Аксельрод, И.

Аксельрод, І., революційний діяч.

Ссылки на эту страницу


1 Бондарев, Иван Григорьевич
[Бондарев, Іван Григорович] (1864—?), участник революционного движения
2 Личности - А
[Особистості - А] - пункт меню
3 Революционная Украинская Партия (РУП) на Полтавщине по архивным материалам 1901-1905 годов
Антонин Дучинський, Революційна Українська Партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріялами 1901-1905 років // За сто літ: Матеріали з громад. й літ. життя України XIX і початків XX століття / Іст. секція Укр. АН ; Під ред. М. Грушевського. — [К.] : Держвидав України, 1927–1930. — 327, [1] с. — Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі; … Кн. 2. — 1928. — Бібліогр. у підрядк. прим.
4 Участники революционного движения
[Учасники революційного руху] - пункт меню

Поддержать сайт