Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Ковалевский, Николай Николаевич

Ковалевський, Микола Миколайович (03.09.1892—18.08. 1957) — політичний і державний діяч, кооператор, публіцист, дослідник національної політики СРСР.

Н. на х. Іванівка Сосницького пов. Черніг. губ. (за ін. даними — у Крупах Люблінської губ., Польща) у дворянській родині. Навч. в Черніг. г-зії, закінчив г-зію в м. Радом (1912; нині місто в Польщі). Навч. на історико-філол. ф-ті Моск. ун-ту, екон. від. Київ. комерційного ін-ту (не закінчив). Активіст укр. студентських громад. 1914 увійшов до Київ. к-ту укр. есерів (див. Українська партія соціалістів-революціонерів), співавт. проекту парт. програми, брав участь у підготовці демонстрації протесту проти заборони царатом святкування 100-річчя від дня народження Т. Шевченка. У лют. 1914 — ув’язнений, утримувався у Лук’янівській тюрмі, звільнений за браком доказів. Від кін. 1914 працював у кооперації на Полтавщині. 1916 прийнятий до Полтав. осередку Товариства українських поступовців, одночасно працював у Київ. центрі укр. есерів. Діяльний учасник установчого з’їзду УПСР 17—18 (4—5) квіт. 1917, з лип. — голова УПСР. На Всеукраїнському селянському з’їзді 1917 обраний головою ЦК Укр. сел. спілки. Очолював редколегію газ. «Народна воля» — спільного органу Укр. сел. спілки і УПСР. Під час роботи Всеукраїнського національного конгресу 1917 обраний чл. Української Центральної Ради від Полтавської губернії, згодом — чл. Малої ради (див. Комітет Української Центральної Ради). У трав. 1917 брав участь у переговорах делегації УЦР із Тимчасовим урядом у Петрограді (нині м. Санкт-Петербург). У листоп. 1917 входив до складу Крайового комітету по охороні революції в Україні. У листоп. 1917 — квіт. 1918 — ген. секретар продовольчих справ і міністр продовольчих справ Української Народної Республіки. У січ. 1919 — депутат Трудового конгресу України. За Директорії УНР — міністр земельних справ в урядах С. Остапенка, Б. Мартоса, І. Мазепи. Від 1920 — на еміграції. Спершу жив у Відні, очолював одну з груп УПСР. Від 1927 мешкав у Варшаві, співробітничав з укр. і польс. часописами: «Літературно-науковий вістник» (Львів), варшавськими — «Biuletyn Polsko-UkraiЅski», двомісячник «Sprawy NarodowoСciowe», квартальник «Wsch\d» та ін.; був дир. пресової «Agencji Telegraficznej Express»; співпрацював з Інститутом дослідження національних справ у Варшаві. У роки Другої світової війни — у Румунії, був співред. ж. «Наше життя» (Бухарест; 1940—42). У повоєн. час мешкав у Австрії; від 1950 — ред. агентства «Express-Pressedienst» (Інсбрук); голова Укр. допомогового к-ту в Австрії; брав участь у підготовці «Енциклопедії українознавства», співробітничав з Інститутом з вивчення СРСР у Мюнхені (Німеччина).

П. у м. Інсбрук.

Тв.: Україна під червоним ярмом. Варшава—Львів, 1937; Polityka narodowoСciowa na Ukrainie Sowieckiej: Zarys ewolucji stosunk\w w latach 1917—1937. Warszawa, 1938; Опозиційні рухи в Україні і національна політика СССР (1920—1954). Мюнхен, 1955; При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії. Інсбрук, 1969.

Літ.: Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 рр., т. 1—2. Ужгород, 1930—32; Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. К., 1998.

О. С. Рубльов.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

 

Ссылки на эту страницу


1 Вербное воскресенье в Киеве 1918 года
Андрій Жук. Вербна неділя у Києві 1918 року // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1938. Річник XV. Львів. 1937. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 22-40.
2 Воспоминания: конец 1917 — декабрь 1918.
Павло Скоропадський. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918. // Головний редактор Ярослав Пеленський. Київ-Філадельфія. 1995
3 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
4 Две веры
[Дві віри] – Виктор Андриевский. Миттенвальд. 1950. На правах рукописи. Речь, произнесенная 27 января 1950 на протестном вече в Миттенвальде против пертрактаций украинских социалистов с группой Керенского
5 Дневник (1918-1919)
[Щоденник (1918-1919)] – Євген Чикаленко. // К.: Темпора, 2011.
6 Журналисты
[Журналісти] - пункт меню
7 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
8 Из былого. Том ІІ. От Гетмана до Директории
[З минулого. Від Гетьмана до Директорії]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1923.
9 Из моих воспоминаний
Борис Мартос. З моїх споминів // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1940. Річник XVII. Львів. 1939. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 30-48.
10 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
11 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 1 : Время Центральной Рады
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О. Цюпки : б. в., 1932. — 437 + XXI.
12 История Украины, 1917-1923 гг. Т. 2. Украинская Гетманская Держава 1918. года
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918. року / Дмитро Дорошенко. – Ужгород. Накладом О.Цюпки : б. в., 1930. — 423 + LXXXVI.
13 К характеристике правых партий
[До характеристики правих партій] – Андриевский Виктор (из доклада, прочитанного 16-17/XII.1920 г. в украинском военном лагере в Райхенберге) // Берлин. 1921. Из типографии Гофмана в Зальцендели
14 Кооперативные деятели
[Кооперативні діячі] - пункт меню
15 Личности - К
[Особистості - К] - пункт меню
16 Мои воспоминания о недавнем прошлом (1914-1920 годы)
[Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)] – Дмитрий Дорошенко // Друге видання. Українське видавництво. Мюнхен. 1969
17 Писатели, публицисты, драматурги
[Письменники, публіцисти, драматурги] - пункт меню
18 Политические и партийные деятели
[Політичні та партійні діячі] - пункт меню
19 Украинский клуб в Полтаве (1913-1918): открытие и направления деятельности
[Український клуб у Полтаві (1913-1918): відкриття та напрямки діяльності] - Пустовит Тарас Павлович

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654