Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Александр ІІІ

Олександр ІІІ [26.02.(10.03.)1845 - 20.10.(01.11).1894] - російський імператор з 1881. Другий син Олександра ІІ [батько Миколи II - Т.Б.]. Протягом всього життя панічно боявся замахів і заколотів. За правління О. Ill в 1891-93 російський уряд підписав ряд угод з Францією, які привели до утворення російсько-французького союзу. Щодо України проводив політику національно-колоніального гніту.

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. - http://history.franko.lviv.ua

Портрет: http://www.galereia.ru/node/746?size=preview

 

Полтаву удостоили посещением следующие Высочайшие Особы:

1872 г., 18 августа, Государь Император Александр II, Наследник Цесаревич Александр Александрович и Великий Князь Владимир Александрович.

Источник:

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 36-38

Ссылки на эту страницу


1 Авчинников, Владимир Александрович
[Авчінніков, Володимир Олександрович] (1896-?), поручик, воспитанник ППКК (1913)
2 Академик Орест Иванович Левицкий
[Академік Орест Іванович Левицький († 9 травня (26 квітня) 1922 року) - Василенко М. П. // К. : Юридична думка. Т. 2 - 2006. - 560 с. Стор. 169-214.
3 Александр II
[Олександр II] (1818—1881), российский император (1855—1881)
4 Владимир Александрович
[Володимир Олександрович] (1847—1909), Великий Князь
5 Волков, Василий Алексеевич
[Волков, Василь Олексійович] (1842—1907), художник, преподаватель рисования
6 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
7 Воспоминания о моих встречах с украинскими деятелями старшего поколения
Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління // Леонтович, Володимир Миколайович. Зібрання творів [Текст] : в 4-х томах / В. М. Леонтович. - К. : Сфера. - (Б-ка газети "Рада"). Т. 3 : Повість. Спогади. - 2004. - 356 с. Стор. 302-335.
8 Воспоминания юношеских дней: 1897-1906
[Юрій Коллард. Спогади юнацьких днів: 1897-1906. Українська Студентсьтка Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП)] // Срібна сурма, Торонто, 1972
9 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
10 Дворянские банки
Дворянские банки - основанные государством кредитные учреждения для дворян
11 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
12 Дневники Сергея Ефремова, 1926-1927
Єфремов С. О. Щоденники, 1923‒1929 / Упоряд.: О. І. Путро (гол. упоряд.), Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. Портнова, Л. І. Стрельська; Ред. кол.: О. С. Онищенко, О. І. Путро, М. І. Панчук, Л. М Гордієнко, Л. І. Стрельська, В. А. Смолій, Е. С. Соловей, І. Ф. Курас; Наук. ред Е. С. Соловей. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. ‒ К.: ЗАТ "Газета "РАДА", 1997. ‒ 848 с. ‒ (Мемуари)
13 Записки о Полтаве и ее памятниках
[Записки про Полтаву та її пам`ятники]. Бучневич Василий Евстафиевич. Полтава. 1902
14 Именной указатель к книге П. И. Мазанова "Полтавский институт благородных девиц"
15 Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Історичний нарис Петровського Полтавського кадетського корпусу] - Павловский Иван Францевич. Полтава. 1890
16 Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса (указатель)
[Історичний нарис Петровського Полтавського кадетського корпусу] - Павловский Иван Францевич. Полтава. 1890. Именной указатель
17 Канчер, Михаил Никитич
[Канчер, Михайло Микитович] (1866—1891/2), народоволец, участник покушения на Александра ІІІ
18 Короленко, Владимир Галактионович
[Короленко, Володимир Галактіонович] (1853—1921), русский писатель и общественный деятель
19 Личности - А
[Особистості - А] - пункт меню
20 Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович
[Лоріс-Меліков, Михайло Таріелович] (1825—1888), граф, генерал-адъютант, Харьковский военный генерал-губернатор в 1879 г.
21 Мария Федоровна
[Марія Федорівна] (1847-1928), русская императрица, супруга Александр III, мать Николая II
22 Мартынович. Воспоминания А. Сластьона
[Мартинович. Спогади О. Сластьона] // Кооперативное издательство "Рух". Харьков, 1931
23 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 1)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1903 г. по 1-е октября 1904 г. Год первый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1904.
24 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 2)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1904 г. по 1-е октября 1905 г. Год второй. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1905.
25 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 3)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1905 г. по 1-е октября 1906 г. Год третий. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1906.
26 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 4)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1906 г. по 1-е октября 1907 г. Год четвертый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1907
27 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 5)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1908
28 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 6)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1908 г. по 1-е октября 1909 г. Год шестой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1909.
29 Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса ( 7)
[Матеріали до історії Петровського Полтавського кадетського корпусу] - с 1-го октября 1909 г. по 1-е октября 1910 г. Год седьмой. Собрал полковник А. Д. Ромашкевич. Полтава. 1910.
30 Михаил Александрович
[Михайло Олександрович Романов] (1878-1918) – Великий Князь
31 Михаил Николаевич
[Михайло Миколайович] (1832-1909), Великий Князь
32 Мои воспоминания (1861-1915)
Софія Русова. Мої спомини (1861-1915) // За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початку ХХ століття. Заходом Комісії новішої історії України під редакцією Голови секції акад. Михайла Грушевського. Книга друга (1861-1879 рр.). Стор. 135-175. Книга третя (1879-1915 рр.). Стор. 147-205.
33 Мои воспоминания о давнем прошлом (1901-1914 годы)
[Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Издательский союз "Тризуб". Виннипег, Манитоба. 1949
34 На память прежним и нынешним воспитанникам Петровского-Полтавского кадетского корпуса. 1840-1890
[На пам'ять колишнім і нинішнім вихованцям Петровського-Полтавського кадетського корпусу. 1840-1890] - Лалаев Матвей Степанович. С.-Петербург. 1891
35 На Украине. Путевые впечатления
Россиев П. А. На Украйне (К 200-летию Полтавской битвы). Путевые впечатления. — Исторический вестник, 1909, июнь. Стр. 901-965.
36 Народная Воля
Народная Воля
37 Николай IІ Романов
[Микола IІ Романов] (1868—1918), российский император (1894—1917)
38 Николай Лысенко. В сотую годовщину рождения. 1842-1942
[Микола Лисенко. В соту річницю народження. 1842-1942] – Андриевский Виктор. // Украинское издательство. Львов. 1942
39 Обер, Артемий (Артур) Лаврентьевич
[Обер, Артемій Лаврентійович] (1843—1917), скульптор
40 Очерк истории украино-русинской литературы до 1890 г.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1976—1986. Т. 41: Літературно-критичні праці (1890—1910) — К.: Наукова думка, 1984. Стор. 194-470. Примітки: стор. 590-647. Перша публікація у 1910 р.
41 Очерки из моей жизни
[Нариси з мого життя] - Лукомский Александр Сергеевич (воспитанник ППКК 1885 г.)
42 Пален, Константин Иванович
[Пален, Константин Іванович] (1833—1912), русский государственный деятель
43 Перша революція
Олександер Лотоцький. Сторінки минулого. Частина друга // Серія мемуарів, книга 3. Варшава. 1933. Стор. 276-284
44 Полтавский институт благородных девиц Мазанов
Полтавский институт благородных девиц. Мазанов Петр Иванович. Полтава, 1898
45 Сборник воспоминаний бывших питомцев Петровского Полтавского Кадетского Корпуса
[Збірка спогадів колишніх вихованців Петровського Полтавського Кадетського Корпусу] - Париж. 1965
46 Три громады. Воспоминания из 1885-1917 гг.
[Три громади. Спогади з 1885-1917 рр.] – Андриевский Виктор // Львов. 1938. Издатель Иван Тиктор
47 Фрейфельд, Лев Владимирович
[Фрейфельд, Лев Володимирович] (1863—после 1934), участник революционного движения, народоволец, эсер
48 Черта оседлости
Черта оседлости
49 Чертков, Владимир Григорьевич
[Чертков, Володимир Григорович] (1854–1936), лидер толстовства как общественного движения, близкий друг Л. Н. Толстого, редактор и издатель его произведений

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654