Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Гринченко, Владимир Антонович

Грінченко, Володимир Антонович (15.07.1900–19.04.1948) – археолог, музеєзнавець.

Н. в с. Мохурівка Полтав. губ. Археол. діяльність розпочав на початку 1920-х рр. лаборантом Центр. пролетарського музею Полтавщини, дослідником Дніпрельстанівської археол. експедиції. 1932, після закінчення Харків. ін-ту нар. освіти, вступив до аспірантури при Укр. НДІ матеріальної к-ри. Працював зав. від. рабовласницького сусп-ва в Харківському історичному музеї. 1936 запрошений до Києва на роботу в Центр. істор. музей (нині Національний музей історії України), від 1937 – в.о. дир. музею. Багато зробив для збереження цінних колекцій київ. музеїв. 1938 – зав. фондів Ін-ту археології АН УРСР. У квіт. 1939 заарештований органами НКВС за «контрреволюційну діяльність». Покарання відбував у виправно-трудових таборах Красноярського краю (нині тер. РФ). 1947, після повернення до Києва, працював в Ін-ті археології АН УРСР.

1948 змушений виїхати до Полтави, де й помер від серцевого нападу. 1956 реабілітований.

Тв.: Пам’ятка VIII ст. коло с. Вознесенки на Запоріжжі. «Археологія», 1950, т. 3.

Літ.: Супруненко А.Б. Археологические исследования Полтавского краеведческого музея (к 100-летию со дня основания). В кн.: Археологические исследования на Полтавщине. Полтава, 1990; Нестуля О.О. Сплюндрована доля (В.А. Грінченко). В кн.: Репресоване краєзнавство. (20–30-і роки). К., 1991.

Р.В. Маньковська.

Джерело:

e-Енциклопедія історії України

Ссылки на эту страницу


1 Вайнгортовские чтения - 2002
[Вайнгортівські читання] - материалы первой научной конференции
2 Историки, краеведы и археологи
[Історики, краєзнавці та археологи] - пункт меню
3 Л. С. Вайнгорт и археологи и сохранение памятников археологии г. Полтавы
[Л. С. Вайнгорт і археологи та збереження пам'яток археології м. Полтави] - Супруненко Александр Борисович
4 Личности - Г
[Особистості - Г] - пункт меню
5 Музейные деятели. Архивисты. Коллекционеры
[Музейні діячі. Архівісти. Колекціонери] - пункт меню
6 Репрессированные
[Репресовані] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654