Рклицкий, Михаил Васильевич

Рклицький, Михайло Васильович (10 вересня 1862 — 21 травня 1929) — історик-статистик, з старого священичого роду Новгородсіверщини. [Брат Сергія Рклицького - Т.Б.]

Вчився у Харківському університеті, де був членом групи революціонерів народників, за що 1888 був засланий до Сибіру. З 1898 працював у Статистичному бюро (з 1902 — його керівник) Полтавської Губернської Земської Управи.

Автор низки праць з іст. економіки й статистики Лівобережної України.

Головні праці: "Мобилизация земельной собственности в Полтавской губернии" (1904), "Задолженность землевладения в Полтавской губернии" (1904), "Землевладение в Полтавской губернии" (1908), "Казаки Золотоношского уезда по данным Румянцевской описи" (1909), "Казаки Полтавского и части Зеньковского уездов по данным Румянцевской описи" (1911), "Город Новгород-Северский. Его прошлое и настоящее" та ін.

Співр. "КСт." і багатьох рос. журн., де друкував свої ст. й оп. Автор спогадів про П. Грабовського (Граба) та його добу (Зб. "Література", ВУАН, І, 1928).

Джерело:

Енциклопедія українознавства: В 10 томах / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

Ссылки на эту страницу


1 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
2 Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века
[Короткий біографічний словник вчених і письменників Полтавської губернії з половини XVIII століття] - И. Ф. Павловский // Полтава. Типо-литография преемников Дохмана. 1912
3 Личности - Р
[Особистості - Р] - пункт меню
4 Полтава. Исторический очерк
Полтава. Исторический очерк. Авторский коллектив. Полтава: Полтавский литератор, — 280 с, ил. + 24 с. вкл.
5 Полтавская губернская ученая архивная комиссия
Полтавская губернская ученая архивная комиссия
6 Революционная Украинская Партия (РУП) на Полтавщине по архивным материалам 1901-1905 годов
Антонин Дучинський, Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років // За сто літ: Матеріали з громад. й літ. життя України XIX і початків XX століття / Іст. секція Укр. АН ; Під ред. М. Грушевського. — [К.] : Держвидав України, 1927–1930. — 327, [1] с. — Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі; … Кн. 2. — 1928. — Бібліогр. у підрядк. прим.
7 Рклицкий, Сергей Васильевич
[Рклицький, Сергій Васильйович] (1876—1934), украинский историк, архивист
8 Статистики
[Статистики] - пункт меню
9 Участники революционного движения
[Учасники революційного руху] - пункт меню

Если Вы хотите поддержать сайт

Карта ПриватБанка:
5168 7556 1759 9598

WebMoney:

UAH

U424759725951

RUB

R595618315667

USD

Z159829102497

EUR

E256443352919