171. Літвінова Ол. Відновлення полтавської картинної галереї //Там само. — 1945. — 1 квіт. — № 64(4551). — С. 4.

172. Її ж. Полтавський художній музей //Там само. — 1945. — 27 трав. — № 103(4590). — С. 4.

«В будинку № 15 по Комсомольській вул. відкрито для огляду художній музей. Музей міститься в 4 кімнатах другого поверху».

1946

173. Вайнгорт Л. На будовах Полтави //Там само. — 1946. — 5 листоп. — № 220(4963). — С. 4. «Головнафпостач закінчив відбудову одного з кращих будинків міста — колишнього Художнього музею по вул. Дзержинського. Ця відбудова проведена зразково, при високій якості будівельних і оздоблювальних робіт, на яких відзначився молодий колектив скульптурної майстерні, очолюваний скульптором т. Багрієм».

1947

174. Горобець П., Ніконенко Я. Нові експонати в художньому музеї //Там само. — 1947. — 5 квіт. — № 69 (5069). — С. 4.

175. Лекції в художньому музеї //Там само. — 1947. — 1 трав. — № 87(5087). — С. 8.

176. Горобець П. Подарунки дружини художника Буніна [полтав. музеям: худож. та літ. В. Г. Короленка] //Там само. — 1947. — 1 черв. — № 07(5107) — С. 8.

73

 

177. Дем'янчук Ф. Поліпшити умови роботи Художнього музею //Там само. — 1947. — 25 черв. — № 24(5124). — С. 8.

178. Реставрація картин в Художньому музеї //Там само. — 1947. — 27 черв. — № 125(5125). — С. 6.

1948

179. Світлина з підписом: В Полтавському художньому музеї. Відвідувачі оглядають виставку творів самодіяльного мистецтва, присвячену Великій Вітчизняній війні. //Там само. — 1948. — 22 лют. — № 38(5298). — С. 5. 180. Горобець П. Нова експозиція картин в Полтавському художньому музеї //Там само. — 1948. — 28 квіт. — № 85(5345). — С. 8.

1949

181. Його ж. Виставка нових картин у художньому музеї //Там само. — 1949. — 22 лют. — № 38(5559). — С. 3.

1950

182. Орнамент української вибійки: [Альбом]. — К.: Вид-во Академії архітектури УРСР, 1950. — Табл. кол.: 1, 5, 9, 10, 28, 29, 30, 35 [зі збірки ПХМ].

183. Короленко С., Гаевой Т., Ефименко Р., Горобец П., Бондовский А., Комяков М. Почему закрыт музей в Полтаве? //Правда. — 1950. — 13 сент. — № 256(11728).

1951

184. Горобець П. Художній музей — до зимових канікул //Зоря Полтавщини. — 1951. — 28 груд. — № 265(6299). — С. 4.

185. Самуйло В. Відкриття в художньому музеї експозиції народної творчості //Там само. — 1951. — 17 черв. — № 119(6162). — С. 2.

186. Горобець П. Нова експозиція мистецтва в художньому музеї //Там само. — 1951. — 6 трав. — № 89(6132). — С. 3: Світлина.

187. Славич С. Осторонь сучасності //Там само. — 1951. — ІЗ лип. — № 137(6180). — С. 3.

1952

188. До 500-річчя з дня народження Леонардо да Вінчі: [Про виставку репр. з його творів у музеї і про заходи, пов'язані з ювілеєм] //Там само. — 1952. — 13 квітня. — № 75(6376). — С. 4.

74

1953

189. «Вихідний день на Дніпрі»: [Репр. з картини Н. П. Волкової зі збірки ПДХМ] //Там само. — 1953. — 4 жовт. — № 148(6756). — С. 3.

190. Виставка картин художників: [Інформація про експозицію репр. творів на колгоспну тематику в Миргород. РБК, оргнізовану ПДХМ] //Червона трибуна. — м. Миргород. — 1953. — 26 лип. — № 60(3496). — С. 2.

191. Горобець П. У Полтавському художньому музеї //Зоря Полтавщини. — 1953. — 31 лип. — № 150(6708). — С. 2.

«Цими днями минуло 35 років з дня заснування в Полтаві картинної галереї. Згідно заповіту художника в 1918 р. його дружина Марія Павлівна Ярошенко передала в Полтаву зібрання творів...».

192. Лекції про радянських художників [наук. робітника Ю. Пархоменко в с. Хомутці на Миргородщині] //Там само. — 1953. — 7 серп. — № 156(6714). — С. 4.

193. Виставка картин радянських художників: [Інформація про експозицію у Хомутец. зооветтехнікумі, організованому ПДХМ; наук. робітник Г. А. Фрумкіна прочитала лекцію] //Червона трибуна. — 1953. — 6 верес. — № 72(3508). — С. 2.

1954

194. Наукова конференція в художньому музеї [до 300-ї річниці Переяславської Угоди] //Зоря Полтавщини. — 1954. — 19 трав. — № 103(7019).

1955

195. Семінар майстрів народної творчості [у музеї] //Там само. — 1955. — 23 берез. — № 59(7233). — С. 4: Світлина.

196. Відкрито кімнату графіки [та укр. нар. творчости в ПДХМ] //Там само. — 1955. — 26 черв. — № 27(7300). — С. 2.

197. Горобець П. Наукові роботи в художньому музеї: [Про атрибуцію малярських творів західноєвропейських митців] //Там само. — 1955. — 31 серп. — № 174(7341). с — С. 1.

198. Наукова сесія і конференція, присвячені 50-річчю першої російської революції [в Полтав. краєзнавчому і

75

 

ПДХМ] //Там само. — 1955. — 10 груд. — № 243(7410). — С. 4.

1956

199. Українське народне декоративне мистецтво: Декор. тканини. — К.: Держ. вид-во літ. з будівництва і архітектури УРСР, 1956. — Табл. II, V, X [з творів, що схороняються у ПДХМ].

200. Горобець П. Твори М. О. Ярошенка: Полтавський художній музей //Україна. — 1956. — № 9(186). — Трав. — Після с. 28 на вкл.: кол. автопорт., 5 кол. репр.

201. В Полтаві: Реекспозиція в художньому музеї //Зоря Полтавщини. — 1956. 3 лип. — № 128(7551). — С. 4.

1957 202. Горобець П. В Полтавському художньому музеї //Там само. — 1957 — 11 черв. — № 114(7792). — С. 4: Світлина.

213. Цінний дарунок музею: [Інформація про О. Б. Котельнікова з Москви, онука полтав. маляра В. О. Волкова, котрий подарував портр. передвижника Миколи Ярошенка пензля свого діда та два портр. роботи І. К. Зайцева] //Там само. — 1957. — 28 лип. — № 148(7826). — С. 4.

1958

204. Владич Л. Тетяна Нилівна Яблонська. — К.: Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР. 1958. — С. 16, 48, репр.

205. Нові експонати музею: [Інформація про те, що з Києва надійшли твори сучасних укр. мистців] //Зоря Полтавщини. — 1958. — 18 січ. — № 13(7246). — С. 4.

1959

206. Культурне будівництво в Українській РСР: Важливі рішення Комуністичної партії і рад. уряду. /1917 — 1959 рр. Зб. документів. 1917 — черв. 1941 рр. — К.: Держ. вид-во політ. літ., 1959. — Т 1. — С. 765.

207. Мезенцева Г. Г. Музей Украины. — К.: Изд-во Киев. ун-та, 1959. — С. 115 —117: Світлина.

208. Лаборешних В. Відкриття кімнати-музею образотворчого мистецтва в с. Котельві [з ініціативи ПДХМ] //Соц. праця. — смт. Котельва. — 1959. — 4 лют. — № 15(1767). — С. 2.

209. Його ж. Кімнати-музеї: [Інформація про музеї при Решетил. школі худож. промислів і Котелев. РБК] //Зоря Полтавщини. — 1959. — 18 лют. — № 37(8225). — С. 4.

76

 

210. Світлина з підписом: Художник П. М. Горобець розповідає членам бригади про творчість художника-полтавчанина Ярошенка [в ПДХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1959. — 17 квіт. — № 47(750). — С. 3.

1960

211. Прытков В. Николай Александрович Ярошенко. — М.: Искусство, 1960. — С. 218, 219, 220, 221, 224, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 242, 243: 244: 245, 246, 247, 249, 250, 260-261, 263-264, 266-270, 270 -274, 274-275, 275-276, 281, 285-287, 293-294, 298, 302, 310-311, 312 [твори Я. в ПДХМ]. Репр.: фронтиспис, с. 20, 21, 26-28, 42-45, 48, 67, 164, 165, 180, 181; табл.: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 34, 44, 46, 53, 56, 63-65, 77-80, 82, 84-86, 94, 97 [з творів Я., що зберігаються у ПДХМ].

212. Українське народне мистецтво: Тканини та вишивки. — К.: Держ. вид-во образотвор. мистецтво і муз. літ. УРСР, 1960. — Репр.: 88, 89, 150, 164, 165, 168 (з робіт у ПДХМ).

213. Чопівський П. Художній музей [у с. Дячкове Диканського району, якому ПДХМ передав 20 репр.; наук. працівник Г. І. Брагілевська прочитала лекцію] //Рад. Диканщина. — с-ще Диканька. — 1960. — 22 груд. — № 50 (3601). — С. 4.

1961

214. Владич Л. Леонід Володимирович Позен. — К.: Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961. — С. 55, 57 — 58, 70, 71, 72, 73, 74 (про твори П. у ПДХМ).

215. Нові скарбниці: [Про кімнати-музеї образотвор. мистецтва в Котельві, Диканьці, Гінцях, Мачухах, відкриті при допомозі працівників ПДХМ] //Зоря Полтавщини. — 1961. — 1 груд. — № 278(8938). — С. 4.

1962

216. Піаніда Б., Матвій Олексійович Донцов. — К.: Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1962. — С. 17, 18, 19 (твори Д. у ПДХМ).

1963

217. Полтава: Путівник для туристів. — Полтава: Обл. кн.-газ. вид-во, 1963. — С. 73-76: Світлина.

77

1964

218. Масалина Н. Мяеоедов. — М.: Искусство, 1964. — С. 56 — 57, 60 — 61; репр.: 24 — 27 (з творів М., що зберігаються у ПХМ).

219. Горобець П. [Інформація про те, що працівники Москов. студії наук.-популярних фільмів знімають фільм про Миколу Ярошенка у залах ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1964. — 3 берез. — № 53(9561). — С. 4: Світлина.

1965

220. Ігор Верба. Галина Львівна Петрашевич. — К.: Мистецтво, 1965. — С. 50, 51 (два погруддя роботи П. у ПХМ).

1966

221. Жук А. К. Українські народні килими: XVII — поч. XX ст. — К.: Наук. думка, 1966. — Табл.: 17, 35, 39, 40, 42, 43, 57 [килим з ПХМ].

1967

222. Полтавський художній музей //УРЕС. — К.: Гол. ред. УРЕ, [1967]. — Т. 2. — С. 854.

223. Авторство установлено: [Про атрибуцію натюрморте пензля голландської малярки Клари Петерс із зібрання ПХМ] //Известия. — 1967. — 15 янв. — № 13 (15407). — С. 5.

224. Левченко І. Картинна галерея в Диканьці [відкрита з ініціативи ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1967. — 26 жовт. — № 253(10688). — С. 4.

1968

225. Історія українського мистецтва в шести томах: Радянське мистецтво 1941 — 1967 років. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1968. — Т. 6. — Репр.: 24, 26 (творів з ПХМ).

226. Нове в музеях Полтави: Барви народного мистецтва: [Інформація про відкриття відділу нар. мистецтва у ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1968. — 24 берез. — № 71 (10811). — С. 4.

227. Скалацький Кім. Симфонія народної душі: (Про новий розділ експозиції ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1968. — 23 трав. — № 60(1517). — С. 4.

228. Світлугін В. Картинна галерея у селі [Білоцерківці влаштована за допомогою ПХМ] //Світло Жовтня. — смт. Велика Багачка. — 1968. — 5 жовт. — № 118(4189). — С. 4.

78

1969

229. Історія українського мистецтва в шести томах: Мистецтво кінця XVIII — першої половини XIX ст. — К: Гол. ред. УРЕ, 1969. — Т. 4, кн. 1. — С. 257; репр. 52, 92, 93 (з творів, що зберігаються у ПХМ).

230. Приходьте на побачення з мистецтвом: [Про історію і скарби ПХМ розповідає директор П. Горобець] //Україна. — 1969. — № 20(644). — Трав. С. 12: 2 кол. репр. на вкл.

231. Горобець П. Художньому музею — п'ятдесят //Зоря Полтавщини. — 1969. — 18 трав. — № 115(11160). — С. 4: Світлина.

232. Його ж. Полтавські скарби //Культура і життя. — 1969. — 15 черв. — № 48(1502). — С. 2: Репр.

233. Павлусенко М. Півстоліття художнього музею: / [Інформація про відзначення 50-річного ювілею] //Зоря Полтавщини. — 1969. — 30 листоп. — № 282(11327). — С. 4.

234. Горобець П. Скарбниця невмирущих творів: [Про ПХМ1 //Кременч. зоря. — 1969. — 30 груд. — С. 4: 2 репр.

1970

235. Петренко М. 3. Українське золотарство XVI — XVIII ст. — К.: Наук думка, 1970. — С. 161, 172, 175, 178 (про срібну оправу на Євангелія 1688 р. роботи Антона Атовича та Андрія Песлявського, дарохранильниця 1783 р., потир 1749 р. роботи Івана Равича).

236. Полтавський художній музей: 1919 — 1969 /Авт. тексту й упоряд. П. М. Горобець — К.: Мистецтво, 1970. — 12 с.: 2 світлини, 18 репр.

237. Скалацький Кім. Унікальна знахідка: [Про ікону «Архистратиг Михаїл» пензля родини Боровиків із збірки ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1970. — 6 черв. — № 56 (1891). — С. 4.: Репр.

1971

238. Народні перлини: Упоряд. текстів та вст. слово Михайла Стельмаха. — К: Дніпро, 1971. — Кол. репр. 213, 235, 337 (фрагменти нар. картини «З білявою ми кохалися...» з ПХМ].

239. Тетяна Яблонська: [Альбом]. — К.: Мистецтво, 1971. — 6 (кол. репр. «Молода мати» зі збірки ПХМ].

79

 

240. Шувалова И. Н. Мясоедов. — Ленинград: Искусство, 1971. — С. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135: 126 (про твори із ПХМ).

241. Хапко В. Нове про картину «Жниці» (Опанаса Сластьона зі зібрання ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1971. — 24 жовт. — № 258 (11911). — С. 4.

242. Його ж. Новознайдений твір кола Боровиків [зі збірки ПХМ] //Прапор перемоги. — м. Миргород. — 1971. — 11 груд. — № 146(6237). — С. 3.

1972

243. Катерина Білокур: [Альбом]. — К.: Мистецтво, 1972. — Кол. репр.: 6, 9, 18, 37 (з творів, що експонуються у ПХМ).

244. Андреєва Г., Олійник В. Від Харкова до Полтави: Путівник. — Харків: Прапор, 1972. — С. 56.

245. Полтава: Літ.-мистецькі сторінки. — К.: Мистецтво, 1972. — 1 л. скл. у [12] — с.: 2 світлини.

246. Горобець П. Нова експозиція художнього музею //Зоря Полтавщини. — 1972. — 9 лип. — № 159(12127). — С. 4: Світлина.

247. Піаніда Б. Окраса експозиції [ПХМ] //Культура і життя. — 1972. — 30 лип. — № 39(1823). — С. 3.

248. Михайлик М. В музеї нова картина: [Інформація про твір «Тато» сімферопол. маляра Л. Лабенка] //Зоря Полтавщини. — 1972. — 20 серп. — № 195(12163). — С. 4.

1973

249. Жолтовський II. М. Художнє лиття на Україні: XIV-XVIII ст. — К.: Наук. думка, 1973. — С. 107 (дарохранильниця із ПХМ).

250. Полтавський художній музей: [Альбом /Автор тексту К. Г. Скалацький]. — К.: Мистецтво, 1973. — 15 с.: 47 репр. — Скарби музеїв України. — Укр., рос. і англ. мовами.

251. Піаніда Б. Друге життя картини: [Інформація про реставрацію твору «Діти тікають від грози» К. Є. Маковського, що її здійснили у Київ. худож. інституті] //Веч. Київ. — 1973. — 21 листоп. — № 274(6970). — С. 2.

80

 

252. Його ж. Нова експозиція Полтавського державного художнього музею //Образотвор. мистецтво. — 1972. — 6. — Хр. — С. 29.

1974

253. Пам'ятники і архітектура Полтави: [Авт.-упоряд. Є. І. Сазонова, К. В. Гладиш, Н. С. Турчина]. — К.: Мистецтво; 1974. — Світлини (45-47).

254. Горобець П. Після реставрації — в музеї: [Про картину пензля К. Є. Маковського] //Культура і життя. — 1974. — 6 січ. — С. 3: Репр.

255. Скалацький К. В експозиції — оригінал К. Маковського //Зоря Полтавщини. — 1974. — 3 берез. — № 53 (12631). — С. 4.

256. Його ж. Подорож по галереї: [Про ПХМ] //Україна. — 1974. — № 25(910). — Черв. — С. 16: 3 репр.

257. Горобец П. Найдено авторское повторение: [Інформація про картину «Діти тікають від грози» К. Є. Маковського] //Сов. культура. — 1974. — 11 июня.

258. Скалацький К. Дід Лесі Українки: [Про портр. Петра Драгоманова пензля петербурз. маляра Свинцова за 1836 р. із зібрання ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1974. — 15 серп. — № 99(2541). — С. 4.: Репр.

259. Піаніда Б. Науково-теоретична конференція [у ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1974. — 24 серп. — № 198 (12776).

260. Його ж. Ювілейна конференція //Культура і життя. — 1974. — 29 серп. № 69(2041). — С. 3.

261. Його ж. Полтаве — 800 лет: [Про наук. конференцію «Мистецтво Полтавщини XVII-XX століть» у ПХМ] //Искусство. — 1974. — 1. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 79: Репр. — Без підп.

262. Його ж. Полтава: [Інформація про ювілейну наук. конференцію у ПХМ на посвяту 800-ї річниці Полтави]. //Декор. искусство. ССР — 1974. — 11(204). — С. 56. — Без підп.

1975

263. Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже 18-19 веков. — М.: Искусство, 1975. — С. 376 (репр. 418).

81

 

264. Украинские народные картины «Козаки-Мамаи»: [Комплект листівок]. — Ленинград; Аврора, 1975. — Кол. репр. (Ф. Стовбуненко. Козак-бандурист. Бл. 1890 з ПХМ].

265. Шкаровская Н. Народное самодеятельное искусство. — Ленинград: Аврора, 1975. — С. 21 (Кол. репр. 27. А. Вишник. Автопортрет. Поч. XX ст. ПХМ].

266. Ханко В. Дарунок митця [нашого земляка 80-річ-ного Івана Гопкала з м. Херсона ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 2 лют. — № 28(12911). — С. 4.

267. Чернецька Т. За музейною тишею: [Про ПХМ та його співробітників] //Там само. — 1975. — 23 берез. — № 70(12953). — С. 4.

268. Миколаєнко В. Ювілей художника: [Інформація про вечір до 90-ї річниці життя маляра Василя Хітька, на якому з доповіддю виступив зав. відділом музею В. Ханко] //Там само. — 1975. — 26 квіт. — № 99(12982). — С. 2.

1976

269. Туристу про Полтавщину: Полтава. Кременчук. Лубни. Миргород. Пирятин. Гадяч. — Харків: Прапор, 1976. — С. 28: 2 репр., 2 світлини (між с. 32 — 33).

270. Білишко О. Ленініана в художньому музеї //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 22 квіт. — № 50(2804). — С. 2.

271. [Світлина із зображенням експозиції залу творів Миколи Ярошенка в ПХМ] //Там само. — 1976. — 14 груд. — № 150(2904). — С. 4.

1977

272. Лобановський Б. Б. Онуфрій Бізюков: Нарис про життя і творчість. — К.: Мистецтво, 1977. — Репр. 12, 15 (з творів із ПХМ].

273. Остроушко Л. М. Полтава: Путівник. — Харків: Прапор, 1977. — С. 57 — 58.

274. Костур Віктор. Художня скарбниця полтавців //Україна. — 1977. — № 37(1077). — Верес. — С. 13: 4 кол. репр. на вкл.

1978

275. Говдя П. І., Коваленко О. М. Передвижники і Україна. — К: Мистецтво, 1978. — С. 21, 35, 78, 87, 95.

82

 

276. Полтавський художній музей: Альбом [Авт.-упоряд. К. Скалацький], — К.: Мистецтво, 1978. — 25 с; 64 репр.

277. Артеменко Т. Висока оцінка ювілейної виставки: [Інформація про обговорення виставки в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1978. — 1 січ. — № 1(13801). — С. 4.

278. Скалацкий Ким. Возвращение шедевра: [Інформація про повернення жанрового полотна славетного фр. маляра Ж.-Б. Грьоза «У мріях» до ПХМ] //Сов. культура. — 1978. — 14 ноября. — № 91(5203).

279. Кончин Евграф. Загадки старинной рукописи: Рассказ о том, как в годы войны были спасены экспонаты Полтавского музея //Там само. — 1978. — 9 мая. — № 37 (5149).

Передрук: //Зоря Полтавщини. — 1978. — 27 трав. — № 122 (13922). -С. 4. 1979 280. Артеменко Т. Музей-ювіляр //Там само. — 1979. — 2 трав. — № 102(14202). — С. 4: Світлина.

281. Ханко В. Мистецька скарбниця: 27 квіт. минає 60 років з дня відкриття Полтав. худож. музею //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 26 трав. — № 50(3271). — С. 4.

282. Давидич Сергій. Вдруге народжений: [Про ПХМ] //Україна. — 1979. — № 22(1166). — Черв. — С. 12: 5 кол. репр. на вкл.

283. Ханко В. Дарунок художника [Миколи Носенка з с. Буланове Полтав. р-ну ПХМ] //Ленін, шляхом. — м. Полтава. — 1979. — 9 черв. — № 68(4732). — С. 4.

284. Скалацький Кім. Повернення Грьоза //Україна. — 1979. — № 22(1166). — С. 12: Кол. репр.

285. [Ханко В.] 60-летие Полтавского художественного музея //Искусство. — 1979. — 9. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 79. — Без підп.

286. Його ж. Науково-теоретична конференція у Полтаві [на відзнаку 60-ї річниці ПХМ] //Нар. творчість та етнографія. — 1979. — № 6(160). — Листом. — труд. — С. 104.

83

 

287. Його ж. Полтавський художній музей //Образотвор. мистецтво — 1979. — 6. — Листоп. — груд. — С. 18 — 20: 7 репр.

288. Довгаленко Ю. Художні полотна про полтавців: [Інформація про виставку до 35-ї річниці визволення України в Держ. музеї укр. образотвор. мистецтва. Експонуються твори зі збірки ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 25 груд. — № 164(3375). — С. 3.

1980

289. Михайло Антончик: Альбом. — К.: Мистецтво, 1980. — С. 9 (репр. «Портрет доярки Євдокії Кошової» з ПХМ].

290. Огієвська І. В. Сергій Іванович Васильківський. — К.: Наук. думка, 1980. — С. 163 (акварель «Перша борозна» з ПХМ).

291. Полтава: Путеводитель. — Харьков: Прапор, 1980. — С. 62 — 63: 2 світлини між с. 64-65.

292. Ханко В. У музеях Полтави: Поповнення художнього музею //Комсомолець Полтавщини. — 1980. — 22 січ. — № 10(3387). — С. 4.

293. Дяченко А. Увага — Полтавіка: перший «Авиа»: [Про конверт із зображенням ПХМ] //Там само. — 1980. — 31 січ. — № 14(3391). — С. 4: Репр.

294. Батряк Л. Скульптор [доцент Київ. худож. інституту І. П. Шаповал] дарує портрет [Б. М. Піаніди ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1980. — 18 черв. — № 140 (14540). — С. 4.

295. Тесленко Л. Скарбниця творів мистецтва: [Про ПХМ] //Ленін. шляхом. — 1980. — 8 лип.

296. Її ж. Автор картини «Княжна Тараканова»: До 150-річчя з дня народження К. Д. Флавицького //Там само. — 1980. — 25 верес.

297. Сисько В. Зустріч з художником [Борисом Піанідою в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1980. — 2 жовт. — № 227(14627). — С. 3.

298. Його ж. Звіт [художника Бориса Піаніди] перед земляками //Культура і життя. — 1980. — 20 листоп.

84

 

299. Артеменко Т. Вшанування художниці: [Інформація про урочистості на відзнаку 120-ї річниці народження укр. малярки Марії Башкирцевої, на яких виступив директор ПХМ К. Скалацький] //Зоря Полтавщини. — 1980. — 26 листоп. — № 271(14671). — С. 3.

1981

300. Український портретний живопис XVI — XVIII ст.: [Комплект листівок /Упоряд. і авт. ст. В. В. Рубан]. — К.: Мистецтво, 1981. — Кол. репр.

301. Кончин Евграф. Год 1941-й...: Спасенне худож. ценностей в первые месяцы Вел. Отечеств. войны //Искусство. — 1981. — 1. — С. 64.

302. Скалацький К. Таємниця однієї картини: [Про портр. королеви Генрієтти-Марії пензля Пітера Лелі] //Комсомолець Полтавщини. — 1981. — 20 січ. — № 9 (3633). — С. 3: Репр.

303. Поливенко В. Пам'яті славного земляка: [Про ювілейні урочистості на посвяту 100-ї річниці від дня народження укр. артиста-маляра Івана Северина в с. Остапівка на Миргородщині, на яких з доповіддю виступив зав. відділом ПХМ В. Ханко] //Прапор перемоги. — 1981. — 25 верес. — № 52(7980). — С. 4.

1982

304. Гладыш К. В. Архитектура и памятники Полтавщини: Путеводитель. — Харьков: Прапор, 1982. — С. 30 (про будинок ПХМ).

305. Полтава: Книга для туристів. — Харьків: Прапор, 1982. — С. 158-159: Світлина між с. 96-97.

306. Полтавський художній музей: Альбом [Авт.-упоряд. К. Г. Скалацький]. — К.: Мистецтво, 1982. — 151 с.: 131 кол. і тон. репр.

307. Полтавщина туристська: Путівник. — Харків: Прапор, 1982. — С. 71.

308. Скалацький К. Г. Полтавський художній музей //УРЕ: 2-е вид. — К.; Гол. ред. УРЕ, 1982 — Т. 8. — С. 500: Світлина.

309. Його ж. Полтавский художественный музей //УСЭ. — К.: Гл. ред. УСЭ. — Т. 8. — С. 397: Світлина.

85

 

310. Український портретний живопис: Перша пол. XIX ст. [Комплект листівок /Упоряд. і авт. ст. В. В. Рубан]. — К: Мистецтво, 1982. — Кол. репр. (І. К. Зайцев. Автопортрет).

311. Скалацький К. Обговорення творчого доробку: [обл. худож. виставки «Земля і люди» в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1982. — 26 січ. — № 21(15021). — С. 3.

312. Білокінь С. В експозиції — Нарбут [зі зібрання ПХМ на виставці в Держ. музеї укр. образотвор. мистецтва у Києві] //Комсомолець Полтавщини. — 1982. — 20 квіт. — № 47(3827). — С. 4.

1983

313. Кончин Е. Спасенные миллионы: [Про те, як були вивезені твори М. Ярошенка в роки війни] //Сов. культура. — 1983. — 19 апр. — С. 8.

314. Його ж. Альбом «незнакомки» [роботи Марії Башкирцевої з ПХМ] //Там само. — 1983. — 12 июля. — № 83(5715). — С. 6: Репр.

315. Цись І. Миргородський «Любисток»: [Про вшанування пам'яті класика укр. мистецтва Опанаса Сластьона в м. Миргороді, де виступив з доповіддю зав. відділом ПХМ В. Ханко] //Комсомолець Полтавщини. — 1983. — 29 листоп. — № 143(4079). — С. 4.

316. Кончин Евграф. Подлинный ли Делакруа? //Сов. культура. — 1983. — 22 дек. — № 152(5748). — С. 4.

1984

317. Натюрморт в европейской живописи XVI — начала XX века: Виставка картин из музеев СССР и ГДР. Каталог. — М.: Сов. художник, 1984. — С. 69: Репр. («Сніданок» Клари Петерс із ПХМ).

318. Полтавский художєственный музей: Путеводитель [Авт. текста К. Г. Скалацкий]. — Харьков: Прапор, 1984. — 86 с.: 45 кол. і тон. репр., З світлини.

319. Рубан В. В. Український портретний живопис першої половини XIX століття. — К.: Наук. думка, 1984. — Репр. на с. 53, 54, 55, 62, 63, 87, 89, 93, 128, 132, 168, 180, 183, 214, 226, 227, 228, 229, 236, 238 (портретів із ПХМ).

86

 

320. Чи давно ви були в музеї? //Ворскла. — м. Полтава. — 1984. — 26 жовт. — № 43. — С. 1.

321. Черкас О. Вшанування таланту: [Про персональну виставку творів Віктора Брикульця з нагоди його 60-ї річниці життя у м. Миргороді, на вернісажі виступив зав. відділом ПХМ В. Ханко] //Прапор перемоги. — 1984. — 28 листоп. — № 189(8633). — С. 4.

322. Давидич С. Пам'ять поколінь: [Про ПХМ] //Соц. культура. — 1984. — № 6. — С. 45.

1985

323. Кончин Е. В. Сохраненные сокровища: О спасении худож. ценностей в годы Вел. Отечеств. войны. Кн. для учащихся ст. классов. — М.: Просвещение, 1985. — С. 83: Репр.

324. Його ж. Кто спас кочубеевские сокровища? //Вокруг света. — 1985. — 10. — Окт. — С. 20 — 22: Репр., світлина, 2 репр.

325. Скалацький Кім. Низький уклін пам'яті минулого і сьогодення: [Про історію ПХМ та його скарби] //Наука і культура: Щорічник. Вип. 19-й. — К.: АН УРСР, Знання, 1985. — С. 471-479: порт. автора, 4 світлини, 16 кол. репр.

1986

326. Антон Штепа; Альбом [Авт. вст. ст. та упоряд. М. Я. Куницька]. — К.: Мистецтво, 1986. — Репр. 36 («Степан їде на Січ» із ПХМ).

327. Рубан В. В. Український портретний живопис другої половини XIX — початку XX століття. — К.: Наук. думка, 1986. — Репр. на с. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 153, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 170 (портретів із ПХМ).

328. Український портретний живопис: Поч. XX ст. [Комплект листівок / Упоряд. та авт. ст. В. В. Рубан]. — К.: Мистецтво, 1986. — Кол. репр. («Українка» Г. Коваленка за 1909 р., «Портрет дружини художника» І. І. Орлова за 1915 — 1916 рр., «Портрет дружини» М. 1. Струннікова за 1914 р., «Жіночий портрет» Г. Цисса за 1912 р. із зібрання ПХМ).

87

1987

329. Волосков В. Ф. Полтава: 100 памятных мест. Путеводитель. — Харьков: Прапор, 1987. — С. 22 — 24.

330. Полтавський художній музей //УРЕС: 2-е вид. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1987. — Т. 2. — С. 721: Світлина.

331. Полтаві заповідано: [Про відкриття меморіальної дошки М. О. Ярошенкові, колекція якого склала основу Полтав. картинної галереї] //Комсомолець Полтавщини. — 1987. — 10 листоп. — № 135(4695). — С. 3.

332. Гринь Г. Через двадцять років вдалося повернути Полтавському художньому музею викрадений експонат //Зоря Полтавщини. — 1987. — 22 груд. — № 292 (16792). — С. 2.

1988

333. Полтавский художественный музей //УСЭС. — К.: Гл. ред. УСЭС, 1988. — Т. 2. — С. 717: Світлина.

1989

334. Полтава: Книга для туристов: 2-е изд. доработанное и дополненное. — Харьков: Прапор, 1989. — С. 164 — 165.

335. Тут завжди чекає відкриття: [Про ПХМ розповідає директор К. Скалацький] //Комсомолець Полтавщини. — 1989. — 18 трав. — № 59(4931). — С. 2: 3 світлини.

336. Курочка І. Древнє коріння мистецтва: Полтавському художньому музею — 70 //Зоря Полтавщини. — 1989. — 3 черв. — № 128(17228). — С. 3.

337. Її ж. Скарбниця музею //Там само. — 1989. — 18 лип. — № 164(17264). — С. 4.

338. Нашої пам'яті скарб: [Інтерв'ю з директором ПХМ К. Скалацьким. Записала Тетяна Дениско] //Там само. — 18 листоп. — № 265(17365). — С. 3.

1990

339. Крутенко Н. Г. Наукова конференція з питань народного мистецтва Полтавщини [до 70-ї річниці заснування ПХМ] //Нар. творчість та етнографія. — 1990. — № 1(221). — Січ. — лют. — С. 94-95.

340. Степовик Дмитро. Рідкісний естамп Григорія Левицького [що схороняється у ПХМ] //Образотвор. мистецтво. — 1990. — 1. — Січ. — лют. — С. 19 — 21: Репр.

341. Ніколаєва О. Повертаючись до традиції: у Полтаві, в Будинку самодіяльного художника [колишня дзвіниця

88

 

Успенського собору] відкрилася виставка самодіяльних майстрів нар. промислів Полтавщини [на якому виступив мистецтвознавець В. Ханко] //Комсомолець Полтавщини. — 1990 — 13 листоп. — № 135(5137). — С. 6. 342. Олександренко І. Краса пробуджує добро: [Про персональну виставку творів професійного маляра і графіка Володимира Гамиріна у Миргород. літ. музеї Давида Гурамішвілі, на вернісажі виступив мистецтвознавець В. Ханко] //Прапор перемоги. — 1990. — 23 листоп. — № 175(9861). — С. 4.

1991

343. З інформації про роботу Полтавського губернського комітету охорони пам'яток старовини, мистецтва та природи в лютому — березні 1919 року //Репресоване краєзнавство: 20 — 30-і роки. — К.: Рідний край, Хмельн. ред.-видавничий відділ, 1991. — С. 360 — 361. «Комітетом організовано і відкрито художній відділ Музею (малярство, скульптура, бронза), головними колекціями якого є: колекція картин та скульптури, подарована м. Полтаві вдовою художника М. Ярошенка (Російська школа); картини з маєтків Кочубея (італійська і голландська школи, портрети 18-го і 19-го ст.)...».

344. Николаєв В. Ф. Из истории Полтавского краеведческого музея: Воспоминания. — Полтава, 1991. — С. 17-20.

345. Федір Стовбуненко. Козак Мамай //Запорожці: Незброшурований альбом /Авт.-упоряд. Ю. О. Іванченко. — К.: Мистецтво, 1991. — На обкл. кол. репр. (із зібрання ПХМ).

1992

346. Полтавський художній музей //Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А. В. Кудрицького. — К.: УЕ, 1992. — С. 780: табл. VIII, кол. світлина, табл. XI (кол. репр. 2 — 4).

347. Омеляненко В. У музеї — щовівторка: [Про заняття в Університеті українознавчих студій ім. Василя Кричевського, де з доповіддю про архітектурну творчість В. Кричевського виступив заступник директора з наукової роботи ПХМ В. Ханко]. //Полтав. вісник. — 1992. — 4 — 10 груд. — № 49(107). — С. 2.

89

1993

348. Коваленко А. Жизнь-легенда: [Про життя і творчість знаного маляра і графіка Івана Мясоєдова] //Художник. — 1993. — 1-2. — С. 23 — 26: 2 кол. репр. (з творів, що зберігаються в ПХМ).

349. Неожиданное предположение: [Про портрет красуні, вірогідно, осетин. аристократки Фатіми Алдатон, котру К. Скалацький вважає Мотрею Кочубеївною] //Художник. — 1993. — 1 — 2. — С. 22: Портр.

350. Рудинська Є. Я. Уваги до історії створення Полтавського художнього музею //Документи з історії Центрального пролетарського музею Полтавщини: Зб. мат. /Упоряд. Супруненко О. Б. — Полтава, 1993. — С. 48 — 61.

90

IV. ВИСТАВКИ В МУЗЕЇ

1923

351. Полтава: Пролетарський Музей [У картинній галереї влаштована виставка творів маляра-передвижника Г. Г. Мясоєдова] //Червоний Шлях. — м. Харків. — 1923. — № 8. Листоп. — Хр. — С. 293.

1940

352. Лапа В. Виставка картин С. І. Васильківського //Більшовик Полтавщини. — 1940. — 11 січ. — № 9 (3697). — С. 3.

353. Літвінова. Виставка творів І. Решта: [З оригіналів і фототипій у ПОХМ] //Там само. — 1940. — 3 жовт. — № 229(3917). — С. 4.

354. Котков І. [Інформація про відкриття архітектурної виставки в ПОХМ] //Там само. — 1940. — 26 жовт. — № 248(3937). — С. 4.

1941

355. Горобець П. На виставці картин М. Г. Бурачека [у залах ПОХМ] //Там само. — 1941. — 31 трав. — № 126 (4117). — С. 4: Репр.

1942

356. Шевченківські дні у Полтаві: В музеї [організована виставка творів майстрів нар. мистецтва] //Голос Полтавщини. — 1942. — 22 берез. — ч. 24(42). — С. 4.

1947

357. Горобець П. Виставка зразків народного мистецтва //Зоря Полтавщини. — 1947. — 25 квіт. — № 83(5083). — С. 8.

358. Його ж. Художники Полтавщини — до тридцятиріччя Жовтня: [Підготовка до виставки, що буде розгорнута в ПХМ] //Там само. — 1947. — 8 черв. — № 112 (5112). — С. 8.

359. Виставка гравюр про Москву [роботи лауреата Сталін. премії, народного артиста РРФСР І. Павлова. Його

91

 

два альбоми придбав ПХМ] //Там само. — 1947. — 30 серп. — № 171(5171). — С. 4.

360. Виставка робіт полтавського художника П. М. Горобця: [інформація про виставку до 30-ї річниці Жовтня у ПХМ] //Там само. — 1947. — 19 жовт. — № 207 (5207). — С. 8.

361. Ніконенко Я. Виставка творів художника П. М. Горобця //Там само. — 1947. — 5 листоп. — № 219(5219). — С. 6: Репр.

1948

 362. Виставка народної творчості: [Інформація про виставку до 30-х роковин Рад. України в ПХМ] //Там само. — 1948. — 18 січ. — № 13(5273). — С. 5.

363. Горобець П. Виставка майстрів народної творчості Полтавщини //Там само. — 1948. — 22 січ. — № 16 (5276). — С. 6.

364. Виставка робіт полтавських художників [до святкування 31-ї річниці Жовтня у ПХМ] //Там само. — 1948. — 11 листоп. — № 226(5486). — С. 3.

365. Ревва Григорій. На обласній художній виставці //Там само. — 1948. — 14 листоп. — № 228(5488). — С. 3.

1949

366. Горобець П. На виставці майстрів народної творчості //Там само. — 1949. — 5 листоп. — № 221(5742). — С. 4.

1952

367. Виставка в художньому музеї: До 100-річчя з дня смерті М. В. Гоголя. // Там само. — 1952. — 6 січ. — № 5 (6306). — С. 2.

368. До 500-річчя з дня народження Леонардо да Вінчі: [Виставка з 22 репр. творів великого митця доби Відродження в ПХМ] //Там само. 1951. — 13 квіт. — № 75 (6357). — С. 4.

369. Горобець П. Створювати твори, гідні сталінської епохи: Восьма обл. виставка нар. образотвор. мистецтва //Там само. — 1952. — 30 листоп. — № 236(6537). — С. 2.

1953

370. [Відвідувачі ПХМ на обл. виставці на відзнаку 300-ї річниці Переяславської Угоди] //Там само. — 1953. — 9 груд. — № 244(6802). — С. 4: Світлина.

92

 

371. Литвинова О. Виставка народного мистецтва [на відзнаку 300-ї річниці Переяславської Угоди в ПДХМ] //Там само. — 1953. — 15 груд. — № 247(6805). — С. 1.

1954

372. Литовченко О. Обласна виставка робіт художників //Там само. — 1954. — 23 лют. — № 39(6854). — С. 4.

373. [Світлина з підписом: В Полтавському художньому музеї відкрилась обласна виставка робіт художників Полтавщини] // Там само. — 1954. — 27 лют. — № 42 (6858). — С. 4.

374. Пересувна виставка російської гравюри XVIII — початку XX сторіч в Полтаві //Там само. — 1954. — 23 берез. — № 61(6877). — С. 4.

375. Горобець П. Виставка народної творчості: [Про десяту обл. виставку самодіяльних художників і майстрів нар. мистецтва, присвячену 37-м роковинам Жовтня в залах ПДХМ] //Там само. — 1954. — 6 груд. — № 244 (7160). — С. 3: Світлина.

376. Його ж. Виставка художньої графіки //Там само. — 1954. — 10 груд. — № 245(7161). — С. 3.

1955

377. [Світлина з підписом: У Полтавському художньому музеї відкрилась обласна виставка народної творчості 1954 року] //Рад. Україна. — 1955. — 5 січ. — № 2. — С. 2.

378. Марков Г. Обласна художня виставка [на відзнаку 50-х роковин революції 1905-1907 років у залах ПДХМ] //Зоря Полтавщини. — 1955. — 13 груд. — № 245 (7412). — С. 4: Світлина.

379. Горобець П. Пересувна виставка російського мистецтва: [Інформація про виставку з фондів Держ. Рос. музея у ПДХМ] //Там само. — 1955. — 31 груд. — № 256 (7423). — С. 4.

1956

380. Його ж. Обласна художня виставка //Там само. — 1956. — 16 берез. — № 55(7478). — С. 2: 2 репр.

381. Його ж. Обговорення художньої виставки [в ПДХМ. З оглядом виступила Н. М. Хазова] //Там само. — 1956. — 13 трав. — № 94(7517). — С. 3.

93

 

382. Його ж. Виставка творів художника Г. І. Цисса //Там само. — 1956. — 27 черв. — № 25(7548). — С. 4: 2 репр.

383. Щербань Ю. Виставка [укр. естампа] в художньому музеї //Там само. — 1956. — 9 жовт. — № 199(7623). — С. 4.

384. Цельтнер В. Правдиве мистецтво: Виставка укр. рад. естампа //Там само. — 1956. — 24 жовт. — № 209(7633). — С. 3.

385. Піаніда Б. Щедрий співець рідної природи: [з виставки малярських творів полтавця Павла Горобця в ПДХМ] //Там само. — 1956. — 16 груд. — № 245(7669). — С. 3: Репр.

386. Його ж. Ювілейна виставка творів П. Горобця //Рад. культура. — 1956. — 26 груд. — № 104(208). — С. 4: Репр.

1957

387. Шлях художника: [Про персональну виставку творів П. Горобця в ПДХМ] //Прапор. — м. Харків. — 1957. — № 3. — С. 125: Портр.

388. На виставці образотворчого мистецтва: [Інформація про вернісаж з нагоди 40-х роковин Жовтня в ПДХМ] //Зоря Полтавщини. — 1957. — 20 серп. — № 164(7841). — С. 4: Світлина.

389. Виставка китайського образотворчого мистецтва //Там само. — 1957. — 1 жовт. — № 195(7872). — С. 4.

390. Горобець П. Пересувна виставка образотворчого мистецтва: [Інформація про виставку з Москви у ПДХМ] //Там само. — 1957. — 1 груд. — № 237(7914). — С. 4.

1958

391. Його ж. Життєрадісне мистецтво: По залах худож. виставки //Там само. — 1958. — 4 січ. — № 3(7237). — С. 4.

392. Його ж. Ювілейна виставка: [Інформація про виставку до 40-ї річниці Рад. Армії в ПДХМ] //Там само. — 1958. — 20 лют. — № 41(7974). — С. 3.

393. Звітні виставки митців: [Інформація про показ робіт маляра-пейзажиста Павла Горобця і скульптора

94

 

Корнія Посполітака в ПДХМ] //Там само. — 1958. — 9 берез. — № 50(7983). — С. 4.

394. Горобець П. Пересувна виставка творів українських митців //Там само. — 1958. — 14 трав. — № 95(8028). — С. 4: Світлина.

395. Його ж. Виставка малюнків М. О. Ярошенка: [До 60-х роковин смерті передвижника у ПДХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1958. — 25 лип. — № 39(636). — С. 2.

1959

396. Шаховцов В. Майстер офорту: [До відкриття виставки творів засл. діяча мистецтва УРСР Василя Мироненка в ПДХМ1 //Там само. — 1959. — 31 трав. — № 65 (768). — С. 4.

397. Пудов Ю. Виставка творів нашого земляка [засл. діяча мистецтв УРСР В. Мироненка] //Зоря Полтавщини. — 1959. — 3 черв. — № 108(8296). — С. 4.

398. Горобець П. Виставка творів М. П. Глущенка: [Інформація про звітну виставку малярських робіт засл. діяча мистецтв УРСР в ПДХМ] //Там само. — 1959. — 10 листоп. — № 220(8408). — С. 4.

1960

399. Виставка творів художника-сатирика К. Г. Агніт-Следзевського //Там само. — 1960. — 16 квіт. — № 76 (8520). — С. 4: Світлина.

400. Івахненко О. Обласна художня виставка: [Інформація про виставку до 90-ї річниці народження В. І. Леніна в ПДХМ] //Там само. — 1960. — 29 квіт. — № 85 (8529). — С. 4.

401. Горобець П. Звітують самодіяльні митці //Комсомолець Полтавщини. — 1960. — 25 трав. — № 62. — С. 3: Світлина.

402. Литвинова О. Пересувна художня виставка: [Інформація про показ творів К. Г. Агніт-Следзевського в ПДХМ] //Зоря Полтавщини. — 1960. — 24 серп. — № 169(8613). — С. 2.

1961

403. Двісті творів з Третьяковської галереї: [Інформація про відкриття виставки в ПДХМ] //Там само. — 1961. — 7 лют. — № 30(8730). — С. 4.

95

 

404. Донченко Р. Познайомтесь з «Третьяковкою» //Там само. — 1961. — 11 лют. — № 33(8733). — С. 4: Світлина.

405. Горобець П. Образ Т. Г. Шевченка у графіці: [Про однойменну виставку творів Харків. художників до сотих роковин смерті Т. Шевченка в ПДХМ] //Там само. — 1961. — 12 груд. — № 248(8543). — С. 4.

1962

406. Його ж. Перша в Полтаві: [Про виставку зразків сучасного індійського декор. мистецтва в ПДХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1962. — 8 лип. — № 84 (1253). — С. 4.

407. Піаніда Б. До звіту художника: [Про виставку малярських творів Івана Лисенка з Києва в ПДХМ] //Зоря Полтавщини. — 1962. — 5 верес. — № 180(9134). — С. 4: Репр.

408. Лаборешних В. Виставка картин і скульптури: [Інформація про виставку зі зібрання ПДХМ в Кременчузі] //Там само. — 1962. — 3 жовт. — № 200(9154). — С. 4.

409. Горобець П. Творчий звіт земляка [київ. артиста-маляра Івана Лисенка в ПДХМ] //Там само. — 1962. — 13 листоп. — № 228(9182). — С. 4: Світлина.

1963

410. Марков Г. Перше знайомство: [Інформація про відкриття виставки дитячого малюнку в ПХМ] //Там само. — 1963. — 13 лют. — № 31(9243) — С. 4.

411. Горобець П. Виставка творів М. Донцова //Там само. — 1963. — 30 берез. — № 63(9275). — С. 4: Репр.

1964

412. Лещинська М. Мистецтво братнього [польського] народу: Виставка в Полтав. худож. музеї [із зібрання Львів держ. картинної галереї] //Там само. — 1964. — 8 трав. — № 109(9617). — С. 4.

413. Горобець II. Виставка творів А. Г. Самбура //Там само. — 1963. — 14 трав. — № 99(9311). — С. 4: Репр.

1965

414. [Інформація про виставку творів з фондів Держ. Ермітажу в ПХМ] //Там само. — 1965. — 14 січ. — № 10(9827). — С. 4: Світлина.

96

 

415. [Піаніда Б. Про виставку творів П. Горобця в ПХМ] //Искусство. — 1965. — 6. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 78 — 79: Репр. — Без підп.

416. Його ж. З любов'ю до рідного краю: [3 персональної виставки творів П. Горобця в залах ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1965. — 22 серп. — № 200(10017). — С. 4.

417. Андрущенко Ю. Виставка книжкової ілюстрації //Там само. — 1965. — 25 верес. — № 228(10045). — С. 4: Світлина.

418. Його ж. Третьяковська галерея в Полтаві //Там само. — 1965. — 28 жовт. — № 256(10073). — С. 4: Світлина.

419. Перцов Д. Біля картин майстрів пензля [із фондів Держ. Третьяковської галереї] //Там само. — 1965. — 18 листоп. — № 273(10090). — С. 4.

1966

420. Литовченко О. Пересувна художня виставка: [Інформація про чотири виставки, влаштовані ПХМ для масового огляду в міському Будинку культури м. Полтави] //Там само. — 1966. — 7 трав. — № 110(10237). — С. 4.

421. Ермітаж в Полтаві: [Коротке повідомлення про відкриття виставки в залах ПХМ] //Там само. — 1966. — 27 трав. — № 128(10255). — С. 4.

422. Крижановська М. Виставка прекрасного: Держ. Ермітаж у Полтаві //Там само. — 1966. — 14 черв. — № 144 (10271). — С. 4.

423. Горобець П. Подарунок живописців: [Про виставку художників із РРФСР, АзРСР, УРСР, ЛатРСР, КирРСР у ПХМ] //Там само. — 1966. — 30 жовт. — № 260 (10387). — С. 3: Світлина.

424. Його ж. На варті миру і праці: [Інформація про пересувну виставку укр. рад. художників у ПХМ] //Там само. — 1966. — 10 груд. — № 202(10419). — С. 4: Репр.

1967

425. Кузьменко А. Хвилюючі експонати: [Про виставку фоторепр. перших іл. до творів Т. Шевченка роботи Якова де Бальмена та Михайла Башилова в ПХМ]

97

 

//Комсомолець Полтавщини. — 1967. — 23 квіт. — № 49(1411). — С. 4: 2 репр.

426. Бокань В. Ювілеєві присвячується: [Про виставку нар. промислів, зокрема, опішнянського гончарства в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1967. — 10 черв. — № 135. — С. 4.

427. Артеменко Т. Звітують полтавські художники: [Інформація про обл. худож. виставку] //Там само. — 1967. — 29 верес. — № 230(10665). — С. 4.

428. Полтавець М. За райдугою палітри: [Про ювілейну обл. виставку мистців на відзнаку 50-ї річниці Жовтня в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1967. — 1 жовт. — № 117(1479). — С. 3: Світлина, 5 репр.

1968

429. Горобець П. Виставка графічних творів [дійсного члена Академії мистецтва СРСР В. А. Фаворського та чл.-кор. Академії мистецтв СРСР Д. О. Дубинського в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1968. — 27 квіт. — № 100 (10840). — С. 4.

430. Шамраєв Олег. Митці — народу: [Про експозицію виставки, до якої ввійшло 130 робіт сучасних укр. художників, що розгорнена в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1968. — 13 лип. — № 83(1600). — С. 4: 5 репр.

431. Горобець П. Краса рідної землі: [Про виставку укр. рад. художників у ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1968. — 3 серп. — № 189(10921). — С. 4: Репр.

432. Котляр В. Такий він ровесник епохи: [Про виставку худож. світлин у ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1968. — 31 груд. — № 155(1672). — С. 4: 3 світлини.

1969

433. Олексюк П. Нова експозиція: [Про виставку до сотих роковин народження В. І. Леніна в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1969. — 22 квіт. — № 95(11140). — С. 4. 434. Горобець П. Цікава експозиція: [Інформація про допомогу в реекспозиції ПХМ доктора мистецтвознавства, засл. прац. культури РРФСР Есфірі М. Ацаркіної з Третьяковської галереї] //Там само. — 1969. — 30 верес. — № 230(11275). — С. 3.

98

1970

435. Павлусенко М. Обласна художня виставка: (Інформація про відкриття експозиції творів до 100-ї річниці народження В. І. Леніна в ПХМ] //Там само. — 1970. — 7 квіт. — № 81(11432). — С. 3: Світлина.

436. Срібний Вячеслав. Прикмети високого мистецтва: [Про обл. виставку ПХМ] //Там само. — 1970. — 31 лип. — № 177(11528). — С. 3.

437. Горбанівець Я. Народжені натхненням: [Із огляду худож. виставки творів В. Павлюченка в ПХМ] //Там само. — 1970. — 6 верес. — № 209(11560). — С. 4: Репр.

1971

438. Григоренко В. З'їздам [XXIV КПРС і КП України] присвячується: [Інформація про обл. худож. виставку] //Там само. — 1971. — 26 берез. — № 72(11730). — С. 3.

439. Мельник Л. Митці славлять працю //Комсомолець Полтавщини. — 1971. — 30 берез. — № 38(2018). — С. 4.

440. Прутло Т. Барвиста палітра наших художників: [З обл. худож. виставки до XXIV з'їзду КПРС] //Зоря Полтавщини. — 1971. — 18 квіт. — № 93(11751). — С. 4: Світлина.

1972

441. Турчина Н. 1 різцем, і олівцем: [Про міську виставку нар. і самодіяльницької творчості] //Там само. — 1972. — 9 квіт. — № 64(12054) — С. 4.

1973

442. Мельник Л. Величальна Вітчизні: [З обл. виставки «Земля і люди Батьківщини» в залах ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1973. — 23 січ. — № 10(2300). — С. 4.

443. Пономарьов Микола. Власне обличчя: Роздуми про творчі пошуки художників Полтавщини //Зоря Полтавщини. — 1973. — 3 лют. — № 29(12302). — С. 4.

444. Кузьменко Л. Виставка японської гравюри [в ПХМ] //Там само. — 1973. — 3 берез. — № 53(12326). — С. 4.

445. Карнаух П. Присвячена ювілею: [Інформація про виставку до 30-ї річниці визволення Полтавщини від нім.-фашистських загарбників] //Там само. — 1973. — 30 верес. — № 231(12504). — С. 4.

1974

446. Мельник Л. Барви правдиві і неповторні: [Про виставку малярських і графічних творів засл. діяча ми-

99

 

стецтв УРСР, професора Харків. худож.-пром. інституту С. Ф. Бесєдіна в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1974. — 9 лют. — № 18(2460). — С. 4: Репр.

447. Фурман В. Майстерність вишивальниці: [3 персональної виставки творів засл. майстра нар. творчості УРСР Олександри Великодної в ПХМ] //Там само. — 1974. — 8 черв. — № 70(2512). — С. 6.

448. Скалацький К. Художня ювілейна [виставка, присвячена 800-річчю Полтави у залах ПХМ] //Там само. — 1974. — 9 лип. — № 83(2525). — С. 4.

449. Піаніда Борис. Обласна ювілейна [до 800-річчя м. Полтави] //Культура і життя. — 1974. — 4 серп. — № 62 (2034). — С. 3: Репр.

450. Його ж. Мистецтво чарувати: З обл. виставки художників //Зоря Полтавщини. — 1974. — 30 лип. — № 176 (12454). — С. 4.

451. Ханко В. Миргородці на ювілейній виставці //Прапор перемоги. — 1974. — 5 верес. — № 106(6660). — С. 4.

452. Турчина Н. Все про солдата: Репортаж з обл. худож. виставки //Зоря Полтавщини. — 1974. — 12 жовт. — № 240(12818). — С. 3.

453. Фарби серця: [Інформація про відкриття обл. виставки до 30-ї річниці визволення України від нім.-фашистських загарбників у ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1974. — 12 жовт. — № 124(2566). — С. 2.

454. Піаніда Б. Полтава: [Про ювілейну виставку і наук.-теоретичну конференцію у ПХМ, присвячену 800-річчю м. Полтави] //Образотвор. мистецтво. — 1974. — 6. — Листоп. — груд. — Хр. — С. 31.

1975

455. Фурман В. Розвиток традиції: [Про персональну виставку робіт полтав. різьбяра Олександра Олешка в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 21 січ. — № 9(2507). — С. 4.

456. Ханко В. Твори видатного художника: [Інформація про виставку робіт знаного укр. мистця Никанора Онацького в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 24 січ. — № 20(12503). — С. 4.

100

 

457. Його ж. Виставка творів Онацького //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 23 січ. — № 12(2510). — С. 4.

458. Шевченко С. Ода в дереві: [Про виставку різьбярських робіт О. Олешка] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 31 січ. — № 26(12905). — С. 4: 3 репр.

459. Ханко В. Виставка творів Н. X. Онацького [в ПХМ] //Ленін. правда. — м. Суми. — 1975. — 5 лют. — № 26(13107). — С. 4.

460. Його ж. Виставка графіки: [Інформація про виставку студентських робіт у ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 21 лют. — № 44(12927). — С. 3.

461. Його ж. Студентський почерк //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 27 лют. — № 25(2523). — С. 4.

462. Його ж. Співець Полтавщини: [Інформація про виставку творів Павла Горобця в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 21 берез. — № 68(12951). — С. 3.

463. Його ж. Під високим небом: [Про посмертну виставку творів П. Горобця] //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 27 берез. — № 37(2635). — С. 4.

464. Його ж. Співець рідної природи: [Про творчість П. Горобця з нагоди влаштування його виставки в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 20 квіт. — № 94 (12977). — С. 4.

465. [Піаніда Б. Про виставку творів до сотої річниці народження відомого укр. мистця Никанора Онацького в ПХМ] //Искусство. — 1975. — 5. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 79. — Без підп.

466. Артеменко Т. Звітують художники Полтавщини //Зоря Полтавщини. — 1975. — 5 трав. — № 105(12988). — С. 4.

467. Ханко В. Мовою графіки: [Про персональну виставку робіт С. Г. Ремчукова з нагоди 50-ї річниці життя у ПХМ] //Там само. — 1975. — 6 трав. — № 100 (12989). — С. 4.

468. Нікітін Т. Проліски життя: [Про обл. виставку робіт до 30-х роковин перемоги над фашистською Німеч-

101

 

чиною в залах ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 8 трав. — № 54(2652). — С. 4.

469. Борисенко Т. Сонячне мистецтво: [Про виставку творів болгар. мистців з м. Велико Тирново в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 23 трав. — № 121 (13004). — С. 3.

470. Ханко В. Співець Полтавщини: [Про ретроспективну виставку творів Павла Горобця в ПХМ] //Культура і життя. — 1975. — 8 черв. — № 45(2120). — С. 2.

471. Його ж. Виставка творів П. М. Горобця //Образотвор. мистецтво — 1975. — 4. — Лип. — серп. — 3 с. обкл.

472. Його ж. Великій перемозі присвячена //Зоря Полтавщини. — 1975. — 20 черв. — № 145(13028). — С. 4.

473. Фурман В., Шевченко М. Світло дерева: [3 персональної виставки робіт різьбяра Олександра Олешка в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 26 лип. — № 88(2686). — С. 4.

474. [Ханко В. Про посмертну ретроспективну виставку творів полтав. пейзажиста П. Горобця з нагоди 70-ї річниці від дня народження у ПХМ] //Искусство. — 1975. — 8. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 78. — Без підп.

475. Артеменко Т. Виставка молодих художників //Зоря Полтавщини. — 1975. — 11 листоп. — № 265(13148). — С. 3.

476. [Світлина з підписом: В Полтавському художньому музеї відкрилась обласна виставка молодих художників] //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 13 листоп. — № 135(2735). — С. 4: Світлина, 2 репр.

477. Ханко Віталій. Палітра молодих: 3 обл. худож. виставки «Молодість Полтавщини» //Там само. — 1975. — 2 груд. — № 143(2741). — С. 3.

478. Сергієнко Н. Виставка творів полтавських художників [до XXV з'їзду КПРС у ПХМ та худож. салоні] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 26 груд. — № 302 (13185). — С. 3.

102

1976

479. Виставка в Полтаві: [Інформація про обл. худож. виставку в ПХМ] //Нова праця. — смт. Чорнухи. — 1976. — 24 січ. — № 11(5086). — С. 3.

480. Скалацький К. Пейзажі Миколи Дороднова //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 19 лют. — № 23 (2777). — С. 4.

481. Батряк Л. Полтава: [Про обл. худож. виставку до XXV з'їзду КПРС в ПХМ] //Образотвор. мистецтво. — 1976. — 2. — Берез. — квіт. — Виставки. — С. 32.

482. Пругло Т. Художник і п'ятирічка: З обл. виставки творів художників Полтавщини //Зоря Полтавщини. — 1976. — 10 берез. — № 60(13248). — С. 4,

483. Скалацький К. Перлини з колекції Дмитра Гнатюка [на виставці в залах ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 14 квіт. — № 47(2801). — С. 4.

484. Ханко В. Чудова виставка [зі збірки народного артиста СРСР Дмитра Гнатюка в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1976. — 18 квіт. — № 94(13282). — С. 4.

485. Скалацький К. Із колекції співака: [Інформація про виставку малярства зі збірки Д. Гнатюка] //Культура і життя. — 1976. — 6 трав. — С. 4.

486. Його ж. Из частного собрания: [Про виставку малярських творів із зібрання відомого укр. співака Дмитра Гнатюка в ПХМ] //Сов. культура. — 1976. — 14 мая.

487. Ханко В. Виставка портрета [з фондів ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1976. — 23 трав. — № 123(13311). — С. 4.

488. Його ж. З фондів Полтавського художнього: [Про виставку вітчизняного портрета XVIII-XX ст.] //Культура і життя. — 1976. — 17 черв. — № 49(2227). — С. 4.

489. Його ж. Виставка портрета //Прапор перемоги, — 1976. — 19 черв. — № 73(6935). — С. 4.

490. Його ж. Звіт художника-аматора: [Інформація про виставку малярських творів Павла Горбенка в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1976. — 22 серп. — № 201 (13389). — С. 3.

103

 

491. [Його ж. Про виставку творів із зібрання Д. Гнатюка з Києва] //Искусство. — 1976. — 9. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 79. — Без підп.

492. [Його ж. Про виставку вітчизняного портрета XVIII — XX ст. з фондів ПХМ] //Там само. — 1976. — 9 — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 79. Без підп.

493. Його ж. Мовою кераміки: [Про виставку зі збірки Миргород. керамічного технікуму в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1976. — 27 листоп. — № 282(13470). — С. 4.

494. Його ж. Виставка в Полтаві: До 80-річчя Миргород. керамічного технікуму //Прапор перемоги. — 1976. — 9 груд. — № 146(7008). — С. 4.

1977

495. [Його ж. Про виставку кераміки із музейного зібрання Миргород. керамічного технікуму в ПХМ] //Искусство. — 1977. — 2. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 79. — Без підп.

496. Фурман В. Світ майстерних рук: [З персональної виставки майстра декор. малювання Ю. В. Лукіна в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1977. — 12 квіт. — № 44(2954). — С. 4.

497. Його ж. Веселкові барви: [Про виставку Ю. В. Лукіна] //Зоря Полтавщини. — 1977. — 13 квіт. — № 86 (13583). — С. 4.

498. Ханко В. Звітують живописці: [Інформація про виставку робіт майстрів пензля міст Полтави і Кременчука в ПХМ] //Там само. — 1977. — 22 черв. — № 145 (13642). — С. 4.

499. Скалацький К. Художники звеличують людину: [Про виставку рад. графіки з фондів ПХМ] //Там само. — 1977. — 2 верес. — № 206(13703). — С. 4.

500. Пругло Т. Звітують художники: [Про відкриття обл. виставки до 60-ї річниці Жовтня у ПХМ] //Там само. — 1977. — 29 верес. — № 225(13726). — С. 4.

501. Ханко В. Творчий звіт ювілею: [Про обл. виставку до 60-ї річниці Жовтня в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1977. — 1 жовт. — № 119(3029). — С. 3.

104

 

502. Його ж. Твори миргородця [Віктора Брикульця] — на обласній виставці //Прапор перемоги. — 1977. — 30 верес. — № 142(7159). — С. 4.

503. Його ж. Художники — ювілею //Червоний Жовтень. — смт. Решетилівка. — 1977. — 5 жовт. — № 119 (4258). — С.4.

504. Його ж. Творчий звіт кременчужан //Кременч. зоря. — м. Кременчук. — 1977. — 20 жовт. — № 125 (12177). — С. 4.

505. Його ж. Палітра полтавських митців: Роздуми після огляду обл. худож. виставки //Зоря Полтавщини. — 1977. — 22 жовт. — № 249(13746). — С. 4: 2 репр. — Підп.: Павло Полив'яний.

506. Кругляк Л. І ожили дороги..: [Про обл. виставку до 60-ї річниці Жовтня в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1977. — 7 листоп. — № 135(3045). — С. 4: Світлина, Репр.

507. Ханко В. До портрета Вітчизни: [Про обл. ювілейну виставку] //Культура і життя. — 1977. — 13 листоп. — № 91(2373). — С. 3.

508. [Його ж. Про обл. виставку творів мистців Полтавщини до 60-ї річниці Жовтня в ПХМ] //Искусство. — 1977. — 12. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 77. — Без підп.

1978

509. Його ж. [Інформація про обл. ювілейну виставку] //Образотвор. мистецтво. — 1978. — 1. — Січ. — лют. — Худож. життя. — С. 32.

510. Його ж. Ювілейні вернісажі: [Інформація про обл. виставку на відзнаку 60-х роковин Збройних Сил у ПХМ і худож. салоні] //Зоря Полтавщини. — 1978. — 8 берез. — № 57(13857). — С. 4.

511. Скалацький К. З нових надходжень: [Про виставку «Нові надходження Полтавського художнього музею«] //Комсомолець Полтавщини. — 1978. — 1 серп. — № 92 (3157). — С. 3.

512. Ханко В. Сімсот нових експонатів: [Про виставку «Нові надходження Полтавського художнього музею за

105

 

1968-1978 рр.«] //Зоря Полтавщини. — 1978. — 6 серп. — № 183(13983). — С. 4.

513. Його ж. Новые поступлення //Сов. культура. — 1978. — 22 авг. — № 67(5179). — С. 4.

514. Його ж. Визволителям Полтави: [З виставки на відзнаку 35-х роковин визволення полтав. краю від нім.-фашистстьких загарбників] //Зоря Полтавщини. — 1978. — 27 верес. — № 233(14023). — С. 3.

515. Артеменко Т. Райдужне мистецтво: (Інформація про обл. виставку до 60-ї річниці комсомолу в ПХМ] //Там само. — 1978. — 28 жовт. — № 149(14049). — С. 3.

516. Ханко В. Митці — славному ювілею: [Про обл. худож. виставку присвячену 60-м роковинам комсомолу] //Комсомолець Полтавщини. — 1978. — 28 жовт. — № 130 (3195). — С. 4: Світлина.

517. Його ж. Миргородці — ювілею комсомолу //Прапор перемоги. — 1978. — 11 листоп. — № 178(7388). — С. 3.

518. Його ж. На ювілейній виставці — художники-котелевці //Нар. трибуна. — смт. Котельва. — 1978. — 23 листоп. — № 148(4401). — С. 4.

519. Його ж. Ювілейні виставки //Кременч. зоря. — 1978. — 23 листоп. — № 140(12348). — С. 4.

520. Його ж. Твори диканчан — у Полтаві //Трудова слава. — смт. Диканька. — 1978. — 25 листоп. — № 151 (6269). — С. 4.

521. [Його ж. Про виставку «Нові надходження Полтавського художнього музею за 1968-1978 рр.»] //Искусство. — 1978. — 12. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 77 — 78. — Без підп.

1979

522. Його ж. Різцем і пензлем: [Інформація про виставку з нагоди 325-ї річниці Переяславської Угоди в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 20 січ. — № 9 (3230). — С. 3. — Підп.: В. Поливенко. 523. Його ж. Акварелі дружби: [Про виставку до 325-х роковин Переяславської Угоди в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1979. — 13 лют. — № 36(14136). — С. 4.

106

 

524. Фурман В. Животворний пензель майстра: (3 персональної виставки малярських робіт Миколи Носенка в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 1 берез. — № 26(3247). — С. 4.

525. Його ж. Такий близький світ: [Про виставку творів М. Носенка в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1979. — 10 берез. — № 58(14158). — С. 4.

526. [Ханко В. Про виставку до річниці Переяславської Угоди в ПХМ] //Искусство. — 1979. — 4. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 79. — Без підп.

527. Його ж. Краса життя: Виставка творів київського художника [Онуфрія Бізюкова в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1979. — 15 квіт. — № 87(14187). — С. 4.

528. Його ж. Весняні вернісажі: [Дві інформації: Виставка майстра живопису [члена Спілки художників України О. Бізюкова в ПХМ]. Твори харків'янина [маляра-аматора О. Золотухіна в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 19 квіт. — № 47(3268). — С. 4.

529. Його ж. Мистецтво щире і ліричне: [Про персональну виставку малярських творів М. Носенка] //Ленін. шляхом. — 1979. — 19 квіт. — С. 4: Портр.

530. Артеменко Т. Ювілею музею присвячено: [Інформація про наук. конференцію «Мистецтво радянської Полтавщини» в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1979. — 22 трав. — № 117(14217). — С. 3.

531. Ханко В. Виставки, виставки: [Дві інформації: Доробок учня Рєпіна [звісного портретиста Григорія Цисса на виставці в ПХМ]. До ювілею музею: [Про виставку полтав. митців XX ст. в ПХМ].— //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 9 черв. — № 69(3290). — С. 3.

532. Янковська Л. Болгарія дитячим пензлем: [Про виставку дитячих малюнків з м. Велико Тирново в ПХМ] //Там само. — 1979. — 8 верес. — № 108(3329). — С. 2: Світлина, Репр.

533. Пругло Т. Оспівувати красу і велич сьогодення: Із обл. виставки «Наш, радянський спосіб життя» //Зоря Полтавщини. 1979. — 14 листоп. — № 261(14361). — С. 3.

107

 

534. Ханко В. Сьогодення в творах полтавців //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 22 листоп. — № 140 (3361). — С. 3.

535. Фурман В. Чари краси: На обл. виставці творів самодіяльних художників //Там само. — 1979. — 27 груд. — № 155(3376). — С. 3.

1980

536. Ханко В. Цвіт народного мистецтва: 3 обл. виставки творів самодіяльних художників //Зоря Полтавщини. — 1980. — 12 січ. — № 10(14410). — С. 4.

537. Його ж. Кременчужани — ювілею дружби //Кременч. зоря. — 1980. — 12 січ. — № 6(12525). — С. 4.

538. Його ж. На виставці в художньому музеї //Колос. — м. Кобиляки. — 1980. — 17 січ. — № 8(6904). — С. 4.

539. Його ж. На обласній виставці //Ленін. Зоря. — м. Лубни. — 12 січ. № 7(9812). — С. 1.

540. Його ж. На обласній виставці — художники-диканчани //Трудова слава. — 1980. — 10 січ. — № 5(6542). — С. 4.

541. Його ж. Т. В. Івницька — учасниця ювілейної виставки [в ПХМ] //Нар. трибуна. — 1980. — 5 січ. — № 3(4584). — С. 4.

542. Його ж. Учасник обласної виставки [різьбяр Віктор Шеремет із Семенівки] //Комун. шляхом. — смт. Семенівка. — 1980. — 3 січ. № 2(6234) — С. 3.

543. Його ж. Художники — дітям: [Інформація про виставку «Художники «Мурзилки» в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1980. 2 лют. — № 15(3392). — С. 3.

544. Климовицький Г. Веселий олівець «Мурзилки» //Зоря Полтавщини. — 1980. — 3 лют. — № 29(14429). — С. 4.

545. Пашко Андрій. Джерело радості: [3 персональної виставки малярських творів засл. художника УРСР Василя Непийпива в залах ПХМ] //Там само. — 1980. — 23 берез. — № 69(14469). — С. 4.

546. Шевченко Михайло. І це усе — твоя Вітчизна!: [Про виставку творів В. Непийпива] //Комсомолець Полтавщини. — 1980. — 29 берез. — № 39(3507). — С. 4.

108

 

547. Пругло Т. Яскрава палітра: [Про виставку В. Непийпива] //Зоря Полтавщини. — 1980. — 15 квіт. — № 88(14488). — С. 3.

548. Скалацький К. Від Рафаеля до Пікассо: [Про однойменну виставку факсимільних репр. в ПХМ] //Там само. — 1980. — 23 трав. — № 119(14519). — С. 3.

549. Дениско Г. Рядки в образний літопис часу: Виставка творчих робіт Б. М. Піаніди в Полтаві //Комсомолець Полтавщини. — 1980. — 23 серп. — № 102(3570). — С. 2: 2 репр.

550. Пругло Т. Яскрава палітра: [Про персональну виставку творів Бориса Піаніди в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1980. — 28 серп. — № 200(14600). — С. 4: Автопортр., репр.

551. Артеменко Т. Звітують художники: [Інформація про відкриття обл. виставки «Ми будуємо комунізм»] //Там само. — 1980. — 11 листоп. — № 259(14659). — С. 2.

552. Ханко В. Твори миргородців на виставці в Полтаві //Прапор перемоги. — 1980. — 26 листоп. — № 186 (7808). — С. 4.

553. Його ж. Плідна творчість митця: 3 нагоди відкриття персональної виставки творів В. Є. Павлюченка [в залах ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1980. — 18 груд. — № 151(3619). — С. 4: Портр., 2 репр.

554. Лис Ванда. Всеперемагаюче життя: На виставці художника В. Є. Павлюченка //Зоря Полтавщини. — 1980. — 21 груд. — № 292(14692). — С. 4: Портр., світлина.

1981

555. Семеняка В. Героїчна палітра молодих: [Про обл. виставку до XXVI з'їзду КПРС у ПХМ і худож. салоні] //Комсомолець Полтавщини. — 1981. — 31 січ. — № 14 (3638). — С. 3.

556. ]Ханко В. Про обл. худож. виставку в залах ПХМ] //Искусство. — 1981. — 3. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 78. — Без підп.

557. Ільченко А. Барви життя: [Про обл. виставку художників — аматорів і майстрів нар. творчості до XXVI

109

 

з'їзду КПРС] //Комсомолець Полтавщини. — 1981. — 7 берез. — № 30(3654). — С. 3.

558. Пругло Т. Барви натюрморту: Репортаж [з виставки «Сучасний радянський натюрморт» із виставочного фонду Спілки художників СРСР у ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1981. — 22 трав. — № 120(14820). — С. 4: Світлина.

559. Новакович Р. Барви радянського натюрморту //Комсомолець Полтавщини. — 1981. — 2 черв. — № 66 (3690). — С. 3.

560. Антипович Ю. Пензля дивосвіт: [Про відкриття виставки «Велико Тирново очима художника» в ПХМ у рамках проведення днів дружби Великотирновського округу НРБ на Полтавщині] //Зоря Полтавщини. — 1981. — 30 верес. — № 225(14925). — С. 3: Світлина.

561. Віценя Л. Ти на світі і світ у тобі: Нотатки з виставки [«Земля і люди«] //Комсомолець Полтавщини. — 1981. — 10 листоп. — № 135(3759). — С. 3.

562. Турчина Н. Господарям землі присвячена: В експозиції — твори полтав. митців [на виставці «Земля і люди»] //Зоря Полтавщини. — 1981. — 10 листоп. — № 259(14959). — С. 4: 3 репр.

563. [Піаніда Б. Про виставку малярських творів Івана Мясоєдова на посвяту сотої річниці народження в ПХМ] //Искусство. — 1981. — 12. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 76. — Без підп.

1982

564. Ханко В. Твори миргородців на обласній виставці [«Земля і люди«] //Прапор перемоги. — 1982. — 19 січ. — № 10(8045). — С. 3.

565. Скалацький К. Дарунок Наді Леже: [Про виставку факсимільних 35 репр. майстрів пензля Західної Європи XV — XX ст. у ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1982. — 26 черв. — № 77(3857). — С. 4.

566. Пругло Т. Звеличувати діяння народу: З обл. виставки художників Полтавщини //Зоря Полтавщини. — 1982. — 23 груд. — № 294(15294). — С. 4: 3 репр.

110

1983

567. Дениско Г. Росинка, що вмістила світ: [Про персональну виставку малярських творів М. С. Щеглова з Кременчука] //Там само. — 1982. — 24 черв. — № 146 (15446). — С. 4.

568. Ханко В. Організована вперше: [Про виставку «Іконопис Полтавщини XVIII-XIX століть» з фондів ПХМ] //Там само. — 1983. — 3 лип. — № 154(15454). — С. 4.

569. Його ж. Своєрідна виставка: [«Іконопис Полтавщини XVIII-XIX ст.»] //Прапор перемоги. — 1983. — 5 лип. — № 104(8344). — С. 4.

570. [Його ж. Иконопись Полтавщины XVIII — XIX веков] //Искусство. — 1983. — 10. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 78. — Без підп.

571. Іваненко О. Твори наших земляків: [Інформація про обл. виставку «Полтавська осінь» в ПХМ] //Прапор перемоги. — 1983. — 12 листоп. — № 177(8417). — С. 4.

572. Його ж. Щедра осінь барвами: [Про виставку «Полтавська осінь»] //Комсомолець Полтавщини. — 1983. — 29 листоп. — № 143(4079). — С. 3.

1984

573. Пругло Т. Плідна осінь полтавських художників //Зоря Полтавщини. — 1984. 17 січ. — № 14(15614). — С. 3: 3 репр.

574. Дерябін В. Вічність зупиненої миті: [Про персональну виставку творів маляра-аматора Федора Ткаченка з Кременчука] //Там само. — 1984. — 17 лют. — № 41(15641). — С. 4: 2 репр.

575. Вітрич Л. В сонячному колориті: [Про персональну виставку робіт полтав. маляра Олексія Литвина в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1984. — 10 квіт. — № 43(4135). — С. 4: Світлина.

576. Близнюченко Н. Сяйво барв: [Про виставку творів маляра Болеслава Кужавінського та кошалінських мистців з Польщі у залах ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1984. — 26 черв. — № 146(15746). — С. 3.

577. Пасічний О. Пейзажі тайги: [Про звітну виставку малярських і графічних творів Сергія Гнойового в

111

 

ПХМ] //Там само. — 1984. — 27 лип. — № 172(19772). — С. 4: Репр.

578. Віценя Л. Звіт земляка: [Про виставку мол. художника Сергія Гнойового] //Комсомолець Полтавщини. — 1984. — 31 лип. — № 91(4183). — С. 2: Репр.

579. Дерябін В. Виставка макраме: [Про виставку декор. виробів Н. Ляхович] //Там само. — 1984. — 20 верес. — № 113(4205). — С. 3.

580. Кулик О. Це чудове макраме: [Інформація про виставку Н. Ляхович] //Зоря Полтавщини. — 1984. — 25 верес. — № 221(15821). — С. 3.

581. Близнюченко Н. «Полтавська осінь»: [Про однойменну обл. виставку] //Там само. — 1984. — 10 листоп. — № 258(15858). — С. 4.

1985

582. Пашко Андрій. А мати сина жде..: [Про обл. виставку «40 років великої перемоги» в ПХМ і худож. салоні м. Полтави] //Там само. — 1985. — 8 трав. — № 105 (16005). — С. 3.

583. Ханко В. Глибинне відчуття краси: [Про ретроспективну виставку в ПХМ творів П. Горобця до 80-ї річниці від дня народження] //Там само. — 1985. — 21 лип. — № 167(16067). — С. 4: Портр. роботи Євгена Путрі, репр.

584. Силютіна О. На розмову з природою: [Про виставку П. Горобця] //Комсомолець Полтавщини. — 1985. — 23 лип. — № 88(4336). — С. 3.

585. Татаринова Л. Фантазія на теми краси: [Про відкриття виставки професійних художників Слупського воєводства Польської Народної республіки в залах ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1985. — 22 жовт. — № 244(16144) — С. 2.

586. Макаренко О. ...І барви скажуть: [Про виставку робіт зі шкіри польських мистців Слупського воєводства в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1985. — 22 жовт. — № 127(4375). — С. 2: Світлина.

587. Турчина Н. Такі різні миттєвості життя: [Про виставку творів С. Г. Ремчукова в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1985. — 24 листоп. — № 273(16173). — С. 4.

112

 

588. [Інформація про виставку С. Г. Ремчукова] //Комсомолець Полтавщини. — 1985. — 12 груд. — № 148 (4396). — С. 4: Світлина.

1986

589. Віценя Л. Прислухаючись до сьогодення: [Про обл. виставку до XVII з'їзду КПРС] //Там само. — 1986. — 8 лют. — № 17(4421). — С. 4: 2 світлини, репр.

590. Турчина Н. Поворот уваги: [З обл. худож. виставки до XXVII з'їзду КПРС] //Зоря Полтавщини. — 1986. — 14 лют. — № 37(16237). — С. 3: Світлина.

591. Ханко В. Освідчення в любові: [Про персональну виставку малярських робіт Андрія Сербутовського в ПХМ] //Там само. — 1986. — 20 квіт. — № 94(16294). — С. 4: Портр., 2 репр.

592. Олійник М. Співучі фарби майстра: [Про виставку робіт А. Сербутовського] //Комсомолець Полтавщини. — 1986. — 22 квіт. — № 48(4452). — С. 4.

593. Гаріна Т. Правда краси: [Про персональну виставку малярських творів талановитого мистця М. С. Щеглова з Кременчука в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1986. — 16 лип. — № 164(16334). — С. 3.

594. Силютіна С. На розмову з природою: [Про ретроспективну виставку робіт відомого полтав. пейзажиста Павла Горобця у залах ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1986. — 23 лип. — № 88(4336). — С. 3.

1987

595. Ханко В. Діапазон його творчості: [3 персональної виставки творів Євгена Путрі з нагоди 50-ї річниці народження в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1987. — 25 січ. — № 21(16521). — С. 4: 2 репр.

596. Гнітько В. «Здравствуйте, мама!»: [Про картину полтав. артиста-маляра Олександра Глушаченка «Колгоспниці. Весна 1944 року» з виставки, що розгорнена в ПХМ] //Там само. — 1987. — 11 верес. — № 210(16710). — С. 3.

597. Стороженко П. Світло сусідньої оселі: [Про персональну виставку малярських робіт поляка Броніслава Рихліка в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1987. — 22 верес. — № 114(4674). — С. 3: Світлина.

113

 

598. Гайдар О. У кожній — своя таємниця: [Про відкриття виставки польських мистців в ПХМ з нагоди Днів дружби й культури Кошалінського воєводства на Полтавщині] //Зоря Полтавщини. — 1987. — 23 верес. — № 219(16719). — С. 4.

599. Безуглова Ліна. Запрошення до розмови: [Про виставку мол. мистців «Художник і час», що відкривається у залах ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1987, — 1 жовт. — № 118(4678). — С. 1.

600. Лукомська І. Мелодія світла й тіні: [Про виставку «Сучасна графіка Великотирновського округу» з Болгарії в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1987. — 1 жовт. — № 226(16726). — С. 2.

601. Віценя Л. Місток до спілкування: [Про обл. мол. виставку «Художник і час» в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1987. — 20 жовт. — № 126(4686). — С. 1.

602. Дениско Т. Один портрет із багатьох: [Про виставку «Художник і час»] //Зоря Полтавщини. — 1987. — 21 жовт. — № 242(16742). — С. 3.

603. Олійник-Локай О. Палітра осінньої Полтавщини: [Про обл. виставку «Художник і час»] //Прапор перемоги. — 1987. — 27 жовт. — № 172(9236). — С. 4.

604. Карнаух П. Славен у віках: [Про відкриття обл. виставки «Слава Жовтню» і меморіальної дошки на честь фундатора Полтав. картинної галереї художника-передвижника Миколи Ярошенка] //Зоря Полтавщини. — 1987. — 7 листопад. — № 257(16757). — С. 2.

605. Золотов В. Присвячується ювілеєві: [Про відкриття обл. виставки «Слава Жовтню»] //Комсомолець Полтавщини. — 1987. — 10 листоп. — № 135(4695). — С. 3.

606. Мельник Л. Глядач — за бойові полотна: [Полеміка щодо виставки «Художник і час», розгорненої у ПХМ] //Там само. — 1987. — 31 груд. — № 156(4716). — С. 3.

607. Безуглова Л. Зустріч плідна, взаємокорисна: [Полеміка щодо виставки «Художник і час»] //Там само. — Те саме.

114

1988

608. Близнюченко Н. Творча душа народу: [Про виставку «Іконопис Полтавщини XVIII-XIX ст.» на посвяту тисячолітнього Хрещення України — Руси в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1988. — 28 черв. — № 147 (16947). — С. 4.

609. Коваленко А. З претензією на глибину думок: [Про обл. виставку «Модель-88» в залах ПХМ] //Там само. — 1988. — 25 верес. — № 221(17021). — С. 4.

610. Володимиров М. ... І мудрий візерунок гобелена: [Інформація про виставку члена Спілки художників України Володимира Федька в ПХМ] //Там само. — 1988. — 15 жовт. — № 237(17037). — С. 3.

611. Доріченко Олесь. У барвах пам'яті: [Про виставку гобеленів київ. мистця В. Федька] //Там само. — 1988. — 16 жовт. — № 238(17038). — С. 4: Репр.

612. Віценя Л. Висока таємниця гобеленів: [Про виставку Володимира Федька в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1988. — 18 жовт. — № 125(4841). — С. 3.

613. Гаріна Т. Пошук — умова успіху: [Інформація про обговорення обл. виставки «Модель-88»] //Там само. — 1988. — 27 жовт. — № 129(4845). — С. 3.

614. Близнюченко Н. «Полтавська осінь»: [Про однойменну виставку творів] //Зоря Полтавщини. — 1988. — 20 листоп. — № 268(17068). — С. 4.

1989

615. Курочка І. З горнила Чорнобиля: [Інформація про виставку «Місце подвигу — Чорнобиль» в ПХМ] //Там само. — 1989. — 1 серп. — № 176(17276). — С. 4.

616. Близнюченко Н. Увічнена краса: [Про виставку творів Ю. Я. Вінарського в ПХМ] //Там само. — 1989. — 20 серп. — № 192(17292). — С. 4.

617. Ханко В. Дзвінкість акварельної барви: [Про персональну виставку в ПХМ робіт художника-викладача Миргород. керамічного технікуму Сергія Мисака з нагоди 50-ї річниці житгя] //Прапор перемоги. — 1989. — 11 жовт. — № 162(9642). — С. 4.

618. Дениско Т. Душі безсмертя: [Про посмертну виставку робіт юної художниці Олександри Путрі в ПХМ]

115

 

//Зоря Полтавщини. — 1989. — 11 жовт. — № 233 (17333). — С. 3: 3 репр.

619. Дениско Г. Обірваний політ жайворонка: [Про посмертну виставку творів Олександри Путрі] //Комсомолець Полтавщини. — 1989. — 12 жовт. — № 122(4967). — С. 7.

620. Олександренко Т. Навіщо зупиняють мить?: У Полтав. худож. музеї експонується персональна виставка робіт художника з Миргорода С. К. Мисака //Зоря Полтавщини. — 1989. — 15 жовт. — № 237(17337). — С. 4.

621. Дениско Г. Із ясністю чуття і зору: [Про виставку акварелей Сергія Мисака] //Комсомолець Полтавщини. — 1989. — 24 жовт. — № 127(4972). — С. 4.

1990

622. Булат С. Акцент — нетрадиційність: [Про обл. виставку в залах ПХМ] //Там само. — 1990. — 3 лют. — № 15(5016). — С. 5.

623. Грубич К. Метелики на дубі: [Про обл. виставку творів художників у ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1990. — 4 лют. — № 30(17430). — С. 3: 3 репр.

624. Кириченко Т. Зухвалий філософ з Петрівки: [Про персональну виставку малярських творів Володимира Мазкуна в ПХМ] //Там само. — 1990. — 25 лют. — № 47(17447). — С. 4: 2 репр.

625. Турчина Н. Радість з гірким присмаком: [Про виставку «Мальовнича Україна» в ПХМ, Полтав. краєзнавчому музеї, худож. салоні в рамках проведення Шевченківського свята] //Там само. — 1990. — 27 трав. — № 121(17521). — С. 3.

626. Силютіна О. В його картинах — цілий світ: [Про персональну виставку робіт кременчужанина Олега Ліпченка в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1990. — 21 лип. — № 87(5088). — С. 4: Портр., 4 репр.

627. Віценя Л. Музика фарб і ліній: [Про виставку творів О. Ліпченка] //Зоря Полтавщини. — 1990. — 29 лип. — № 172(17572). — С. 4: 2 репр.

116

 

628. Білишко О. Барви Полтавщини: [Про виставку творів П. Горобця до 85-ї річниці народження в ПХМ] //Там само. — 1990. — 3 серп. — № 176(17576). — С. 4.

629. Ханко В. Спілчанського полку прибуло: [Про одноденну виставку робіт членів Полтав. Осередку Спілки майстрів народного мистецтва України в ПХМ] //Прапор перемоги. — 1990. — 3 груд. — № 281(17681). — С. 3.

630. Його ж. Майстри народного мистецтва: [Про одноденну виставку в ПХМ] //Комсомолець Полтавщини. — 1990. — 11 груд. — № 148(5149). — С. 5: Світлина, репр.

631. Близнюченко Н. Покликання — дарувати радість: [Про персональну виставку творів полтавця Володимира Павлюченка в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1990. — 18 груд. — № 289(17689). — С. 4.

1991

632. Дениско Т. Погляд крізь віки: у Полтав. худож. музеї напередодні великодніх свят відкрито виставку «Іконопис Полтавщини XVIII — XIX століть» //Там само. — 1991. — 9 квіт. — № 68(17768). — С. 4.

633. Полтава: Минулої п'ятниці у Полтав. худож. музеї відкрито виставку «Іконопис Полтавщини XVIII — XIX століть» //Комсомолець Полтавщини. — 1991. — 9 квіт. — № 42(5199). — С. 2.

634. Нестуля Людмила. Спроба... майбутнього: [Про виставку «Іконопис Полтавщини XVIII-XIX століть»] //Трудова Полтава. — 1991. — 13 квіт. — № 16(20). — С. 6: 3 репр.

635. Уціліла краса: [Про виставку ікон у музеї] //Полтав. вісник. — 1991. — 4-10 трав. — № 18. — С. 2.

636. Гнітько Володимир. Картини вийшли на волю: [Про персональну виставку малярських творів Олександра Глушаченка в ПХМ] //Край. — 1991. — 22 листоп. — № 11(50). — С. 6.

637. Загайко А. Запізніле визнання: [Про виставку творів О. Глушаченка] //Зоря Полтавщини. — 1991. — 10 груд. — № 238(17938). — С. 3.

117

 

638. Виставка з Санкт-Петербурга: [Інформація про показ робіт А. 3. Давидова у ПХМ] //Там само. — 1991. — 28 груд. — № 249(17949). — С. 3: Автопортр., 2 репр.

1992

639. Близнюченко Н. Сонячні барви: [Про третю персональну виставку малярських творів М. С. Щеглова з Кременчука в ПХМ] //Мол. громада. — 1992. — 15 лют. — № 9(5305). — С. 6.

640. Тесленко Інна. Світ у пелюстках: [Про персональну виставку творів малярки Галини Рідної в ПХМ] //Полтав. вісник. — 1992. — 21 — 27 лют. — № 8(66). — С. 8.

641. Денис[ен]ко Тетяна. Погляд крізь віки: [Про виставку укр. іконопису в ПХМ] //Образотвор. мистецтво. — 1992. — 4. — Лип. — серп. — С. 24.

642. Близнюченко Н. Зберегти іскру Божу: [Про персональні виставки малярів-артистів Федора Марченка і Михайла Позивайла в ПХМ] //Мол. громада. — 1992. — 13 черв. — № 26. — С. 2.

643. Коваленко А. Співці рідного краю: [Про відкриття виставок Ф. Марченка та М. Позивайла] //Зоря Полтавщини. — 1992. — 13 черв. — № 84(18034). — С. 4: Світлина, 2 репр.

644. Коваленко Ганна. Пам'ять про нього житиме: [Про виставку малярських творів Федора Марченка з Диканьки] //Край. — 1992. — 10 лип. — № 27(62). — С. 6.

645. [Світлина з текстом: У Полтавському художньому музеї відкрито ювілейну виставку з нагоди 30-річчя Полтавської дитячої художньої школи] //Зоря Полтавщини. — 1992. — 9 жовт. — № 146(18096). — С. 3.

1993

646. Відбиток: [Інформація про відкриття виставки худож. світлин Едуарда Странадка в ПХМ] //Полтав. вісник. — 1993. — 29 січ. — 4 лют. — № 5(115). — С. 1.

647. Віценя Л. Із вершин натхнення: [Інформація про виставку етюдів знаного маляра М. К. Реріха в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1993. — 23 лют. — № 33(18173). — С. 4: Світлина.

648. Гавриленко Зоя. Черга до... Реріха //Полтавщина. — 1993. — 5-11 берез. — № 10(116). — С. 4.

118

 

649. Близнюченко Н. Поклик душі: [Про виставку робіт маляра-аматора В. Гнипи в ПХМ] //Мол. громада. — 1993. — 8 трав. — № 18(5368). — С. 6.

650. Жовнір Н. «З етюдником по земній кулі»: [Про виставку робіт маляра-аматора Л. О. Колеснікова в ПХМ] //Там само. — 1993. — 25 груд. — № 51(5401). — С. 4.

1994

651. Вахніна Людмила. Діалог про красу: [Про виставку малярських творів Б. О. Смірнова-Русецького в ПХМ] //Зоря Полтавщини. — 1994. — 12 лют. — № 18(18524). — С. 2.

652. Пейзажі Півночі: [Інформація про виставку Б. О. Смірнова-Русецького] //Полтав. вісник. — 1994. — 18 — 24 лют. — № 8(170). — С. 5.

119

V. ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ

БІЛИШКО, Олександра (2.III.1935, м. Полтава), уроджена Блінова, за фахом вчителька. 1959 закінчила Полтав. педінститут. З 1968 працює науковим працівником музею, з 1973 — зав. відділом фондів.

 

1970

653. Катерина Білокур //Комсомолець Полтавщини. — 1970. — 3 груд. — № 143(1968). — С. 3.

1971

654. Майстер картини-новели: [До 125-ї річниці народження відомого маляра-передвижника В. Є. Маковського] //Там само. — 1971. — 5 лют. — № 16(1996). — С. 6: Автопортр.

1984

655. Виставка аматора [машиніста дізеля-поїзда Миколи Десятника із фондів ПХМ у Чутовому] //Сіл. новини. — смт. Чутове. — 1984. — 28 січ. — № 12(5032). — С. 4.

1987

656. Моря поет полум'яний: До 70-річчя з дня народження І. К. Айвазовського //Зоря Полтавщини. — 1987. — 29 лип. — № 174(16674). — С. 3. Див. також: 270, 628.

120

БОКІЙ (Бокій-Бикадоров), Микола (1880 — 1933, м. Моздок на Кавказі), маляр і графік. Член Полтав. філій АХРР (з 1926) і АХЧУ (1927 — 30). В 1920 — 30 завідував картинною галереєю.

 

 

Літ.:

657. [Ханко В.] Бокій М. М. //Митці України; Енциклопедичний довідник. — К.: УЕ, 1992. — С. 79.

Праця:

658. Збірки художньої галереї музею //Збірник [Полтав. держ. музею ім. В. Г. Короленка], присвячений 35-річ-чю музею. — Полтава, 1928. — Т. 1. — С. 117-137. Окр. відбитка. — 21 с.: 2 світлини, 2 репр.

 

БРАГІЛЕВСЬКА, Гіта (квітень 1919, м. Полтава — 30. X. 1982, м. Пушкін Ленінград. обл.), за фахом мистецтвознавець. 1949 закінчила Ленінград. університет (відділення історії мистецтв історичного факультету). В 1949-55 — ст. наук. працівник Молотов. картинної галереї, в 1957 -78 — наук. і ст. наук. працівник ПХМ.

 

 

Літ.:

659. Онищенко С. Лекція про мистецтво: [Інформація про Г. І. Брагілевеьку] //Зоря Полтавщини. — 1978. — 5 лют. — № 31(13831) — С. 4.

Праці:

1957

660. Художник В. А. Тропінін: До 100-річчя з дня смерті //Там само. — 1957. — 17 трав. — № 98 (7776). — С. 4: Автопортр.

121

1960

661. Пам'яті художника-земляка: [До 125-х роковин народження засновника передвижництва Г. Г. Мясоєдова] //Там само. — 1960. — 10 квіт. — № 72(8516). С. 4: Співавтор: Микитенко Є.

1962

662. М. О. Ярошенко //Комсомолець Полтавщини. — 1962. — 29 квіт. — № 54(1223). — С. 4.

1964

663. Художник-передвижник В. М. Максимов: До 120-річчя з дня народження //Зоря Полтавщини. — 1964. — 18 січ. — № 15(9523). — С. 4.

1967

664. Каталог обласної ювілейної виставки творів художників Полтавщини, присвяченої 50-річчю Великого Жовтня: [Каталог склала Г. І. Брагілевська]. — Полтава, 1967. — 27 с.: 31 репр.

1969

665. Друг художника: [Про творчість відомого москов. артиста-маляра В. Д. Полєнова] //Зоря Полтавщини. — 1969. — 20 лип. — № 169(11214). — С. 4.

1971

666. Пензлем славить мужність: [Про персональну виставку малярських творів Наталки Юзефович із Кременчука] //Комсомолець Полтавщини. — 1971. — 10 серп. — № 94(2074). — С. 4.

1974

667. Ніжні барви: [Публікація про життєву й творчу долю призабутого укр. графіка Степана Бутника] //Зоря Полтавщини. — 1974. — 27 січ. — № 23(12601). — С. 4.

668. Історія одного портрета [із зібрання ПХМ] //Там само. — 1974. — № 130(12768). — С. 3.

Див. також: 20, 28, 29.

122

ВАХНІНА, Людмила (12.V.1958, смт. Котельва на Полтавщині), уроджена Сторожик, за фахом мистецтвознавець. 1984 закінчила Уральський університет (факультет історії мистецтв, викладачі — Б. В. Павловський, Г. Г. Зайцев). У 1982-86 — наук. працівник Кременч. історико-краєзнавчого музею, з 1987 — зав. відділом експозиції ПХМ.

 

1989

669. Мясоєдов у Полтаві: Сьогодні — 155 років з дня народження видатного художника //Там само. — 1989. — 19 квіт. — № 90(17190). — С. 3: Портр.

670. «Товариш барон»: [Про Едуарда фон Фальц-Фейна з князівства Ліхтенштейн та його зв'язки з Україною] //Там само. — 1989. — 30 серп. — № 199(17299). — С. 3: 2 світлини.

1992

671. Пам'ять серця: [Про полтав. художника Володимира Павлюченка] //Край. — 1992. — 7 лют. — № 6(61). — С. 6: Портр., репр., світлина. Див. також: 651.

 

ГОЛОВНІН, Михайло (1885 — ?), за фахом художник декор.-вжиткового мистецтва. Закінчив Строганів. центральне худож.-промислове училище в Москві. З 1912 завідував Решетилів. ткацьким показовим пунктом. Твори Г. зберігаються у ДМУНДМ у Києві, ПХМ (альбом з проектами стильної меблі за 1946). У 1945 — 47 працював у музеї ст. наук. робітником відділу нар. творчості, художником-реставратором, зав. відділом нар. творчості, зав. відділом малярства.

 

 

672. Художній музей //Зоря Полтавщини. — 1945. — 2 жовт. — № 193(4680). — С. 4.

123

ГОРОБЕЦЬ, Павло (15/28/.1.1905, м. Полтава — 25.Х. 1974, там само), маляр-пейзажист, графік, критик мистецтва. Спеціальної худож. освіти не одержав. Малярство студіював у відомих укр. художників: портретиста Г. Цисса та пейзажиста М. Бурачека. Член Полтав. філій АХРР (з 1926) і АХЧУ (1927-30), Спілки рад. художників України (з 1945). Твори Г. зберігаються у музеях Полтави, Харкова, Києва, Львова, Миколаєва, Тбілісі, Москви, за кордоном. У 1946 — 73 працював у музеї зав. відділом малярства, заступником директора з наук. частини (з 1947), ст. наук. робітником, зав. відділом малярства, скульптури і графіки (з 1963), директором (з 1964).

 

 

Літ.:

1946

673. Самбур А. До 20-річчя творчої діяльності художника П. Горобця //Там само. — 1946. — 25 черв. — № 124 (4267). — С. 3.

1949

674. Бразов Л. Художник //Там само. — 1949. — 15 січ. — № 10(5531). — С. 3: Репр.

1960

675. Горобець П. М. //УРЕ. — К.: УРЕ, [1960]. — Т. 3. — С. 377-378.

1965

676. Майорчик Володимир. Любов'ю і ніжністю наснажений //Україна. — 1965. — № 20. — С. 12: Кол. портр., 2 кол. репр. на окр. вкл.

677. П. М. Горобець: [Буклет /Авт. вст. ст. Б. Піаніда]. — К.: Мистецтво, 1965. — 1 л. скл. у [10] с.: Портр., 13 репр.

678. Павло Матвійович Горобець: Каталог виставки творів до 60-річчя художника. — Харків: Прапор, 1965. — 23 с.: Портр., 15 репр.

1973

679. Піаніда. Співець Полтавщини //Україна. — 1973. — № 44(876). — Листоп. — С. 15: Світлина.

1974

680. П. М. Горобець: [Некролог] //Зоря Полтавщини. — 1974. — 29 жовт. — № 254(12832). — С. 4.

1976

681. Горобец, П. М. //Художники народов СССР: Библиограф. словарь. — М.: Искусство, 1976. Т. III. — С. 126.

124

1992

682. Ханко В. Горобця П. М. могила //Полтавщина: Енциклопедичний довідник /За ред. А. В. Кудрицького. — К.: УЕ, 1992. — С. 198 — 199.

Праці:

1947

683. У художників Котельви //Зоря Полтавщини. — 1947. — 9 серп. — № 156(5156). — С. 6.

1948

684. Каталог виставки робіт художників Полтавщини, присвяченої XXXI річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції: [Вст. ст. П. Горобця]. — Полтава, 1948. — 11 с.: 23 репр.

685. Каталог робіт самодіяльних художників 4-ї обласної виставки Полтавщини, присвяченої 30-річчю УРСР: [Авт. вст. ст. член Спілки рад. художників України П. М. Горобець]. — Полтава, 1948. — 7 с.

686. Реставрація пам'ятника Келліну в Полтаві //Зоря Полтавщини. — 1948. — 18 січ. — № 13 (5273). — С. 5.

687. В. І. Суріков: До 100-річчя з дня народження // Там само. — 24 січ. — № 17(5277). — С. 4: Портр. [роботи автора].

688. М. О. Ярошенко: До 50-річчя з дня смерті //Там само. — 1948. — 7 лип. — № 35(5395). — С. 6: Автопортр.

689. Дві виставки: Лист з Москви //Там само. — 1948. — 12 груд. — № 248(5508). — С. 3.

1949

690. В. Г. Перов: [До 115-ї річниці від дня народження москов. маляра-жанриста] //Там само. — 1949. — 5 січ. — № 3(5524). — С. 4: Портр. роботи автора.

691. В. В. Стасов: [До 125-ї річниці від дня народження відомого критика й історика мистецтва] //Там само. — 14 січ. — № 9(5530). — С. 4: Портр. роботи автора.

692. Творець російської класичної архітектури: До 100-річчя з дня смерті К. І. Россі //Там само. — 1949. — 17 квіт. — № 77(5598). — С. 4: Портр. роботи автора.

1950

693. Образ великого вождя [Сталіна] у творах радянських художників //Там само. — 29 січ. — № 21(5802). — С. 2: Репр.

125

 

694. Федір Васильєв: До 100-річчя з дня народження [талановитого москов. маляра-пейзажиста] //Там само. — 1950. — 22 лют. — № 38(5819). — С. 4: Портр. роботи автора.

695. І. К. Айвазовський: До 50-річчя з дня смерті //Там само. — 1950. — 30 квіт. — № 86(5867). — С. 3: Портр. роботи автора.

696. І. І. Левітан: До 50-річчя з дня смерті //Там само. — 1950. — 4 серп. — № 154(5935). — С. 4.

1951

697. На виставці образотворчого мистецтва в Москві //Там само. — 1951. — 24 січ. — № 17 (6060). — С. 2: Репр.

1952 698. Народний митець: [Про популярного укр. різьбяра Якова Усика з Миргорода] //Там само. — 1952. — 10 лют. — № 30(6331). — С. 3: Портр. роботи автора.

699. Великий художник і вчений: [До 500-ї річниці від дня народження Леонардо да Вінчі з Італії] //Там само. — 1952. — 15 квіт. — № 76 (6377). — С. 3: Портр. [роботи автора].

700. П. А. Федотов: До сторіччя з дня смерті художника //Там само. — 1952. — 26 листоп. — № 233(6534). — С. 3: Портр. роботи автора.

1953

701. Співець російської природи: До 55-річчя з дня смерті І. І. Шишкіна //Там само. — 1953. — 20 берез. — № 59(6617). — С. 4: Портр. роботи автора.

1954

702. Вплив російської культури на творчість Т. Г. Шевченка-художника //Там само. — 1954. — 9 квіт. — № 74 (6890). — С. 2: Репр.

703. Видатний російський художник-гуманіст В. В. Верещагін: До 50-річчя з дня смерті художника //Там само. — 1954. — 13 квіт. — № 77 (6893). — С. 4: Портр. [роботи автора].

704. Велика дружба [представників укр. і рос. культури XIX і XX ст.] //Там само. — 1954. — 24 трав. — № 107 . (7023). — С. 4.

126

 

705. Мистецтво великого китайського народу: [Про постійну виставку в ПДХМ] //Там само. — 1954. — 2 жовт. — № 200(7116). — С. 4: Репр.

706. На родине Н. А. Ярошенко //Огонек. — 1954. — № 31. — С. 29: 3 репр.

1955

707. Нетерпиме самоправство: [Про зволікання з передачею творів мистецтва з Лохвицького і Миргородського краєзнавчих музеїв ПДХМ] //Зоря Полтавщини. — 1955. — 17 квіт. — № 77(7251). — С. 2.

708. Твори полтавських художників, присвячені революції 1905 року //Там само. — 1955. — 10 верес. — № 181 (7348). — С. 2.

709. Великий російський художник: До 25-річчя з дня смерті І. Ю. Рєпіна //Там само. — 1955. — 28 верес. — № 194(7361). — С. 4: Портр. роботи автора.

1957

710. І. І. Шишкін: До 125-річчя з дня народження // Там само. — 1957. — 25 січ. — № 17(7695). — С. 4: Портр. [роботи автора].

711. Видатний майстер-різьбяр: [До 85-ї річниці життя Якова Усика] //Там само. — 1957. — 10 лют. — № 29 (7707). — С. 4: Репр.

712. В. Г. Перов: до 75-річчя з дня смерті художника //Там само. — 1957. — 9 черв. — № 113 (7791). — С. 4: Портр. роботи автора.

1958

713. Видатний художник: До 60-річчя з дня смерті М. О. Ярошенка //Там само. — 1958. — 8 лип. — № 133 (8066). — С. 4: Портр. [роботи автора].

1959

714. Народний митець: [Про відомого різьбяра Я. Усика] //Україна. — 1959. — № 1(232). — Січ. — С. 23: Портр. роботи автора, 2 репр.

715. Розквіт демократичного мистецтва //Зоря Полтавщини. — 1959. — 3 квіт. — № 67(8255). — С. 4.

716. Творчість молодих художників: До Дня художника //Там само. — 1959. — 12 квіт. — № 73 (8261). — С. 3: Репр.

717. В. І. Шаховцов: [Про мол. професійного маляра, випускника Харків. худож. інституту] //Там само. —

127

 

1959. — 14 черв. — № 116(8304). — С. 4: Портр. роботи автора.

718. Як розуміти образотворче мистецтво //Комсомолець Полтавщини. — 1959. — 15 лип. — № 84(787). — С. 4: Репр.

719. Художники-передвижники //Там само. — 1959. — 13 верес. — № 110(813). — С. 2, 4: Репр.

720. Віра Максимчук: [Про мол. талановиту полтав. професійну малярку] /Зоря Полтавщини. — 1959. — 25 листоп. — № 231(8419). — С. 3: Портр. роботи автора.

721. Видатний майстер живопису: До 100-річчя з дня народження М. Н. Дубовського //Там само. — 1959. — 16 груд. — № 245(8433). — С. 3: Портр. [роботи автора].

1960

722. Виховувати почуття прекрасного //Там само. — 1960. — 4 берез. — № 45(8489). — С. 4.

723. Видатний художник: [Про пейзажиста І. І. Левітана] //Комсомолець Полтавщини. — 1960. — 4 верес. — № 106 (964). — С. 3: Репр.

1961

724. М. М. Ге: До сторіччя з дня народження художника //Зоря Полтавщини. — 1961. — 26 лют. — № 44(8744). — С. 4: Портр. [роботи автора].

725. Історія портрета [Тараса Шевченка, пензля відомого укр. професійного маляра Григорія Цисса з Полтави] //Там само. — 1961. — 10 берез. — № 52(8752). — С. 2: Репр.

726. І. К. Зайцев: [Про творчість артиста-маляра, першого вчителя Миколи Ярошенка] //Комсомолець Полтавщини. — 1961. — 19 квіт. — № 48 (1061). — С. 3: Автопортр.

727. Талановитий митець: [Про творчість професійного маляра і викладача В. О. Волкова з Полтави] //Там само. — 1961. — 29 жовт. — № 132 — С. 4: Репр.

1962

728. Художники Полтави у Києві //Зоря Полтавщини. — 1962. — 3 квіт. — № 70(9024). — С. 4.

729. Роздуми про мистецтво //Там само. — 1962. — 22 квіт. — № 83(9037). — С. 3.

128

 

730. М. К. Пимоненко: До 100-річчя з дня народження //Там само. — 1962. — 21 берез. — № 60 (9015). — С. 4: Портр. [роботи автора].

731. М. В. Нестеров: [До 100-х роковин від дня народження москов. маляра] //Там само. — 1962. — 3 черв. — № 113(9067). — С. 4: Репр.

1963

732. Полтавський державний художній музей //УРЕ. — К.: Гол. ред. УРЕ, [1963]. — Т. 11. — С. 354. — Без підп.

733. Він був, творив на Полтавщині: [Про перебування Тараса Шевченка] //Зоря Полтавщини. — 1963. — 10 берез. — № 49(9261). — С. 3: Репр.

734. Не радує ні зір, ні серце: [Про антихудожність у м. Полтаві: на вулицях, у крамницях, непрофесійні копії з творів мистецтва] //Там само. — 1963. — 26 квіт. — № 86 (9298). — С. 4.

1964

735. Цисс Г. І. //УРЕ. — К.: УРЕ, [1964]. — Т. 16. — С. 45.

736. Митець пензля: До 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка //Зоря Полтавщини. — 1964. — 21 лют. — № 44(9552). — С. 4.

737. Твір скульптора Ф. П. Балавенського //Там само. — 1964. — 4 берез. — № 54(9562). — С. 4: Репр.

738. Твори народних умільців: [Про обл. виставку самодіяльного образотвор. мистецтва на посвяту 150-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка] //Там само. — 1964. — 11 квіт. — № 87(9595). — С. 6: Світлина.

739. Художник Г. Г. Мясоєдов у Полтаві //Там само. — 1964. — 25 листоп. — № 281(9789). — С. 4: Портр.

1965

740. Невідомий твір художника І. К. Дряпаченка //Там само. — 1965. — 19 лют. — № 42(9859). — С. 4: Репр.

1966

741. Видатний земляк: [Про маляра і керівника передвижництва Миколу Ярошенка] //Там само. — 1966. — 28 лип. — № 181(10308) — С. 4: Рис. будинку-музею М. О. Ярошенка в Кисловодську роботи автора.

742. Видатний земляк: До 120-річчя з дня народження художника М. О. Ярошенка //Там само. — 1966. — 14 груд. — № 295(10422). — С. 4: Рис. будинку мистця В. О. Волкова в Полтаві роботи автора.

129

 

743. Фарби рідного краю: [Про виставку творів художників Полтавщини у Києві] //Там само. — 1966. — 20 груд. — № 299(10426). — С. 4.

1968

744. Г. О. Коваленко: 21.I.1868 — 28.VІІІ.1937: Про життєву й творчу долю славетного діяча на ниві укр. культури] //Там само. — 1968. — 24 січ. — № 20(10760). — С. 4: Портр. [роботи автора].

1970

745. Художник І. К. Зайцев //Там само. — 1970. — 20 верес. — № 221(11572). — С. 4.

746. Великі майстри пензля //Там само. — 1970. — 20 груд. — № 298(11649). — С. 4.

1971

747. Славетний земляк: До 125-річчя з дня народження М. О. Ярошенка //Там само. — 1971. — 12 груд. — № 295(11953). — С. 4: Портр.

1972

748. Творіння умільця: [Про видатного укр. різьбяра Василя Гарбуза з нагоди 100-ї річниці від дня народження] //Там само. — 1972. — 30 січ. — № 25(11992). — С. 4.

749. Барви світлого настрою: Слово про свого вчителя [славетного укр. маляра-пейзажиста Миколу Бурачека] //Там само. — 1972. — 22 берез. — № 68(12035). — С. 4.

750. Слово пейзажистам: [Про виставку малярських творів Анатолія Терещенка з Нових Санжар і Анатолія Черкаса з Полтави в худож. салоні] //Там само. — 1972. — 1 жовт. — № 231(12109). — С. 4.

1973

751. Ангельський Д. І. //Словник художників України. — К: УРЕ, 1973. — С. 10 — 11.

752. Цисс Г. І. //Там само. — К.: УРЕ, 1973. — С. 245: Репр.

Див. також: 7-14, 17, 19, 24, 26, 29-31, 165, 174,176, 180, 181, 183, 184, 186, 191, 197, 200, 231, 232, 234,236, 246, 254, 257, 355, 357, 358, 363, 366, 369, 375, 376,379-382, 390-393, 394, 395, 398, 401, 405, 409, 411,432,424,429,431,434.

130

ЗАГАЙКО, Антоніна (20.1.1940, с. Малі Кринки Великокринківського р-ну на Полтавщині), уроджена Гончаренко, за фахом вчителька. 1959 закінчила Полтав. педінститут. З 1967 працює у музеї (наук. і ст. наук. працівник).

 

1980

753. Казка Катерини Білокур: До 80-річчя з дня народження //Зоря Полтавщини. 1980 — 7 груд. — № 281 (14651). — С. 4.

1981

754. Чисті барви веселки: [Про персональну виставку малярських творів Світлани Чорної в Полтав. педінституті] //Там само. — 1981. — 25 січ. — № 21(14721). — С. 4.

1985

755. Співець російської природи: До 125-річчя з дня народження І. І. Левітана //Там само. — 1985. — 29 серп. — № 199(16099). — С. 4: Портр.

756. Катерина Білокур і Полтавщина //Нар. творчість та етнографія. — 1985. — № 6(196). — Листоп. — груд. — С. 58 — 60.

757. Квіти Катерини Білокур //Сіл. Вісті. — м. Київ. — 1985. — 19 листоп. — № 267(13864). — С. 4: Портр.

1986

758. Полум'я незгасного вогню: До Шевченківського свята //Зоря Полтавщини. — 1986. 11 берез. — № 62 (16262). — С. 3.

Див. також 637.

131

КУЗЬМЕНКО, Андрій (28.ХІ/11.XII/1914, с. Балаклія Хорол. пов. на Полтавщині — 22.XII.1991, м. Полтава), за фахом вчитель, літературознавець. 1939 закінчив Полтав. педінститут. Викладав у школах і вузі. В 1967-68 працював наук. працівником ПХМ.

 

 

Літ.:

759. Кузьменко А. Ю. //Літератори Полтавщини: Довідник. — Полтава: ІВА «Астрея», 1991. — С. 32: Портр.

760. Пам'яті товариша //Криниця: Літ.-мистецький альманах. — 1992. — 1(9). — С. 23.

Праці:

1967

761. Л. М. Жемчужников //Зоря Полтавщини. — 1967. — 14 листоп. — № 268(10703). — С. 4.

1968

762. Художник Сербутовський: [Про творчість талановитого полтав. артиста-маляра] //Там само. — 1968. — 20 серп. — № 195(10935). — С. 4.

763. Невідомий альбом друга Т. Г. Шевченка [роботи Якова де Бальмена, відзнайдений дослідником у ЦДІА УРСР в Києві] //Там само. — 1968. — 20 жовт. — № 248 (10938). — С. 4.

764. Вславляв, кликав уперед: [Про творчість класика укр. малярства Сергія Васильківського] //Комсомолець Полтавщини. — 1968. — 20 жовт. — № 125(1487). — С. 4: 2 репр.

Див. також: 425.

132

ЛАБОРЕШНИХ, Віталій (5.IV.1910, м. Шадринськ Єкатеринобурзької губ., тепер — Курганської обл. РФ), за фахом вчитель, літератор. У 1951 — 54 навчався в Чернівец. учительському інституті У 1955 — 64 працював у музеї (гол. охоронцем музейних цінностей, з 1963 — в. о. директора).

 

 

Літ.:

765. Лаборешних В. І. //Літератори Полтавщини: Довідник. — Полтава: ІВА «Астрея», 1992. — Вип. 2. — С. 15 — 16: Портр.

Праці:

1959

766. Кімнату-музей образотворчого мистецтва відкрито в Котелевському районі на Полтавщині: [Коротке повідомлення] //Рад. культура. — 1959. — 15 лют.

767. Полтавський умілець: [Про славетного укр. різьбяра Василя Гарбуза] //Зоря Полтавщини. — 1959. — 8 квіт. — № 70(8258). — С. 4.

768. День художника в Миргороді //Червона трибуна. — м. Миргород. — 1959. — 15 квіт. — № 45(4264). — С. 4.

1960

769. Створимо кімнату-музей //Прапор комунізму. — с-ще Опішня. — 1960. — 5 лип. — № 79 (3437). — С. 4.

770. Виставка робіт художника Агніт-Следзевського //Там само. — 1960. — 19 лип. — № 86 (3444). — С. 4.

1961

771. Тиждень образотворчого мистецтва //Соц. праця. — смт. — Котельва. — 1961. — 17 жовт. — № 125(2185). — С. 4.

772. Виставка картин //Там само. — 1961. — 16 листоп. Див. також: 208, 209, 408.

133

ЛАПА, Валентин (1909/10, м. Ніжин на Чернігівщині — ?, Австралія), за фахом музейник, мистецтвознавець. 1932 закінчив Київ. худож. інститут (музейний відділ худож.-педагогічного факультету). У 1935-43 працював у музеї (до 1940 завідував худож. відділом Полтав. краєзнавчого музею, в 1940-41 — наук. працівник, з 1941 — директор ПХМ). 1943 емігрував до Німеччини, згодом — до Австралії.

 

1937

773. Полтавські різьбярі: Яків Халабудний, Василь Гарбуз. — [К.]: Мистецтво, 1937. — 73 с.: 2 портр., 45 репр.

1940

774. До першої обласної художньої виставки //Більшовик Полтавщини. — 1940. — 29 серп. — С. 2. — Співавтор: В. Хитько.

775. До першої обласної виставки творів полтавських художників //Там само. — 1940. — 3 листоп. — № 256 (3944). — С. 4. — Співавтор: О. Літвінова.

1941

776. Виставка, присвячена будівництву траси Полтава — Чутово //Там само. — 1941, — 20 лют. — № 42(4033). — С. 4. — Співавтор: К. Степанов.

777. Перша обласна художня виставка в Полтаві //Образотворч. мистецтво. — 1941. — № 2. — Лют. — С. 21 — 28: 6 репр. Див. також: 6, 352.

 

ЛІТВІНОВА, Олександра (22.Х.1904, м. Люботин на Харківщині — 24.Х.1979, м. Полтава), за фахом вчителька. 1931 закінчила Харків. педінститут, працювала на керівній педагогічній роботі. В 1940-41, 1944-62 — директор ПХМ.

 

 

Літ.:

778. [Повідомлення про смерть О. А. Літвінової] //Зоря Полтавщини. — 1979. — 25 жовт. — № 247 (4347). — С. 4.

134

 

Праці:

779. До першої обласної виставки творів полтавських художників //Більшовик Полтавщини. — 1940. — 3 листоп. — № 256(3944). — С. 4: — Співавтор: В. Лапа.

780. Образотворче мистецтво — широким масам //Соц. культура. — 1962. — № 3. — С. 42 — 43.

Див. також: 11, 12, 15, 171, 172, 353, 371, 402.

 

МИКИТЕНКО, Єфросинія (27.11.1931, с. Браїлівка біля Полтави, тепер мікрорайон Браїлки), по чоловіку Барташ, за фахом вчителька. 1953 закінчила Полтав. педінститут. У 1959-62 працювала наук. співробітником ПДХМ, з 1963 — в ОБНТ (з 1973 — директор), в 1977-86 — заступник начальника обл. управління культури.

 

 

781. Пам'яті художника-земляка: [До 125-ї річниці народження Г. Г. Мясоєдова] //Зоря Полтавщини. — 1960. — 10 квіт. — № 72(8516). — С. 4: — Співавтор: Г. Брагілевська.

782. Шевченко — художник //Комсомолець Полтавщини. — 1961. — 22 лют. — № 23(1036). — С. 4: Репр. Див. також: 23.

135

НЕПОМ'ЯЩА, Адіна (23.Х.1918, м. Хорол на Полтавщині), за фахом вчителька. 1940 закінчила Полтав. педінститут. У 1945-48 працювала наук. працівником Полтав. краєзнавчого музею, в 1951-66 — в ПХМ (наук. працівником, з 1954 — ст. наук. працівником, з 1961 — зав. відділом малярства, з 1964 — зав. відділом фондів), в 1966-76 — наук. працівником Музею Полтав. битви.

 

 

783. На виставці творів художників Полтавщини //Рад. культура. — 1959. — 26 лют. — № 17. — С. 3: Репр.

784. Виставка образотвор. мистецтва //Робітник Кременчуччини. — 1959. — 12 квіт. — № 44(9193). — С. 4.

785. Художник Лисенко в Кременчуці: [Про персональну виставку малярських творів нашого земляка з Києва] //Там само. — 1962. — 3 листоп. — № 131(9695). — С. 3.

Див. також: 17, 18, 21, 22, 27, 29.

 

НИКОНЕНКО, Яків (9.Х.1919, с. Малківка Прилуц. пов. на Полтавщині — 17.ІІІ.1988, м. Полтава), за фахом артист-маляр. У 1934 — 36 навчався в Прилуц. педтехнікумі, мистецтво студіював у Одес. худож. училищі (1936-40, викладачі — Д. К. Крайнєв, Т. Б. Фраєрман, Є. Й. Буковецький, О. Б. Постель). Твори Н. схороняються в музеях Полтави. У 1946-52 працював у ПДХМ (ст. наук. працівник, з 1947 — зав. відділом малярства).

 

 

Літ.

786. Нанкевич А. Його найбільша любов //Зоря Полтавщини. — 1979. — 19 верес. — № 216 (14316). — С. 4: Портрет., світлина.

Праці:

787. Микола Олександрович Ярошенко: До сторіччя з дня народження //Там само. — 1946. — 15 груд. — № 246 (4989). — С. 3.

136

 

788. Радянське образотворче мистецтво //Там само. — 1948. — 18 січ. — № 13(5273). — С. 7.

789. Художник Полтавщини до 31 річниці Жовтня //Там само. — 1948. — 20 жовт. — № 211 (5471). — С. 2.

Див. також: 10, 174, 361.

 

НОВАКОВИЧ, Раїса (15.ІІІ.1940, м. Полтава), уроджена Вовк, за фахом історик архівіст. У 1957-60 навчалася в Полтав. педінституті, 1962 закінчила Москов. історико-архівний інститут. З 1974 працює наук. працівником музею.

 

 

Літ.:

790. Цікава розповідь про художника //Прапор комунізму. — м. Зіньків. — 1976. — 18 груд. — № 150(4309).

Праці:

791. Титан доби Відродження: До 500-річчя з дня народження Рафаеля Санті //Зоря Полтавщини. — 1983. — 6 квіт. — № 80(15380). — С. 3.

792. Великий романтик: [3 нагоди 150-ї річниці народження видатного професійного маляра О. Корейського] //Там само. — 1986. — 18 жовт. — № 240(16440). — С. 3: Портр.

Див. також: 559.

137

ОРЛОВ, Іван (1/13/.Х.1875, с. Андреєво Новгород. губ. — 10.IX.1950, м. Полтава), маляр, театральний художник. Мистецтво студіював у рисувальних класах Товариства сприяння мистецтвам і в Академії мистецтв у Петербурзі (в майстерні Ф. О. Рубо). Член Полтав. філій АХРР (з 1926) і АХЧУ (1927-30), Спілки рад. художників України (з 1945). Твори О. зберігаються у ПХМ. Викладав у Полтав. інституті інженерів сільськогосподарського будівництва (1930-41, 1943-47); працював у ПХМ зав. відділом малярства (1944-45).

 

 

Літ.:

793. Ханко В. Орлов І. І. //Словник художників України. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1973. — С. 167.

Праця:

794. Художники України в дні Великої Вітчизняної війни //Зоря Полтавщини. — 1945. — 29 трав. — № 104 (4591). — С. 4.

Див. також: 165.

 

ПОГРІБНА, Ніна (4.VI.1945, с. Старі Санжари /тепер с. Решетняки/ на Полтавщині), уроджена Захарченко, за фахом вчителька. 1970 закінчила Полтав. педінститут. З 1971 — наук. працівник музею.

 

 

795. Три великих начала: До 100-річчя з дня народження Г. П. Світлицького //Комсомолець Полтавщини. — 1972. — 23 верес. — № 115(2249). — С. 7. — Підп.: Н. Захарченко.

138

 

796. Чарівний пензель: До 150-річчя з дня народження художника К. О. Трутовського //Там само. — 1976. — 7 лют. — № 17(2771). — Підп.: Н. Захарченко.

797. Мясоєдов у Полтаві: Сьогодні минає 150 років з дня народження //Там само. — 1984. — 19 квіт. — № 47 (4139). — С. 3.

 

РУДИНСЬКИЙ, Михайло (2/14/.Х.1887, м. Охтирка на Харківщині — 23.VІІ.1958, м. Київ), мистецтвознавець, археолог. Навчався в Петербур. істор.-філол. інституті, 1910 закінчив Харків. університет. Організатор і завідуючий Полтавською картинною галереєю (1919-20), директор Центрального пролетарського музею Полтавщини (1922-24). Доктор історичних наук з 1949.

 

 

Літ.:

1933

798. Рудинський Михайло //Українська Загальна Енциклопедія: Книга знання в 3-х томах. — Львів — Станіслав — Коломия, [1933]. — Т. 2. — С. 1294.

1959

800. Шовкопляс И. Г. М. Я. Рудинский (1887-1958): [Некролог] //Краткие сообщения Института археологии АН УССР. — 1959. — Вып. 6. — С. 175 — 177; Портр. — Список праць — С. 177 — 178.

1964

799. Рудинський Михайло //Українська Мала Енциклопедія /Проф. Євген Онацький. — Буенос-Айрес, 1964. — Кн. XIII. — С. 1635.

1967

801. Областная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения М. Я. Рудинского: Тезисы докл. и сообщений /26 — 28 марта 1987 г. — Полтава, 1987. — 61 с. — Мат.: І. Г. Шовкопляса, О. Б. Супруненка, І. М. Кулатової, К. В. Гладиша та ін.

1988

802. Таранушенко Стефан. Рудинський як мистецтвознавець //Пам'ятки України. — 1988. — 3. — С. 20 — 21: Світлина.

139

1991

803. Нестуля О. О. Невтомний дослідник пам'яток України //Репресоване краєзнавство: 20 — 30-і роки. — К.: Рідний край, Хмельн. ред.-видавничий відділ, 1991. — С. 273 — 278.

Передрук: Його ж. Щиро закоханий в історію //Реабілітовані історією. — К. — Полтава: Рідний край, 1992. — С. 80 — 88.

1992

804. Граб В. І., Супруненко О. В. Доля М. Я. Рудинського //Археологія. — 1992. — № 4. — С. 91 — 101: Портр.

1993

805. Михайло Якович Рудинський (1887-1958) — археолог, музеєзнавець і пам'яткоохоронець: Бібліограф. покажчик /Укладач Супруненко О. Б., Шовкопляс І. Г. — Полтава, 1993. — 23 с.

Праці:

1919

806. Архітектурне обличчя Полтави //Рідне слово. — м. Полтава. — 1919. — 13/26/ серп. — № 15. — С. 2-3; 21 серп. /3 верес./. — № 21. — С. 2 — 3. 807. Архітектурне обличчя Полтави: Рис. Рожанківського Федора. — Полтава: накладом газ. «Рідне слово», 1919. — 36 с.: 19 репр.

Рец.: Ернст Ф. //Книгарь: Літопис укр. письменства. — у Києві: Час, 1919. — Ч. 1-3. — С. 41-42. Таранушенко С. //Українське наукове товариство: Зб. секції мистецтв. — у Києві: Держ. вид-во, 1921. — С. 121-125.

Відгук: Костенко Вадим. Архітектурне обличчя Полтави в минулому, або перечитуючи Михайла Рудинського //Комсомолець Полтавщини. — 1990. — 3 жовт. — № 130 (5131). — С. 8: Репр.; 1 листоп. — № 131(5132). — С. 4. Передрук: Репринт. вид. /Передмова Вайнгорта Л. С., Супруненка О. Б. — Полтава: Метоп, 1992. — 48 с.: 19 репр. Відгук: Близнюченко Н. «Провінційне містечко безтурботного існування» //Мол. громада. — м. Полтава. — 1993. — 1 трав. — № 17(5367). — С. 3.

140

 

808. М. Ярошенко: 3 шістнадцятьма репродукціями з його картин. — Полтава, 1919. — 12 с.: 16 репр. — На титулі: М. Р.

Рец: Ернст Ф. //Книгарь: Літопис укр. письменства. — у Києві: Час, 1920. — Ч. 1-3. — С. 65-66.

1927

809. З приводу годинника роботи Томірової в картинній галереї Полтавського музею //Український музей. — К., 1927. — Зб. 1. — С. 264 — 285: 2 світлини. Окр. відбитка. Див. також: 5, 153.

 

 

СКАЛАЦЬКИЙ, Кім (26.VII.1938, с. Червоний Лиман Петрів. р-ну на Харківщині), за фахом вчитель. 1960 закінчив Полтав. педінститут. У 1962-66 працював наук. працівником Музею історії Полтав. битви, з 1966 — зав. відділом фондів ПХМ, з 1973 — директор.

 

1966

810. Лебедина пісня: [Про життя і творчість укр. малярки Марії Башкирцевої] //Молодь України. — 1966. — 9 лип. — № 136(10416). — С. 4; 15 лип. — № 140(10420). — С. 4; 16 лип. — № 141(10421). — С. 3; 17 лип. — № 142(10422). — С. 3. — Співавтор: Санжаревський Д.

1967

811. Полтавський художній музей: [Коротке повідомлення про виставку робіт П. Горобця в с. Писаревщина Диканського р-ну] //Культура і життя. — 1967. — 2 черв.

812. Неспокій: [Про творчість мол. графіка Володимира Боканя] //Комсомолець Полтавщини. — 1967. — 20 жовт. — № 125(1487). — С. 4.

813. Мопассан і Башкирцева: Листування Марії Башкирцевої з Гі де Мопасаном //Там само. — 1967. — 15 листоп. — № 136(1498). — С. 3.

1971 814. Альбрехт Дюрер: До 500-річчя з дня народження //Там само. — 1971. — 20 трав. — № 61(2041). — С. 4: Автопортр.

141

 

815. У пошуках Мамаїв //Там само. — 1971. — 16 листоп. — № 135(2115) — С. 4: 2 репр.

Передрук: Козацькому роду нема переводу //Україна. — 1972. — № 2(781). — С. 16-17: 3 репр. 1973 816. Ксьонз Г. П. //Словник художників України. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1973. — С. 123.

817. Стовбуненко Ф. Я. //Там само. — С. 220. 1979 818. Завещано Полтаве //Турист. — м. Москва. — 1979. — 11. — С. 32: Кол. репр. на 3 с. обкл.

1983

819. Майстер із Урбіно: До 500-річчя з дня народження Рафаеля //Комсомолець Полтавщини. — 1983. — 5 квіт. — № 41(3977). — С. 3.

1988

820. Що ми знаємо про народне малярство //Наука і культура. Україна: Щорічник. — К.: АН УРСР, Знання, 1988. — Вип. 22. — С. 371 — 384: 4 світлини, 16 репр. (з творів ПХМ).

1989

821. До проблеми вивчення народного малярства України //Народне мистецтво Полтавщини: Наук.-теоретична конференція, присвячена 70-річчю Полтав. худож. музею /1 — 2 черв. 1989 р. Тези наук. доп. і повідомлень. — Полтава, 1989. — С. 28 — 32.

1990

822. Теодор Шассеріо: [Про фр. маляра першої половини XIX ст.] //Криниця: Літ.-мистецький альманах Полтав. орг. Спілки письменників України. — 1990. — № 3. — Серп. — С. 8: Репр.

1991

823. Венера-циганка: [Про малярський твір іспанця Франсіско-Хосе де Гойї] //Там само. — 1991. — № 1(5). — Берез. — 3 с. обкл.: Кол. репр.

824. Джерело: [Про малярський твір француза Жана-Огюста-Домініка Енгра] //Там само. — 1990. — № 4. — Груд. — С. 6: Репр.

825. Чорномор: [Про широко популярну картину «Вірсавія» Карла Брюллова] //Там само. — 1991. — № 2(6). — 3 с. облк.: Кол. репр.

1992

826. Скарб Полуботка: [Про картину «Петро І відвідує в тюрмі наказного гетьмана Павла Полуботка в 1724 р.» В. О. Волкова] //Там само. — 1992. — 1(9). — С. 30: Репр.

142

 

827. Про тьотю Шуру та деяких інших полтавських кустарів, переслідуваних фінінспекторами й уславлених Енциклопедією світового наївного мистецтва //Жінка. — 1992. — № 2. — С. 13: Портр., 3 кол. репр.

828. Малярство? Мистецтво! //Криниця: Літ.-мистецький альманах. — 1992. — 7(15). — 3 с. обкл.: 3 репр.

829. Дорога до сонця: [Про творчість полтав. малярки Ганни Рідної] //Жінка. — 1992. — 10. — Жовт. — С. 13: 4 кол. репр.

830. Яким був гетьман [Іван Мазепа]: Істор. розвідка //Криниця: літ.-мистецький альманах. — 1992. — 12 (20). — С. 24 — 26: 4 портр.

1993

831. «Писаль Дмитрій Рудичь» //Там само. — 1993. — № 10 — 12. — С. 81 — 86: 4 репр., світлина. Див. також: 32, 33, 36, 37, 39, 47, 49, 52, 227, 237, 250, 255, 256, 258, 276, 278, 284, 302, 306, 308, 309, 311, 318, 325, 448, 480, 482, 485, 486, 499, 511, 548, 565.

 

 

СОКОЛОВСЬКА Діна (? — 1941, м. Полтава), працювала наук. працівником худож. відділу Полтав. краєзнавчого музею з 1938, в 1940-41 — у ПХМ.

 

 

832. І. І. Шишкін: //Комсомолець Полтавщини. — 1940. — 22 берез. — № 40(366). — С. 4.

833. І І. Шишкін: [До 110-ї річниці від дня народження відомого маляра-пейзажиста] //Там само. — 1941. —28 січ. — № 13(509). — С. 4.

 

ХАНКО, Віталій (31.VШ.1937, м. Полтава), за фахом мистецтвознавець. 1962 закінчив Миргородський керамічний технікум ім. М. В. Гоголя (відділення художньої кераміки, викладачі — Л. П. Статкевич, Т. Ю. Мірошниченко, В. Я. Богданов), 1969 — Інститут малярства, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна (колишня Академія мистецтв у Петербурзі, факультет теорії та історії мистецтв, доценти й професора

143

 

А. Л. Пунін, І. О. Бартенєв, О. М. Савинов, М. В. Доброклонський, О. Г. Верещагіна). Член Спілки художників України, член Спілки майстрів народного мистецтва України, член Національної Асоціації мистців, голова Наукової ради Університету українознавчих студій ім. В. Кричевського в м. Полтаві. З поч. 1970 працює у музеї зав. відділом, з 1987 — заступник директора з наукової роботи.

 

 

Літ.:

1987

834. Шибанов Г. Чари земної краси: [До 50-ї річниці життя мистецтвознавця В. Ханка] //Зоря Полтавщини. — 1987. — 23 серп. — № 196(16696). — С. 4: Портр. роботи Євгена Нутрі.

835. Черкас О. Літописець рідного краю //Прапор перемоги. — 1987. — 1 верес. — № 140(9204). — С. 4: Портр. роботи Віктора Брикульця.

1989

836. Ротач П. Ханко В. М.: [Біограф. довідка і коротка бібліограф. праць] //Пам'ятки України. — 1989. — 3. — С. 21: Портр. — Краєзнавці: Бібліограф. словник краєзнавців України.

Уточнення щодо року народження: ПУ. — 1990. — 1. — С. 13.

1993

837. Віталій Ханко — мистецтвознавець: Бібліограф. покажчик /Укладач Людмила Саприкіна. Передмова: Валентина Рубан, Віктор Чепелик. Відп. ред. Супруненко О. Б. — Полтава, 1993. — 64 с.: Портр. роботи Віктора Брикульця, 8 репр. — Обкл. роботи художника Євгена Путрі.

Праці:

1970

838. Визначний майстер: [До 50-ї річниці смерті великого укр. графіка Георгія Нарбута] //Комсомолець Полтавщини. — 1970. — 30 черв. — № 76 (1901). — С. 3: 2 репр.

839. Корінням у рідну землю: [Про відомого укр. маляра Федора Кричевського і його зв'язки з полтав. краєм] //Там само. — 1970. — 20 серп. — № 98(1923). — С. 4.

840. Мистецтво краси і радості: [До 70-ї річниці народження знаменитої укр. нар. малярки Катерини Білокур] //Зоря Полтавщини. — 1970. — 13 груд. — № 292 (11643). — С. 4.

144

 

841. Фортеця старовинної Полтави //Комсомолець Полтавщини. — 1970. — 4 серп. — № 91 (1916). — С. 4.

1971

842. Леонід Позен: [До 50-ї річниці від дня смерті класика укр. скульптури XIX ст.] //Там само. — 1971. — 7 січ. — № 3(1983). — С. 3.

843. Картина О. Сластіона //Прапор перемоги. — 1971. — 14 січ. — № 6(6097). — С. 4: Репр.

844. Фортеця старовинного Гадяча //Будівник комунізму. — м. Гадяч. — 1971. — 16 січ. — № 7 (6015). — С. 4.

845. Земля красою засіяна: [Про фортецю міста Лубен доби Гетьманщини] //Ленін. зоря. — м. Лубни. — 1971. — 21 січ. — № 9(8048). — С. 4.

846. З таємниць давнього Миргорода: [Про фортецю міста доби Гетьманщини] //Прапор перемоги. — 1971. — 6 лют. — № 16(6107). — С. 4.

847. Обличчя давніх міст: [Про фортеці населених пунктів полтав. краю доби Гетьманщини] //Зоря Полтавщини. — 1971. — 3 жовт. — № 235 (11693). — С. 4: Репр.

848. Художники-викладачі: До 75-річчя заснування [Миргород.] керамічного технікуму //Прапор перемоги. — 1971. — 23 жовт. — № 128(6219). — С. 4.

849. Миргородський керамічний //Культура і життя. — 1971. — 25 листоп. — № 93(1574). — С. 3.

850. Василь Кричєвський; [До сотої річниці народження знаменитого укр. архітектора, графіка, артиста-маляра, художника театру і кіно] //Укр. календар, 1972. — Варшава: Укр. суспільно-культурне т-во, [1971]. — С. 180 — 182: Портр., світлина.

1972

851. Майстер агітфарфору: [Публікація про творчість Івана Українця з м. Миргорода] //Прапор перемоги. — 1972. — 8 серп. — № 95(6340). — С. 4.

852. Майстер фарфору: [Про життя і творчість І. Українця] //Зоря Полтавщини. — 1972. — 27 серп. — № 201 (12169). — С. 4.

853. Багатогранність таланту: [Про архітектурну творчість класика укр. мистецтва Опанаса Сластьона] //Там само. — 1972. — 12 листоп. — № 266(12234). — С. 4.

145

1973

854. Болсунова В. В., Брукман М. Б., Бунін М. М., Коваленко Г. О., Магденко В. М., Орлов І. І., Панащатенко В. С., Поросний В. В., Розенбаум С. А., Семенюта В. І., Українець І. К. //Словник художників України. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1973. — С. 31, 35, 37, 105-106, 136, 167, 171-172, 184, 197, 207, 234: Репр.

855. Василь Кричевський: [До сотої річниці від дня народження класика укр. мистецтва] //Нар. творчість та етнографія. — 1973. — № 1. — Січ. — лют. — С. 74 — 75: Портр., 2 світлини.

856. Щире серце художника: [Рец. на зб. «Федір Кричевський: Спогади. Статті. Документи» /К., 1972] //Зоря Полтавщини. — 1973. — 18 берез. — № 65(12388). — С. 4.

857. Спадкоємці майстра: [Про художника-викладача Миргород. керамічного технікуму ім. М. В. Гоголя Валентину Панащатенко] //Там само. — 1973. — 20 трав. — № 117(12390). — С. 4.

858. Жива вода таланту: [Про відомого укр. художника порцеляни, полтавця Івана Віцька] //Там само. — 1973. — 17 черв. — № 141(12414). — С. 4.

859. Натхненний мистецтвом народу: [Про класика укр. дорев. скульптури Михайла Гаврилка] //Там само. — 1973. — 9 верес. — № 213(12486). — С. 4.

860. О. Г. Сластіон і народне мистецтво //Прапор перемоги. — 1973. — 25 верес. — № 114 (6515). — С. 4.

1975

861. Краса втілена у фарбах: [До сотої річниці народження відомого укр. мистця Никанора Онацького] //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 21 січ. — № 9 (6634). — С. 4.

862. Найстаріший художник: [Публікація про талановитого маляра-аматора Василя Хітька з нагоди 90-ї річниці життя] //Прапор перемоги. — 1975. — 6 лют. — № 16 (6725). — С. 4.

863. Призабутий художник: [Публікація про життя і творчість призабутого художника-вчителя Сергія Ката-

146

 

шова з Гадяча] //Будівник комунізму. — 1975. — 1 квіт. — № 39(6634). — С. 2.

864. Барви світу жіночими очима: [Про виставку «Веснянка» у худож. салоні м. Полтави] //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 5 квіт. — № 41(2639). — С. 6.

865. Мелодії барв: [Про обл. виставку творів «Веснянка»] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 13 квіт. — № 83 (12971). — С. 4.

866. Ювілейна виставка: [Інформація про відкриття виставки художників Полтавщини до 30-річчя перемоги над фашизмом у м. Лохвиці] //Там само. — 1975. — 13 трав. — № 112(12995). — С. 2.

867. Фронтовими дорогами: [Публікація уривків зі спогадів учасників війни, артистів-малярів Олександра Максименка, Бориса Піаніди, Сергія Солодовника, Євгена Трегуба, Михайла Позивайла] //Комсомолець Полтавщини. — 1975. — 4 верес. — № 105(2703). — С. 4.

868. Різьбярі Миргородщини //Прапор перемоги. — 1975. — 9 верес. — № 107(6816). — С. 2-3.

869. Молоді — про життя: [Про підготовку мол. мистців до виставки «Молодість Полтавщини»] //Комсомолець Полтавщиини. — 1975. — 25 жовт. — № 127(2725). — С. 8.

870. Різьбярі Диканщини //Трудова слава. — 1975. — 25 жовт. — № 127(5748). — С. 4.

871. Пейзажі рідного міста: [Про призабутого полтав. артиста-маляра Віктора Магденка] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 25 жовт. — № 253 (13136). — С. 4.

1976

872. На виставку в Болгарію: [Про картину «Сільська рада» Андрія Сербутовського з Полтави] //Там само. — 1976. — 6 квіт. — № 83(13271). — С. 3.

Передрук: За изложбата в старопрестолния град //Борба. — Велико Тырново. — 1976. — 27 апр. — Брой 51 /3791/. — С. 4. — Болг. мовою.

873. Спогад про різьбяра: [Про життєвий і творчий шлях славетного укр. різьбяра і скульптора Прокопа Юхименка] //Зоря Полтавщини. — 1976. — 25 квіт. — № 100 (13288). — С. 4.

147

 

874. Сонце в акварелях: [Про мол. художницю Ліну Шинкаренко] //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 9 трав. — № 58(2812). — С. 4.

875. Розповідь про художника-реаліста: [Рец. на монографічний нарис «Фотій Красицький» П. Мусієнка /К., 1975/] //Прапор перемоги. — 1976. — 5 серп. — № 6955). — С. 4.

876. Дарунок школі [маляра М. Г. Абдуліна з Оренбур. обл.] //Зоря Полтавщини. — 1976. — 8 серп. — № 189 (13377). — С. 4.

877. Звітують юні художники //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 28 серп. — № 105(2859). — С. 2.

878. Аж за тридев'ять земель: [Про творчість художниць і майстринь мистецтва Полтавщини] //Зоря Полтавщини. — 1976. — 29 серп. — № 206(13394). — С. 4.

879. Виставка молодих //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 14 верес. — № 112(2866). — С. 4.

880. Подарунок комсорга батальону: [Інформація про низку малярських робіт М. Г. Абдуліна переданих школі № 27 м. Полтави] //Культура і життя. — 1976. — 16 верес. — № 75(2263). — С. 4.

881. Художник-воїн: [Публікація про призабутого полтав. артиста-маляра й археолога Микиту Стана] //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 16 верес. — № 113 (2867). — С. 3: Портр. роботи Євгена Путрі.

882. Килимова квітка Надії Бабенко: [До 50-ї річниці життя засл. майстра нар. творчісті УРСР з Решетилівки] //Червоний Жовтень. — смт. Решетилівка. — 1976. — 30 верес. — № 117(4101). — С. 4: Портр.

883. Перша виставка: [Про виставку худож. робіт наприкінці 1917 року в м. Миргороді на Полтавщині] //Прапор перемоги. — 1976. — 30 верес. — № 117(6979). — С. 4.

884. У громадських художніх музеях: Унікальні зразки кераміки. Перша колгоспна. Білоцерківська галерея //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 30 верес. — № 119(2873). — С. 3.

148

 

885. Умілець із Хорошків: [Про творчий шлях майстра інкрустації соломою Олександра Пащенка з Лубенщини] //Ленін. зоря. — 1976. — 9 жовт. — № 161(9153). — С. 4.

886. Мовою пластики: [До 60-ї річниці життя полтав. скульптора Корнія Посполітака] //Зоря Полтавщини. — 1975. — 17 жовт. — № 248 (13436). — С. 4: Портр.

887. Шкільний художній: [Інформація про музейну збірку в с. Дячкове на Диканщині] //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 2 листоп.

888. Килимові квіти: [Про визначну майстриню килимарства Надію Бабенко з Решетилівки] //Зоря Полтавщини. — 1976. — 5 листоп. — № 268 (13451). — С. 4.

889. Свято у майстрів краси: Миргород. керамічному технікуму — 80 років //Комсомолець Полтавщини. — 1976. — 13 листоп. — № 137(2891). — С. 3.

890. Осередок мистецької освіти: До 80-річчя Миргород. керамічного технікуму //Прапор перемоги. — 1976. — 13 листоп. — № 135(6997). — С. 2-3; 16 листоп. — № 136(6998). — С. 2-3.

891. У портретах і монументах: [Інформація про персональну виставку полтав. скульптора К. Посполітака] //Культура і життя. — 1976. — 16 груд.

892. Виставка творів учениці: [Про експозицію робіт Наталки Галушко з Миргород. керамічного технікуму] //Прапор перемоги. — 1976. — 30 груд. — № 155(7017). — С. 4.

1977

893. Полтава: [Інформація про виставку робіт скульптора Корнія Посполітака] //Образотвор. мистецтво. — 1977. — 1. — Січ. — лют. — Хр. — С. 32.

894. Мистецтво нової доби: [Про діяльність Полтав. філій АХРР і АХЧУ] //Зоря Полтавщини. — 1977. — 9 січ. — № 7(13504). — С. 4: Світлина.

895. Виставка молодих митців: [Інформація про експозицію у худож. салоні] //Комсомолець Полтавщини. — 1977. — 15 січ. — № 7(2917). — С. 4.

149

 

896. Персональна виставка учениці [Миргород. керамтехнікуму Наталки Галушко] //Там само. — 1977. — 20 січ. — № 9(2919). — С. 4.

897. Художники та майстри Котелевщини //Нар. трибуна. — 1977. — 2, 7, 12, 19, 21 квіт. — № 40 (4128). — С. 4; № 42(4130). — С. 3; № 44(4132). — С. 4; № 47(4135). — С. 4; № 48(4236). — С. 4.

898. Звітують графіки //Комсомолець Полтавщини. — 1977. — 16 квіт. — № 46(2956). — С. 4.

899. Співець рідного краю: [Інформація про персональну виставку малярських творів члена Спілки художників України Андрія Сербутовського] //Зоря Полтавщини. — 1977. — 15 трав. — № 113(13610). — С. 4.

900. Миргород: [До 80-х роковин заснування керамічного технікуму ім. М. В. Гоголя]. //Декор. искусство СССР. — 1977. — 4/233. — Только факти. — 4 с. обкл. — Без підп.

901. Осередок мистецької освіти: [Про історію Миргород. керамтехнікуму] //Нар. творчість та етнографія. — 1977. — № 4. — Лип. — серп. — С. 101-102.

902. Полтава: [Про звітну виставку робіт А. Сербутовського] //Образотвор. мистецтво. — 1977. — 4. — Лип. — серп. — Худож. життя. — С. 32.

903. На виставку у Лос-Анджелос: [вироби гол. художника Полтав. порцелянового заводу Івана Віцька] //Зоря Полтавщини. — 1977. — 3 лип. — № 155(13652). — С. 4.

904. Тим, хто на посту: [Інформація про обл. виставку «Завжди напоготові» в худож. салоні м. Полтави] //Комсомолець Полтавщини. — 1977. — 7 лип. — № 82 (2992). — С. 4.

905. Художник-лірик: [Публікація про призабутого талановитого маляра-пейзажиста М. М. Буніна, котрий мешкав у містах Миргороді й Лубнах] //Ленін. зоря. — 19777 — 2 листоп. — № 172(9371). — С. 4: Портр.

906. Виставка принесла задоволення: [Інформація про твори маляра Петра Гуменюка та графіка Миколи Зай-

150

 

ця у худож. салоні] //Зоря Полтавщини. — 1977. — 25 серп. — № 199(13696). — С. 4.

907. Захопленість: [Інформація про виставку робіт аматорів — подружжя Віталія й Лідії Кріпаків, у Миргород. краєзнавчому музеї] //Комсомолець Полтавщини. — 1977. — 5 листоп. — № 134 (3044). — С. 4. — Підп.: В. Хоменко.

908. Нагороди художників: [Інформація про учасників респ. виставки «Молоді художники України — 60-річчю великого Жовтня»] //Зоря Полтавщини. — 1977. — 6 листоп. — № 262 (13759). — С. 3.

909. Виставка робіт сільських умільців: [Інформація про виставку В. і Л. Кріпаків у Миргород. краєзнавчому музеї] //Там само. — 1977. — 12 листоп. — № 266 (13763). — С. 2.

910. Художник І. С. Ткаченко: [Публікація про художника порцеляни з Коростеня, уродженця Полтавщини, з нагоди 65-ї річниці життя] //Рад. село. — смт. Козельщина. — 1977. — 19 листоп. — № 137(5643). — С. 4.

911. Ювілейні твори миргородців //Прапор перемоги. — 1977. — 19 листоп. — № 170(7187). — С. 3.

912. На мистецькій ниві: [Про художницю-викладачку Миргород. керамічного технікуму Валентину Панащатенко] //Там само. — 1977. — 22 листоп. — № 171 (7188). — С. 3.

913. Ювілейні твори В. І. Шеремета [на обл. виставці в Полтав. краєзнавчому музеї] //Комун. шляхом. — смт. Семенівка. — 1977. — 6 груд. — № 144(5933). — С. 4.

914. Висока оцінка творчості: [Інформація про участь малярів-аматорів з Диканьки на обл. виставці в Полтав. краєзнавчому музеї] //Трудова слава. — 1977. — 10 груд. — № 159(6109). — С. 4.

915. Творчість гадячан: [Інформація про участь художників Гадяч. р-ну на обл. виставці в Полтав. краєзнавчому музеї] //Будівник комунізму. — 1977. — 10 груд. — № 147(7076). — С. 2.

151

 

916. Творчі доробки кобельчан //Колос. — м. Кобеляки. — 1977. — 13 груд. — № 148(6560). — С. 4.

917. Експонати колгоспного музею [в районному центрі Котельва] //Зоря Полтавщини. — 1977. — 21 груд. — № 296(13793). — С. 3.

1978 918. Я. Радянській Армії присвячено //Прапор перемоги. — 1978. — 28 лют. — № 34(7244). — С. 3.

919. Збройним Силам присвячена //Зоря Полтавщини. — 1978. — 3 берез. — № 53(13853). — С. 2.

920. Переможець всесоюзного конкурсу: [Інформація про полтав. графіка Володимира Попенка] //Трудова слава. — 1978. — 4 берез. — № 27 (6145). — С. 4.

921. Успіх плакатиста: [Інформація про графіка В. Попенка] //Зоря Полтавщини. — 1978. — 11 берез. — № 59(13859). — С. 4.

922. Шлях у мистецтво: [Про мол. скульптора Володимира Білоуса] //Там само. — 1978. — 12 берез. — № 60 (13860). — С. 4.

923. Виставка майстринь: [Інформація про експозицію робіт у худож. салоні м. Полтави] //Комсомолець Полтавщини. — 1978. — 21 берез. — № 35(3100). — С. 4.

924. Кераміка на виставці: [Про участь на обл. виставці жінок-художниць Галини Бадьор з Миргорода] //Прапор перемоги. — 1978. — 21 берез. — № 46(7256). — С. 3.

925. Звітують художниці //Зоря Полтавщини. — 1979. — 22 берез. — № 68(13868). — С. 3. — Підп.: В. Поливенко.

926. Виставка-конкурс: [Інформація про експозицію виробів «У світі тварин» у Миргород. керамічному технікумі] //Комсомолець Полтавщини. — 1978. — 23 берез. — № 36(3101). — С. 4.

927. Творять юні художники //Прапор перемоги. — 1978. — 25 берез. — № 49(7259). — С. 4.

928. На виставці — доробок полтавців //Зоря Полтавщини. — 1978. — 15 квіт. — № 88(13888). — С. 4.

152

 

929. [Про виставку, присвячену 60-м роковинам Збройних Сил] //Искусство. — 1978. — 5. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 79. — Без підп.

930. Виставка творів художників [маляра Петра Гуменюка і графіка Валерія Побокова в худож. салоні] //Зоря Полтавщини. — 1978. — 15 черв. — № 138(13938). — С. 3.

931. На виставку в Київ: [Інформація про участь полтав. художників] //Комсомолець Полтавщини. — 1978. -22 лип. — № 88(3153). — С. 4.

932. Радянській Армії присвячена //Образотвор. мистецтво. — 1978. — Лип. — серп. — 4(204). — 3 с. обкл.

933. Художник і вихователь: До 90-річчя з дня народження І. К. Українця //Прапор перемоги. — 1978. — 18. серп. — № 130(7340). — С. 3: Портр.

934. Творча молодість митця: [Інформація про персональну виставку малярських робіт Олексія Литвина у Полтав. краєзнавчому музеї] //Комсомолець Полтавщини. — 1978. — 7 верес. — № 108(3173). — С. 3.

935. Художники — трудівникам ланів: [Інформація про відкриття колгоспної картинної галереї у с. Вороньки на Лохвиччині] //Там само. — 1978. — 7 верес. — № 108(3173). — С. 3.

936. По праву звемо земляком: До 45-річчя з дня смерті О. Г. Сластьона //Прапор перемоги. — 1978. — 15 верес. — № 146(7356). — С. 4.

937. Визволителям Полтавщини: [Інформація про виставку на відзнаку 35-ї річниці визволення краю від фашизму] //Зоря Полтавщини. — 1978. — 27 верес. — № 223(14023). — С. 3.

938. Виставка кераміків: [Інформація про виставку учнівських робіт у Миргород. керамтехнікумі] //Комсомолець Полтавщини. — 1978. — 30 верес. — № 118(3183). — С. 3.

939. Славетний художник: [Про творчість класика укр. мистецтва Опанаса Сластьона] //Зоря Полтавщини. —

153

 

1978. — 1 жовт. — № 227(14027). — С. 4: Портр. роботи Євгена Путрі.

940. Художники — ювілею ВЛКСМ //Комсомолець Полтавщини. — 1978. — 12 жовт. — № 123 (3188). — С. 4.

941. Сонячна палітра: [Про персональну виставку малярських і графічних творів Віктора Брикульця у м. Миргороді] //Зоря Полтавщини. — 1978. — 21 жовт. — № 244(14044). — С. 3.

942. Художниця Глафіра Псьол //Там само. — 1978. — 29 жовт. — № 250(14050). — С. 4.

943. Чарівні фарби майстра: [Про виставку творів В. Брикульця] //Прапор перемоги. — 1978. — 29 верес. — № 154(7364). — С. 4.

944. Полтава: [Інформація про виставку до 35-х роковин визволення Полтавщини від фашистських загарбників] //Образотвор. мистецтво. — 1978. — 6. — Листоп. — груд. — Худож. життя. — С. 32.

945. Художник Павло Волик: [Про творчий шлях полтавця, уродженця містечка Котельви] //Нар. трибуна. — 1978. — 7 листоп. — № 142(4395). — С. 4: Портр.

946. На обласній виставці: [Інформація про участь на обл. виставці маляра-аматора Петра Колісника з с. Шмиглі] //Зоря. — м. Лохвиця. — 1978. — 16 листоп. — № 136(6458). — С. 2.

947. Художник-земляк: [Про творчість маляра і скульптора Опанаса Лагоди з м. Кобеляки] //Колос. — 1978. — 18 листоп. — № 137(6724). — С. 4.

948. [Про персональну виставку творів Віктора Брикульця у м. Миргороді, в Палаці культури курорту] //Искусство. — 1978. — 12. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 78. — Без підп.

949. Скульптор-лауреат: [Про творчість мол. полтав. скульптора Володимира Білоуса, уродженця с. Оболонь] //Комун. шляхом. — смт. Семенівка. — 1978. — 2 груд. — № 142(6086). — С. 4.

1979

950. Щедрість народного таланту: [Про персональну виставку робіт різьбяра, засл. майстра нар. творчості УРСР

154

 

Василя Кваші з Миргорода в Полтав. краєзнавчому музеї] //Прапор перемоги. — 1979. — 6 січ. — № 4(7419). — С. 4.

951. Виставка акварелей: [Інформація про експозицію робіт Петра Іщенка в музеї «Музична Полтавщина»] //Зоря Полтавщини. — 1979. — 10 січ. — № 8(14108). — С. 4.

952. Грані таланту: [Про творчий шлях різьбяра Олександра Якименка з Полтави] //Там само. — 1979. — 16 січ. — № 13(14113). — С. 4.

953. Мистецтво різьби на дереві: [Про персональну виставку Василя Кваші] //Там само. — 1979. — 27 січ. — № 22(14122). — С. 4: 3 репр.

954. Весняні вернісажі в Полтаві: [Дві інформації: Світлі й радісні барви: [Про виставку творів маляра Миколи Носенка в Полтав. педінституті]. Виставка художника-любителя [Леонтія Вишталя в Полтав. краєзнавчому музеї] //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 19 квіт. — № 47(3268) — С. 4.

955. Ф. Г. Кричевський на Полтавщині //Зоря Полтавщини. — 1979. — 12 трав. — № 109 (14209). — С. 4.

956. Виставки, виставки: Твори ветеранів війни //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 9 черв. — № 69 (3290). — С. 3.

957. Полтава: [Дві інформації про виставки — «Народні традиції в сучасному одязі та вишивці» художниці Стефанії Кульчинської у Полтав. краєзнавчому музеї та члена Спілки художників України Наталки Юзефович у Полтаві] //Образотвор. мистецтво. — 1979. — 4. — Лип. — серп. — Худож. життя. — 3 с. обкл.

958. Художник агітаційного фарфору: [Про творчість Івана Українця з Миргорода] //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 21 серп. — № 100 (3321). — С. 4: Автопортр.

959. Почерк художника: [Про творчість полтав. артиста-маляра Петра Гуменюка] //Зоря Полтавщини. — 1979. — 13 верес. — № 211(14311). — С. 3: Портр. — Підп.: В. Ві-тенко.

155

 

960. Дарунки народного митця [засл. майстра нар. творчості УРСР В. Кваші Канів. музею укр. нар. мистецтва] //Там само. — 1979. — 15 верес. — № 213(1413). — С. 4. Підп.: В. Полив'яний.

961. Творене з любові: [До 60-ї річниці життя відомого полтав. різьбяра Олександра Якименка] //Ленін. шляхом. — м. Полтава. — 1979. — 20 верес. — № 112(4776). — С. 4.

962. Дарунки художника [різьбяра В. Кваші Канів. музею укр. нар. мистецтва] //Прапор перемоги. — 1979. — 21 верес. — № 150(7565). — С. 4.

963. Дарунки митця [Василя Кваші] //Дніпрова зірка. — м. Канів на Черкащині. — 1979. — 9 жовт.

964. Семья гончаров: [Про виставку робіт широко популярної родини Пошивайлів у Полтав. краєзнавчому музеї] //Сов. культура. — 1979. — 13 ноября. — № 91 (5307). — С. 4.

965. [Про виставку творів Якова Никоненка з нагоди 60-ї річниці життя у худож. салоні м. Полтави] //Искусство. — 1979. — 12. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 78. — Без підп.

966. Чарівне мистецтво різьбяра: [Про персональну виставку робіт засл. майстра нар. творчості УРСР Василя Кваші в Миргород. краєзнавчому музеї] //Комсомолець Полтавщини. — 1979. — 4 груд. — № 145(3366). — С. 3.

1980

967. Юбилейная выставка керамики: [Про виставку зі збірки Миргород. керамтехнікуму в Полтаві] //Сов. декор. искусство: 77/78. — М.: Сов. художник, 1980, — С. 263-264.

968. У музеях Полтави: Творча співдружність. Для майбутньої експозиції. Реставрується садиба поета //Комсомолець Полтавщини. — 1980. — 22 січ. — № 10(3387). — С. 4.

969. Проникливо, задушевно: [До 50-ї річниці життя полтав. скульптора М. Г. Когана] //Зоря Полтавщини. — 1980. — 24 січ. — № 20(14420). — С. 4: Портр.

156

 

970. Виставка олімпійського плаката //Комсомолець Полтавщини. — 1980. — 2 лют. — № 15 (3392). — С. 3.

971. Пензель борця: (Про персональну виставку малярських творів Миколи Підгорного] //Там само. — 1980. — 28 лют. — № 26(3403). — С. 3.

972. Зі зброєю і з пензлем: [Про художників Полтавщини — учасників Другої світової війни] //Прапор. — м. Харків. — 1980. — 5. — С. 122-123.

973. Художник, мистецтвознавець і педагог: До 60-річчя з дня народження Б. М. Піаніди //Комсомолець Полтавщини. — 1980. — 29 трав. — № 65(3533). — С. 3.

974. Етнографічні мотиви у творчості Б. М. Піаніди //Нар. творчість та етнографія. — 1980. — № 4(164). — Лип.-серп. — С. 99 — 102.

975. Виставка Віктора Дацюка: [Інформація про експозицію робіт учня Миргород. керамтехнікуму] //Комсомолець Полтавщини. — 1980. — 15 листоп. — № 138 (3606). — С. 2.

976. Творчий доробок Віктора Дацюка //Прапор перемоги. — 1980. — 19 листоп. — № 182(7804). — С. 2.

977. Талант, відданий рідному народові: До 125-річчя з дня народження О. Г. Сластьона //Там само. — 1980. — 13 груд. — № 196(7818). — С. 3.

978. Щедре гроно таланту: До 125-річчя з дня народження класика укр. мистецтва О. Г. Сластьона //Комсомолець Полтавщини. — 1980. — 13 груд. — № 149 (3617). — С. 4: Портр. роботи Євгена Путрі.

1981

979. Каталог звітної виставки членів молодіжного об'єднання Спілки художників СРСР і художників Полтавської області: [Укладач В. Ханко] — Полтава: Облполіграфвидав, 1981. — 12 с.

980. Микола Коган: Каталог виставки. Скульптура, графіка [Авт. вст. ст. та упоряд. В. Ханко]. — Полтава: Облполіграфвидав. 1981. — 12 с.: Портр., 8 репр.

981. Вшанування пам'яті О. Г. Сластьона: [Інформація про урочистості, проведені в Миргород. керамтехнікумі]

157

 

//Комсомолець Полтавщини. — 1981. — 22 січ. — № 10 (3634). — С. 3.

982. [Про виставку творів класика укр. мистецтва Опанаса Сластьона в Миргород. краєзнавчому музеї] //Искусство. — 1981. — 3. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 78. — Без підп.

983. Мистецтво миргородського різьбяра: [Про творчість засл. майстра нар. творчості УРСР Василя Кваші з Миргорода] //Життя і слово. — м. Торонто. — 1981. — 2 берез. — С. 11:3 репр.

984. Відзначення ювілею О. Г. Сластьона //Нар. творчість та етнографія. — 1981. — № 3(169). — Трав. — черв. — С. 106 — 109: Портр. роботи Євгена Путрі.

985. Майстри та художники Зіньківщини //Прапор комунізму. — Зіньків. — 1981. — 2, 4, 6, 9 черв. — № 65 (5013). — С. 3; № 66(5014). — С. 3; № 67(5015). — С. 4; № 68(5016). — С. 3-4.

986. Палітра видатного митця: До 100-річчя з дня народження І . М. Северина //Прапор перемоги. — 1981. — 23 верес. — № 151(7979). — С. 4: Портр. роботи О. Паська.

987. Доля митця: [До сотої річниці народження класика укр. малярства Івана Северина] //Зоря Полтавщини. — 1981. — 27 верес. — № 223 (14923). — С. 4: Портр. роботи Євгена Путрі.

988. З плеяди майстрів реалізму: [Про творчість артиста-маляра Івана Северина] //Культура і життя. — 1981. — 18 жовт. — № 82(2779). — С. 2.

989. Історія навчального закладу: До 85-річчя Миргород. керамічного технікуму ім. М. В. Гоголя //Прапор перемоги. — 1981. — 13 і 14 листоп. — № 180(8008). — С. 4; № 181(8009). — С. 4: Світлина. — Заставки із назвою статті роботи Євгена Путрі.

990. З архітектурної спадщини О. Г. Сластьона //Там само. — 1981. — 21 листоп. — № 185 (8013). — С. 4.

991. [Про відзначення 100-ї річниці народження класика укр. малярства Івана Северина на Полтавщині згідно

158

 

рішення ЮНЕСКО] //Искусство. — 1981. — 12. — Худож. жизнь. — С. 76. — Без підп.

992. Перша скульпторка на Україні: [Публікація про класика укр. мистецтва Єлизавети Трипільської з нагоди сотої річниці її народження] //Зоря Полтавщини. — 1981. — 13 груд. — № 286 (14986). — С. 4: Портрет роботи Євгена Путрі.

1982

993. Областная художественная виставка «Всегда начеку!», посвященная 65-летию советской милиции: Живопись, скульптура, графика, плакат. Каталог [Состав. В. Ханко]. — Полтава, 1982. — 36 с.: 14 репр.

994. Яків Олександрович Усик: Каталог виставки творів [Авт. вст. ст. та упоряд. В. Ханко]. — Полтава: Облполіграфвидав, 1982. — 12 с. Портр. роботи Євгена Путрі, 3 репр.

995. Повстяний Є. П. //УРЕ: 2-е вид. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1982. — Т. 8. — С. 438: Репр.

996. Повстяний Е. П., Поросный В. В., Пошивайлы //УСЭ. — К.: Гл. ред. УСЭ, 1982. — Т. 8. — С. 319, 434, 471: 3 репр.

997. Порцелянова веселка: [Про творчий шлях славетного укр. художника порцеляни Івана Віцька] //Ленін. шляхом. — 1982. — 21 січ. — № 9(5439). — С. 4.

998. Нові експонати [Миргород. краєзнавчого музею] // Прапор перемоги. — 1982. — 23 січ. — № 13(8048). — С. 4.

999. Відомий майстер різьбярства: Сьогодні — 110 років з дня народження Я. О. Усика //Комсомолець Полтавщини. — 1982. — 9 лют. — № 17(3797). — С. 4.

1000. Знаний український різьбяр: До 110-річчя з дня народження Я. О. Усика //Прапор перемоги. — 1982. — 9 лют. — № 22(8057). — С. 4.

1001. Багатий світ майстра: До 100-річчя з дня народження засл. майстра нар. творчості УРСР В. С. Гарбуза //Зоря Полтавщини. — 1982. — 11 лют. — № 35(15035). — С. 4: Портр. [роботи Василя Бакала].

159

 

1002. Видатний майстер різьбярства України: [Про Василя Гарбуза] //Прапор комунізму. — м. Зіньків. — 1982. — 18 лют. — № 20(5134). — С. 4.

1003. Ювілей художника Івана Северина //Образотвор. мистецтво. — 1982. — 2. — Берез. — квіт. — С. 19 — 20: 2 репр.

1004. Робота полтавця на виставці в Парижі: [Інформація про участь гол. художника Полтав. порцелянового заводу Івана Віцька] //Зоря Полтавщини. — 1982. — 18 квіт. — № 91(15091). — С. 4.

1005. Тиждень образотворчого мистецтва: [Інформація про виставки влаштовані обл. орг. Спілки художників України] //Комсомолець Полтавщини. — 1982. — 20 квіт. — № 47(3827). — С. 4.

1006. Виставка котелевського художника [Івана Крючка] //Зоря Полтавщини. — 1982. — 12 трав. — № 110 (15110). — С. 3.

1007. Ювілейна виставка: [Про участь художників Полтавщини на виставці до 1500-річчя Києва] //Там само. — 1982. — 23 трав. — № 120 (15120). — С. 4.

1008. Полтава — Париж: До 100-річчя з дня народження видатного різьбяра В. Гарбуза //Культура і життя. — 1982. — 6 черв. — № 23(2824). — С. 8.

1009. Різьбярство Полтавщини в 1917 — 1941 рр. //Нар. творчість та етнографія. — 1982. — № 4 (176). — Лип. — серп. — С. 24 —32: 3 репр.

1010. Майстер народний: [з нових мат. про видатного укр. різьбяра Василя Гарбуза] //Зоря Полтавщини. — 1982. — 24 жовт. — № 245 (15245) — С. 4.

1983

1011. Заслужений художник Української РСР Іван Михайлович Віцько: Каталог виставки творів [Авт. вст. ст. та упоряд. В. Ханко]. — Полтава: Облполіграфвидав. 1983. — 16 с.: Портр., 26 репр., світлина.

1012. Журбий А. П., Зацеркляная Т. А., Зацеркляный Н.А., Зикун М. А., Ивахненко А. А., Ивницкая Т. В., Ильченко Л. X., Ищенко Н. А. //Художники народов СССР: Библиограф. словарь в шести томах. — М.: Ис-

160

 

кусство, 1983. — Т. 4, кн. 1. — С. 157, 260, 310, 461, 465, 516, 574.

1013. Кустарно-художній рух у Росії та промисли Полтавщини на зламі XIX — XX ст. //Українське мистецтво у міжнародних зв'язках: Дожовт. період. — К.: — Наук. думка, 1983. — С. 174 — 180.

1014. Поросний В. В., Пошивайли, Розенбаум С. А. //УРЕ: 2-е вид. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1983. — Т. 9. — С. 14, 47, 431: 3 репр.

1015. Розенбаум С. А., Северин И. М., Селюченко А. Ф. //УСЭ. — К.: Гл. ред. УСЭ, 1983. — Т. 9. — С. 314-315: 521, 561: 3 репр.

1016. Северин І. М., Селюченко О. Ф., Сидоренко Д. А. //УРЕ: 2-е вид. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1983. — Т. 10. — С. 80, 95, 150: 2 репр.

1017. Фарфор И. Вицько и ковры Л. Товстухи //Сов. декор. искусство. — М.: Сов. художник, 1983. — Вып. 6. — С. 274-275.

1018. Успіхи художників [Віктора Брикульця і Ніни Унтило на виставках у м. Полтаві та м. Києві] //Прапор перемоги. — 1983. — 11 січ. — № 6(8246). — С. 4.

1019. Перлина української архітектури: [Про історію будинка Полтав. земства, зведеного за проектом Василя Кричевського] //Зоря Полтавщини. — 1983. — 3 квіт. — № 78(15378). — С. 4: Мал. роботи Євгена Путрі.

1020. Художня Гоголіана в музеях Миргородщини //Прапор перемоги. — 1983. — 24 черв. — № 98 (8338). — С. 4: Портр. (роботи Володимира Гамиріна).

1021. Виставка графічних творів О. Г. Сластьона [у Держ. музеї Тараса Шевченка в Києві] //Там само. — 1983. І 8 лип. — № 106(8346). — С. 4.

1022. До творів Кобзаря: [Про виставку графічних робіт О. Сластьона] //Зоря Полтавщини. — 1983. — 10 лип. — № 159(15459). — С. 4.

1023. Художник двох народів: [Публікація про класика укр. і туркмен. мистецтва Івана Черінька] //Там само.

161

 

— 1983. — 17 лип. — № 165 (15465). — С. 4: Портрет роботи Євгена Путрі.

1024. Чутливе слово митця: 3 епістолярної спадщини художника О. Сластьона //Прапор перемоги. — 1983. — 17, 19, 20 серп. — № 129(8369). — С. 3; № 130(8370). — С. 4; № 131(8371). — С. 3.

1025. Художник Іван Черінько: 3 історії укр.-туркмен. зв'язків //Образотвор. мистецтво. — 1983. — 5. — Верес. — жовт. — С. 27 — 28: Кол. і 2 тон. репр.

1026. Спогади про художника Сластьона: [Передмова мистецтвознавця В. Ханка до публікацій споминів Л. Бендерської-Сластьон, Олени Пчілки, Філарета Колесси, Михайла Кругляка, Івана Гопкала, Петра Горбенка, Володимира Хітька, Григорія Омельченка] //Прапор перемоги. — 1993. — 12 жовт. — № 160(8400). — С. 4: Заставка із портретом і шрифтовим написом Євгена Путрі.

1027. [Про виставку графічних робіт Опанаса Сластьона до творів Тараса Шевченка в Києві] //Искусство. — 1983. — 10. — Худож. жизнь Сов. Союза. — С. 78. — Без підп.

1028. О. Г. Сластіон і декоративне мистецтво та архітектура //Нар. творчість та етнографія. — 1983. — № 6 (184). — Листоп. — груд. — С. 35 — 42: 3 репр.

1984

1029. Товстуха Л. С., Трипільська Є. Р., Українець І. К., Усик Я. О. //УРЕ: 2-е вид. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1984. — Т. 11, кн. 1. — С. 282, 347, 454, 508: 3 репр.

1030. Сидоренко Д. А. //УСЭ. — К.: Гл. ред. УСЭ, 1984. — Т. 10. — С. 52.

1031. Товстуха Л. С., Трипольськая Е. Р., Украинец И. К., Усик Я. А., Фомин А. И. //УСЭ. — К.: Гл. ред. УСЭ, 1984. — Т. 11, кн. 1. — С. 185, 255, 365, 423, 547: 4 репр.

1032. Кистью и резцом //Венок Н. В. Гоголю: Гоголь и время. — Харьков: Прапор, 1984, — С. 69 — 73.

1033. Невичерпна криниця: [Про творчість полтав. скульптора і графіка Євгена Путрі] //Зоря Полтавщини. — 1984. — 15 січ. — № 13(15613). — С. 4: Репр. — Співавтор: А. Ротач.

162

 

1034. Рукотворна веселка; (Про персональну виставку виробів з порцеляни, засл. художника УРСР Івана Віцька в Полтав. краєзнавчому музеї] //Зоря Полтавщини. — 1984. — 4 берез. — № 54 (15654). — С. 4.

1035. Архітектурний символ Миргорода //Прапор перемоги. — 1984. — 30 черв. — № 104 (8548). — С. 4: Заставка роботи Євгена Путрі.

1036. Життєрадісні барви: [Про персональну виставку творів Віктора Брикульця у Миргород. краєзнавчому музеї] //Прапор перемоги. — 1984. — 26 груд. — № 206 — 207(8650 — 8651). — С. 7.

1037. Віктор Трохимець-Милютін. Каталог персональної виставки: Живопис, графіка [Авт. вст. ст. та упоряд. каталогу — мистецтвознавець В. М. Ханко]. — Полтава, 1985. — 11 с.: 18 репр.

1038. Опанас Георгійович Сластьон (1855 — 1933). Каталог виставки: Малярство. Графіка. Архітектурні проекти, начерки й замальовки. Декор.-ужиткове мистецтво. Фоторепр. з робіт художника. Фотографії, виконані О. Г. Сластьоном. Кн. вид., в яких репр. твори художника. Експонати, подаровані О. Г. Сластьоном музею [Авт. вст. ст. та упоряд. Ханко В. М.]. — Полтава, 1985. — 22 с.: Портр. роботи Євгена Путрі, 11 репр.

1039. Фомін О. І., Халабудный Я. Р., Хлонь О. І., Цисс Г. І., Черінько І. І., Чернов Л. І., Штепа А. Г., Шульга І. М., Юхименки, Яременко Г. Г. //УРЕ: 2-е вид. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1985. — Т. 12. — С. 18, 84-85, 146-147, 223, 270, 295, 443, 451, 483, 520: 6 репр.

1040. Халабудный Я. Р., Хлонь А. И., Цисс Г. И., Черинько И. И., Чернов Л. И., Штепа А. И., Шульга И. Н., Юхименки, Яременко И. Г. //УСЭ. — К.: Гл. ред. УСЭ, 1985. — Т. 12. — С. 15, 74, 163, 200, 220, 374, 380, 538, 580: 5 репр.

1041. Різьбяр і скульптор Петро Лісний: [Публікація про призабутого майстра укр. нар. творчості, уродженця м. Зінькова на Полтавщині] //Нар. творчість та етнографія. — 1985. — № 4(194). — Лип. — серп. — С. 76-78.

163

 

1042. Своєю стежкою: [Про графіку полтавця Євгена Путрі] //Зоря Полтавщини. — 1985. — 29 груд. — № 299 (16199). — С. 4: 2 репр.

1986

1043. Щедре гроно: [Про творчу спадщину видатного укр. мистця Опанаса Сластьона] //Наука і культура. Україна: Щорічник. — К.: АН УРСР, Знання, 1986. — Вип. 20. — С. 360 — 365: Портр. роботи Євгена Путрі, 6 репр., світлина.

1044. Портретист Григорій Цисс //Образотвор. мистецтво. — 1986. — № 1. — Січ. — лют. — С. 27 — 29: 4 репр.

1045. Шевченкіана художника Сластьона //Прапор перемоги. — 1986. — 8 берез. — № 39(8896). — С. 4: Заставка із портр. Т. Шевченка і шрифтовим написом роботи Євгена Путрі.

1046. Графічна Шевченкіана Опанаса Сластьона //Комсомолець Полтавщини. — 1986. — 11 берез. — № 30 (4434). — С. 4.

1047. Із Шевченкових фотопортретів //Зоря Полтавщини. — 1986. — 17 серп. — № 189(16389). — С 4: Світлина.

1048. Фаянс Бориса П'яниди: [До 50-річниці життя відомого художника у зв'язку з персональною виставкою у Харків. худож. музеї] //Нар. творчість та етнографія. — 1986. — № 5(201). — Верес.-жовт. — С. 87-89.

1987

1049. Мовою плакатного мистецтва: [Про першу виставку плаката в худож. салоні м. Полтави] //Зоря Полтавщини. — 1987. — 1 берез. — № 51 (16551). — С. 4: 2 репр.

1988

1050. Опанас Сластьон: Бібліограф. покажчик [Авт. вст. ст. та упоряд. В. Ханко. Відп. ред. С. Білокінь]. — К., 1988. — 82 с.

1051. Шевченкіана художника і мистецтвознавця О. Г. Сластьона //Нар. творчість та етнографія. — 1988. — № 2 (210). — Берез. — квіт. — С. 32 — 41: 4 репр. Передрук: Шевченкіана О. Г. Сластьона //Прапор перемоги. — 1983. — 3, 5, 9, 10, 12 і 16 серп.; № 124(9396).

164

 

— С. 4: Репр., № 125(9397). — С. 4: Репр.; № 127(9399). — С. 3: Репр.; № 128(9400). — С. 4: Репр.; № 129(9401). — С. 4: Репр.; № 131 (9403). — С. 4.

1052. Берегти минуле //Там само. — 1988. — 2 берез. — № 35(9307). — С. 2-3.

1053. Ще раз про водолікарню //Прапор перемоги. — 1988. — 8 трав. — № 73(9345). — С. 2: Світлина.

1054. Нове видання «Гайдамаків»: [Про ілюстраційний цикл Опанаса Сластьона] //Там само. — 1988. — 21 черв. — № 99(9371). — С. 4: Репр.

1055. Ілюстратори «Енеїди» //Зоря Полтавщини. — 1988. — 23 жовт. — № 244(17044). — С. 4: Репр.

1989

1056. І дивиться Кобзар..: з нових матеріалів про іконографію Шевченка //В сім'ї новій, вольній: Шевченківський зб. — К.: Рад. письменник, 1989. — Вип. 5. — С. 193-195: 2 світлини, 6 репр.

1057. Стефан Таранушенко та класики українського мистецтва Порфирій Мартинович і Панас Сластьон //С. А. Таранушенко та проблеми вивчення мистецтва Слобожанщини XVII — XIX століть: Тези доп. та повідомлень наук.-теоретичної конференції, присвяч. 100-річчю від дня народження Стефана Андрійовича Таранушенка (1889-1976). — Суми, 1989. — С. 13-15.

1058. Віктор Василенко — дослідник кустарних промислів Полтавщини. //Народне мистецтво Полтавщини: Наук. — теоретична конференція, присвяч. 70-річчю Полтав. худож. музею /1—2 черв. 1989 р. тези наук. доп. і повідомлень. — Полтава, 1989. — С. 56 — 59.

1059. Роздуми-болі гончара Михайла Хлоня і завтрашній день: Відгук на статтю В. Данилейка «Оживіте, народні ремесла!» //Зоря Полтавщини. — 1989. — 18 січ. — № 15(17115). — С. 3.

1060. Свого не цуратись: Нотатки із звітної виставки робіт полтав. художників //Там само. — 1989. — 2 берез. — № 51(17151). — С. 3.

1061. Пам'ятки архітектури Лохвиччини: [Про земські школи, споруджені за проектами О. Сластьона] //Зоря.

165

 

— м. Лохвиця. — 1989. — 10 черв. № 70. — С. 4: Світлина.

1062. Осередки гончарства на Полтавщині //Прапор комунізму. — 1989 — 10 і 17 черв. — № 70(6409). — С. 8; № 73(6412). — С. 2.

1063. Сластьонові земські школи //Прапор перемоги. — 1989. — 7 лип. — № 107(9587). — С. 3: Світлина.

1064. Світ на гобеленах: [Про виставку Олександра Левадного в худож. салоні м. Полтави] //Там само. — 1989. — 25 жовт. — № 170(9650). — С. 4: Репр.

1990

1065. Знаменита пам'ятка Полтави: [Про архітектурний шедевр — будинок Полтав. земства та його творця — Василя Кричевського] //Наука і культура. Україна: Щорічник. — К., 1990. — Вип. 24. — С. 370 — 376: Портр. В. Кричевського, Репр., 2 світлини.

1066. Кустарні художні промисли та Полтавське земство //Нар. творчість та етнографія. — 1990. — № 1(221). — Січ.-лют. — С. 61 — 66: 2 світлини.

1067. Приятель Панаса Мирного: [Про призабутого народознавця і дослідника худож. промислів полтав. краю Віктора Василенка] //Колос. — м. Кобеляки. — 1990. — 8 лют. — № 18(8534). — С. 4: Портр. роботи Олексія Кулика.

1068. Сторінки з історії Миргородщини: [Публікація 6 енциклопедичних статей про архітектурну пам'ятку, фабрику худож. виробів, гребінництво, земські майстерні] //Прапор перемоги. — 1990. — 19 верес. — № 139 (9825). — С. 3: 2 світлини, репр.

1069. Сторінки історії: [Публікація 7 енциклопедичних статей про гончарство, артіль «Делегатка», земські майстерні, могили Остапа Ночовника, Олександри Селюченко] //Прапор перемоги. — 1990. — 24 і 27 листоп. — № 132(6526). — С. 3; № 133(6527). — С. 3.

1070. Сторінки з історії Решетилівщини: [Публікація 3 енциклопедичних статей про килимарство, майстерню й показовий пункт у Решетилівці] //Червоний Жовтень.

166

 

— 1990. — 27 і 29 груд. — № 155(7781). — С. 2; № 156 (7782). — С. 4.

1991

1071. Будинок Полтавського земства — програмний твір українського стилю //Полтавський краєзнавчий: Сторінки історії та колекції. Зб. наук. праць — Полтава, 1991. — С. 21-37.

1072. Рання доба українського архітектурного стилю: Полтавщина і Чернігівщина //Північне Лівобережжя та його культура XVIII — початку XX століть: Тези доп. та повідомлень наук. конференції, присвяч. 100-річчю від дня народження історика мистецтва Федора Людвиговича Ернста (1891-1949). — Суми, 1991. — С. 33-35.

1073. Які були ремісницькі навчальні заклади у нашому краї в минулому? //Жук В. Н., Пустовіт Т. П., Фісун М. А., Ханко В. М. Наш рідний край: 3 історії освіти на Полтавщині в дорев. період. — Полтава, 1991. Вип. 12. — С. 50-86.

1074. Національний світ митця: 3 виставки творів члена Спілки художників України, уродженця Котельви Павла Волика //Нар. трибуна. — 1991 — 10 квіт. — № 29 (7234). — С. 3.

1075. Союз неба і землі: [Про персональну виставку робіт П. Волика] //Зоря Полтавщини. — 1991. — 24 квіт. — № 79(17779). — С. 3: Репр.

1076. Для розвитку кустарних промислів: До енциклопедичного довідника «Полтавщина» //Ленін. шляхом. — 1991. — 29 черв. — № 76(7107). — С. 2.

1077. З минулого Абазівки: До енциклопедичного довідника «Полтавщина» //Там само. — 1991. — 13 лип. — № 91(7113). — С. 2.

1078. Класичне різьбярство Полтавщини //Образотвор. мистецтво. — 1991. — 4. — Лип. — серп. — С. 16 — 18: 5 репр.

1992

1079. Абазівка. Бобровського П. П. колекція. Бодні Я. С. могила. Василенка В. І. могила. Великосорочинська фабрика художніх виробів. Вишивання. Волкова В. О. могила. Гаврилка М. О. могила. Гарбуза В. С. могила.

167

 

Гончарство. Горобця П. М. могила. Гребінництво. «Делегатка». Деревообробництво. Диканська промартіль. Дробязка І. Г. могила. Дряпаченка І. К. могила. Зленко Г. К. могила. Іщенка П. Н. могила. Калашника П. І. могила. Кахлярство. Кваші В. С. могила. Килимарництво. Куземинський ткацький і вишивальний показовий пункт. Магденка В. М. могила. Миргородського керамічного технікуму музей кераміки. Нагнибіди В. К. могила. Ночовника О. С. могила. Плетіння. — Полтавська жіноча художньо-реміснича школа. Полтавська обласна організація: 6/. Спілки художників України. Полтавська філія АХРР. Полтавська філія АХЧУ. Полтавська художня виставка 1903. Полтавське земське ремісниче училище. Полтавський технікум промислової кооперації. Ремісничі навчальні заклади земські (1 — 45). Решетилівський ткацький навчально-показовий пункт. Різьблення художнє. Селюченко О. Ф. могила. Середини-Сабатіної Л. І. могила. Ткацтво. Усика Я. О. могила. Халабудного Я. Р. могила. Хлонь О. І. могила. Хорольський музей. Цисса Г. І. могила. Чорнухинський ткацький показовий пункт. Юхименка П. Ф. могила. Якименка О. І. могила. Ярошенку М. О. меморіальна дошка //Полтавщина: Енциклопедичний довідник /За ред. А. В. Кудрицького. — К: УЕ, 1992. — С. 27, 69, 71, 83, 108, 124-125, 142-143, 150-151, 166, 193-196, 198-199, 213-214, 231, 234-235, 239, 256, 259, 302, 318, 320, 333-334, 334, 340-342, 436, 502, 540, 573, 601, 678-679, 718, 726, 734-735, 737, 744, 777, 823-826, 832, 837-839, 861, 865, 905-906, 926, 938, 942-943, 954, 961, 974, 996, 997-998, 1002: 8 репр.

1080. Адамсон А. Г.; Ангельський Д. І.; Багрій І. Ю.; Балацькі; Бокій М.М.; Брукман М. Б.; Бунін М. М.; Бутники; Василенко В. І.; Власенки; Волков В. О.; Гарбуз В. С.; Гармаш О. Н.; Головко Б. О.; Демченко Т. Н.; Зарецький І. А. //Митці України: Енциклопедичний довідник /За ред. А. В. Кудрицького. — К: УЕ, 1992. — С. 14, 23, 38, 45, 79, 91, 97, 108, 127, 131, 150, 151, 171, 207, 261.

168

 

1081. Мистецька спадщина у музеї Катерини Скаржинської //Археологічний збірник Полтавського краєзнавчого музею: Пам'яті Ф. І. Камінського (1845 — 1991). — Полтава, 1992. — Вип. другий. — С. 23 — 29.

1082. Михайло Коргун: Мистець і різьбяр. Виставка творів: [Текст і список уклав Віталій Ханко] — у Полтаві, 1992. — 8 с.: Портр., 2 світлини.

1083. Опанас Сластьон і музеї України //100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: Мат. ювілейної конференції. Частина друга. Історія музею. Колекції. Питання експозиційної роботи. — Полтава, 1992. — С. 19 — 23: Портр. роботи Євгена Путрі.

1084. Мистецтво і ширвжиток: [Про виставку масового посуду чотирьох художників порцеляни в Полтав. краєзнавчому музеї] //Полтав. вісник. — 1992. — 3 — 9 квіт. — № 14(72). — С. 5.

1085. Попередні завваги: [Вст. ст. до скороченого передруку монографії Григорія Павлуцького «Історія українського орнаменту»] //Образотвор. мистецтво. — 1992. — 4. — Лип. — серп. — С. 17.

1086. Всього лише нитки. Але не тільки: [Про виставку гобеленів Олександра й Ольги Левадних у худож. салоні] //Мол. громада. — 1992. — 4 квіт. — № 16(6312). — С. 6.

1087. Народознавець і дослідник кустарних промислів України: [Публікація про призабутого укр. вченого В. Василенка з Полтавщини] //Нар. творчість та етнографія. — 1992. — № 5 — 6(237-238). — Верес. — груд. — С. 19 — 25: Портр. роботи Євгена Путрі.

1088. Земства про ремесла дбало. А ми?.. //Край. — 1992. — 11 верес. — № 36(91). — С. 6.

1993

1089. Каталог виставки творчих робіт майстрів декоративно-[вжиткового] мистецтва Алли Литвиненко та Тетяни Зацеркляної: [Текст мистецтвознавця Віталія Ханка]. — Полтава, 1993. — 4 с.: 2 портр., 4 репр. 1090. Культурне і мистецьке життя Полтавщини доби Української Народної республіки //Полтавська Петлю-

169

 

ріана: Мат. II Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 15 серп. 1993 р. — Полтава: Полтав. літератор, 1993. — С. 67-79.

1091. Наукова спадщина Віктора Василенка //Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської Вченої Архівної Комісії: 1903 — 1993. — Полтава, 1993. — С. 66 — 76. — Бібліограф. реєстр друк. праць Віктора Василенка. — С. 76-85.

1092. Осередки гончарства на Полтавщині //Українське гончарство: Національно-культурологічний щорічник. — К. — Опішне: Молодь — Укр. народознавство, 1993. — С. 411-417.

1093. Сластьонова інтерпретація козацької теми //Козацькі старожитності Полтавщини: Зб. наук. праць. — Полтава: Криниця, 1993. — С. 93 — 120: 8 репр.

1094. Графічна спадщина Опанаса Сластьона //Образотвор. мистецтво — 1993. — 1. — Січ. — лют. — С. 18 — 21: Портр. роботи Євгена Путрі, 4 репр.

1095. Ікона з Іверського монастиря //Зоря Полтавщини. — 1993. — 6 січ. — № 3(18143). — С. 2: Репр.

1996. Барви художниці: [Про персональну виставку малярських робіт Наталії Юзефович у Кременчузі] //Полтавщина. — 1993.-19-25 берез. — № 2(118). — С. 4: Репр.

1097. Професор, якого знає вся Європа: [Про видатного укр. історика мистецтва, археолога й народознавця В. Щербаківського] //Полтав. вісник. — 1993. — 19 — 25 берез. — № 12(122). — С. 5: Портр. роботи Євгена Путрі.

1098. Повернення Вадима Щербаківського //Укр. думка. — м. Лондон. — 1993. — 13, 27 трав. і 3 черв. — № 20 (2399). — С. 2; № 22(2401). — С. 2; № 23(2402). — С. 2.

1099. Мистець-різьбяр Михайло Коргун //Там само. — 1993. — 12 серп. — № 32(2411). — С. 2.

1100. Видавнича справа на Полтавщині в 1917 — 1921 роках //Добромисл: Літ.-краєзнавчий журнал Полтав. Спілки літераторів. — 1993. — 3-4. — С. 127 — 131: 2 репр.

170

 

1111. Повернення Вадима Щербаківського //Образотвор. мистецтво. — 1993. — 3-4. — С. 46 — 47: Портр. роботи Євгена Путрі.

1112. Світ Наталі Юзефович //Там само. — 1993. — 3-4. — С. 18: Репр.

1113. З панорами українського кобзарства: Опанас Сластьон і наш музичний епос //Родовід. — 1993. — ч. 6. — С. 44-54: Портр. роботи Євгена Путрі, 10 репр.

1113а. Михайло Коргун, різьбяр: Альбом /Упорядник Віталій Ханко. — К.: Мистецтво, 1994. — 144 с.: 2 портр., 94 репр.

Див. також: 34, 35, 42-45, 48, 53-56, 241, 242, 266, 281, 283, 285-287, 292, 451, 456, 457, 459-464, 467, 470-472, 474, 477, 484, 487-495, 498, 501-505, 507 -510, 512-514, 516-523, 526-529, 531, 534, 536-543, 552, 553, 556; 564, 568-570, 583, 591, 595, 617, 629, 630, 657, 682.

 

ЦВЄТКОВА Олена (24.III.1951, м. Полтава), дочка художника П. Горобця, за фахом вчителька. В 1969-74 навчалася і закінчила Полтав. педінститут. З 1978 — наук. працівник Музею.

 

 

1114. Художник — землякам: [Про персональну виставку засл. діяча мистецтв УРСР Тиміша Лящука] //Зоря Полтавщини. — 1983. — 13 трав. — № 110(15410). — С. 4.

171

ПОКАЖЧИК ІМЕН МИСТЦІВ,
ЗГАДАНИХ У ПЕРЕДМОВІ

Альошин, Павло (1881-1961), укр. архітект. рос. походження — с. 31, 32.

Альошин, С. С. (1886-1963), рос. скульптор. — с. 18.

Ангельський, Дмитро (1898-1937), укр. маляр і графік польського походження, жив у Полтаві — с.21.

Атович, Антон, укр. ювелір 2-ї пол. 17 ст. — с. 20.

Балута, Євген, укр. графік 1-ї пол. 20 ст., жив у Полтаві — с. 21.

Баччіареллі, Марчелло де (1731-1818), польський маляр італійського походження — с. 17.

Бернард, французький мініатюрист і гравер поч. 19 ст. — с. 22.

Бикадоров, М. Я. (1857-?), рос. маляр укр. походження — с. 7, 13.

Білик, Іван (нар. 1910), видатний укр. гончар-скульптор, живе в смт. Опішне — с. 21.

Білоокий, Карпо (1888-?), укр. гончар — с. 21.

Білокур, Катерина (1900-61), знаменита укр. малярка, жила на Полтавщині — с. 20, 26.

Білокінь, Надія (1892-1981), видатна укр. малювальниця — с. 22.

Білостоцький, Анатолій (нар. 1921), укр. скульптор — с. 18.

Білявський, Іван (1862-1922), укр. іконописець і маляр, жив у Полтаві — с. 21.

Бірюков, Юрій (1912-41?), укр. нар. маляр, жив у Полтаві — с. 20.

172

Боварле, Жак Фермен (1731-97), французький гравер — с. 9.

Богданов-Бєльський, М. П. (1868-1945), рос. маляр — с. 13.

Боголюбов, О. П. (1824-96), рос. маляр — с. 7, 13.

Боканегра, Педро Анастасіо (1636-69), іспанський маляр — с. 9, 13.

Бокій, Микола (1880-1933), укр. маляр і графік, жив у Полтаві — с. 26.

Бокшай, Йосип (1891-1975), укр. маляр — с. 22.

Больсверт, Схельте Адамс (1586-1659), нідерландський гравер — с. 9.

Боровики, родина укр. іконописців із Миргорода — с. 15, 17.

Боровиковський, Володимир (1757-1825), знаменитий укр. маляр-портретист, іконописець і мініатюрист — с. 10.

Боткін, М. П. (1839-1914), рос. маляр — с. 11, 13.

Бронзіно, Анжеліко (1502-72), італійський маляр — с. 9, 13.

Брукман, Марко (1884-1929), укр. маляр-портретист єврейського походження, жив у Полтаві — с. 11, 14.

Брюллов, П. О. (1840-1914), рос. маляр — с. 13.

Бунін, Михайло (1887-1941), укр. маляр-пейзажист рос. походження — с. 20.

Бурачек, Микола (1871-1942), видатний укр. маляр і мистецтвознавець — с. 13, 22, 26.

Бутко, Петро (1898-?), укр. кераміст і графік, жив у Полтаві — с. 27, 28.

Бутник, Іван (1881-1927), укр. графік, жив у Полтаві — с. 21.

Бутник, Степан (Стефан, 1873-1951), укр. маляр і графік — с. 21, 25.

173

Буше, Франсуа (1703-70), видатний французький маляр, малювальник і гравер — с. 22.

Вайгель, гравер — с. 9.

Вайє, французький скульптор 19 ст. — с. 9.

Валькер, Джемс (1748-1808), англійський гравер — с. 9.

Вангелісті, гравер — с. 9.

Васильєв, П. В. (нар. 1899), рос. графік — с. 18.

Васильківський, Сергій (1854-1917), знаменитий укр. маляр — с. 10, 13.

Васнєцов, А. М. (1856-1933), рос. маляр і графік — с. 7, 13.

Ват'є, Еміль, французький літограф кінця 18 — початку 19 ст. — с. 22.

Векштейн, Леонід (1898-1980), укр. графік єврейського походження, жив у Полтаві — с. 16, 27, 28.

Венеціано, Августіно, італійський гравер 16 ст. — с. 9.

Венікс, Ян (1640-1719), голландський маляр і офортист — с. 9.

Верещагін, П. П. (1834-86), рос. маляр — с. 7.

Верхотуров, М. І. (1863-1944), рос. маляр — с. 7, 13.

Вишник, Іван (1873-1975), укр. нар. маляр, жив на Полтавщині — с. 15.

Вишталь, Леонтій (нар. 1914), укр. нар. маляр, живе у Полтаві — с. 26.

Віже-Лебрен, Марі Луїза Елізабет (1755-1842), французька портретистка — с. 9, 13.

Віцько, Іван (нар. 1930), видатний укр. художник порцеляни, живе у Полтаві — с. 21.

Власенко, Параска (1900-60), видатна укр. нар. майстриня малювання — с. 22.

Волик, Павло (нар. 1941), укр. маляр і художник дерева, живе у Полтаві — с. 22.

Волков, Василь (1842-1907), укр. маляр рос. походження, жив у Полтаві — с. 8, 14, 21, 26.

174

Волкова, Ніна (нар. 1917), укр. малярка — с. 19.

Володько, Віктор (нар. 1956), укр. маляр, живе у Полтаві — с. 22.

Вольпато, Джованні (1738 — 1803), італійський гравер — с. 9.

Гварді, Франческо (1712-93), видатний італійський маляр — с. 9, 13, 17.

Гайлард, гравер — с. 9.

Гарбуз, Василь (1882-1972), видатний укр. різьбяр, жив у Полтаві — с. 19.

Гладиревський, Іван (1849-1919), укр. гончар-скульптор, жив у Опішному — с. 21.

Глушаченко, Олександр (нар. 1928), укр. маляр, живе у Полтаві — с. 22.

Глущенко, Микола (1901-77), укр. маляр — с. 22.

Глюк, Гаврило (1912-83), укр. маляр — с. 22.

Гог-Вієр, гравер — с. 9.

Головнін, Михайло (1885-?), укр. художник декоративно-вжиткового мистецтва, жив у Полтаві — с. 27.

Гольпейн, Генріх (1810-ї - після 1858), німецький портретист — с. 17.

Гнойовий, Сергій (нар. 1954), укр. маляр, живе в Полтаві — с. 26.

Горбенко, Павло (1914-79), укр. нар. маляр, жив у Полтаві — с. 20, 26.

Горенко, Микола (1914-90), укр. маляр, жив у Полтаві — с. 26.

Горобець, Павло (1905-74), укр. маляр-пейзажист, графік і критик мистецтва, жив у Полтаві — с. 14, 19, 20, 21, 26, 27.

Грьоз, Жан-Батист (1725-1805), французький маляр — с. 15, 17.

Данченко, Олександр (1926-93), укр. графік — с. 15.

175

Делакруа, Ежен Фердінанд Віктор (1798-1863), видатний французький маляр і графік — с. 15, 17.

Демочко, Григорій, укр. мистець 1-ї пол. 20 ст., жив у Полтаві — с. 7.

Дерегус, Михайло (нар. 1904), укр. графік — с. 22.

Донцов, Матвій (1877-1974), укр. маляр-пейзажист рос. походження — с. 14, 26.

Доу, Джордж (1781-1829), англійський маляр-портретист — с. 17.

Дряпаченко, Іван (1881-1936), укр. маляр і графік — с. 26.

Дубовськой, М. М.(1859-1918), рос. маляр укр. походження — с. 7, 13, 18.

Дюрер, Альбрехт (1471-1528), знаменитий німецький маляр і графік — с. 9.

Жазетта, гравер — с. 9.

Зайцев, Іван (1805-90), укр. маляр рос. походження, жив у Полтаві — с. 14, 15, 17.

Зайцев, Микола (1907-72), укр. маляр — с. 18.

Захаренко, Полікарп (1876-1934), укр. нар. маляр, жив на Полтавщині — с. 15, 20.

Зотов, Євген, професор — див. Іван Мясоєдов.

Казанцев, В. Г. (1848-1902), рос. маляр, жив у Полтаві — с. 18, 25.

Касаткін, М. О. (1859-1930), рос. маляр — с. 7, 13.

Касіян, Василь — (1896-1976), укр. графік і гравер — с. 22.

Кисельов, О. О. (1838-1911), рос. маляр — с. 13.

Кияшко, Стефан, укр. іконописець 19 ст. — с. 21.

Ківшенко, О. Д. (1851-95), рос. маляр укр. походження — с. 10.

Клаубер (1754-1817), гравер — с. 9.

Клодт, М. К., барон (1832-1902), рос. маляр німецького походження — с. 7, 13.

176

Коваленко, Грицько (1868-1937), укр. маляр, графік, жив у Полтаві — с. 21.

Комашко, Павло (1878-1925), укр. різьбяр, жив у Полтаві — с. 19.

Кондратюк, Василь (нар. 1926), укр. маляр — с. 18.

Корреджо, Антоніо Алегрі ді(бл. 1489-1534), італійський маляр — с. 9.

Коршун, Параска (1904-?). укр. малярка, жила в Полтаві — с. 27, 28.

Костанді, Кіріак (1852-1921), укр. маляр грецького походження — с. 13.

Крамськой, І. М. (1837-87), рос. маляр і графік укр. походження — с. 7.

Кранах, Лукас Старший (1472-1553), знаменитий німецький маляр і графік — с. 9, 13, 17.

Крижицький, Костянтин (1850-1911), укр. маляр-пейзажист — с. 7, 13.

Кричевський, Федір (1879-1947), укр. маляр і графік — с. 10, 13.

Ксьонз, Григорій (1874-1946), укр. нар. маляр, жив у Миргороді — с. 15, 20.

Кузнєцов, Микола (1850-1929), укр. маляр — с. 13.

Кунего, Доменіко, італійський гравер 18 ст. — с. 9.

Кусту, Гійом (1677-1746), французький скульптор — с. 9.

Лабенок, Леонід (нар. 1927), укр. маляр — с. 16.

Лагода, Панас (нар. 1905), укр. нар. скульптор і маляр, живе у Кобеляках — с. 22.

Лампі, Йоган Баптист (1751-1830), австрійський маляр-портретист — с. 9.

Лампі, Франц Ксавер (1782-1852), австрійський маляр-портретист — с. 9.

Лансере, Є. О. (1848-86), рос. скульптор — с. 10.

Ларжильер, Ніколя де (1656-1746), французький маляр — с. 9.

177

Левітан, І. І. (1860-1900), видатний рос. маляр-пейзажист єврейського походження — с. 7, 13, 18.

Левченко, Петро (1856-1917), укр. маляр-пейзажист — с. 10, 13.

Лейкен, гравер — с. 9.

Лелі, Пітер (Пітер ван дер Фас, 1618-80), англійський портретист голландського походження — с. 15.

Леонардо да Вінчі (1452-1519), знаменитий італійський маляр, скульптор, архітектор, музикант, теоретик мистецтва, вчений, інженер — с. 9.

Липченко (Ліпченко), Олег (нар. 1957), укр. маляр і графік, живе в Кременчузі — с. 22.

Литовченко, О. Д. (1835-90), рос. маляр укр. походження — с. 7,13.

Ліберіх, М. І. (1828-83), рос. скульптор — с. 10.

Лопата, Василь (нар. 1941), укр. графік — с. 15, 22.

Магденко, Віктор (1887-1954), укр. маляр і фотохудожник, жив у Полтаві — с. 20, 21.

Мазкун, Володимир (нар. 1960), укр. маляр, живе у с. Петрівка Глобинського р-ну на Полтавщині — с. 22.

Маковський, В. Є. (1846-1920), рос. маляр і графік — с. 7, 13, 18.

Маковський, К. Є. (1839-1915), рос. маляр — с. 14, 18.

Максімов, В. М. (1844-1911), рос. маляр — с. 7, 13, 18.

Малик, Леонід (нар. 1913), укр. маляр — с. 19.

Малявін, Ф. А. (1869-1939), рос. маляр — с. 13.

Маратті, Карло (1625-1713), італійський маляр — с. 9, 13.

Марков, А. Т. (1802-78), рос. маляр — с. 17.

Масик, Володимир (нар. 1917), укр. маляр і графік — с. 19.

Мигура, Іларіон, укр. гравер початку 18 ст. — с. 10.

Милорадович, С. Д. (1852-1943), рос. маляр укр. походження — с. 13.

Мироненко, Василь (1910-64), укр. графік — с. 22.

178

Михальцева, Є., рос. графік 2-ї половини 19 ст. — с. 22.

Мірвельт, Міхель (1568-1641), голландський маляр — с. 9, 13.

Мозок, Валерій (нар. 1940), укр. маляр, живе у Полтаві — с. 22.

Мощенко, Костянтин (1876-1963), укр. архітектор, графік і дослідник мистецтва — с. 7, 12, 21.

Мурильо, Бартоломео Естебан (1617-82), знаменитий іспанський маляр — с. 9.

Мюрллер, маляр середини 19 ст. — с. 15.

Мясоєдов, Г. Г. (1834-1911), рос. маляр, жив у Полтаві — с. 8, 10, 13, 15, 19, 21.

Мясоєдов, Іван (знаний в Європі як проф. Євген Зотов, 1881-1953), маляр і графік, жив у Полтаві та в Європі — с. 8, 10, 13, 16, 19, 26.

Нарбут, Георгій (1886-1920), видатний укр. графік — с. 22.

Нестеров, М. В. (1862-1942), рос. маляр — с. 7, 13.

Никоненко, Яків (1919-88), укр. маляр, жив у Полтаві — с. 27.

Новобранець, Іван (нар. 1939), укр. нар. маляр, живе у Полтаві — с. 20.

Носенко, Микола (1914-85), укр. нар. маляр, жив на Полтавщині — с. 20.

Ночовник, Остап (1853-1913), знаменитий укр. гончар-скульптор, жив у с. Міські Млини біля Опішного — с. 19.

Обер, А. Л. (1843-1917), рос. скульптор — с. 10.

Орлов, Іван (1875-1950), укр. маляр рос. походження, жив у Полтаві — с. 14, 20, 25, 27.

Орловський, Володимир (1842-1912), укр. маляр-пейзажист — с. 18.

Остаде, Адріан ван (1616-85), видатний голландський маляр — с. 9, 13.

Остроухов, І. С. (1867-1929), рос. маляр — с. 7, 18.

179

Павлюченко, Володимир (нар. 1920), укр. маляр і графік, живе в Полтаві — с. 22, 26.

Пасічна, Світлана (нар. 1949), укр. художниця порцеляни і скла, живе у Кишиневі — с. 21.

Песлявський, Андрій, укр. ювелір 2-ї половини 17 ст. — с. 20.

Перевальський, Василь (нар. 1938), укр. графік — с. 15.

Перепелиця, Дмитро (1903-81), укр. нар. маляр, жив у Полтаві — с. 20.

Петерс, Клара (1592 - бл. 1657), фламандська малярка — с. 15, 16.

Пимоненко, Микола (1862-1912), укр. маляр — с. 10, 13, 15, 18.

Піаніда, Борис (1920-93), укр. маляр, графік і мистецтвознавець — с. 14, 26.

Плезенс, Піко, гравер — с. 9.

Позен, Леонід (1849-1921), укр. скульптор — с. 10, 11, 13, 18.

Полєнов, В. Д. (1844-1927), рос. маляр — с. 7, 13, 18.

Поплавський, Михайло (нар. 1914), укр. маляр — с. 19.

Поташенко, Євген (1914-79), укр. нар. маляр, жив у Полтаві — с. 20.

Приймаченко, Марія (нар. 1908), видатна укр. нар. малювальниця — с. 22.

Прянишніков, І. М. (1840-94), рос. маляр — с. 7.

Путря, Євген (нар. 1936), укр. скульптор і графік, живе у Полтаві — с. 22.

Пьомбо, Себастьяно дель (1485-1547), італійський маляр — с. 9, 13.

Равестейн, Дірк ван, голландський маляр 17 ст. — с. 17.

Равич, Іван (1677-1762), укр. золотар — с. 17.

Райт, Джозеф (1792-1849), англійський гравер — с. 9.

Рафаеллі, Джакомо (1753-1836), італійський мозаїчист — с. 22.

180

Рафаель (Рафаелло Санті, 1483-1520), знаменитий італійський маляр, архітектор — с. 9.

Рені, Гвідо (1575-1642), італійський маляр — с. 9.

Рєпін, І. Ю. (1844-1930), видатний рос. маляр і графік укр. походження — с. 7, 18.

Рідна, Галина (нар. 1952), укр. малярка, живе у Полтаві — с. 19, 22.

Рожанківський, Павло (?-1926/7), укр. графік, жив у Полтаві — с. 21.

Рожанківський, Федір (1891-1970), укр. графік, жив у Полтаві, Європі й США — с. 21.

Розенбаум, Соломон (1885-1941), укр. маляр єврейського походження, жив у Полтаві — с. 11, 14, 20, 25.

Роздорська, Таїсія (нар. 1912), укр. скульпторка — с. 18.

Ролан, французький скульптор 18 ст. — с. 9.

Ромберг, Б. В., мистець, жив у Полтаві — с. 26.

Роос, Філіп Петер (Роза да Тіволі, 1655/7-1705), німецький маляр — с. 9.

Рощина, Олександра (1856-1941), укр. малярка рос. походження, жила в Полтаві — с. 14.

Рубан, Костянтин (1911-41), укр. маляр, жив у Полтаві — с. 27, 29.

Рубенс, Пауль Пітер (1577-1640), знаменитий фламандський маляр — с. 9, 13.

Руденко, Ілля (бл. 1825-1903/4), укр. маляр — с. 21.

Рудич, Дмитро (середина 19 ст. - після 1900), укр. іконописець, жив у містечку Хомутець на Полтавщині — с. 21.

Савицький, К. А. (1844-1905), рос. маляр — с. 7, 13.

Саврасов, О. К. (1830-97), рос. маляр — с. 7, 13.

Самокиша, Микола (1850-1944), укр. маляр-баталіст — с. 13.

Сарто, Андреа дель (1486-1531), італійський маляр — с. 9, 13.

181

Сверчков, М. Є. (1817-89), рос. маляр — с. 13.

Свида, Василь (нар. 1913), укр. нар. скульптор — с. 22.

Свинцов, рос. маляр середини 19 ст. — с. 15.

Світлицький, Григорій (1872-1948), укр. маляр — с. 13, 22.

Селюченко, Олександра (1921-87), видатна укр. гончарка-скульпторка, жила в Опішному — с. 21.

Сербутовський, Андрій (нар. 1923), укр. маляр, живе в Полтаві — с. 22.

Скотен, Луї Жерар (1690 - після 1785), французький гравер — с. 9.

Сластьон, Опанас (1855-1933), видатний укр. графік, маляр, архітектор, мистецтвознавець, жив у Миргороді — с. 14, 18.

Староносов, П. М. (1893-1943), рос. графік — с. 18.

Стовбуненко, Федір (бл. 1864-1933), укр. нар. маляр, жив на Полтавщині — с. 15, 20.

Суханов, Василь (1882-1975), укр. маляр-вчитель — с. 25.

Тард'є, П'єр Олександр (1756-1844), французький гравер — с. 9.

Терещенко, Іван, укр. маляр 2-ї половини 19 ст. — с. 21.

Т'єполо, Джованні Батиста (1696-1770), італійський маляр і офортист — с. 9, 13.

Тимченко, Марфа (нар. 1922), укр. нар. малювальниця — с. 22.

Тіціан (Тіціано, Вечелліо, 1485/90-1576), знаменитий італійський маляр — с. 9.

Ткаченко, Михайло (1860-1916), укр. маляр-пейзажист — с. 13.

Томір, Філіп (1751-1843), французький скульптор — с. 9.

Тревізані, Франческо (1656-1746), італійський маляр — с. 9.

182

Увріє, П'єр Жюстен (1806-79), французький маляр і літограф — с. 9.

Усик, Яків (1872-1961), укр. різьбяр, жив у Миргороді — с. 26.

Флавицький, К. Д. (1830-66), рос. маляр — с. 17.

Фрідман, Еліус (1904-82), укр. скульптор єврейського походження — с. 18.

Фурман, Семен (бл. 1865-1930), укр. нар. маляр, жив у Полтаві — с. 20.

Фюгер, Генріх (1751-1818), австрійський мініатюрист — с. 15.

Харламов, О. О. (184?-?), рос. маляр — с. 13.

Химочка, Михайло (1840 - бл. 1930), укр. іконописець і маляр, жив у Миргороді — с. 21.

Хитриков, Василь (1922-87), укр. маляр — с. 18.

Хітько, Василь (1885-1977), укр. маляр і іконописець, жив у Миргороді — с. 26.

Хогарт, Уільям (1697-1764), видатний англійський маляр і гравер — с. 9.

Хондекутер, Мельхіор де (1636-95), голландський маляр — с. 9, 13.

Хореманс, Ян Йозеф Старший (1617-80), фламандський маляр — с. 9, 13.

Цвілик, Павлина (1891-1964), видатна укр. нар. гончарка — с. 21.

Цисс (Цись), Григорій (1868-1934), укр. маляр-портретист, жив у Полтаві — с. 14, 20, 21, 26, 27, 31.

Черченко, Володимир (1882-1943), укр. художник декоративно-вжиткового мистецтва, жив у Полтаві — с. 19, 25.

Чижов, М. П. (1838-1916), рос. скульптор — с. 10. Чорна, Світлана (нар. 1940), укр. малярка, живе в Полтаві — с. 22.

183

Шабатура, Олександра (1913-89), укр. нар. малярка, жила в Полтаві — с. 15, 20.

Шаховцов, Віталій (1924-69), укр. маляр і графік болгарського походження — с. 19.

Шишкін, І. І. (1832-98), видатний рос. маляр-пейзажист — с. 7, 13, 18.

Шільдер, А. М. (1861-1919), рос. маляр — с. 7, 13.

Шкляр, Терентій, укр. іконописець, священник з містечка Опішне — с. 21.

Шмідт, Георг Фрідріх (1712-75), видатний німецький гравер — с. 9.

Штепа, Антон (нар. 1903), укр. нар. скульптор — с. 22.

Щеглов, М. С. (нар. 1920), укр. маляр рос. походження, живе в Кременчузі — с. 22, 26.

Щерба, Люціан (1880-1937), укр. маляр польського походження — с. 6, 11, 14.

Яблонська, Тетяна (нар. 1917), укр. малярка — с. 22.

Якутович, Георгій (нар. 1930), укр. графік — с. 15, 22.

Ярошенко, М. О. (1846-98), рос. маляр укр. походження — с. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 25, 33.

184

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН

Абдулін, М. Г. — 876, 880.

Агніт-Следзевський, К. Г. — 399, 402, 770.

Адамсон, А. Г. — 1080.

Айвазовський, І. К. — 656, 695.

Алдатон, Ф. — 349.

Алексеева, Т. В. — 263.

Ангельський, Д. — 163, 751, 1080.

Андреєва, Г. — 244.

Андрущенко, Ю. — 417, 418.

Антипович, Ю. — 560.

Антончик, М. — 289.

Артеменко, Т. — 277, 280, 299, 427, 466, 475, 513, 530, 551.

Атович, Антон — 235.

Ацаркіна, Е. М. — 434. Б. — 159.

Бабенко, В. — 86.

Бабенко, Н. Н. — 882, 888.

Бабенко, О. — 86.

Багрій — 173.

Багрій, І. Ю. — 1080.

Бадьор, Г. — 924.

Бакало, В. — 1001.

Балавенський, Ф. П. — 737.

Балицькі — 1080.

Бальмен, Я. де — 425, 763.

185

Барташ, Є. С. — 34.

Батряк, Л. — 294, 481.

Батурін, В. М. — 92.

Башилов, М. — 425.

Башкирцева, М. — 299, 314, 810, 813.

Безруких, П. — 156.

Безуглова, Л. — 598, 607.

Белецький, О. — 86.

Бендерська-Сластьон, Л. — 1026.

Бенфіалов, В. — 86.

Бесєдін, С. Ф. — 446.

Бізюков, О. Т. — 79, 272, 527, 528.

Білецький, П. О. — 145.

Білишко, О. — 270, 628, 653 — 656.

Білокінь, С. — 57, 147, 312, 1050.

Білокур, К. — 146, 147, 243, 653, 753, 756, 757, 840.

Білоус, В. — 922, 949.

Близнюченко, Н. — 576, 581, 608, 614, 631, 639, 642, 649, 807.

Блюміна, І. — 47.

Бодня, Є. С. — 1079.

Бокань, В. — 426, 812.

Бокій, М. — 156, 160, 657, 658, 1080.

Болсунова, В. В. — 854.

Болюх, М. — 86.

Бондовский, А. — 183.

Борисенко, Т. — 469.

Боровики — 237, 242.

Боровиковський, В — 1, 263.

Боткін, М. П. — 157.

Брагілевська, Г. І. — 20, 28, 29, 145, 146, 213, 659-668, 781.

Бразов, Л. — 674.

186

Брикулець, В. — 321, 502, 835, 837, 941, 943, 948, 1018, 1036.

Брукман, М. Б. — 854, 1080.

Брюллов, К. — 825.

Бузина, О. — 87.

Булат, С. — 522.

Булюбаш, В. — 154.

Бунін, М. М. — 854, 905, 1080.

Буніна, В. — 176.

Бурачек, М. Г. — 355, 749.

Бутник, С. — 667.

Бутники — 1080.

Вайнгорт, Л. — 173, 807.

Ванченко, П. — 163.

Василенко, В. — 147, 1058, 1067, 1079, 1080, 1087, 1091.

Васильєв, Ф. — 694.

Васильківський, С. — 290, 352, 764.

Вахніна, Л. — 651, 669 — 671.

Великодна, О. — 447.

Величко, І. — 86.

Величко-Березова, Г. — 57, 146, 147.

Верба, І. — 220.

Верещагін, В. В. — 703.

Вишник, А. — 265.

Вишталь, Л. — 40, 954.

Вінарський, Ю. Я. — 137, 616.

Вітенко, В. — 959.

Вітрич, Л. — 575.

Віценя, Л. — 561, 570, 589, 601, 612, 627, 647.

Віцько, І. — 858, 903, 997, 1004, 1011, 1017, 1034.

Власенки — 1080.

Владич, Л. — 204, 214.

Волик, П. — 945, 1074, 1075.

Волков, В. О. — 145, 203, 727, 742, 826, 1079, 1080.

187

Волков, Г. — 86.

Волкова, Н. П. — 189.

Володимиров, М. — 610.

Володько, В. — 86.

Волосков, В. Ф. — 329.

Волошко, Т. — 86.

Гавриленко, 3. — 648.

Гаврилко, М. — 859, 1079.

Гаевой, Т. — 183.

Гайдар, О. — 598.

Галайчук, А. М. — 145.

Галушко, Н. — 892, 896.

Гальченко, С. А. — 145.

Галян, Г. — 57, 147.

Гамирін, В. — 342, 1020.

Гарбуз, В. — 748, 767, 773, 1001, 1002, 1008, 1010, 1079, 1080.

Гаріна, Т. — 593, 613.

Гармаш, О. Н. — 1080.

Ге, М. М. — 724.

Гейко, М. — 86.

Генрієтта-Марія — 302.

Гитлер — 169.

Гладиш, К. В. — 253, 304, 801.

Глушаченко, О. — 596, 636, 637.

Глущенко, М. П. — 397.

Гнатюк, Д. — 36, 126, 482, 484-486, 491.

Гнипа, В. — 649.

Гнітько, В. — 596, 636.

Гнойовий, С. — 86, 577, 578.

Говдя, П. І. — 275.

Гоголь. М. В. — 128, 152, 367, 857, 900, 1020, 1032.

Гойя, Ф.-Х. — 823.

Головнін, М. — 672.

188

Головко, Б. О. — 1080.

Гопкало, І. — 266, 1026.

Горбанівець, Я. — 437.

Горбенко, Павло — 37, 70, 127, 490.

Горбенко, Петро — 1026.

Горленко, В. — 1, 2.

Горобець, П. М. — 7-19, 24, 26, 29-31, 58, 59, 63, 69, 97, 98, 114, 124, 143, 163, 165, 174, 176, 180, 181, 183, 184, 186, 191, 197, 200, 202, 210, 219, 230-232, 234, 246, 254, 257, 355, 357, 360, 361, 363, 365, 369, 375, 376, 379-382, 385, 386, 387, 390-395, 397, 401, 406, 409, 411, 413, 415, 416, 423, 424, 429, 430, 434, 462-464, 470, 471, 474, 583, 594, 638, 673-752, 811, 1079.

Граб, В. І. — 804.

Григоренко, В. — 438.

Гринь, Г. — 332.

Грубич, К. — 623.

Грьоз, Ж.-Б. — 278, 284.

Гудзенко — 163.

Гуменюк, П. — 906, 930, 959.

Гурамішвілі, Д. — 342.

Давидич, С. — 282, 322.

Давидов, А. 3. — 638.

Данилейко, В. — 57, 147, 1059.

Дацюк, В. — 975, 976.

Делакруа, — 316.

Демченко, Т. Н. — 1080.

Дем'янчук, Ф. — 177.

Дениско, Г. — 549, 567, 619, 621.

Дениско, Т. — 338, 602, 618, 632, 641.

Дерябін, В. І. -51, 574, 579.

Десятник — 655.

Дзержинський — 61-64, 66, 67, 70, 72-75, 83-87, 89, 93, 95, 99, 100-102, 104, 105, 107, 109-116,

189

119-121, 126, 131-133, 138, 139, 141-144, 146.

Довгаленко, Ю. — 288.

Донцов, М. О. — 64, 65, 146, 147, 163, 216, 411.

Донченко, Р. — 404.

Доріченко, О. — 611. Дороднов, М. — 480.

Драгоманов, П. — 258.

Дробязко, 1. Г. — 1079.

Дряпаченко, І. К. — 740, 1079.

Дубинский (Дубинський), Д. О. — 74, 118, 429.

Дубовськой, М. Н. — 28, 721.

Дутка, Р. — 57, 147.

Дюрер, А. — 814.

Дяченко, А. — 293.

Енгр, Ж.-О.-Д. — 824.

Ернст, Ф. — 4, 807, 808, 1072.

Ефименко, Р. — 183. Є. Р. — 4.

Жемчужников, Л. М. — 761.

Жовнір, Н. — 650.

Жолтовський, П. М. — 249.

Жук, А. — 57, 147, 221.

Жук, В. Н. — 1073.

Журбий, А. П. — 1012.

Загайко, А. І. — 146, 637, 753-758.

Загородня, Т. — 86.

Заєць, М. — 906.

Зайцев, І. К. — 145, 203, 726, 745.

Зарецький, І. — 147, 1080.

Захарченко, Н. — див.: Погрібна Н.

Зацеркляна (Зацеркляная), Т. — 50, 1012, 1089.

Зацеркляний (Зацеркляный), М. — 50, 1012.

Зикун, М. А. — 1012.

190

Зленко, Г. К. — 1079.

Злидень, Ф. — 163.

Золотов, В. — 605,

Золотухін, О. — 60, 528.

Ищенко, Н. А. — 1012.

Іваненко, О. — 571, 572.

Іванченко, Ю. О. — 345.

Івахненко (Ивахненко), О. — 400, 1012.

Івницька (Ивницкая) Т. В. — 541, 1012.

Ільченко (Ильченко), Л. — 557, 1012.

Іщенко, П. І. — 136, 951.

Іщенко, П. Н. — 1079.

Калашник, П. І. — 1079.

Камінський, Ф. І. — 1081.

Капельгородський, П. — 161, 163.

Карнаух, П. — 445, 604.

Каташов, С. — 863.

Кваша, В. — 950, 953, 960, 962, 963, 966, 983, 1079.

Келлін — 686.

Кириченко, Т. — 624.

Кіпренський, О. — 792.

Клименко, О. — 57, 147.

Климовицький, Г. — 544.

Коваленко, А. — 348, 609, 643.

Коваленко, Г. — 328, 644, 744, 854.

Коваленко, О. М. — 275.

Ковалевська, Л. — 86.

Ковінька, О. — 163.

Коган, М. Г. — 969, 980.

Колесніков, Л. О. — 650.

Колесса, Ф. — 1026.

Колісник, П. — 946.

Комяков, М. — 183.

Кончин, Е. — 279, 301, 313, 314, 316, 323, 324.

191

Коргун, М. — 1113а.

Короленко, В. Г. — 160, 176, 658.

Короленко, С. — 183.

Коршун, М. — 1082, 1099.

Косміна, О. — 57, 147.

Косміна, Т. — 57, 147.

Костенко, В. — 807.

Костур, В. — 274.

Котельніков, О. Б. — 203.

Котляр, В. — 432.

Котляревський, І. — 157.

Котков, 1. — 354.

Кочубеї — 155, 343.

Кочубеївна, М. — 349.

Кошова, Є. — 289.

Красицький, Ф. — 875.

Криворотенко, М. — 158а.

Крижановська, М. — 422.

Кричевська, Н. — 145.

Кричевський, В. — 347, 850, 855, 1019, 1065.

Кричевський, Ф. — 145, 839, 856, 955.

Кріпак, В. — 907, 909.

Кріпак, Л. — 907, 909.

Кругляк, Л. — 506.

Кругляк, М. — 1026.

Крутенко, Н. — 57, 147, 339.

Крючко, І. — 1006.

Ксьонз, Г. П. — 816.

Кудрицький, А. В. — 346, 682, 1079, 1080.

Кужавінський, Б. — 576.

Кузьменко, А. — 425, 759-764.

Кузьменко, Л. — 444.

Кулатова, І. М. — 801.

Кулик, Олександр — 580.

192

Кулик, Олексій — 1067.

Кульчинська, С. — 957.

Куницька, М. Я. — 326.

Курочка, І. — 336, 337, 615, 616.

Кусайло, Т. — 86.

Лабенок, Л. — 248.

Лаборешних, В. Я. — 208, 209, 408, 765-772.

Лавренко, А. — 86.

Лагода, О. — 947.

Лапа, В. П. — 6, 352, 773-777, 779.

Лащук, Ю. — 57, 146, 147.

Левадна, О. — 1086.

Левадний, О. — 1964, 1086.

Левицький, Г. — 340.

Левицький, Д. — 2.

Левітан, І. І. — 19, 696, 723, 755.

Левченко, І. — 224.

Леже, Н. — 565.

Лелі, П. — 302.

Леонардо да Вінчі — 188, 368, 699.

Лех, Р. — 88.

Лещинська, М. — 412.

Ленін, В. 1. — 400, 433, 435.

Липченко (Ліпченко), О. — 86, 91, 626, 627.

Лис, В. — 554.

Лисенко, А. — 86.

Лисенко, І. С. — 111, 146, 407, 409, 785.

Литвин, О. — 51, 575, 934.

Литвиненко, А. — 1089.

Литовченко, О. — 372, 420.

Літвінова (Литвинова), О. А. — 11, 12, 143, 144, 171, 172, 353, 371,402,775,778-780.

Лісний, П. — 1041.

Лобановський, Б. Б. — 272.

193

Лукін, Ю. В. — 38, 496, 497.

Лукомська, І. — 600.

Лушакова, А. — 57, 147.

Любимов, Є. В. — 53.

Ляхович, Н. — 579, 580.

Лящук, Т. — 1114. М. Р. — 3.

Магденко, В. М. — 854, 871, 1079.

Мазепа, І. — 830.

Мазкун, В. — 624.

Майорчик, В. — 676.

Майфет, Г. — 163.

Макаренко, О. — 586.

Маковський, В. Є. — 654.

Маковський, К. Є. — 251, 254, 255, 257.

Максименко, О. — 867.

Максимчук, В. — 720.

Максімов (Максимов), В. М. — 20, 663.

Марков, Г. — 378, 410.

Марков, О. Т. — 25.

Мартинович, П. — 4, 1057.

Марченко, Ф. Г. — 93, 141, 643, 644.

Масалина, И. — 218.

Мезенцева, Г. Г. — 207.

Мельник, Л. — 439, 442, 445, 606.

Мельник, П. — 86.

Микитенко, Є. С. — 23, 661, 781-782.

Миколаєнко, В. — 268.

Мирний Панас — 1067.

Мироненко, В. Ф. — 107, 396, 397.

Мисак, С. — 617, 620, 621.

Михайлик, М. — 248.

Михайліна, А. М. — 25.

Мопассан, Гі де — 813.

194

Мусієнко, П. — 875.

Мясоєдов, І. — 348, 563.

Мясоєдов, Г. Г. — 18, 21, 218, 351, 661, 669, 739, 781, 797.

Нагнибіда, В. К. — 1079.

Нанкевич, А. — 786.

Нарбут, Г. — 312, 838.

Непийпиво, В. — 61, 130, 545, 546, 547.

Непом'яща, А. Б. — 17, 18, 21, 22, 27, 29, 144, 783-785.

Нестеров, М. В. — 26, 731.

Нестуля, Л. — 634.

Нестуля, О. — 803.

Нечипоренко, О. — 86.

Никоненко (Ніконенко), Я. Я. — 10, 174, 361, 786-799, 965.

Ніколаєв, В. Ф. — 344.

Ніколаєва, О. — 341.

Нікітін, Т. — 468.

Новакович, Р. М. — 146, 559, 790-792.

Носенко, М. — 40, 283, 524, 525, 529, 954.

Ночівник (Ночовник), О. — 147, 1069, 1079.

Огієвська, І. В. — 290.

Олександренко, І. — 343.

Олександренко, Т. — 620.

Олексюк, П. — 433.

Олешко, О. — 455, 458, 473.

Олійник, В. — 244.

Олійник, М. — 592.

Олійник-Локай, О. — 603.

Омельченко, Г. — 1026.

Омеляненко, В. — 347.

Онацький, Є. — 799.

Онацький, Н. — 456, 457, 459, 465, 861.

Онищенко, С. — 659.

195

Орлов, І. — 165, 328, 793-794, 854.

Остроушко, Л. М. — 273.

Павлов, 1. — 359.

Павлусенко, М. — 233, 435.

Павлуцький, Г. — 1085.

Павлюченко, В. — 44, 82, 131, 437, 553, 554, 631, 671.

Панащатенко, В. С. — 854, 857, 912.

Панкевич, Ю. — 86.

Панченко, Н. — 86.

Пархоменко, Ю. К. — 143, 192.

Пасічний, О. — 577.

Пасько, О. — 986.

Пашко, А. — 545, 582.

Пащенко, О. — 885.

Пекаровський, М. П. — 145.

Передерій, В. — 86.

Перов, В. Г. — 690, 712.

Перцов, Д. — 419.

Песлявський, А. — 235.

Петерс, К. — 223, 317.

Петрашевич, Г. Л. — 220.

Петренко, М. З. — 235.

Петро І — 826.

Пимоненко, М. К. — 730.

Піаніда, Б. М. — 15, 43, 145-147, 216, 247, 251, 252, 259-262, 294, 297, 298, 385, 386, 407, 415, 416, 449, 450, 454, 549, 550, 563, 677, 679, 867, 973, 974.

Підгорний, М. — 971.

Пікассо — 548.

Побоков, В. — 930.

Повстяний, Є. П. — 995.

Погрібна, Н. — 795 — 797.

Позен, Л. — 157, 214, 842.

Позивайло, М. Ф. — 94, 142, 642, 643, 867.

196

Поливенко, В. — 303, 522.

Полив'яний, П. — 505, 960.

Полєнов, В. Д. — 27, 665.

Полтавець, М. — 428.

Полуботок, П. — 826.

Пономарьов, М. — 443.

Попенко, В. — 89, 920, 921.

Поросний (Поросний), В. В. — 854, 996, 1014.

Посполітак, К. С. — 16, 393, 886, 891, 893.

Пошивайли, — 964, 996, 1014.

Пошивайло, О. — 57, 147.

Прытков, В. — 211.

Пругло, Т. — 440, 482, 500, 533, 547, 550, 558, 566, 573.

Прянишников, І. М. — 23.

Псьол, Г. — 942.

Пудов, Ю. — 397.

Пустовий, О. — 86.

Пустовіт, Т. Н. — 1073.

Путря, Є. — 56, 595, 834, 837, 881, 939, 978, 984, 989, 992, 994, 1019, 1023, 1026, 1033, 1035, 1038, 1042, 1043, 1045, 1083, 1087, 1094, 1097, 1111, 1113.

Путря, О. — 618, 619.

Пуцко, В. — 57, 147.

Пушкин, А. С. — 101.

Пчілка, Олена — 1026.

П'янида, Б. — 1048.

Равич, І. — 235.

Рафаель — 548, 791, 819.

Ревва, Г. — 365.

Ремчуков, С. — 55, 83, 123, 125, 467, 587, 588.

Репнин — 151, 155.

Реріх, М. К. — 96, 647, 648.

Рєпін, І. Ю. — 146, 353, 531, 709.

Риженко, Я. — 158а.

197

Рихлік, Б. — 597.

Рідна, Г. — 640, 829.

Рожанківський, Ф. — 807.

Розенбаум, С. А. — 6, 163, 165, 854, 1014, 1015.

Рой, С. — 86.

Романець, Т. — 57, 147.

Ромберг, Б. В. — 154.

Россі, К. — 17 — 692.

Ростовцев, М. — 46, 134.

Ротач, А. — 57, 145, 1033.

Ротач, П. — 147, 836.

Рубан, В. — 57, 147, 300, 310, 319, 327, 328, 837.

Рудинська, Є. Я. — 350.

Рудинський, М. — 5, 153, 154, 798-809.

Рудич, Д. — 831.

Рясний, О. — 86.

Савицька, М. — 1, 2.

Савчук, Г. — 46.

Сазонова, Є. І. — 253.

Самбур, А. Г. — 7, 66, 113, 413, 673.

Самойлов, Є. — 86.

Самуйло, В. — 185.

Санжаревський, Д. — 810.

Саник, Ю. — 86.

Саприкіна, Л. — 837.

Свєчников, Д. — 86.

Свинцов — 258.

Світлицький, Г. П. — 795.

Світлугін, В. — 228.

Северин, І. — 303, 986, 988, 991, 1003, 1015, 1016.

Селівачов, М. — 57, 146, 147.

Селюченеко, О. — 147, 1015, 1016, 1069, 1079.

Семенюта, В. І. — 854.

Семеняка, В. — 555.

198

Сербутовський, А. А. — 48, 84, 591, 592, 762, 872, 899, 902.

Сергійко, Н. — 478.

Середина-Сабатіна, Л. І. — 1079.

Сидоренко, Д. А. — 1016, 1030.

Силютіна, О. — 584, 594, 626

Сисько, В. — 297, 298.

Скалацький, К. — 32, 33, 36, 37, 39, 47, 49, 52, 57, 145-147, 227, 237, 250, 255, 256, 258, 276, 284, 299, 302, 306, 308, 309, 311, 318, 325, 335, 338, 349, 443, 480, 482, 485, 486, 499, 511, 548, 565, 810-831.

Скаржинська, К. — 1081.

Славич, С. — 187.

Сластьон (Сластіон), О. — 4, 241, 315, 843, 853, 860, 936, 939, 977, 978, 981, 982, 984, 990, 1021, 1022, 1024, 1026, 1027, 1028, 1038, 1043, 1045, 1046, 1050, 1051, 1054, 1057, 1061, 1063, 1083, 1093, 1094, 1113.

Смірнов-Русенький, Б. О. — 651, 652.

Соколовська, Д. — 832 — 833.

Солодовник, С. — 867.

Срібний, В. — 436.

Сталін — 359, 693.

Стан, М. — 881.

Стасов, В. В. — 691.

Стельмах, М. — 238.

Степанов, К. — 775.

Степовик, Д. — 57, 147, 340.

Стовбуненко, Ф. — 264, 345,

Стороженко, П. — 597.

Странадко, Е. — 95, 646.

Струнніков, М. І. — 328.

Супруненко, О. — 57, 147, 158а, 350, 801, 804, 805, 807, 837.

Суріков, В. І. — 687.

199

Таранушенко, С. — 802, 807, 1057.

Тарасенко, О. — 86.

Татаринова, Л. — 585.

Тесленко, І. — 640.

Тесленко, Л. — 295, 296.

Терещенко, А. — 750.

Ткаченко, І. С. — 910.

Ткаченко, Ф. — 51, 574.

Товстуха, Л. С. — 92, 1017, 1029, 1031.

Томір, Ф. — 809.

Третуб, В. — 857.

Трипільська (Трипольская), Є. — 992, 1029, 1031.

Тропінін, В. А. — 660.

Трохимець-Милютін, В. — 1037.

Трутовський, К. О. — 796.

Турчина, Н. С. — 253, 441, 452, 562, 587, 590, 625.

Українка, Леся — 258.

Українець (Украинец), І. — 851, 852, 854, 933, 958, 1029, 1031.

Унтило, Н. — 1018.

Усик, Я. — 698, 711, 714, 994, 999, 1000, 1029, 1031, 1079.

Фаворський (Фаворский), В. — 74, 118, 429.

Фальц-Фейн, Е. фон — 670.

Федоренко, А. — 163.

Федотов, П. А. — 700.

Федько, В. — 610, 611, 612.

Філянський, М. — 158а.

Фісун, М. А. — 1073.

Флавицький, К. Д. — 296.

Фомін (Фомин), О. І. — 1031, 1039.

Фрумкіна, Г. А. — 193.

Фурман, В. С. — 34, 35, 38, 40, 41, 46, 447, 455, 473, 496, 524, 535.

Хазова, Н. М. — 17, 143, 144, 381.

200

Халабудний (Халабудный), Я. — 773, 1039, 1040, 1079.

Ханко, В. — 34, 35, 42-45, 48, 53-57, 145-147, 241, 266, 268, 281, 283, 285-287, 292, 303, 314, 321, 341, 342, 347, 451, 456, 457, 459-464, 467, 470-472, 474, 477, 484, 487-498, 501-505, 507-510, 512-514, 516-523, 526-529, 531, 534, 536-543, 552, 553, 556, 564, 568-570, 583, 591, 595, 617, 629, 630, 657, 682, 793, 834-1113а.

Хитько (Хітько), Володимир — 774, 1026.

Хітько, Василь — 268, 862.

Хлонь, М. — 1059.

Хлонь, О. 1. — 1039, 1040, 1079.

Хоменко, В. — 907.

Цвєткова, О. — 1114.

Цельтнер, В. — 384.

Цисс, Г. І. — 14, 24, 146, 328, 382, 531, 725, 735, 752, 1039, 1040, 1044, 1079.

Цись, І. — 315.

Черкас, А. — 750.

Черкас, О. — 321, 835.

Чепелик, В. — 837.

Черінько, І. — 1023, 1025, 1039, 1040.

Чернецька, Т. — 267.

Чернов, Л. І. — 1039, 1040.

Чопівський, П. — 213.

Чорна, С. — 754.

Шамраєв, О. — 430.

Шаповал, І. П. — 294.

Шассеріо, Т. — 822.

Шаховцов, В. — 396, 717.

Шевченко, М. — 473, 546.

Шевченко, С. — 458.

Шевченко, Т. — 24, 109, 147, 356, 405, 425, 702, 725, 733, 736, 738, 758, 763, 782, 1027, 1045, 1046, 1047, 1051, 1056.

201

Шеремет, В. — 542, 913.

Шибанов, Г. — 834.

Шинкаренко, Л. — 874.

Шишкін, І. І. — 22, 701, 710, 832, 833.

Шкаровская, Н. — 265.

Шовкопляс, І. Г. — 800, 805.

Штепа, А. — 326, 1039, 1040.

Шувалова, И. Н. — 240.

Шульга, І. М. — 1039, 1040.

Щеглов, М. С. — 49, 567, 593, 639.

Щепотьєва, М. — 147.

Щербаківський, В. — 1097, 1098, 1111.

Щербань, Ю. — 383.

Юзефович, Н. — 666, 957, 1096, 1112.

Юхименки 1039, 1040.

Юхименко, П. Ф. — 1079.

Ющевский, С. — 148.

Явдак, П. — 147.

Яблонська, Т. Н. — 204, 239.

Якименко, О. — 952, 961, 1079.

Янковська, Л. — 532.

Яременко, Г. Г. — 1039, 1040.

Ярошенко, М. О. — 3, 13, 26, 73, 75, 146, 150; 155, 200, 203, 210, 211, 219, 271, 313, 331, 343, 395, 604, 662, 688, 707, 713, 741, 742, 747, 787, 808, 1079.

Ярошенко, М. П. — 150, 191.

202

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АХРР — Асоціація художників роволюційної Росії

АХЧУ — Асоціація художників червоної України

ДМУОМ — Державний музей українського образотворчого мистецтва

ДМУНДМ — Державний музей українського народного декоративного мистецтва

ОБНТ — Обласний Будинок народної творчості

ПДХМ — Полтавський державний художній музей

ПОХМ — Полтавський обласний художній музей

ПХМ — Полтавський художній музей

РБК — Районний Будинок культури

УЕ — Украшська енциклопедія імені М. П. Бажана

УРЕ — Українська радянська енциклопедія

УРЕС — Український радянський енциклопедичний словник

УСЭ — Украинская советская энциклопедия

203

ОГЛАВ

Історія Музею. Колекції. Співробітники. Будинок

5

І. Окремі видання

42

II. Афіші, запрошення, програми конференцій

49

III. Література з історії установи

69

IV. Виставки в Музеї

90

V. Праці співробітників

119

Покажчик мистців, згаданих у передмові

171

Абетковий покажчик імен

184

Список скорочень

202

 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
1919-1994
Бібліографічний покажчик

 

Редактор Г. М. Михайленко

Малюнок на обкладинці Олеся Бузини

Художній та технічний редактор
Г. П. Грибан

Коректор Н. Б. Левін

Оператор комп'ютерного набору
В. А. Вороніна

Комп'ютерна верстка В. М. Кривоноса

Підписано до друку 20. 10. 94. Формат 60x84/16. Папір друкарський. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 12,1. Ум. фарб.-відб. 12,1. Обл.-вид. арк. 10.0. Тираж 500 пр. Вид. № 109. Зам. 4293. Ціна договірна.

Обласне державно-громадське видавництво
«Полтавський літератор».
314000, Полтава, вул. Жовтнева, 45.
МРД м. Кобеляки

Если Вы хотите поддержать сайт

Карта ПриватБанка:
5168 7556 1759 9598