Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Левитский, Олекса Августинович

Левитський Олекса Августинович

Левитський, Олекса Августинович [Левитский Алекса Августинович] (1872, м-ко Дашів Київської губ. — 16.06.1947, Москва) — педагог і просвітянин.

Народився в сім'ї священика. Освіту здобув у 2-й Київській гімназії, колегії П. Ґалаґана та Одеському університеті. Педагогічну працю продовжував майже 50 років. Викладав у 24 навчальних закладах в різних місцях Російської імперії, згодом — СРСР. Водночас займався науковою, перекладацькою і громадською діяльністю. У 1896—1898 рр. працював вчителем земської народної школи в с. Рибці Полтавського повіту, вів просвітницьку роботу серед селян. У 1917—1919 рр. займав посаду ректора і водночас викладача педагогіки та української мови Полтавського вчительського інституту. Перетворив навчальний заклад на справжню українську школу, залучив до співпраці відомих педагогів Г. Ващенка, В. Щепотьєва та ін. Одночасно очолював Полтавську "Просвіту", підтримував заходи щодо українізації школи. Відіграв помітну роль у створенні в Полтаві восени 1917 р. першої української гімназії ім. І. Котляревського, відкритті у квітні 1918 р. історико-філологічного факультету та Українського народного університету. Багато років працював над створенням методики викладання української мови. В радянські часи викладав українську мову в Гайсинському педагогічному технікумі (1922—1923 pp.), Київському політехнічному інституті (1923—1933 pp.). Звільнений за вияви "петлюрівщини і контрреволюції", виїхав до Сухумі, де працював інспектором науково-дослідних установ Абхазії. Повернувшись в Україну в 1936 p., вчителював у середній школі рідного Дашкова. По війні перебрався до доньки в Москву, де й помер.

Г. Ващенко:

"Це був справжній український патріот, людина з ґрунтовною освітою і разом з тим чулий та тактовний".

Джерело:

Білоусько О. А., Єрмак О. П., Ревегук В. Я. Новітня історія Полтавщини (І половина ХХ ст.). Стор.101

Ссылки на эту страницу


1 Голобородько, Павел Григорьевич
[Голобородько, Павло Григорович] преподаватель истории ППКК (1912-?)
2 История одной школы (воспоминания)
[Історія однієї школи (спогади)] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник. Лондон. 1957-1958
3 К истории национальных движений в Полтаве и на Полтавщине
[До історії національних рухів у Полтаві і на Полтавщині] - Г. Ващенко // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково-літературний місячник
4 Личности - Л
[Особистості - Л] - пункт меню
5 Педагоги. Деятели образования
[Педагоги. Діячі освіти] - пункт меню
6 Полтавский университет
Симон Наріжний. Полтавський університет. // Тижневик "Тризуб". Париж. 1930. Число 6 (214), стор. 12-16. Число 7 (215), стор. 7-10. Число 8 (216), стop. 10-14.
7 Просвита
Просвита
8 Украинский клуб в Полтаве (1913-1918): открытие и направления деятельности
[Український клуб у Полтаві (1913-1918): відкриття та напрямки діяльності] - Пустовит Тарас Павлович
9 Украинский университет в Полтаве
Украинский университет в Полтаве Віктор Андрієвський. Український університет у Полтаві // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік 1938. Річник XV. Львів. 1937. Накладом Українського Товариства Допомоги Емігрантам з України у Львові (Ринок, 10). Стop. 97-102.
10 Украинский университет в Полтаве
Вадим Щербаківський. Український університет у Полтаві // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, літературний і науковий місячник. Грудень 1961. - Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1961. - Кн. 12/96(170). - 120 с. Стор. 1319-1324.

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654