Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Глинские

ГЛИНСЬКІ – князівський рід тюркського походження. За генеалогічними переказами, бере початок від сина Мамая – Мансур-Кията, який після Куликовської битви 1380 осів на Задніпров'ї, заснувавши Глинськ (нині село Глинка Роменського р-ну Сум. обл.), Полтаву й Глинницю (нині с. Глинське Зіньківського р-ну Полтав. обл.). Спадкоємцем цих володінь став його син Олекса, який, прийнявши християнство, разом зі своїм сином Іваном почав служити вел. кн. литов. Вітовту. Той примножив маєтності Г. і видав за Івана (відомого учасника битви на Ворсклі; див. Ворскла, битва на річці 1399) дочку кн. Данила Острозького. Сини Івана від цього шлюбу Борис і Семен започаткували дві лінії роду Г.: старший син – литов., а молодший – черкасько-смоленську. Найвизначнішим представником першої (перервалася 1602) був М.Глинський, який на зламі 1508–09 емігрував до Москви разом зі своїми братами Іваном Львовичем (1505–07 – київ. воєводою) та Василем Львовичем. Дочка Івана Олена (р. н. невід. – 13(04)1538) 1526 вийшла заміж за вел. кн. моск. Василія III Івановича, ставши матір'ю Івана IV. Із черкасько-смоленської лінії (перерваної бл. 1576) найвідомішим був Богдан Федорович – намісник м. Путивль з 1495, захоплений у полон під час штурму міста моск. військами (1500). Його нащадки титулувалися князями путивльськими. Князі Г., що фіксуються за новітніх часів, походять зі смоленського відгалуження черкасько-смоленської лінії роду.

Русина О.В.

Література:

Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końсa XIV wieku. Warszawa, 1895

Prochaska A. O kniaziowskiem pochodzeniu szlachty Glińskich. "Miesięcznik Heraldyczny", 1912, N 7–8

Бычкова М.Е. Родословие Глинских из Румянцевского собрания. "Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.Ленина", 1977, вып. 38

Її ж. Родословие князей Глинских. "Историческая генеалогия", 1994, № 3.

Джерело:

Русина О.В. ГЛИНСЬКІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Glynski

 

Ссылки на эту страницу


1 Личности - Г
[Особистості - Г] - пункт меню
2 По вопросу о времени основания города Полтавы
[До питання про час заснування міста Полтави] - Л. Падалка. По вопросу о времени основания города Полтавы // Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. Книга десятая. Издана под редакцией В. З. Завитневича. Киев. Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, Михайловская улица, дом № 4. 1896 г. Стр. 15-33
3 Подземелья Полтавы
Подземелья Полтавы
4 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654