Помочь сайту

4149 4993 8418 6654

Список населенных мест за 1900 год

"Список населенных мест (по обществам и на землях сельских сословий) за 1900 год". (Полтава, 1904). Підготовлений губернським земством. Складений по повітах і волостях. Зазначається сільська громада, кількість дворів, землі, шкіл, наводяться дані про населення. Перелік дільниць земських начальників, сільських громад, дворів і жителів всіх сільських станів по кожній волості. Має географічний покажчик.

Джерело:

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 887

Ссылки на эту страницу


1 Статистические и экономические издания
[Статистичні та економічні видання] - пункт меню

Помочь сайту

4149 4993 8418 6654