Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Шаляпин, Федор Иванович

Highslide JS
Портрет работи Б. М. Кустодієва

Шаляпін, Федір Іванович (*13 лютого 1873 — †12 квітня 1938) — російський оперний співак (бас).

Народився у 1873 році, син селянина вятської губернії. У 1890 році він поступив в Уфі у хор трупи Семенова-Самарського. В 17-річному віці Шаляпіну випадково довелося дебютувати, як солісту, замінивши в опері Монюшко "Ґалька" захворівшого артиста. Цей дебют виявився вдалим і Ф.Шаляпіну зрідка стали доручати невеликі оперні партії, наприклад Фернандо в "Трубадурі". У наступному році Шаляпін виступив у партії Невідомого в "Аскольдовій могилі" Верстовського.

Йому було запропоноване місце в уфимському земстві, але в Уфу приїхала українська трупа Дергача, до якої й примкнув Шаляпін. Мандри з нею привели його в Тіфліс, де він вперше зміг серйозно розпочати працю над своїм голосом, завдяки співаку Д. А. Усатову. Шаляпін прожив у Тифлисі цілий рік, виконуючи в опері перші басові партії.

В 1893 році він перебрався до Москви, а в 1894 р. — до Петербурга, де співав в Аркадієві й Панаєвському театрі, у трупі Зазуліна. В 1895 р. він вийшов на сцену маріїнского театру у Петербурзі й співав з успіхом партії Мефистофеля ("Фауст" Ш. Гуно) і Руслана ("Руслан і Людміла" (М. Ґлінки)).

Різностороннє обдарування Шаляпіна проявило себе і в комічній опері "Таємний шлюб" Д.Чимароза, але все-таки не отримало належної оцінки. Згодом Шаляпіна помітив відомий російський меценат С. І. Мамонтов, та запросив його у свою приватну оперу в Москві. Із цього часу (1896 г.) почалася блискуча діяльність Шаляпіна. Він співає в операх "Князь Игорь" (О. П. Бородіна, "Псковитянка" М. А. Римского-Корсакова, "Русалка" О. С. Даргомижського, "Іван Сусанін" М. І. Глінки й у багатьох інших операх.

Ф. Шаляпін був високо оцінений в Мілані, де виступив у театрі "La Scala" у головній ролі "Мефистофеля" А. Бойто. Потім Шаляпін перейшов на сцену імператорської російської опери в Москві, де мав величезний успіх. Гастролі Шаляпіна в Петербурзі на Маріїнській сцені становили свого роду події в петербурзькому музичному світі.

Після Жовтневої революції повернувся до Маріїнського театру, де йому було доручено художнє керівництво. В сезоні 1918-19 проспівав близько 80 спектаклів; виступав з концертами перед робочою і червоноармійською аудиторією. У листопаді 1918 Рада комісарів присвоїла Шаляпіну звання народного артиста як "высокодаровитому выходцу из народа". В 1919 Ф.Шаляпін був обраний у Директорію Маріїнського театра.

Незважаючи на визнання на батьківщині, в 1922 Шаляпін покидає Росію. Виступав у США (зокрема у Метрополітен Опера, в Чикаго та інших містах), Парижу, Лондоні, Берліні, Барселоні, Мілані (Ла Скала) та інших містах, брав участь у російських антрепризах (у тому числі в 1930-31 у спектаклях "Російської опери" Церетелі і В. Де Базиля "Князь Ігор", "Русалка", і "Борис Годунов"). Останній публічний виступ співака відбувся в 1937.

Ф. Шаляпін виступав також як оперний режисер, знімався в кіно (виконав заголовну роль у фільмі "Дон Кіхот", 1932, музика Ж. Ібера). Автор мемуарів "Сторінки з мого життя" (1917), "Маска й душа" (1932).

Помер Ф. Шаляпін в Парижі від лейкозу. В 1984 був перепохований на Новодівочому цвинтарі.

Джерело:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Шаляпін_Федір_Іванович

Дивись: http://www.imena.tv/heroes/shalyapina.htm

http://www.library.univer.kharkov.ua/ukr/shalyapin3.htm

 

Шаляпин, Федор Иванович [1(13).2.1873, Казань, — 12. 4. 1938, Париж], русский певец (бас), народный артист Республики (1918).

Родился в семье мелкого канцелярского служащего. Работал учеником сапожника, токаря, переписчиком. Одновременно пел в архиерейском хоре. С юношеских лет увлекался театром (участвовал в качестве статиста в драматических и оперных спектаклях). С 1890 хорист в оперной труппе в Уфе (исполнял также небольшие сольные партии, в том числе Стольника в опере "Галька" Монюшко). С 1891 с украинской опереточной труппой разъезжал по городам России. В 1892—93 занимался у оперного певца Д. А. Усатова в Тбилиси, где начал профессиональную сценическую деятельность. В сезон 1893—94 исполнил партии Мефистофеля ("Фауст" Гуно), Мельника ("Русалка" Даргомыжского) и многие др. В 1895 был принят в труппу Мариинского театра, спел несколько партий, однако дирекция императорских театров не обратила внимания на его талант. В 1896 по приглашению С. И. Мамонтова поступил в Московскую частную русскую оперу, где раскрылось его дарование. Особое значение для Ш. имели занятия и последующая творческая дружба с С. В. Рахманиновым.

Highslide JS
Ф. И. Шаляпин и С. В. Рахманинов

За годы работы в театре Ш. исполнил почти все основные партии своего репертуара: Сусанин ("Иван Сусанин" Глинки), Мельник ("Русалка" Даргомыжского), Борис Годунов, Варлаам и Досифей ("Борис Годунов" и "Хованщина" Мусоргского), Иван Грозный и Сальери ("Псковитянка" и "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова), Олоферн ("Юдифь" Серова), Нилаканта ("Лакме" Делиба) и др. Большой успех имел Ш. во время гастролей Московской частной русской оперы в Петербурге в 1898. С этого времени пропагандистом его творчества стал В. В. Стасов, посвятивший артисту ряд статей. С 1899 пел в Большом и одновременно в Мариинском театрах, а также в провинциальных городах. В 1901 с триумфом выступал в Италии (в театре "Ла Скала"), после чего начались его постоянные гастроли за рубежом, принёсшие певцу мировую славу. Особое значение имело участие Ш. в Русских сезонах (1907—09, 1913, Париж) как пропагандиста русского искусства и прежде всего творчества М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. В 1899—1914 Ш. исполнил несколько новых партий, в том числе Фарлафа ("Руслан и Людмила" Глинки), Пимена ("Борис Годунов" Мусоргского), Ерёмки ("Вражья сила" Серова), Демона ("Демон" Рубинштейна), Алеко ("Алеко" Рахманинова), Мефистофеля ("Мефистофель" Бойто), Дон Кихота ("Дон Кихот" Массне), Филиппа II ("Дон Карлос" Верди) и др., а также непрестанно совершенствовал ранее созданные вокально-сценические образы, достигнув вершин мастерства.

Большое влияние на формирование идейно-художественных принципов Ш. имела его дружба с М. Горьким, начавшаяся в 1901. В значительной степени под её благотворным влиянием артист был связан с прогрессивными общественными кругами, пел для рабочих, исполнял революционные песни.

После победы Октябрьской революции 1917 Ш. участвовал в строительстве новой театрально-музыкальной культуры. В 1918 был художественным руководителем Мариинского театра, в 1919 избран в его директорию. В сезон 1918—19 участвовал во многих спектаклях, а также концертах для рабочей и красноармейской аудитории. Однако противоречивость натуры, неустойчивость политических убеждений способствовали превращению Ш. в артиста-гастролёра, заботящегося о личном обогащении. В 1922 уехав за границу на гастроли, Ш. не вернулся в Советский Союз (жил в Париже). Оторвавшись от Родины, испытывая постоянную тоску, Ш. не создал новых сценических образов. В своём творчестве он сохранил верность лучшим традициям отечественного искусства, до конца жизни оставаясь русским артистом.


Ф. И. Шаляпин в роли Бориса
("Борис Годунов" М. П. Мусоргского).

Один из величайших представителей русской вокальной школы, глубоко национальный художник, Ш. поднял на небывалую высоту русское реалистическое музыкально-драматическое искусство. Он сочетал в себе дар певца и драматического актёра. Созданные им образы отличались единством вокального и сценического рисунка. Артист обладал редким даром перевоплощения, создал отличающиеся жизненной правдой и силой сценические воплощения образы. Исключительный по мягкости и красоте тембра голос певца (высокий бас), сочетавший задушевность звучания с глубиной и мощью, позволял передавать разнообразную гамму эмоций — от упоительной проникновенной нежности до трагедийного пафоса и разящего сарказма. Ш. исполнял и баритоновые партии ¾ Евгений Онегин ("Евгений Онегин" Чайковского), Демон. Мастерское владение фразировкой, нюансировкой, дикцией помогали насыщать каждую музыкальную фразу образным смыслом, обогащать ее глубоким психологическим подтекстом. Удивительная свобода исполнения сочеталась с непреклонным стальным ритмом. В опере Ш. привлекало прежде всего раскрытие многогранного характера, всей сложности и противоречивости внутреннего мира героя. Величайшим созданием Ш. были образы Бориса Годунова и Мефистофеля. В исполнении артиста вдохновение совмещалось с огромной предварительной работой над партией. Он обновлял, неоднократно изменял трактовку образа, добивался исторической и бытовой правды, выразительности мизансцен, грима (эскизы которого он делал сам), костюма, безукоризненной сценической пластики.

Ш. — крупнейший камерный певец. Глубокий интерпретатор романсов М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, А. Г. Рубинштейна, Р. Шумана, Ф. Шуберта, он был также проникновенным исполнителем русских народных песен. Ему аккомпанировали первоклассные пианисты, особенно славился дуэт Ш. с Рахманиновым. Ш. выступал также как оперный режиссёр (постановщик оперы "Дон Кихот" Массне, "Хованщина" Мусоргского). Снимался в кино ("Иван Грозный", "Дон Кихот"). Многогранная художественная одарённость Ш. проявилась в его талантливых скульптурных, живописных, графических работах. Обладал также литературным даром.

Лит.: Стасов В. В., Статьи о Шаляпине, М., 1952; Никулин Л., Ф. Шаляпин, М., 1954; Ф. И. Шаляпин. [Сб., ред.-сост. Е. А. Грошева], т. 1—2, М., 1957—58.

Источник:

Большая Советская энциклопедия

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
2 Воспоминания о Г. Г. Мясоедове
[Оголевець Віктор Степанович. Спогади про Г. Г. Мясоєдова] Оголевец В. С. Воспоминания о Г. Г. Мясоедове / Предисл. М. М. Пластининой. — М.: Искусство, 1981. — 95 с, ил.
3 Выдающиеся личности изобразительного искусства Полтавского края периода ХIIIV-ХХ столетий
[Видатні постаті образотворчого життя Полтавського краю періоду ХVІІІ-ХХ сторіч] - Курчакова Ольга, Бочарова Светлана
4 Дворянского собрания дом
Дом Дворянского собрания
5 Личности - Ш
[Особистості - Ш] - пункт меню
6 Мишуга, Александр Филиппович
[Мишуга, Олександр Пилипович] (1853-1922), артист оперы (лирико-драматический тенор), концертный певец, вокальный педагог и музыкально-общественный деятель
7 Мои воспоминания о Николае Лысенко
[Ївна Щербаківська-Кричевська. Мої спогади про Миколу Лисенка] – Е. Щербаковская-Кричевская // Нові дні, сентябрь (стр. 12-16), октябрь (стр. 7-12), 1957
8 Музыканты и музыковеды
[Музиканти та музикознавці] - пункт меню
9 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
10 Свириденко, Николай Петрович
[Свіриденко, Микола Петрович] (ок.1876-1903), артист оперы (баритон) и концертный певец
11 Театральные деятели, актёры
[Театральні діячі, актори] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654