Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Сомко, Аким Семенович

Сомко, Яким Семенович (р. н. невід. — 18/28.09.1663) — державний діяч, наказний гетьман Лівобережної України (1660-1663 рр.).

Походив з переяславського міщанського роду. Швагер Б. Хмельницького (сестра Ганна була першою дружиною гетьмана). Сотник Переяславського полку (1654 р.), наказний полковник переяславський (1658 р.). Після Слободищенської угоди Ю. Хмельницького з Польщею (1660 р.) виступив проти гетьмана. На козацькій раді в Переяславі 1660 р. був обраний переяславським полковником і наказним гетьманом Лівобережжя. Виступаючи проти Польщі, Я. Сомко був також невдоволений з московської політики в України. Він прагнув зберегти цілісність і самостійність козацької держави під своєю булавою. Це викликало недовір'я й ворожість Москви, а також опозицію частини лівобережної старшини на чолі з ніжинським полковником В. Золотаренком. На Козелецькій старшинській раді у 1662 р. Я. Сомко був обраний гетьманом, але Москва не затвердила цієї ухвали. Ситуацією скористався "запорозький гетьман" І. Брюховецький. Заручившись підтримкою царського уряду, він заволодів гетьманською булавою на чорній раді 1663 р. Я. Сомко був ув'язнений і невдовзі страчений з товаришами у Борзні.

Джерело:

Білоусько О. А., Мокляк В. О. Нова історія Полтавщини. Друга половина XVI — друга половина XVIII століття. Стор. 120

Ссылки на эту страницу


1 Государственные и местные деятели. Управленцы
[Державні та місцеві діячі. Управлінці] - пункт меню
2 Жученко, Федор Иванович
[Жученко, Федір Іванович] (?—1709), полтавский полковник (1659-91, с перерывами)
3 Кадетский корпус
[Кадетський корпус] – Микола Бутович // "Вестник". Нью-Йорк. Год XIII. Ч. 5 (127). Май 1959. Стор. 24-29; Ч. 6 (128). Июнь 1959. Стор. 19-22; Ч. 7-8 (129-130). Июль-август 1959. Стор. 19-23
4 Котляревский
Кулиш П. Обзор украинской словесности. II. Котляревский. — «Основа», 1861, кн. 1, с. 235—262.
5 Личности - С
[Особистості - С] - пункт меню
6 Руина
Руина
7 Русь-Украина и Московщина-Россия
[Русь-Україна та Московщина-Россія] – Историко-политическое исследование Лонгина Цегельского. С картой Украины. Второе, переработанное издание. Царьград. Из типографии Союза освобождения Украины. 1916

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654