Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Городские думы

Міські думи — виборні розпорядчі органи міського самоврядування. Засновані у 1785 р. відповідно до "Жалуванної грамоти містам" на засадах станового представництва (Градизька, Зіньківська, Золотоніська, Кобеляцька, Костянтиноградська, Кременчуцька, Лохвицька, Лубенська, Миргородська, Переяславська, Пирятинська, Полтавська, Прилуцька, Роменська, Хорольська). Міська реформа 1870 р. замість станового представництва встановлювала обрання членів Міської думи на основі майнового цензу. Правом голосу користувалися лише власники нерухомого майна. Більшість міського населення була позбавлена виборчих прав. За даними 1874 р., до вищезгаданих додалися думи в Гадячі та Глинську. Городове положення 1892 р. ще більше обмежило кількість виборців, посилило нагляд царської адміністрації за діяльністю Міських Дум. Ліквідовані 20 лютого 1918 р.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 560

 

Міська дума - виборний розпорядчий орган міського самоврядування в Російській імперії. Заснована в 1785 “Жалуваною грамотою містам” на засадах станового представництва. Населення міста поділялося на шість розрядів, кожний з яких посилав депутатів до міського зібрання. З членів зібрання обиралась Загальна М.д., а зі складу думи - її постійно діючий орган Шестигласна дума (входило 6 чоловік, по одному від кожного розряду міського населення). Виконавчим органом М.м. була міська управа на чолі з міським головою. У містах Лівобережної України та Слобідської України М.д. встановлено з 1785, у містах Правобережної України -після приєднання до Російської імперії в 1793, Міська реформа 1870 замість станового представництва встановила обрання строком на 4 роки гласних (членів) М.д. на основі майнового цензу. Правом голосу користувалися лише власники нерухомого майна. Більшість міського населення було позбавлено виборчих прав. Виконавчим органом М.д. була міська управа, яку очолював міський голова, він же і голова М.д. Міське самоврядування перебувало в залежності від урядової адміністрації. Голова повітового міста затверджувався губернатором, голова губернського міста - міністром внутрішніх справ.

Джерело:

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Ссылки на эту страницу


1 Андриевский, Виктор Никанорович
[Андрієвський, Віктор Никанорович] (1885—1967), общественный деятель, публицист и педагог
2 Бужинский, Авксентий Павлович
[Бужинський, Овксентій Павлович] (?-1934) – благотворитель
3 Василевский, Исай Вульфович
[Василевський, Ісай Вульфович] гласный Полтавской городской думы
4 Городская реформа 1870 г.
[Міська реформа 1870 р.]
5 Городские управы
[Міські управи]
6 Из былого. Том І. 1917-й год на Полтавщине
[З минулого. Том І. 1917-ий рік на Полтавщині]. Андриевский Виктор // Издательство "Украинское Слово", Берлин, 1921
7 Коников, Моисей Гдалевич
[Коников, Мойсей Гдалевич] гласный Полтавской городской думы
8 Криворотченко, Михаил Григорьевич
[Криворотченко, Михайло Григорович] (1892—?), общественно-политический деятель
9 Кричевский, Борох Нухимович
[Кричевський, Борох Нухимович] гласный Полтавской городской думы
10 Ляхович, Константин Иванович
[Ляхович, Костянтин Іванович] (1885—1921), общественный и политический деятель, журналист
11 Молдавский, Давид Моисеевич
[Молдавський, Давид Мойсейович] (?-1914), купец первой гильдии, благотворитель
12 Очерки истории евреев Полтавщины
Очерки истории евреев Полтавщины
13 Рапопорт, Борис Вениаминович
[Рапопорт, Борис Веніамінович] гласный Полтавской городской думы
14 Розенберг, Авраам Савельевич
[Розенберг, Авраам Савелійович] гласный Полтавской городской думы
15 Сословные и местные органы управления
[Станові та місцеві органи управління] - пункт меню
16 Уралов, Николай Яковлевич
[Уралов, Микола Якович] (1847-1922) – протоиерей, общественный деятель
17 Хасидов, Борох Гельманович
[Хасидов, Борох Гельманович] гласный Полтавской городской думы
18 Черненко, Александр Федорович
[Черненко, Олександр Федорович] банковский и общественный деятель, благотворитель
19 Черницкий, Соломон Меерович
[Черницький, Соломон Меєрович] гласный Полтавской городской думы
20 Эдлин, Авраам Яковлевич
[Едлін, Авраам Якович] гласный Полтавской городской думы
21 Яковлев, Михаил Александрович
[Яковлєв, Михайло Олександрович] (?-1903), директор Александринского приюта, гласный городской думы, благотворитель

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654