Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Университет потребительской кооперации

Полтавський університет споживчої кооперації. Заснований в 1974 р. на базі філіалу Львівського торгово-економічного інституту Центроспілки СРСР. Факультети: економічний, заготівельний, товарознавчий, технологічний, заочний та підвищення кваліфікації. У 1985—1990 рр. діяв філіал у Баку. Інститут готує фахівців з таких спеціальностей: економіка й управління в торгівлі і громадському харчуванні; економіка й управління в галузі агропромислового комплексу, бухгалтерський облік, контроль й аналіз господарчої діяльності; товарознавство непродовольчих товарів, товарознавство продовольчих продуктів; технологія продукції громадського харчування; технологія консервування. Обчислювальний центр з ЕОМ. У 1990 р. в інституті налічувалося 288 викладачів, з них 10 докторів наук і професорів, 145 доцентів і кандидатів наук. У 1989/1990 навчальному році кількість студентів становила 4680, у т. ч. на денному відділенні — 2090 і заочному — 2590. За 1974—1990 рр. в інституті підготовлено понад 15 тис. спеціалістів. Ведуться наукові дослідження. У 1988 р. при інституті створено науково-виробничий кооператив. У фонді бібліотеки 446 тис. одиниць зберігання (1990). Головний корпус зведено в 1974 р. (архітектор В. Ф. Жданов), розташований на вул. Коваля № 3. Поруч з інститутом два 9-ти поверхові гуртожитки для студентів. Всі споруди збудовані на кошти споживчої кооперації та її будівельними організаціями. З 1 квітня 1991 р. — у віданні Укоопспілки. З 2001 р. — Полтавський університет споживчої кооперації. Розташований на вул. Коваля № 3.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 760

Ссылки на эту страницу


1 Ванукевич, Анатолий Самуилович
[Ванукевич, Анатолій Самуїлович] (р.1929), доктор экономических наук, профессор, общественный деятель
2 Дорохин, Виктор Александрович
[Дорохін, Віктор Олександрович] профессор, заслуженный работник народного образования Украины, академик УАН
3 Нестуля, Алексей Алексеевич
[Нестуля, Олексій Олексійович] (н.1957), доктор исторических наук, профессор
4 Университеты, академии, институты
[Університети, академії, інститути] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654