Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Хуторянин

"Хуторянин". Журнал з питань сільського господарства, промисловості, кооперації і торгівлі. Виходив у Полтаві у 1896—1917 рр. як орган Полтавського сільськогосподарсського товариства. Видавався щотижня, а влітку — двічі на місяць, обсягом близько двох друкованих аркушів; річних — 42 номери. Ілюстрований. Мета — поширення у доступній формі сільськогосподарських знань. У різний час "Xуторянин" редагували: Д. І. Квітка, П. М. Малама, П. І. Гриневич, П. П. Ганько, А. П. Шимков, Д. О. Ярошевич. Тираж — понад 10 тис. примірників. Виходили покажчики змісту: річні (1901, 1903—1908, 1910, 1911, 1916), піврічні (1912—1915). При "Хуторянині" діяло видавництво, яке випускало книжки і брошури, зокрема, збірник статей під назвою "Календар "Хуторянина"" (з 1909). У "Бібліотеі "Хуторянина"" вийшли: "Основи розумноземлеробства" А. Модестова, "Керівництво щодо обробітку грунту" Г. В. Кембеля, "Молочна корова" М. Примо; плакати: "Як підвищити врожайність озимих" (автор Б. Овсянников, малюнок Г. Коваленка), "Як знищити вівсюг" і т. д; Інші додатки до журналу: "Вісті про стан сільського господарства в Полтавській губернії" (1901—1904), "Економічна та сільськогосподарська діяльність Полтавського земства" (1901—1903), "Ціни на ярмарках Полтавської губернії" (1902), щомісячник "Ціни на продукти сільського господарства в Полтавській губернії" (1901—1902) тощо. Друкувалися також краєзнавчі замітки, іноді — літературно-критичні статті. Журнал надходив до безплатних бібліотек-читалень та бібліотек сільськогосподарських навчальних закладів. Двічі редакція нагороджувалася золотою медаллю сільськогосподарських виставок.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 958-959

Ссылки на эту страницу


1 Воспоминания (1861-1907)
[Спогади (1861-1907)] – Євген Чикаленко. // Українська вільна академія наук у США. Нью-Йорк. 1955
2 Ганько, Павел Петрович
[Ганько, Павло Петрович] (1870, Полтава—після 1932), агроном, філателіст, голова Полтавської повітової земської управи (1911-1913)
3 Горб-Ромашкевич, Феодосий Кузьмич
[Горб-Ромашкевич, Феодосій Кузьмич] (1857—?), юрист
4 Гриневич, П. И.
[Гриневич, П. І.] редактор журнала "Хуторянин"
5 Дневник (1907-1917)
[Щоденник (1907-1917)] – Євген Чикаленко. Щоденник (1907-1917). – К.: Темпора, 2011.
6 Дубровский, Павел Михайлович
[Дубровський, Павло Михайлович] (1857—1916), участник революционного движения
7 Журналы
[Журнали] - пункт меню
8 Из жизни провинции в 90-х годах
Тамара Гордиенко. Из архива Юлия Бунина // Москва (журнал). 2016. № 3. Стр. 213-246.
9 Известия о состоянии сельского хозяйства в Полтавской губернии
Известия о состоянии сельского хозяйства в Полтавской губернии. Газета, приложение к журналу "Хуторянин" (1901-1904)
10 Квитка, Дмитрий Константинович
[Квітка, Дмитро Костянтинович] (?—1909), действительный статский советник, финансист, общественный деятель, воспитанник ППКК (1854)
11 Общество сельского хозяйства
Общество сельского хозяйства
12 Статистические и экономические издания
[Статистичні та економічні видання] - пункт меню
13 Украинское национально-освободительное движение на Полтавщине в начале XX века (1900-1916 гг.)
[Український національно-визвольний рух на Полтавщині на початку XX століття (1900–1916 рр.)] - Ревегук В. Я.
14 Цены на продукты сельского хозяйства в Полтавской губернии
Цены на продукты сельского хозяйства в Полтавской губернии, ежемесячник Статистического бюро Полтавского губернского земства (1901—1904)
15 Цены на ярмарках Полтавской губернии
Цены на ярмарках Полтавской губернии, ежемесячник Статистического бюро Полтавского губернского земства (1902—1904)
16 Шимков, Андрей Петрович
[Шимков, Андрій Петрович] (1839—1919), физик, общественный деятель
17 Экономическая и сельскохозяйственная деятельность Полтавского земства
Экономическая и сельскохозяйственная деятельность Полтавского земства, дополнение к журналу "Хуторянин" (1901-1903)

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654