Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Петровский Полтавский кадетский корпус

Highslide JS

Петровський Полтавський кадетський корпус - військово-навчальний закритий заклад. Створений з ініціативи полтавського військового губернатора М. Г. Рєпніна, підтриманої дворянами Полтавської, Катеринославської, Харківської і Чернігівської губерній.

Головний будинок Полтавського кадетського корпусу зведено у 1835-1840 рр. в стилі пізнього класицизму під керівництвом архітектора М. І. Бонч-Бруєвича. Займає північно-західну ділянку Круглої площі, яка спочатку відводилася для чоловічої гімназії. Найбільший серед споруд ансамблю (довжина головного фасаду - 132 м). Мурований, триповерховий, Т-подібний у плані. Вісь симетрії головного фасаду акцентовано восьмиколонним портиком римодоричного ордера, який спирається на рустовану аркаду 1-го поверху. Увінчаний трикутним фронтоном. До центрального входу ведуть сходи та два прямих пандуси, які розташовані обабіч, вздовж фасаду. Первісно будинок не був потинькований і важливу роль у створенні суворого монументального образу відігравав контраст червоних цегляних стін і побілених деталей. Розташований на вул. Жовтневій № 42.

Highslide JS

У 1840 р. відкрито підготовчий клас Полтавського кадетського корпусу. У 1844 р. налічувалося 400 кадетів (часом їх кількість досягала 500 і більше чоловік). Корпус мав 7 класів з однорічним курсом навчання. Приймалися до нього хлопці 10 - 18 років. Три старші класи складали роту. У строю корпус складав батальйон. Корпус поділявся на 4 роти: гренадерську, дві мушкетерські та неранжировану. Такий поділ був до 1856 р. У 1865 р. корпус реорганізовано на гімназію, але в 1882 р. знову відновлено як кадетський корпус.

У Полтавському кадетському корпусі поряд з загальноосвітніми предметами вивчали спеціальні дисципліни. До позакласних дисциплін відносилися: стройове навчання, фізкультура, фехтування, плавання, музика, співи й танці.

Highslide JS

Серед викладачів і вихованців Полтавського кадетського корпусу було багато діячів науки і культури, громадських діячів. Зокрема, у 1865-1885 рр. директором гімназії, а потім корпусу був вчений математик, автор наукових праць і підручників з арифметики, геометрії, тригонометрії і педагогіки Ф. І. Симашко (1818-1892); викладачами російської мови - перший редактор неофіційної частини "Полтавских губернских ведомостей", автор "Памятной книжки Полтавской губернии за 1865 год" П. I. Бодянський (1809-1867), автор книги "Полтавская епархия в её прошлом и настоящем" П. А. Грановський (1871-1913); викладачем історії у 1846-1864 працював український громадський і культурний діяч, педагог Д. П. Пильчиков (1821-1893). У 1874-1919 рр. викладачем історії в Полтавському кадетському корпусі був український історик-архівістт І. Ф. Павловський (1851-1922). У 1903-1917 рр. він працював секретарем Полтавської вченої архівної комісії. У 1848-1885 рр. малювання викладав художник-портретист І. К. Зайцев (1805-1890; з 1848 р. мешкав у Полтаві, тут помер), автор ряду творів, пов'язаних тематично з Полтавою, окремі полотна зберігаються в Полтавському художньому музеї, у 1875-1907 рр. - художник В. О. Волков.

Highslide JS

Серед випускників Полтавського кадетського корпусу було багато учасників Кримської (1853-1855), російсько-турецької (1877-1878) та російсько-японської воєн (1904-1905), у тому числі - інженер-полковник, герой оборони Порт-Артура С. О. Рашевський, який загинув на форті № 11 разом з генералом Р.І. Кондратенком. У Полтавському кадетському корпусі навчалися: генерал, український художник М. О. Ярошенко, українські художники М. І. Холодовський та М. Бутович, композитор і диригент М. І. Казанлі (автор опери "Міранда", "Симфонії", оркестрової балади "Ленора"), український музичний діяч, скрипаль-соліст, організатор симфонічного оркестру в Полтаві і Полтавському музичному училищі Д. В. Ахшарумов; електротехнік і метеоролог Ф. К. Величко, керівник повстання саперів у 1905 р. у Києві поручик Б. П. Жаданівський (1885-1918); професор М. П. Потоцький (1844-1911); автор підручників з артилерії, історії артилерії, генерал-майор О.Г. Пащенко (1869-1909), учасник російсько-японської війни 1904-1905 рр., один з піонерів вітчизняного повітроплавання В. Л. Ельяшевич (1876-1915), генерал-майор М.О. Домонтович (батько радянського дипломата О.М. Коллонтай) та ін.

Highslide JS

Полтавський кадетський корпус закрито у лютому 1919 р. Під час захоплення Полтави денікінцями відновлював роботу (липень 1919 р.). Остаточно припинив діяльність 19 листопада 1919 р. у зв'язку з евакуацією в Сербію, де на його базі було створено російську школу. В червні-липні 1919 р. в приміщенні діяли Полтавські піхотні курси (другі). У 1920 р. у будинку розмістилася піхотна школа, в якій у 1920-1922 рр. навчався М.Ф. Ватутін, про що сповіщає меморіальна дошка.

Дивись: Рудинський М. Я. Архітектурне обличчя Полтави та альбом Петровський Полтавський кадетський корпус

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 758-759

 

Петровская военная гимназия. 27 сентября 1829 г. бывшим тогда Малороссийским военным генерал-губернатором князем Н. Г. Репниным объявлено было Высочайшее предположение об учреждении в Полтаве кадетского корпуса. Дворянство Полтавской, Харьковской, Черниговской и Екатеринославской губерний приняло единодушное участие в составлении пожертвований, которые обеспечили бы постройку зданий для корпуса и будущее его содержание. 8 июня 1834 г. отпущено было из государственного казначейства на первоначальные работы 300 тысяч руб. асс. Здание корпуса было заложено 27 июня 1835 г., в день Полтавской победы, а 5 января 1836 г. Император Николай I-й Высочайше повелел: "Корпус сей именовать Петровским—Полтавским и день учреждения оного праздновать ежегодно в день победы, 27 июня, дабы воспитывающиеся в сем заведении молодые дворяне, готовясь также на поприще военное, вспоминали более и более о той славе, которую стяжали некогда их предки на полях полтавских, и, одушевляясь их подвигами, старались и сами сделаться верными сынами отечества и достойными слугами престола" *). В 1837 г., когда здания были уже возведены на половину, Государь Наследник Цесаревич, в Бозе почивший Император Александр II, в проезд Свой через Полтаву, изволил осматривать их во всей подробности. Через три года здания были совершенно окончены (постройка их обошлась до 750 тысяч рублей), и 6 декабря 1840 г. последовало торжественное открытие корпуса. Кадет было принято 36, и лекции начались 17 декабря того же года. В 1865 г., 20 мая кадетский корпус преобразован в военную гимназию, а в 1882 г., 23 июля, повелено военные гимназии именовать корпусами. Первым директором кадетского корпуса был генерал-майор Викентий Францевич Святловский. В корпусе находятся две замечательные картины: 1) Портрет Петра Великого, работы известного французского художника Николая Ларжильера (1656—1746), писанный, как говорят, в Париже, в бытность Петра Великаго там в 1717 г., и приобретенный у княжны Варвары Васильевны Репниной за 5000 руб. ассигн. **). 2) Большая картина во всю стену, изображающая Петра Великого сидящим на белом коне, во время Полтавской битвы; картина эта, известного художника В. К. Шебуева († в 1856 г.), пожалована корпусу Государем Императором Николаем I-м в 1844 г. В 1844 г., 27 июня, Всемилостивейше пожаловано корпусу знамя при Высочайшей грамоте, подписанной в Виндзоре (61), в бытность Его Величества в Англии *). Знамя это почти сорок лет оставалось в забвении и хранилось в корпусной церкви, но Высочайшим приказом 13 февраля 1901 года возвращено корпусу, в числе других десяти старейших корпусов, как наивысшая воинская святыня и лучшее украшение кадетского строя. Полтавский корпус в особенно торжественных случаях выносит теперь в строй хранящееся в церкви его знамя **). Первый выпуск кадет был в 1845 году (34 человека). В 1900 году, 20 декабря, при кадетском корпусе открыто общество вспомоществования бывшим воспитанникам Петровского Полтавского кадетского корпуса и Петровской Полтавской военной гимназии (62).

*) Второе полное собрание законов. Т. XI, отд. I, ст. 8751.

**) См. о ней статью М. Ф. Де-Пуле: "Портрет Петра Великого в Полтаве" в "Русской Старине" 1872 г., т. V, июнь, стр. 958—962.

*) См. о нем: "Журнал для чтения воспитанниками военно-учебных заведений", 1844 г, ч. &0, № 200. стр. 475—483.

**) "Полтавские Губернские Ведомости", 1901 г., № 65.

61) (431) Виндзор — город в английском графстве Беркс, на Темзе, в 37 километрах от Лондона; летняя резиденция королей.

62) (431-432) О нем статьи: "Журнал для чтения воспитан. военно-учебных заведений", 1841 г., т. 29, № 113, стр. 92—106. "Москвитянин", 1850 г., ч. 6, № 22 (ноябрь), кн. 2, стр. 66—67. "Полтавские Губерн. Ведомости", 1850 г., № 35, стр. 308—310; тоже, 1857 г., № 9, стр. 70—71. "Краткий отчет о положении и ходе военно-учебных заведений в двадцатипятилетнее царствование Государя Императора Николая I", Спб., 1852 г., стр. 23, 260, 264 и 265. "Русская Старина", 1886 г., т. LII, декабрь, стр. 717—723, статья И. Ф. Павловского. "Воспоминания старого учителя И. К. Зайцева" (1805—1887 г.) в "Русской Старине", 1887 г., т. LIV, июнь, стр. 682—691. "Петровский Полтавский кадетский корпус в воспоминаниях одного из его воспитанников" (1852—1859 г.) Л. В. Картавцева в "Русской Старине", 1890 г., т. LXII, май, стр. 393—409. "Из воспоминаний о пережитом" (Посвящается товарищам по Павловскому и сослуживцам по Петровскому и Полтавскому кадетским корпусаме) И. Р. Тимченка-Рубан в "Историческом Вестник", 1890 г., т. XLI, июль, стр. 104—114 и август т. XLI, стр. 304—333. "Исторический Вестник", 1886 г., т. XXIV, апрель, стр. 116—119, в статье К. Зайковского: "Воспоминание об Императоре Николае Павловиче". Здесь говорится, между прочим, о посещении Государем корпуса в Полтаве 17 сентября 1852 года. "Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса," изд. 1890 г., И. Ф. Павловского. "Педагогический сборник", 1891 г., февраль, книжка 219. "Полтавские Губернские Ведомости", 1900 г., № 274, где приведен список лиц, присутствовавших при открытии корпуса в 1840 году.

Источник:

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 302-304

  

Погон кадет Петровского Полтавского кадетского корпуса

 

Жетон Петровского Полтавского кадетского корпуса

Утвержден 6 декабря 1890 г. к 50-летию открытия корпуса.
Жетон представляет собой круглый диск, обрамленный лавровым венком золотистого цвета под двуглавым орлом времени правления Петра I, положенный на два скрещенных меча. Жетон имеет колечко и ушко.

Лицевая сторона диска покрыта синей эмалью с узким белым кантом (по цвету погон корпуса). В центре накладной золотистого цвета вензель Петра I. По окружности на красной ленте с белой окантовкой по краям надпись: "Пятидесятилет. Петровск. Полтавск. кадет, корпуса".

На оборотной стороне - без эмали - в центре даты: 1840-1890, по окружности внизу надпись: "6 декабря". Размер: 35x25.

 

Выпускной знак Петровского Полтавского кадетского корпуса

Утвержден 5 ноября 1913 г.

Знак имеет вид оксидированного двуглавого орла времени правления Петра I. На груди орла фигурный крест, покрытый белой эмалью. В центре креста синий щит с серебряным вензелем Петра I, который был присвоен на погоны кадет, погоны и эполеты офицеров и классных чинов корпуса.

Размер: 31x40.

 1909 г. Е.И.В. Государь Император с ВК Константином Константиновичем
1909 г. Е.И.В. Государь Император с ВК Константином Константиновичем
 обходят строй кадет

Государь Император и Вел. Князь среди кадет
Государь Император и Вел. Князь среди кадет

Владикавказский кадетский корпус

Восстановлен во ВСЮР после освобождения Владикавказа. 4 дек.1919 в него был влит Полтавский кадетский корпус. 4 мар.1920 отступил походным порядком в Грузию, откуда переброшен в Крым. В Русской Армии в Крыму из остатков его и Полтавского кадетского корпуса был создан Крымский кадетский корпус до эвакуации располагавшийся в Ореанде, а затем эвакуированный в Югославию. Директоры: генерал-майор В. Троцкий-Сенютович (до 29 окт.1919), генерал-майор М.Н. Голеевский.

Источник:

Russia Abroad: www.mochola.org

Крымский кадетский корпус

Создан в Крыму (в Ореанде) из остатков Владикавказского и Полтавского корпусов. Эвакуирован в Белую Церковь (Югославия). Провел через свои ряды более 1000 кадет (до 75% его кадет в Крыму участвовали в боях, из них 46 георгиевских кавалеров) и 150 чинов персонала. При эвакуации он насчитывал 650 кадет (в т.ч. 108 воспитанников Феодосийского интерната) и 37 чинов персонала, в 1922 - 579 кадет к моменту закрытия - 250 кадет и 44 чел. персонала. При расформировании корпуса в 1929 г. 103 кадета перешло в Донской кадетский корпус, остальные - в 1-й Русский кадетский корпус. Умерло 5 чинов персонала и 27 кадет. Полный курс окончили 604 (616) кадета. Из них 85 (по неполным данным 122, а всего из учившихся 158) затем окончили университеты, 3 - Белградскую академию художеств, 1 - балетную школу, 64 - Югославскую Военную Академию (1 - французское и 2 - румынское военные училища), 56 - курсы при артиллерийском заводе в Крагуеваце, 43 - геодезические курсы (4 - геодезическую школу), 66 выпускников поступили в Николаевское кавалерийское училище, 4 - в Сергиевское артиллерийское. Директоры: ген.-лейт. В. В. Римский-Корсаков и ген.-лейт. М. Н. Промтов. Инспекторы классов: полк. Г.К.Маслов, действительный статский советник А.И.Абрамцев. В 1926 г. кадеты корпуса издавали журнал "Семейные вечера" (1 номер на шапирографе, 28 стр., ред. - Н.В.Козякин, изд. - Г.Лукинский).

Источник:

Russia Abroad: www.mochola.org

Пажеский Его Императорского Величества корпус в С.-Петербурге - для детей заслуженных родителей, Зачисление в пажи делается по Высочайшему повелению. В 3-й класс допускаются только экстерны, в остальные - экстерны и интерны. Плата за экстернов 200 руб. в год. Курс 7-летний, в том числе 2 года в специальных классах. Пажи, не удовлетворяющие требованиям перевода в специальные классы, увольняются с правами окончивших курс кадетского корпуса. Окончившие специальные классы выпускаются офицерами, а в случае неспособности к военной службе награждаются соответствующими классными чинами.

Кадетские корпуса учреждены для образования и воспитания предназначенных к военной службе сыновей генералов, штаб, обер-офицеров и потомственных дворян, в Николаевский же корпус, сверх указанных категорий - также и личных дворян, купцов и почетных граждан.

Кадетские корпуса существуют в следующих городах:

в С.-Петербурге - первый, второй, Императора Александра II, Николаевский,

в Москве - первый, второй, третий,

в Киеве - Владимирский - Киевский;

в Воронеже - Михайловский - Воронежский,

в Полтаве - Петровский - Полтавский;

в Орле - Орловский - Бахтина,

в Нижнем Новгороде - Нижегородский графа Аракчеева;

в Полоцке - Полоцкий;

в Оренбурге - Оренбургский - Неплюевский,

в Тифлисе - Тифлисский;

в Симбирске - Симбирский;

в Пскове - Псковский;

в Ярославле - Ярославский;

в Одессе - Одесский;

в Варшаве - Суворовский;

в Сумах - Сумской;

в Новочеркасске - Донской - для сыновей офицеров и чиновников всех ведомств, принадлежащих к казачьему сословию войска Донского (в случав недостатка кандидатов этого войска принимаются сыновья лиц других казачьих войск, а за недостатком и таких кандидатов - сыновья лиц не казачьего происхождения, удовлетворяющие общим условиям для определения в корпуса на казенный счет);

в Омске - Сибирский - для образования и воспитания сыновей офицеров и чиновников, служащих и служивших в Сибири;

в Хабаровске - Хабаровский;

в Оренбурге - 2-й Оренбургский - для сыновей офицеров и чиновников, служащих и служивших в Туркестанском крае и Закаспийской области. Малолетние могут быть определяемы в кадетские корпуса 1) или на казенное содержание, 2) или своекоштными (штатными и сверхштатными), 3) или приходящими, 4) или же пансионерами дворянства.

Окончившие полный курс кадетских корпусов могут затем поступать в специальные военные училища:

Николаевское инженерное

Константиновское и Михайловское артиллерийское,

в пехотные - Павловское и Александровское

Николаевское кавалерийское,

и с известным поверочным испытанием - в университеты.

Определение малолетних казеннокоштными воспитанниками в корпуса и самое распределение их по заведениям зависит от Главного Управления военно-учебных заведений,

в Сибирский - от командующего войсками Сибирского военного округа,

в Донской - от Войскового Наказного атамана войска Донского и

во 2-й Оренбургский - от командующего войсками Туркестанского военного округа в Закаспийской области. Сообразно этому и подаются прошения об определении по принадлежности.

Согласно Высочайше утвержденного 23-го июля 1906 г. Положения Военного Совета (прик. по воен. вед. 12 августа 1906 г. № 492), введены в действия новые „Правила о приеме в кадетские корпуса казеннокоштных и своекоштных интернов и о перечислении своекоштных и приходящих кадет на казенное содержание".

1. Желающие определить детей казеннокоштными воспитанниками в один из кадетских корпусов, кроме Сибирского, Хабаровского, Ташкентского, Владикавказского и Донского, комплектуемых по особым правилам, и имеющие на то право (п. 2) и установленный законом (св. в. п. 1869 г. кн. XV сг. ст. 1000 и 1004, изд. 2) возраст, подают в период времени с 1-го сентября по 31-е декабря года, предшествующего приемному, прошения с указанными в законе (там же ст. 1007 по ред. прик. по в. в. 1897 г. № 248) документами, директору того корпуса, в который желают определить.

Примечание. Во 2-м Оренбургском корпусе половина ежегодно открывающихся вакансий замещается по особым правилам (прик. по в. в. 1904 г. № 247 п. 3).

2. На определение в кадетские корпуса имеют право:

а) при условии выслуги отцами на действительной военной или морской службе в нижеуказанных званиях десяти лет или приобретения права на сохранение при отставки мундира - сыновья как состоящих на службе, так и отставных офицеров, военных и морских врачей, военных священников и лиц, состоящих или состоявших на действительной учебно-воспитательной службе в военно-учебном ведомстве, в том числе ассистентов при кафедрах и клиниках госпитальных и академических и врачей клиники нервных и душевных болезней императорской военно-медицинской академии и

б) безусловно:

а) круглый сироты - сыновья тех же лиц, умерших на служба,

б) сыновья тех же лиц и, кроме того, классных чиновников всех ведомств, если эти лица и чиновники убиты на войне, умерли от ран и контузий, на войне полученных, состоят или состояли при жизни под покровительством Александровского комитета о раненных по первому или второму классам (относительно чиновников гражданского ведомства - при условии, если раны и увечья, давшие право на покровительство комитета, получены ими на войне);

в) сыновья тех же лиц (кроме чиновников гражданского ведомства), внезапно погибших или лишившихся ума или зрения на службе;

г) сыновья кавалеров ордена св. Георгия всех степеней и

д) малолетние, числящиеся пажами высочайшего Двора.

Примечание 1. Права усыновленных из воспитанников, приемышей и чужих детей на поступление в кадетские корпуса, как на казенное, так и на собственное содержание, определяются их происхождением и службою их родных отцов.

Примечание 2. Сыновья лиц, состоящих в унтер-офицерском звании роты дворцовых гренадер, хотя и в офицерских чинах, правом на казенное воспитание в кадетских корпусах не пользуются.

3. Все подавшие в установленный (п.1) срок прошения и признанные по документами имеющими право на казенное воспитание, заблаговременно приглашаются корпусом явиться к указанному в приглашении сроку для медицинского освидетельствования и приемного экзамена.

4. К приемному экзамену допускаются только те малолетние, которые явились к назначенному сроку и оказались годными к поступлению в корпус по медицинскому освидетельствованию.

5. Признанным негодными к поступлению в корпус, а также не выдержавшим приемного экзамена, немедленно возвращаются представленные к приему документы, которые должны быть получены просителями лично под расписку на прошении. Документы же не явившихся возвращаются просителям почтою.

6. Если число малолетних, удовлетворяющих всем условиям приема в корпуса, превышает число вакансий, то последние замещаются малолетними по старшинству баллов, полученных на приемном экзамене.

Примечание. Состоящие в корпусе своекоштные и приходящие кадеты, имеющие право на казенное содержание (п. 2) и перешедшие в следующие классы, приравниваются к малолетним, выдержавшим приемный экзамен, и наравне с последними перечисляются на казенное содержание по старшинству баллов; перешедшие же в следующий класс своекоштные, пробывшие на собственном содержании три года, а равно и приходящие, переводимые в IV класс, перечисляются на казенное содержание уже без конкурса.

7. Остающимся за конкурсом предлагается, по старшинству экзаменных баллов, поступить в корпус своекоштными сверх штата (приложение XI к ст. 999, кн. XV св. воен. пост. 1869 г., изд. 2, по ред. прик. по воен. вед. 1897 г., № 100) на имеющиеся вакансии с правом перечисления на казенное содержание на вакансии, случайно освободившиеся в корпусе по 1-e октября года приема.. После 1-го октября замещение освобождающихся вакансий не допускается, а заместившие казенные вакансии до 1 октября считаются на казенном содержании с начала учебного года и внесенная вперед плата за воспитание их своекоштными возвращается им полностью.

8. Если своекоштные вакансии не будут все заполнены порядком, указанным в п.7, к замещению остающихся свободных своекоштных вакансий допускаются малолетние, хотя и не имеющие права на казенное содержание, но пользующиеся правом на определение в корпуса вообще (п.п. б, в и г, отд. 111, ст. 1001 кн. XV св. в. п. 1869., изд. 2), тоже по конкурсу, если число кандидатов будет превышать число вакансий.

9. Все малолетние не поступившие в корпус ни на казенные, ни на своекоштные (п.7) вакансии получают от корпуса, свидетельство о выдержании соответственного приемного экзамена. По свидетельству этому малолетние имеют право поступить на казенное содержание до 1-го октября приемного года в любой из кадетских корпусов, комплектуемых по настоящим правилам в которых (корпусах) остались свободные вакансии, незамещенные кандидатами, установленным выше порядком. Сведения о таких вакансиях сосредоточиваются в Главном Управлении военно-учебных заведений, из коего и могут быть получены.

10. Переводы из одного корпуса в другой казеннокоштных воспитанников, удовлетворительных по успехам (прим. к п. 6) и поведению, производятся также по конкурсу, наравне с малолетними со стороны, порядком, указанным в п.6. О допущении таких кадет к конкурсу родители должны сделать в указанный в п.1 срок заявление в корпус, в который желают перевести кадета, а корпус должен ко времени приема получить от корпуса, из коего кадет подлежит переводу, сведения об его успвхах и поведении, долженствующие установить право кадета на конкурс.

Примечание. Переводы по соображениям педагогическим вне порядка, установленного настоящим п.10, разрешаются Главным Начальником военно-учебных заведений.

Малолетние принимаются своекоштными интернами в кадетские корпуса:

Николаевский - в штат заведения,

1-й Кадетский, Петровский - Полтавский, Орловский - Бахтина, Михайловский - Воронежский и Сибирский - как в штат заведения, так и сверх штата,

а во все прочие только сверх штата, на основании правил о сверхштатных своекоштных интернах.

Своекоштными пансионерами во все корпуса (за исключением Николаевского) принимаются сыновья:

а) всех вообще офицеров без различия происхождения;

б) чиновников как военных, так и гражданских ведомств - только в том случае, если они принадлежат к потомственному дворянству, и

в) неслужащих потомственных дворян.

Прием своекоштных вообще производится по результату конкурентного экзамена без ограничения числа конкурентов какою-либо нормою, причем, если число изъявивших желание поступить в корпус на собственное содержание сверх штата будет превышать число определенных для сего вакансий, то прежде всего принимаются малолетние, оставшиеся за конкурсом из числа поступавших на казенное содержание, а затем все прочие кандидаты, тоже по старшинству баллов; при равенстве же баллов отдается преимущество сыновьям лиц, состоящих на службе в войсках и во флоте. Плата за своекоштных интернов и интернов - стипендиатов во всех корпусах, за исключением Николаевского (550 руб. в год), установлена на 3-летие в размере, определенным Военным Советом, по 450 рублей в год и вносится в местные казначейства; за содержание в Николаевском корпусе за год вперед, а в остальных - за каждое полугодие вперед, к 1-му августа и к 1-му февраля, полученные же из казначейства квитанции в приеме денег представляются немедленно в заведения.

Своекоштные воспитанники исключаются из заведения, если родители их или родственники при последующих платежах просрочат внести следующую с них сумму более 2 месяцев со дня указанного выше срока; сыновья беднейших родителей, из числа своекоштных пансионеров, пользующихся правом на казенное воспитание, могут быть в исключительных случаях переводимы на открывающиеся в начале учебного года казенные вакансии за отличные успехи в науках и хорошее поведение, по представлениям директоров кадетских корпусов.

Своекоштные, как равно и приходящие воспитанники, окончившие курс кадетских корпусов, пользуются всеми правами, предоставленными казеннокоштным воспитанникам этих корпусов.

Право допускать малолетних приходящими учениками в.кадетские корпуса предоставлено усмотрению директоров сих заведений, с разрешения Главного Начальника военно-учебных заведений.

К приему в кадетские корпуса приходящими (экстернами} допускаются:

а) в кадетские корпуса с интернатом, за исключением Николаевского и Донского, лишь те малолетние, которые пользуются правом на поступление в эти заведения казеннокоштными, и притом исключительно в 3 младшие класса;

б) в Николаевский - во все классы, сверх указанных в п.а) малолетних, и те, которые пользуются правом на поступление в этот корпус своекоштными пансионерами;

в) в Донской приходящие вовсе не принимаются.

Приходящие ученики, которые до окончания курса 3-го класса не будут перечислены на казенное содержание на общих установленных для сего основаниях, в случае удостоения их к переводу в 4-й класс, перечисляются при таком переводе на казенное содержание.

Прошение о приняли в корпус приходящим подается на имя директора корпуса, не позже 1-го июля и пишется на простой бумаге, с приложением всех документов, какие требуются для определения малолетнего казеннокоштным воспитанником, а для поступающих в Николаевский кадетский корпус - также и обязательства в исправном взносе упомянутой платы.

Плата за содержание экстернов в кадетских корпусах определена на З-летие в следующих размерах:

для Николаевского корпуса - 200 рублей (вперед за год),

для 1-го, 2-го Александровского, всех Московских и Хабаровского - 60 рублей,

Орловского - Бахтина, Петровского - Полтавского, Владимирского - Киевского, Одесского, Суворовского и Сумского - 50 рублей,

для Михайловского - Воронежского и обоих Оренбургских корпусов - 45 рублей,

а для всех прочих корпусов - 40 рублей.

На то же 3-летие оставлена без изменения существующая ныне плата за экстернов, поступающих в кадетские корпуса на стипендии, положениями о которых предусмотрено изменение платы, а именно: для 1-го кадетского и 1-го Московского корпусов - по 60 рублей, для Симбирского корпуса - 40 рублей и для Сибирского корпуса - 25 руб.

Кадеты, не способные к продолжению курса учения или по поведению своему, не удовлетворяющие условиям воспитания в кадетском корпусе, не могут быть переведены из кадетских корпусов, в которых они находятся, в другие: равным образом и кадеты, подающие мало надежды к исправлению в нравственном отношении, не подлежать переводу в Вольскую военную школу.

Дворянство многих губерний пожертвовало капиталы, на %% с которых воспитываются малолетние дворяне в нижеследующих кадетских корпусах:

в Московских - для губерний Московской, Тверской, Владимирской, Вологодской и Смоленской,

в Нижегородском - для губерний Нижегородской, Казанской, Костромской, и Ярославской,

в Орловском - для губерний Орловской, Рязанской, Курской и Тульской,

в Полоцком и Псковском - для губерний Виленской, Витебской, Минской, Могилевской, Ковенской и Гродненской,

в Воронежском - для губерний Воронежской и Тамбовской,

в Полтавском - для губерний Полтавской, Черниговской, Харьковской и Екатеринославской,

Киевском - для губерний Киевской, Подольской, Волынской, Херсонской и Таврической,

в Симбирском - для губерний Пермской, Пензенской, Симбирской и Саратовской.

При недостатке в приписанных к губерниям кадетских корпусах общего числа открывавшихся к началу курса вакансий Главному Управлению военно-учебных заведений предоставляется отделять некоторую часть принадлежащих дворянству вакансий в Московских кадетских корпусах. Молодые дворяне, для определения в кадетские корпуса пансионерами дворянства означенных губерний, избираются местными губернскими предводителями дворянства из дворян этих губерний, а потому с просьбами по этому предмету с приложением документов и свидетельства о дворянстве малолетнего из Герольдии или копии с протокола дворянского депутатского собрания о внесении малолетнего в дворянскую родословную книгу следует обращаться к губернским предводителям дворянства вышепоименованных губерний по принадлежности.

Возраст для поступления в классы корпусов определен следующий: от 10 до 12 лет - в I, от 11 до 13 - во II, от 12 до 14 - в III, от 13 до 15 - в IV, от 14 до 16 - в V, от 15 до 17 - в VI, от 17 до 18 - в VII. Лета исчисляются к 10 августа учебного года, в который малолетний явится к приему. Во 2-м Оренбургском корпусе открыт приготовительный класс, в который принимаются малолетние от 9 до 11 лет.

Владикавказский кадетский корпус в г. Владикавказе (Собр. узак. и расп. Правит., 1901 г., № 107 ст. 2247) формируется только с 1902/3 учебного года постепенно, в продолжении 7-ми лет, и будет состоять наравне со всеми другими кадетскими корпусами из 7-ми общих классов и одного приготовительного, причем принимаемы будут в интернат этого корпуса в 1902 - 1907 гг по 70 интернов, а в 1908 г. будет содержаться 500 интернов, в том числе 287 казеннокоштных и 213 стипендиатов Кубанского и Терского казачьих войск, в виду чего будут перечислены в этот корпус 180 стипендий Кубанского войска и 23 стипендии Терского войска из тех кадетских корпусов, в коих состоят ныне означенные стипендиаты, что будет произведено постепенно, по мере освобождения вакансий означенными стипендиатами в тех кадетских корпусах, в коих они состоят ныне. Взамен же этих 213 стипендиатов будут содержимы на казенный счет столько же малолетних из уроженцев Кавказа в следующих кадетских корцусах:

Михайловском-Воронежском, Сумском-Одесском, Орловском-Бахтина, Владимирском-Киевском и Петровском-Полтавском, - что также будет совершаться постепенно, по мере выбытия 213 казачьих стипендиатов из тех корпусов, в коих они содержатся. Вышеуказанный ежегодный расчет вакансий будет производиться в Главном Управлении военно-учебных заведений, до полного укомплектования Владикавказского кадетского корпуса, и сообщаться к руководству наказным атаманам Кубанского и Терского казачьих войск, а также Главноначальствующему гражданскою частью на Кавказе по принадлежности. С 1902 -1903 учебного года все стипендии Кубанского и Терского казачьих войск будут замещаться не по окончании стипендиатами курса военных училищ, а по окончании ими курса в корпусах.

500 казеннокоштных вакансий предоставляется как коренному населению Кавказа, так и детям русских служащих или служивших на Кавказе и распределяется по следующему расчету:

а) детям военнослужащих -175

б) детям русских и туземцев, служащих или служивших в гражданском ведомстве - 42

в) детям дворян:

Тифлисской губернии (с Закатальсим округом) - 133

Кутаисской губернии - 84

Эриванской губернии - 7

Елисаветпольской губернии - 7

Бакинской губернии - 7

Дагестанской области - 7

горцев Кубанской области - 7

горцев Терской области - 7

г) по избранию Командующим войсками округа - 24

Итого 500

Собственно, во Владикавказском кадетском корпусе должно содержатся 287казеннокоштных интернов и 213 стипендиатов Кубанского и Терского казачьих войск, которые числятся ныне в Михайловском-Воронежском, Московских, Тифлисском и других кадетских корпусах. Взамен же этих 213 стипендиатов должно содержаться на казенный счет столько же малолетних из уроженцев Кавказа в следующих кадетских корпусах:

а) в Михайловском-Воронежском

- детей дворян Тифлисской губерии - 18

- детей дворян Кутаисской губернии - 42

б) в Сумском

- детей военнослужащих из уроженцев Кавказа - 5

- детей дворян Тифлисской губернии с Закатальским округом - 49

в) в Одесском

- детей военнослужащих уроженцев Кавказа - 5

- детей дворян Кутаисской губернии - 42

- детей дворян Эриванской губернии - 7

г) в Орловском-Бахтина

- детей дворян Тифлисской губернии - 10

- детей горцев Кубанской области - 5

д) во Владимирском-Киевском

- детей дворян Елисаветпольской губернии - 7

- детей дворян Бакинской губернии - 7

- детей горцев Кубанской области - 1

е) в Петровском-Полтавском

- детей дворян Дагестанской области - 7

- детей горцев Кубанской области -1

- детей горцев Терской области - 7

Кроме 213 казачьих стипендиатов во Владикавказском кадетском корпусе вакансии предоставляются:

а) детям служащих или служивших на Кавказе (без различия национальности)

- в военном ведомстве - 165

- в гражданском ведомстве - 42

б) детям дворян Тифлисской губернии - 58

в) по усмотрению Командующего войсками округа - 24

Итого: с казачьими стипендиями - 500

Прием детей производится на следующих основаниях:

а) служащих или служивших на Кавказе в военном и гражданском ведомстве (без различия национальности) - на общем основании (ст.1001 кн. XV Свода Военн. Постан., 1869 г., изд. 2).

б) неслужащих туземцев Кавказа -по кандидатским спискам, составленным губернаторами и начальниками областей, причем в губерниях Тифлисской и Кутаисской по соглашение с губернскими предводителями дворянства, и утвержденным к 1 апреля Главноначальствующим гражданской частью на Кавказе. Для зачисления в эти списки прошения подаются губернаторам и начальникам областей, с необходимыми документами к 1 февраля.

Кандидатские списки на детей неслужащих туземцев Кавказа по утверждении их Главноначальствующим препровождаются в Главное Управление военно-учебных заведений для дальнейших распоряжений по приему малолетних в кадетские корпуса за счет казны (м.б. представлено детям лишь тех неслужащих дворян губерний и областей Кавказа, которые законным порядком утверждены в Российском дворянском достоинстве).

Детям туземцев Кавказа, предназначенным к поступлению в кадетские корпуса Европейской России, предоставляется право держать вступительный экзамен при Тифлисском или Владикавказском кадетских корпусах. Выдержавшие эвзамен получают свидетельство, по которому они принимаются уже без вступительного экзамена в те корпуса, в которые предназначены к поступлению.

В приготовительный класс Владикавказского кадетского корпуса м. б. принимаемы только те малолетние, которые будут иметь право на поступление в этот корпус.

Источник:

Стаття підготовлена з використанням: http://adjudant.ru/, http://www.ruscadet.ru/

Ссылки на эту страницу


1 Абаза, Александр Аполлонович
[Абаза, Олександр Аполлонович] (1838-?), коллежский советник, воспитанник ППКК (1855)
2 Абаза, Василий Константинович
[Абаза, Василь Костянтинович] (1845—1911), действительный статский советник, юрист, общественный деятель, воспитанник ППКК (1863)
3 Абаза, Вениамин Андреевич
[Абаза, Веніамін Андрійович] (1837-?), поручик, воспитанник ППКК (1854)
4 Абаза, Иван
[Абаза, Іван] воспитанник ППКК (1864)
5 Абаза, Константин Константинович
[Абаза, Костянтин Костянтинович] (1841-1905), полковник, русский военный историк, писатель, педагог, воспитанник ППКК (1859)
6 Абаза, Николай
[Абаза, Микола] воспитанник ППКК (1847)
7 Абаканович, Константин Петрович
[Абаканович, Костянтин Петрович] воспитанник ППКК (1909)
8 Абельдяев (Абельядев), Николай
[Абельдяєв (Абельядєв), Микола] воспитанник ППКК (1849)
9 Абозин, Константин
[Абозін, Костянтин] сотник, воспитанник ППКК (1879)
10 Абрамов
[Абрамов] воспитанник ППКК (1845)
11 Абрамов, Владимир Николаевич
[Абрамов, Володимир Миколайович] (1862-1920), генерал-майор, воспитанник ППКК (1880)
12 Абрамов, Федор Федорович
[Абрамов, Федір Федорович] (1870—1963), генерал-лейтенант, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1888)
13 Абрамович-Баранович
[Абрамович-Баранович] воспитанник ППКК (1863)
14 Авалиани/Авельяни, Иван Виссарионович
[Аваліані (Авельяні), Іван Віссаріонович] (1858-1905), подполковник, воспитанник ППКК (1875)
15 Авксентьев, Аркадий
[Авксентьєв, Аркадій] воспитанник ППКК (1854)
16 Авксентьев, Николай
[Авксентьєв, Микола] воспитанник ППКК (1852)
17 Авраменко, Евгений Евгеньевич
[Авраменко, Євген Євгенович] (1908-1973), воспитанник ППКК (-)
18 Авраменко, Евгений Константинович
[Авраменко, Євген Костянтинович] воспитанник ППКК (1901)
19 Авраменко, Константин Маркович
[Авраменко, Костянтин Маркович] воспитанник ППКК (1870)
20 Авринский, Александр Владимирович
[Аврінський, Олександр Володимирович] штабс-ротмистр, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1899)
21 Авчинников, Владимир Александрович
[Авчінніков, Володимир Олександрович] (1896-?), поручик, воспитанник ППКК (1913)
22 Агапов, Михаил Васильевич
[Агапов, Михайло Васильович] (1874-?), подполковник, воспитанник ППКК (1892)
23 Агищев, Борис Николаевич
[Агіщєв, Борис Миколайович] (1866-?), поручик, воспитанник ППКК (1885)
24 Аглаимов, Сергей Петрович
[Аглаїмов, Сергій Петрович] штабс-капитан запаса, воспитанник ППКК (1897)
25 Агте, Владимир Антонинович
[Агте, Володимир Антонинович] (1894-1949), подпоручик, воспитанник ППКК (1911)
26 Агте, Касьян
[Агте, Касян] воспитанник ППКК (1879)
27 Адабаш, Михаил Алексеевич
[Адабаш, Михайло Олексійович] (1864—?), отставной генерал-майор, воспитанник ППКК (1880)
28 Адамович, Игорь Федорович
[Адамович, Ігор Федорович] воспитанник ППКК (1900)
29 Адасовский, Борис Александрович
[Адасовський, Борис Олександрович] (1881-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1899)
30 Адасовский, Евтихий Константинович
[Адасовський, Євтіхій Костянтинович] (1846-1898), генерал-майор, воспитанник ППКК (1864)
31 Азарьев, Александр Николаевич
[Азарьєв, Олександр Миколайович] (1871-1965), полковник, воспитанник ППКК (1890)
32 Азарьев, Виктор Николаевич
[Азарьєв, Віктор Миколайович] (1867—1914), полковник, воспитанник ППКК (1884)
33 Азарьев, Илларион
[Азарьєв, Іларіон] воспитанник ППКК (1882)
34 Азарьев, Митрофан Николаевич
[Азарьєв, Митрофан Миколайович] (1869-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1886)
35 Азарьев, Николай Николаевич
[Азарьєв, Микола Миколайович] (1865—?), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1883)
36 Акаро, Александр Васильевич
[Акаро, Олександр Васильович] (1893-1968), подполковник, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1911)
37 Акимов, Николай
[Акимов, Микола] воспитанник ППКК (1881)
38 Акинфиев, Владимир Константинович
[Акінфієв, Володимир Костянтинович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1899)
39 Аккерман, Илларион Николаевич
[Аккерман, Іларіон Миколайович] (1888-1938), штабс-капитан, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1906)
40 Аккерман, Николай
[Аккерман, Микола] воспитанник ППКК (1868)
41 Аксамитный, Василий Федорович
[Аксамітний, Василь Федорович] воспитатель ППКК (1841-1863)
42 Аксенов, Петр Петрович
[Аксьонов, Петро Петрович] (1895-?), воспитанник ППКК (1914)
43 Аладьин, Петр
[Аладьїн, Петро] воспитанник ППКК (1885)
44 Алейников, Владимир Филиппович
[Алейников, Володимир Пилипович] (1874-?), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1892)
45 Александров
[Александров] врач Елецкого полка, был прикомандирован к ППКК
46 Александрович, Александр
[Александрович, Олександр] воспитанник ППКК (1846)
47 Александрович, Георгий
[Александрович, Георгій] воспитанник ППКК (1882)
48 Александрович, Евгений Александрович
[Александрович, Євген Олександрович] (1874-?), подполковник, воспитатель ППКК (1902-1914)
49 Алексеев, Александр Петрович
[Алексєєв, Олександр Петрович] поручик, воспитанник ППКК (1899)
50 Алексеев, Всеволод Владимирович
[Алексєєв, Всеволод Володимирович] (?-1974), воспитанник ППКК (?)
51 Алексеев, Иван
[Алексєєв, Іван] полковник, воспитанник ППКК (1853)
52 Алексеев, Николай
[Алексєєв, Микола] воспитанник ППКК (1890)
53 Алексеев, Сергей Иванович
[Алексєєв, Сергій Іванович] (1880-?), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1901)
54 Алексенко, Алексей Григорьевич
[Олексієнко, Олексій Григорович] капитан, воспитанник ППКК (1872)
55 Алексенко, Демьян
[Олексієнко, Дем'ян]воспитанник ППКК (1846)
56 Аленников, Николай
[Аленников, Микола]воспитанник ППКК (1848)
57 Алферов, Александр
[Алфьоров, Олександр] воспитанник ППКК (1887)
58 Алферов, Аркадий
[Алфьоров, Аркадій] воспитанник ППКК (1888)
59 Алферов, Николай Дмитриевич
[Алфьоров, Микола Дмитрович] (1867-?), поручик, воспитанник ППКК (1886)
60 Альбовский, Валериан Александрович
[Альбовський, Валеріан Олександрович] (1846-1891), полковник, воспитанник ППКК (1863)
61 Альбовский, Григорий
[Альбовський, Григорій] воспитанник ППКК (1847)
62 Аморейский, Владимир Николаевич
[Аморейський, Володимир Миколайович] воспитанник ППКК (1894)
63 Амосов, Константин Петрович
[Амосов, Костянтин Петрович] воспитанник ППКК (1896)
64 Анальяни, Михаил
[Анальяні, Михайло] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1874)
65 Ананьев, Александр Аполлонович
[Ананьєв, Олександр Аполлонович] (1817-1884), врач ППКК (1844-1854), преподаватель географии и минералогии (1844-1854)
66 Ананьев, Андрей Александрович
[Ананьєв, Андрій Олександрович] (1843-?), коллежский советник, воспитанник ППКК (1859)
67 Андерсен, Николай Михайлович
[Андерсен, Микола Михайлович] (1882(78)-1961), полковник, юрист
68 Андреев, Аркадий Николаевич
[Андрєєв, Аркадій Миколайович] воспитанник ППКК (1898)
69 Андреев, Леонид Дмитриевич
[Андреєв, Леонід Дмитрович] капитан, воспитанник ППКК (1893)
70 Андреев, Леонтий Николаевич
[Андреєв, Леонтій Миколайович] воспитанник ППКК (1904)
71 Андреев, Михаил Александрович
[Андреєв, Михайло Олександрович] (1850-1877), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1867)
72 Андреев, Сергей Митрофанович
[Андрєєв, Сергій Митрофанович](1872-?), полковник, воспитанник ППКК (-)
73 Андреевский, Андрей Андреевич
[Андрєєвський, Андрій Андрійович] подполковник, воспитанник ППКК (1911)
74 Андреевский, Владимир Владимирович
[Андреєвський Володимир Володимирович] подполковник, воспитанник ППКК (1886)
75 Андреевский, Евгений Николаевич
[Андреєвський, Євген Миколайович] (1882-1907), поручик, воспитанник ППКК (1899)
76 Андреянов, Евгений Тихонович
[Андрєянов, Євген Тихонович] (?-1857), преподаватель географии, помощник инспектора классов ППКК
77 Андреянов, Михаил Евгеньевич
[Андрєянов, Михайло Євгенович] (?-1878), орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1865)
78 Андреянов, Николай Евгеньевич
[Андрєянов, Микола Євгенович] (1856,Полтава-?), воспитанник ППКК (1873)
79 Андрианов, Григорий Михайлович
[Андріанов, Григорій Михайлович] воспитанник ППКК (1903)
80 Андриевский I
[Андрієвський I] воспитанник ППКК (1859)
81 Андриевский II
[Андрієвський II] воспитанник ППКК (1859)
82 Андриевский III
[Андрієвський III] воспитанник ППКК (1859)
83 Андриевский, Андрей
[Андрієвський, Андрій] воспитанник ППКК (1879)
84 Андриевский, Георгий
[Андрієвський, Георгій] воспитанник ППКК (1878)
85 Андриевский, Иван Иванович
[Андрієвський, Іван Іванович] (?-1882), преподаватель пения ППКК (1874-1882)
86 Андрузский, Георгий Алексеевич
[Андрузський, Георгій Олексійович] воспитанник ППКК (1903)
87 Андрузский, Михаил
[Андрузський, Михайло] воспитанник ППКК (1850)
88 Андрузский, Порфирий
[Андрузський, Порфирій] воспитанник ППКК (1850)
89 Андрузский/Андрусский, Митрофан Васильевич
[Андрузський (Андрусський), Митрофан Васильович] (1855—1937), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1871)
90 Андрушевич, Владимир
[Андрушевич, Володимир] воспитанник ППКК (1890)
91 Анищенко, Николай
[Аніщенко, Микола] воспитанник ППКК (1868)
92 Ансамбль Круглой площади
[Ансамбль Круглої площі] фотоальбом
93 Антоневич, Георгий
[Антоневич, Георгій] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1874)
94 Антоневич, Михаил
[Антоневич, Михайло] воспитанник ППКК (1884)
95 Антонов, Александр Дмитриевич
[Антонов, Олександр Дмитрович] воспитанник ППКК (1898)
96 Антонов, Александр Николаевич
[Антонов, Олександр Миколайович] (1863-1942), полковник, директор ППКК (1917-1919)
97 Антонов, Константин
[Антонов, Костянтин]
98 Антонова
[Антонова] преподаватель французского языка (1910)
99 Антонович
[Антонович] преподаватель политической истории ППКК (1841-?)
100 Антонович, Александр Трифонович
[Антонович, Олександр Трифонович] (1877—после 1923), генерал-майор, воспитанник ППКК (1896)
101 Антонович, Павел Георгиевич
[Антонович, Павел Григорович] воспитанник ППКК (1905)
102 Антоновский, Михаил
[Антоновський, Михайло] воспитанник ППКК (1853)
103 Антуфьев, Сергей Фавстианович
[Антуф‘єв, Сергій Фавстіанович] воспитанник ППКК (1904)
104 Анчутин, Константин Николаевич
[Анчутін, Костянтин Миколайович] (1840-1911), генерал-лейтенант, военный педагог, инспектор классов ППКК (1883-1888)
105 Апостолов, Андрей
[Апостолов, Андрій] воспитанник ППКК (1878)
106 Апостолов, Кондрат
[Апостолов, Кіндрат] воспитанник ППКК (1884)
107 Апышков, Владимир Петрович
[Апишков, Володимир Павлович] (1871—1939), полковник, воспитанник ППКК (1888)
108 Арабажин, Николай
[Арабажин, Микола] воспитанник ППКК (1848)
109 Арандаренко, Дмитрий
[Арандаренко, Дмитро] воспитанник ППКК (1883)
110 Аргиляндер, Владимир
[Аргіляндер, Володимир] воспитанник ППКК (1874)
111 Арджеванидзе, Георгий Павлович
[Арджеванідзе, Георгій Павлович] (1863—1940), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1881)
112 Арендаренко, Георгий Алексеевич
[Арендаренко, Георгій Олексійович] (1846-1908), генерал-майор, воспитанник ППКК (1863)
113 Арендаренко, Николай
[Арендаренко, Микола] воспитанник ППКК (1855)
114 Арестов, Михаил Яковлевич
[Арестов, Михайло Якович] воспитанник ППКК (-)
115 Аристов, Яков Михайлович
[Арістов, Яків Михайлович] коллежский секретарь, эконом ППКК
116 Армашевский, Николай Павлович
[Армашевський, Микола Павлович] воспитанник ППКК (1868)
117 Арнольд, Павел Александрович
[Арнольд, Павло Олександрович] воспитанник ППКК (1904)
118 Артамонов, Михаил Константинович
[Артамонов, Михайло Костянтинович] (1857—?), отставной генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1874)
119 Артемовский-Гулак, Ельпидифор
[Артемовський-Гулак, Ельпідіфор] воспитанник ППКК (1853)
120 Артоболевский/Артаболевский, Сергей Павлович
[Артоболевський/Артаболевський, Сергій Павлович] (1866-?), полковник, воспитанник ППКК (1883)
121 Артюхов, Георгий В.
[Артюхов, Георгій] воспитанник ППКК (1885)
122 Артюхов, Николай
[Артюхов, Микола] воспитанник ППКК (1881)
123 Артюхов, Яков Всеволодович
[Артюхов, Яків Всеволодович] (1859-?), подполковник, офицер-воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1876)
124 Архипов, Владимир Михайлович
[Архипов, Володимир Михайлович] поручик, воспитанник ППКК (1904)
125 Арцыбашев, Сергей
[Арцибашев, Сергій] воспитанник ППКК (1880)
126 Аршаница, Василий Андреевич
[Аршаниця, Василь Андрійович] (1867-?), полковник, воспитанник ППКК (1884)
127 Атрахович, Владимир Митрофанович
[Атрахович, Володимир Митрофанович] воспитанник ППКК (1910)
128 Афанасенко, Алексей Владимирович
[Афанасенко, Олексій Володимирович] воспитанник ППКК (1894)
129 Афанасьев, Александр
[Афанасьєв, Олександр] воспитанник ППКК (1871)
130 Афанасьев, Афанасий
[Афанасьєв, Афанасій] воспитанник ППКК (1866)
131 Афанасьев, Борис Павлович
[Афанасьєв, Борис Павлович] воспитанник ППКК (1901)
132 Афанасьев, Василий
[Афанасьєв, Василь] воспитанник ППКК (1849)
133 Афанасьев, Дмитрий
[Афанасьєв, Дмитро] воспитанник ППКК (1868)
134 Афанасьев, Лев Георгиевич
[Афанасьєв, Лев] (1853-?), полковник, воспитанник ППКК (1870)
135 Афанасьев, Михаил Григорьевич
[Афанасьєв, Михайло Григорович] (1850-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1868)
136 Афанасьев, Николай
[Афанасьєв, Микола] воспитанник ППКК (1871)
137 Афанасьев, Прокофий
[Афанасьєв, Прокофій] воспитанник ППКК (1859)
138 Афанасьев-Прокофьев
[Афанасьєв-Прокофьєв] воспитанник ППКК (1863)
139 Афендик, Григорий Федорович
[Афендік, Григорій Федорович] (1853-?) подполковник, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1871)
140 Афросимов, Александр Андреевич
[Афросимов, Олександр Андрійович] (?-1851), полковник, воспитатель ППКК (1843-1851)
141 Ахшарумов, Дмитрий Владимирович
[Ахшарумов, Дмитро Володимирович] (1864—1938), дирижер, композитор и педагог, воспитанник ППКК (1882)
142 Ачкасов, Леонид
[Ачкасов, Леонід] воспитанник ППКК (1876)
143 Бабаев, Михаил
[Бабаєв, Михайло] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1872)
144 Бабанин, Степан Александрович
[Бабанін, Степан Олександрович] (1866—1892), воспитанник ППКК (1885), домовладелец в Полтаве, участник революционного движения
145 Бабенко, Валентин
[Бабенко, Валентин] (?-до 1890), воспитанник ППКК (1880)
146 Бабенко, Григорий Семенович
[Бабенко, Григорій Семенович] (?-1990), воспитанник ППКК (?)
147 Бабенко, Николай
[Бабенко, Микола] воспитанник ППКК (1886)
148 Бабенко, Николай Михайлович
[Бабенко, Микола Михайлович] (1896-?), воспитанник ППКК (1916)
149 Бабенко, Пимен Степанович
[Бабенко, Пімен Степанович] воспитанник ППКК (1891)
150 Бабенко, Сергей
[Бабенко, Сергій] воспитанник ППКК (1885)
151 Бабенко, Степан
[Бабенко, Степан] воспитанник ППКК (1889)
152 Бабин, Василий
[Бабін, Василь] - воспитанник ППКК (1862)
153 Багрин-Каменский, Илья Адольфович
[Багрін-Каменський, Ілля Адольфович] воспитанник ППКК (1892)
154 Баев, Александр
[Баєв, Олександр] воспитанник ППКК (1853)
155 Баженов, Николай Николаевич
[Баженов, Микола Миколайович] (1830-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1846)
156 Баженов, Петр Николаевич
[Баженов, Петро Миколайович] (1840-?), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1859)
157 Баженов, Сергей Андреевич
[Баженов, Сергій Андрійович] поручик, воспитанник ППКК (1900)
158 Базанов, Николай Николаевич
[Базанов, Микола Миколайович] (1888-?), штабс-капитан, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1906)
159 Базилевский, Николай Федорович
[Базилевський, Микола Федорович] воспитанник ППКК (1903)
160 Баиов, Константин Алексеевич
[Баіов, Костянтин Олексійович] (1839-1903), генерал от инфантерии, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1856)
161 Байдак, Андрей Артемьевич
[Байдак, Андрій Артемійович] полковник, воспитанник ППКК (1905)
162 Байдак, Борис Дмитриевич
[Байдак, Борис Дмитроевич] (1892-?), воспитанник ППКК (1912)
163 Байдак, Владимир Аристархович
[Байдак, Володимир Аристархович] (1864-1920), полковник, офицер-воспитатель ППКК (1902-1912), воспитанник ППКК (1882)
164 Байдак, Гавриил
[Байдак, Гавриїл] воспитанник ППКК (1879)
165 Байдак, Дмитрий Аристархович
[Байдак, Дмитро Аристархович] (1859-1896), поручик, учился в ППКК (1875-1877)
166 Байдак, Петр Николаевич
[Байдак, Петро Миколайович] (1879-1905), подпоручик, воспитанник ППКК (?)
167 Байер, Александр Оттович
[Байєр, Олександр Оттович] (1856-?), учредитель Коммерческого училища, преподаватель ППКК
168 Байер, Алексей Оттович
[Байєр, Олексій Оттович] (1863-?), полковник, был офицером-воспитателем ППКК
169 Байер/Баер, Леопольд Иванович
[Баєр (Байєр), Леопольд] (1853-?), полковник, воспитанник ППКК (1871)
170 Байрашевский, Василий Ильич
[Байрашевський, Василь Илліч] воспитанник ППКК (1903)
171 Балакшей-Котляревский, Константин
[Балакшей-Котляревський, Костянтин] воспитанник ППКК (1863)
172 Балано, Алексей Дмитриевич
[Балано, Олексій Дмитрович] (1898-?), воспитанник ППКК (1915)
173 Балашев, Сергей Николаевич
[Балашев, Сергій Миколайович] ротмистр, воспитанник ППКК (1903)
174 Балин, Борис Федорович
[Балін, Борис Федорович] воспитанник ППКК (1906)
175 Балин, Василий
[Балін, Василь] воспитанник ППКК (1881)
176 Балков, Сергей
[Балков, Сергій] воспитанник ППКК (1872)
177 Балог, Владислав Леонидович/Леопольдович
[Балог, Володимир Леопольдович] капитан РИА, войсковой старшина УА, воспитанник ППКК (1897)
178 Балог, Михаил Леопольдович
[Балог, Михайло Леопольдович] (?-1903), воспитанник ППКК (1901)
179 Бальмашов, Сергей Анатольевич
[Бальмашов, Сергій Анатолійович] (1892-1914), подпоручик, воспитанник ППКК (1909)
180 Балюра-Кондратьев, Яков
[Балюра-Кондратьєв, Яків] воспитанник ППКК (1875)
181 Балясный
[Балясный] заведующий обмундированием ППКК (1872-1874)
182 Балясный, Василий Александрович
[Балясний, Василь Олександрович] (1862-1911), ротмистр в отставке, астроном, физик, воспитанник ППКК (1880)
183 Балясный, Константин Александрович
[Балясний, Костянтин Олександрович] (1860—1917), камергер, Полтавский вице-губернатор (1896—1901), воспитанник ППКК (1876)
184 Банин, Михаил Александрович
[Банін, Михайло Олександрович] (1863-1912), подполковник, воспитанник ППКК (1881)
185 Банковский, Владимир Александрович
[Банковський, Володимир Олександрович] (1892-1913), воспитанник ППКК (1913)
186 Банов, Петр
[Банов, Петро] воспитанник ППКК (1882)
187 Барановский, Борис Петрович
[Барановський, Борис Петрович] воспитанник ППКК (?)
188 Барановский, Георгий Дмитриевич
[Барановський, Георгій Дмитрович](1895-1977), подполковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1913)
189 Барановский, Ипполит
[Барановський, Іполит] воспитанник ППКК (1848)
190 Барановский, Николай
[Барановский, Микола] воспитанник ППКК (?)
191 Барановский, Николай Леонидович
[Барановський, Микола Леон.] капитан, воспитанник ППКК (1894)
192 Барановский, Петр Степанович
[Барановський, Петро Степанович] (1855-?), полковник, воспитанник ППКК (1871)
193 Баратов, Виктор
[Баратов, Віктор] воспитанник ППКК (1850)
194 Баратов, Константин Федорович
[Баратов, Костянтин] (1858-?), князь, генерал-майор, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1875)
195 Баратов, Николай Григорьевич
[Баратов, Микола Григорович] князь, подполковник, воспитанник ППКК (1891)
196 Барач Павел
[Барач, Павло] воспитанник ППКК (1867)
197 Барбаров, Владимир Евгеньевич
[Барбаров, Володимир Євгенович] (1872-?), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1891)
198 Барбович, Павел
[Барбович, Павло] воспитанник ППКК (1856)
199 Барвинский, Михаил
[Барвинський, Михайло] воспитанник ППКК (1868)
200 Бардес, Владимир Петрович
[Бардес, Володимир Петрович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
201 Бардес, Михаил Петрович
[Бардес, Михайло Петрович] (1896-?), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1915)
202 Бардовский
[Бардовський] воспитанник ППКК (1845)
203 Баркалов, Валерий Аполлонович
[Баркалов, Валерій Аполонович] штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1898)
204 Барковский, Александр
[Барковський, Олександр] воспитанник ППКК (1885)
205 Баровский/Боровский, Александр Иванович
[Баровскій/Боровскій, Александр Іванович] подполковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1894)
206 Барсов, Василий Филиппович
[Барсов, Василь Пилипович] (1828-?) генерал-майор, воспитанник ППКК (1845), преподаватель ППКК (1850-1864)
207 Барсуков, Александр Яковлевич
[Барсуков, Олександр Якович] поручик, воспитанник ППКК (1904)
208 Барсуков, Яков Семенович
[Барсуков, Яків Семенович] (1852-1900), полковник, воспитанник ППКК (1870)
209 Барташевич, Александр Митрофанович
[Барташевич, Олександр Митрофанович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1901)
210 Барташевич, Дмитрий
[Барташевич, Дмитро] воспитанник ППКК (1848)
211 Барташевич, Николай Митрофанович
[Барташевич, Микола Митрофанович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1896)
212 Бартош, Иван
[Бартош, Іван] воспитанник ППКК (1853)
213 Басов, Александр
[Басов, Олександр] воспитанник ППКК (1865)
214 Басов, Сергей Николаевич
[Басов, Сергій Миколайович] (1892-1917), поручик, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1909)
215 Бассаков, Василий
[Бассаков, Василь] воспитанник ППКК (1851)
216 Батизутул
[Батизутул] воспитанник ППКК (1845)
217 Батог, Василий Александрович
[Батог, Василь Олександрович] воспитанник ППКК (1893)
218 Батог, Михаил Александрович
[Батог, Михайло Олександрович] (1870-?), полковник, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1889)
219 Батог, Сергей Александрович
[Батог, Сергій Олександрович] (1863—?), генерал-лейтенант, генеральный значковой, воспитанник ППКК (1881)
220 Бафталовский, Борис Адамович
[Бафталовський, Борис Адамович] поручик, воспитанник ППКК (1916)
221 Бафталовский, Игорь Адамович
[Бафталовський, Ігор Адамович] (1896-1959), подполковник, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1913)
222 Бафталовский, Николай Адамович
[Бафталовський, Микола Адамович](1893-?), капитан, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1912)
223 Бацевич, Александр Адольфович
[Бацевич, Олександр Адольфович] поручик запаса, воспитанник ППКК (1904)
224 Бацевич, Николай Адольфович
[Бацевич, Микола Адольфович] поручик, воспитанник ППКК (1901)
225 Бацевич, Павел Адольфович
[Бацевич, Павло Адольфович] (1894-?), воспитанник ППКК (1912)
226 Башилов, Николай Викторович
[Башилов, Микола Вікторович] (1897-?), воспитанник ППКК (1914)
227 Башинский, Вячеслав
[Башинський, В‘ячеслав] воспитанник ППКК (1887)
228 Башинский, Мануил Николаевич
[Башинський, Мануїл Миколайович] воспитанник ППКК (1907)
229 Башинский, Ромил Иванович
[Башинський, Ромил Іванович] (1873-1942), генерал-майор, воспитанник ППКК (1890)
230 Башинский, Эспер Иванович
[Башинський, Еспер Іванович] (1878—после 1937), полковник, генерал-хорунжий, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1897)
231 Бегма, Андрей Петрович
[Бегма, Андрій Петрович] (?,Полтава-1932), полковник, воспитанник ППКК (1898)
232 Бегма, Дмитрий Петрович
[Бегма, Дмитро Петрович] воспитанник ППКК (1894)
233 Бедряга, Владимир Петрович
[Бедряга, Володимир Петрович] полковник, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1903)
234 Безбедович, Анатолий Михайлович
[Безбедович, Анатолій Михайлович] преподаватель естественных наук ППКК (1874-1876)
235 Безкровный, Александр Алексеевич
[Безкровний, Олександр Олексійович] (1866—1948), генерал-лейтенант, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1884)
236 Безпалов, Стефан Николаевич
[Безпалов, Стефан Миколайович] (1898-?), воспитанник ППКК (1915)
237 Безрадецкий, Дмитрий Николаевич
[Безрадецький, Дмитро Миколайович] (1853—?), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1870)
238 Безсонов, Иннокентий Клавдиевич
[Безсонов, Інокентій Клавдійович] (1885-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1904)
239 Бейт-Миллер, Антон (Анатолий) Васильевич
[Бейт-Міллер, Антон (Анатолій) Васильович] (ок1879-?), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1898)
240 Бекаревич, Анатолий Андреевич
[Бекаревич, Анатолій Андрійович] (1894-?), воспитанник ППКК (1913)
241 Бекарюков, Василий
[Бекарюков, Василь] отставной полковник, воспитанник ППКК (1883)
242 Беккер, Михаил
[Беккер, Михайло] воспитанник ППКК (1859)
243 Беклемишев, Михаил Александрович
[Беклемішев, Михайло] (1865-?), воспитанник ППКК (1882), гражданский инженер
244 Бекман, Яков Николаевич
[Бекман, Яків Миколайович] (1836—1863), революционный деятель, журналист
245 Белаш, Алексей Алексеевич
[Белаш, Алексій Алексійович] (1852-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1869)
246 Белецкий, Григорий
[Белецький, Григорій] воспитанник ППКК (1850)
247 Белецкий, Иван
[Белецький, Іван] воспитанник ППКК (1864)
248 Белецкий, Иван
[Белецький II, Іван] воспитанник ППКК (1854)
249 Белим, Сергей
[Бєлім, Сергій] воспитанник ППКК (1875)
250 Белицкий, Василий
[Бєлицький, Василь] полковник, воспитанник ППКК (1856)
251 Беллингсгаузен, Петр Николаевич
[Беллінгсгаузен, Петро Миколайович] подпоручик, воспитанник ППКК (1905)
252 Белов, Виктор Васильевич
[Бєлов, Віктор Васильович] преподаватель танцев ППКК (1908)
253 Белов, Владимир Владимирович
[Бєлов, Володимир Володимирович] (1857-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1874)
254 Беловодский
[Бєловодський] воспитанник ППКК (1859)
255 Беловодский, Владимир
[Бєловодський, Володимир] воспитанник ППКК (1863)
256 Белогрудов, Василий Иванович
Белогрудов, Василий Иванович [Бєлогрудов, Василь Іванович] (1852-1918), генерал-майор, воспитанник ППКК (1869)
257 Белогрудов, Иван Васильевич
[Бєлогрудов, Іван Васильович] (1888-1973), капитан, воспитанник ППКК (1906)
258 Белогрудов, Сергей Васильевич
[Бєлогрудов, Сергій Васильович] (1881-?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1899)
259 Белогудов, Михаил
[Бєлогудов, Михайло] воспитанник ППКК (1851)
260 Белозерский, Василий Михайлович
[Белозерський, Василь Михайлович] (1825—1899), общественный деятель, педагог, журналист, один из основателей Кирило-мефодиевского общества
261 Белозерский, Николай Михайлович
[Белозерський, Микола Михайлович] (1833–1896), украинский историк и этнограф, учился в ППКК
262 Белой, Александр Сергеевич
[Бєлой, Олександр Сергійович] (1882—1938), полковник, комбриг, воспитанник ППКК (1900)
263 Белокопытов, Корнелий
[Бєлокопитов, Корнелій] воспитанник ППКК (1850)
264 Белоус (Белоусов), Вячеслав Михайлович
[Бєлоус, В‘ячеслав Михайлович] воспитанник ППКК (1908)
265 Белоусович, Иван
[Бєлоусович, Іван] воспитанник ППКК (1862)
266 Белый, Петр
[Бєлий, Петро] капитан, воспитанник ППКК (1868)
267 Белый/Белой, Сергей Александрович
[Бєлой, Сергій Олександрович] (1855-1910), полковник, воспитанник ППКК (1872)
268 Бельский, Николай Владимирович
[Бєльський, Микола Володимирович] коллежский асессор, преподаватель математики ППКК (1911-?)
269 Бельченко, Александр
[Бельченко, Олександр] воспитанник ППКК (1850)
270 Бельченко, Сергей Иванович
[Бєльченко, Сергій Іванович] воспитанник ППКК (1875)
271 Белявский, Борис Михайлович
[Белявський, Борис Михайлович] (?-1940-41), Георгиевский крест 4 ст., воспитанник ППКК (-) и ККК (1924)
272 Белявский, Юлий Фомич
[Бєлявський, Юлій Фомич] эконом ППКК (1870-1876)
273 Беляев, Анатолий Васильевич
[Бєляєв, Анатолій Васильович] (1859-1910), статский советник, старший врач ППКК (1908-1910)
274 Беляков, Евгений
[Бєляков, Євген] (?-1921) воспитанник ППКК (?)
275 Бенецкий, Андрей Михайлович
[Бенецький, Андрій Михайлович] воспитанник ППКК (1905)
276 Бенецкий, Николай Михайлович
[Бенецький, Микола Михайлович] воспитанник ППКК (1910)
277 Бентковский, Владимир Дарьевич
[Бентковський, Володимир Дарійович] воспитанник ППКК (1907)
278 Березов, Григорий
[Березів, Григорій] воспитанник ППКК (1850)
279 Березовский, Александр Иванович
[Березовський, Олександр Іванович] (1867-1940), генерал-лейтенант Генштаба, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1886)
280 Березовский, Станислав Альбинович/Казимирович
[Березовський, Станіслав Альбінович/Казимирович] капитан (1916), Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1897)
281 Беренс, Григорий Викторович
[Беренс, Григорій Вікторович] (1874-1906), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1892)
282 Берладин, Иван Андреевич
[Бєрладін, Іван Андрійович] (1850-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1868)
283 Бернадский, Николай
[Бернадський, Микола] воспитанник ППКК (1866)
284 Бернацкий, Константин Александрович
[Бернацький, Костянтин Олександрович] воспитанник ППКК (1904)
285 Бертельс-Меньшой, Андрей Александрович
[Бертельс-Меньшой, Андрій Олександрович] (1904—1989), корнет, воспитанник ППКК и ККК (1922)
286 Бертье де ла Гард, Константин Александрович
[Бертьє де ла Гард, Костянтин Олександрович] воспитанник ППКК и ККК (?)
287 Бертье-Делагарди, Александр Константинович
[Берт‘є-Делагарді, Олександр Костянтинович] (1871–?), ротмистр пограничной стражи, воспитанник ППКК (1890)
288 Берх, Михаил
[Берх, Михайло] воспитанник ППКК (1883)
289 Берх, Петр
[Берх, Петро] воспитанник ППКК (1847)
290 Бетковский, Аполлинарий Феликсович
[Бетковський, Аполінарий Феліксович] (1874-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1894)
291 Бетковский, Леонид Феликсович
[Бетковський, Леонід Феліксович] (1876-?), подполковник, воспитанник ППКК (1895)
292 Бибинов, Александр Семенович
[Бібінов, Олександр Семенович] воспитанник ППКК (1893)
293 Бибинов, Игнатий Яковлевич
[Бібінов, Гнат Якович] (1852-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1869)
294 Бискупский, Виктор Ксаверьевич
[Біскупський, Віктор Ксаверійович] (1839-1899), тайный советник, воспитанник ППКК (1855)
295 Бискупский, Константин Ксаверьевич
[Біскупський, Костянтин Ксаверійович] (1834—1892), генерал-лейтенант, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1850)
296 Бискупский, Михаил Васильевич
[Біскупський, Михайло Васильович] (1875-?), полковник, воспитанник ППКК (1892)
297 Блюм, Эдуард Эдуардович
[Блюм, Едуард Едуардович] (?-1866), управляющий аптекой ППКК (1844-1866)
298 Бобохов, Владимир Афанасьевич
[Бобохов, Володимир Опанасович] генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1850)
299 Бобрищев, Ардальон Александрович
[Бобрищев, Ардальон Олександрович] (1879-1940), полковник, воспитанник ППКК (1896)
300 Бобровский, Борис Павлович
[Бобровський, Борис Павлович] (1868—?), генерал-майор, генерал-порутчик, начальник Украинского Генштаба, воспитанник ППКК (1885)
301 Бобровский, Владимир Павлович
[Бобровський, Володимир Павлович] (1859-1905), полковник, воспитанник ППКК (1876)
302 Бобровский, Павел Григорьевич
[Бобровський, Павло Григорович] (?-1879), старший врач ППКК (1854-1879)
303 Бобровский, Павел Павлович
[Бобровський, Павло Павлович] (1861—1944), воспитанник ППКК (1877), меценат, основатель собрания Полтавского краеведческого музея
304 Бобровский, Сергей Павлович
[Бобровський, Сергій Павлович] воспитанник ППКК (1888)
305 Бобырь, Алексей Иванович
[Бобирь, Олексій Іванович] воспитанник ППКК (1862)
306 Бобырь, Лев
[Бобирь, Лев] (?-до 1890), воспитанник ППКК (1877)
307 Бобырь, Николай Павлович
[Бобирь, Микола Павлович] (1854—1920), генерал от кавалерии, воспитанник ППКК (1870)
308 Богаевич, Александр Александрович
[Богаєвич, Олександр Олександрович] (1872-?), подполковник, офицер-воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1890)
309 Богаевский, Александр
[Богаєвський, Олександр] воспитанник ППКК (1879)
310 Богаевский, Александр Ананьевич
[Богаєвський, Олександр Ананійович] (1839-1903), генерал-майор, воспитанник ППКК (1856)
311 Богаевский, Алексей
[Богаєвський, Олексій] воспитанник ППКК (1874)
312 Богаевский, Алексей
[Богаєвський, Олексій] воспитанник ППКК (1847)
313 Богаевский, Владимир Николаевич
Богаевский, Владимир Николаевич [Богаєвський, Володимир Миколайович] (1858-?), полковник
314 Богаевский, Георгий Михайлович
[Богаєвський, Георгіий Михайлович](1897-?), воспитанник ППКК (1916)
315 Богаевский, Дмитрий Николаевич
[Богаєвський, Дмитро Миколайович] (1849-1904), полковник, воспитанник ППКК (1867)
316 Богаевский, Константин
[Богаєвський, Костянтин] воспитанник ППКК (1880)
317 Богаевский, Константин
[Богаєвський, Костянтин] воспитанник ППКК (1880)
318 Богаевский, Лев Алексеевич
[Богаєвський, Лев Олексійович] (1867—1919), генерал-майор, воспитанник ППКК (1885)
319 Богаевский, Леонид Григорьевич
[Богаєвський, Леонід Григорович] (1858-1911), действительный статский советник, химик и технолог, воспитанник ППКК (1875)
320 Богаевский, Михаил
[Богаєвський, Михайло] воспитанник ППКК (1863)
321 Богаевский, Михаил Николаевич
[Богаєвський, Михайло Миколайович] воспитанник ППКК (1910)
322 Богаевский, Николай Михайлович
[Богаєвський, Микола Михайлович] (1891-?), воспитанник ППКК (1912)
323 Богаевский, Николай Николаевич
[Богаєвський, Микола Миколайович] полковник, воспитанник ППКК (1900)
324 Богаевский, Платон Николаевич
[Богаєвський, Платон Миколайович] (1860-?), надворный советник, воспитанник ППКК (1877)
325 Богаевский, Сергей
[Богаєвський, Сергій] воспитанник ППКК (1850)
326 Богданенко-Товстолес, Иосиф Алексеевич
[Богданенко-Товстолес, Йосип Олексійович] воспитанник ППКК (1892)
327 Богданов, Николай
[Богданов, Микола] генерал-майор, воспитанник ППКК (1847)
328 Богданов, Сергей Михайлович
[Богданов, Сергій Михайлович] (1880-?), поручик, воспитанник ППКК (1901)
329 Богданович
[Богданович] офицер ППКК
330 Богданович, Владислав
[Богданович, Владислав] воспитанник ППКК (1869)
331 Богданович, Лев Петрович
[Богданович, Лев Петрович] (1874-?), полковник, воспитанник ППКК (1893)
332 Богданович, Николай Юлианович
[Богданович, Микола Юліанович] (1887-1937), ротмистр, воспитанник ППКК (1904)
333 Богданович, Павел
[Богданович, Павло] воспитанник ППКК (1871)
334 Богданович, Юлиан
[Богданович, Юліан] воспитанник ППКК (1866)
335 Богдановский, Николай Яковлевич
[Богдановський, Микола Якович] (?-1908), генерал-майор, воспитанник ППКК (1867)
336 Богинский, Николай Глебович
[Богинський, Микола Глібович] поручик, воспитанник ППКК (1904)
337 Богинский, Петр Глебович
[Богинський, Петро Глібович] воспитанник ППКК (1904)
338 Боголюбов, Борис Аркадьевич
[Боголюбов, Борис Аркадійович] (1875-?), полковник, воспитанник ППКК (1892)
339 Боголюбов, Иван Андреевич
[Боголюбов, Іван Андрійович] (1831-?), генерал-лейтенант, офицер-воспитатель (1857-1861) и инспектор классов (1868-1870), воспитанник ППКК (1848)
340 Богомолец, Александр Геннадьевич
[Богомолець, Олександр Генадійович] (1896-?), воспитанник ППКК (1914)
341 Богомолец, Лев Сергеевич
[Богомолець, Лев Сергійович] (1902—1984), подпоручик, кадетский деятель, воспитанник ППКК (1921)
342 Богомольный, Владимир Сергеевич
[Богомольний, Володимир Сергійович] (1876—?), полковник, воспитанник ППКК (1893), военный деятель УНР
343 Богомольный, Сергей Александрович
[Богомольний, Сергій Олександрович] (1841-1920), коллежский советник, секретарь ППКК
344 Богомольный, Сергей Сергеевич
[Богомольний, Сергій Сергійович] воспитанник ППКК (1892)
345 Богословский
[Богословський] воспитанник ППКК (1848)
346 Богоявленский, Егор Филиппович
[Богоявленський, Єгор Пилипович] воспитатель ППКК (1868-1869), преподаватель духовной семинарии
347 Богуславский, Адриан Иванович
[Богуславський, Адріян Іванович] воспитанник ППКК (1904)
348 Богуславский, Александр Иванович
[Богуславський, Олександр Іванович] поручик, воспитанник ППКК (1902)
349 Богуславский, Андрей
[Богуславський, Андрій] воспитанник ППКК (1847)
350 Богуславский, Иван
[Богуславський, Іван] воспитанник ППКК (1856)
351 Богушевич
[Богушевич] воспитанник ППКК (1845)
352 Богушевич, Митрофан
[Богушевич, Митрофан] воспитанник ППКК (1850)
353 Богушевский, Александр
[Богушевський, Олександр] ротмистр, воспитанник ППКК (1863)
354 Бодянский, Александр Владимирович
[Бодянський, Олександр Володимирович] воспитанник ППКК (1894)
355 Бодянский, Осип Максимович
[Бодянський, Йосип Максимович] (1808–1877), филолог, историк, писатель, переводчик
356 Бодянский, Павел Ильич
[Бодянський, Павло Ількович] (1809—1867), историк, этнограф, журналист, педагог
357 Бойкевич, Виталий Иванович
[Бойкевич, Віталій Іванович] (1884-1911), поручик, воспитанник ППКК (1902)
358 Бойко, Николай Антонович
[Бойко, Микола Антонович] (1863—?), полковник, воспитанник ППКК (1882)
359 Бойно-Родзевич
[Бойно-Родзевич] воспитанник ППКК (1859)
360 Бойно-Родзевич, Виталий Павлович
[Бойно-Родзевич, Виталій Павлович] (1877-1930), генерал-майор, воспитанник ППКК (1895)
361 Бойно-Родзевич, Михаил Павлович
[Бойно-Родзевич, Михайло Павлович] (1872-1914), полковник, воспитанник ППКК (1890)
362 Бойно-Родзевич, Павел Иванович
[Бойно-Родзевич, Павло Іванович] (?-1877), майор, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1854)
363 Бойчук, Владимир Викторович
[Бойчук, Володимир Вікторович] воспитанник ППКК (1897)
364 Бокин, Петр Николаевич
[Бокін, Петро Миколайович] преподаватель гимнастики ППКК (1882-1883)
365 Болдыжев, Евгений Иванович
[Болдижев, Євген Іванович] (1895-до 1965), воспитанник ППКК (1914)
366 Болховитинов
[Болховітінов] воспитанник ППКК (1859)
367 Болховитинов, Алексей Иосифович
[Болховітінов, Олексій Йосифович] (1867—1942/3), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., Золотое оружие, воспитанник ППКК (1886)
368 Болховитинов, Иван Иосифович
[Болховітінов, Іван Йосифович] воспитанник ППКК (1901)
369 Болычевцев, Петр Дмитриевич
[Боличевцев, Петро Дмитрович] штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1901)
370 Болюбаш/Булюбаш, Федор Петрович
[Болюбаш/Булюбаш, Федір Петрович] (1844-1922), полковник, воспитанник ППКК (1863)
371 Бонецкий, Адам Иосифович
[Бонецький, Адам Йосифович] воспитатель ППКК (1850-1863), командир роты (1864-1865)
372 Бонецкий, Антон-Виктор Адамович
[Бонецький, Антон-Віктор Адамович] (1858-1908), подполковник, воспитанник ППКК (1875)
373 Бонч-Бруевич, Николай Иванович
[Бонч-Бруєвич, Микола Іванович] (1810-?) – архитектор
374 Бооль, Владимир Георгиевич, фон
[Бооль, Володимир Георгійович, фон] (1836-1899), генерал-майор, инспектор классов ППКК (1867)
375 Бордовский, Иосиф
[Бордовський, Йосип] воспитанник ППКК (1847)
376 Борзенко, Андрей
[Борзенко, Андрій] воспитанник ППКК (1875)
377 Борзяков, Леонид Александрович
[Борзяков, Леонід Олександрович] воспитанник ППКК (1903)
378 Боровский, Андрей Сергеевич
[Боровський, Андрій Сергійович] преподаватель русского языка ППКК (1879-1886)
379 Боровский, Иван
[Боровський, Іван] воспитанник ППКК (1866)
380 Бородаевский, Александр
[Бородаєвський, Олександр] воспитанник ППКК (1863)
381 Бородаевский, Владимир
[Бородаєвський, Володимир] воспитанник ППКК (1863)
382 Бородаевский, Михаил Владимирович
[Бородаєвський, Михайло Володимирович] (1883-?), поручик, воспитанник ППКК (1903)
383 Бородаевский, Николай Владимирович
[Бородаєвський, Микола Володимирович] (1877-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1897)
384 Бородаевский/Барадаевский, Эразм Эразмович
[Барадаєвський (Бородаєвський), Еразм Еразмович] (1858-?), полковник, воспитанник ППКК (1874)
385 Бородай, Григорий Александрович
[Бородай, Григорій Олександрович] (1873-?), полковник, воспитанник ППКК (1892)
386 Бородзич, Вячеслав Фадеевич
[Бородзич, В‘ячеслав Фадійович] поручик, воспитанник ППКК (1901)
387 Бородин, Николай Васильевич
[Бородін, Микола Васильович] младший врач ППКК (1845-1855)
388 Борошенко, Алексей
[Борошенко, Олексій] поручик, воспитанник ППКК (1877)
389 Борошенко, Иван
[Борошенко, Іван] воспитанник ППКК (1872)
390 Борщов, Дмитрий Николаевич
[Борщов, Дмитро Миколайович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1896)
391 Босаков
[Босаков] воспитанник ППКК (1863)
392 Бояровский, Людомир Адамович
[Бояровський, Людомир Адамович] воспитанник ППКК (1906)
393 Бразоль, Александр Сергеевич
[Бразоль, Олександр Сергійович] (1893-1993), полковник, воспитанник ППКК (-)
394 Бразоль, Василий Григорьевич
[Бразоль, Василь Григорович] воспитанник ППКК (1892)
395 Бракер, Борис Александрович
[Бракер, Борис Олександрович] (1872-1926), полковник, воспитанник ППКК (1889)
396 Бредихин, Сергей Леонидович
[Бредіхін, Сергій Леонідович] (1884-1915), штабс-ротмистр, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1902)
397 Бресслер, Николай Эрнестович
[Бресслер, Микола Ернестович] (1869-?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1886)
398 Бржезицкий, Николай
[Бржезицький, Микола] воспитанник ППКК (1850)
399 Бржозовский, Владислав Владиславович
[Бржозовський, Владислав Владиславович] воспитанник ППКК (1904)
400 Бриере де-Мартере, Иосиф
[Брієре де-Мартере, Йосиф] воспитанник ППКК (1872)
401 Брижинский/Брежинский, Иван Александрович
[Брижинський/Брежинський, Іван Олександрович] воспитанник ППКК (1846)
402 Брилевич, Александр Васильевич
[Брилевич, Олександр Васильович] (1851—?), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1868)
403 Брилевич, Афанасий Васильевич
[Брилевич, Афанасій Васильович] (1852-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1869)
404 Брилевич, Владимир Афанасьевич
[Брилевич, Володимир Афанасійович] воспитанник ППКК (1903)
405 Бровцын, Василий Алексеевич
[Бровцин, Василь Олексійович] (1866-1937), генерал-майор, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1885)
406 Бродский
[Бродський] воспитанник ППКК (1859)
407 Броневский, Александр
[Броневський, Олександр] воспитанник ППКК (1869)
408 Броневский, Алексей Григорьевич
[Броневський, Олексій Григорович] воспитанник ППКК (1895)
409 Броневский, Андрей
[Броневський, Андрій] воспитанник ППКК (1882)
410 Броневский, Василий
[Броневський, Василь] (?-1885), воспитанник ППКК (1877)
411 Броневский, Иван Григорьевич
[Броневський, Іван Григорович] воспитанник ППКК (1893)
412 Броневский, Михаил Григорьевич
[Броневський, Михайло Григорович] подполковник, воспитанник ППКК (1888)
413 Броневский, Семен
[Броневський, Семен] воспитанник ППКК (1885)
414 Брунст, Артур-Александр Эмильевич
[Брунст, Артур-Олександр Емілійович] полковник, воспитанник ППКК (1883)
415 Брунст, Виктор Эмильевич
[Брунст, Віктор Эмілійович] (1864-1932), ученый-агроном, воспитанник ППКК (1881)
416 Брюкс, де (Де-Брюкс)
[Брюкс, де] воспитанник ППКК (1863)
417 Брюханов, Василий Васильевич
[Брюханов, Василь Васильович] воспитанник ППКК (1909)
418 Брюханов, Василий Федорович
[Брюханов, Василь Федорович] (1862-1900), подполковник, офицер-воспитатель ППКК (1892-1899), воспитанник ППКК (1880)
419 Брянчанинов, Борис Леонидович
[Брянчанінов, Борис Леонідович] (?-1933), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1898)
420 Бугреев, Александр Михайлович
[Бугреєв, Олександр Михайлович] (1883-1957), полковник, воспитанник ППКК (1900)
421 Бугреев, Алексей Андреевич
[Бугрєєв, Олексій Андрійович] (1891-1972), штабс-капитан, учился в ППКК (1901-1907)
422 Бугреев, Андрей Андреевич
[Бугрєєв, Андрій Андрійович] (?-1970), воспитанник ППКК (1919)
423 Бугреев, Владимир Михайлович
[Бугреєв, Володимир Михайлович] (1888-1920), полковник, воспитанник ППКК (1905)
424 Бугреев, Дмитрий Андреевич
[Бугреєв, Дмитро Андрійович] воспитанник ППКК (1904)
425 Бугреев, Михаил Андреевич
[Бугрєєв, Михайло Андрійович] (1894-?), воспитанник ППКК (1913)
426 Бугреев, Николай Михайлович
[Бугрєєв, Микола Михайлович] воспитанник ППКК (1898)
427 Бугреев, Сергей Андреевич
[Бугрєєв, Сергій Андрійович] (1893-?), прапорщик, воспитанник ППКК (1914)
428 Будаков, Николай Николаевич
[Будаков, Микола Миколайович] (1887-1969), полковник, воспитанник ППКК (1905)
429 Будный, Алексей Михайлович
[Будний, Олексій Михайлович] воспитанник ППКК (1910)
430 Бужинский, Михаил Михайлович
[Бужинський, Михайло Михайлович] (1879, Полтава–1937), подполковник, офицер-воспитатель ППКК, украинский историк, архивист, археограф, краевед, литературовед
431 Бузни, Павел Александрович
[Бузні, Павло Олександрович] воспитанник ППКК (1903)
432 Буйко, Владимир
[Буйко, Володимир] воспитанник ППКК (1863)
433 Булатов, Владимир Семенович
[Булатов, Володимир Семенович] (?-1957), полковник, воспитанник ППКК (1901)
434 Булацель, Александр Сергеевич
[Булацель, Олександр Сергійович] (?-1915), поручик, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1907)
435 Булацель, Аркадий Сергеевич
[Булацель, Аркадій Сергійович] (1882-1921/18), подполковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1899)
436 Булацель, Георгий Георгиевич
[Булацель, Георгій Георгійович] (?-1919), ротмистр, воспитанник ППКК (1882)
437 Булацель, Илья Сергеевич
[Булацель, Ілля Сергійович] (?-1959), ротмистр, воспитанник ППКК (1902)
438 Булацель, Николай Иванович
[Булацель, Микола Іванович] (1896-?), воспитанник ППКК (1916)
439 Булацель, Петр Петрович
[Булацель, Петро Петрович] (1864-?), ротмистр, воспитанник ППКК (-)
440 Булацель, Федор Сергеевич
[Булацель, Федір Сергійович] (1880-?), поручик, воспитанник ППКК (1898)
441 Булацель, Федор Федорович
[Булацель, Федір Федорович] воспитанник ППКК (1892)
442 Булацель, Юрий Сергеевич
[Булацель, Юрій Сергійович](1889-1914), поручик, воспитанник ППКК (1906)
443 Булашевич, Алексей Михайлович
[Булашевич, Олексій Михайлович] воспитанник ППКК (1910)
444 Булашевич, Василий Михайлович
[Булашевич, Василь Михайлович] полковник, воспитанник ППКК (1896)
445 Булгаков, Виктор
[Булгаков, Віктор] воспитанник ППКК (1869)
446 Булгучев, Муса
[Булгучьов, Муса] (1827-?), подполковник, воспитанник ППКК (?)
447 Булкин, Петр Анисимович
[Булкін, Петро Анисимович] (1861-?), капитан, воспитанник ППКК (1879)
448 Бульмеринг, Михаил Евгеньевич
[Бульмерінг, Михайло Євгенович] (1863-1941), полковник, воспитанник ППКК (1882)
449 Булюбаш, Александр Петрович
[Булюбаш, Олександр Петрович] (1832-1890), д. с. с., воспитанник ППКК (1851), предводитель дворянства Кременчугского уезда (1866–1868), таврический вице-губернатор, томский губернатор
450 Булюбаш, Владимир Иванович
[Булюбаш, Володимир Іванович] – поручик, офицер-воспитатель ППКК
451 Булюбаш, Владимир Иванович
[Булюбаш, Володимир Іванович] (1866-1926), депутат 2-й Государственной думы от Полтавской губернии, воспитанник ППКК (1883)
452 Бурвиков, Грегор-Эрнст Алексеевич
[Бурвіков, Грегор-Ернст Олексійович] (1885-?), поручик, экстерн ППКК (1906)
453 Бурдюгов, Михаил
[Бурдюгов, Михайло] воспитанник ППКК (1854)
454 Бурдюгов, Михаил Михайлович
[Бурдюгов, Михайло Михайлович] (1871-?), полковник, воспитанник ППКК (1889)
455 Бурман, Александр Георгиевич
[Бурман, Олександр Георгійович] поручик, воспитанник ППКК (1899)
456 Бурый-Радкевич, Михаил Петрович
[Бурий-Радкевич, Михайло Петрович] (1897-?), воспитанник ППКК (1916)
457 Буряк, Николай Владимирович
[Буряк, Микола Володимирович] (1872-1911), подполковник, воспитанник ППКК (1891)
458 Бутенко, Иван Иванович
[Бутенко, Іван Іванович] воспитатель ППКК (1868-1876)
459 Бутович, Александр
[Бутович, Олександр] воспитанник ППКК (1867)
460 Бутович, Александр Александрович
[Бутович, Олександр Олександрович] (1867-?), полковник, воспитанник ППКК (1885)
461 Бутович, Андрей
[Бутович, Андрій] воспитанник ППКК (1881)
462 Бутович, Василий Васильевич
[Бутович, Василь Васильович] (1864—?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1881)
463 Бутович, Михаил Васильевич
[Бутович, Михайло Васильович] (1859-1901), генерал-майор, воспитанник ППКК (1877)
464 Бутович, Николай Григорьевич
[Бутович, Микола Григорович] (1895-1961), художник, воспитанник ППКК (1913)
465 Бутович, Яков Иванович
[Бутович, Яків Іванович] (1881-1937), конезаводчик, воспитанник ППКК (1900)
466 Бутовский, Алексей Дмитриевич
[Бутовський, Олексій Дмитрович] (1838—1917), генерал от инфантерии, педагог, один из организаторов олимпийского движения, воспитанник ППКК (1853)
467 Бутовский, Владимир
[Бутовський, Володимир] воспитанник ППКК (1863)
468 Бутовский, Николай Дмитриевич
[Бутовський, Микола Дмитрович] (1850—1917), генерал от инфантерии, военный писатель, воспитанник ППКК (1867)
469 Бутовский, Федор
[Бутовський, Федір] воспитанник ППКК (1864)
470 Бушен, Дмитрий Алексеевич
[Бушен, Дмитро Олексійович] воспитанник ППКК (1897)
471 Бушинский, Петр
[Бушинський Петро] воспитанник ППКК (1863)
472 Буэмский, Николай
[Буемський, Микола] воспитанник ППКК (1848)
473 Быков, Владимир Николаевич
[Биков, Володимир Миколайович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
474 Быков, Георгий/Юрий Владимирович
[Биков, Георгій Володимирович] (1860-1918), полковник, ротный командир ППКК, воспитанник ППКК (1877)
475 Быков, Иван
[Биков, Іван] воспитанник ППКК (1885)
476 Быков, Николай Владимирович
[Биков, Микола Володимирович] (1856-1918), действительный статский советник, воспитанник ППКК (1873), племянник Н. В. Гоголя
477 Быковский, Василий Захарьевич
[Биковський, Василь Захарійович] воспитанник ППКК (1906)
478 Быковский, Николай Захарьевич
[Биковський, Микола Захарійович] (1894-?), воспитанник ППКК (1913)
479 Быкодоров, Николай
[Бикодоров, Микола] воспитанник ППКК (1876)
480 Былин-Колосовский, Николай
[Билін-Колосовський, Микола] воспитанник ППКК (1869)
481 Бырдин, Алексей Михайлович
[Бирдін, Олексій Михайлович] штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1897)
482 Бырдин, Дмитрий Михайлович
[Бирдін, Дмитро Михайлович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1897)
483 Быстрицкий, Анатолий Владимирович
[Бистрицький, Анатолій Володимирович] подполковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1896)
484 Быстрицкий, Владимир
[Бистрицький, Володимир] воспитанник ППКК (1886)
485 Быстрицкий, Григорий
[Бистрицький, Григорій] воспитанник ППКК (1889)
486 Быстрицкий, Дмитрий Владимирович
[Бистрицький, Дмитро Володимирович] (?-до 1965), подполковник Армии УНР, воспитанник ППКК (1901)
487 Быстрицкий, Николай
[Бистрицький, Микола] воспитанник ППКК (1868)
488 Быстрицкий, Николай Владимирович
[Бистрицький, Микола Володимирович] (1877-1915), подполковник, воспитанник ППКК (1895)
489 Быстрицкий, Федор Владимирович
[Бистрицький, Федір Володимирович] капитан, воспитанник ППКК (1893)
490 Бялковский, Сергей Алексеевич
[Бялковський, Сергій Олексійович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
491 В вагоне Августейшего Главного Начальника военно-учебных заведений
[У вагоні Августійшого Головного Начальника військово-навчальних закладів] - Бутовский А. Д. // "Русская Старина", 1915
492 В родном гнезде (летопись рода Бутовских)
[У рідному гнізді (літопис роду Бутовських)] - Алексей Дмитриевич Бутовский
493 Вагнер, Михаил Федорович
[Вагнер, Михайло Федорович] (1898-1916), прапорщик, воспитанник ППКК (1915)
494 Вайда, Борис Константинович
[Вайда, Борис Костянтинович] воспитанник ППКК (1907)
495 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
496 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
497 Вайнгортовские чтения - 2009
[Вайнгортівські читання] - материалы третьей научной конференции "Вайнгортовские чтения"
498 Валинский, Жорж
[Валінський, Жорж] (?-до 1890), преподаватель танцев ППКК (1856-?)
499 Вальх, Александр Алексеевич
[Вальх, Олександр Олексійович] воспитанник ППКК (1904)
500 Вальх, Михаил Алексеевич
[Вальх, Михайло Олексійович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1896)
501 Вараксин, Николай Федорович
[Вараксін, Микола Федорович] поручик, воспитанник ППКК (1884)
502 Варенов
[Варєнов] воспитанник ППКК (1859)
503 Варжанский, Виктор Родионович
[Варжанський, Віктор Родіонович] преподаватель естественной истории ППКК, наставник-наблюдатель (1845-1863)
504 Варзар, Борис Яковлевич
[Варзар, Борис Якович] (1885-1908), воспитанник ППКК (1903)
505 Варрон/Варон, Александр Федорович
[Варрон / Варон, Олександр Федорович] (1876-?), подполковник, воспитанник ППКК (1894)
506 Варрон/Варон, Георгий Федорович
[Варрон / Варон, Георгій Федорович] (1880-1914), капитан, воспитанник ППКК (1898)
507 Варун-Секрет, Сергей Тимофеевич
[Варун-Секрет, Сергій Тимофійович] (1866-1962), земский деятель, член 1, 2 и 4 Государственной Думы, воспитанник ППКК (1886)
508 Варунов, Александр
[Варунов, Олександр] воспитанник ППКК (1890)
509 Варунов, Владимир Семенович
[Варунов, Володимир Семенович] (?-1874), воспитатель ППКК (1871-1873)
510 Василевский, А. И.
[Василевський, А. І.] воспитанник ППКК (?)
511 Василенко, Александр Павлович
[Василенко, Олександр Павлович] (1854-?), генерал-майор, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1871)
512 Василенко, Борис Петрович
[Василенко, Борис Петрович] (1877-?), полковник, воспитанник ППКК (1895)
513 Василенко, Матвей Иванович
[Василенко, Матвій Іванович] (1888—1937), комкор, воспитанник ППКК (?)
514 Василенко, Михаил Иванович
[Василенко, Михайло Іванович] воспитанник ППКК (1899)
515 Василенко, Николай Александрович
[Василенко, Микола Олександрович] (1891-1938), воспитанник ППКК (1907)
516 Василенко, Павел Александрович
[Василенко, Павло Олександрович] полковник, воспитанник ППКК (1897)
517 Василенко, Федор
[Василенко, Федір] воспитанник ППКК (1877)
518 Васильев, Александр
[Васильєв, Олександр] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1871)
519 Васильев, Александр Андреевич
[Васильєв, Олександр Андрійович] подполковник, воспитатель ППКК
520 Васильев, Алексей
[Васильєв, Олексій] воспитанник ППКК (-) и ПРКК (1930)
521 Васильев, Борис Васильевич
[Васильєв, Борис Васильович] полковник, воспитанник ППКК (1899)
522 Васильев, Борис Митрофанович
[Васильєв, Борис Митрофанович] воспитанник ППКК (1899)
523 Васильев, Борис Митрофанович
[Васильєв, Борис Митрофанович] воспитанник ППКК (1904)
524 Васильев, Виктор Константинович
[Васильєв, Віктор Костянтинович] воспитанник ППКК (1907)
525 Васильев, Макарий
[Васильєв, Макарій] воспитанник ППКК (1874)
526 Васильев, Митрофан
[Васильєв, Митрофан] воспитанник ППКК (1866)
527 Васильев, Михаил Васильевич
[Васильєв, Михайло Васильович] (1871-?), подполковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1890)
528 Васильев, Михаил Михайлович
Васильев, Михаил Михайлович [Васильєв, Михайло Михайлович] (1856-?), полковник
529 Васильев, Николай Иванович
[Васильєв, Микола Іванович] (1857-?), статский советник, преподаватель русского языка и словесности ППКК (1888-1919)
530 Васильев, Онуфрий Сергеевич
[Васильєв, Онуфрій Сергійович] – полтавский купец, староста Сампсониевской домовой церкви ППКК
531 Васильев, Сергей Васильевич
[Васильєв, Сергій Васильович] (1877-1962), полковник, воспитанник ППКК (1896)
532 Васильев, Федор
[Васильєв, Федір] воспитанник ППКК (1869)
533 Васильев-Коруновский, Аполлон
[Васильєв-Коруновський, Аполон] воспитанник ППКК (1862)
534 Васильев-Коруновский, Николай
[Васильєв-Коруновський, Микола] воспитанник ППКК (1862)
535 Васьхов, Федор Алексеевич
[Васьхов, Федір Олексійович] воспитанник ППКК (1910)
536 Ватутину Н. Ф. мемориальная доска
[Ватутіну М. Ф. меморіальна дошка]
537 Ваулин, Андрей Николаевич
[Ваулін, Андрій Миколайович] (1860—?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1878)
538 Ваулин, Василий
[Ваулін, Василь] воспитанник ППКК (1875)
539 Ваулин, Константин Николаевич
[Ваулін, Костянтин Миколайович] (1862-?), полковник, воспитанник ППКК (1880)
540 Ваулин, Николай Николаевич
[Ваулін, Микола Миколайович] (1858-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1876)
541 Вачнадзе, Александр Иванович
[Вачнадзе, Олександр Іванович] (1855-?), князь, генерал-майор, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1871)
542 Вачнадзе, Леонид Иванович
[Вачнадзе, Леонід Іванович] (?-1920), князь, штабс-капитан, воспитанник ППКК (1917)
543 Ващенко, Александр Тихонович
[Ващенко, Олександр Тихонович] (1893-1923?), капитан?, воспитанник ППКК (1912)
544 Ващенко, Виктор Апол.
[Ващенко, Віктор Апол.] воспитанник ППКК (1898)
545 Ващенко-Захарченко, Александр Петрович
[Ващенко-Захарченко, Олександр Петрович] (1891—после 1937), капитан РА, подполковник Армии УНР, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1909)
546 Ващенко-Захарченко, Владимир Петрович
[Ващенко-Захарченко, Володимир Петрович] воспитанник ППКК (1907)
547 Введенский, Аполлон
[Введенський, Аполлон] воспитанник ППКК (1849)
548 Веверн, Александр Александрович
[Веверен, Олександр Олександрович] воспитанник ППКК (-)
549 Веверн, Владимир
[Веверн, Володимир] (?-1920), воспитанник ППКК (1918)
550 Вейсбах, Александр
[Вейсбах, Олександр] воспитанник ППКК (1848)
551 Вейсбах, Владимир
[Вейсбах, Володимир] воспитанник ППКК (1850)
552 Велецкий, Иван Захарьевич
[Велецький, Іван Захарович] (1871-?), поручик, воспитанник ППКК (1888)
553 Велецкий, Леонид Николаевич
[Велецький, Леонід Миколайович] (1870-?), подполковник, воспитанник ППКК (1889)
554 Велецкий, Митрофан Константинович
[Велецький, Митрофан Костянтинович] (1837-?), воспитанник ППКК (1854)
555 Велецкий, Николай Леонидович
[Велецький, Микола Леонідович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
556 Велецкий, Петр
[Велецький, Петро] (?-1890), воспитанник ППКК (1880)
557 Величко, Антон Иванович
[Величко, Антон Іванович] воспитанник ППКК (1883)
558 Величко, Владимир Александрович
[Величко, Володимир Олександрович] (1884-?), подполковник, воспитанник ППКК (1902)
559 Величко, Николай Петрович
[Величко, Микола Петрович] штабс-капитан, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1908)
560 Величко, Филадельф Кириллович
[Величко, Філадельф Кирилович] (1833—1898), генерал от инфантерии, електротехник и метеоролог, воспитанник ППКК (1850)
561 Величковский, Александр Петрович
[Величковський Олександр Петрович] (?-1902), статский советник, предводитель дворянства Полтавского уезда (10.1883 – 1891), воспитанник ППКК (1859)
562 Величковский, Вячеслав Владимирович
[Величковський, В‘ячеслав Володимирович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
563 Вельбицкий, Константин
[Вельбицький, Костянтин] полковник, воспитанник ППКК (1866)
564 Вельбицкий, Павел Григорьевич
[Вельбицький, Павло Григорович], штабс-капитан, командир служительской роты ППКК (1848-1851)
565 Вельмис, Александр
[Вельміс, Олександр] воспитанник ППКК (1851)
566 Вельсовский, Петр Николаевич
[Вельсовський, Петро Миколайович] воспитанник ППКК (1910)
567 Вельяшев, Леонид Николаевич
[Вельяшев, Леонід Миколайович] (1856-1940), генерал-лейтенант, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1873)
568 Вельяшев, Петр Николаевич
[Вельяшев, Петро Миколайович] (?-1889), ротмистр, воспитанник ППКК (1870)
569 Верба, Митрофан Федорович
[Верба, Митрофан Федорович] (1844-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1863)
570 Верба, Николай Митрофанович
[Верба, Микола Митрофанович] поручик, воспитанник ППКК (1900)
571 Вербицкий, Всеволод Николаевич
[Вербицький, Всеволод Миколайович] (1896—1977), ротмистр, воспитанник ППКК (1914)
572 Вербицкий, Николай Васильевич
[Вербицький, Микола Васильович] (1867/72-?), полковник, воспитатель ППКК
573 Вергун, Михаил Григорьевич
[Вергун, Михайло Григорович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
574 Верещагин, Василий Васильевич
[Верещагін, Василь Васильович] отставной штабс-капитан, воспитанник ППКК (1901)
575 Вержбицкий, Дмитрий Георгиевич
[Вержбицький, Дмитро Георгійович] воспитанник ППКК (1908)
576 Вериго, Борис Николаевич
[Веріго, Борис Миколайович] воспитанник ППКК (1903)
577 Вериго, Николай Николаевич
[Веріго, Микола Миколайович] воспитанник ППКК (1894)
578 Веридарский/Виридарский, Александр Алексеевич
[Верідарський, Олександр Олексійович] штабс-капитан, действительный статский советник, воспитанник ППКК (1894)
579 Верховский, Михаил Лаврович
[Верховський, Михайло Лаврович] (1832-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1850)
580 Верховский, Федор
[Верховський, Федір] воспитанник ППКК (1854)
581 Веселовский, Николай Павлович
[Веселовський, Микола Павлович] воспитанник ППКК (1891)
582 Весич, Владимир Александрович
[Вєсіч, Володимир Олександрович] (1886-?), капитан, воспитанник ППКК (1907)
583 Весич, Иван
[Весіч, Іван] воспитанник ППКК (1854)
584 Ветр, Гавриил Иосифович
[Вєтр, Гавриїл Йосифович] (1888-?), капитан РА, войсковой старшина УА, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1906)
585 Вечеслав, Петр
[Вечеслав, Петро] воспитанник ППКК (1853)
586 Вечеслав, Сергей
[Вечеслав, Сергій] воспитанник ППКК (1851)
587 Визард, Адольф Яковлевич
[Візард, Адольф Якович] (1842-1911), тайный советник, преподаватель математики и воспитатель в ППКК (1868-1877)
588 Визлер, Филипп
[Візлер, Пилип] воспитанник ППКК (1850)
589 Викен, Федор
[Вікен, Федір] капитан, воспитанник ППКК (1868)
590 Викентьев, Борис Петрович
[Вікентьєв, Борис Петрович] воспитанник ППКК (1909)
591 Викентьев, Георгий Петрович
[Вікентьєв, Георгій Петрович] (1895-1916), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1913)
592 Викторов, Анатолий Владимирович
[Вікторов, Анатолій Володимирович] воспитанник ППКК (1893)
593 Викторов, Николай Владимирович
[Вікторов, Микола Володимирович] (1867-?), воспитанник ППКК (1886)
594 Винда, Иван
[Вінда, Іван] полковник, воспитанник ППКК (1861)
595 Винников I
[Вінніков] воспитанник ППКК (1859)
596 Винников II
[Вінніков] воспитанник ППКК (1859)
597 Винников, Евгений Владимирович
[Вінніков, Євген Володимирович] воспитанник ППКК (1903)
598 Винников, Николай Владимирович
[Вінніков, Микола Володимирович] губернский секретарь, воспитанник ППКК (1899)
599 Виннинг, Богдан Богданович, фон
[Віннінг, Богдан Богданович, фон] (1844-?), полковник, воспитанник ППКК (1865)
600 Винницкий, Николай Генрихович
[Вінницький, Микола Генріхович] воспитанник ППКК (1905)
601 Виноградов, Николай П.
[Виноградов, Микола] воспитанник ППКК (1885)
602 Виноградский, Дмитрий
[Виноградський, Дмитро] штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1879)
603 Винокуров
[Винокуров] коллежский советник, преподаватель ППКК
604 Винокуров, Алексей Алексеевич
[Винокуров, Олексій Олексійович] (1839-1877), капитан, воспитанник ППКК (1856)
605 Вирановский, Константин Николаевич
[Вірановський, Костянтин Миколайович] (1866-?), ротмистр, воспитанник ППКК (-)
606 Вири, Виктор, де
[Вірі, Віктор, де] (?-до 1890), воспитанник ППКК (1882)
607 Висчинский, Петр Вячеславович
[Вісчинський, Петро В‘ячеславович] воспитанник ППКК (1906)
608 Витевский, Феликс Грацианович
[Вітевський, Фелікс Грацианович] (1857-?), полковник, воспитанник ППКК (1875)
609 Витинский, Елисей
[Вітинський, Єлисей] воспитанник ППКК (1886)
610 Витте, Аполлон Августович
[Вітте, Аполон Августович] (1865-?), полковник, воспитанник ППКК (1885)
611 Витте, Константин Августович
[Вітте, Костянтин Августович, фон] (1875-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1895)
612 Вифлеемский, Виктор Александрович
[Віфлеємський, Віктор Олександрович] (1892-?), воспитанник ППКК (1909)
613 Вишневский, Александр Владимирович
[Вишневський, Олександр Володимирович] (1867—после 1931), генерал-майор, воспитанник ППКК (1885)
614 Владимиров, Иван
[Владимиров, Іван] воспитанник ППКК (1854)
615 Власов, Николай
[Власов, Микола] воспитанник ППКК (1856)
616 Власовский, Евграф Иванович
[Власовський, Євграф Іванович] (1856-?), полковник, воспитанник ППКК (1874)
617 Власовский, Иван Евграфович
[Власовський, Іван Євграфович] воспитанник ППКК (1905)
618 Власовский, Константин
[Власовський, Костянтин] воспитанник ППКК (1882)
619 Власовский, Павел
[Власовський, Павло] поручик, воспитанник ППКК (1881)
620 Власовский, Сергей Евграфович
[Власовський, Сергій Євграфович] воспитанник ППКК (1907)
621 Влезков, Александр Павлович
[Влезков, Олександр Павлович] (1863-1905), капитан, воспитанник ППКК (1881)
622 Влезков, Василий Иванович
[Влезков, Василь Іванович] полковник, воспитанник ППКК (1850), воспитатель ППКК (1862-1884)
623 Влезков, Виктор Васильевич
[Влєзков, Віктор Васильович] (1874-1914), подполковник, воспитанник ППКК (1892)
624 Вовней
[Вовнєй] воспитанник ППКК (1863)
625 Вовней, Аким
[Вовней, Акім] воспитанник ППКК (1850)
626 Водяницкий, Андрей
[Водяницький, Андрій] воспитанник ППКК (1882)
627 Водяницкий, Михаил
[Водяницький, Михайло] воспитанник ППКК (1880)
628 Война-Панченко, Сергей Константинович
[Война-Панченко, Сергій Костянтинович] (1878-1920), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1895)
629 Войнов, Василий Викторович
[Войнов, Василь Вікторович] (1874-?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1893)
630 Войт, Аркадий Егорович
[Войт, Аркадій Єгорович] репетитор по топографии ППКК (1861-1864)
631 Войцехович, Митрофан
[Войцехович, Митрофан] воспитанник ППКК (1854)
632 Войцеховский, Лев Петрович
[Войцеховський, Лев Петрович] (1869-1919), статский советник, воспитанник ППКК (1890)
633 Волжинский, Гавриил Иванович
[Волжинський, Гавриїл Іванович] полковник, воспитанник ППКК (1872)
634 Волжинский, Иван
[Волжинський, Іван] полковник, воспитанник ППКК (1870)
635 Волков, Василий Алексеевич
[Волков, Василь Олексійович] (1842—1907), художник, преподаватель рисования
636 Волков, Николай Васильевич
[Волков, Микола Васильович] подполковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1900)
637 Волков, Павел Владимирович
[Волков, Павло Володимирович] воспитанник ППКК (1905)
638 Волков, Петр
[Волков, Петро] воспитанник ППКК (1854)
639 Волков, Сергей Михайлович
[Волков, Сергій Михайлович] воспитанник ППКК (1910)
640 Волков, Федор Иванович
[Волков, Федір Іванович] преподаватель чистописания ППКК (1866-1883)
641 Волковников/Волковняков, Георгий/Григорий Афанасьевич
[Волковніков/Волковняков, Георгій/Григорій Опанасович] (1857-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1874)
642 Волковняков, Иван Иванович
[Волковняков, Іван Іванович] (1882-1967), полковник, воспитанник ППКК (1900)
643 Волконский, Владимир
[Волконський, Володимир] (?-после 1965), князь, воспитанник ППКК (?)
644 Воллосевич, Максимильян
[Воллосевич, Максиміліян] воспитанник ППКК (1856)
645 Волнянский, Василий
[Волнянський, Василь] воспитанник ППКК (1871)
646 Волнянский, Василий
[Волнянський, Василь] капитан, воспитанник ППКК (1872)
647 Волнянский, Григорий Аполлонович
[Волнянський, Григорій Аполонович] (1855-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1872)
648 Володимиров, Алексей Дмитриевич
[Володимиров, Олексій Дмитрович] (?-1969), воспитанник ППКК (-) и ККК (1921)
649 Володимиров, Николай Александрович
[Володимиров, Микола Олександрович] (1862-1911), полковник, воспитанник ППКК (1881)
650 Волосевич, Иван
[Волосевич, Іван] воспитанник ППКК (1862)
651 Волошин-Петриченко, Глеб Федорович
[Волошин-Петриченко, Гліб Федорович] (1892-1937), подполковник, юрист, журналист, воспитанник ППКК (1909)
652 Волошин-Петриченко, Михаил Федорович
[Волошин-Петриченко, Михайло Федорович] (?-1916), воспитанник ППКК (?)
653 Волошин-Петриченко, Павел Федорович
[Волошин-Петриченко, Павло Федорович] (1887-1969), капитан, воспитанник ППКК (1906)
654 Волошин-Петриченко, Федор Федорович
[Волошин-Петриченко, Федір Федорович] (1895-до 1965), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1913)
655 Волховской, Николай Николаевич
[Волховськой Микола Миколайович] (1873-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1893)
656 Волчановский, Виктор Панкратьевич
[Волчановський, Віктор Панкратович] (1882-1920), полковник, воспитанник ППКК (1901)
657 Волчанский, Николай Константинович
[Волчанський, Микола Костянтинович] (1822-1920), подполковник РА, войсковой старшина УА, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1899)
658 Волынский, Иван
[Волинський, Іван] воспитанник ППКК (1868)
659 Вольх, Алексей
[Вольх, Олексій] воспитанник ППКК (1861)
660 Вольховский, Григорий
[Вольховський, Григорій] воспитанник ППКК (1873)
661 Вольховский, Евгений Григорьевич
[Вольховський, Євген Григорович] воспитанник ППКК (1904)
662 Вольховский, Николай Николаевич
[Вольховський, Микола Миколайович] ротмистр, воспитанник ППКК (1893)
663 Воробьев, Константин Викторович
[Воробйов, Костянтин Вікторович] воспитанник ППКК (1905)
664 Воронец, Василий
[Воронець, Василь] воспитанник ППКК (1852)
665 Воронецкий, Владимир Владимирович
[Воронецький, Володимир Володимирович] (1866—1916), генерал-майор, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1883)
666 Воронецкий, Владимир Иванович
[Воронецький, Володимир Іванович] (?-1884), преподаватель русского языка (1850-1884)
667 Воронецкий, Николай
[Воронецький, Микола] (?-1888), воспитанник ППКК (1884)
668 Воронин, Евгений Федорович
[Воронін, Євген Федорович] (1881-?), ротмистр, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1899)
669 Воронкевич
[Воронкевич] воспитанник ППКК (1859)
670 Воронкевич, Александр
[Воронкевич, Олександр] воспитанник ППКК (1849)
671 Воронкевич, Александр Анастасьевич
[Воронкевич, Олександр Анастасійович] воспитатель ППКК (1860-1861)
672 Воронцов-Вельяминов, Георгий Иванович
[Воронцов-Вельямінов, Георгій Іванович] подпоручик, воспитанник ППКК (1907)
673 Воронянский, Дмитрий
[Воронянський, Дмитро] воспитанник ППКК (1864)
674 Воронянский, Леонид Леонидович
[Воронянський, Леонід Леонідович] (1888-1968), подполковник, воспитанник ППКК (1905)
675 Воронянский, Михаил
[Воронянський, Михайло] воспитанник ППКК (1877)
676 Воронянский, Петр Леонидович
[Воронянський, Петро Леонідович] (1886-1916), ротмистр, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1904)
677 Воропаев, Платон Михайлович
[Воропаєв, Платон Михайлович] (1898-1978), корнет, воспитанник ППКК (1916)
678 Воротинцев, Николай
[Воротинцев, Микола] воспитанник ППКК (1847)
679 Воскобойников, Николай Борисович
[Воскобойніков, Микола Борисович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1892)
680 Воспоминания о Полтавской битве, открытие памятника Петру Великому, в 1849 году, и Шведская могила в Полтаве
[Спогади про Полтавську битву, відкриття пам'ятника Петру Великому, в 1849 році, та Шведська могила у Полтаві] - П. И. Бодянский // Полтава. Типография Губернского Правления. 1849
681 Вощинин, Николай Иванович
[Вощінін, Микола Іванович] (1854-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1871)
682 Врангель, Егор Петрович
[Врангель, Єгор Петрович] (1803-1873), генерал-лейтенант, директор ППКК (1849-1856)
683 Врановский, Борис Феликсович
[Врановський, Борис Феліксович] воспитанник ППКК (1891)
684 Врубель, Владимир Александрович
[Врубель, Володимир Олександрович] (1869-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1888)
685 Вторые Полтавские пехотные курсы
[Другі Полтавські піхотні курси]
686 Вуич, Борис Александрович
[Вуїч, Борис Олександрович] поручик, воспитанник ППКК (1901)
687 Вуич, Борис Алексеевич
[Вуїч, Борис Олексійович] подпоручик, воспитанник ППКК (1907)
688 Вульф, Виктор Константинович
[Вульф, Віктор Костянтинович] воспитатель ППКК (1866-1867)
689 Выгран, Александр Николаевич
[Вигран, Олександр Миколайович] (1881-1918), полковник, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1899)
690 Выдающиеся личности изобразительного искусства Полтавского края периода ХIIIV-ХХ столетий
[Видатні постаті образотворчого життя Полтавського краю періоду ХVІІІ-ХХ сторіч] - Курчакова Ольга, Бочарова Светлана
691 Выезжев, Иван
[Виєзжев, Іван] воспитанник ППКК (1886)
692 Высоцкий, Александр Федорович
[Висоцький, Олександр Федорович] (1869-?) полковник, воспитанник ППКК (1887)
693 Высчинский, Иван
[Висчинський, Іван] воспитанник ППКК (1862)
694 Высшее зенитное ракетное командное училище
[Вище зенітне ракетне командне училище]
695 Выходцевский, Николай Петрович
[Виходцевський, Микола Петрович] воспитатель ППКК (1849-1850)
696 Вышемирский, Александр Л.
[Вишемирський, Олександр] воспитанник ППКК (1885)
697 Вязовский
[В‘язовський] - дьякон, псаломщик ППКК
698 Вязовский, Владимир
[В‘язовський, Володимир] - воспитанник ППКК (1851)
699 Вяхирев, Василий Васильевич
[Вяхірєв, Василь Васильович] (1837-1899) действительный статский советник, преподаватель ППКК (1867-1868)
700 Гаас, Сергей Янушевич
[Гаас, Сергій Янушевич] (1863-?), полковник, воспитанник ППКК (1881)
701 Габаев, Владимир Прангистанович
[Габаєв, Володимир Прангістанович] (1892-1980), капитан, воспитанник ППКК (1911)
702 Габаев, Лев Прангиславович/Прангистанович
[Габаєв, Лев Прангистанович] (1893-?), воспитанник ППКК (1912)
703 Гавриленко, Иван Иванович
[Гавриленко, Іван Іванович] (1852-1877), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1869)
704 Гавриленко, Николай Иванович
[Гавриленко, Микола Іванович] (1889—1971), природовед, орнитолог, зоолог, краевед
705 Гаврилов, Василий Григорьевич
[Гаврилов, Василь Григорович] (1880-1947), полковник, инженер-строитель, общественный деятель, воспитанник ППКК (1898)
706 Гаврилов, Владимир
[Гаврилов, Володимир] воспитанник ППКК (1882)
707 Гаврилов, Моисей Иванович
[Гаврилов, Мойсей Іванович] воспитатель ППКК (1848-1850)
708 Гагарин, Владимир Николаевич
[Гагарін, Володимир Миколайович] (1877-1948), князь, полковник, воспитанник ППКК (1895)
709 Гагарин, Николай Николаевич
[Гагарін, Микола Миколайович] поручик, воспитанник ППКК (1901)
710 Гадолин, Аполлон Карлович
[Гадолін, Апол. Карлович] штабс-ротмистр запаса, воспитанник ППКК (1897)
711 Гадолин, Владимир Карлович
[Гадолін, Володимир Карлович] поручик корпуса инженеров-механиков, воспитанник ППКК (1895)
712 Гадолин, Леонард Карлович
[Гадолін, Леонард Карлович] воспитанник ППКК (1898)
713 Гаевский, Борис Анатольевич
[Гаєвський, Борис Анатолійович] воспитанник ППКК (1904)
714 Газданов, Гайто (Георгий Иванович)
[Газданов, Гайто (Георгій Іванович)] (1903—1971), прозаик, литературный критик, учился в ППКК
715 Гайто Газданов: Заметки читателя
[Гайто Газданов: Нотатки читача] - Наталья Коган.
716 Галенковский, Андрей Федорович
[Галенковський, Андрій Федорович] воспитанник ППКК (1866)
717 Галенковский, Вячеслав Ильич
[Галенковскій, В‘ячеслав Ілліч] (1883-?), капитан, воспитанник ППКК (1903)
718 Галенковский, Илья Федорович
[Галенковський, Ілля Федорович] (1848-?), полковник, воспитанник ППКК (1867)
719 Галич, Григорий
[Галич, Григорій] воспитанник ППКК (1867)
720 Галковский, Владимир Дмитриевич
[Галковський, Володимир Дмитрович] воспитанник ППКК (1902)
721 Галковский, Петр Дмитриевич
[Галковський, Петро Дмитрович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1894)
722 Гальслебен, Сергей Николаевич
[Гальслебен, Сергій Миколайович] (1867-1939), полковник, помощник инспектора классов ППКК (1907-1908)
723 Гамзагурди, Ярослав Давидович
[Гамзагурді, Ярослав Давидович] (1833-1891), полковник, воспитанник ППКК (1851)
724 Гамченко, Дмитрий Спиридонович
[Гамченко, Дмитро Спиридонович] (1866-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (?)
725 Ган, Петр
[Ган, Петро] воспитанник ППКК (1883)
726 Гангардт, Егор Иванович
[Гангардт, Єгор Іванович] (?—1869), полковник, воспитанник ППКК (1887)
727 Ганжа, Александр Алексеевич
[Ганжа, Олександр Олексійович] (1841-1908), земский и общественный деятель, воспитанник ППКК (-)
728 Ганжа, Алексей Михайлович
[Ганжа, Олексій Михайлович] сотник, воспитанник ППКК (1904)
729 Ганжа, Лев
[Ганжа, Лев] воспитанник ППКК (1855)
730 Ганжа, Николай Александрович
[Ганжа, Микола Олександрович] воспитанник ППКК (1897)
731 Ганжа, Павел Львович
[Ганжа, Павло Левович] (1862-1909), полковник, воспитанник ППКК (1880)
732 Ганнот, Леопольд
[Ганнот, Леопольд] воспитанник ППКК (1871)
733 Ганнот, Николай Николаевич
[Ганнот, Микола Миколайович] (?-1871), статский советник, воспитатель ППКК (1866-1871)
734 Ганнот, Юстин Николаевич
[Ганнот, Юстин Миколайович] преподаватель французского языка ППКК (1866-1885), был воспитателем
735 Ганько, Александр Константинович
[Ганько, Олександр Костянтинович] капитан, воспитанник ППКК (1891)
736 Ганько, Алексей
[Ганько, Олексій] воспитанник ППКК (1855)
737 Ганько, Владимир
[Ганько, Володимир] воспитанник ППКК (1852)
738 Ганько, Владимир
[Ганько, Володимир] воспитанник ППКК (1882)
739 Ганько, Евгений Петрович
[Ганько, Євген Петрович] капитан, земский деятель, воспитанник ППКК (1877)
740 Ганько, Михаил
[Ганько, Михайло] воспитанник ППКК (1851)
741 Ганько, Петр Александрович
[Ганько, Петро Олександрович] (1872-1938), подполковник, воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1889)
742 Гапонов, Иван Васильевич
[Гапонов, Іван Васильович] воспитатель ППКК (1872-1879)
743 Гар, Григорий
[Гар, Григорій] воспитанник ППКК (1859)
744 Гаркуша-Згурский, Иван Моисеевич
[Гаркуша-Згурський, Іван Моісейович] преподаватель ППКК (1868-1871)
745 Гаркушевский, Василий Григорьевич
[Гаркушевський, Василь Григорович] (1871-?), полковник, воспитанник ППКК (1890)
746 Гаркушевский, Леонид
[Гаркушевський, Леонід] воспитанник ППКК (1890)
747 Гарт, Константин
[Гарт, Костянтин] воспитанник ППКК (1866)
748 Гасперский, Сергей Николаевич
[Гасперський, Сергій Миколайович] воспитанник ППКК (1907)
749 Гаушильд, Альфред Ганнибалович
[Гаушильд, Альфред Ганнибалович] преподаватель французского языка (1873-1876)
750 Гвоздев, Владимир Петрович
[Гвоздєв, Володимир Петрович] воспитанник ППКК (1905)
751 Гвоздев, Николай Петрович
[Гвоздєв, Микола Петрович] воспитанник ППКК (1908)
752 Гвоздев, Сергей Петрович
[Гвоздєв, Сергій Петрович] поручик, воспитанник ППКК (1901)
753 Гевлич
[Гевлич] воспитанник ППКК (1859)
754 Гевлич, Павел
[Гевлич, Павло] воспитанник ППКК (1852)
755 Гедеванов, Владимир Михайлович
Гедеванов, Владимир Михайлович [Гедеванов, Володимир Михайлович] (1855-?), полковник
756 Геевский, Владимир
[Геївський, Володимир] воспитанник ППКК (1887)
757 Гейман, Алексей Николаевич
[Гейман, Олексій Миколайович] (1893-1915), подпоручик, воспитанник ППКК (1910)
758 Гейман, Владимир Николаевич
[Гейман, Володимир Миколайович] (1891-?), штабс-капитан, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1910)
759 Гельмерсен, Георгий Аврамович
[Гельмерсен, Георгій Аврамович] (1850-1877), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1866)
760 Гельмерсен, Михаил
[Гельмерсен, Михайло] воспитанник ППКК (1883)
761 Генбачев, Владимир Иосифович
[Генбачів, Володимир Йосифович] (1872-1957), генерал-майор, генеральный хорунжий Армии Украинской Державы, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1890)
762 Генбачев, Николай Иванович
[Генбачьов, Микола] (1865-?), полковник, воспитанник ППКК (1884)
763 Генгрос, Сергей Владимирович
[Генгрос, Сергій Володимирович] воспитанник ППКК (1910)
764 Геништа, Георгий (Юрий) Владимирович
[Генішта, Георгій (Юрій) Володимирович] (1902/3-1993), воспитанник ППКК (1920)
765 Геннинг, Григорий
[Геннінг, Григорій] поручик, воспитанник ППКК (1877)
766 Георгиев, Стоян
[Георгієв, Стоян] воспитанник ППКК (1890)
767 Георгиевич, Родослав Афанасьевич
[Георгієвич, Родослав Опанасович] (1873-?), подполковник, воспитанник ППКК (1892)
768 Герасименко, Владимир Евстафьевич
[Герасименко, Володимир Євстафійович] (1891-1915), подпоручик, воспитанник ППКК (1911)
769 Герасименко, Павел Игнатьевич
[Герасименко, Павло, Гнатович], прапорщик, воспитатель ППКК (1861-1865)
770 Герасимов
[Герасимов] воспитанник ППКК (1863)
771 Герасимов
[Герасимов] воспитанник ППКК (1863)
772 Герман, Леонид
[Герман, Леонід] подполковник, воспитанник ППКК (1863)
773 Гернгросс, Борис Владимирович
[Гернгросс, Борис Володимирович] (1878—1943), генерал-майор, воспитанник ППКК (1896)
774 Герценберг, Георгий Евгеньевич
[Герценберг, Георгій Евгенович] воспитанник ППКК (1906)
775 Герценберг, Дмитрий Евгеньевич
[Герценберг, Дмитро Євгенович] (1897-?), воспитанник ППКК (1912)
776 Герценвиц, Анатолий
[Герценвіц, Анатолій] воспитанник ППКК (1882)
777 Гершельман, Владимир Константинович
[Гершельман, Володимир Костянтинович] (1880-1934), полковник, воспитанник ППКК (1899)
778 Гершельман, Константин Константинович
[Гершельман, Костянтин Костянтинович] (1886-1906), воспитанник ППКК (1904)
779 Гетенко, Александр Павлович
[Гетенко, Олександр Павлович] воспитанник ППКК (1905)
780 Гибкер, Константин Иосифович
[Гібкер, Костянтин Йосифович] (1899-?), воспитанник ППКК (1916)
781 Гильхен, Константин
[Гільхен, Костянтин] воспитанник ППКК (1884)
782 Гимназии
[Гімназії]
783 Гинц-Копрад, Исаверий
[Гінц-Копрад, Ісаверій] воспитанник ППКК (1878)
784 Гинч, Михаил Болеславович
[Гінч, Михайло Болеславович] воспитанник ППКК (1898)
785 Гирчич, Павел
[Гірчіч, Павло] воспитанник ППКК (1865)
786 Гладкий, Степан Васильевич
[Гладкий, Степан Васильович] (1870—?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1888)
787 Гладыш, Василий Васильевич
[Гладиш, Василь Васильович] (1895-?), поручик, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1913)
788 Глазер, Ипполит
[Глазер, Іполіт] воспитанник ППКК (1872)
789 Глебовский, Георгий Евграфьевич
[Глєбовський, Георгій Євграфійович] (1879-?), ротмистр ОКПЖ (ст.1913), генерал-поручик УА, воспитанник ППКК (1897)
790 Глинский, Виктор Иосифович
[Глинський, Віктор Йосифович] (1893-?), воспитанник ППКК (1912)
791 Глинский, Георгий Иосифович
[Глинський, Георгій Йосипович] воспитанник ППКК (1896)
792 Глинский, Евгений
[Глинський, Євген] воспитанник ППКК (1881)
793 Глинский, Евгений Иосифович
[Глинський, Євген Йосифович] воспитанник ППКК (1909)
794 Глинский, Иван Терентьевич
[Глинський, Іван Терентійович] (1893-1915), подпоручик, воспитанник ППКК (1912)
795 Глинский, Роман Иосифович
[Глинський, Роман Йосифович] (1884-?), штабс-капитан, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1903)
796 Глинястый, Михаил Владимирович
[Глинястий, Михайло Володимирович] (1886-1973), полковник, воспитанник ППКК (1903)
797 Глоба-Михайленко, Автоном Дмитриевич
[Глоба-Михайленко, Автоном Дмитрович] (1888-?), штабс-капитан, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1905)
798 Глоба-Михайленко, Алексей Дмитриевич
[Глоба-Михайленко, Олексій Дмитрович] (1897-?), поручик, воспитанник ППКК (1914)
799 Гловацкий, Андрей
[Гловацький, Андрій] воспитанник ППКК (1881)
800 Глуховцов, Владимир Степанович
[Глуховцов, Володимир Степанович] (1873-1917), коллежский советник, воспитанник ППКК (1891)
801 Глуховцов, Николай Степанович
[Глуховцов, Микола Степанович] (1867-?), подполковник, воспитанник ППКК (1885)
802 Гнедич, Александр Григорьевич
[Гнєдич, Олександр Григорович] (1848-1915), действительный статский советник, воспитанник ППКК (1864), преподаватель ППКК
803 Гнедич, Василий Григорьевич
[Гнєдич, Василь Григорович] (1850-?), действительный статский советник, воспитанник ППКК (1866)
804 Гнедич, Григорий
[Гнєдич, Григорій] воспитанник ППКК (1882)
805 Гнедич, Евгений Григорьевич
[Гнєдич, Євген Григорович] (1844-?), полковник, воспитанник ППКК (1863)
806 Гнедич, Павел Александрович
[Гнідич, Павло Олександрович] (1884-1919) — этнограф и фольклорист
807 Гнида, Дмитрий Иванович
[Гнида, Дмитро Іванович] (1859-?), генерал-лейтенант, генеральный значковый, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1878)
808 Гнилозубов, Николай
[Гнилозубов, Микола] воспитанник ППКК (1879)
809 Говорецкий, Аркадий Георгиевич
[Говорецький, Аркадій Георгійович] (1899-?), воспитанник ППКК (1916)
810 Говорецкий, Георгий Владимирович
[Говорецький, Георгій Володимирович] (1864-1913), полковник, воспитанник ППКК (1882)
811 Говорухо-Отрок, Михаил Яковлевич
[Говорухо-Отрок, Михайло Якович] (1866—после 1919), государственный и общественный деятель, воспитанник ППКК (1884)
812 Говорухо-Отрок, Павел
[Говорухо-Отрок, Павло] воспитанник ППКК (1883)
813 Гогин, Павел Павлович
[Гогін, Павло Павлович] воспитанник ППКК (1891)
814 Гогоберидзе, Галактион Георгиевич
[Гогоберідзе, Галактіон Георгійович] (1858-1930), полковник, воспитанник ППКК (1876)
815 Годзевич, Иван
[Годзевич, Іван] воспитанник ППКК (1880)
816 Годлевский, Владимир
[Годлевський, Володимир] воспитанник ППКК (1889)
817 Годлевский, Павел
[Годлевський, Павло] воспитанник ППКК (1885)
818 Годунский, Иван
[Годунський, Іван] (?-после 1965), воспитанник ППКК (?)
819 Гойденко, Иван Николаевич
[Гойденко, Іван Миколайович] (1852-1905), подполковник, воспитанник ППКК (1869)
820 Голеевский, Ерм/Эрм Николаевич
[Голеєвський, Ерм] Эрм Николаевич (1857-?), полковник, воспитанник ППКК (1874)
821 Голеевский, Максимилиан Николаевич
[Голеєвський, Максиміліан Миколайович] (1862-1931), генерал-майор, офицер-воспитатель ППКК (1891-1899)
822 Голиховский, Павел
[Голіховський, Павло] воспитанник ППКК (1861)
823 Голобородько, Ефросинья Иосифовна
[Голобородько, Єфросинія Йосипівна] сестра милосердия ППКК (?-1906)
824 Голобородько, Павел Григорьевич
[Голобородько, Павло Григорович] преподаватель истории ППКК (1912-?)
825 Головинский, Виктор
[Головинський, Віктор] воспитанник ППКК (1846)
826 Головинский, Владимир
[Головинський, Володимир] воспитанник ППКК (1849)
827 Головня, Василий
[Головня, Василь] поручик, коллежский советник, воспитанник ППКК (1882)
828 Головня, Николай
[Головня, Микола] воспитанник ППКК (1882)
829 Голодолинский, Леонид
[Голодолинський, Леонід] воспитанник ППКК (1855)
830 Голубев, Константин Петрович
[Голубєв, Костянтин Петрович] воспитатель ППКК (1842-1843)
831 Голубинин, Евгений Николаевич
[Голубінін, Євген Миколайович] (1850-?), полковник, воспитанник ППКК (1868)
832 Гонести, Ипполит
[Гонесті, Іполит] воспитанник ППКК (1883)
833 Гонорский, Андрей Григорьевич
[Гонорський, Андрій Григорович] (1815-1868), диакон, законоучитель ППКК (1841-1842)
834 Гончаренко, Андрей Юрьевич
[Гончаренко, Андрій Юрійович] (1856—?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1874)
835 Гончаренко, Виталий Михайлович
[Гончаренко, Віталій Михайлович] (?-1940), полковник, воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1902)
836 Гончаренко, Владимир
[Гончаренко, Володимир] воспитанник ППКК (1875)
837 Гончаренко, Михаил
[Гончаренко, Михайло] (?-до 1965), воспитанник ППКК (?)
838 Гончаренко, Сергей Владимирович
[Гончаренко, Сергій Володимирович] (1888—?), полковник, войсковой старшина, воспитанник ППКК (1905)
839 Гончаренко, Юрий Владимирович
[Гончаренко, Юрій Володимирович] (1890-1944/5), полковник, воспитанник ППКК (1907)
840 Гончаров, Аркадий Григорьевич
[Гончаров, Аркадій Григорович] воспитанник ППКК (1903)
841 Гончаров, Михаил Федорович
[Гончаров, Михайло Федорович] (1867-?), отставной полковник, воспитанник ППКК (1885)
842 Горай, Юлиан-Константин Эразмович
[Горай, Юліан-Костянтин Еразмович] воспитанник ППКК (1868)
843 Горбанев, Виктор Васильевич
[Горбаньов, Віктор Васильович] (1892-1915), подпоручик, воспитанник ППКК (1912)
844 Гордиенко/Гордеенко, Николай Николаевич
[Гордієнко, Микола Миколайович] (?-1877), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1868)
845 Гординский, Василий Иванович
[Гординський, Василь Іванович] (1864-?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1883)
846 Гордынский, Борис Михайлович
[Гординський, Борис Михайлович] воспитанник ППКК (1908)
847 Горецкий, Павел Ефимович
[Горецький, Павло Юхимович] (?-до 1965), воспитанник ППКК (1910)
848 Горленко, Владимир Алексеевич
[Горленко, Володимир Олексійович] (1830-?), капитан, воспитанник ППКК (1847)
849 Горленко, Евгений Иванович
[Горленко, Євген Іванович] (1873-?), полковник, воспитанник ППКК (1892)
850 Горленко, Роман Иванович
[Горленко, Роман Іванович] (1878-1971), капитан 2-го ранга, воспитанник ППКК (1897)
851 Горленский, Василий
[Горленський, Василь] воспитанник ППКК (1874)
852 Городисский, Александр Андреевич
[Городисський, Олександр Андрійович] воспитанник ППКК (1908)
853 Городисский, Александр Иванович
[Городисський, Олександр Іванович] (1879-1965), полковник, воспитанник ППКК (1898)
854 Городисский, Константин Андреевич
[Городисський, Костянтин Андрійович] (1896-?), воспитанник ППКК (1914)
855 Городыский, Леопольд Вячеславович
[Городиський, Леопольд В‘ячеславович] (1888-1916), штабс-капитан, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1906)
856 Горонескул, Николай Пантелеймонович
[Горонескул, Микола Пантелеймонович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1901)
857 Горонович, Сафроний Емельянович
[Горонович, Сафроній Омелянович] (1816-1890), диакон, законоучитель ППКК (1843-1868)
858 Горский, Владимир Иванович
Горский, Владимир Иванович [Горський, Володимир Іванович] (1854-?), полковник
859 Горчаков, Борис Владимирович
[Горчаков, Борис Володимирович] (1889-1958), полковник, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1908)
860 Горчаков, Сергей Владимирович
[Горчаков, Сергій Володимирович] воспитанник ППКК (1909)
861 Горячев, Николай Дмитриевич
[Горячев, Микола Дмитрович] (1857-1905), подполковник, воспитанник ППКК (1876)
862 Гофман, Александр Владимирович
[Гофман, Олександр Володимирович] воспитанник ППКК (1903)
863 Гофман, Николай Владимирович
[Гофман, Микола Володимирович] воспитанник ППКК (1902)
864 Гофман, Отто Августович
[Гофман, Отто Августович] коллежский регистратор, приватный преподаватель музыки ППКК (1905-?)
865 Грабилин, Всеволод Андреевич
[Грабилін, Всеволод Андрійович] (1887-после 1930), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1906)
866 Грамматикати, Иван Константинович
[Грамматікаті, Іван Костянтинович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
867 Грановский, Александр Венедиктович
[Грановський, Олександр Венедиктович] (1882-1912), знак отличия Военного ордена 4 ст., воспитанник ППКК (1901)
868 Грановский, Афанасий Андреевич
[Грановський, Панас Андрійович] (1871—1913), историк церкви, преподаватель Полтавского кадетского корпуса
869 Грасгоф, Сергей Григорьевич
[Грасгоф, Сергій Григорович] воспитанник ППКК (1896)
870 Гребенщиков, Александр Андреевич
[Гребенщиков, Олександр Андрійович] (1858—?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1875)
871 Гревизирский, Борис Павлович
[Гревізірський, Борис Павлович] воспитанник ППКК (1907)
872 Гревизирский, Николай Павлович
[Гревізірський, Микола Павлович] подпоручик, воспитанник ППКК (1904)
873 Гречко, Александр Андреевич
[Гречко, Олександр Андрійович] (1862—1919), генерал-майор, воспитанник ППКК (1880)
874 Гречко, Михаил Захарович
[Гречко, Михайло Захарович] (1890-?), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1911)
875 Гречко, Степан Захарович
[Гречко, Степан Захарович] (?-1979), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1909)
876 Грживо-Домбровский, Владимир Анастасьевич
[Грживо-Домбровський, Володимир Анастасійович] (1874-?), полковник, воспитанник ППКК (1892)
877 Гржимайло, Александр Игнатьевич
[Гржимайло, Олександр Гнатович] воспитанник ППКК (1850)
878 Гржимайло, Евгений Игнатьевич
[Гржимайло, Євген Гнатович] статский советник, воспитанник ППКК (1851)
879 Грибоедов, Алексей Петрович
[Грибоєдов, Олексій Петрович] преподаватель русского языка ППКК (1840-1852)
880 Грибоедов, Николай Алексеевич
[Грибоєдов, Микола Олексійович] (1842—1901), участник революционного движения, воспитанник ППКК (1859)
881 Грибоедов, Петр
[Грибоєдов, Петро] воспитанник ППКК (1850)
882 Грибоедов, Сергей
[Грибоєдов, Сергій] воспитанник ППКК (1855)
883 Григорий (Лисовский, Григорий Яковлевич)
[Григорій (Лісовський, Григорій Якович)] (1845-1927), митрополит Полтавский, просвещенец, общественный деятель
884 Григорков, Кирилл Александрович
[Григорков, Кирило Олександрович] воспитанник ППКК (1910)
885 Григорович, Григорий
[Григорович, Григорій] воспитанник ППКК (1852)
886 Григорович, Иван Георгиевич
[Григорович, Іван Георгійович] воспитанник ППКК (1898)
887 Григорьев, Георгий Александрович
[Григор‘єв, Георгій Олександрович] (1851-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1868)
888 Григорьев, Дмитрий Николаевич
[Григор‘єв, Дмитро Миколайович] (1865-?), полковник, воспитанник ППКК (1884)
889 Григорьев, Сергей Николаевич
[Григор‘єв, Сергій Миколайович] (1867-?), капитан гвардии, воспитанник ППКК (1885)
890 Гринберг, Григорий Иосифович
[Грінберг, Григорій Йосипович] зубной врач в ППКК
891 Гринев, Михаил
[Гриньов, Михайло] воспитанник ППКК (1846)
892 Гринфельд, Аполлон Карлович
[Гринфельд, Аполлон Карлович] (1842-?), полковник, воспитатель ППКК (1860-1874)
893 Гринфельд, Борис Евгеньевич
[Грінфельд, Борис Євгенович] воспитанник ППКК (1898)
894 Гринченко, Петр Дмитриевич
[Грінченко, Петро Дмитрович] (1869-?), полковник, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1887)
895 Гриценко
[Гриценко] воспитанник ППКК (1863)
896 Гришков, Михаил Владимирович
[Гришков, Михайло Володимирович] (1863-?), полковник, воспитанник ППКК (1881)
897 Гришков, Михаил Петрович
[Гришков, Михайло Петрович] (1847—?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1864)
898 Гродескул, Измаил
[Гродескул, Ізмаїл] воспитанник ППКК (1866)
899 Гродецкий, Алексей Людвигович
[Гродецький, Олексій Людвигович] подполковник, воспитанник ППКК (1881)
900 Громады
[Громади] - полулегальные организации украинской демократической интеллигенции
901 Громов, Борис Михайлович
[Громов, Борис Михайлович] поручик, воспитанник ППКК (1899)
902 Громыченко, Александр Евлампиевич
[Громиченко, Олександр Євлампійович] воспитанник ППКК (1903)
903 Громыченко, Евлампий
[Громиченко, Євлампій] воспитанник ППКК (1870)
904 Гросберг (Горский), Яков Сигизмундович
[Гросберг, Яків Сигізмундович] (1894-?), воспитанник ППКК (1914)
905 Гросберг, Сигизмунд Густавович
[Гросберг, Сигізмунд Густавович] преподаватель немецкого языка в ППКК (1905-1917)
906 Гросберг, Фридрих Сигизмундович
[Гросберг, Фрідріх Сигізмундович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
907 Грофе, Леонид Густавович
[Графе, Леонід Густавович] (1874-?), подполковник, офицер-воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1891)
908 Грофе, Юлиан-Клавдий
[Грофе, Юліан-Клавдій] воспитанник ППКК (1871)
909 Гроффе, Густав Альбертович
[Гроффе, Густав Альбертович] (?-1880), капитан, воспитатель ППКК (1868-1877)
910 Груберт, Алексей
[Груберт, Олексій] воспитанник ППКК (1855)
911 Грудницкий, Григорий Севастьянович
[Грудницький, Григорій Севастянович] (1858-?), подполковник, офицер-воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1876)
912 Грум-Гржимайло, Петр
[Грум-Гржимайло, Петро] подполковник, воспитанник ППКК (1883)
913 Грушке, Федор Карлович
[Грушке, Федір Карлович] преподаватель немецкого языка ППКК (1840-1846)
914 Грюн, Николай Августович
[Грюн, Микола Августович] (1866-?), статский советник, преподаватель ППКК
915 Грюнталь, Николай Рафаилович
[Грюнталь, Микола Рафаїлович] воспитанник ППКК (1910)
916 Губанов, Георгий Тимофеевич
[Губанов, Георгій Тимофійович] (1884,Полтава-?), воспитанник ППКК (1902)
917 Губер, Анатолий Эдуардович
[Губер, Анатолій Едуардович] (1881-?), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1900)
918 Губер, Петр Константинович
[Губер, Петро Костянтинович] (1886—1940), прозаик, критик, литературовед, переводчик, воспитанник ППКК (1904)
919 Губернское дворянское депутатское собрание
[Губернське дворянське депутатське зібрання]
920 Губчич, Михаил
[Губчич, Михайло] воспитанник ППКК (1847)
921 Гудим-Левкович, Георгий
[Гудим-Левкович, Георгій] воспитанник ППКК (1856)
922 Гудима, Авксентий Леонтьевич
[Гудима, Авксентій Леонтійович] (1831-1902), капитан, воспитанник ППКК (1848)
923 Гудима, Александр Васильевич
[Гудима, Олександр Васильович], коллежский советник, воспитатель ППКК (1865-1869)
924 Гудима, Александр Сергеевич
[Гудима, Олександр Сергійович] - капитан, воспитанник ППКК (1901)
925 Гудима, Михаил Авксентьевич
[Гудима, Михайло Авксентійович] (1876,Полтава-1953), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (?)
926 Гудима, Федор Авксентьевич
[Гудима, Федір Авксентійович] (1878-1966), подполковник, воспитанник ППКК (1898)
927 Гудов, Сергей
[Гудов, Сергій] воспитанник ППКК (1875)
928 Гудыновский, Антон Людвигович
[Гудиновський, Антон Людвигович] (1893-?), воспитанник ППКК (1912)
929 Гулевич, Вадим
[Гулевич, Вадим] воспитанник ППКК (1855)
930 Гуленко, Николай
[Гуленко, Микола] воспитанник ППКК (1866)
931 Гульден Балк де Гийльд (Гильденбалк), Каэтан
[Гільденбалк, Каетан] воспитанник ППКК (1849)
932 Гусаков, Владимир Степанович
[Гусаков, Володимир Степанович] воспитанник ППКК (1903)
933 Гусаков, Степан Степанович
[Гусаков, Степан Степанович] (1888-1914), поручик, воспитанник ППКК (1906)
934 Гуссаковский, Георгий Николаевич
[Гуссаковський, Георгій Миколайович] (1873-?), подполковник РА, войсковой старшина УА, воспитанник ППКК (1893)
935 Густ, Александр Андреевич
[Густ, Олександр Андрійович] (1838-?, генерал-майор, воспитанник ППКК (1853)
936 Гутор, Александр
[Гутор, Олександр] воспитанник ППКК (1855)
937 Гутор, Михаил Леонидович
[Гутор, Михайло Леонідович] воспитанник ППКК (1906)
938 Гюбнер, Карл
[Гюбнер, Карл] воспитанник ППКК (1882)
939 Д'Айстеттен, Люциан Антониевич
[Д‘Айстеттен, Люциан Антонійович] (1894-1914), подпоручик, воспитанник ППКК (1912)
940 Дабич, Михаил Федорович
[Дабич, Михайло Федорович] (1868—1942-45), генерал-майор, воспитанник ППКК (1886)
941 Дабич, Николай Федорович
[Дабич, Микола Федорович] (1877-?), иеродиакон Сергий, воспитанник ППКК (1896)
942 Дабич, Петр Федорович
[Дабич, Петро Федорович] (1858-1981), подпоручик, воспитанник ППКК (1876)
943 Дабич, Сергей Федорович
[Дабич, Сергій Федорович] (1879-?), ротмистр гвардии, воспитанник ППКК (1897)
944 Давидович, Мариан-Адам
[Давидович, Маріан-Адам] воспитанник ППКК (1876)
945 Давыдов, Александр Александрович
[Давидов, Олександр Олександрович] (?-1904), поручик, воспитанник ППКК (1896)
946 Давыдов-Багратион, Георгий
[Давидов-Багратіон, Георгій] воспитанник ППКК (1875)
947 Дайде
[Дайде] воспитанник ППКК (?)
948 Даков, Аспарух Федорович
[Даков, Аспарух Федорович] воспитанник ППКК (1911)
949 Далматов, Алексей Сергеевич
[Далматов, Олексій Сергійович] (?-1937), статский советник, старший врач ППКК
950 Даневский, Валериан
[Даневський, Валеріан] воспитанник ППКК (1861)
951 Данилевский, Александр
[Данилевський, Олександр] воспитанник ППКК (1876)
952 Данилевский, Иван
[Данилевський, Іван] воспитанник ППКК (1852)
953 Данилевский, Иван Константинович
[Данилевський, Іван Костянтинович] (1880-?), полковник РА, орден св. Георгия 4 ст., старшина Действующей армии УНР, воспитанник ППКК (1899)
954 Данилевский, Иван Федорович
[Данилевський, Іван Федорович] воспитатель ППКК (1859-1865)
955 Данилевский, Михаил Анатолиевич
[Данилевський, Михайло Анатолійович] поручик, воспитанник ППКК (1901)
956 Даниленко, Иван
[Даниленко, Іван] воспитанник ППКК (1872)
957 Данилов, Василий Александрович
[Данилов, Василь Олександрович] (1858-?), подполковник, воспитанник ППКК (1876)
958 Данилов, Василий Васильевич
[Данилов, Василь Васильович] (1839-1908), общественный и земский деятель, воспитанник ППКК (1859)
959 Данилов, Михаил С.
[Данилов, Михайло С.] воспитанник ППКК (?)
960 Данилов, Тимофей Онуфриевич
[Данилов, Тимофій Онуфрійович] (1821-1907), отставной рядовой, прослуживший в ППКК 50 лет
961 Данилович, Михаил Викторович
[Данилович, Михайло Выкторович] (1866-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1884)
962 Данков, Николай Иванович
Данков, Николай Иванович (1853-1923), действительный статский советник, инспектор классов ППКК (1910-1919)
963 Данков, Николай Николаевич
[Данков, Микола Іванович] (1896-?), капитан, сотник, воспитанник ППКК (1913)
964 Данковский, Николай Григорьевич
[Данковський, Микола Григорович] (1878-1920?), капитан, воспитанник ППКК (1896)
965 Данчаков, Николай Федорович
[Данчаков, Микола Федорович] (1881-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1899)
966 Данчич, Алексей
[Данчич, Олексій] воспитанник ППКК (1877)
967 Данчич, Валериан Дмитриевич
[Данчич, Валеріан Дмитрович] воспитанник ППКК (1893)
968 Дараган, Владимир Петрович
[Дараган, Володимир Петрович] (1868-1944), подполковник, воспитанник ППКК (1886)
969 Дараган, Николай Петрович
[Дараган, Микола Петрович] (22.04.1866-?), отставной подполковник, воспитанник ППКК (1885)
970 Датиев, Иван Гаврилович
[Датієв, Іван Гаврилович] воспитанник ППКК (1908)
971 Дацевич, Иван Павлович
[Дацевич, Іван Павлович] (1900-1980), поручик, воспитанник ППКК (1919)
972 Дацевич, Петр Павлович
[Дацевич, Петро Павлович] (1895-1915), воспитанник ППКК (1914)
973 Даценко, Николай
[Даценко, Микола] воспитанник ППКК (1877)
974 Дашкевич, Константин Галактионович
[Дашкевич, Костянтин Галактионович] (1854-1908), отставной действительный статский советник, врач ППКК (1890-1908)
975 Два учителя. Воспоминания о Полевиче и Стронине
[Два учителі. Спомини про Полевича і Строніна]. Драгоманов Михаил Петрович
976 Дворжецкий-Богданович
[Дворжецький-Богданович] репетитор по математике ППКК (1856-1862)
977 Де-Брюкс, Николай Александрович
[Де-Брюкс, Микола Олександрович] (1848-1913), генерал-майор, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1865)
978 Де-Корнас, Екатерина Осиповна
[Де-Корнас, Катерина Йосипівна] преподаватель французского языка ППКК (1908-1911)
979 Де-Лазари, Михаил Сергеевич
[Де-Лазарі, Михайло Сергійович] (1887-1933), капитан, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1905)
980 Де-Пуле, Михаил Федорович
[Де-Пуле, Михайло Федорович] (1822—1885), действительный статский советник, инспектор классов ППВГ(1870—1875)
981 Дебогорий-Мокриевич, Василий Павлович
Дебогорий-Мокриевич, Василий Павлович [Дебогорій-Мокрієвіч, Василь Павлович] (1849-?), полковник
982 Дебогорио-Мокриевич, Александр
[Дебогоріо-Мокрієвич, Олександр] воспитанник ППКК (1864)
983 Дебогорио-Мокриевич, Виктор
[Дебогоріо-Мокрієвич, Віктор] воспитанник ППКК (1864)
984 Дебогорио-Мокриевич, Прохор
[Дебогоріо-Мокриєвич, Прохор] воспитанник ППКК (1866)
985 Девдариани, Константин
[Девдаріані, Костянтин] воспитанник ППКК (1881)
986 Девиер, Валентин Александрович
[Девієр, Валентин Олександрович] воспитанник ППКК (1900)
987 Девойно-Сильвестрович, Фердинанд Александрович
[Девойно-Сільвестрович, Фердінанд Олександрович] (?-1867), преподаватель математики ППКК (1849-1867)
988 Дейк, Федор Петрович
[Дейк, Федір Петрович] преподаватель немецкого языка ППКК (1843-1882), наставник-наблюдатель
989 Дейнека, Андрей Васильевич
[Дейнека, Андрій Васильович] воспитанник ППКК (1903)
990 Дейнека, Борис Васильевич
[Дейнека, Борис Васильович] воспитанник ППКК (1899)
991 Деконор, Леонид
[Деконор, Леонід] воспитанник ППКК (1883)
992 Деконский, Сергей Александрович
[Деконський, Сергій Олександрович] (1894-1973), ротмистр, воспитанник ППКК (1914)
993 Деконский, Сергей Владимирович
[Деконський, Сергій Володимирович] воспитанник ППКК (1904)
994 Дельнер, Владислав
[Дельнер, Владислав] воспитанник ППКК (1859)
995 Делязари, Михаил
[Делязарі, Михайло] воспитанник ППКК (1880)
996 Делязари, Сергей
[Делязарі, Сергій] воспитанник ППКК (1876)
997 Деменков, Степан Степанович
[Деменков, Степан Степанович] воспитанник ППКК (1847), воспитатель ППКК
998 Демидов, Александр
[Демідов, Олександр] воспитанник ППКК (1889)
999 Демидович, Владимир Михайлович
[Демидович, Володимир Михайлович] поручик, воспитанник ППКК (1898)
1000 Демидовский, Иван
[Демідовський, Іван] полковник, воспитанник ППКК (1866)
1001 Демин, Иван Сергеевич
[Дьомин, Іван Сергійович] (1840-?), генерал-майор, воспитатель ППКК (1865-1869)
1002 Демочани
[Демочані] подпоручик, воспитатель ППКК (1851-1853)
1003 Демьянов, Виктор
[Демьянов, Віктор] воспитанник ППКК (1865)
1004 Демьянович, Василий
[Дем‘янович, Василь] воспитанник ППКК (1864)
1005 Демьянович, Леонид
[Дем‘янович, Леонід] воспитанник ППКК (1859)
1006 Демьянович, Михаил Егорович
[Демьянович, Михайло Єгорович] (1833-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1849)
1007 Демьянович, Павел Михайлович
[Дем‘янович, Павло Михайлович] воспитанник ППКК 1885 г.
1008 Демьянович-Перекрестов, Алексей
[Дем‘янович-Перекрестов, Олексій] воспитанник ППКК (1886)
1009 Демьянович-Перекрестов, Владимир Васильевич
[Дем‘янович-Перекрьостов, Володимир Васильович] воспитанник ППКК (1900)
1010 Денекин, Михаил
[Денекін, Михайло] поручик, воспитанник ППКК (1874)
1011 Дербек, Владимир-Генрих Альбертович
[Дербек, Володимир-Генріх Альбертович] (1868-?), статский советник, доктор медицины, старший врач ППКК
1012 Дербушев, Николай Николаевич
[Дербушев, Микола Миколайович] воспитанник ППКК (1904)
1013 Деркач, Павел Федорович
[Деркач, Павло Федорович] (?-до 1965), воспитанник ППКК (?)
1014 Дерфельден, Алексей
[Дерфельден, Олексій] воспитанник ППКК (1855)
1015 Дерфельден, Николай
[Дерфельден, Микола] воспитанник ППКК (?)
1016 Дерфельден, Николай Михайлович
[Дерфельден, Микола Михайлович] (1867-?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1884)
1017 Дерфельден, Сергей Николаевич
[Дерфельден, Сергій Миколайович] (?-1963), воспитанник ППКК (1918)
1018 Дерюгин, Михаил Евсеевич
[Дерюгин, Михайло Євсейович] (1838—1906), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1855)
1019 Дерюгин, Сергей Евсеевич
[Дерюгін, Сергій] воспитанник ППКК (1849)
1020 Десино, Борис Николаевич
[Десіно, Борис Миколайович] (1894-1964), полковник, воспитанник ППКК (1912)
1021 Дехтярев, Александр Александрович
[Дехтярьов, Олександр Олександрович] капитан, воспитанник ППКК (1892)
1022 Дехтярев, Владимир Александрович
[Дехтярьов, Володимир Олександрович] воспитанник ППКК (1903)
1023 Дехтярев, Леонид Александрович
[Дехтярьов, Леонід Олександрович] воспитанник ППКК (1907)
1024 Дехтярев, Павел Александрович
[Дехтярьов, Павло Олександрович] (1884-?), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1903)
1025 Дженеев, Евгений Алексеевич
[Дженєєв, Євген Олексійович] (1864—1914), полковник, воспитанник ППКК (1881)
1026 Джимшеров, Иван Александрович
[Джимшеров, Іван Олександрович] преподаватель танцев ППКК (1911-1919)
1027 Джунковский
[Джунковський] воспитанник ППКК (1845)
1028 Джунковский, Дмитрий Петрович
[Джунковський, Дмитро Петрович] (1851-?), полковник, воспитанник ППКК (1869)
1029 Джунковский, Евгений Васильевич
[Джунковський, Євген Васильович] (1878-?), поручик, воспитанник ППКК (1895)
1030 Джунковский, Николай
[Джунковський, Микола] воспитанник ППКК (1877)
1031 Джунковский, Николай Николаевич
[Джунковський, Микола Миколайович] (1875-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1893)
1032 Джунковский, Павел Петрович
[Джунковський, Павло Петрович] (1894-?), воспитанник ППКК (1912)
1033 Дзиковская
[Дзиковська] сестра милосердия ППКК (1906-?)
1034 Дзюблевский-Дзюбенко, Платон Матвеевич
[Дзюблевський-Дзюбенко, Платон Матвійович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
1035 Диденко, Александр
[Діденко, Олександр] воспитанник ППКК (1846)
1036 Димитрий (Вознесенский, Николай Федорович)
[Димитрій (Вознесенський, Микола Федорович)] (1871—1947), архиепископ
1037 Димков, Петр Иванович
[Дімков, Петро Іванович] воспитанник ППКК (1907)
1038 Дмитриев, Александр
[Дмитрієв, Олександр] воспитанник ППКК (1885)
1039 Дмитриев, Дмитрий Борисович
[Дмитрієв, Дмитро Борисович] воспитанник ППКК (1894)
1040 Дмитриев, Иннокентий Константинович
[Дмитрієв, Інокентій Костянтинович] (1898-?), воспитанник ППКК (1915)
1041 Дмитриев, Михаил Васильевич
[Дмитрієв, Михайло Васильович] (?-1977), подпоручик, воспитанник ППКК (1919)
1042 Дмитриев, Михаил Дмитриевич
[Дмитрієв, Михайло Дмитрович] преподаватель математики ППКК (1871-1878)
1043 Дмитриев, Михаил Михайлович
[Дмитрієв, Михайло Михайлович] (1863-?), полковник, воспитанник ППКК (1881)
1044 Дмитриев, Н. В.
[Дмитрієв, Н. В.] воспитанник ППКК (?)
1045 Дневник Василия Кравченко
Василь Кравченко. Щоденник // Неопалима купина : літературно-художній та історичний журнал / Видавництво "Генеза" ; Інститут системних досліджень освіти України. - К. : Генеза, 1995, № 7-8, стор. 25-48
1046 Добошинский, Эдуард Владиславович
[Добошинський, Едуард Владиславович] (1897-?), воспитанник ППКК (1914)
1047 Добржанский, Николай
[Добржанський, Микола] воспитанник ППКК (1846)
1048 Добржинский, Виктор
[Добржинський, Віктор] воспитанник ППКК (1888)
1049 Добрик-Дударь
[Добрик-Дударь] воспитанник ППКК (?)
1050 Добровольский, Василий
[Добровольський, Василь] воспитанник ППКК (1862)
1051 Добровольский, Василий
[Добровольський, Василь] воспитанник ППКК (1846)
1052 Добровольский, Василий
[Добровольський, Василь] воспитанник ППКК (1864)
1053 Добровольский, Леонтий
[Добровольський, Леонтій] воспитанник ППКК (1874)
1054 Добровольский, Николай
[Добровольський, Микола] воспитанник ППКК (1871)
1055 Добровольский, Николай Дмитриевич
[Добровольський, Микола Дмитрович] воспитанник ППКК (1897)
1056 Добрынин, Максим Евтеевич (Евтихиевич)
[Добринін, Максим Евтеєвич] (Евтихиевич) (1873-?), полковник, воспитатель ППКК
1057 Довято/Довятто, Станислав-Иосиф Станиславович
[Довято, Станіслав-Йосиф] (1855-?), подполковник, воспитанник ППКК (1872)
1058 Должиков, Василий
[Должиков, Василь] воспитанник ППКК (1846)
1059 Доливо-Добровольский, Алекс. Павлович
[Доліво-Добровольський, Олекс. Павлович] воспитатель ППКК (1843-1850)
1060 Долинский, Петр Григорьевич
[Долинський, Петро Григорович] (1849-1898), капитан, воспитанник ППКК (1867)
1061 Долинский, Петр Петрович
[Долинський, Петро Петрович] воспитанник ППКК (1910)
1062 Долинский, Семен Владимирович
[Долинський, Семен Володимирович] поручик запаса, воспитанник ППКК (1900)
1063 Долинский, Яков Яковлевич
[Долинський, Яків Якович] (1834-?), подполковник, воспитанник ППКК (1851)
1064 Домашнев, Виктор Петрович
[Домашнєв, Віктор Петрович] (1875-?), полковник, воспитанник ППКК (1893)
1065 Домбровский, Георгий Альфредович
[Домбровський, Георгій Альфредович] (1893-?), воспитанник ППКК (1913)
1066 Домбровский, Павел
[Домбровський, Павло] воспитанник ППКК (1873)
1067 Домонтович
[Домонтович] воспитанник ППКК (1863)
1068 Домонтович, Александр
[Домонтович, Олександр] воспитанник ППКК (1863)
1069 Домонтович, Евгений
[Домонтович, Євген] воспитанник ППКК (1869)
1070 Домонтович, Евгений Андреевич
[Домонтович, Євген Андрійович] воспитанник ППКК (1909)
1071 Домонтович, Михаил Алексеевич
[Домонтович, Михайло Олексійович] (1830—1902), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1847)
1072 Домонтович, Павел Антонович
[Домонтович, Павло Антонович] (1897-?), воспитанник ППКК (1916)
1073 Донской, Василий Дмитриевич
[Донськой, Василь Дмитрович] (1896-?), воспитанник ППКК (1915)
1074 Донцов, Александр
[Донцов, Олександр] воспитанник ППКК (1881)
1075 Донцов, Степан
[Донцов, Степан] воспитанник ППКК (1855)
1076 Достопримечательности Полтавы
[Визначні пам‘ятки Полтави]. Бодянский П. И. // Типография Губернского Правления. Полтава. 1850. (Спасская церковь и Петровский Полтавский кадетский корпус)
1077 Драголюб-Михайлович
[Драголюб-Михайлович] воспитанник ППКК (1886)
1078 Драшковский, Александр
[Драшковський, Олександр] воспитанник ППКК (1856)
1079 Драшковский, Александр
[Драшковський, Олександр] воспитанник ППКК (1859)
1080 Драшковский, Иван
[Драшковський I, Іван] воспитанник ППКК (1850)
1081 Дрейер, Николай Густавович
[Дрейєр, Микола Густавович] воспитатель ППКК (1855-1859)
1082 Дроботковский, Михаил
[Дроботковський, Михайло] воспитанник ППКК (1885)
1083 Дроздовский, Ардальон Иванович
[Дроздовський, Ардальон Іванович] (1877-?), полковник, воспитанник ППКК (1895)
1084 Дроздовский, Емельян
[Дроздовський, Омелян] воспитанник ППКК (1864)
1085 Дроздовский, Константин Иванович
[Дроздовський, Костянтин Іванович] воспитанник ППКК (1898)
1086 Дронин, Павел Владимирович
[Дронін, Павло Володимирович] (1897-?), поручик, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1914)
1087 Дросси, Александр Петрович
[Дроссі, Олександр Петрович] (1901-1934), Георгиевский крест 4 ст., воспитанник ППКК (?)
1088 Дружинин, Александр Николаевич
[Дружинін, Олександр Миколайович] воспитанник ППКК (1908)
1089 Дружинин, Борис Николаевич
[Дружинін, Борис Миколайович] воспитанник ППКК (1901)
1090 Дружинин, Сергей Сергеевич
[Дружинін, Сергій Сергійович] воспитанник ППКК (1911)
1091 Дручевский, Андрей Георгиевич
Дручевский, Андрей Георгиевич (?-1908), псаломщик церкви ППКК (1863-1908)
1092 Дублянский, Василий Семенович
[Дублянський, Василь Семенович] (1859-1896), капитан, воспитанник ППКК (1876)
1093 Дублянский, Георгий Николаевич
[Дублянський, Георгій Миколайович] (1897-1982), поручик, воспитанник ППКК (1916)
1094 Дублянский, Иван Семенович
[Дублянський, Іван Семенович] (1861—1932), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1879)
1095 Дублянский, Петр Владимирович
[Дублянський, Петро Володимирович] (1884-?), корнет, воспитанник ППКК (1902)
1096 Дубовик, Александр Михайлович
[Дубовик, Олександр Михайлович] (1898-1980), воспитанник ППКК (1916)
1097 Дубровин
[Дубровін] воспитанник ППКК (1863)
1098 Дубровин, Николай
[Дубровін, Микола] воспитанник ППКК (1863)
1099 Дубровин, Федор Николаевич
[Дубровін, Федір Миколайович] воспитатель ППКК (1840-1852), батальонный командир (1852-1866) ППКК
1100 Дубровский, Владимир Николаевич
[Дубровський, Володимир Миколайович] воспитанник ППКК (1911)
1101 Дубяго, Петр Леонидович
[Дубяго, Петро Леонідович] (1871-1912), воспитанник ППКК (1889)
1102 Дударов, Муса
[Дударов, Муса] воспитанник ППКК (?)
1103 Дударь, Сергей Васильевич
[Дударь, Сергій Васильович] (1884-?), полковник, воспитанник ППКК (1906)
1104 Дудицкий-Лишин, Дмитрий
[Дудицький-Лішин, Дмитро] воспитанник ППКК (1854)
1105 Дудоркин, Михаил Михайлович
[Дудоркін, Михайло Михайлович] (1878-?), подполковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1897)
1106 Дудышкин, Василий Иванович
[Дудишкін, Василь Іванович] (1815-?), преподаватель математики, помощник инспектора классов, командир роты ППКК
1107 Дудышкин, Дмитрий
[Дудишкін, Дмитро] воспитанник ППКК (1880)
1108 Думбадзе, Михаил Антонович
[Думбадзе, Михайло Антонович] (1860-?), подполковник, воспитанник ППКК (1878)
1109 Думбадзов, Рафаил (Русско) Петрович
[Думбадзов, Рафаїл (Русско) Петрович] (1872-1911), капитан, воспитанник ППКК (1891)
1110 Думский, Даниил Иванович
[Думський, Данило Іванович] – коллежский секретарь, бухгалтер ППКК
1111 Дунин-Жуковский, Александр
[Дунін-Жуковський, Олександр] воспитанник ППКК (1878)
1112 Дыздарев, Александр Филиппович
[Диздарєв, Олександр Пилипович] (1834,Полтава—1913), общественный деятель, воспитанник ППКК (1850)
1113 Дыздарев, Владимир
[Диздарєв, Володимир] воспитанник ППКК (1861)
1114 Дыздарев, Владимир
[Диздарєв, Володимир] воспитанник ППКК (1848)
1115 Дыхов, Евгений Семенович
[Дихов, Євген Семенович] штабс-ротмистр запаса, воспитанник ППКК (1898)
1116 Дьяков
[Дьяков] воспитанник ППКК (1859)
1117 Дьяков, Вадим Андрианович
[Дьяков, Вадим Андріянович] (1895-1915), подпоручик, воспитанник ППКК (1912)
1118 Дьяков, Виктор Адрианович
[Дьяков, Віктор Адріанович] (1899-?), воспитанник ППКК (1916)
1119 Дьяков, Владимир Михайлович
[Дьяков, Володимир Михайлович] (1868-1911), подполковник, воспитанник ППКК (1886)
1120 Дьяковский, Петр
[Дьяковський, Петро] воспитанник ППКК (1865)
1121 Дьяконенко, Евграф Павлович
[Дьяконенко, Євграф Павлович] (?-1887), преподаватель русского языка и словесности ППКК (1886-1887)
1122 Дьяконов, Василий
[Дьяконов, Василь] воспитанник ППКК (1868)
1123 Дьяченко, Александр Владимирович
[Дьяченко, Олександр Володимирович] воспитанник ППКК (1911)
1124 Дьяченко, Иван Алексеевич
[Дьяченко, Іван Олекс.] воспитатель ППКК (1865-1874)
1125 Дюгмеджиев, Илья/Илия Петрович
[Дюгмеджиєв, Ілля/Ілія Петрович] воспитанник ППКК (1910)
1126 Дюков, Николай
[Дюков, Микола] воспитанник ППКК (1878)
1127 Дядюша, Валентин Иванович
[Дядюша, Валентин Іванович] (1867-?), подполковник, воспитанник ППКК (1887)
1128 Дядюша, Сергей Иванович
[Дядюша, Сергій Іванович] (1870—1933), генерал-майор РА, генерал-порутчик УНР, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1887)
1129 Евдокимов, Виктор Иванович
[Євдокимов, Віктор Іванович] воспитатель ППКК (1843-1858)
1130 Евнитский, Иван Федорович
[Євнитський, Іван Федорович] капитан, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1905)
1131 Евреинов, Леонид Дмитриевич
[Євреїнов, Леонід Дмитрович] (1847-?), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1862)
1132 Евреинов, Михаил Дмитриевич
[Євреінов, Михайло Дмитрович] (1851-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1868)
1133 Едицевский, Илья Степанович
[Єдицевський, Ілля Степанович] (?-1878), преподаватель политической истории ППКК (1864-1866)
1134 Елагин, Георгий Сергеевич
[Єлагін, Георгій Сергійович] (1894-?), Георгиевский крест 4 ст., воспитанник ППКК (1912)
1135 Елагин, Сергей
[Єлагін, Сергій] воспитанник ППКК (1851)
1136 Еленов, Артемий
[Єленов, Артемій] воспитанник ППКК (1876)
1137 Елецкий, Василий Максимович
[Єлецький, Василь Максимович] князь, воспитанник ППКК (1851)
1138 Елисеев, Владимир Алексеевич
[Єлісєєв, Володимир Олексійович] воспитанник ППКК (1910)
1139 Еллинский, Владимир
[Єллинський, Володимир] воспитанник ППКК (1850)
1140 Емельянов, Михаил Иванович
[Ємельянов, Михайло Іванович] воспитанник ППКК (1907)
1141 Емельянов, Сергей
[Ємельянов, Сергій] воспитанник ППКК (1875)
1142 Енбулаев, Александр Иванович
[Єнбулаев, Олександр Іванович] (1896-?), воспитанник ППКК (1914)
1143 Енбулаев, Иван
[Єнбулаєв, Іван] воспитанник ППКК (1882)
1144 Енько-Даровский, Алексей Александрович
[Єнько-Даровський, Леонід Володимирович] (1863-1904), поручик, воспитанник ППКК (1882)
1145 Енько-Даровский, Леонид Владимирович
[Єнько-Даровський, Олексій Олександрович] (1897-?) воспитанник ППКК (1916)
1146 Епархиальное братство им. святого Макария
Епархиальное братство им. святого Макария
1147 Еранцев, Александр Федорович
[Єранцев, Олександр Федорович] (1869-?), полковник, воспитанник ППКК (1887)
1148 Еранцев, Николай Федорович
[Єранцев, Микола Федорович] (1871-?), полковник, воспитанник ППКК (1888)
1149 Еременко, Всеволод
[Єременко, Всеволод] воспитанник ППКК (1889)
1150 Ермоленко, Владимир Дмитриевич
[Єрмоленко, Володимир Дмитрович] полковник, воспитанник ППКК (1904)
1151 Ермоленко, Сергей Дмитриевич
[Єрмоленко, Сергій Дмитрович] (1897-?), воспитанник ППКК (1914)
1152 Ермолинский, Валериан
[Єрмолинський, Валеріан] воспитанник ППКК (1878)
1153 Ермолинский, Виктор
[Єрмолинський, Віктор] воспитанник ППКК (1886)
1154 Ермолинский, Владимир
[Єрмолинський, Володимир] воспитанник ППКК (1882)
1155 Ерофеев, Николай
[Єрофєєв, Микола] полковник, воспитанник ППКК (1849)
1156 Ерошевич, Георгий Константинович
[Єрошевич, Георгій Костянтинович] (1866-?), полковник, воспитанник ППКК (1883)
1157 Ерошевич, Иван Константинович
[Єрошевич, Іван Костянтинович] (1864-?), полковник, воспитанник ППКК (1882)
1158 Ерошевич, Петр Константинович
[Єрошевич, Петро Костянтинович] (1870—после 1945), генерал-лейтенант РА, генерал-хорунжий УНР, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1888)
1159 Ершевский, Дмитрий
[Єршевський, Дмитро] воспитанник ППКК (1869)
1160 Есимантовский, Василий Федорович
[Єсимантовський, Василь Федорович] (1851-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1868)
1161 Есимонтовский, Иван Федорович
[Есимонтовський, Іван Федорович] (1850-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1866)
1162 Ефремов, Борис Вячеславович
[Єфремов, Борис В‘ячеславович] (1898-после 1965), воспитанник ППКК (1915)
1163 Ефремов, Вениамин Николаевич
[Єфремов, Веніамін Миколайович] (1853-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1870)
1164 Ефремов, Георгий
[Єфремов, Георгій] воспитанник ППКК (1865)
1165 Ещенко, Владимир
[Єщенко, Володимир] воспитанник ППКК (1880)
1166 Ещенко, Михаил Васильевич
[Єщенко, Михайло Васильович] (1863-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1881)
1167 Жабчинский, Михаил
[Жабчинський, Михайло] воспитанник ППКК (1882)
1168 Жадановский, Борис Петрович
[Жаданівський, Борис Петрович] (1885—1918), поручик, руководитель восстания саперов в 1905 г. в Киеве, воспитанник ППКК (1903)
1169 Жадкевич
[Жадкевич] воспитанник ППКК (1863)
1170 Жаке, Нума Улисович
[Жаке, Нума Уліссович] (1847-?), статский советник, преподаватель французского языка ППКК (1886-1910)
1171 Жаке, Павел Наумович
[Жаке, Павло Наумович] воспитанник ППКК (1907)
1172 Жаковский, Лев
[Жаковський, Лев] воспитанник ППКК (1873)
1173 Жалынский/Жолынский, Иосиф Иосифович
[Жалинський, Йосиф Йосифович] (1879—?), полковник, воспитанник ППКК (1896)
1174 Жаховский, Степан Григорьевич
[Жаховський, Степан Григорович] (1884-1907), корнет, воспитанник ППКК (1903)
1175 Жданов
[Жданов] воспитанник ППКК (1859)
1176 Жданович, Михаил Львович
[Жданович, Михайло Левович] (1878-?), поручик гв., воспитанник ППКК (1896)
1177 Жданович, Михаил Николаевич
[Жданович, Михайло Миколайович] воспитанник ППКК (1902)
1178 Жданович, Николай Михайлович
[Жданович, Микола Михайлович] (1895-?), воспитанник ППКК (1912)
1179 Жданович, Яков Николаевич
[Жданович, Яків Миколайович] воспитанник ППКК (1905)
1180 Жебокритский, Николай
[Жебокритський, Микола] - воспитанник ППКК (-)
1181 Жеглов, Борис Николаевич
[Жеглов, Борис Миколайович] (1898-?), воспитанник ППКК (1916)
1182 Жеглов, Леонид Николаевич
[Жеглов, Леонід Миколайович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1888)
1183 Жеглов, Николай Николаевич
[Жеглов, Микола Миколайович] воспитанник ППКК (1909)
1184 Жеглов, Николай Николаевич
[Жеглов, Микола Миколайович] (1864-1900), поручик, воспитанник ППКК (1884)
1185 Желетов, Николай
[Желєтов, Микола] воспитанник ППКК (1856)
1186 Жеребко, Петр Леонидович
[Жеребко, Петро Леонідович] воспитанник ППКК (1910)
1187 Жерлицын, Михаил Михайлович
[Жерліцин, Михайло Михайлович] воспитанник ППКК (1904)
1188 Жидков, Петр
[Жидков, Петро] воспитанник ППКК (1863)
1189 Жидков, Федор
[Жидков, Федір] воспитанник ППКК (1864)
1190 Жиленков, Александр
[Жиленков, Олександр] воспитанник ППКК (1879)
1191 Жиленков, Дмитрий
[Жиленков, Дмитро] воспитанник ППКК (1883)
1192 Жиленков, Михаил Вячеславович
[Жиленков, Михайло В‘ячеславович] воспитанник ППКК (1903)
1193 Жилин, Дмитрий
[Жилін, Дмитро] воспитанник ППКК (1877)
1194 Жилин, Иван
[Жилін, Іван] воспитанник ППКК (1881)
1195 Жилинский, Аполлон
[Жилинський, Аполон] воспитанник ППКК (1868)
1196 Жилинский, Федор
[Жилинський, Федір] воспитанник ППКК (1861)
1197 Жильцов, Константин Михайлович
[Жильцов, Костянтин Михайлович] (1874-1937), подполковник, воспитанник ППКК (1891)
1198 Житецкий, Степан Прохорович
[Житецький, Степан Прохорович] (1877-?), диакон корпусной церкви ППКК (1908-1909)
1199 Жихарев, Ипполит Иванович
[Жихарєв, Іпполит Іванович] воспитанник ППКК (1879)
1200 Жуков, Александр
[Жуков, Олександр] воспитанник ППКК (1851)
1201 Жуков, Виктор
[Жуков, Віктор] воспитанник ППКК (1890)
1202 Жуков, Владимир Дмитриевич
[Жуков, Володимир Дмитрович] (1871-1920), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1889)
1203 Жуков, Владимир Яковлевич
[Жуков, Володимир Якович] (1876—?), полковник, воспитанник ППКК (1894)
1204 Жуков, Григорий
[Жуков, Григорій] воспитанник ППКК (1847)
1205 Жуков, Григорий Данилович
[Жуков, Григорій Данилович] (1861-1908), подполковник, воспитанник ППКК (1880)
1206 Жуков, Иван
[Жуков, Іван] воспитанник ППКК (1852)
1207 Жуков, Илья Григорьевич
[Жуков, Ілля Григорович] (1830—1911), штабс-капитан, революционер-народник, воспитанник ППКК (1850)
1208 Жуков, Михаил
[Жуков, Михайло] воспитанник ППКК (1876)
1209 Жуков, Михаил Васильевич
[Жуков, Михайло Васильович] (1863-?), полковник, воспитанник ППКК (1882)
1210 Жуков, Павел Александрович
[Жуков, Павло Олександрович] (1852-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1870)
1211 Жуков, Петр Васильевич
[Жуков, Петро Васильович] (1869-?), полковник, воспитанник ППКК (1887)
1212 Жуков, Сергей Васильевич
[Жуков, Сергій Васильович] (1870—1915), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1888)
1213 Жуков, Степан
[Жуков, Степан] воспитанник ППКК (1886)
1214 Жуковский, Василий Васильевич
[Жуковський, Василь Васильович] (1875-?), полковник, воспитанник ППКК (1894)
1215 Жуковский, Лев Васильевич
[Жуковський, Лев Васильович] (1846-1913), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1863)
1216 Жуковский, Порфирий Викторович
[Жуковський, Порфирій Вікторович] воспитанник ППКК (1885)
1217 Журавлев, Николай Александрович
[Журавльов, Мик. Олек.] штабс-капитан, воспитатель ППКК (1865-1872)
1218 Журавский, Виктор
[Журавський, Віктор] воспитанник ППКК (1863)
1219 Журавский, Евгений
[Журавський, Євген] воспитанник ППКК (1882)
1220 Журавский, Михаил
[Журавський, Михайло] воспитанник ППКК (1859)
1221 Жураковский, Дмитрий
[Жураковський, Дмитро] воспитанник ППКК (1887)
1222 Журьяри, Сергей Николаевич
[Журьярі, Сергій Миколайович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
1223 Забелин, Александр Федорович
[Забелін, Олександр Федорович] (1856-1933), генерал от инфантерии, начальник Главного управления военно-учебных заведений
1224 Завадовский, Владимир
[Завадовський, Володимир] воспитанник ППКК (1873)
1225 Завадский, Николай
[Завадський, Микола] воспитанник ППКК (1851)
1226 Завалишин, Дмитрий
[Завалішин, Дмитро] воспитанник ППКК (1848)
1227 Завиша, Владимир Иннокентьевич
[Завіша, Володимир Інокентійович] (1878-1937), полковник, воспитанник ППКК (1896)
1228 Завиша, Николай Иннокентьевич
[Завіша, Микола Інокентійович] (1876-1914), полковник, воспитанник ППКК (1895)
1229 Завиша, Павел Иннокентьевич
[Завіша, Павло Інокентійович] воспитанник ППКК (1902)
1230 Заводов, Алексей Николаевич
[Заводов, Олексій Миколайович] (1902?-1987), воспитанник ППКК (1919)
1231 Загорский, Тарас Николаевич
[Загорський, Тарас Миколайович] поручик, воспитанник ППКК (1885)
1232 Заика
[Заїка] воспитанник ППКК (1859)
1233 Заиковский, Константин Владимирович
[Заіковський, Костянтин Володимирович] воспитатель ППКК (1852)
1234 Заиончковский, Иван Густавович
[Заіончковський, Іван Густавович] воспитанник ППКК (1891)
1235 Зайцев, Иван Кондратьевич
[Зайцев, Іван Кіндратович] (1805—1890), художник и педагог, преподаватель рисования ППКК (1848-1878)
1236 Закржевский, Анатолий Анатольевич
[Закржевський, Анатолій] воспитанник ППКК (1887)
1237 Закржевский, Виктор Иосифович
[Закржевський, Віктор Йосифович] (1853-?), полковник, воспитанник ППКК (1870)
1238 Закржевский, Дмитрий Владимирович
[Закржевський, Дмитро] воспитанник ППКК (1883), депутат 4-й Государственной думы РИ
1239 Заленский, Иван
[Заленський, Іван] Заленский, Иван
1240 Залесский, Андриан Иванович
[Залесський, Андріан Іванович] (1866—?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1883)
1241 Залесский, Николай
[Залесський, Микола] воспитанник ППКК (1887)
1242 Залесский, Петр Иванович
[Залесський, Петро Іванович] (1867—1929), генерал-майор, воспитанник ППКК (1885)
1243 Залесский, Петр Николаевич
[Залесський, Петро Миколайович] воспитанник ППКК (1895)
1244 Замыцкий, Леонид Сергеевич
[Замицький, Леонід Сергійович] (1892-?), воспитанник ППКК (1912)
1245 Замятнин, Василий
[Замятнін, Василь] воспитанник ППКК (1864)
1246 Замятнин, Виктор
[Замятнин, Віктор] воспитанник ППКК (1881)
1247 Замятнин, Николай Константинович
[Замятнін, Микола] (1864-?), полковник, воспитанник ППКК(1882)
1248 Зандер, Константин Константинович
[Зандер, Костянтин Костянтинович] воспитанник ППКК (1905)
1249 Заневский, Ярослав Станиславович
[Заневський, Ярослав Станіславович] (1858-?), подполковник, воспитанник ППКК (1876)
1250 Занкевич, Василий
[Занкевич (Занькевич), Василь] воспитанник ППКК (1849)
1251 Занфиров, Александр
[Занфіров, Олександр] воспитанник ППКК (1889)
1252 Заньковский, Алексей Степанович
[Заньковский, Олексій Степанович] воспитанник ППКК (1884)
1253 Заньковский, Николай
[Заньковський, Микола] воспитанник ППКК (1850)
1254 Заньковский, Степан
[Заньковський, Степан] воспитанник ППКК (1848)
1255 Заньковский, Степан Иванович
[Заньковський, Степан Іванович] преподаватель математики ППКК (1853-1857)
1256 Записки о Полтаве и ее памятниках
[Записки про Полтаву та її пам`ятники]. Бучневич Василий Евстафиевич. Полтава. 1902
1257 Запольский, Николай Владимирович
[Запольський, Микола Володимирович] (1875—после 1931), генерал-майор, воспитанник ППКК (1894)
1258 Зарубин, Константин Иванович
[Зарубін, Костянтин Іванович] (1869-1935), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1887)
1259 Зарудный, Михаил
[Зарудний, Михайло] воспитанник ППКК (1864)
1260 Затеплинский, Алекс.
[Затеплинський, Олекс.]
1261 Затурский, Владимир
[Затурський, Володимир] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1874)
1262 Затурский, Логин Логинович
[Затурський, Логін Логінович] (1871—1913), полковник, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1889)
1263 Затурский, Сергей
[Затурський, Сергій] воспитанник ППКК (1877)
1264 Затыркевич, Дмитрий Иванович
[Затиркевич, Дмитро Іванович] воспитанник ППКК (1903)
1265 Затыркевич, Николай Александрович
[Затиркевич, Микола Олександрович] (1831-?), воспитанник ППКК (1849)
1266 Захаренков, Алексей
[Захаренков, Олексій] воспитанник ППКК (1889)
1267 Захаров, Борис
[Захаров, Борис] ротмистр, воспитанник ППКК (1856)
1268 Захаров, Николай
[Захаров, Микола] воспитанник ППКК (1886)
1269 Зборжевский
[Зборжевський] преподаватель естественных наук ППКК (1841-1843)
1270 Зборовский, Дмитрий
[Зборовський, Дмитро] воспитанник ППКК (1869)
1271 Звержанский
[Звержанський] воспитатель ППКК (?-1869)
1272 Здановский, Антон Иванович
[Здановський, Антон Іванович] (1859-1909), преподаватель русского языка, чистописания и рисования ППКК (1886-1908)
1273 Здановский, Борис Антонович
[Здановський, Борис Антонович] (1895-?), воспитанник ППКК (1914)
1274 Здоревский, Николай Павлович
[Здоревський, Микола Павлович] (1896-?), воспитанник ППКК (1915)
1275 Здоровченко, Виктор Ипполитович
[Здоровченко, Віктор Іполитович] воспитанник ППКК (1905)
1276 Зедделер/Зедлер, Николай Николаевич
[Зедделер/Зедлер/Герберт, Микола Миколайович] (1876-1937), барон, советский разведчик, воспитанник ППКК (-)
1277 Зеленский, Илларион Иович
[Зеленський, Іларіон Іович] (1833-1891), генерал-майор, тайный советник, общественный деятель, воспитанник ППКК (1849)
1278 Зеленский, Петр Николаевич
[Зеленський, Петро Миколайович] воспитанник ППКК (1893)
1279 Зеленский, Сергей Константинович
[Зеленський, Сергій Костянтинович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1883)
1280 Зелинский, Владимир Петрович
[Зелінський, Володимир Петрович] воспитанник ППКК (1905)
1281 Зелинский, Михаил Викентьевич
[Зелінський, Михайло Вікентійович] (1879-?), полковник, воспитанник ППКК (1896)
1282 Зелинский, Николай Викторович
[Зелінський, Микола Вікторович] воспитанник ППКК (1893)
1283 Зельмиц, Семен
[Зельміц, Семен] воспитанник ППКК (1850)
1284 Земборский, Владимир Николаевич
[Земборський, Володимир Миколайович] воспитанник ППКК (1902)
1285 Земборский, Григорий Павлович
[Земборський, Григорій Павлович] воспитанник ППКК (1907)
1286 Зенченко, Александр
[Зенченко, Олександр] воспитанник ППКК (1875)
1287 Зенченко, Михаил Петрович
[Зенченко, Михайло Петрович] (1856-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1874), воспитатель ППКК (1882-1887)
1288 Зенченко, Николай
[Зенченко, Микола] воспитанник ППКК (1882)
1289 Зенченко, Сергей Прокофьевич
[Зенченко, Сергій Прокофійович] поручик, воспитанник ППКК (1900)
1290 Зиберт, Христиан Эрнестович
[Зіберт, Христ. Ернестович, фон] поручик, воспитанник ППКК (1904)
1291 Зимборский, Иван
[Зімборський, Іван] воспитанник ППКК (1867)
1292 Зимборский, Павел
[Зимборський, Павло] воспитанник ППКК (1868)
1293 Зиолковский, Николай Венедиктович
[Зіолковський, Микола Венедиктович] (1872-?), подполковник, офицер-воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1892)
1294 Зиссерман, Иван Карлович
[Зіссерман, Іван Карлович] (1863—1938), генерал-майор, воспитанник ППКК (1882)
1295 Зихирь, Николай
[Зихірь, Микола] воспитанник ППКК (1887)
1296 Злотник-Хоткевич, Леонид Андреевич
[Злотнік-Хоткевич, Леонід Андрійович] (1896-?), воспитанник ППКК (1915)
1297 Зметнов, Николай Георгиевич
[Зметнов, Микола Георгійович] (1898-?), воспитанник ППКК (1915)
1298 Змунчилла, Игорь Эразмович
[Змунчила, Ігор Еразмович] (1892-1945), подполковник, воспитанник ППКК (1912)
1299 Змунчилла, Эразм Эразмович
[Змунчилла, Еразм Еразмович] (1887-?), подполковник, воспитанник ППКК (1909)
1300 Зобугин, Александр
[Зобугін, Олександр] воспитанник ППКК (1861)
1301 Зозулевский, Дмитрий Алексеевич
[Зозулевський, Дмитро Олексійович] (1895-?), воспитанник ППКК (1916)
1302 Золлерт, Игнат Николаевич
[Золлерт, Гнат Миколайович] преподаватель математики ППКК (1857-1863)
1303 Золотарев, Андрей Николаевич
[Золотарьов, Андрій Миколайович] воспитанник ППКК (1910)
1304 Золотарев, Николай Николаевич
[Золотарьов, Микола Миколайович] (1894-?), воспитанник ППКК (1914)
1305 Золотарев, Николай Петрович
[Золотарьов, Микола Петрович] (1859-1908), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1877)
1306 Золотницкий
[Золотницький] воспитанник ППКК (1859)
1307 Золотницкий, Александр Иванович
[Золотницький, Олександр Іванович] (1866-?), полковник, воспитанник ППКК (1885)
1308 Золотницкий, Иван
[Золотницький, Іван] воспитанник ППКК (1883)
1309 Золотов
[Золотов] воспитанник ППКК (1863)
1310 Зорин, Иван Иосифович
[Зорін, Іван Йосифович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1911)
1311 Зорин, Николай Иосифович
[Зорін, Миколай Йосифович] поручик, воспитанник ППКК (1902)
1312 Зорин, Павел Иосифович
[Зорін, Павло Йосифович] (1898-?), воспитанник ППКК (1916)
1313 Зубрицкий, Александр Захарович/Захарьевич
[Зубрицький, Олександр Захарович] (1874-?), полковник, воспитанник ППКК (1893)
1314 Зубрицкий, Георгий Семенович
[Зубрицький, Георгій Семенович] воспитанник ППКК (1903)
1315 Зубрицкий, Дмитрий Алексеевич
[Зубрицький, Дмитро Олексійович] (1896-1915), прапорщик, воспитанник ППКК (1914)
1316 Зубрицкий, Ефим Иоаникиевич
[Зубрицький, Юхим Іоанікієвич] поручик, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1909)
1317 Зубрицкий, Захарий
[Зубрицький, Захарій] воспитанник ППКК (1847)
1318 Зубрицкий, Кирилл Иоанникиевич
[Зубрицький, Кирило Іоанікієвич] воспитанник ППКК (1908)
1319 Зубрицкий, Леонид Иванович
[Зубрицький, Леонід Іванович] штабс-капитан, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1911)
1320 Зубрицкий, Петр Алексеевич
[Зубрицький, Петро Олексійович] (1884-?), подполковник, воспитанник ППКК (1902)
1321 Зубрицкий, Феодосий Иванович
[Зубрицький, Феодосій Іванович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
1322 Зыбин, Борис Сергеевич
[Зибин, Борис Сергійович] (1868-1904), поручик, воспитанник ППКК (1885)
1323 Ибрагимов, Ислам Магомет
[Ібрагімов, Іслам Магомет] (1897-?), воспитанник ППКК (1916)
1324 Иваненко, Никанор Андреевич
[Іваненко, Ніканор Андрійович] преподаватель математики ППКК (1859-1862)
1325 Иваненко, Николай Андреевич
[Іваненко, Микола Андрійович] воспитанник ППКК (1894)
1326 Иваницкий, Михаил
[Іваницький, Михайло] ротмистр, воспитанник ППКК (1876)
1327 Иваницкий, Николай
[Іваницький, Микола] воспитанник ППКК (1863)
1328 Иваницкий, Сергей
[Іваницький, Сергій] воспитанник ППКК (1876)
1329 Иваницкий, Сергей
[Іваницький, Сергій] воспитанник ППКК (1883)
1330 Иванов
[Іванов] воспитанник ППКК (1859)
1331 Иванов, Авксентий
[Іванов, Авксентій] воспитанник ППКК (1862)
1332 Иванов, Александр
[Іванов, Олександр] воспитанник ППКК (1848)
1333 Иванов, Александр Спиридонович
[Іванов, Олександр Спиридонович] (?-1910), воспитанник ППКК (1910)
1334 Иванов, Алексей
[Іванов, Олексій] воспитанник ППКК (1867)
1335 Иванов, Алексей Иванович
[Іванов, Олексій Іванович] надворный советник, эконом ППКК (1908-1913)
1336 Иванов, Андреян
[Іванов, Андреян] воспитанник ППКК (1946)
1337 Иванов, Василий Петрович
[Іванов, Василь Петрович] воспитанник ППКК (1895)
1338 Иванов, Владимир Михайлович
[Іванов, Володимир Михайлович] (1886-1915), поручик, воспитанник ППКК (1905)
1339 Иванов, Георгий Спиридонович
[Іванов, Георгій Спиридонович] (1896-?), воспитанник ППКК (1915)
1340 Иванов, Григорий Трофимович
[Іванов, Григорій Трохимович] коллежский советник, преподаватель истории ППКК (1901-1908, 1912-?)
1341 Иванов, Дмитрий Георгиевич
[Іванов, Дмитро Георгійович] воспитанник ППКК (1902)
1342 Иванов, Евгений
[Іванов, Євген] воспитанник ППКК (1864)
1343 Иванов, Евгений Георгиевич
[Іванов, Євген Георгійович] воспитанник ППКК (1902)
1344 Иванов, Евграф Дмитриевич
[Іванов, Євграф Дмитрович] (1871-1941), генерал-майор, воспитанник ППКК (1889)
1345 Иванов, Константин
[Іванов, Костянтин] воспитанник ППКК (1851)
1346 Иванов, Константин Александрович
[Іванов, Костянтин Олександрович] (?-1895), коллежский регистратор, воспитанник ППКК (1895)
1347 Иванов, Николай
[Іванов, Микола] воспитанник ППКК (1856)
1348 Иванов, Николай
[Іванов, Микола] воспитанник ППКК (1849)
1349 Иванов, Николай Андреевич
[Іванов, Микола Андрійович] преподаватель русского языка (1853-1867)
1350 Иванов, Николай Петрович
[Іванов, Микола Петрович] (1863-1918), генерал-майор, воспитанник ППКК (1881)
1351 Иванов, П. Петрович
[Іванов, П. Петрович] эконом ППКК (1848-1859)
1352 Ивицкий
[Івицький] воспитанник ППКК (1859)
1353 Игнатович-Лубенский, Виктор
[Ігнатович-Лубенський, Віктор] воспитанник ППКК (1881)
1354 Игнатьев, Георгий Алексеевич
[Ігнатьєв, Георгій Олексійович] (1891?-1947?), полковник(?), воспитанник ППКК (1909)
1355 Игорь Константинович
[Ігор Костянтинович] (1894-1918), князь крови императорской, Георгиевское оружие, закончил ППКК в 1911 г.
1356 Иевлев, Василий Михайлович
[Ієвлєв, Василь Михайлович] (1893-?), воспитанник ППКК (1913)
1357 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
1358 Из периода немецкой оккупации Украины
[З часів німецької окупації України] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
1359 Извеков, Александр Федорович
[Ізвеков, Олександр Федорович] поручик, воспитанник ППКК (1902)
1360 Извеков, Андрей Федорович
[Ізвєков, Андрій Федорович] воспитанник ППКК (1897)
1361 Извеков, Федор Федорович
[Ізвеков, Федір Федорович] воспитанник ППКК (1900)
1362 Измаильский
[Ізмаїльський] воспитанник ППКК (1845)
1363 Измаильский, Владимир
[Ізмаїльський, Володимир] воспитанник ППКК (1868)
1364 Икскуль Фон-Гильденбандт, Александр Александрович
[Ікскуль Фон-Гільденбандт, Олександр Олександрович] (1799-1880), генерал-лейтенант, директор ППКК (1860-1865)
1365 Ильенко, Василий
[Ільєнко, Василь] воспитанник ППКК (1848)
1366 Ильенко, Михаил
[Іллєнко, Михайло] воспитанник ППКК (1852)
1367 Ильенко, Семен
[Ільєнко, Семен] воспитанник ППКК (1856)
1368 Ильин, Илья
[Ільїн, Ілля]
1369 Ильинский, Алексей Иванович
[Ільїнський, Олексій Іванович] (1896-1916), подпоручик, воспитанник ППКК (1914)
1370 Ильинский, Константин Иванович
[Ільїнський, Костянтин Іванович] воспитанник ППКК (1906)
1371 Ильинский, Николай
[Ільїнський, Микола] воспитанник ППКК (1886)
1372 Ильинский, Николай Павлович
[Ільїнський, Микола Павлович] (?-1883), преподаватель гимнастики ППКК (1850-1883)
1373 Ильяшевич, Николай Петрович
[Ільяшевич, Микола Петрович] (1834-1913), тайный советник, просвещенец, общественный деятель, преподаватель и воспитатель ППКК
1374 Ильяшевич, Павел
[Ільяшевич, Павло] воспитанник ППКК (1868)
1375 Ильяшевич, Павел
[Ільяшевич, Павло] воспитанник ППКК (1883)
1376 Ильяшевич, Петр Федорович
[Ільяшевич, Петро Федорович] поручик, воспитанник ППКК (1900)
1377 Ильяшенко, Александр Александрович
[Ільяшенко, Олександр Олександрович] корнет, воспитанник ППКК (1905)
1378 Ильяшенко, Александр Иванович
[Ільяшенко, Олександр Іванович] воспитанник ППКК (1907)
1379 Ильяшенко, Николай
[Ільяшенко, Микола] воспитанник ППКК (1870)
1380 Ильяшенко, Федор Иванович
[Ільяшенко, Федір Іванович] воспитанник ППКК (1909)
1381 Ильяшенко, Яков Петрович
[Ільяшенко, Яків Петрович] (1835-?), статский советник, воспитанник ППКК (1852)
1382 Имшенецкий
[Імшенецький] воспитанник ППКК (1859)
1383 Индутный, Григорий Тимофеевич
[Індутний, Григорій Тимофійович] (1838-1903), подполковник, воспитанник ППКК (1859)
1384 Индутный, Евгений Григорьевич
[Індутний, Євген Григорович] воспитанник ППКК (1895)
1385 Индутный, Михаил Григорьевич
[Індутний, Михайло Григорович] (?-1904), воспитанник ППКК (1903)
1386 Индутный, Николай Тимофеевич
[Індутний, Микола Тимофійович] (1847-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1865)
1387 Иолкин, Константин
[Іолкін, Костянтин] воспитанник ППКК (1856)
1388 Иосселияни, Висссарион
[Іосселіяні, Вісссаріон] воспитанник ППКК (1874)
1389 Иоссельяни, Сергей
[Іоссельяні, Сергій] воспитанник ППКК (1883)
1390 Иршенко, Андрей
[Іршенко, Андрій] воспитанник ППКК (1865)
1391 Исаев, Аркадий
[Ісаєв, Аркадій] воспитанник ППКК (1854)
1392 Исаев, Борис Аркадьевич
[Ісаєв, Борис Аркадійович] воспитанник ППКК (1901)
1393 Исаев, Владимир
[Ісаєв, Володимир] воспитанник ППКК (1851)
1394 Исаев, Владимир Константинович
[Ісаєв, Володимир Костянтинович] (1875—после 1937), полковник, воспитанник ППКК (1892)
1395 Исаев, Григорий Николаевич
[Ісаєв, Григорій Миколайович] - старший врач ППКК (1840-1853)
1396 Исаев, Иван Константинович
[Ісаєв, Іван Костянтинович] (1870-1928), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1887)
1397 Исаев, Константин
[Ісаєв, Костянтин] воспитанник ППКК (1851)
1398 Исаев, Михаил
[Ісаєв, Михаил] воспитанник ППКК (1854)
1399 Исаев, Михаил Аркадьевич
[Ісаєв, Михайло Аркадійович] штабс-ротмистр, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1905)
1400 Исаев, Михаил Константинович
[Ісаєв, Михайло Костянтинович] (1877-1957), полковник, воспитанник ППКК (1895)
1401 Исаев, Николай Григорьевич
[Ісаєв, Микола Григорович] (1821,Полтава-1908), полковник, воспитанник ППКК (1846)
1402 Исаев, Петр
[Ісаєв, Петро] воспитанник ППКК (1890)
1403 Исаевич
[Ісаєвич] воспитанник ППКК (1863)
1404 Исаенко, Василий
[Ісаєнко, Василь] воспитанник ППКК (1888)
1405 Исаенко, Евфимий Илларионович
[Ісаєнко, Євфимій Иларіонович] (1826-1913), протоиерей, законоучитель ППКК (1874-1902)
1406 Исаков, Григорий Иванович
[Ісаков, Григорій Іванович] (1868-1943), полковник, воспитанник ППКК (1887)
1407 Ищенко, Акиндин Федорович
[Іщенко, Акіндін Федорович] (1875-1914), подполковник, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1894)
1408 Кабалевский, Клавдий Егорович
[Кабалевський, Клавдій Єгорович] (1844-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1862)
1409 Кавецкий, Леопольд Алоизьевич
[Кавецький, Леопольд Алоізійович], капитан, был прикомандирован к ППКК в 1864 г.
1410 Кадетский корпус
[Кадетський корпус] – Микола Бутович // "Вестник". Нью-Йорк. Год XIII. Ч. 5 (127). Май 1959. Стор. 24-29; Ч. 6 (128). Июнь 1959. Стор. 19-22; Ч. 7-8 (129-130). Июль-август 1959. Стор. 19-23
1411 Кадетский корпус и полтавские "торжества"
[Кадетський корпус і полтавські "торжества"] - автобиографии и воспоминания Николая Бутовича, воспитанника ППКК (1913)
1412 Казанли, Николай Иванович
[Казанлі, Микола Іванович] (1869—1916), композитор и дирижер, генерал-майор, воспитанник ППКК (1886)
1413 Казанцев, Григорий Кузьмич
[Казанцев, Григорій Кузьмич] (1833—1907), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1850)
1414 Казачинский, Леонид Евгеньевич
[Казачинський, Леонід Євгенович] поручик, воспитанник ППКК (1902)
1415 Кай, Роберт Егорович
[Кай, Роберт Єгорович] преподаватель немецкого языка (1841-1859)
1416 Как возродить к новой жизни здание кадетского корпуса в Полтаве?
[Як відродити до нового життя будівлю кадетського корпусу в Полтаві?] - Наталья Кондель-Перминова
1417 Какоцкий, Евгений
[Какоцький, Євген] воспитанник ППКК (1877)
1418 Калагеоргий-Алкалаев, Алексей Хрисанфович
[Калагеоргій-Алкалаєв, Олексій Хрисанфович] (1877-?), полковник, воспитанник ППКК (1895)
1419 Калагеоргий-Алкалаев, Павел Хрисанфович
[Калагеоргій-Алкалаєв, Павло Хрисанфович] (1874-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1893)
1420 Калитин, Николай Михайлович
[Калітін, Микола Михайлович] воспитанник ППКК (1911)
1421 Калишевский, Виктор Иосифович
[Калишевський, Віктор Йосифович] (1854-1877), поручик, воспитанник ППКК (1870)
1422 Калишевский, Николай Иосифович
[Калишевський, Микола Йосифович] (1850-1918), полковник, воспитанник ППКК (1867)
1423 Калишевский, Федор Иосифович
[Калишевський, Федір Йосифович] (1852-1903), генерал-майор, воспитанник ППКК (1868)
1424 Кальченко, Георгий/Юрий Николаевич
[Кальченко Георгій/Юрій Миколайович] (1896-1916), поручик, воспитанник ППКК (1914)
1425 Кальченко, Николай Константинович
[Кальченко, Микола Костянтинович] (1854-?), отставной генерал майор, воспитатель (1886-1894) и ротный командир ППКК (1894-1906)
1426 Каменский, Александр Васильевич
[Каменський, Олександр Васільйович] (1876-?) – священник, педагог, инспектор женского Епархиального училища, преподавал Закон Божий в ППКК (1907)
1427 Каменский, Евгений
[Каменський, Євген] воспитанник ППКК (1888)
1428 Каневцев, Михаил Александрович
[Каневцов, Михайло Олександрович] полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1896)
1429 Канивальский, Михаил Сергеевич
[Канівальський, Михайло Сергійович] воспитанник ППКК (1902)
1430 Капитаненко, Николай Яковлевич
[Капітаненко, Микола Якович] (1844-1893), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1863)
1431 Капля, Владимир Александрович
[Капля, Володимир Олександрович] воспитанник ППКК (1892)
1432 Карабцов (Коробцов), Владимир Митрофанович
[Карабцов (Коробцов), Володимир Митрофанович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
1433 Карабчевский/Коробчевский, Василий Владимирович
[Карабчевський, Василь Володимирович] (1851-?), подполковник, воспитанник ППКК (1868)
1434 Карабчевский/Коробчевский, Платон Владимирович
[Карабчевський, Платон Володимирович] (1852-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1868)
1435 Караджев, Дечко Дянкович
[Караджев, Дечко Дянкович] воспитанник ППКК (1907)
1436 Каразин, Иван Иванович
[Каразін, Іван Іванович] поручик запаса, воспитанник ППКК (1897)
1437 Карасев, Василий Георгиевич
[Карасьов, Василь Георгійович] (1880-1902), поручик, воспитанник ППКК (1899)
1438 Карасев, Виктор Георгиевич
[Карасьов, Віктор Георгійович] (1886-1938), воспитанник ППКК (1905)
1439 Карасев, Владимир Георгиевич
[Карасьов, Володимир Георгійович] (1882-1934), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1899)
1440 Каратеев, Евгений Петрович
[Каратєєв, Євген Петрович] (1872-1929), полковник, воспитанник ППКК (1890)
1441 Каратеев, Михаил Васильевич
[Каратєєв, Михайло Васильович] поручик, воспитанник ППКК (1898)
1442 Каратеев, Михаил Дмитриевич
[Каратєєв, Михайло Дмитрович] (1904-1978), георгиевский кавалер, писатель, воспитанник ППКК (1919)
1443 Каратеев, Николай Васильевич
[Каратєєв, Микола Васильович] (1873-?), полковник, воспитанник ППКК (1891)
1444 Карачан, Петр Петрович
[Карачан, Петро Петрович] (1868—1917), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1885)
1445 Карачан, Рафаил Рафаилович
[Карачан, Рафаїл Рафаїлович] (1874-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1892)
1446 Карачевцев
[Карачевцев] врач ППКК (1906)
1447 Карачевцев, Владимир Васильевич
[Карачевцев, Володимир Васильович] воспитанник ППКК (1911)
1448 Караченцев, Николай Антонович
[Караченцев, Микола Антонович] (1899-1971), доктор медицины, кадетский деятель, воспитанник ППКК (1918)
1449 Кардасевич, Григорий
[Кардасевич, Григорій] воспитанник ППКК (1889)
1450 Кардасевич, Иван Иванович
[Кардасевич, Іван Іванович] (1869-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1887)
1451 Кардашевский, Виктор Игнатьевич
[Кардашевський, Віктор Гнатович] (1840-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1856)
1452 Кардашевский, Евгений Иванович
[Кардашевський, Євген Іванович] (1878-?), подполковник, воспитанник ППКК (1895)
1453 Карев, Борис Николаевич
[Карєв, Борис Миколайович] (1897-?), воспитанник ППКК (1916)
1454 Карнаухов, Георгий Петрович
[Карнаухов, Георгій Петрович] воспитанник ППКК (1906)
1455 Карпенко, Григорий Андреевич
[Карпенко, Григорій Андрійович] поручик, воспитанник ППКК (1901)
1456 Карпенко, Лаврентий Михайлович
[Карпенко, Лаврентій Михайлович] воспитанник ППКК (1909)
1457 Карпенко, Лев Андриянович
[Карпенко, Лев Андриянович] (1861-?), полковник, воспитанник ППКК (1878)
1458 Карпенко, Николай Андреевич
[Карпенко, Микола Андрійович] (1890-1927), полковник, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1908)
1459 Карпинский, Иван
[Карпинський, Іван] воспитанник ППКК (1856)
1460 Карпов
[Карпов] воспитанник ППКК (1845)
1461 Карпов
[Карпов] воспитанник ППКК (1863)
1462 Карпов, Владимир
[Карпов, Володимир] воспитанник ППКК (1890)
1463 Карпов, Владимир Александрович
[Карпов, Володимир Олександрович] (1872—1915), генерал-майор, воспитанник ППКК (1890)
1464 Карпов, Евгений Петрович
[Карпов, Євген Петрович] (1848-?), полковник, воспитанник ППКК (1867)
1465 Карпов, Евграф
[Карпов, Євграф] воспитанник ППКК (1867)
1466 Карпов, Константин
[Карпов, Костянтин] воспитанник ППКК (1862)
1467 Карпов, Митрофан
[Карпов, Митрофан] воспитанник ППКК (1887)
1468 Карпов, Николай Евгеньевич
[Карпов, Микола Євгенович] (1883-1955), подполковник, воспитанник ППКК (1900)
1469 Карпов, Сергей Николаевич
[Карпов, Сергій Миколайович] воспитанник ППКК (1906)
1470 Карпов, Сергей Николаевич
[Карпов, Сергій Миколайович] (1869-до 1965), полковник, воспитанник ППКК (1887)
1471 Картавцев, Леонид Васильевич
[Картавцев, Леонід Васильович] (1839-1911), отставной ротмистр, воспитанник ППКК (1859)
1472 Карташев, Владимир Владимирович
[Карташев, Володимир Володимирович] (1891-?), воспитанник ППКК (1911)
1473 Карташов, Николай Иванович
[Карташов, Микола Іванович] воспитанник ППКК (1894)
1474 Карякин, Владимир Михайлович
[Карякін, Володимир Михайлович] (1897-после 1965), мичман, воспитанник ППКК (1914)
1475 Карякин, Николай Михайлович
[Карякін, Микола Михайлович] (1896-?), воспитанник ППКК (1914)
1476 Касаев, Григорий Григорьевич
[Касаєв, Григорій Григорович] воспитанник ППКК (1894)
1477 Катранов, Василий Павлович
[Катранов, Василь Павлович] (1861-1912), полковник, воспитанник ППКК (1879)
1478 Катранов, Павел Иванович
[Катранов, Павло Іванович] (1817-1874), протоиерей, законоучитель ППКК (1855-1874)
1479 Катрухин, Андрей
[Катрухін, Андрій] воспитанник ППКК (1861)
1480 Катрухин, Андрей Андреевич
[Катрухін, Андрій Андрійович] (1878-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1897)
1481 Катрухин, Сергей
[Катрухін, Сергій] воспитанник ППКК (1868)
1482 Катруц, Михаил
[Катруц, Михайло] воспитанник ППКК (1890)
1483 Каховский, Леонид
[Каховський, Леонід] воспитанник ППКК (1890)
1484 Кащенко, Арсений Феофанович
[Кащенко, Арсеній Феофанович] (1842-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1863)
1485 Квасковский, Бронислав
[Квасковський, Броніслав] воспитанник ППКК (1853)
1486 Квитка, Валериан
[Квітка, Валеріан] воспитанник ППКК (1882)
1487 Квитка, Василий
[Квітка, Василь] воспитанник ППКК (1865)
1488 Квитка, Дмитрий Константинович
[Квітка, Дмитро Костянтинович] (?—1909), действительный статский советник, финансист, общественный деятель, воспитанник ППКК (1854)
1489 Квитка, Петр
[Квитка, Петро] воспитанник ППКК (1881)
1490 Квитковский, Владимир Николаевич
[Квітковський, Володимир Миколайович] воспитанник ППКК (1911)
1491 Квитковский, Владимир Степанович
[Квітковський, Володимир Степанович] (1865-1916), полковник, командир роты ППКК, воспитанник ППКК (1884)
1492 Квицинский, Донат Иванович
[Квіцинський, Донат Іванович] воспитатель ППКК (1850-1854)
1493 Квятковский, Александр Спиридонович
[Квятковський, Олександр Спиридонович] подпоручик, воспитанник ППКК (1905)
1494 Квятковский, Спиридон Спиридонович
[Квятковський, Спиридон Спиридонович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1895)
1495 Кейхель, Ричард Павлович
[Кейхель, Річард Павлович] (1869-1908), капитан, заведующий обмундированием ППКК (1908)
1496 Келлер, Борис Витальевич
[Келлєр, Борис Віталійович] воспитанник ППКК (1900)
1497 Келлер, Владимир Васильевич
[Келлер, Володимир Васильович] (?-до 1965), воспитанник ППКК (1911)
1498 Келлер, Евгений Витальевич
[Келлер, Євген Віталійович] (1880-до 1965), полковник, воспитанник ППКК (1898)
1499 Кикин, Александр Константинович
[Кікін, Олександр Костянтинович] (1876-1910), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1895)
1500 Кикнадзе, Иван Зурабович
[Кікнадзе, Іван Зурабович] (1857-?) полковник, воспитанник ППКК (1875)
1501 Кильдишев, Павел Андреевич
[Кільдішев, Павло Андрійович] (1847-?), князь, генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1863)
1502 Килященко, Вячеслав Константинович
[Кілященко, В‘ячеслав Костянтинович] воспитанник ППКК (1896)
1503 Кинели, Александр Александрович
[Кінелі, Олександр Олександрович] воспитанник ППКК (1900)
1504 Кириллов, Владимир
[Кирилов, Володимир] воспитанник ППКК (1850)
1505 Кириллов, Николай Васильевич
[Кирилов, Микола Васильович] (1867—1914), генерал-майор, воспитанник ППКК (1884)
1506 Кирило-Мефодиевское общество
Кирило-Мефодиевское общество
1507 Кирпотенко, Николай
[Кірпотенко, Микола] воспитанник ППКК (1861)
1508 Кирпотенко, Николай Николаевич
[Кірпотенко, Микола Миколайович] (1880-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1899)
1509 Кирст/Кирста, Андриан Наумович
[Кірст (Кірста), Андріян Наумович] (1868-?), подполковник, воспитанник ППКК (1887)
1510 Кирьяков, Евгений Павлович
[Кірьяков, Євген Павлович] (1897-?), воспитанник ППКК (1916)
1511 Киселев, Владимир Александрович
[Кисельов, Володимир Олександрович] воспитанник ППКК (1905)
1512 Кисель-Загорянский, Сергей Павлович
[Кисіль-Загорянський, Сергій Павлович] (?-1981), воспитанник ППКК (-)
1513 Кистинев, Яков Антонович
[Кістінєв, Яків] (1851-?), подполковник, воспитанник ППКК (1869)
1514 Китицын, Иван
[Кітіцин, Іван] воспитанник ППКК (1876)
1515 Кишельский, Николай Иванович
[Кішельський, Микола Іванович] (1864-1905), капитан, воспитанник ППКК (1881)
1516 Клауниц
[Клауніц] воспитанник ППКК (1863)
1517 Клебек, Митрофан
[Клєбєк, Митрофан] воспитанник ППКК (1856)
1518 Клевенский, Николай
[Клевенський, Микола] воспитанник ППКК (1875)
1519 Клейн, Андрей Иванович
[Клейн, Андрій Іванович] воспитанник ППКК (1908)
1520 Клейн, Леонид Иванович
[Клейн, Леонід Іванович] (1888-1909), корнет, воспитанник ППКК (1906)
1521 Клиентов, Александр Викторович
[Клієнтов, Олександр Вікторович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1893)
1522 Климан, Александр Владимирович
[Кліман, Олександр Володимирович, фон] поручик, воспитанник ППКК (1901)
1523 Климан, Владимир Людвигович, фон
[Кліман, Володимир Людвигович, фон] (1854-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1870)
1524 Климан, Вячеслав Владимирович
[Кліман, В‘ячеслав Володимирович, фон] (1886-?), поручик, воспитанник ППКК (1905)
1525 Климан, Федор Владимирович
[Кліман, Федір Володимирович, фон] поручик, воспитанник ППКК (1901)
1526 Клименко, Василий Семенович
[Клименко, Василь Семенович] воспитатель, командир роты ППКК (1843-1862)
1527 Клименко, Виктор Иванович
[Клименко, Віктор Іванович] (1875—?), генерал-майор РА, генеральный хорунжий Армии Украинской Державы, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1893)
1528 Клименко, Владимир
[Клименко, Володимир] воспитанник ППКК (1848)
1529 Клименко, Иван Васильевич
[Кліменко, Іван Васильович] (?-1910), воспитанник ППКК (1866)
1530 Клименко, Михаил
[Клименко, Михайло] подпоручик, воспитанник ППКК (1887)
1531 Клименко, Павел
[Клименко, Павло] воспитанник ППКК (1867)
1532 Климко, Демьян Деомидович
[Климко, Дем‘ян Деомидович] (1855-?), писарь ППКК
1533 Климов, Алексей Панкратьевич
[Климов, Олексій Панкратович] (1841-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1859)
1534 Климов, Иван
[Клімов, Іван] воспитанник ППКК (1866)
1535 Климович, Анатолий Феликсович
[Климович, Анатолій Феліксович] (1890-1968), капитан гвардии, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1908)
1536 Климович, Георгий Станиславович
[Климович, Георгій Станіславович] воспитанник ППКК (1910)
1537 Климович, Георгий Феликсович
[Климович, Георгій Феліксович] (1893-1961), полковник, воспитанник ППКК (1911)
1538 Клингенберг, Михаил Михайлович
[Клінгенберг, Михайло Михайлович] (1861—1939), генерал-майор, Золотое оружие, директор ППКК
1539 Клодт фон Юргенсбург, Павел Адольфович
[Клодт фон Юргенсбург, Павло Адольфович] (1867—1938), барон, генерал-майор, воспитанник ППКК (1884)
1540 Клодт, Август Густавович
[Клодт, Август Густавович] архитектор ППКК (1841-1855), читал ситуацию, губернский архитектор
1541 Клубуковский, Людвиг Мартьянович
[Клубуковський, Людвиг Мартьянович] капитан, воспитанник ППКК (1893)
1542 Клюшников, Александр Константинович
[Клюшников, Олександр Костянтинович] воспитанник ППКК (1902)
1543 Клюшников, Вадим Евгеньевич
[Клюшников, Вадим Євгенович] (1898-?), подпоручик, воспитанник ППКК (1916)
1544 Кнорринг, Владимир Ираклиевич
[Кноррінг, Володимир Іраклійович, фон] (1881-до 1965), полковник, офицер-воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1900)
1545 Кобалевский, Александр
[Кобалевський, Олександр] воспитанник ППКК (1854)
1546 Кобалевский, Егор
[Кобалевський, Єгор] воспитанник ППКК (1863)
1547 Кобылинский, Николай Константинович
[Кобилінський, Микола Костянтинович] (1893-1962), поручик, воспитанник ППКК (1912)
1548 Ковалев, Вадим Иванович
[Ковальов, Вадим Іванович] (1879-?), капитан, воспитанник ППКК (1896)
1549 Ковалев, Василий Иванович
[Ковальов, Василь Іванович] (1866-1916), подполковник, воспитанник ППКК (1885)
1550 Ковалев, Михаил Иванович
[Ковальов, Михайло Іванович] (?-после 1957), полковник, воспитанник ППКК (1899)
1551 Ковалев, Николай
[Ковальов, Микола] воспитанник ППКК (1889)
1552 Ковалевский
[Ковалевський] воспитанник ППКК (1894)
1553 Ковалевский
[Ковалевський] воспитанник ППКК (1859)
1554 Ковалевский, Александр
[Ковалевський, Олександр] воспитанник ППКК (1856)
1555 Ковалевский, Алексей
[Ковалевський, Олексій] воспитанник ППКК (1884)
1556 Ковалевский, Владимир Иванович
[Ковалевський, Володимир Іванович] (1848—1934), тайный советник, российский государственный деятель и финансист, воспитанник ППКК (1865)
1557 Ковалевский, Иван
[Ковалевський, Іван] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1875)
1558 Ковалевский, Константин
[Ковалевський, Костянтин] воспитанник ППКК (1863)
1559 Ковалевский, Николай
[Ковалевський, Микола] воспитанник ППКК (1862)
1560 Ковалевский, Николай Васильевич
[Ковалевський, Микола Васильович] преподаватель русского языка и словесности ППКК (1877-1878)
1561 Ковалевский, Федор
[Ковалевський, Федір] воспитанник ППКК (1848)
1562 Коваленко, Борис Вячеславович
[Коваленко, Борис В'ячеславович], (1899-?), подпоручик, летчик
1563 Коваленко, Георгий Петрович
[Коваленко, Георгій Петрович] (1890-1957), ротмистр гвардии, воспитанник ППКК (1908)
1564 Кованько, Владимир
[Кованько, Володимир] - воспитанник ППКК (1887)
1565 Коваржик, Федор Осипович
[Коваржик, Федір Йосипович] (1854-?), действительный статский советник, преподаватель математики ППКК (1903-1911)
1566 Ковтунович, Аркадий Дмитриевич
[Ковтунович, Аркадій Дмитрович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
1567 Ковтунович, Петр Викторович
[Ковтунович, Петро Вікторович] (1893-?), воспитанник ППКК (1912)
1568 Кодинец, Анатолий А.
[Кодинець, Анатолій] воспитанник ППКК (1885)
1569 Кодинец, Дмитрий Федорович
[Кодинець, Дмитро Федорович] (?-1857), действительный статский советник, благотворитель, учредитель стипендии в ППКК
1570 Кодинец, Иван Николаевич
[Кодинець, Іван Миколайович] поручик в отставке, воспитанник ППКК (1898)
1571 Кодинец, Ипполит Николаевич
[Кодинець, Іполит Миколайович] (1872-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1891)
1572 Кодинец, Николай Иванович
[Кодинець, Микола Іванович] воспитанник ППКК (1861)
1573 Козаков, Николай Александрович
[Козаков, Микола Олександрович] (1877-1970), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1894)
1574 Козеровский, Иосиф Иосифович
[Козеровський, Йосиф Йосифович] воспитанник ППКК (1902)
1575 Козиненко, Илларион Алексеевич
[Козіненко, Іларіон Олексійович] воспитанник ППКК (1897)
1576 Козинец, Пантелеймон Яковлевич
[Козинець, Пантелеймон Якович] (1879—?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1897)
1577 Козинец, Яков Петрович
[Козинець, Яків Петрович] (1841-1906), коллежский асессор, бухгалтер и казначей ППКК (1871-1904)
1578 Козлов, Николай
[Козлов, Микола] воспитанник ППКК (1849)
1579 Козловский, Василий
[Козловський, Василь] воспитанник ППКК (1848)
1580 Козловский, Петр Евстафиевич
[Козловський, Петро Євстафійович] (1868-?), полковник, воспитанник ППКК (1888)
1581 Койдан, Василий Васильевич
[Койдан, Василь Васильович] воспитанник ППКК (1893)
1582 Койшевский, Николай Николаевич
[Койшевський, Микола Миколайович] поручик, воспитанник ППКК (1904)
1583 Койшевский, Спиридон Николаевич
[Койшевський, Спиридон Миколайович] поручик, воспитанник ППКК (1904)
1584 Коленко, Александр Евгеньевич
[Коленко, Олександр Євгенович] (1875-?), полковник, военный следователь, приватный преподаватель законоведения и истории в ППКК (1909-1915)
1585 Коленко, Алексей Васильевич
[Коленко, Олексій Васильович] (1852-?), полковник, воспитанник ППКК (1869)
1586 Коленко, Евгений Васильевич
[Коленко, Євген Васильович] (1846-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1863)
1587 Колери, Иван
[Колері, Іван] воспитанник ППКК (1849)
1588 Колесников, Иван
[Колесников, Іван]
1589 Колесников, Сергей Васильевич
[Колесников, Сергій Васильович] (?-1972), полковник, воспитанник ППКК (1899)
1590 Коллегин, Леонид Иванович
[Коллегін, Леонід Іванович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1900)
1591 Коллери, Георгий
[Коллєрі, Георгій] воспитанник ППКК (1854)
1592 Коллерт, Александр Николаевич
[Коллерт, Олександр Миколайович] воспитанник ППКК (1893)
1593 Коллерт, Иван Николаевич
[Коллерт, Іван Миколайович] воспитатель ППКК (1853-1865)
1594 Коллерт, Иосиф
[Коллерт, Йосиф] воспитанник ППКК (1881)
1595 Коллерт, Михаил Николаевич
[Коллерт, Михайло Миколайович] воспитатель ППКК (1853-1865)
1596 Коллерт, Николай Николаевич
[Коллерт, Микола Миколайович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1892)
1597 Коллерт, Павел Николаевич
[Коллерт, Павло Миколайович] (1867-?) полковник, воспитанник ППКК (1885)
1598 Колмагоров, Петр
[Колмагоров, Петро] воспитанник ППКК (1862)
1599 Колмаков, Дмитрий Константинович
[Колмаков, Дмитро Костянтинович] (1882-1904), подпоручик, воспитанник ППКК (1900)
1600 Колмаков, Михаил
[Колмаков, Михайло] воспитанник ППКК (1877)
1601 Колмаков, Сергей Константинович
[Колмаков, Сергій Костянтинович] воспитанник ППКК (1898)
1602 Колоколов, Василий
[Колоколов, Василь] воспитанник ППКК (1862)
1603 Колоколов, Михаил Михайлович
[Колоколов, Михайло Михайлович] (?-1982), поручик, Георгиевский крест 4 ст., воспитанник ППКК (?)
1604 Колокольцев, Василий Григорьевич
[Колокольцев, Василь Григорович] (1867-1934), земский и государственный деятель, воспитанник ППКК (1886)
1605 Коломиец, Андрей Павлович
[Коломієць, Андрій Павлович] (1846-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1866)
1606 Коломийцев, Дмитрий Владимирович
[Коломийцев, Дмитро Володимирович] (1892-?), воспитанник ППКК (1912)
1607 Колоней, Федор Михайлович
[Колоней, Федір Михайлович] (1870-1936), отставной подполковник, статский советник, преподаватель чистописания и рисования ППКК (1908-1920)
1608 Колосовский, Николай
[Колосовський, Микола] воспитанник ППКК (1883)
1609 Комар, Александр Владимирович
[Комар, Олександр Володимирович] воспитанник ППКК (1906)
1610 Комаров, Александр
[Комаров, Олександр] воспитанник ППКК (1861)
1611 Комаров, Дмитрий Наркизович
[Комаров, Дмитро Наркізович] (1839-?), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1855)
1612 Комаров, Евгений
[Комаров, Євген] воспитанник ППКК (1863)
1613 Комаровски, Владимир
[Комаровскі, Володимир] воспитанник ППКК (1854)
1614 Комаровский
[Комаровський] воспитанник ППКК (1859)
1615 Комаровский, Елеазар
[Комаровський, Єлєазар] воспитанник ППКК (1862)
1616 Комарчук, Илиодор Михайлович
[Комарчук, Іліодор Михайлович] (1885-?), подполковник, воспитанник ППКК (1904)
1617 Комендантов, Александр Леонидович
[Комендантов, Олександр Леонідович] (1865—?), полковник, воспитанник ППКК (1882)
1618 Комендантов, Андрей Леонидович
[Комендантов, Андрій Леонідович] (1870-?) подполковник, воспитанник ППКК (1888)
1619 Комендантов, Михаил Леонидович
[Комендантов, Михайло Леонідович] (1867-1900), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1885)
1620 Коментаев, Александр
[Комєнтаєв, Олександр] воспитанник ППКК (1876)
1621 Компанеец, Иван Иванович
[Компанєєц, Іван Іванович] (1892), воспитанник ППКК (1912)
1622 Комсин, Михаил
[Комсін, Михайло] воспитанник ППКК (1876)
1623 Комысовский
[Комисовський] воспитанник ППКК (1859)
1624 Кондзеровский, Константин Данилович
[Кондзеровський, Костянтин Данилович] (1833-1884), генерал-майор, воспитанник ППКК (1849)
1625 Кондзеровский, Сергей Яковлевич
[Кондзеровський, Сергій Якович] (?-1911), капитан, воспитанник ППКК (1867)
1626 Кондратьев, Александр Николаевич
[Кондратьєв, Олександр Миколайович] воспитанник ППКК (1895)
1627 Кондратьев, Владимир Николаевич
[Кондратьєв, Володимир Миколайович] (1873-1930), полковник, воспитанник ППКК (1892)
1628 Кондратьев, Иван Максимилианович
[Кондратьєв, Іван Максиміліанович] (1894-?), воспитанник ППКК (1913)
1629 Кондырев, Василий
[Кондирєв, Василь] воспитанник ППКК (1851)
1630 Кондырев, Иосиф
[Кондирєв, Йосип] воспитанник ППКК (1846)
1631 Кондырев, Николай
[Кондирєв, Микола] воспитанник ППКК (1849)
1632 Кондырев, Петр Николаевич
[Кондирєв, Петро Миколайович] (?-1893), воспитанник ППКК (1891)
1633 Коневцов, Михаил
[Конєвцов, Михайло] воспитанник ППКК (1848)
1634 Конисский, Михаил
[Конисський, Михайло] воспитанник ППКК (1876)
1635 Коновалов, Аристарх
[Коновалов, Аристарх] воспитанник ППКК (1854)
1636 Коновалов, Дмитрий
[Коновалов, Дмитро] воспитанник ППКК (1863)
1637 Коновалов, Леонид Васильевич
[Коновалов, Леонід Васильович] (1859-1919), генерал-майор, воспитанник ППКК (1875)
1638 Коновалов, Николай
[Коновалов, Микола] воспитанник ППКК (1861)
1639 Коновалов, Николай Васильевич
[Коновалов, Микола Васильович] (1850-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1867)
1640 Конокотин, Василий Васильевич
[Конокотін, Василь Васильович] (1877-?), капитан, воспитанник ППКК (1896)
1641 Конопчанский, Петр Михайлович
[Конопчанський, Петро Михайлович] (1867—1937), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1885)
1642 Константинов, Василий Андреевич
[Константінов, Василь Андрійович] воспитанник ППКК (1893)
1643 Константинов, Дмитрий
[Константинов, Дмитро] воспитанник ППКК (1876)
1644 Константинов, Михаил Александрович
[Константинов, Михайло Олександрович] полковник, воспитанник ППКК (1908)
1645 Константинов, Николай
[Константинов, Микола] воспитанник ППКК (1866)
1646 Константинов, Николай
[Константинов, Микола] воспитанник ППКК (1870)
1647 Константинов, Феодор Николаевич
[Константинов, Феодор Миколайович] (?-1905), воспитанник ППКК (1862)
1648 Константинович, Михаил Павлович
[Константинович, Михайло Павлович] (1875-?), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1895)
1649 Концепция формирования национального заповедника "Поле полтавской битвы"
[Концепція формування національного заповідника "Поле полтавської битви"] – Трегубов Валерий Александрович
1650 Коньков, Валентин
[Коньков, Валентин] воспитанник ППКК (1880)
1651 Копейко/Копейка, Григорий Афанасьевич
[Копейко (Копейка), Григорій Панасович] (1844-?), полковник, заведующий обмундированием, воспитатель ППКК
1652 Коптев, Борис
[Коптєв, Борис] воспитанник ППКК (1884)
1653 Копылов, Федор
[Копилов, Федір] воспитанник ППКК (1847)
1654 Копылов, Яков
[Копилов, Яків] воспитанник ППКК (1850)
1655 Коренев, Александр
[Коренєв, Олександр] воспитанник ППКК (1852)
1656 Коренев, Дмитрий
[Коренєв, Дмитро] воспитанник ППКК (1872)
1657 Коренев, Константин
[Коренєв, Костянтин] воспитанник ППКК (1874)
1658 Коренев, Михаил
[Корєнєв, Михайло] воспитанник ППКК (1854)
1659 Коренев, Николай Александрович
[Коренєв, Микола Олександрович] воспитанник ППКК (1897)
1660 Коренев, Николай Васильевич
[Коренєв, Микола Васильович] (?-1861), репетитор по артиллерии ППКК (1858-1861)
1661 Кореневский, Константин Филиппович
[Кореневський, Костянтин Пилипович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1895)
1662 Кореневский, Петр Филиппович
[Кореневський, Петро Пилипович] полковник, воспитанник ППКК (1902)
1663 Корецкий, Дмитрий
[Корецький, Дмитро] воспитанник ППКК (1867)
1664 Корженевский, Леонард Осипович
[Корженевський, Леонард Йосипович] (1813-1875), статский советник, преподаватель русского языка ППКК (1842-1853), инспектор классов Института благородных девиц
1665 Корзун, Алексей Павлович
[Корзун, Олексій Павлович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1897)
1666 Корзун, Арсений Павлович
[Корзун, Арсеній Павлович] (1883-1904), подпоручик, воспитанник ППКК (1901)
1667 Корнеев/Карнеев, Владимир Петрович
[Корнєєв, Володимир Петрович] (1854—?), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1870)
1668 Коробка, Виталий Николаевич
[Коробка, Віталій Миколайович] (1876-?), полковник, воспитанник ППКК (1898)
1669 Коробцев (Коробцов), Митрофан Павлович
[Коробцев (Коробцов), Митрофан Павлович] воспитанник ППКК (1877)
1670 Коробцев, Григорий
[Коробцев, Григорій] воспитанник ППКК (1878)
1671 Коробцов, Сергей Митрофанович
[Коробцов, Сергій Митрофанович] (1897-?), воспитанник ППКК (1916)
1672 Коробчевский, Владимир Владимирович
[Коробчевський, Володимир Володимирович] (1858-?), полковник, воспитанник ППКК (1875)
1673 Коровай-Метелицкий, Яков Яковлевич
[Коровай-Метелицький, Яків Якович] (1866-?), подполковник, воспитанник ППКК (1885)
1674 Королев, Александр Алексеевич
[Корольов, Олександр Олексійович] надворный советник, преподаватель рисования ППКК (1907-?)
1675 Королев, Александр Николаевич
[Корольов, Олександр Миколаевич] воспитанник ППКК (1908)
1676 Короленко, Алексей Михайлович
[Короленко, Олексій Михайлович] (1871-?), подполковник, воспитанник ППКК (1888)
1677 Коростовцев, Александр Федорович
[Коростовцев, Олександр Федорович] (1896-?), воспитанник ППКК (1915)
1678 Коростовцев, Алексей
[Коростовцев, Олексій] воспитанник ППКК (1880)
1679 Коростовцев, Арсений Алексеевич
[Коростовцев, Арсеній Олексійович] воспитанник ППКК (1897)
1680 Коростовцев, Николай
[Коростовцев, Микола] штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1880)
1681 Коростовцев, Павел Владимирович
[Коростовцев, Павло Володимирович] воспитанник ППКК (1893)
1682 Коростовцев, Федор Андреевич
[Коростовцев, Федір Андрійович] (1853-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1870), воспитатель (1882-1887), ротный командир (1887-1890)
1683 Короткевич, Михаил Алексеевич
[Короткевич, Михайло Олексійович] воспитанник ППКК (1897)
1684 Короткевич, Николай
[Короткевич, Микола] подполковник, воспитанник ППКК (1890)
1685 Короткевич, Николай
[Короткевич, Микола] воспитанник ППКК (1890)
1686 Корпусный сад (Октябрьский парк)
Корпусный сад (Октябрьский парк)
1687 Корсун, Константин Иванович
[Корсун, Костянтин] (1870-1942), полковник, воспитанник ППКК (1889)
1688 Корсунский, Александр Николаевич
[Корсунський, Олександр Миколайович] преподаватель истории в ППКК
1689 Корф, Николай Альфредович
[Корф, Микола Альфредович] (1894-?), воспитанник ППКК (1912)
1690 Корф, Николай Андреевич
[Корф, Микола Андрійович] (1866-1924), барон, генерал-лейтенант, орден св. Георгия 4 ст., Золотое оружие, воспитанник ППКК (1884)
1691 Корчак-Котович, Михаил
[Корчак-Котович, Михайло] воспитанник ППКК (1868)
1692 Корытин, Василий Николаевич
[Коритін, Василь Миколайович] (1884-?), капитан, воспитанник ППКК (1902)
1693 Корытин, Вениамин Николаевич
[Коритін, Веніамін Миколайович] капитан, воспитанник ППКК (1896)
1694 Коряков, Анатолий Иванович
[Коряков, Анатолій Іванович] воспитанник ППКК (1907)
1695 Косач, Борис Михайлович
[Косач, Борис Михайлович] капитан, воспитанник ППКК (1906)
1696 Косач, Григорий Михайлович
[Косач, Григорій Михайлович] воспитанник ППКК (1902)
1697 Косач, Николай Александрович
[Косач, Микола Олександрович] (1894-1964), капитан, воспитанник ППКК (1912)
1698 Косач, Николай Алексеевич
[Косач, Микола Олексійович] (1844-1906), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1863)
1699 Косенко, Петр
[Косенко, Петро] воспитанник ППКК (?)
1700 Космин, Аркадий Александрович
[Космін, Аркадій Олександрович] (1898-?), поручик, воспитанник ППКК (1915)
1701 Коссарт, Константин Федорович
[Коссарт, Костянтин Федорович, фон] (1878-до 1965), подполковник, офицер-воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1895)
1702 Коссинский, Александр
[Коссинський, Олександр] воспитанник ППКК (1881)
1703 Костенецкий, Виктор
[Костенецький, Віктор] воспитанник ППКК (1875)
1704 Костенко, Афанасий Михайлович
[Костенко, Афанасій Михайлович] (1881-1907), поручик, воспитанник ППКК (1899)
1705 Костенко, Иван
[Костенко, Іван] воспитанник ППКК (1889)
1706 Костенко, Лев Феофанович
[Костенко, Лев Феофанович] (1841-1891), генерал-майор, воспитанник ППКК (1859)
1707 Костенко, Михаил Михайлович
[Костенко, Михайло Михайлович] (?-1928), полковник, воспитанник ППКК (1898)
1708 Костин, Георгий Владимирович
[Костін, Георгій Володимирович] воспитанник ППКК (1910)
1709 Костырко, Петр Захарович
[Костирко, Петро Захарович] (1843-1913), генерал от артиллерии, воспитанник ППКК (1863)
1710 Косюра, Илиодор Маркович
[Косюра, Іліодор Маркович] (1865-?), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1884)
1711 Косяровский, Павел Петрович
[Косяровський, Павло Петрович] правитель дел ППКК, прподаватель русского языка (1844-1869)
1712 Котельников, Александр Андреевич
[Котельников, Олександр Андрійович] (1873—?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1890)
1713 Котельников, Александр Григорьевич
[Котельников, Олександр Григорович] (1877-1920), полковник, воспитанник ППКК (1898)
1714 Котельников, Анатолий Григорьевич
[Котельников, Анатолій Григорович] (1883-?), капитан, воспитанник ППКК (1901)
1715 Котельников, Василий
[Котельников, Василь] воспитанник ППКК (1866)
1716 Котельников, Владимир Андреевич
[Котельников, Володимир Андрійович], поручик, воспитанник ППКК (1885)
1717 Котельников, Григорий Васильевич
[Котельников, Григорій Васильович] поручик, воспитанник ППКК (1904)
1718 Котельников, Григорий Васильевич
[Котельников, Григорій Васильович] (1820-1877), преподаватель математики и физики ППКК (1843-1878), с 1865 по 1868 г. исполнял обязанности инспектора классов
1719 Котельников, Леонид
[Котельников, Леонід] воспитанник ППКК (1865)
1720 Котельников, Николай
[Котельников, Микола] воспитанник ППКК (1869)
1721 Котельников, Сергей Васильевич
[Котельников, Сергій Васильович] (1893-1915), подпоручик, воспитанник ППКК (1913)
1722 Котович, Александр
[Котович, Олександр] воспитанник ППКК (1851)
1723 Котурьенко, Константин
[Котур‘єнко, Костянтин] воспитанник ППКК (1846)
1724 Котурьенко, Степан
[Котурьєнко, Степан] воспитанник ППКК (1850)
1725 Кох, Борис Федорович
[Кох, Борис Федорович] воспитанник ППКК (1907)
1726 Кох, Иосиф Иванович
[Кох, Йосиф Іванович] воспитатель ППКК (1844-1846)
1727 Кох, Николай Федорович
[Кох, Микола Федорович] (1879-?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1897)
1728 Кохановский, Сергей Александрович
[Кохановський, Сергій Олександрович] (1899—1982), воспитанник ППКК (1918)
1729 Кочетов
[Кочетов] воспитанник ППКК (1845)
1730 Кочмаржинский, Вадим Андреевич
[Кочмаржинський, Вадим Андрійович] (1885-1906), воспитанник ППКК (1905)
1731 Кошевский, Александр
[Кошевський, Олександр] воспитанник ППКК (1869)
1732 Кошевский, Владимир
[Кошевський, Володимир] воспитанник ППКК (1851)
1733 Кошельник, Иван
[Кошельник, Іван] воспитанник ППКК (1852)
1734 Кошуба, Андрей Еремеевич
[Кошуба, Андрій Яремович]
1735 Краббе, Михаил Федорович
[Краббе, Михайло Федорович] (1873-?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1892)
1736 Кравченко, Александр Ильич
[Кравченко, Олександр Ілліч] воспитанник ППКК (1903)
1737 Кравченко, Павел И.
[Кравченко, Павло] воспитанник ППКК (1885)
1738 Кравчинский, Дмитрий
[Кравчинський, Дмитро] воспитанник ППКК (1874)
1739 Краиовский-Кукель, Юлиан Собеславович
[Краіовський-Кукель, Юліан Собеславович] (1882-1911), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1899)
1740 Крамарев, Анатолий Гаврилович
[Крамарєв, Анатолій Гаврилович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1897)
1741 Крамарев, Николай Иванович
[Крамарєв, Микола Іванович] (1867—1940), генерал-майор, воспитанник ППКК (1885)
1742 Крамаренко, Константин Леонидович
[Крамаренко, Костянтин Леонідович] (1896-?), воспитанник ППКК (1914)
1743 Крамида, Георгий
[Краміда, Георгій] воспитанник ППКК (1875)
1744 Кранович, Константин
[Кранович, Костянтин] воспитанник ППКК (1875)
1745 Крапивный, Иван Иванович
[Крапивний, Іван Іванович] (1830—?), подполковник, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1848)
1746 Крапоткин, Вячеслав Александрович
[Крапоткін, В‘ячеслав Олександрович] князь, преподаватель чистописания и рисования ППКК (1880-1887)
1747 Красин
[Красін] воспитанник ППКК (1863)
1748 Красницкий, Виктор
[Красницкий, Віктор] воспитанник ППКК (1850)
1749 Красницкий, Михаил
[Красницький, Михайло] воспитанник ППКК (1847)
1750 Краснянский, Николай
[Краснянський, Микола] воспитанник ППКК (1859)
1751 Красовский, Владимир Михайлович
[Красовський, Володимир Михайлович] корнет, воспитанник ППКК (1905)
1752 Красовский, Георгий Иулианович
[Красовський, Георгій Іуліанович] (1898-?), воспитанник ППКК (1916)
1753 Красовский, Иван Иванович
[Красовський, Іван Іванович] (1828-1885), действительный статский советник, камергер, воспитанник ППКК (1845)
1754 Красовский, Модест
[Красовський, Модест] воспитанник ППКК (1846)
1755 Красовский, Николай Иулианович
(1896-?), воспитанник ППКК (1915)
1756 Красовский, Сергей Иулианович
[Красовський, Микола Іуліанович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
1757 Крат, Михаил Николаевич
[Крат, Михайло Миколайович] (1892-1979), военный деятель, орден св. Георгия 4 ст., генерал-поручик, воспитанник ППКК (1910)
1758 Крауз, Ростислав Львович
[Крауз, Ростислав Левович, фон] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
1759 Крахмалов, Константин
[Крахмалов, Костянтин] воспитанник ППКК (1865)
1760 Крейчман, Виктор Александрович
[Крейчман, Віктор Олександрович] воспитанник ППКК (1911)
1761 Крейчман, Владимир Александрович
[Крейчман, Володимир Олександрович] воспитанник ППКК (1902)
1762 Крестинский, Аркадий Павлович
[Крестинський, Аркадій Павлович] капитан, воспитанник ППКК (1891)
1763 Крестинский, Федор Павлович
[Крестинський, Федір Павлович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1894)
1764 Кречунович, Николай Карпович
[Кречунович, Микола Карпович] штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1892)
1765 Кржимовский, Вячеслав Александрович
[Кржимовський, В‘ячеслав Олександрович] (1859-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1877)
1766 Кривенко, Алексей
[Кривенко, Олексій] воспитанник ППКК (1868)
1767 Кривенко, Василий Силович
[Кривенко, Василь Силович] (1854-?), тайный советник, воспитанник ППКК (1871)
1768 Кривенко, Яков
[Кривенко, Яков] воспитанник ППКК (1868)
1769 Кривецкий, Владимир
[Кривецький, Володимир] воспитанник ППКК (1863)
1770 Кривкович, Николай
[Кривкович, Микола] воспитанник ППКК (1868)
1771 Кривкович, Петр
[Кривкович, Петро] воспитанник ППКК (1867)
1772 Кривошапкин, Николай Матвеевич
[Кривошапкін, Микола Матвійович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1897)
1773 Кривошеев, Георгий
[Кривошеєв, Георгій] воспитанник ППКК (1853)
1774 Кривошея, Николай Евгеньевич
[Кривошея, Микола Євгенович] (1897—1970), капитан, воспитанник ППКК (1917)
1775 Кривцов
[Кривцов] воспитанник ППКК (1863)
1776 Кривцов, Владимир
[Кривцов, Володимир] воспитанник ППКК (1889)
1777 Кривцов, Евгений Николаевич
[Кривцов, Євген Миколайович] (1885-1915), подпоручик, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1904)
1778 Кривцов, Константин
[Кривцов, Костянтин] воспитанник ППКК (1856)
1779 Кригин, Матвей
[Крігін, Матвій] воспитанник ППКК (1850)
1780 Криницкий, Александр Константинович
[Криницький, Олександр Костянтинович] (1883-1912), поручик, воспитанник ППКК (1902)
1781 Криницкий, Василий Яковлевич
[Криницький, Василь Якович] (1875-1963), полковник, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1893)
1782 Криницкий, Владимир Александрович
[Криницький, Володимир Олександрович] (1901-1992), воспитанник ППКК (1919)
1783 Криницкий, Евгений Александрович
[Криницький, Євген Олександрович] (1893-1920), воспитанник ППКК (1911)
1784 Крицкий, Платон
[Крицький, Платон] воспитанник ППКК (1877)
1785 Кротов, Александр Александрович
[Кротов, Олександр Олександрович] воспитанник ППКК (1910)
1786 Круглая площадь
Круглая площадь (бывшая Александровская, Октябрьский р-н)
1787 Кругликов, Сергей Николаевич
[Кругликов, Сергій Миколайович] (1832-1910), отставной генерал-лейтенант, инспектор классов (1866-1867) и директор ППКК (1885-1890)
1788 Кружилин, Алексей Васильевич
[Кружилін, Олексій Васильович] (1868-?), коллежский советник, врач, воспитанник ППКК (1885)
1789 Кружилин, Василий Алексеевич
[Кружилін, Василь Олексійович] (1830-?), полковник, воспитанник ППКК (1848)
1790 Кружилин, Федор
[Кружилін, Федір] воспитанник ППКК (1877)
1791 Кружок любителей физико-математических наук
Кружок любителей физико-математических наук
1792 Круссер, Георгий Пафнутьевич
[Круссер, Георгій Пафнутійович] воспитанник ППКК (1896)
1793 Круссер, Николай Пафнутьевич
[Круссер, Микола Пафнутійович] воспитанник ППКК (1892)
1794 Крыжановский, Николай Григорьевич
[Крижановський, Микола Григорович] ротмистр, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1906)
1795 Крылов, Евлампий
[Крилов, Євлампій] воспитанник ППКК (1847)
1796 Крыштопенко, Константин Васильевич
[Криштопенко, Костянтин Васильович] поручик, воспитанник ППКК (1899)
1797 Крыштофович, Григорий Григорьевич
[Криштофович, Григорій Григорович] воспитанник ППКК (1907)
1798 Крякин, Александр Александрович
[Крякін, Олександр Олександрович] воспитанник ППКК (1887)
1799 Ксирихи, Михаил Анастасьевич
[Ксіріхі, Михайло Анастасійович] (1872-?), полковник, воспитанник ППКК (1890)
1800 Кублицкий-Пиотух, Александр Игнатьевич
[Кублицький-Піотух, Олександр Гнатович] (1837-1907), генерал-майор, воспитанник ППКК (1854)
1801 Кублицкий-Пиотух, Николай Игнатьевич
[Кублицький-Піотух, Микола Гнатович] генерал-майор, воспитанник ППКК (1852)
1802 Кублицкий-Пиотух, Павел Игнатьевич
[Кублицький-Піотух, Павло Гнатович] (1838-1886), подполковник, воспитанник ППКК (1859)
1803 Кубышкин, Василий Николаевич
[Кубишкін, Василь Миколайович] воспитанник ППКК (1903)
1804 Кугушев, Ильяс Бек
[Кугушев, Ильяс Бек] воспитанник ППКК (1907)
1805 Кугушев, Сулейман Бей Хосанович
[Кугушев, Сулейман Бей Хосанович] (1892-?), штабс-капитан, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1911)
1806 Кугушев, Юсуф Бек
[Кугушев, Юсуф Бек] поручик, воспитанник ППКК (1907)
1807 Кудашев, Михаил
[Кудашев, Михайло] воспитанник ППКК (1851)
1808 Кудрявцев, Владимир Иванович
[Кудрявцев, Володимир Іванович] воспитанник ППКК (1902)
1809 Кудрявцев, Михаил
[Кудрявцев, Михайло] воспитанник ППКК (1869)
1810 Кудрявцев, Федор Д.
[Кудрявцев, Федір] воспитанник ППКК (1885)
1811 Кудрявый, Михаил Михайлович
[Кудрявий, Михайло Михайлович] генерал-майор, инспектор классов Петровской Полтавской военной гимназии (1878—1883)
1812 Кудрявый, Николай Петрович
[Кудрявий, Микола Петрович] воспитатель ППКК (1883-1889)
1813 Куземов, Николай Васильевич
[Куземов, Микола Васильович] (1869-1904), штабс-капитан, офицер-воспитатель ППКК, воспитанник ППКК (1887)
1814 Кузнецов, Михаил Николаевич
[Кузнєцов, Михайло Миколайович] (1868-?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1886)
1815 Кузуб, Федор Григорьевич
[Кузуб, Федір Григорович] (1878-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1898)
1816 Кузубов, Леонид Владимирович
[Кузубов, Леонід Володимирович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
1817 Кузубов, Михаил
[Кузубов, Михайло] воспитанник ППКК (1869)
1818 Кузьмин-Караваев, Григорий Павлович
[Кузьмін-Караваєв, Григорій Павлович] (1823-1888), генерал-лейтенант, инспектор классов ППКК (1860-1863)
1819 Кузьмин-Короваев, Павел Николаевич
[Кузьмін-Короваєв, Павло Миколайович] воспитанник ППКК (1899)
1820 Кузьминский, Георгий Константинович
[Кузьмінський, Георгій Костянтинович] (1888-1956), полковник, воспитанник ППКК (1905)
1821 Кузьминский, Евгений Константинович
[Кузьминський, Євген Костянтинович] (1884-1961), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1901)
1822 Кузьмицкий, Антон Антонович
[Кузьмицький, Антон Антонович] действительный статский советник, воспитатель, преподаватель физики и космографии ППКК (1873-1879)
1823 Кузьмицкий, Владимир Васильевич
[Кузьмицький, Володимир Васильович] (1866-?), полковник, воспитанник ППКК (1884)
1824 Куколя-Яснопольский, Константин
[Куколя-Яснопольський, Кстянтин] воспитанник ППКК (1854)
1825 Кукса, Михаил
[Кукса, Михайло] воспитанник ППКК (1850)
1826 Кукса, Петр
[Кукса, Петро] воспитанник ППКК (1878)
1827 Куксенко, Николай
[Куксенко, Микола] воспитанник ППКК (1883)
1828 Кулебабин, Иван
[Кулебабін, Іван] воспитанник ППКК (1847)
1829 Кулжинский, Иван Афанасьевич
[Кулжинський, Іван Панасович] (1824-1909), действительный статский советник, воспитатель ППКК (1871-1886)
1830 Кулжинский, Николай Иванович
[Кулжинський, Микола Іванович] (1872-1905), штабс-капитан, воспитывался в ППКК в 1884-1887 г.г.
1831 Кулжинский, Степан Иванович
[Кулжинський, Степан Іванович] подполковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1893)
1832 Кулик, Владимир
[Кулик, Володимир] воспитанник ППКК (1872)
1833 Кулик, Федор
[Кулик, Федір] воспитанник ППКК (1847)
1834 Куликовский, Борис Дмитриевич
[Куликовський, Борис Дмитрович] (1875-1931), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1893)
1835 Куликовский, Дмитрий
[Куликовський, Дмитро] воспитанник ППКК (1887)
1836 Кулинский, Александр Дмитриевич
[Кулинський, Олександр Дмитрович] воспитанник ППКК (1895)
1837 Кулинский, Сергей
[Кулинський, Сергій] воспитанник ППКК (1890)
1838 Куличевский, Павел
[Куличевський, Павло] поручик, воспитанник ППКК (1884)
1839 Куличенко, Владимир Васильевич
[Куличенко, Володимир Васильович] поручик запаса, воспитанник ППКК (1899)
1840 Кулябка, Митрофан
[Кулябка II, Митрофан] воспитанник ППКК (1853)
1841 Кулябко, Николай
[Кулябко, Микола] воспитанник ППКК (1850)
1842 Кулябко-Корецкий, Алексей Иванович
[Кулябко-Корецький, Олексій Іванович] (1860-?), полковник, воспитанник ППКК (1878)
1843 Кулябко-Корецкий, Иван Иванович
[Кулябко-Корецький, Іван Іванович] (1857-?), надворный советник, воспитанник ППКК (1875)
1844 Кулябко-Корецкий, Константин Григорьевич
[Кулябко-Корецький, Костянтин Григорович] (1880-?), воспитанник ППКК (1898)
1845 Кумани, Георгий Николаевич
[Кумані, Георгій Миколайович] (1864-1936), генерал-майор, воспитанник ППКК (1882)
1846 Кумсиев, Илья
[Кумсієв, Ілля] воспитанник ППКК (1876)
1847 Кун, Владимир Осифович
[Кун, Володимир Йосифович] воспитатель ППКК (?-1849)
1848 Купенко, Сергей Васильевич
[Купенко, Сергій ас.] корнет, воспитанник ППКК (1904)
1849 Куприянов, Виталий Васильевич
[Купріянов, Віталій Васильович] (?-1963?), капитан?, воспитанник ППКК (1908)
1850 Куприянов, Владимир Васильевич
[Купріянов, Володимир Васильович] (1894-1919), подполковник, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1913)
1851 Куприянов, Николай Васильевич
[Купріянов, Микола Васильович] воспитанник ППКК (1905)
1852 Купчинский, Алексей Петрович
[Купчинський, Олексій Петрович] (1848-?), полковник, воспитанник ППКК (1865)
1853 Купчинский, Константин Николаевич
[Купчинський, Костянтин Миколайович] (1867-1914), капитан, воспитанник ППКК (1886)
1854 Купчинский, Михаил Николаевич
[Купчинський, Микола Миколайович] полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1901)
1855 Купчинский, Николай Николаевич
[Купчинський, Михайло Миколайович] (1870-?), генерал-майор РА, генеральный хорунжий Армии Украинской Державы, директор ППКК, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1888)
1856 Купчинский, Петр
[Купчинський, Петро] воспитанник ППКК (1875)
1857 Курлов, Иван
[Курлов, Іван] воспитанник ППКК (1847)
1858 Курносов, Владимир
[Курносов, Володимир] подпоручик, воспитанник ППКК (1885)
1859 Куряжский, Демьян Васильевич
[Куряжський, Дем‘ян Васильвич] поручик, воспитанник ППКК (1880)
1860 Кусонский, Владимир Алексеевич
[Кусонський, Володимир Олексійович] (1884-1958), полковник, воспитанник ППКК (1901)
1861 Кусонский, Павел Алексеевич
[Кусонський, Павло Олексійович] (1880—1941), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1897)
1862 Кустерский, Дмитрий
[Кустерський, Дмитро] воспитанник ППКК (1864)
1863 Кутузов
[Кутузов] воспитанник ППКК (1845)
1864 Кухин, Клавдий
[Кухін, Клавдій] воспитанник ППКК (1888)
1865 Кухин, Петр Клавдиевич
[Кухін, Петро Клавдійович] (1874-1904), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1893)
1866 Кухин, Сергей Клавдиевич
[Кухін, Сергій Клавдійович] (1877-?), полковник, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1895)
1867 Кучевский, Александр Сигизмундович
[Кучевський, Олександр Сигізмундович] воспитанник ППКК (1894)
1868 Кучевский, Виктор Сигизмундович
[Кучевський, Віктор Сигізмундович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1893)
1869 Кучеров, Михаил Григорьевич
[Кучеров, Михайло Григорович] (1840-1901), действительный статский советник, профессор, воспитанник ППКК (1867)
1870 Кучеров, Яков Владимирович
[Кучеров, Яків Володимирович] (1834-1909), земский и общественный деятель, воспитанник ППКК (1851)
1871 Кучинский, Владимир Петрович
[Кучинський, Володимир Петрович] воспитанник ППКК (1903)
1872 Кучинский, Дмитрий
[Кучинський, Дмитро] воспитанник ППКК (1851)
1873 Кушелевский, Александр Валерианович
[Кушелевський, Олександр Валеріанович] (1883—1950), полковник, воспитанник ППКК (1901)
1874 Кущев, Евгений
[Кущев, Євген] воспитанник ППКК (1851)
1875 Лабинский, Виталий Николаевич
[Лабінський, Віталий Миколайович] (1893-?), подпоручик, воспитанник ППКК (1910)
1876 Лабинский, Эманнуил Викторович
[Лабинський, Емануїл Вікторович] (1894-?), воспитанник ППКК (1914)
1877 Лабуц, Чеслав Эдуардович
[Лабуц, Чеслав Едуардович] (1885-после 1933), подполковник, воспитанник ППКК (1905)
1878 Лавриненков, Николай
[Лавриненков, Николай] подполковник, воспитанник ППКК (1866)
1879 Лаврис
[Лавріс] воспитанник ППКК (1863)
1880 Лагода, Валерий Сергеевич
[Лагода, Валерій Сергійович] (1896-?), воспитанник ППКК (1914)
1881 Лазарев, Тимофей
[Лазарєв, Тимофій] воспитанник ППКК (1881)
1882 Лазаревич, Аркадий Петрович
[Лазаревич, Аркадій Петрович] (1896-?), воспитанник ППКК (1916)
1883 Лазаревич, Лонгин
[Лазаревич, Лонгін] (?-до 1965), воспитанник ППКК (-) и ККК (1921)
1884 Лазаревский, Яков Матвеевич
[Лазаревський, Яків Матвійович] (1829—1880), статский советник, воспитанник ППКК (1845)
1885 Лазич, Василий
[Лазич, Василь] воспитанник ППКК (1848)
1886 Лазницкий, Федор Анатольевич
[Лазницький, Федір Анатолійович] воспитанник ППКК (1901)
1887 Лампе, Георгий
[Лампе, Георгій] воспитанник ППКК (1878)
1888 Ланганс, Николай Федорович
[Ланганс, Микола Федорович] (?-1851), репетитор по математике ППКК (1849-1851)
1889 Ланге, Александр Владимирович, фон
[Ланге, Олександр Володимирович, фон] (1885-1914), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1904)
1890 Ланге, Павел Карлович
[Ланге, Павло Карлович] (1846-после 1910), генерал от артиллерии, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1863)
1891 Лансере, Александр Александрович
[Лансере, Олександр Олександрович] воспитанник ППКК (1863)
1892 Лансере, Павел Александрович
[Лансере, Павло Олександрович] (1845-1900), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1863)
1893 Ланской, Александр Васильевич
[Ланской, Олександрович Васильович] воспитатель ППКК (1841-?)
1894 Ланшин, Аполлон Николаевич
[Ланшин, Аполон Миколайович] воспитанник ППКК (1866)
1895 Лаппо, Петр Петрович
Лаппо, Петр Петрович [Лаппо, Петро Петрович] (1860-?), полковник
1896 Лаптев, Николай
[Лаптєв, Микола] воспитанник ППКК (1855)
1897 Ларин
[Ларін] воспитанник ППКК (1863)
1898 Лаушкин, Василий Киприянович
[Лаушкін, Василь Кіпріянович] (1838-1898), полковник, воспитанник ППКК (1859)
1899 Лаушкин, Леонид Васильевич
[Лаушкін, Леонід Васильович] капитан, воспитанник ППКК (1897)
1900 Лацынников, Владимир Иванович
[Лацинніков, Володимир Іванович] (1854-1912), полковник, воспитанник ППКК (1870)
1901 Лашкевич, Иван Степанович
[Лашкевич, Іван Степанович] (?-1917), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1909)
1902 Лашкевич, Константин Францевич
[Лашкевич, Костянтин Францевич] преподаватель математики ППКК (1873-1886)
1903 Лащинский
[Лащинський] воспитанник ППКК (1845)
1904 Лащинский, Петр Гаврилович
[Лащинський, Петро Гаврилович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
1905 Лебедев
[Лебедєв] наставник-наблюдатель по русскому языку ППКК (1854-1856)
1906 Лебедев
[Лебедєв] поручик, воспитатель ППКК (1861-1865)
1907 Лебедев, Александр Сергеевич
[Лебедєв, Олександр Сергійович] воспитанник ППКК (1901)
1908 Лебедев, Виктор Сергеевич
[Лебєдєв, Віктор Сергійович] воспитанник ППКК (1910)
1909 Лебедев, Владимир Александрович
[Лебедєв, Володимир Олександрович] (1896-?), воспитанник ППКК (1915)
1910 Лебедев, Владимир Сергеевич
[Лебєдєв, Володимир Сергійович] (1881-1904), поручик, воспитанник ППКК (1898)
1911 Лебедев, Лев
[Лебедєв, Лев] воспитанник ППКК (1848)
1912 Лебедев, Михаил Степанович
[Лебедєв, Михайло Степанович] воспитанник ППКК (1902)
1913 Лебедев, Николай Николаевич
[Лебєдєв, Микола Миколайович] (1869-?), капитан, помощник инспектора классов, преподаватель русского языка ППКК (1905-?)
1914 Лебов, Евгений Ясонович
[Лєбов, Євген Ясонович] (1857-?), полковник, воспитанник ППКК (1874)
1915 Лебов, Николай Георгиевич
[Лєбов, Микола Георгійович] (1852-?), генерал-майор, офицер-воспитатель ППКК (1885-1890)
1916 Левандовский, Александр Антонович
[Левандовський, Олександр Антонович] (1860-?), полковник, воспитанник ППКК (1879)
1917 Левандовский, Василий Ильич
[Левандовський, Василь Ілліч] (1847-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1864)
1918 Левандовский, Иван Михайлович
[Левандовський, Іван Михайлович] (1860—1925), генерал-майор, воспитанник ППКК (1879)
1919 Левандовский, Сергей Михайлович
[Левандовський, Сергій Михайлович] (1875-1923), полковник, воспитанник ППКК (1894)
1920 Левашов, Николай Степанович
[Левашов, Микола Степанович] (1834-1893), действительный статский советник, воспитанник ППКК (1849)
1921 Левдиков, Борис Захарьевич
[Левдіков, Борис Захарійович] штабс-капитан, сотник УД, воспитанник ППКК (1909)
1922 Левдиков, Виктор Захарьевич
[Левдіков, Віктор Захарійович] (1874-1911), капитан, воспитанник ППКК (1892)
1923 Левдиков, Захарий Захарьевич (младший)
[Левдіков, Захарій Захарійович] (1868-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1885)
1924 Левдиков, Захарий Захарьевич (старший)
[Левдіков, Захарій Захарійович (старший)], поручик, репетитор ППКК (1861-1864)
1925 Левдинов, Александр
[Левдінов, Олександр] воспитанник ППКК (1889)
1926 Левенец, Александр
[Левенець, Олександр] воспитанник ППКК (1851)
1927 Левенец, Александр Иванович
[Левенець, Олександр Іванович] воспитатель ППКК (1858-1865)
1928 Левиз, Менар, фон
[Левіз, Менар, фон] воспитанник ППКК (1872)
1929 Левитский, Георгий Андреевич
[Левитський, Георгій Андрійович] (1850-?), диакон, законоучитель ППКК (1874-1908)
1930 Левицкий, Алексей Николаевич
[Левицький, Олексій Миколайович] (1885-?), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1904)
1931 Левицкий, Петр
[Левицький, Петро] воспитанник ППКК (1874)
1932 Левицкий-Рогаль, Михаил
[Левицький-Рогаль, Михаїл] воспитанник ППКК (1847)
1933 Левутский, Михаил Николаевич
[Левицький-Рогаль, Михайло] (1857-?), генерал-майор, воспитатель ППКК (1887-1888)
1934 Левченко, Григорий Андреевич
[Левченко, Григорій Андрійович] (1865-1921), коллежский советник, доктор медицины, младший врач ППКК (1907-?), преподаватель химии
1935 Левченко, Михаил
[Левченко, Михайло] воспитанник ППКК (1846)
1936 Левченко, Степан
[Левченко, Степан] воспитанник ППКК (1856)
1937 Левшин, Владимир Дмитриевич
[Лєвшин, Володимир Дмитрович] (1834-1887), действительный статский советник, воспитанник ППКК (1849)
1938 Левшин, Михаил Аркадьевич
[Левшин, Михайло Аркадійович] (1860-1934), полковник, воспитанник ППКК (1879)
1939 Лейбин, Сергей Парфентьевич
[Лейбін, Сергій Парфентійович] капитан, воспитанник ППКК (1896)
1940 Лейвин, Демьян Дмитриевич
[Лейвін, Дем‘ян Дмитрович] воспитанник ППКК (1882)
1941 Лейвин, Кузьма Дмитриевич
[Лейвін, Кузьма Дмитрович] (1864-1905), капитан, воспитанник ППКК (1882)
1942 Лейхт, Степан Андреевич
[Лейхт, Степан Андрійович] (1831—1907), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1848)
1943 Лемени-Македон, Павел
[Лемені-Македон, Павло] воспитанник ППКК (1871)
1944 Лемлейн, Рудольф Александрович
[Лемлейн, Рудольф Олександрович] репетитор по немецкому языку ППКК (1857-1864)
1945 Ленартович, Александр Болеславович
[Ленартович, Олександр Болеславович] (1874-1918), полковник, воспитанник ППКК (1893)
1946 Леонов, Константин
[Леонов, Костянтин] воспитанник ППКК (1870)
1947 Леонтович, Александр
[Леонтович, Олександр] воспитанник ППКК (1850)
1948 Леонтович, Анатолий Степанович
[Леонтович, Анатолій Степанович] воспитанник ППКК (1896)
1949 Леонтович, Георгий Николаевич
[Леонтович, Георгій Миколайович] (1896-?), воспитанник ППКК (1914)
1950 Леонтович, Константин Николаевич
[Леонтович, Костянтин Миколайович] воспитанник ППКК (1911)
1951 Леонтович, Сергей Гаврилович
[Леонтович, Сергій Гавриилович] (1862-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1880)
1952 Леонтович, Степан Павлович
[Леонтович, Степан Павлович] воспитанник ППКК (1848)
1953 Леонтовский, Василий Михайлович
[Леонтовський, Василь Михайлович] подполковник, воспитанник ППКК (1885)
1954 Леонтовский, Григорий Михайлович
[Леонтовський, Григорій Михайлович] (1875-?), подполковник, воспитанник ППКК (1894)
1955 Леонтовский, Иван Михайлович
[Леонтовський, Іван Михайлович] (1864-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1882)
1956 Леонтовский, Николай Михайлович
[Леонтовський, Микола Михайлович] поручик, воспитанник ППКК (1879)
1957 Леонтьев, Михаил
[Леонтьєв, Михайло] воспитанник ППКК (1870)
1958 Леонтьев, Самуил
[Леонтьєв, Самуїл] воспитанник ППКК (1883)
1959 Лепарский, Андрей Игнатьевич
[Лепарський, Андрій Гнатович] (1829-1893), генерал-майор, воспитанник ППКК (1847)
1960 Лепарский, Михаил Николаевич
[Лепарський, Михайло Миколайович] воспитанник ППКК (1908)
1961 Лепеха, Леонид Александрович
[Лепеха, Леонід Олександрович] воспитанник ППКК (1905)
1962 Лесевицкий, Александр
[Лесевицький, Олександр] воспитанник ППКК (1848)
1963 Лесевицкий, Алексей Романович
[Лесевицький, Олексій Романович] (1864-?), подпоручик, воспитанник ППКК (1881)
1964 Лесевицкий, Евгений Романович
[Лесевицький, Євген Романович] воспитанник ППКК (1885)
1965 Лесевицкий, Михаил
[Лесевицький, Михайло] воспитанник ППКК (1879)
1966 Лесевицкий, Николай Ильич
[Лесевицький, Микола Ілліч] (1850-?), полковник, воспитанник ППКК (1868), командир роты ППКК
1967 Лесевицкий, Николай Петрович
[Лесевицький, Микола Петрович] (1873—1918), полковник, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1893)
1968 Лесевицкий, Семен Александрович
[Лесевицький, Семен Олександрович] (1877-1905), корнет, воспитанник ППКК (1897)
1969 Лесевич, Михаил
[Лесевич, Михайло] воспитанник ППКК (1848)
1970 Лесеневич, Александр
[Лесеневич, Олександр] воспитанник ППКК (1882)
1971 Лесеневич, Петр Николаевич
[Лєсеневич, Петро Миколайович] (?-1966), полковник, воспитанник ППКК (1905)
1972 Лесли, Александр
[Леслі, Олександр] воспитанник ППКК (1850)
1973 Лесли, Николай
[Леслі, Микола] воспитанник ППКК (1851)
1974 Лесли, Николай
[Леслі, Микола] воспитанник ППКК (1878)
1975 Летний лагерь Петровского Полтавского кадетского корпуса на Поле Полтавской битвы
[Літній табір Петровського Полтавського кадетського корпусу на Полі Полтавської битви] - Шендрик Людмила Кирилловна
1976 Летуновский, Павел
[Летуновський, Павло] воспитанник ППКК (1888)
1977 Ливанский, Федор Михайлович
[Ліванський, Федір Михайлович] (1865-?), полковник, воспитанник ППКК (1884)
1978 Линевич, Василий Александрович
[Ліневич, Василь Миколайович] (1860-?), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1877)
1979 Линевич, Василий Николаевич
[Ліневич, Василь Олександрович] командир роты ППКК (1840-1857)
1980 Линевич, Иван
[Ліневич, Іван] воспитанник ППКК (1853)
1981 Линевич, Николай Александрович
[Ліневич, Микола Олександрович] (1855-1908), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1872)
1982 Линицкий, Леонид
[Ліницький, Леонід] воспитанник ППКК (1865)
1983 Линицкий, Мелетий
[Ліницький, Мелетій] подполковник, воспитанник ППКК (1863)
1984 Линский, Виктор Александрович
[Лінський, Віктор Олександрович] воспитанник ППКК (1901)
1985 Линтварев, Тимофей
[Линтварєв, Тимофій] воспитанник ППКК (1856)
1986 Липеровский, Александр Васильевич
[Ліперовський, Олександр Васильович] (1843-?), отставной генерал-лейтенант, инспектор классов ППКК (1888-1905), читал законоведение
1987 Липеровский, Василий Александрович
[Ліперовський, Василь Олександрович] капитан, воспитанник ППКК (1892)
1988 Липеровский, Георгий (Юрий) Александрович
[Ліперовський, Георгій Олександрович] (1879-1944), полковник, воспитанник ППКК (1896)
1989 Липинский, Вячеслав Федорович
[Липинський, В‘ячеслав Федорович] эконом (1862-1869), воспитатель ППКК (1869-1886)
1990 Липницкий/Линпицкий, Митрофан Флорианович
[Лінпицький, Митрофан Флоріанович] (1851-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1869)
1991 Липовко-Половинец, Василий Иванович
[Липовко-Половинець, Василь Іванович] (1877-1934), полковник, воспитанник ППКК (1897)
1992 Липовко-Половинец, Иван Дмитриевич
[Липовко-Половинець, Іван Дмитрович] воспитатель ППКК (1874-1887), ротный командир (1887-1895)
1993 Липовко-Половинец, Михаил Иванович
[Липовко-Половинець, Михайло Іванович] коллежский секретарь, воспитанник ППКК (1896)
1994 Липовко-Половинец, Николай
[Липовко-Половинець, Микола] воспитанник ППКК (1883)
1995 Липовко-Половинец, Николай Иванович
[Липовко-Половинець, Микола Іванович] (1875-?), полковник, воспитанник ППКК (1892)
1996 Лисенко, Константин Александрович
[Лисенко, Костянтин Олександрович] воспитанник ППКК (1894)
1997 Лисицын, Михаил Константинович
[Лісіцин, Михайло Костянтинович] (1892-?), воспитанник ППКК (1913)
1998 Лисицын, Федор Михайлович
[Лісіцин, Федір Михайлович] преподаватель русского языка и словесности (1878-1879)
1999 Литвинов, Авраам Ильич
[Литвинов, Авраам Ілліч] (1837-1910), коллежский советник, воспитанник ППКК (1859)
2000 Литвинов, Александр Владимирович
[Литвинов, Олександр Володимирович] (1860—1925/6), генерал-майор, воспитанник ППКК (1879)
2001 Литвинов, Борис Владимирович
[Литвинов, Борис Володимирович] (1872-?), полковник, воспитанник ППКК (1890)
2002 Литвинов, Николай Владимирович
Литвинов, Николай Владимирович (1861-1904), ротмистр, воспитанник ППКК (1879)
2003 Литницкий, Митрофан
[Літницький, Митрофан] воспитанник ППКК (1869)
2004 Лишин, Лаврентий Григорьевич
[Лішин, Лаврентій Григорович] (1867-1906), полковник, воспитанник ППКК (1884)
2005 Лишин, Михаил Михайлович
[Лішин, Михайло Михайлович] поручик, воспитанник ППКК (1904)
2006 Лишин, Николай
[Лішин, Микола] воспитанник ППКК (1850)
2007 Лишин, Федор
[Лішин, Федір] воспитанник ППКК (1873)
2008 Лишкин, Владимир Леонидович
[Лішкін, Володимир Леонідович] (1888-?), поручик, воспитанник ППКК (1906)
2009 Лишкин, Леонид Иванович
[Лішкін, Леонід Іванович] (1847-?), генерал-майор, инспектор классов ППКК (1905-1910)
2010 Лобановский, Оскар-Григорий Леонардович
[Лобановський, Оскар-Григорій Леонардович] (1868-?), подполковник, воспитанник ППКК (1885)
2011 Лобановский, Оттон
[Лобановський, Оттон] воспитанник ППКК (1885)
2012 Логвинов, Тимофей Васильевич
[Логвінов, Тимофій Васильович] штабс-капитан, воспитатель ППКК (1851-1857)
2013 Логвинович, Георгий
[Логвінович, Георгій] воспитанник ППКК (1874)
2014 Логиновский, Сергей Петрович
[Логіновський, Сергій Петрович] воспитанник ППКК (1909)
2015 Ломаковский, Григорий
[Ломаковський, Григорій] воспитанник ППКК (1848)
2016 Ломаковский, Сергей
[Ломаковський, Сергій] воспитанник ППКК (1884)
2017 Ломиковский, Алексей Андреевич
[Ломиковський, Олексій Андрійович] (1885-?), военный священник, воспитанник ППКК (1904)
2018 Ломиковский, Виктор Андреевич
[Ломиковський, Віктор Андрійович] (1884-?), полковник, офицер-воспитатель ППКК (1914-?), воспитанник ППКК (1902)
2019 Ломиковский, Михаил Владиславович
[Ломиковський, Михайло Владиславович] (1859-?), полковник, воспитанник ППКК (1875)
2020 Ломиковский, Николай
[Ломиковський, Микола] полковник, воспитанник ППКК (1868)
2021 Лонгинов, Алексей Петрович
[Лонгінов, Олексій Петрович] воспитанник ППКК (1904)
2022 Лонткевич, Богдан Людвигович
[Лонткевич, Богдан Людвигович] (1889‒1916), подпоручик, орден св. Георгия 4 ст., окончил 6 кл. ППКК
2023 Лонткевич, Вацлав Людвигович
[Лонткевич, Вацлав Людвигович] (1885-1934), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1904)
2024 Лонткевич, Тадеуш Людвигович
[Лонткевич, Тадеуш Людвигович] (1883-1904), подпоручик, воспитанник ППКК (1901)
2025 Лонткевич, Юрий Людвигович
[Лонткевич, Юрый Людвигович] (1881‒1940), командор польского ВМФ, воспитанник ППКК (1898)
2026 Лопотинов, Николай Иванович
[Лопотінов, Микола Іванович] (1860-1913), статский советник, преподаватель географии ППКК (1894-1913)
2027 Лопуцкий, Иван Петрович
[Лопуцький, Іван Петрович] подпоручик, воспитанник ППКК (1907)
2028 Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович
[Лоріс-Меліков, Михайло Таріелович] (1825—1888), граф, генерал-адъютант, Харьковский военный генерал-губернатор в 1879 г.
2029 Лосиевский, Александр Иванович
[Лосієвський, Олександр Іванович] (?-1970), полковник, воспитанник ППКК (1897)
2030 Лосиевский, Владимир Николаевич
[Лосієвський, Володимир Миколайович] (?-1928), полковник, воспитанник ППКК (1901)
2031 Лосиевский, Леонид Николаевич
[Лосієвський, Леонід Миколайович] (1879-1940), полковник, воспитанник ППКК (1897)
2032 Лоташевский, Василий
[Лоташевський, Василь] воспитанник ППКК (1853)
2033 Лоташевский, Дмитрий
[Лоташевський, Дмитро] воспитанник ППКК (1890)
2034 Лоташевский, Николай Николаевич
[Лоташевський, Микола Миколайович] инженер-технолог, воспитанник ППКК (1895)
2035 Лубенцов, Михаил
[Лубенцов, Михайло] подполковник, воспитанник ППКК (1889)
2036 Лубяный, Александр
[Лубяний, Олександр] воспитанник ППКК (1890)
2037 Лугинский, Александр Иванович
[Лугинський, Олександр Іванович] воспитанник ППКК (1902)
2038 Луговой, Борис Николаевич
[Луговой, Борис Миколайович] воспитанник ППКК (1905)
2039 Лукашевич, Георгий Степанович
[Лукашевич, Георгій Степанович] воспитанник ППКК (1910)
2040 Лукашевич, Николай Николаевич
[Лукашевич, Микола Миколайович] воспитанник ППКК (1903)
2041 Лукашевич, Сергей Владимирович
[Лукашевич, Сергій Володимирович] (1868—1935), генерал-майор, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1886)
2042 Лукашевский, Владимир Петрович
[Лукашевський, Володимир Петрович] воспитанник ППКК (1898)
2043 Лукин, Александр Петрович
[Лукін, Олександр Петрович] воспитанник ППКК (1891)
2044 Лукомский, Александр Сергеевич
[Лукомський, Олександр Сергійович] (1868—1939), генерал-лейтенант, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1885)
2045 Лукомский, Сергей Сергеевич
[Лукомський, Сергій Сергійович] воспитанник ППКК (1892)
2046 Лукомский, Сергей Степанович
[Лукомський, Сергій Степанович] воспитанник ППКК (1903)
2047 Лункевич, Виктор Витольдович
[Лункевич, Віктор Вітольдович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1900)
2048 Лутков, Иван Прокофьевич
[Лутков, Іван Прокофійович] воспитанник ППКК (1904)
2049 Лучковский, Всеволод Алексеевич
[Лучковський, Сев. Олексійович] подпоручик, воспитанник ППКК (1904)
2050 Лучницкий, Дмитрий
[Лучницький, Дмитро] воспитанник ППКК (1848)
2051 Лучницкий, Михаил
[Лучницький, Михайло] воспитанник ППКК (1854)
2052 Лущихин, Сергей Сергеевич
[Лущихін, Сергій Сергійович] воспитанник ППКК (1902)
2053 Лысенко
[Лисенко] воспитанник ППКК (1859)
2054 Лысенко (Лисенко), Алексей Гаврилович
[Лисенко, Олексій Гаврилович] поручик, воспитанник ППКК (1903)
2055 Лысенко, Андрей
[Лисенко, Андрій] воспитанник ППКК (1878)
2056 Лысенко, Аркадий
[Лисенко, Аркадій] воспитанник ППКК (1851)
2057 Лысенко, Григорий
[Лисенко, Григорій] воспитанник ППКК (1847)
2058 Лысенко, Николай Иванович
[Лисенко, Микола Іванович] (1898-?), воспитанник ППКК (1915)
2059 Лысенко, Павел Иванович
[Лисенко, Павло Іванович] (1896-?), воспитанник ППКК (1915)
2060 Лысенко/Лисенко, Владимир Гаврилович
[Лісенко, Володимир Гаврилович] (1881-1946), полковник, воспитанник ППКК (1901)
2061 Любарский, Леонид Николаевич
[Любарський, Леонід Миколайович] (1858-?), полковник, воспитанник ППКК (1876)
2062 Любачинский, Иван Иванович
[Любачинський, Іван Іванович] репетитор по истории ППКК (1859-1860)
2063 Любочинский, Иван
[Любочинський, Іван] воспитанник ППКК (1854)
2064 Люсин, Петр Григорьевич
[Люсін, Петро Григорович] (1870-1920), полковник, преподаватель ППКК
2065 Лясковецкий, Григорий Степанович
[Лясковецький, Григорій Степанович] воспитанник ППКК (1904)
2066 Лятур, Бронислав-Рафаил
[Лятур, Броніслав-Рафаїл] воспитанник ППКК (1872)
2067 Лятур/Латур, Иосиф-Карл Онуфриевич
[Лятур/Латур, Йосиф-Карл Онуфрійович] (1853-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1872)
2068 Ляшевский, Никанор
[Ляшевський, Никанор] воспитанник ППКК (1864)
2069 Ляшенко, Александр Васильевич
[Ляшенко, Олександр Васильович] (?-1944), полковник, воспитанник ППКК (1901)
2070 Ляшенко, Анатолий Васильевич
[Ляшенко, Анатолій Васильович] воспитанник ППКК (1904)
2071 Ляшенко, Владимир Аркадиевич
Ляшенко, Владимир Аркадиевич [Ляшенко, Володимир Аркадійович] (?), полковник
2072 Ляшенко, Николай
[Ляшенко, Микола] воспитанник ППКК (1878)
2073 Лященко, Марк
[Лященко, Марк] воспитанник ППКК (1880)
2074 Маврин, Иван Иванович
[Маврін, Іван Іванович] воспитанник ППКК (1905)
2075 Магденко, Владимир Николаевич
[Магденко, Володимир Миколайович] воспитанник ППКК (1908)
2076 Магденко, Иван
[Магденко, Іван] воспитанник ППКК (1881)
2077 Магденко, Николай
[Магденко, Микола] воспитанник ППКК (1874)
2078 Магнитский, Александр Павлович
[Магнитський, Олександр Павлович] (1898-?), воспитанник ППКК (1916)
2079 Магнитский, Сергей Павлович
[Магнитський, Сергій Павлович] (1896-?), воспитанник ППКК (1914)
2080 Магомаев, Абдул-Важид Имам Газалиевич
[Магомаєв, Абдул-Важид Імам Газалійович] (1893-?), воспитанник ППКК (1913)
2081 Мазуркевич, Владимир Игнатьевич
[Мазуркевич, Володимир Гнатович] (1880-1899), воспитанник ППКК (1898)
2082 Мазуркевич, Иван Иванович
[Мазуркевич, Іван Іванович] (1852-1894), подполковник, воспитанник ППКК (1868)
2083 Мазуркевич, Игнатий Иванович
[Мазуркевич, Гнат Іванович] (1851-?), инженер генерал-майор, воспитанник ППКК (1868)
2084 Мазуркевич, Петр Иванович
[Мазуркевич, Петро Іванович] (1841-1887), воспитанник ППКК (1859)
2085 Майдачевский, Лев Иванович
[Майдачевський, Лев Іванович] (1894-1915), подпоручик, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1914)
2086 Майер, Николай
[Майєр, Микола] воспитанник ППКК (1849)
2087 Макаренко, Александр Иванович
[Макаренко, Олександр Іванович] воспитанник ППКК (1899)
2088 Макаренко, Всеволод Иванович
[Макаренко, Всеволод Іванович] воспитанник ППКК (1906)
2089 Макаренко, Георгий Иванович
[Макаренко, Георгій Іванович] полковник, воспитанник ППКК (1908)
2090 Макаренко, Иван Трофимович
[Макаренко, Іван Трохимович] (1848-?), полковник, воспитанник ППКК (1867)
2091 Макаренко, Леонид Федорович
[Макаренко, Леонід Федорович] (1877-1931), полковник, воспитанник ППКК (1896)
2092 Макаров
[Макаров] воспитанник ППКК (1863)
2093 Макаров, Алексей Тимофеевич
[Макаров, Олексій Тимофійович] (1873-?), подполковник, воспитанник ППКК (1892)
2094 Макаров, Михаил Николаевич
[Макаров, Михайло Миколайович] (?-1902), воспитанник ППКК (1899)
2095 Макарович, Петр Тимофеевич
[Макарович, Петро] (1853-?), подполковник, воспитанник ППКК (1870)
2096 Македонский, Александр
[Македонський, Олександр] воспитанник ППКК (1889)
2097 Македонский, Владимир Иванович
[Македонський, Володимир Іванович] (1874-1914), подполковник, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1892)
2098 Македонский, Константин Константинович
[Македонський, Костянтин Костянтинович] (1838-?), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1859)
2099 Македонский, Павел Иванович
[Македонський, Павло Іванович] поручик, воспитанник ППКК (1896)
2100 Маковецкий, Александр Владимирович
[Маковецький, Олександр Володимирович] (1895-1952?), капитан?, воспитанник ППКК (1914)
2101 Маковецкий, Михаил Владимирович
[Маковецький, Михайло Володимирович] воспитанник ППКК (1911)
2102 Максимович, Александр
[Максимович, Олександр] (?-до 1890), воспитанник ППКК (1876)
2103 Максимович, Борис
[Максимович, Борис] воспитанник ППКК (1889)
2104 Максимович, Борис Александрович
[Максимович, Борис Олександрович] воспитанник ППКК (1901), воспитатель (1912-1914)
2105 Максимович, Евгений
[Максимович, Євген] воспитанник ППКК (1887)
2106 Максимович, Леонид Михайлович
[Максимович, Леонід Михайлович] воспитанник ППКК (1903)
2107 Максимович, Михаил Борисович
[Максимович, Михайло Борисович] (1896—1966), святой, архиепископ Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, воспитанник ППКК (1914)
2108 Максимович, Михаил Иванович
[Максимович, Михайло Іванович] (1899-?), воспитанник ППКК (1916)
2109 Максимович-Васильковский, Александр Александрович
[Максимович-Васильковський, Олександр Олександрович] воспитанник ППКК (1911)
2110 Максимович-Григоренко, Семен Александрович
[Максимович-Григоренко, Семен Олександрович] воспитанник ППКК (1896)
2111 Макшеев, Иван Александрович
[Макшеєв, Іван Олександрович] (1858-1930), генерал-майор, воспитанник ППКК (1876)
2112 Макшеев, Николай
[Макшеєв, Микола] капитан, воспитанник ППКК (1874)
2113 Макшеев-Машонов, Александр Николаевич
[Макшеєв-Машонов, Олександр Миколайович] (1867-?, воспитанник ППКК (1885)
2114 Малаев, Алексей
[Малаєв, Олексій] воспитанник ППКК (1883)
2115 Малама, Владимир
[Малама, Володимир] воспитанник ППКК (1880)
2116 Малама, Иван Николаевич
[Малама, Іван Миколайович] воспитанник ППКК (1872)
2117 Малама, Николай Николаевич
[Малама, Микола Миколайович] (1873-1940), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1892)
2118 Малама, Павел Николаевич
[Малама, Павло Миколайович] (1862—?), общественный деятель, депутат 3-й Государственной думы от Полтавской губернии, воспитанник ППКК (1878)
2119 Малама, Яков Дмитриевич
[Малама, Яків Дмитрович] (1841-1912), генерал от кавалерии, орден св. Георгия 4 ст., Золотое оружие, воспитанник ППКК (1861)
2120 Малахов, Александр Григорьевич
[Малахов, Олександр Григорович] воспитанник ППКК (1895)
2121 Малашинский, Тит Феофилович
[Малашинський, Тит Феофілович] (1874-1942), полковник, воспитанник ППКК (1894)
2122 Малеванов, Николай Львович
[Малеванов, Микола Левович] воспитанник ППКК (1901)
2123 Малевинский, Василий Иванович
[Малевинський, Василь Іванович] подполковник, воспитанник ППКК (1905)
2124 Малевинский, Виктор Иванович
[Малевінський, Віктор Іванович] воспитанник ППКК (1896)
2125 Малевинский, Владимир Иванович
[Малевінський, Володимир Іванович] (1881-1905), воспитанник ППКК (1902)
2126 Малевинский, Федор Иванович
[Малевінський, Федір Іванович] (?-1907), корнет, воспитанник ППКК (1902)
2127 Малинка, Владимир Иванович
[Малинка, Володимир Іванович] (1858—1917), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1875)
2128 Малинко, Владимир Михайлович
[Малинко, Володимир Михайлович] воспитанник ППКК (1902)
2129 Малинко, Константин Михайлович
[Малинко, Костянтин Михайлович] (1880-1909), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1899)
2130 Малиновский, Андрей Евгеньевич
[Малиновський, Андрій Євгенович] (1875-1904), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1894)
2131 Малиновский, Николай
[Малиновський, Микола]
2132 Малиновский, Петр
[Малиновський, Петро] воспитанник ППКК (1884)
2133 Малиновский, Петр Павлович
[Малиновський, Петро Павлович] (1893-?), воспитанник ППКК (1913)
2134 Малиновский, Ричард Марцельевич
[Малиновський, Річард Марцелійовіч] (1870-?), полковник, воспитанник ППКК (1889)
2135 Малиновский, Сергей
[Малиновський, Сергій] воспитанник ППКК (1875)
2136 Малинский, Иван
[Малинський, Іван] воспитанник ППКК (1848)
2137 Малишевский, Владислав-Юлиан Викентьевич
[Малишевський, Владислав-Юліан Вікентійович] (1856-?), генерал-майор, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1872)
2138 Мальченко, Николай
[Мальченко, Микола] воспитанник ППКК (1868)
2139 Мальченко, Петр
[Мальченко, Петро] воспитанник ППКК (1847)
2140 Малюга, Анатолий Владимирович
[Малюга, Анатолій Володимирович] (1898-?), воспитанник ППКК (1915)
2141 Малюга, Михаил
[Малюга, Михайло] воспитанник ППКК (1878)
2142 Мамонтов
[Мамонтов] воспитатель ППКК (1850-1861)
2143 Мамонтов, Василий
[Мамонтов, Василь] воспитанник ППКК (1851)
2144 Мамонтов, Петр
[Мамонтов, Петро] воспитанник ППКК (1879)
2145 Мамонтов, Сергей
[Мамонтов, Сергій] воспитанник ППКК (1872)
2146 Манвелов, Георгий Викторович
[Манвелов, Георгій Вікторович] (1894-?), воспитанник ППКК (1912)
2147 Мандрыка, Иван Акимович
[Мандрика, Іван Якимович] (1858—?), генерал-лейтенант, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1875)
2148 Манштейн, Дмитрий
[Манштейн, Дмитро] поручик, воспитанник ППКК (1878)
2149 Манько, Александр Васильевич
[Манько, Олександр Васильович] (1892-?), капитан, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1909)
2150 Манько, Борис Васильевич
[Манько, Борис Васильович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
2151 Манько, Дмитрий
[Манько, Дмитро] воспитанник ППКК (1869)
2152 Манько, Михаил Алексеевич
[Манько, Михайло Олексійович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
2153 Манько, Петр
[Манько, Петро] воспитанник ППКК (1867)
2154 Марини, Генрих Иванович
[Маріні, Генріх Іванович] преподаватель французского языка ППКК (1910-1914)
2155 Маринов, Асен Дмитриевич
[Марінов, Асен Дмитрович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
2156 Маринов, Борис Дмитриевич
[Марінов, Борис Дмитрович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
2157 Маркграфский, Александр
[Маркграфський, Олександр] воспитанник ППКК (1855)
2158 Маркграфский, Андрей Николаевич
[Маркграфський, Андрій Миколайович] (1849-1907), генерал-майор, воспитанник ППКК (1867)
2159 Маркграфский, Константин
[Маркграфський, Костянтин] воспитанник ППКК (1856)
2160 Маркграфский, Николай Игнатьевич
[Маркграфський, Микола Гнатович] (?-1868), воспитатель ППКК (1843-1855)
2161 Маркевич, Митрофан Иванович
[Маркевич, Митрофан Іванович] (1851-), генерал-майор, воспитанник ППКК (1868)
2162 Маркелов, Иван Дмитриевич
[Маркелов, Іван Дмитрович] (1873-1906), капитан, воспитанник ППКК (1893)
2163 Марков, Николай Владимирович
[Марков, Микола Володимирович] воспитанник ППКК (1891)
2164 Маркович, Сергей Михайлович
[Маркович, Сергій Михайлович] (1887-?), полковник, воспитанник ППКК (1905)
2165 Марковский
[Марковський] воспитанник ППКК (1863)
2166 Марсов-Тишевский, Николай Акимович
[Марсов-Тишевський, Микола Якимович] (1882-1920), подполковник, воспитанник ППКК (1899)
2167 Мартос, Александр Григорьевич
[Мартос, Олександр Григорович] (1861-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1878)
2168 Мартос, Арсений Григорьевич
[Мартос, Арсеній] капитан, воспитанник ППКК (1876)
2169 Мартос, Виталий Николаевич
[Мартос, Віталий Миколайович] (1870-?), подполковник, воспитанник ППКК (1888)
2170 Мартос, Георгий Николаевич
[Мартос, Георгій Миколайович] (1872-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1890)
2171 Мартос, Николай Николаевич
[Мартос, Микола Миколайович] (1858—1933), генерал от инфантерии, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1875)
2172 Мартос, Николай Сергеевич
[Мартос, Микола Сергійович] (1886-?), полковник, воспитанник ППКК (1906)
2173 Мартос, Сергей Николаевич
[Мартос, Сергій Миколайович] (1860-1925), генерал-майор, воспитанник ППКК (1878)
2174 Мартыненко, Борис Петрович
[Мартиненко, Борис Петрович] (1896-1971), полковник, воспитанник ППКК (1913)
2175 Мартынов, Александр Андреевич
[Мартинов, Олександр Андрійович] (?-1857), воспитатель ППКК (1852-1857)
2176 Мартынов, Александр Владимирович
[Мартинов, Олександр Володимирович] (1859—?), генерал-лейтенант, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1875)
2177 Мартынов, Александр Иванович
Мартынов, Александр Иванович (?-1908), капитан в отставке, воспитанник ППКК (1883)
2178 Мартынов, Андрей Владимирович
[Мартинов, Андрій Володимирович] (1853-?) полковник, воспитанник ППКК (1872)
2179 Мартынов, Борис Платонович
[Мартинов, Борис Платонович] (1885—1944/5), полковник, воспитанник ППКК (1904)
2180 Мартынов, Виктор Иванович
[Мартинов, Віктор Іванович] (1866-?) подполковник, воспитанник ППКК (1884)
2181 Мартынов, Константин
[Мартинов, Костянтин] воспитанник ППКК (1856)
2182 Мартынов, Михаил Петрович
[Мартинов, Михайло Петрович] воспитанник ППКК (1902)
2183 Мартынов, Николай Николаевич
[Мартинов, Микола Миколайович] (1845-?), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1863)
2184 Мартынов, Сергей Петрович
[Мартинов, Сергій Петрович] (1875-1973), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1892)
2185 Марциновский, Владимир Евстафьевич
[Марциновський, Володимир Євстафійович] (1876-1935), полковник, воспитанник ППКК (1896)
2186 Марченко, Алексей Архипович
[Марченко, Олексій Архипович] коллежский советник, врач ППКК
2187 Марченко, Николай Андреевич
[Марченко, Микола] (1853-?), подполковник, воспитанник ППКК (1870)
2188 Маслаковец, Николай Алексеевич
[Маслаковець, Микола Олексійович] (1833—1908), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1852)
2189 Масленников, Сергей Андреевич
[Масленников, Сергій Андрійович] воспитанник ППКК (1911)
2190 Маслов
[Маслов] воспитанник ППКК (1845)
2191 Маслов, Василий
[Маслов, Василь]воспитанник ППКК (1848)
2192 Маслов, Гавриил
[Маслов, Гавриїл] воспитанник ППКК (1868)
2193 Маслов, Константин Иванович
[Маслов, Костянтин Іванович] (1882-1907), корнет, воспитанник ППКК (1901)
2194 Маслов, Павел
[Маслов, Павло] воспитанник ППКК (1875)
2195 Маслов, Петр
[Маслов, Петро] воспитанник ППКК (1850)
2196 Маслович, Николай
[Маслович, Микола] воспитанник ППКК (1855)
2197 Масловский, Андрей
[Масловський, Андрій] воспитанник ППКК (1872)
2198 Масловский, Владимир
[Масловський, Володимир] воспитанник, кадет, ППКК, Петровский, Полтавский, кадетский, корпус, военная, гимназия, Полтава, история
2199 Масловский, Иван Георгиевич
[Масловський, Іван Георгійович] воспитанник ППКК (1885)
2200 Матвеев, Владимир Тимофеевич
[Матвєєв, Василь Тимофійович] (?-1924), генерал-майор, воспитанник ППКК (1896)
2201 Матвеев, Константин Тимофеевич
[Матвєєв, Костянтин Тимофійович] (1885-?), полковник, воспитанник ППКК (1903)
2202 Матвеев, Леонид Тимофеевич
[Матвеєв, Леонід Тимофійович] (1884-после 1937), полковник, воспитанник ППКК (1901)
2203 Матерно, Казимир Казимирович
[Матерно, Казимир Казимирович] воспитанник ППКК (1902)
2204 Матковский, Георгий Фелицианович
[Матковський, Георгій Феліцианович] (1865-?), полковник, воспитанник ППКК (1883)
2205 Матковский, Михаил Фелицианович
[Матковський, Михайло Феліцианович] (1868-1931), генерал-майор, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1885)
2206 Матушевич
[Матушевич] учитель ППКК (?-1852)
2207 Матушевский, Владимир Францевич
[Матушевський, Володимир Францевич] подполковник, воспитанник ППКК (1908)
2208 Матушинский, Евгений Николаевич
[Матушинський, Євген Миколайович] воспитанник ППКК (1907)
2209 Матушинский, Лев Николаевич
[Матушинський, Лев Миколайович] воспитанник ППКК (1910)
2210 Матыевич-Мацеевич, Константин Людвигович
[Матиєвич-Мацеєвич, Костянтин Людвигович] воспитанник ППКК (1908)
2211 Матыевич-Мациевич, Роман Людвигович
[Матієвич-Мацієвич, Ром. Людвигович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1900)
2212 Махвиладзе, Константин Михайлович
[Махвіладзе, Костянтин Михайлович] (1868-?), полковник, офицер-воспитатель ППКК (1898-1911)
2213 Махно, Владимир Григорьевич
(1896-?), воспитанник ППКК (1915)
2214 Махно, Сергей Григорьевич
[Махно, Сергій Григорович] (?-1943), подполковник, воспитанник ППКК (1909)
2215 Махов, Михаил Васильевич
[Махов, Михайло Васильович] (1887-?), капитан, воспитанник ППКК (1908)
2216 Махров, Петр Семенович
[Махров, Петро Семенович] (1876—1964), генерал-лейтенант, преподаватель ППКК (1918)
2217 Мацак, Ефим Тихонович
[Мацак, Юхим Тихонович] (1893,Полтава-?), штабс-капитан РА, полковник Армии УНР, воспитанник ППКК (?)
2218 Мацкевич, Ипполит Александрович
[Мацкевич, Іполіт Олександрович] воспитанник ППКК (1903)
2219 Мачабелли, Элизбар
[Мачабеллі, Елізбар] воспитанник ППКК (1877)
2220 Мачинский, Иван Иванович
Мачинский, Иван Иванович [Мачинский, Іван Іванович] (1846-?), полковник
2221 Мачинский, Яков
[Мачинський, Яків] воспитанник ППКК (1851)
2222 Мачуговский, Владимир Васильевич
[Мачуговський, Володимир Васильович] (?-1908), капитан, воспитанник ППКК (1892)
2223 Мачуговский/Мочуговский, Василий Степанович
[Мачуговський (Мочуговський), Василь Степанович] (1844-1916), преподаватель, помощник инспектора классов ППКК
2224 Мевиус-Симишин, Андрей Аполлонович
[Мевіус-Симішин, Андрій Аполонович] (1861-?), воспитанник ППКК (1881)
2225 Медведев, Андрей Михайлович
[Медвєдєв, Андрій Михайлович] воспитанник ППКК (1910)
2226 Медведев, Артемий Сергеевич
[Медвєдєв, Артемій Сергійович] (1908-2000), архиепископ Антоний, воспитанник ППКК (-) и ККК (1925)
2227 Медведков, Петр Иванович
[Медвєдков, Петро Іванович] воспитанник ППКК (1901)
2228 Медведовский, Петр Петрович
[Медвєдовський, Петро Петрович] (1892-1914), подпоручик, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1911)
2229 Медем, Борис Григорьевич
[Медем, Борис Григорович] (1845-?), доктор медицины, тайный советник, старший врач ППКК
2230 Медем, Михаил
[Медем, Михайло] воспитанник ППКК (1877)
2231 Медянов, Александр Владимирович
[Медянов, Олександр Володимирович] воспитанник ППКК (1892)
2232 Медянов, Владимир
[Медянов, Володимир] воспитанник ППКК (1855)
2233 Медянов, Владимир Владимирович
[Медянов, Володимир Володимирович] воспитанник ППКК (1895)
2234 Мезенцов, Василий Иванович
[Мезенцов, Василь] воспитанник ППКК (1861)
2235 Мезенцов, Михаил Иванович
[Мезенцов, Михайло Іванович] (1849-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1866)
2236 Мекленбурцев, Василий Николаевич
Мекленбурцев, Василий Николаевич [Мекленбурцев, Василь Миколайович] (1853-?), полковник
2237 Мельников, Борис Венедиктович
[Мельников, Борис Венедиктович] (1877-?), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1894)
2238 Мельников, Евгений Венедиктович
[Мельников, Євген Венедиктович] (1870-?), подполковник, воспитанник ППКК (1888)
2239 Мельников, Константин Сергеевич
[Мельников, Костянтин Сергійович] (1878-1954), капитан, воспитанник ППКК (1896)
2240 Мельников, Михаил Алексеевич
[Мельников, Михайло Олексійович] (1857-1933), действительный статский советник, воспитанник ППКК (1876)
2241 Мельников, Петр
[Мельников, Петро] воспитанник ППКК (1847)
2242 Мензенкампф, Александр Федорович, фон
[Мензенкампф, Олександр Федорович фон] (1864-?), ротмистр, воспитанник ППКК (1882)
2243 Мензенкампф, Николай, фон
[Мензенкампф, Микола, фон] воспитанник ППКК (1875)
2244 Мензенкампф, Сергей
[Мензенкампф, Сергій] воспитанник ППКК (1886)
2245 Мензенкампф, Федор
[Мензенкампф, Федір] воспитанник ППКК (1854)
2246 Меньшов (Менышов), Эраст
[Меньшов (Менишов), Ераст] воспитанник ППКК (1849)
2247 Меньщиков, Василий
[Меньщиков, Василь] воспитанник ППКК (1856)
2248 Меньщиков, Николай
[Меньщиков, Микола] воспитанник ППКК (1861)
2249 Меранди, Константин Васильевич
[Меранді, Костянтин Васильович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1900)
2250 Меранди, Лев Алексеевич
[Меранді, Лев Олексійович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1897)
2251 Мершейдт-Гиллессем, Иван Владимирович
[Мершейдт-Гіллессем, Іван Володимирович] (1861-1944), барон, генерал-майор, воспитанник ППКК (1880)
2252 Метельский, Владимир Владимирович
[Метельський, Володимир Володимирович] (1894-?), воспитанник ППКК (1914)
2253 Микеладзе, Леван Григорьевич
[Мікеладзе, Леван Григорович] князь, воспитанник ППКК (1882)
2254 Миклашевский
[Міклашевський] преподаватель русского языка ППКК (1852-1854)
2255 Миклашевский, Александр
[Міклашевсикий, Олександр] воспитанник ППКК (1877)
2256 Милевский, Владимир Владиславович
[Мілевський, Володимир Владиславович] (?-1927), ротмистр, воспитанник ППКК (1902)
2257 Милетич, Миодраг Миланович
[Мілетич, Міодраг Міланович] (1894-?), воспитанник ППКК (1913)
2258 Миллер, Леонид
[Міллер, Леонід] воспитанник ППКК (1862)
2259 Миллярде, Константантин
[Міллярде, Костянтантин] воспитанник ППКК (1884)
2260 Милович, Алексей
[Милович, Олексій] воспитанник ППКК (1867)
2261 Милоданович, Михаил
[Милоданович, Михайло] воспитанник ППКК (1876)
2262 Милорадович
[Милорадович] воспитанник ППКК (1859)
2263 Милорадович, Василий
[Милорадович, Василь] воспитанник ППКК (1861)
2264 Милорадович, Николай Эммануилович
[Милорадович, Микола Емануїлович] (1847-1917), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1864)
2265 Милькевич, Николай
[Милькевич, Микола] воспитанник ППКК (1870)
2266 Милькевич, Николай Николаевич
[Мількевич, Микола Миколайович] воспитанник ППКК (1907)
2267 Милькевич, Сергей
[Милькевич, Сергій] воспитанник ППКК (1876)
2268 Минарский, Василий Афанасьевич
[Мінарський, Василь Панасович] капитан, воспитанник ППКК (1891)
2269 Минич-Минарский, Дмитрий
[Мініч-Мінарський, Дмитро] воспитанник ППКК (1855)
2270 Минстер, Николай
[Мінстер, Микола] воспитанник ППКК (1847)
2271 Минькевич, Владимир
[Минькевич, Володимир] воспитанник ППКК (1869)
2272 Миокович, Александр
[Міокович, Олександр] воспитанник ППКК (1889)
2273 Миокович, Петр Петрович
[Міокович, Петро Петрович] (1893-?), подполковник, воспитанник ППКК (1911)
2274 Миончинский, Тимофей Андреевич
[Міончинський, Тимофій Андрійович] (1858—?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1875)
2275 Мирный, Никанор
[Мирний, Никанор] воспитанник ППКК (1856)
2276 Миронич, Алекс. Васильевич
[Міронич, Олекс. Васильович] преподаватель географии и французского языка ППКК (1849-1854)
2277 Миршавцев, Афанасий Пантелеймонович
[Міршавцев, Опанас Пантелеймонович] (1839-?), коллежский регистратор, воспитанник ППКК (1860)
2278 Миршавцев, Владимир
[Міршавцев, Володимир] подполковник, воспитанник ППКК (1854)
2279 Миткович, Михаил Константинович
[Міткович, Михайло Костянтинович] воспитанник ППКК (1906)
2280 Митрофанов, Борис
[Митрофанов, Борис] воспитанник ППКК (1871)
2281 Митрофанов, Онуфрий
[Митрофанов, Онуфрій] воспитанник ППКК (1846)
2282 Митрофанов, Петр
[Митрофанов, Петро] воспитанник ППКК (1873)
2283 Михайлов, Василий Васильевич
[Михайлов, Василь Васильович] (1898-?), воспитанник ППКК (1916)
2284 Михайлов, Дмитрий Иванович
[Михайлов, Дмитро Іванович] (?-1920), полковник, воспитанник ППКК (1898)
2285 Михайлов, Иван
[Михайлов, Іван] воспитанник ППКК (1850)
2286 Михайлов, Николай
[Михайлов, Микола] воспитанник ППКК (1890)
2287 Михайлов, Николай Николаевич
[Михайлов, Микола Миколайович] воспитанник ППКК (1895)
2288 Михайловский, Иван Петрович
[Михайловський, Іван Петрович] (1874—?), генерал-майор, орден Св. Георгия 4-й ст., воспитанник ППКК (1891)
2289 Михайловский, Константин
[Михайловський, Костянтин] воспитанник ППКК (1856)
2290 Михальский, Иосиф Игнатьевич
[Міхальський, Йосиф Гнатович] (?-1870), преподаватель математики ППКК (1862-1870)
2291 Михау, Александр Константинович
[Міхау, Олександр Костянтинович] (1843-?), отставной генерал-майор, воспитатель ППКК (1873-1884), ротный командир (1884-1894)
2292 Михау, Борис
[Міхау, Борис] воспитанник ППКК (1890)
2293 Михновский, Александр Николаевич
[Міхновський, Олександр Миколайович] (?-1904), воспитанник ППКК (1903)
2294 Михновский, Владимир Николаевич
[Міхновський, Володимир Миколайович] воспитанник ППКК (1905)
2295 Миц, Федор Иванович
[Міц, Федір Іванович] (1896-?), воспитанник ППКК (1913)
2296 Мицкевич, Александр Модестович
[Міцкевич, Олександр Модестович] воспитанник ППКК (1908)
2297 Мицкевич, Аркадий Модестович
[Міцкевич, Аркадій Модестович] воспитанник ППКК (1906)
2298 Мицкевич, Иван
[Міцкевич, Іван] воспитанник ППКК (1890)
2299 Мищенко, Михаил Симонович
[Міщенко, Михайло Симонович] (1848-?), генерал-майор, ротный командир (1900-1902)
2300 Мищенко, Петр
[Міщенко, Петро] воспитанник ППКК (1848)
2301 Можайский, Николай Иванович
[Можайський, Микола Іванович] воспитанник ППКК (1910)
2302 Мозняков, Аристарх
[Мозняков, Арістарх] воспитанник ППКК (1855)
2303 Моквит-Монтвид, Владислав
[Моквіт-Монтвід, Владислав] воспитанник ППКК (1865)
2304 Мокриевич, Андрей
[Мокрієвич, Андрій] воспитанник ППКК (1862)
2305 Молостов, Георгий
[Молостов, Георгій] воспитанник ППКК (1870)
2306 Монография
[Микола Бутович. Монографія] // Видавництво "Слово". Нью-Йорк. 1956.
2307 Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
Монументальная каменная архитектора на Полтавщине
2308 Моняти, Христофор
[Моняті, Христофор] воспитанник ППКК (1881)
2309 Моравский, Владимир
[Моравський, Володимир] воспитанник ППКК (1846)
2310 Моралевский, Вадим Петрович
[Моралевський, Вадим Петрович] (1897-?), прапорщик, воспитанник ППКК (1915)
2311 Моралевский, Виктор Ипполитович
[Моралевський, Віктор Іполитович] отставной полковник, адъютант, воспитатель ППКК (1852-1885)
2312 Моралевский, Георгий
[Моралевський, Георгій] воспитанник ППКК (1882)
2313 Моралевский, Николай
[Моралевський, Микола] воспитанник ППКК (1870)
2314 Моралевский, Петр Викторович
[Моралевський, Петро Вікторович] (1857-?), генерал-лейтенант, офицер-воспитатель и ротный командир ППКК, воспитанник ППКК (1875)
2315 Моргацкий, Евстафий Евстафьевич
[Моргацький, Євстафій Євстафійович] (1855-?), полковник, воспитанник ППКК (1872)
2316 Моргенштриерна, Георгий Романович
[Моргенштрієрна, Георгій Романович] (1894-?), воспитанник ППКК (1912)
2317 Моргунов, Михаил
[Моргунов, Михайло] воспитанник ППКК (1888)
2318 Мордвинов, Михаил Иванович
[Мордвинов, Михайло Іванович] (1868-?), полковник, воспитанник ППКК (1887)
2319 Морозов, Александр Доримедонтович/Дормидонтович
[Морозов, Олександр Доримедонтович] (1860-?), генерал-майор, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1877)
2320 Морозов, Николай Евгеньевич
[Морозов, Микола Гнатович] (?-1901), воспитанник ППКК (1900)
2321 Морозов, Николай Игнатьевич
[Морозов, Микола Ігнатович] (1853-1910), статский советник, преподаватель музыки ППКК (1889-1910)
2322 Морозов, Николай Сергеевич
[Морозов, Микола Сергійович] (1898-?), воспитанник ППКК (1915)
2323 Морошкин, Петр
[Морошкін, Петро] воспитанник ППКК (1881)
2324 Мотов, Александр
[Мотов, Олександр] воспитанник ППКК (1866)
2325 Мотониус, Николай
[Мотоніус, Микола] воспитанник ППКК (1855)
2326 Моховиков, Василий
[Моховиков, Василь] (?-1855), поручик, воспитанник ППКК (1849)
2327 Моцок, Иван
[Моцок, Іван] воспитанник ППКК (1875)
2328 Моцок/Мацок, Николай Павлович
[Мацок (Моцок), Микола Павлович] (1856-?), полковник, воспитанник ППКК (1875)
2329 Мочульский, Александр Михайлович
[Мочульський, Олександр Михайлович] (1878—1920), генерал-майор, воспитанник ППКК (1896)
2330 Мочульский, Михаил Карлович
[Мочульський, Михайло Карлович] отставной действительный статский советник, заведующий лазаретом, преподаватель математики (1868-1880), воспитатель (1880-?), приватный преподаватель математики ППКК (1901-1909)
2331 Музей искусства. Короткий путеводитель
[Музей мистецтва: Коротенький провідник] - М. Я. Рудинский. Полтава. 1919/2002
2332 Муравский, Борис Викторович
[Муравський, Борис Вікторович] (1891-?), воспитанник ППКК (1912)
2333 Муравьев, Александр Михайлович
[Муравйов, Олександр Михайлович] (1851-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1868)
2334 Муравьев, Василий Иванович
[Муравйов, Василь Іванович] (1895-?), воспитанник ППКК (1916)
2335 Муравьев, Константин Михайлович
[Муравйов, Костянтин Михайлович] (1892-?), воспитанник ППКК (1912)
2336 Мураховский, Михаил Николаевич
[Мураховський, Михайло Миколайович] (1880,Полтава-1954), полковник, воспитанник ППКК (1897)
2337 Мураховский, Петр Николаевич
[Мураховський, Петро Миколайович] воспитанник ППКК (1885)
2338 Мышковский, Александр
[Мишковський, Олександр] воспитанник ППКК (1887)
2339 Мышковский, Василий
[Мишковський, Василь] воспитанник ППКК (1889)
2340 Мышковский, Семен Михайлович
[Мишковський, Семен Михайлович] (1871-?), полковник, воспитанник ППКК (1889)
2341 Мягкий/Мягков, Лавр Дмитриевич
[Мягкий/Мягков, Лавр Дмитрович] (1863-?) полковник, воспитанник ППКК (1881)
2342 Мягков, Владимир
[Мягков, Володимир] воспитанник ППКК (1889)
2343 Н. А. Ярошенко. Жизнь и творчество
[М. О. Ярошенко. Життя і творчість] - Михаил Рудинский. Полтава. 1919
2344 На память прежним и нынешним воспитанникам Петровского-Полтавского кадетского корпуса. 1840-1890
[На пам'ять колишнім і нинішнім вихованцям Петровського-Полтавського кадетського корпусу. 1840-1890] - Лалаев Матвей Степанович. С.-Петербург. 1891
2345 Навроцкий
[Навроцький] генерал-майор, воспитанник ППКК (1849)
2346 Навроцкий, Владимир Николаевич
[Навроцький, Володимир Миколайович] (1875-?), полковник РА и Армии УНР, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1892)
2347 Навроцкий, Николай
[Навроцький, Микола] воспитанник ППКК (1852)
2348 Надаров, Иван Павлович
[Надаров, Іван Павлович] (1851—1922), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1867)
2349 Надкин, Владимир Сергеевич
[Надкін, Володимир Сергійович] (?-1978), воспитанник ППКК (?)
2350 Назаренко, Николай
[Назаренко, Микола] воспитанник ППКК (1848)
2351 Назаренно, Петр Иванович
[Назаренно, Петро Іванович] воспитанник ППКК (1910)
2352 Назаров
[Назаров]
2353 Нарежный, Владимир Васильевич
[Нарєжний, Володимир Васильович] воспитатель, командир роты ППКК (1841-1862), читал математику
2354 Нарцов, Владимир Семенович
[Нарцов, Володимир Семенович] (?-1902), воспитанник ППКК (1863)
2355 Нарцов, Иван Семенович
[Нарцов, Іван Семенович] (1847-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1865)
2356 Нарцов, Михаил Семенович
[Нарцов, Михайло Семенович] поручик, воспитанник ППКК (1865)
2357 Насветов, Александр Александрович
[Насвєтов, Олександр Олександрович] штабс-капитан запаса, воспитанник ППКК (1897)
2358 Насветов, Александр Феофилактович
[Насвєтов, Олександр Феофілактович] – статский советник, преподаватель естественные наук ППКК (1865-1873)
2359 Насветов, Владимир Александрович
[Насвєтов, Володимир Олександрович] подпоручик, воспитанник ППКК (1906)
2360 Насветов, Константин Александрович
[Насвєтов, Костянтин Олександрович] подпоручик, воспитанник ППКК (1906)
2361 Натензон, Василий Константинович
[Натензон, Василь Костянтинович] (?-1903), воспитанник ППКК (1901)
2362 Натензон, Сергей Константинович
[Натензон, Сергій Костянтинович] воспитанник ППКК (1901)
2363 Наткин, Владимир Сергеевич
[Наткін, Володимир Сергійович] (1897-1978), капитан, воспитанник ППКК (1915)
2364 Наткин, Георгий Сергеевич
[Наткін, Георгій Сергійович] (1899-?), капитан, воспитанник ППКК (1916)
2365 Науменко, Иван Васильевич
[Науменко, Іван Васильович] (1861-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1880)
2366 Науменко, Михаил Васильевич
[Науменко, Михайло Васильович] (1878-1940), полковник, воспитанник ППКК (1896)
2367 Нацвалов, Давид Малахиевич
[Нацвалов, Давид Малахійович] (1859-1915), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1878)
2368 Невадовский, Иван Федорович
[Невадовський, Іван Федорович] (1832-1902), генерал от инфантерии, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1849)
2369 Невадовский, Митрофан
[Невадовський, Митрофан] воспитанник ППКК (1856)
2370 Невинский, Илья
[Невинський, Ілля] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1875)
2371 Недзвецкий, Иосиф
[Недзвецький, Йосиф] воспитанник ППКК (1864)
2372 Неежмаков, Сергей
[Нєєжмаков, Сергій] воспитанник ППКК (1880)
2373 Нееленко
[Неєленко] воспитанник ППКК (1859)
2374 Неелов (Палий-Неело), Борис Васильевич
[Неїлов (Палій-Неїло), Борис Васильович] (1876—1956), полковник РА, генерал-хорунжий Армии УНР, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1895)
2375 Неелов, Василий Васильевич
[Неїлов, Василь Васильович] (1866-1934), генерал-майор, генеральный хорунжий УА, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1884)
2376 Неелов, Владимир Владимирович
[Нєєлов, Володимир Володимирович] (1896-?), воспитанник ППКК (1914)
2377 Неелов, Николай Васильевич
[Неєлов, Микола Васильович] (1898-?), воспитанник ППКК (1915)
2378 Неженцов/Нежинцов, Николай Иванович
[Нєженцов, Микола Іванович] (1936-1903), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1854)
2379 Некляев, Павел Федорович
[Некляєв, Павло Федорович] (1885-1915), штабс-ротмистр, воспитанник ППКК (1903)
2380 Некляев, Петр Федорович
[Некляєв, Петро Федорович] воспитанник ППКК (1901)
2381 Нельговский, Александр Николаевич
[Нельговський, Олександр Миколайович] воспитанник ППКК (1885)
2382 Нельговский, Виктор
[Нельговский, Віктор] воспитанник ППКК (1890)
2383 Нельговский, Владимир Николаевич
[Нельговський, Володимир Миколайович] (1861-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1879)
2384 Нельговский, Иван
[Нельговський, Іван] воспитанник ППКК (1855)
2385 Нельговский, Леонид Николаевич
[Нельговський, Леонід Миколайович] (1862-?), полковник, воспитанник ППКК (1879)
2386 Немеров, Иван Романович
[Нємєров, Іван Романович] (1852-?), полковник, воспитанник ППКК (1869)
2387 Немирович-Данченко, Андрей
[Немирович-Данченко, Андрій] воспитанник ППКК (1856)
2388 Немченков, Борис
[Немченков, Борис] воспитанник ППКК (1883)
2389 Немысский (Немыский), Альвиан Александрович
[Немисський, Альвіан Олександрович] (1878-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1895)
2390 Неплюев, Александр
[Неплюєв, Олександр] воспитанник ППКК (1888)
2391 Нестерович, Дмитрий
[Нестерович, Дмитро] воспитанник ППКК (1874)
2392 Нестеровский, Игорь Георгиевич
[Нестеровський, Ігор Георгійович] (?-1898), воспитанник ППКК (1897)
2393 Нефидон, Дмитрий
[Нєфідон, Дмитро] воспитанник ППКК (1856)
2394 Нехаевский
[Нехаєвський] воспитанник ППКК (1845)
2395 Нечаев, Владимир Владимирович
[Нечаєв, Володимир Володимирович] воспитанник ППКК (1902)
2396 Нечаев, Петр
[Нечаєв, Петро] воспитанник ППКК (1882)
2397 Нечволодов, Платон Платонович
[Нечволодов, Платон Платонович] (1856—1936), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1873)
2398 Нижерадзе, Илья Константинович
[Ніжерадзе, Ілля Костянтинович] (1863-?) полковник, воспитанник ППКК (1881)
2399 Никифоров, Борис Николаевич
[Нікіфоров, Борис Миколайович] (1897-?), воспитанник ППКК (1914)
2400 Никифоров, Константин
[Нікіфоров, Костянтин] воспитанник ППКК (1869)
2401 Никифоров, Николай Николаевич
[Нікіфоров, Микола Миколайович] (1872—1948), генерал-майор, воспитанник ППКК (1889)
2402 Николаев, Алексей
[Ніколаєв, Олексій] воспитанник ППКК (1887)
2403 Николаев, Евгений Иванович
[Ніколаєв, Євген Іванович] (1869-1906), полковник, воспитанник ППКК (1887)
2404 Николаев, Павел
[Ніколаєв, Павло] воспитанник ППКК (1846)
2405 Николаев, Яков Иванович
[Ніколаєв, Яків Іванович] воспитанник ППКК (1887)
2406 Николиев, Николай Григорьевич
[Ніколієв, Микола Григорович] воспитанник ППКК (1911)
2407 Никушкин, Федор Петрович
[Нікушкін, Федір Петрович] (1854-?), отставной генерал-майор, ротный командир ППКК (1903-1911)
2408 Ницкевич, Федор Григорьевич
[Ніцкевич, Федір Григорович] (?-1856), генерал-майор, инспектор классов ППКК (1840-1856)
2409 Новиков, Александр
[Новіков, Олександр] воспитанник ППКК (1867)
2410 Новиков, Николай
[Новіков, Микола] воспитанник ППКК (1869)
2411 Новицкий
[Новицький] воспитанник ППКК (1859)
2412 Новицкий, Валериан Александрович
[Новицький, Валеріан Олександрович] (1869-?), воспитанник ППКК (1887)
2413 Новицкий, Игорь Валентинович
[Новицький, Ігор Валентинович] (1869—1944), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1887)
2414 Новицкий, Леонид Дмитриевич
[Новицький, Леонід Дмитрович] (1897-?), воспитанник ППКК (1916)
2415 Новицкий, Леонид Леонидович
[Новицький, Леонід Леонідович] воспитанник ППКК (1905)
2416 Новицкий, Николай Аполлонович
[Новицький, Микола Аполонович](1896-?), воспитанник ППКК (1915)
2417 Новоселов, Николай Гавриилович
[Новосьолов, Микола Гаврилович] воспитанник ППКК (1902)
2418 Новосельский, Николай
[Новосельський, Микола] воспитанник ППКК (1853)
2419 Ноздреев, Владимир
[Ноздрєєв, Володимир] воспитанник ППКК (1851)
2420 Ноневич, Георгий
[Ноневич, Георгій] воспитанник ППКК (1867)
2421 Нордберг, Андрей
[Нордберг, Андрій] поручик, воспитанник ППКК (1877)
2422 Нордберг, Константин Федорович
[Нордберг, Костянтин Федорович] (1862-?), полковник, воспитанник ППКК (1881)
2423 Носенко, Александр
[Носенко, Олександр] воспитанник ППКК (1850)
2424 Носов, Прохор
[Носов, Прохор] воспитанник ППКК (1848)
2425 Носов, Сергей
[Носов, Сергій] воспитанник ППКК (1886)
2426 Нуджевский, Митрофан Ефимович
[Нуджевський, Митрофан Юхимович] (1849-1933), генерал-лейтенант, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1868)
2427 Нуджевский, Николай Андреевич
Нуджевский, Николай Андреевич [Нуджевскій, Микола Андрійович] (1852-?), полковник
2428 О'Рурк, Николай Николаевич
[О‘Рурк, Микола Миколайович] (1898-?), воспитанник ППКК (1916)
2429 Обозненков, Андрей
[Обозненков, Андрій] воспитанник ППКК (1856)
2430 Обозненков, Николай
[Обознєнков, Микола] воспитанник ППКК (1861)
2431 Оболонский, Борис Сергеевич
[Оболонський, Борис Сергійович] капитан, воспитанник ППКК (1895)
2432 Овечкин, Лев
[Овечкін, Лев] воспитанник ППКК (1871)
2433 Овсянников, Павел Филиппович
[Овсянников, Павло Пилипович] (1864-1920), полковник, воспитанник ППКК (1882)
2434 Овсяный, Михаил Павлович
[Овсяний, Михайло Павлович] воспитанник ППКК (1902)
2435 Огиевский, Василий
[Огієвський, Василь] воспитанник ППКК (1879)
2436 Огиевский, Вячеслав Иванович
[Огієвський, В‘ячеслав Іванович] штабс-капитан запаса, воспитанник ППКК (1897)
2437 Огиевский, Михаил Дмитриевич
[Огієвский, Михайло Дмитрович] (1859-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1878)
2438 Оглио, фон Михаил
[Огліо, Михайло фон] воспитанник ППКК (1850)
2439 Оголевец, Николай Константинович
[Оголевец, Микола Костянтинович] (1845-1900), судебный следователь, член суда
2440 Огранович, Александр
[Огранович, Олександр] воспитанник ППКК (1848)
2441 Огранович, Михаил Александрович
[Огранович, Михайло Олександрович] (1848-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1866)
2442 Огранович, Петр
[Огранович, Петро] воспитанник ППКК (1875)
2443 Огранович, Петр
[Огранович, Петро] воспитанник ППКК (1848)
2444 Огродзинский-Ян, Северин
[Огродзинський-Ян, Северин] воспитанник ППКК (1882)
2445 Одинец, Александр
[Одинець, Олександр] воспитанник ППКК (1863)
2446 Около-Кулак, Владимир Михайлович
[Около-Кулак, Володимир Михайлович] воспитанник ППКК (1891)
2447 Оландер, Анатолий Осипович/Иосифович
[Оландер, Анатолій Йосипович] капитан, воспитанник ППКК (1887)
2448 Оленич-Гнененко, Петр Павлович
[Оленич-Гнененко, Петро Павлович] (1869—1914), подполковник, писатель, поэт, воспитанник ППКК (1888)
2449 Олиферов, Павел Доримедонтович
[Оліферов, Павло Доримедонтович] (?-1903), воспитанник ППКК (1903)
2450 Ольховой, Николай
[Ольховий, Микола] воспитанник ППКК (1874)
2451 Ольховский, Александр Александрович
[Ольховський, Олександр Олександрович] (1871-?), полковник, воспитанник ППКК (1890)
2452 Ольховский, Владимир
[Ольховський, Володимир] воспитанник ППКК (1889)
2453 Ольховский, Григорий Иванович
[Ольховський, Григорій Іванович] воспитанник ППКК (1902)
2454 Ольховский, Иосаф/Иосав Дмитриевич
[Ольховський, Іосаф Дмитрович] (1850-?), подполковник, воспитанник ППКК (1867)
2455 Ольховский, Петр Дмитриевич
[Ольховський, Петро Дмитрович] (1852—1936), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1869)
2456 Ольшевский, Владимир Петрович
[Ольшевський, Володимир Петрович] (1851-?), генерал от инфантерии, воспитанник ППКК (1868)
2457 Оноприенко
[Онопрієнко] воспитанник ППКК (1863)
2458 Оноприенко
[Онопрієнко] воспитанник ППКК (1863)
2459 Оноприенко, Виктор Иванович
[Онопрієнко, Віктор Іванович] (1834-1905), генерал-майор, воспитанник ППКК (1852)
2460 Оношко, Петр Петрович
[Оношко, Петро Петрович] воспитанник ППКК (1906)
2461 Оприц, Александр Ильич
[Опріц, Олександр Ілліч] (1843-?), инженер-генерал, воспитанник ППКК (1861)
2462 Орановский, Владимир Владимирович
[Орановський, Володимир Володимирович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1900)
2463 Орел, Константин Антонович
[Орел, Костянтин Антонович] (1861-?), надворный советник, воспитанник ППКК (1880)
2464 Орлов, Владимир
[Орлов, Володимир] воспитанник ППКК (1890)
2465 Орлов, Михаил Я.
[Орлов, Михайло] воспитанник ППКК (1885)
2466 Орнатский, Александр Васильевич
[Орнатський, Олександр Васильович] воспитанник ППКК (1902)
2467 Орнатский, Антоний Васильевич
[Орнатський, Антоній Васильович] подполковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1901)
2468 Орнатский, Павел Васильевич
[Орнатський, Павло Васильович] (1895-?), воспитанник ППКК (1913)
2469 Оршюнов, Сергей
[Оршюнов, Сергій] воспитанник ППКК (1863)
2470 Осипов, Борис Павлович
[Осипов, Борис Павлович] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1899)
2471 Осипов, Евгений Павлович
[Осипов, Євген Павлович] воспитанник ППКК (1898)
2472 Осмоловский, Борис Гаврилович
[Осмоловський, Борис Гаврилович] сотник, воспитанник ППКК (1905)
2473 Оссовский, Антон
[Оссовський, Антон] воспитанник ППКК (1868)
2474 Остаповский, Василий Николаевич
[Остаповський, Василь Миколайович] (1862-?), полковник, воспитанник ППКК (1880)
2475 Осташков, Иван Николаевич
[Осташков, Іван Миколайович] (1867-1942), полковник, воспитанник ППКК (1884)
2476 Осташков, Николай
[Осташков, Микола] воспитанник ППКК (1871)
2477 Островерхов
[Островерхов] воспитанник ППКК (1845)
2478 Островский, Константин
[Островський, Костянтин] воспитанник ППКК (1855)
2479 Остроградский, Василий
[Остроградський, Василь] воспитанник ППКК (1848)
2480 Остроградский, Михаил
[Остроградський, Михайло] воспитанник ППКК (1886)
2481 Остроградский, Петр Сергеевич
[Остроградський, Петро Сергійович] (1888-1942), воспитанник ППКК (1907)
2482 Острянский, Петр Максимович
[Острянський, Петро Максимович] (1871-?), полковник, воспитанник ППКК (1890)
2483 Отсолиг, Александр Максимович
[Отсоліг, Олександр Максимович] воспитанник ППКК (1911)
2484 Отсолиг, Михаил Максимович
[Отсоліг, Михайло Максимович] (1894-?), воспитанник ППКК (1913)
2485 Отчет попечительства о прислуге Петровского Полтавского Кадетского Корпуса за 1914 год
[Звіт кураторства про прислугу Петровського Полтавського кадетського Корпуса за 1914 рік]
2486 Охремовский
[Охремовський] воспитанник ППКК (1863)
2487 Охремовский, Константин
[Охремовський, Костянтин] воспитанник ППКК (1864)
2488 Очеретенко, Михаил
[Очеретенко, Михайло] воспитанник ППКК (1853)
2489 Очерки из моей жизни
[Нариси з мого життя] - Лукомский Александр Сергеевич (воспитанник ППКК 1885 г.)
2490 Ошлиянцев
[Ошліянцев] воспитанник ППКК (1845)
2491 Павленко
[Павленко] воспитанник ППКК (1863)
2492 Павленко, Варлаам Павлович
[Павленко, Варлаам Павлович] преподаватель математики ППКК (1871-1886)
2493 Павленко, Петр
[Павленко, Петро]
2494 Павлов
[Павлов] воспитанник ППКК (1859)
2495 Павлов, Василий
[Павлов, Василь] воспитанник ППКК (1870)
2496 Павлов, Евгений Александрович
[Павлов, Євген Олександрович] воспитанник ППКК (1906)
2497 Павлов, Иоасаф
[Павлов, Іоасаф] воспитанник ППКК (1882)
2498 Павлов, Николай
[Павлов, Микола] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1881)
2499 Павловский, Александр Николаевич
[Павловський, Олександр Миколайович] (?-1855), подпоручик, воспитанник ППКК (1849)
2500 Павловский, Иван Францович
[Павловський, Іван Францевич] (1851—1922), историк-архивист, музейный деятель, преподаватель истории ППКК (1874-1913)
2501 Павловский, Ростислав Кириллович
[Павловський, Ростислав Кирилович] (1898-1970), воспитанник ППКК (1916)
2502 Палавандов, Константин Григорьевич
[Палавандов, Костянтин Григорович] воспитанник ППКК (1908)
2503 Панкратьев/Понкратьев, Василий
[Панкратьєв/Понкратьєв, Василь] воспитанник ППКК (1849)
2504 Панфилович, Константин Павлович
[Панфилович, Костянтин Павлович] (1897-?), воспитанник ППКК (1915)
2505 Панченко, Михаил Михайлович
[Панченко, Михайло Михайлович] (1892-?), воспитанник ППКК (1912)
2506 Папа-Афанасопуло, Иван Афанасьевич
[Папа-Афанасопуло, Іван Опанасович] (1864-?) подполковник, воспитанник ППКК (1883)
2507 Папалекси, Константин Дмитриевич
[Папалексі, Костянтин Дмитрович] воспитанник ППКК (1900)
2508 Папкевич, Виктор Павлович
[Папкевич, Віктор Павлович] (1888-), подполковник, воспитанник ППКК (1907)
2509 Папкевич, Владимир Павлович
[Папкевич, Володимир Павлович] (1876-?), полковник, воспитанник ППКК (1894)
2510 Папкевич, Павел Павлович
[Папкевич, Павло Павлович] (1884-1933), полковник, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1902)
2511 Папкевич-Левицкий, Андрей
[Папкевич-Левицький, Андрій] воспитанник ППКК (1855)
2512 Парижская, Марья Николаевна
[Паризька, Марія Миколаївна] преподавательница французского языка ППКК
2513 Пархоменко, Михаил Михайлович
Пархоменко, Михаил Михайлович [Пархоменко, Михайло Михайлович] (1850-?), полковник
2514 Паскевич, Михаил Семенович
[Паскевич, Михайло Семенович] (1858-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1868)
2515 Патрицкий, Александр Павлович
[Патрицький, Олександр Павлович] (1815-1854), врач ППКК (1853-1854)
2516 Пашков, Аполлон
[Пашков, Аполлон] воспитанник ППКК (1852)
2517 Пашков, Глеб
[Пашков, Гліб] воспитанник ППКК (1854)
2518 Пашков, Иван
[Пашков, Іван] воспитанник ППКК (1861)
2519 Пашковский, Борис Эдуардович
[Пашковський, Борис Едуардович] воспитанник ППКК (1908)
2520 Пашковский, Леонид Эдуардович
[Пашковський, Леонід Едуардович] (1894-?), воспитанник ППКК (1912)
2521 Пашковский, Сергей Эдуардович
[Пашковский, Сергій Єдуардович] подпоручик, воспитанник ППКК (1907)
2522 Пащенко, Александр
[Пащенко, Олександр] воспитанник ППКК (1848)
2523 Пащенко, Александр
[Пащенко, Олександр] воспитанник ППКК (1850)
2524 Пащенко, Александр Дмитриевич
[Пащенко, Олександр Дмитрович] (1859-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1878)
2525 Пащенко, Алексей Григорьевич
[Пащенко, Олексій Григорович] (1869—1909), генерал-майор, орден св. Георгия 4 ст., Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1889)
2526 Пащенко, Борис Михайлович
[Пащенко, Борис Михайлович](1897-?), воспитанник ППКК (1915)
2527 Пащенко, Василий Григорьевич
[Пащенко, Василь Григорович] (1868—1932), генерал-лейтенант РА, генеральный значковой Армии Украинской Державы, воспитанник ППКК (1885)
2528 Пащенко, Василий Дмитриевич
[Пащенко, Василь Дмитрович] (1869-?), полковник, воспитанник ППКК (1887)
2529 Пащенко, Евгений Григорьевич
[Пащенко, Євген Григорович] (?-1925), генерал-майор, воспитанник ППКК (1895)
2530 Пащенко, Иван
[Пащенко, Іван] воспитанник ППКК (1868)
2531 Пащенко, Иван Григорьевич
[Пащенко, Іван Григорович] (1872-?), генерал-майор, генерал-хорунжий, Георгиевское оружие, воспитанник ППКК (1890)
2532 Пащенко, Иоанникий Дмитриевич
[Пащенко, Іоанікій Дмитрович] (1848—1911), капитан, орден св. Георгия 4 ст., воспитанник ППКК (1867)
2533 Педашев, Андрей
[Пєдашев, Андрій] (?-1977), Георгиевский кавалер, воспитанник ППКК (1919)
2534 Пеленкин, Андрей Платонович
[Пєльонкін, Андрій Платонович] (?-1907), воспитанник ППКК (1861)
2535 Пеленкин, Евгений
[Пєльонкін, Євген] поручик, воспитанник ППКК (1884)
2536 Пеленкин, Сергей
[Пєльонкін, Сергій] воспитанник ППКК (1884)
2537 Пельпор, Евгений Осипович, де
[Пельпор, Євгений Йосипович, де] преподаватель французского языка ППКК (1840-1848)
2538 Пенев, Петр Георгиевич
[Пенєв, Петро Георгійович] воспитанник ППКК (1911)
2539 Пердризе, Феофан Яковлевич
[Пердрізе, Феофан Якович] (1848-?), действительный статский советник, преподаватель французского языка ППКК (1882-1911)
2540 Перебиносов, Александр Николаевич
[Перебіносов, Олександр Миколайович] (1878-1959), полковник, воспитанник ППКК (1896)
2541 Перекрестов, Владимир Васильевич
[Перекрестов, Володимир Васильович] воспитанник ППКК (1883)
2542 Перекрестов, Дмитрий
[Перекрестов, Дмитро] воспитанник ППКК (1886)
2543 Перекрестов, Евгений Андреевич
[Перекрестов, Євген Андрійович] (1852-?), полковник, воспитанник ППКК (1869)
2544 Перекрестов, Леонид Лавреньевич
[Перекрестов, Леонід Лаврентійович] (1898-?), капитан, воспитанник ППКК (1916)
2545 Перекрестов, Михаил Лаврентьевич
[Перекрестов, Михайло Лаврентійович] (1870-?), капитан, воспитанник ППКК (1890)
2546 Перекрестов, Никодим
[Перекрестов, Нікодим] штабс-капитан, воспитанник ППКК (1870)
2547 Перемежко-Галич, Григорий Павлович
[Перемежко-Галич, Григорій Павлович] (1858-?), генерал-майор, воспитанник ППКК (1876)
2548 Перепелицын, Александр Николаевич
[Перепеліцин, Олександр Миколайович] (1857-?), полковник, воспитанник ППКК (1875)
2549 Перепелицын, Евгений Николаевич
[Перепеліцин, Євген Миколайович] (1859-?), подполковник, воспитанник ППКК (1878)
2550 Перепелицын, Константин
[Перепеліцин, Костянтин] воспитанник ППКК (1871)
2551 Перепелицын, Лев
[Перепелицин, Лев] воспитанник ППКК (1872)
2552 Перепелицын, Михаил Николаевич
[Перепелицин, Михайло Миколайович] (?-1877), поручик, воспитанник ППКК (1866)
2553 Перепелицын, Николай Николаевич
[Перепелицин, Микола Миколайович] воспитанник ППКК (1866)
2554 Пересветов, Николай Демьянович
[Пєрєсвєтов, Микола Дем'янович] (1852-?), подполковник, воспитанник ППКК (1869)
2555 Перет, Николай
[Перет, Микола] воспитанник ППКК (1855)
2556 Перлик, Дмитрий
[Перлик, Дмитро] воспитанник ППКК (1887)
2557 Перлик, Дмитрий Васильевич
[Перлик, Дмитро Васильович] воспитанник ППКК (1902)
2558 Перлик, Дмитрий Иванович
[Пєрлік, Дмитро Іванович] (1853-?), генерал-лейтенант, воспитанник ППКК (1870)
2559 Пернец, Евгений Николаевич
[Пернец, Євген Миколайович] (1873-?), полковник, Золотое оружие, воспитанник ППКК (1893)
2560 Пероцкий, Федор
[Пероцький, Федір] воспитанник ППКК (1863)
2561 Перрен, Евгений Альбертович
[Перрен, Євген Альбертович] преподаватель французского языка ППКК (1877-1881)
2562 Пестов, Георгий
[Пєстов, Георгій] (?-1877), штабс-капитан, воспитанник ППКК (1870)
2563 Петандер
[Петандер] штабс-капитан, воспитатель ППКК (1865-1867)
2564 Петерсон, Михаил Николаевич
[Петерсон, Михайло Миколай