Квачевский, Александр Андреевич

Квачевський, Олександр Андрійович (псевдоніми — Свой, Старый юрист; 06.03(22.02).1830—03.02(22.01).1891) — правознавець.

Закінчив юрид. розряд філос.-юрид. ф-ту Петерб. ун-ту зі ступенем кандидата (1852). Служив на різних посадах по відомству Мін-ва юстиції. У 1860-х рр. був суд. слідчим повітового суду в м. Перемишль (нині селище Калузької обл., РФ), згодом — губернським прокурором у м. Мінськ (нині столиця Білорусі). Брав участь у розробці Судових статутів 1864. Від 1865 — прокурор новоствореного окружного суду в м. Кашин (нині місто Тверської обл., РФ) та голова окружного суду в м. Острогозьк (нині місто Воронезької обл., РФ). Від 1873 — присяжний повірений у Полтаві та Києві. Активний учасник Київського юрид. т-ва (засноване 1876). Близький знайомий О.Кістяківського. Одним з перших почав вивчати місц. закони Черніг. і Полтав. губерній. Підготував і опублікував низку ґрунтовних юрид. праць, що не втратили своєї актуальності й нині, серед них монографічні дослідження, коментовані видання законодавчих актів, статті у часописах і збірках, зокрема в «Журнале гражданского и уголовного права», «Юридическом вестнике», «Трудах Киевского юридического общества».

Похований на Смоленському православному кладовищі в Санкт-Петербурзі.

Тв.: Гражданское уложение и крестьянское право. «Юридический вестник», 1866, № 9; Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г., ч. 1—3. СПб., 1866—69; О вызове и допросе свидетелей в предварительном следствии. «Юридический вестник», 1869, № 7—8; Суд присяжных по русским законам. Руководство для присяжных заседателей. СПб., 1873; Законы Черниговской и Полтавской губерний и новый суд. «Журнал гражданского и уголовного права», 1875, № 1—2; Права женщины по законам Черниговской и Полтавской губерний. Там само, 1877, № 3; Наш суд присяжных. Практические заметки. Там само, 1880, № 3; О товариществах вообще и об акционерных обществах в особенности по началам права, русским законам и судебной практике, ч. 1. СПб., 1880; Наше гражданское правосудие. «Юридический вестник», 1882, № 1, 3—4, 8; Положение нашего суда присяжных. В кн.: Труды Киевского юридического общества. Прибавление к протоколам 1880 года. К., 1883; Положение о поземельном устройстве сельских вечных чиншевиков в губерниях западных и белорусских. Варшава, 1888.

І.Б. Усенко.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
2 Юристы
[Юристи] - пункт меню

Если Вы хотите поддержать сайт

Карта ПриватБанка:
5168 7556 1759 9598

WebMoney:

UAH

U424759725951

RUB

R595618315667

USD

Z159829102497

EUR

E256443352919