Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Музыкальное училище им. Н. В. Лисенко

Полтавське музичне училище ім. М. В. Лисенка засноване у 1902 р. як музичні класи Полтавського відділення Російського музичного товариства. З 1903 р. - Полтавське музичне училище цього відділення.

Після Жовтневої революції музичне училище стало державним і готувало фахівців для професійних музичних установ, керівників самодіяльних хорів та оркестрів. У 1953 р. училищу присвоєно ім'я українського композитора М. В. Лисенка.

Полтавське музичне училище має такі відділи: сольного співу, хорового диригування, фортепіано, народних музичних інструментів, духових інструментів, смичкових інструментів, музично-теоретичний.

У 1990 р. в музичному училищі налічувалося 459 учнів і працювало 132 педагоги, у т.ч. заслужений учитель УРСР М. К. Мироненко, заслужений артист УРСР І. А. Коваль, заслужені працівники культури УРСР М. І. Жерновий, Б. П. Ландар, О. І. Чухрай.

У Полтавському музичному училищі працюють художні колективи: хор, оркестр народних інструментів, ансамбль скрипалів, народних інструментів ("Балалайка", "Карусель"), камерний та вокальний ансамблі.

За роки існування Полтавське музичне училище підготувало понад 5 тисяч фахівців-музикантів. Серед випускників: народні артисти СРСР М. К. Кондратюк і В. В. Небольсін, народна артистка УРСР Т. І. Кислякова, заслужені діячі мистецтв УРСР В. Я. Гурфінкель, Г. С. Левченко, заслужений вчитель УРСР М. К. Мироненко, заслужені артисти УРСР М. Братков, О. І. Виноградова, М. Голенко, Т. Гриценко, А. Дудник, В. Єфремов, В. Ю. Міщенко, В. Навроцький, Н. В. Ножинова; заслужені працівники культури УРСР С. І. Бромберг, Г. С. Калайда, В. С. Карпов, Б. П. Ландар, П. Т. Лиманський, О. С. Ляховський, Я. М. Малько, М. Могилевський, І. X. Тендітник, М. І. Тимоха, О. І. Чухрай. У числі вихованців - композитори О. Ф. Кива, А. П. Коломієць; професори та доценти вищих навчальних закладів К. М. Греченко, А. П. Коломієць, Г. С. Левченко, А. А. Литвинов, Т. М. Михайлова, Г. О. Тюменєва, Т. Ф. Шеффер; лауреати республіканських, всесоюзних та міжнародних конкурсів С. Грінченко, В. Єсипок, Н. Лелюк, Р. Ліснича, Д. І. Остапенко, В. Червонокіндратенко та Є. Червонокіндратенко.

[У 1978 року до 75-річчя заснування училища тут відкрито музей “Музична Полтавщина” - Т.Б.]

На фасаді будинку училища встановлено меморіальну дошку Ф. М. Попадичу.

Розташоване (з 1970 р.) на вул. Жовтневій № 11.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького. - К.: УЕ, 1992). Стор. 744-746

Ссылки на эту страницу


1 Айзикович, Марк Львович
[Айзикович, Марк Левович] (р. 1946), музыкант
2 Борисенок, Александр Александрович
[Борисенок, Олександр Олександрович] (1942–2007), заслуженный работник культуры Украины
3 Братков, М.
[Братков, М.] заслуженный артист УССР
4 Бромберг, С. И.
[Бромберг, С. І.] заслуженный работник культуры УССР, художественный руководитель Полтавской капеллы бандуристок
5 Вайнгортовские чтения - 2003
[Вайнгортівські читання] - материалы второй научной конференции "Вайнгортовские чтения"
6 Верховинец-Костева, Евдокия Ивановна
[Верховинець-Костєва, Євдокія Іванівна] (Доля-Верховинец, урожд. Волошко, 1885, Полтава — 1988), актриса, певица
7 Виноградова, О. И.
[Виноградова, О. І.] заслуженная артистка УССР
8 Гнатюк, Лариса Анастасьевна
[Гнатюк, Лариса Анастасіївна] (р.1961), музикант, искусствовед, педагог
9 Голенко, Майя Федоровна
[Голенко, Майя Федорівна] (1940—1993), украинская бандуристка, певица, народная артистка УССР
10 Гринченко, Сергей Степанович
[Грінченко, Сергій] (р.1953), баянист-виртуоз, народный артист Украины, лауреат международных конкурсов
11 Гриценко, Тамара Александровна
[Гриценко, Тамара Олександрівна] (р. 1938), украинская бандуристка, певица, народная артистка УССР
12 Дудник, А.
[Дудник, А.] Заслуженный артист УССР
13 Есипок, Владимир Николаевич
[Єсипок, Володимир Миколайович] (р.1950), украинский певец-бандурст (бас), Заслуженный артист УССР
14 Ефремов, В.
[Єфремов, В.] Заслуженный артист УССР
15 Жерновой, М. И.
[Жерновий, М. І.] Заслуженный работник культуры УССР
16 Ингорь, Лев Ильич
[Інгорь, Лев Ілліч] (1905,Полтава—1994), композитор-песенник, музыкант и педагог
17 К 100-летию Полтавского музыкального училища им. Н. Лысенко
[До 100-річчя Полтавського музичного училища ім. М. Лисенка] - Ивахненко Лидия Яковлевна
18 Калайда, Г. С.
[Калайда, Г. С.] Заслуженный работник культуры УССР
19 Карпов, В. С.
[Карпов, В. С.] Заслуженный работник культуры УССР
20 Кашперский, Виталий Степанович
[Кашперський, Віталій] (1936-2021), актер и режиссер, заслуженный артист Украины
21 Кива, О. Ф.
[Кива, О. Ф.] композитор
22 Китастый, Григорий Трофимович
[Китастий, Григорій Трохимович] (1907—1984), бандурист, композитор, первый и долголетний руководитель Капеллы бандуристов имени Т. Шевченко
23 Коваль, Иван Андреевич
[Коваль, Іван Андрійович] заслуженный артист УССР, руководитель ансамбля бандуристок Полтавского музыкального училища им. Н. В. Лысенко
24 Коломиец, А. П.
[Коломієць, А. П.] композитор
25 Кондратюк, Николай Кондратьевич
[Кондратюк, Микола Кіндратович] (1931—2006), украинский певец, народный артист СССР, лауреат Государственной премии Украины имени Т.Г.Шевченко
26 Культурная жизнь населения Полтавщины в условиях оккупации 1941-1943 годов
[Культурне життя населення Полтавщини в умовах окупаційного режиму 1941-1943 років] - Ревегук Виктор Яковлевич
27 Ландар, Б. П.
[Ландар Б. П.] заслуженный работник культуры УССР
28 Лелюк, Н.
[Лелюк, Н.]
29 Лесничая, Р.
[Леснича, Р.]
30 Лиманский, П. Т.
[Лиманський, П. Т.] заслуженный работник культуры УССР
31 Литвинов, А. А.
[Литвинов, А. А.]
32 Литвиновых братьев улица
Улица братьев Литвиновых (бывшие Воскресенский и Николаевский переулки, в 1925—1927 гг. — Чубаря; ктябрьский р-н)
33 Лысенко, Николай Витальевич
[Лисенко, Микола Віталійович] (1842—1912), украинский композитор, этнограф, дирижер, пианист, общественный деятель
34 Ляховский, О. С.
[Ляховський, О. С.] заслуженный работник культуры УССР, художественный руководитель Полтавской капеллы бандуристок
35 Майфет, Григорий Иосифович
[Майфет, Григорій Йосипович] (1903—1975), литературовед, критик
36 Малько, Я. М.
[Малько, Я. М.] заслуженный работник культуры УССР
37 Матюшенко, Валентина
[Матюшенко, Валентина] (р.1972,Полтава), украинская оперная певица-сопрано, лауреат многих международных конкурсов
38 Мироненко, М. К.
[Мироненко, М. К.] заслуженный учитель УССР
39 Михайлова, Т. М.
[Михайлова, Т. М.]
40 Мищенко, Валентин Ефимович
[Міщенко, Валентин Юхимович] (1922—1994), дирижер и композитор
41 Могилевский, М.
[Могилевський, М.] заслуженный работник культуры УССР
42 Музыка
[Музика] - пункт меню
43 Музыкальная Полтавщина
Музыкальная Полтавщина, музей
44 Музыкальные учебные заведения
[Музичні навчальні заклади] - пункт меню
45 Навроцкий, В.
[Навроцький, В.] народный артист УССР
46 Небольсин, Василий Васильевич
[Небольсін, Василь Васильович] (1898-1958), дирижер, хормейстер, народный артист СССР
47 Ножинова, Нелли
[Ножинова, Неллі] (р.1947,Полтава), актриса, народная артистка Украины
48 Оголевец, Владимир Степанович
[Оголевець, Володимир Степанович] (1884,Полтава—1970), филолог, музыковед
49 Остапенко, Д. И.
[Остапенко, Д. І.] музыкант
50 Полтава. Историческая справка
Полтава. Историческая справка
51 Попадичу Ф. М. мемориальная доска
Мемориальная доска Ф. М. Попадичу
52 Пустовит, Тарас Павлович
[Пустовіт, Тарас Павлович] (1959), историк-архивист, краевед
53 Тендитник, И. X.
[Тендітник, І. X.] заслуженный работник культуры УССР
54 Техникумы, училища, колледжи
[Технікуми, училища, коледжі] - пункт меню
55 Тимоха, М. И.
[Тимоха, М. І.] заслуженный работник культуры УССР
56 Тюменева, Галина Александровна
[Тюменєва, Галина Олександрівна] (1908,Полтава—?), украинский музыковед и педагог
57 Фарбер, Евгений Самуилович
[Фарбер, Євген Самуїлович] (н.1943), театральный деятель, Заслуженный работник культуры Украины
58 Фисун, Михаил Андреевич
[Фісун, Михайло Андрійович] (1909,Полтава—1994), дирижер, педагог, композитор, музыковед, фольклорист, основатель музея "Музыкальная Полтавщина"
59 Чухрай, Алексей Иванович
[Чухрай, Олексій Іванович] (р.1939), композитор, заслуженный деятель искусств Украины

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654