Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Мокляк, Володимир Олександрович

Мокляк, Володимир Олександрович (26.06.1961, с. Руденківка Новосанжарського р-ну Полтавської обл.) – історик, бібліограф, музейник.

Закінчив Руденківську СШ (1978), середнє міське професійно­технічне училище № 4 м. Полтава (1979), Гадяцьке державне культурноосвітнє училище ім. І. П. Котляревського (1985), Харківський державний інститут культури (1991). Трудовий шлях розпочав вантажником на Новосанжарському шкірзаводі (1979–1980). Служив у Радянській армії (1983–1985). Працював диспетчером колгоспу ім. газ. «Зоря Полтавщини» с. Руденківка Новосанжарського р-ну (1980–1981), ст. ред. Новосанжарської районної Централізованої бібліотечної системи (1985–1989). З трав. 1989 – у ПКМ на посадах мол. наукового співробітника відділу археології, наукового та ст. наукового співробітника сектору охорони пам’яток археології. З квіт. 1994 – заст. директора з наукової роботи. У складі археологічних експедицій музею (кер. – О. Б. Супруненко) брав участь у розкопках курганів біля с.с. Ливенське Новосанжарського, Олефірщина Диканського, Олександрівка Чорнухинського рнів. У 1989–1993 проводив археологічні розвідки на території Новосанжарського рну. З 1993 займається розробкою козацької тематики у розрізі історії козацької доби Полтавщини. Авт. наукової концепції експозиції «Полтавщина у кін. XIV – XVIII ст.», тематичних структур та тематико-експозиційних планів виставок, сценарію телевізійного фільму «Полтавський краєзнавчий музей» (1991), понад 100 публікацій у часописах, наукових зб., окремих наукових видань, колективних монографій, ряду матеріалів та досліджень, у т. ч. з історії церкви на Полтавщині. Член редакційної колегії ряду наукових зб., наукового щорічника «ПЄВ».

Нагороджений Почесними грамотами Полтавської міськради, Полтавської облдержадміністрації, Міністерства культури і мистецтв України. Лауреат обл. премії ім. Самійла Величка (2007).

Пр.: Археологические памятники в окрестностях Новых Санжар. // Археологические исследования на Полтавщине. – Полтава, 1990. – С. 109-115; Дзвін 1704 р. з церкви с. Жуки // Північна війна та її наслідки для України: Зб. іст.-культурного заповідника «Поле Полтавської битви». – Полтава, 1992. – С. 43-45; Орест Левицький (1848–1922): Біобібліографічний покажч. – Полтава, 1993. – 112 с.; Трагедія Лубенського монастиря // Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині (1917–1920 рр.): Мат. конференції. – Полтава, 1995. – С. 59-67; Поховання черняхівської культури в с. Воронинці Оржицького району // АЛЛУ. – 1998. – № 1–2. – С. 92-93; Дзвін «Казикермен»: (З історії одного експонату) // ПЄВ. – 1998–1999. – Ч. 5. – Полтава, 1999. – С. 13-20; Святоуспенська церква містечка Старі Санжари Новосанжарського району // ПЄВ. – 2001. – Ч. 7. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2001. – С. 20-23; Церква Покрови Пресвятої Богородиці в селі Стовбина Долина Новосанжарського району // ПЄВ. – 2001. – Ч. 7. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2001. – С. 24; Історичні долі православної церкви на Полтавщині // ПЄВ. – 2001. – Ч. 7. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2001. – С. 31-43; Джерела з історії Північної війни: (Події на Україні) // Карл ХІІ: Постать на тлі епохи. Мат. наукового семінару (22–24 квіт. 2002 р.). – Полтава, 2002. – С. 89-105; Нова історія Полтавщини: Друга пол. XVІ – друга пол. XVIII століття: Пробний підруч. для 8 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: «Оріяна», 2003. – 264 с., іл. – (у співавт.); Полтавщина: Влада на історичних паралелях. – Полтава: АСМІ, 2005. – 392 с., іл. – (у співавт.); Полтавщина: Іст. нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – (у співавт.); Кременчуцький козацький полк // Українське козацтво: Історія, сучасність, майбутнє: Мат. Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 28–29 трав. 2004. – Полтава, 2005. – С. 78- 81; Джерела з історії Полтавського полку. Середина XVII–XVIII ст. – Т. І: Компути та ревізії Полтавського полку. Компут 1649 р., Компут 1718 р. / Упорядкування, підготовка до друку, вст. ст. – Полтава: АСМІ, 2007. – 400 с., іл.; Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Новосанжарський район. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 178 с., іл. (у співавт.); Полтавський полк: Науково-популярний нарис історії полку з часу його виникнення до кін. XVII століття. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – 112 с., іл.; Полтавщина козацька: (від Люблінської унії до Коломацької ради). – Полтава: АСМІ, 2008. – 264 с., іл.

Літ.: Володимир Олександрович Мокляк // Полтавський археологічний збірник. – Вип. 3. – Полтава, 1995. – С. 122; Мокляк Володимир Олександрович // Полтавщина: Влада на історичних паралелях. – Полтава: АСМІ, 2005. – С. 383.

Т. П. Пустовіт

Джерело:

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Ссылки на эту страницу


1 Александр (Ярещенко, Александр Григорьевич)
[Олександр (Ярещенко, Олександр Григорович)] (1890-1938?) – церковный деятель, епископ
2 Город Полтава в Румянцевской описи Малороссии 1765-1769 гг.
Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 pp. / упоряд., вступ, ст. і ком. Ю. Волошина. — К.: Наш час, 2012. — 576 с.
3 Жученко, Федор Иванович
[Жученко, Федір Іванович] (?—1709), полтавский полковник (1659-91, с перерывами)
4 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
5 Колокол "Кизикермен"
Колокол "Кизикермен"
6 Коломенский, Григорий Иванович
[Коломенський, Григорій Іванович] (1842-1910) – священнослужитель
7 Личности - М
[Особистості - М] - пункт меню
8 Мазанов, Петр Иванович
[Мазанов, Петро Іванович] (?,Полтава—1911) протоиерей, церковный деятель, педагог, исследователь церковных архивов
9 Михаил (Грибановский, Михаил Михайлович)
[Михайло (Грибановський, Михайло Михайлович)] (1856—1898), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии (1894—1895)
10 Музей Е. Н. Скаржинской
Музей Е. Н. Скаржинской
11 Петлюра, Иван Васильевич
[Петлюра, Іван Васильович] (1870-і,Полтава-1900) – брат С. В. Петлюры
12 Петлюра, Федор Васильевич
[Петлюра, Федір Васильович] (1876,Полтава-1907) – педагог, агроном, брат С. В. Петлюры
13 Петлюры
[Петлюри] матеріали до родоводу / материалы к родословию
14 Полтавские епархиальные ведомости
Полтавские епархиальные ведомости, журнал Полтавского епархиального управления (1863—1919)
15 Просвита
Просвита
16 Пясецкий, Иосиф Васильевич
[Пясецький, Йосип Васильович] (1869-?), священник, сотрудник Полтавских Епархиальных Ведомостей
17 Чапига
[Чапіга] (?-?) – народный график
18 Юрий (Жевченко)
[Юрій (Жевченко)] (1885-1938?), украинский православный церковный деятель, архиепископ УАПЦ

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654